• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Diệp Ngân Vân

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  40
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Diệp Ngân Vân

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

432 lượt xem hồ sơ
 1. V cảm ơn bác nhiều , năm nay V bị sao Kế đô chiếu mệnh nên V cũng luôn cẩn thận mọi việc , chỉ hi vọng những việc mình đặt ra sớm có kết quả thôi ạ :) Kính mong các bác xem giúp hạn 2011 về công việc quan lộc giúp V Chân thành cảm ơn
 2. @bác luunguyen : đa tạ bác đã xem giúp V ls , và sự nhiệt tình chỉ bảo của bác đã giúp V hiểu rõ hơn . V sẽ rút kinh nghiệm ..... thực lòng mà nói thì V vẫn luôn cảm ơn tới các bác đã xem topic này . V hiểu rằng thời buổi này ko phải ai cũng dành thời gian quý báu để làm những việc giúp đỡ ko công như vậy đc , thời gian là vàng là bạc, tâm huyết ngồi type từng chữ cũng mất thời gian rồi nói chi là ngồi ngắm nghía LS nữa . V rất hiểu và luôn cảm ơn mọi ng đó là điều chắc chắn và thật lòng . Hi vọng bác có thể bỏ qua cho V , còn chuyện V nóng tính vì ko kiềm chế đc , V sẽ cố gắng tu sửa chính mình tốt hơn :) . Bác nói rất đúng , vì tình mà cháu rơi lệ rất nhiều , dù rằng bạn bè gia đình ko bao giờ nhìn thấy cháu khóc và ko bao giờ nghĩ cháu yếu đuối cả , nhưng vì chữ TÌNH mà cháu vô cùng đau khổ và yếu mềm , nhưng cháu đã thoát đc ra và giờ đây cháu chỉ tập trung cho sự nghiệp thôi ạ Bác và bác Quốc tuấn có thể bớt chút thời gian xem giúp vận hạn của năm 2011 của V đc ko ạ ? V đang chờ đợi hi vọng cho 1 công việc nhưng có vẻ vạn sự khởi đầu nan quá ạ
 3. @thiên luân : cảm ơn bác đã dành thời gian giải thích về mục đích LS .V chỉ muốn khao khát đc xem ls cũng như bác nói là để nhận ra cái đc và cái chưa đc , cái gì có thể tránh đc và sống sao cho phải đạo lí . @bác Quốc tuấn : Cảm ơn bác đã confirm lại 1 lần nữa ls của V , V có chút nhờ bác xem giúp hạn 2011 về đường quan lộc của V đc ko ạ ? V đang rất lo lắng ko biết năm nay có may mắn về công việc sự nghiệp ko ? Chân thành cảm ơn bác
 4. @Quốc tuấn : Vân chân thành cảm ơn bác đã xem giúp V ls . Quả thực năm nay V đang có quen 1 mối , nhưng vì V mới về nước nên còn ngại ngùng và bỡ ngỡ . Cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ,nhưng gia đình thì giục giã lắm rồi .Nhưng chắc cũng để theo số mệnh quyết định thôi :) .Tại V tự nhận mình có cá tính mạnh , nên nhiều khi muộn chồng mà thậm chí có khi ko lấy đc chồng .Nhưng khi về nước , chuyện gia đình trở nên thành gánh nặng với V , nên V mới đem ls lên đây hi vọng chỉ giúp V 1 con đường sáng tỏ hơn và để tiếp tục niềm tin ạ :) Về lá số giờ sinh thì V khẳng định chính xác với bác . Vì thứ nhất gia đình V đã ghi giờ sinh cụ thể ra giấy . Thứ 2 V có thể điểm qua 1 vài nét bản thân V để bác đối chiếu V là con 1 trong gia đình , từ nhỏ đc gia đình nuôi nấng chăm sóc đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất. V tốt nghiệp đại học và cao học ở nước ngoài ngành ngân hàng V đã trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cả , tự nhận mình lận đận tình duyên V đc thầy cô bạn bè nhận xét là nhận thức nhanh , nhưng trong đại vận vừa qua V đi học rất vất vả , ko gặp may mắn , hay bị xui xẻo và oan ức ....Nhưng túm lại thì đều qua hết và V đã đạt đc bằng cấp mong muốn Kính mong bác bơt chút thời gian xem giúp V về sự nghiệp đc ko bác ? Rất cảm ơn bác, chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ
 5. @all : ko hiểu sao mọi ng cứ chỉ trích tôi nhỉ ? kêu tôi đanh đá là sao ? đanh đá thì ko dám nhận , nhưng nóng tính thì có . Tui nóng tính có mức độ , có giới hạn , chứ ko phải bạ đâu nóng đấy , ăn nói hồ đồ và hành xử kém văn hóa đâu ạ .Cái này tôi dám chắc vì tôi chưa bao giờ hạ thấp cá nhân nào hết , với ai tôi cũng cư xử đúng mực. @bạn haithuong107: bạn lại chả đọc kĩ rùi , bác í nói mấy pót đầu mình đâu có phản ứng gì , mà tui đâu có muốn nghe lời hay mãi , sự thật mất lòng cái này ai chả biết , nhưng ma , nhưng cái post cuối cùng bác í bảo tôi là "xem ra trí khôn" chẳng còn bao nhiêu khi tui nói Giáp tý cao số .....thế nếu tôi ko biết và tôi nói sai thì phải giải thích , sao cứ bạ đâu thích là nói ng khác ko ra gì thế đc ??
