• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bạn đồng hành

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Bạn đồng hành

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào Sunboy. Theo Sunboy thì thế nào là tà, thế nào là chính nào. Mình tu luyện PLC vì thấy rằng Pháp luân công tu luyện theo nguyên lý CHÂN THIỆN NHẪN, luôn làm người tốt và người tốt hơn nữa. CHÂN ở đây là chân thật chân thành, luôn nói lời chân thật, ko gian dối. THIỆN là thiện từ , từ bi, ngược lại với ác. NHẪN là luôn bảo trì tâm thái hòa ái với người khác, dù có bị đánh đập hay mắng chửi thì vẫn luôn hòa ái từ bi với mọi người. Vậy mình thấy đây là môn theo CHÍNH PHÁI, nên mình quyết định theo Nếu Sunboy thấy nếu tà chỗ nào thì chỉ giúp mình nhé, vì nếu mà tà thì chắc là mình sẽ không theo rồi
 2. Pháp luân công truyền công lên cao tầng đấy. Tin hay không là tùy vào ngộ tính của mỗi người, ai ngộ ra được thì đắc baybothienlong nói rằng:"Tuy tự xưng là Phật pháp nhưng Lý Hồng Chí không hề tôn kính Phật Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni (Trung Thiên Giáo Chủ Cõi Ta Bà), qua cách nói không đầy đủ và trống không đối với Đức Phật thì ai cũng có thể nhận định được sự ngã mạn của Y-Lý Hồng Chí." Sư phụ Lý HỒng Chí nói trống không đối với Đức Phật đâu có nghĩa là không tôn kính Phật Thích Ca. Và Phật Thích Ca cũng không hề là bổn sư của Lý Hồng Chí. Phật Thích Ca giảng rõ rằng tu Phật có 8 vạn 4 nghìn pháp môn, trong Phật giáo chỉ có thiền tông, tịnh độ, mật tông v.v... khoảng hơn chục pháp môn làm sao bao quát hết Phật Pháp được. Pháp luân công thuộc về Phật gia nhưng không liên quan gì đến Phật giáo cả
 3. Lưu y*́ : Bài viết dưới đây do "Bạn Đồng Hành" tham gia diễn đàn đăng tải đến bạn đọc chỉ mang tính tham khảo ! Khỏi bệnh Lupus và ung thư thận giai đoạn cuối một cách kỳ lạ ...Tôi khỏi bệnh Lupus nhờ Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Trước khi tu luyện, tôi bị một bệnh hiếm gặp có tên là Lupus ba năm liền. Căn bệnh đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ và tôi trở nên tuyệt vọng đến tột cùng. Các ban đỏ nổi lên trên mà và mũi tôi. Bất chấp nhiều cách chữa trị tôi vẫn bị đau nặng ở các khớp, thỉnh thoảng bị sốt, và mệt mỏi bất thường và tôi phải nằm liệt giường. Tôi không thể tự chăm sóc được cho chính mình. Do bệnh tình của mình, chúng tôi đã tiêu hết cả số tiền tiết kiệm được và khó khăn lắm mới đủ chi tiêu hàng ngày. Thấy tôi khổ sở, một người hàng xóm nói rằng tập Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Tôi không muốn chỉ chờ chết. Không ngần ngại gì, tôi bắt đầu tu luyện. Thật ngạc nhiên là, không cần thuốc thang gì thêm, tình trạng của tôi đã được cải thiện hàng ngày một cách thần kỳ. Giờ đây tôi đã có thể làm được tất cả các việc nhà và đã trở lại đi làm như bình thường. Tất cả những điều này là nhờ Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ đã không chỉ cứu tôi mà còn cả gia đình tôi nữa. Giờ đây cuộc sống của tôi đã dễ chịu hơn. Tôi không biết làm cách nào để cảm ơn Sư Phụ. Với những ai không biết hoặc biết ít về Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin nói rằng: Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể cứu người. Đó là một điều phúc đức mà tất cả mọi người đều chờ đợi. Hãy nắm lấy cơ hội này. Pháp Luân Đại Pháp đã cho bố tôi một cuộc đời thứ hai. Bố tôi đã 70 tuổi đã về hưu và trước kia làm việc ở thành phố Qinwangdao huyện Qinglung. Hôm 13/5/2007, ông thấy mình không thể đi tiểu tiện được. Chụp cắt lớp cho thấy một khối u đang phát triển nhanh ở trong thận của ông. Đó là