• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cải xoong

Hội viên
 • Số nội dung

  78
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About Cải xoong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 14/05/1991

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 • Sở thích
  Đọc sách, âm nhạc, làm đồ handmade, yêu trẻ con.
 1. Kính chào bác Thiên Luân và các bác các anh chị trên diễn đàn. Cải xoong kính nhờ bác và anh chị xem giúp cho gia đình cháu: - Chồng: sinh ngày 04-08-1988 . Âm lịch 22-6-Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc - Vợ: sinh ngày 14-05-1991. Âm lịch 1-4-Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ - Con trai đầu: sinh ngày 24-11-2015. Âm lịch 13-10- Ất Mùi – Sa trung Kim Nhờ các bác xem giúp gd cháu hiện muốn sinh thêm 1 bé nữa được năm nào thì gia đạo bình an công việc hanh thông thuận lợi. Cháu cảm ơn các Bác ạ!
 2. Thưa bác Thiên Luân, vậy bác xem giúp cháu năm nay chúng cháu làm đám cưới có xấu không ạ (tuổi người nữ), so với sang năm thì nên cưới năm nay hay để sang năm ạ, mẹ cháu đi xem cứ bảo phải năm sau mới tốt, mà thực sự bọn cháu yêu nhau lâu rồi, muốn sớm kết hôn để cùng ổn định làm ăn... Không hiểu thế nào thầy phán năm nay cưới thì chúng cháu không con và chia ly... Bác xem giúp cháu năm nào sinh con út thì tốt với ạ, có lần bác Chích Bông bảo năm nay có con thì tốt nhưng chắc chúng cháu k thể có năm nay đc vì sớm quá... Mong tin Bác nhiều ạ...
 3. Cháu là nữ 1991 tuổi mùi, người yêu cháu 1988 tuổi thìn ạ, chúng cháu đang dự định làm đám cưới trong năm nay hoặc năm sau, năm nay thì vẫn là tam tai của tuổi Mậu Thìn nên không được, nhưng cháu có một thắc mắc nho nhỏ là, nếu qua Đông Chí của năm nay, mà cháu làm đám cưới, thì có tính là năm nay không thưa Bác? Tiện đây cháu cũng xin nhờ bác cùng các cao nhân chỉ cho cháu nên cưới vào năm nào và cụ thể tháng nào là đẹp là tốt với ạ, cháu xin cảm ơn Bác cùng các bậc cao nhân của chuyên mục Luận tuổi Lạc Việt ạ:D
 4. Cháu rất cảm động và cháu xin cảm ơn bác Thiên Sứ, bác Túy Lão và anh Chính Khí, chị Nhung đã chiếu cố trường hợp cháu và cho cháu lời khuyên ạ! Cũng bởi là có nhiều ca sự cố như chị Nhung nói đó, cháu cũng đã đọc qua, nên vẫn hơi lấn cấn và xin chỉ dạy của các bác ạ, giờ cháu đang cố gắng ăn uống đủ chất, nhất là các thứ tốt cho mắt để cho mắt mình nó khỏe mạnh đã, rồi nếu năm sau có điều kiện thì cháu cũng đi mổ mắt cận xem sao, kì thực cháu cũng muốn bỏ kính mà, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt, các bác đã xem cho cháu như vậy cháu cũng rất tin tưởng rồi ạ:D Một lần nữa cháu xin cảm ơn các bác ạ:D
 5. Vâng ạ cháu cảm ơn bác Thiên Sứ, hì hì, chả là bố mẹ cháu muốn mổ cho đi xin việc ng ta đỡ chê, cháu thì thế nào cũng được, ban đầu cháu cũng lo lo, vì sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa như bác bảo ấy ạ:D Vậy có lẽ nên thôi. Cháu cảm ơn bác Thiên Sứ ạ^^
 6. Em cảm ơn anh Chính Khí ạ! Tốt quá, vậy em yên tâm lên bàn mổ quá rồi:"> Còn một thắc mắc nữa, không được "lan quyên" cho lắm nhưng em cứ hỏi mong anh giải đáp cho em nữa ạ. Chả là em thấy lá số của em, cung Phu nhiều sao tốt và k có sao xấu xâm phạm, như vậy có thể nói là tốt không ạ? Thứ hai là, nếu cung Phu thê bị đóng Tuần Triệt thì có phải là xấu, sẽ dễ hai lần đò? Chút thắc mắc mong được anh vui lòng giải đáp cho em ạ^^ Em xin cảm ơn anh nhiều ạ!
 7. Cháu chào bác Haithienha, bác Túy Lão, bác Hoctro, chị Ntpt, anh Chính Khí,... cùng các cao nhân tử vi ạ, Cháu lần mò tử vi theo sách thôi, chưa có dịp được các cao nhân chỉ dạy nhiều... Cháu tự xem lá số mình thấy có rất nhiều thông tin về mắt kém, mà quả mắt cháu kém thật, cận gần 6dp ạ. Năm nay cháu định đi mổ laser cận thị, nhưng không biết liệu có thuận số không, cháu chỉ sợ làm xong lại làm sao rồi lại mù dở rất tội ạ:( Vì biết đâu... chẳng hạn năm nay hạn đến bị làm sao đó...Cháu xin nhờ các bác và các anh chị xem giúp cháu xem nỗ lực thay đổi này có thể thay đổi tiên thiên không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn và chúc các bác các anh chị dồi dào sức khỏe ạ! Lá số cháu đây ạ.
 8. Anh Chính Khí nói rất hay, hợp tình hợp lý!
 9. theo thiển ý của em nhìn hai lá số này có truyền tinh khá là chặt, có lẽ có duyên nợ với nhau từ kiếp trước chăng. Có lẽ giờ cả hai nên cố gắng nhường nhịn nhau một chút, để cùng vượt qua sóng gió... Kiếp nạn đến muốn tránh cũng không tránh được, nhưng hãy phát tâm làm thiện, phóng sinh để gia tăng phúc đức xem sao (cái này không phải mê tín nói chơi đâu à nha). còn năm cưới anh chị có thể sang chuyên mục luận tuổi nhờ các bác xem, chỉ cần tránh năm tam tai của nam thôi thì phải, với lại nhờ bác Thiên Luân bên đó tư vấn năm sinh con cho hóa giải khắc khẩu của cha mẹ và giúp cha mẹ làm ăn khá. Hãy vững tin đi, chúc anh chị hạnh phúc^^
 10. Chị có thể hỏi các bác ở bên tử vi là tầm bao giờ chị có hạn hỉ sinh con hoặc sinh con có đc thuận lợi hay không thôi, còn luận tuổi sinh con những năm nào hợp mạng bố mẹ thì chị qua bên chuyên mục Luận Tuổi nhé:D
 11. To Nhất Sơn, Vậy bây giờ anh mong muốn gì? có lẽ đang trong bế tắc nên mọi thứ với anh quá mông lung, em nghĩ cái vấn đề chính của gia đình hai bên giờ là tư tưởng! Anh nên giải quyết từ đây, nếu giờ các bác luận ra kết quả tốt, anh sẽ yên tâm, nhưng rồi anh có thuyết phục đc bố mẹ hay không??? Em thấy các bác ở trên này cũng có công việc riêng nữa, và phải tư vấn cho nhiều người, nên không thể luận giải chi tiết từ nguyên lý sâu xa, anh cứ bình tĩnh và lưu ý lời khuyên chân thành của em xem sao, CHUYỆN GÌ RỒI CŨNG SẼ CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT!!! (Trước em và người yêu cũng bị mẹ e coi sách rồi bảo tuyệt mạng đấy thôi, vật vã một thời gian, cũng khổ lắm, nhưng rồi qan trọng vẫn ở đức tin của hai đứa, quan trọng là hai ng yêu thương nhau và biết xin các bác tư vấn sinh con hợp tuổi đi:D)
 12. Oa, chị Nhung ở đâu HN vậy ta, trường e ngay gần chùa Hà, e ở Đông anh í, bữa nào chị em mình gặp nhau tâm sự heng! chị em mình có duyên đấy ý^^ Em tin là rồi sự thành tâm của chị cũng được đền đáp>:D<
 13. Anh Nhất Sơn thân mến, Em hiểu tình cảnh và tâm trạng cũng như lo lắng của anh hiện tại, có thể nói là cùng cảnh như chúng em, lục tìm hiểu đủ mọi trường phái luận lý nhưng càng tìm càng rối bời đó anh ạ. Thứ nhất, em tin rằng anh chị rất yêu thương nhau. vì vậy, hiện giờ hãy cứ vững tinh thần yêu nhau cứ lấy đã nè!:) Thứ hai, hình như anh chị cũng cần phải hiểu 1 nguyên tắc mà bài viết của bác Thiên Luân nhấn mạnh : Xem cung phi là không thỏa đáng, độ chính xác thấp. So tuổi vợ chồng KHÔNG xem cung phi. Ở đây ta hiểu nôm na các bác luận tuổi dựa trên tương tác can chi ngũ hành, và điều quan trọng là anh chị sinh con út hợp tuổi sẽ hóa giải rất nhiều!!! Thứ ba, với sự phản đổi của gia đình, anh chị cố gắng thuyết phục và có thể đưa bố mẹ đến thẳng trung tâm LHPD để các cô chú giúp đỡ khai thông tư tưởng các cụ. (Sắp tới e cũng tính đưa mẹ đến trung tâm nè). anh yên tâm, em tin rằng với sự tư vấn giải thích thấu đáo của các chuyên gia, hai cụ sẽ yên tâm cho cưới thôi:) Thứ tư, thiết nghĩ, các cụ có câu ở hiền gặp lành, anh chị muốn có cuộc sống bình an may mắn thì cách nhanh nhất và tốt nhất là PHÓNG SINH (chim hoặc cá, cua ốc ếch ), (cái này em học được từ lời bác Thiên Sứ), em nghĩ khi mình có tâm từ bi coi trọng muôn loài, cứu thoát sinh linh là tự trong lòng mình được yên ổn, phước đức cũng từ đó mà nhân lên, thêm vào có các bác tư vấn cho ngày cưới hỏi đẹp nữa, hai vợ chồng có thể yên tâm mà sống bên nhau rùi:) Mong anh chị sớm vượt qua khó khăn này nhé!
 14. Em cũng mong thế bác Chính Khí ạ:D (Em cũng chỉ đoán là bác dưới 40 nên mạo muội xưng hô thế cho ... thân mật, có gì không phải bác đừng chấp nha:D) . Mong là cái số e nó không có cái gì ghê gớm quá để còn yên tâm, lắm lúc em nghĩ, mặc kệ, đã là số chả tránh được, thôi thì cứ cố gắng ở hiền gặp lành vậy:D
 15. Vâng ạ, hôm trước em cũng lọ mọ đọc được bài viết của Lệnh Hồ ca về bác sĩ Hoàng Xuân Ba ấy ạ, hay quá! Thêm một hy vọng tươi sáng cho người bệnh nan y. Mà bác Sóng ơi, tuổi muộn kia có khác nhau giữa nam với nữ không nhỉ:D