một đòn mạnh đối với cả gia đình chúng tôi. Xét nghiệm thêm ở một bệnh viện ở Qinwang chuyện về thận đã xác nhận rằng đó là ung thư ở giai đoạn cuối. Hai cách chữa trị đã được đề xuất. Đầu tiên là cắt bỏ quả thận có khối u, rồi sau đó là hóa trị liệu. Chúng tôi tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Cuối cùng thì một chuyên gia đề xuất chỉ dùng hóa trị liệu thôi. Nhưng các bác sĩ nói với tôi rằng ngay cả khi điều trị “thành công” thì hiệu quả cũng không thể kéo dài hơn 6 tháng. Bố tôi muốn về nhà nghỉ. Sau khi về, ông làm một việc mà đã thay đổi cả cuộc đời của mình. Hàng ngày ông đọc nhẩm nhiều lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một tháng sau bên chân bị phù của bố tôi đã trở lại bình thường một cách thần kỳ. Trước kia ông phải uống thuốc để hạ huyết áp nhưng giờ đây huyết áp của ông đã bình thường mà không cần phải dùng đến thuốc. Với thực tế đó, tôi không thể không cảm thấy buồn cho những ai có đã có cơ hội nhưng đã không tin vào khả năng của Pháp Luân Đại Pháp. Sau kinh nghiệm sinh tử của bố tôi giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn khả năng to lớn của Pháp Luân Đại Pháp. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống bố tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Lý Sư Phụ đã cho bố tôi một cuộc đời thứ 2. Ngày viết: 8/7/2008 Bản tiếng Hán http://www.minghui.cc/mh/articles/2008/6/21/180638.html Bản tiếng Anh http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/7/8/98798.html
 4. Sức mạnh của Đại Pháp Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Anh quốc Tôi biết về Pháp Luân Công trên Internet vào tháng 3/1996. Tôi tải các tư liệu về và bắt đầu đọc với vợ tôi. Cả hai chúng tôi cùng cảm thấy rất ấn tượng về triết lý, và các bài tập có tác dụng ngay lập tức. Mọi thứ đều rất hợp lý và không có gì mà chúng tôi không tiếp thụ được. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được điều mà chúng tôi đã từ lâu tìm kiếm. Vào thời gian đó ở Anh quốc không có lớp học nhưng một tuần sau tôi đến Thụy điển để tham dự một Pháp hội của Pháp Luân Công. Tôi ở Thụy điển 6 ngày và gặp rất nhiều đệ tử. Tôi có ấn tượng rất tốt đẹp về sự thân thiện và lòng tốt của các đệ tử và đã rất thích khoảng thời gian tôi ở đó. Sau 6 ngày tôi đã biết được rằng Pháp Luân Công rất là tốt và tôi cũng có thể tập tốt. Kể từ đó tôi đã thay đổi hoàn toàn. Dưới đây tôi sẽ kể về một số thay đổi mà tôi nhận ra. Ở nơi làm việc hiệu quả công việc của tôi đã tăng lên rất nhiều. Tôi là một nhà tư vấn về quản lý và công việc của tôi là cố vấn cho các công ty về cách quản lý nhân viên của mình. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi quyết tâm leo lên vị trí cao nhất ở công ty nhanh nhất. Khi tôi không được thăng chức như mình mong muốn tôi rất buồn bực. Kể từ khi tập Pháp Luân Công tôi không còn lăn tăn về việc thăng chức nữa. Tôi cố gắng làm những điều tốt nhất cho những khách hàng của mình và thực sự lắng nghe để hiểu mục đích mà họ muốn đạt được, mà không lo nghĩ về lợi nhuận mà tôi sẽ thu được từ dự án. Nếu ai khác có thể giúp khách hàng đó tốt hơn tôi, tôi sẽ bảo khách hàng đó là nên làm việc với người đó thay vì cố gắng dành lấy dự án đó về cho mình. Trên thực tế, giờ đây tôi định giá cho các dự án của mình rất phải chăng bởi vì tôi không muốn đối xử bất công với bất cứ khách hàng nào. Trong hai năm qua tôi đã được thăng chức hai lần và tôi bán được nhiều gấp 4 lần cho công ty mình so với trước kia. Tôi chắc rằng điều này sẽ không thể xảy ra nếu như tôi không tập Pháp Luân Công. Cũng ở nơi làm việc, Pháp Luân Công đã giúp tôi xử lý sức ép công việc. Trong công việc của tôi, một sai lầm có thể làm cho công ty tôi thiệt hại nhiều trăm nghìn bảng. Trước khi tôi tập Pháp Luân Công, có rất nhiều khi ban đêm tôi không thể ngủ được vì phải lo nghĩ về công việc của mình. Kể từ khi tập Pháp Luân Công tôi đã ngủ rất ngon giấc mặc dù sức ép công việc thì tăng lên. Điều này là bởi vì tôi không còn có những tâm chấp trước không tốt trong công việc hoặc ở vị trí của mình trong công ty. Tôi luôn luôn cố gắng hết khả năng của mình. Nếu tôi mắc lỗi, tôi sẽ sửa nó ngay lập tức và tiếp tục bước tiếp. Tôi không còn cố gắng che đậy các sai lầm của mình nữa. Ở nhà cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi rất chấp trước vào việc phải đạt được những thứ tốt nhất. Tôi sống rất thực dụng và rất cạnh tranh. Tôi chấp trước vào việc có được những thiết bị điện tử tối tân nhất, xe ô-tô, nhà, những chuyến đi nghỉ, quần áo, đồ ăn tốt nhất, v.v…Giờ đây tôi đã là một người khác hẳn. Tôi chỉ mua những thứ cần thiết, và tôi đã đem cho đi nhiều thứ mà tôi đã mua trước kia. Tôi đã trả lại tất cả các khoản tiền mà tôi nợ. Tôi cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của mình đến mức tối thiểu. Kể từ khi tập Pháp Luân Công, tôi nhận ra rằng tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trước kia, tôi phải ngủ ít nhất là 8 tiếng một ngày. Giờ đây tôi chỉ cần ngủ khoảng 4-5 tiếng một ngày mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Tôi có thể dùng thời gian dư ra để làm các việc khác. Tâm tính của tôi cũng đã thay đổi. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi luôn luôn tìm mọi cách để đạt được mục đích cá nhân của mình trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây tôi luôn luôn cố gắng tìm cách tốt nhất để giúp đỡ những người ở xung quanh mình. Ví dụ, tôi thường dùng thời gian rỗi của mình để tình nguyện giới thiệu các bài giảng của Pháp Luân Công để những người khác cũng thu được lợi ích như mình. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ dành nhiều thời gian vào những việc mà không đem lại lợi ích kinh tế. Một thử thách mà tôi đang có là phải đối xử với tất cả những người mà tôi gặp như nhau. Ở nơi làm việc và trong cuộc sống có một số người mà tôi gặp là tôi có cảm tình ngay lập tức và một số người mà tôi không có thiện cảm. Tôi không nói với họ nhưng tôi nghĩ ở trong đầu. Tôi nhận ra rằng đây là kết quả của các tâm chấp trước của mình. Tôi thường thích những người có cách suy nghĩ giống tôi và không thích những người có cách nghĩ không giống mình. Điều này có nghĩa là tôi nghĩ rằng cách suy nghĩ của mình là tốt nhất, và điều này tất nhiên là một tâm chấp trước. Ví dụ, có một người mới đến học lớp Pháp Luân Công ở Luân đôn. Bà ấy nói năng không dễ nghe lắm và thô lỗ với những người xung quanh trong đó có tôi. Tôi có một quan niệm rằng chỉ có những người “dễ chịu” mới có thể đệ tử Pháp Luân Công nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng bà này sẽ không thể tập công và sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng bà ấy có thể tập công rất tốt trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ ngay ngày đầu tiên và sau đó bà ấy đã mua một quyển sách Pháp Luân Công. Điều này cho thấy là tôi đã sai như thế nào khi đánh giá người khác dựa trên những quan niệm của riêng mình. Để kết luận, tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất mà tôi có trong cuộc đời. Nó đã làm cho tôi trở thành một người tốt hơn trước rất nhiều và làm cho cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến bộ hơn nữa.
 5. Mình chỉ quan tâm đến đề cao tâm tính thôi, bời vì TÂM TÍNH CAO BAO NHIÊU CÔNG CAO BẤY NHIÊU, ĐÓ LÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI CỦA VŨ TRỤ Công ấy quyết định quả vị, tầng thứ của một sinh mệnh, điều này cũng có trong sách chuyển pháp luân luôn
 6. là "phản bổn quy chân" mà, chứ đâu phải phản bổn hoàn nguyên đâu. Mình nói đại khái thế này nhé, con người chúng ta có thể xác và linh hồn. Vậy linh hồn chúng ta sinh ra từ đâu?? chắc chắn không phải sinh ra từ xã hội nhân loại chúng ta đâu, mà được sinh ra từ một tầng tứ rất cao trong không gian vũ trụ. Mỗi một tầng trong vũ trụ đầ có đòi hỏi tâm tính khác nhau, có những sinh mệnh tăng thêm tư tâm nên trở nên không còn tốt để phù hợp với tầng đó nữa, nên họ phải rớt xuống dưới, tại tầng dưới rồi lại không phù hợp nữa nên họ lại phải rớt xuống, rớt cho đến tầng của nhân lại này, hì. Không gian này được sáng tạo ra cho nhân loại là để tu luyện mau chóng để trở về (quy chân tức là trở về chân thật đấy). Tức phải nâng tâm tính lên để trở lại đúng bản chất sinh mệnh thật của chúng ta, có như thế mới trở về được. Hì, trong chuyển pháp luân có nói đấy
 7. Bát bộ thiên lkong nhớ vào đó đọc chuyển pháp luân nhé. Rất nhiều người khi đọc cuốn đó đã hiểu ra ý nghĩa cuộc đời, cũng như mục đích sống để làm gì
 8. Hoan hô, bát bộ thiên long, trông bát bộ thiên long khí thế thật oai phong, thế thiên hành đạo, quả là hào khí ngút trời. Những người luyện tập Pháp luân công lấy CHÂN THIỆN NHẪN làm mục tiêu để tu luyện, luôn làm người tốt và người tốt hơn nữa. CHÂN ở đây là chân thật chân thành, luôn nói lời chân thật, ko gian dối. THIỆN là thiện từ , từ bi, ngược lại với ác. NHẪN là luôn bảo trì tâm thái hòa ái với người khác, dù có bị đánh đập hay mắng chửi thì vẫn luôn hòa ái từ bi với mọi người. Vậy thì những người chiểu theo CHÂN THIỆN NHẪN mà hành xử là xấu hay tốt nhỉ. Cuốn sách chuyển pháp luân là là cuốn chỉ đạo tu luyện, bát bộ tiên long có thể xem nhé.
 9. Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là pháp môn tu luyện lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản, giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân) . Pháp Luân Đại Pháp có lịch sử vô cùng cổ xưa, và trong quá khứ đều được truyền đơn độc từng người qua các thời đại. Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công khai cho nhân loại. Từ khi Đại Pháp truyền rộng ra công chúng, Sư phụ Lý Hồng Chí đã không quản gian truân, khổ nạn đi giảng Pháp khắp nơi trên các châu lục Á, Âu, Úc, Mỹ. Hôm nay, Đại Pháp đã được tu luyện tại trên 80 quốc gia, nhận được rất nhiều nhìn nhận khen ngợi. Hàng trăm triệu người trên thế giới tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp và nhận được những lợi ích vô cùng to lớn.Người tu luyện Đại Pháp sống bình thường ngay nơi xã hội, trong hoàn cảnh phức tạp nơi người thường mà rèn luyện tâm tính của mình, gỡ bỏ các loại tâm chấp trước, đồng thời đề cao cảnh giới bản thân. Pháp Luân Đại Pháp có cơ điểm là tu luyện Phật gia. Nhưng với đặc tính vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn làm chỉ đạo tu luyện, Đại Pháp bao hàm Pháp Lý tu luyện của tất cả pháp môn Phật, Đạo, Thần chân chính. Tinh hoa của các môn tu luyện chính pháp trên thế giới đều có thể hiện trong bộ Đại Pháp này. Những người thuộc các nhân chủng, sắc tộc, giai tầng khác nhau cũng như già trẻ trai gái, các ngành nghề khác nhau, thậm chí tín ngưỡng khác nhau cũng đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu. Pháp Lý của Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, dùng ngôn ngữ bề mặt nhất của con người để giảng về Đạo Lý tinh thâm nhất trong vũ trụ này. Vừa tu luyện tâm tính, đồng thời cũng vừa luyện tập năm bài tập công Đại Viên Mãn Pháp, chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Năm bài công pháp có nội dung siêu diệu, hiệu quả phi phàm, hơn nữa lại rất giản dị. Các học viên mới và lâu năm đều cùng tập các bài công pháp như nhau, và người tu luyện có thể đạt đến các cảnh giới rất cao.Một trong những đặc điểm rõ nhất của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân. Pháp Luân là một thể vật chất cao năng lượng có linh tính, luôn xoay chuyển, và tồn tại ở không gian khác. Pháp Luân mà Sư phụ Lý Hồng Chí cấp cho người tu luyện sẽ xoay chuyển không ngừng, tự động giúp đỡ người tu luyện luyện công mọi lúc mọi nơi. Người tu luyện chân chính đọc sách nguyên tác của Pháp Luân Đại Pháp, hoặc xem băng hình Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc nghe băng tiếng Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc theo tu luyện cùng học viên Đại Pháp cũng sẽ đắc Pháp Luân. Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, thâu nạp một lượng lớn năng lượng vũ trụ, diễn hoá trở thành công. Pháp Luân xoáy trở ra độ nhân, phát phóng năng lượng, phổ độ chúng sinh, chỉnh lại cho đúng đắn mọi các trạng thái bất chính, có lợi ích đến tất cả các sinh mệnh gần người tu luyện. Vậy nên Pháp Luân Đại Pháp hiện nay là phương pháp tu luyện duy nhất trên thế giới có thể đạt được “Pháp luyện người”.Tu luyện Đại Pháp vĩnh viễn là tự nguyện, không ép buộc bất kể ai tu luyện. Trở thành người tu luyện hay thôi cũng hoàn toàn là tự nguyện. Từ bản nguyên cực vi quan của vật chất cho đến vũ trụ hồng quan, từ thời xa xưa nguyên thuỷ cho đến tương lai của đại khung, Pháp Luân Đại Pháp thấu triệt hết thảy ẩn đố của vũ trụ, thời không và thân thể người; khiến người tu luyện hiểu rõ bản chất của tu luyện, khai mở trí huệ, công thành viên mãn. Pháp Luân Đại Pháp đang thanh lọc những thứ dơ xấu của vũ trụ cũ, khai sáng tương lai cho một đại khung mới, Pháp Chính Nhân Gian, thành tựu cơ chế viên dung vĩnh hằng cho hết thảy các sinh mệnh chúng sinh trong toàn vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp học hội Ngày 15 tháng 7, 2006 .....