 6. @Vi tiểu bảo : con giun xéo mãi cũng quằn , ko phải đột nhiên tự nhiên tôi nóng tính , Bạn đọc kĩ lại thì mấy post đầu của bác í tôi có nói gì đâu .Nhưng đến post cuối cùng thì tôi mà ngồi yên thì chắc chẳng còn lòng tự trọng nào nữa Tôi luôn có sự tôn trọng mọi ng , nên tôi cũng hi vọng đc mọi ng tôn trọng , nhưng với cách hành xử văn nói của bác í , bản thân tôi thấy bị xúc phạm nên tôi mới lên tiếng . Cảm ơn bạn đã xem giúp tôi cung Phu . Tôi lúc nào cũng vui vẻ trừ với ng làm tôi khó chịu
 7. Bác học trò thân mến , trước hết Vân xin cảm ơn vì bác đã xem giúp ls .Nhưng thiệt tình bác đã làm cho tôi thất vọng cực kì bởi vì tôi ko thể tin đc ở nơi có văn hóa diễn đàn lý số thế này mà có ng ăn nói hồ đồ như bác .Tôi đã bỏ qua những post trước của bác vì nghĩ bác hóm hỉnh đùa vui , nhưng thiệt tình thì bây giờ tôi ko thể ngậm bồ hòn để bác lăng mạ thế đc .Tôi vào đây xưng bác là bác vì tôi tôn trọng , ko biết tuổi , và cũng là thành viên mới nên tôi tôn trọng tất cả mọi ng cũng như kỉ luật . Nhưng bây giờ thì tôi ko thể ngồi yên để bác nói ng khác thế nào cũng đc Chẳng cần tôi phải quote lại bài của bác , nhưng nếu ai theo dõi topic này , ng khác đã có sự đánh giá thế nào dành cho bác. Tôi nghĩ bác nên xem lại cách hành xử nói năng của mình .Tôi cũng đề nghị admin có quyền hành ở diễn đàn này cần phải cảnh cáo kịp thời để diễn đàn đc sạch sẽ , văn minh . Thưa bác , tôi ko có kiến thức tử vi uyên thâm như bác , nhưng đừng có vì thế mà bác hạ thấp ng khác nhé .Đc bác xem xong ls , rồi lại phỉ báng như thế quả thật tôi ko muốn . Bác nên xem lại bác là ai , đứng ở vị trí nào rồi hãy nói tôi nhé bác
 8. @dieuan: bạn cùng cảnh với mình à :) , ừ , từ hồi nhỏ mình cũng đã hay nghe moi ng nói là Giáp tý cao số rùi .Còn mình thì phần vì tính cách , phần vì hoàn cảnh , thành ra muộn chồng , hít hít .Mà trong đám bạn cấp 3 thì mình có ng yêu sớm nhất , nhưng chẳng may cuộc sống ko như là mơ , đến giờ hội bạn đứa nào cũng chồng con đề huề thì mình lại suốt ngày lủi thủi ở nhà 1 mình . Thôi thì phó mạc cho số phận chứ bít sao :D Mà thực ra theo mình thì , đã cao số mà lấy sớm thì dễ 2 lần đò mà vất vả cuộc sống sau này , nên nếu lấy muộn thì chắc sẽ tốt hơn :)
 9. Híc , bác hoctro ơi , bác nói toàn động từ mạnh làm cháu lúc đầu hơi choang choáng ạ :D , cháu phải đọc hết câu của bác cháu mới nhẹ nhõm hết cả ng . Cháu sẽ cố gắng tích đức để đời ạ ; mong có 1 cuộc sống yên bình hạnh phúc ah Bác có điều gì căn dặn thêm , cháu luôn lắng nghe và mau chóng thấu hiểu :D
 10. Thế à ^^ mệnh có sao nào thế bạn ? ....à bạn còn nhìn thấy gì nữa k , cho mình xin thêm í kiến nhé hihi Tks bạn nhiều nhé
 11. @quốc tuấn : cảm ơn bạn đã xem giúp cho V , sức khỏe của bố V dạo gần đây ko tốt lắm , nhưng nhìn chug thì mẹ V vẫn hay ốm hơn. Nhờ giời thì bố mẹ mình vẫn trộm vía ko sao cả. Có cách nào hóa giải đc sự khắc này ko bạn ? @quynh nguyen: đúng rồi khi mình sinh ra mẹ mình vẫn hay kể là mình bị tràng hoa quấn cổ cho nên rất là bướng :D , bạn nhìn ở đâu trên ls mà thấy hay vậy :)
 12. Hi hi , V ko hiểu í bác nói thôi , nhằm cái gì ko hiểu V phải nói ra lẽ mà bác hoctro :)) Cảm ơn bác đã soi hộ cung Phu cho V , V sẽ cố gắng sửa cái tật "trước sau như 1" mà bác nói ; sẽ ko cứng đầu nữa để gia đình có 2 chữ "bình yên " Bác ơi , bác rảnh thì ngó hộ V cái sự nghiệp của V đc ko ah Ngàn lần cám ơn bác
 13. Cảm ơn bác đã cho đôi lời với ls của Vân Vân sẽ chú ý tới những lời bác nói Bác có thể cho Vân biết đôi lời về anh chàng phu quân của V đc ko bác ? Vân đang gặp 1 ng muốn làm quen và quả thực thì giờ này Vân cũng ko muốn kén chọn nữa , muốn tùy duyên số , nhưng Vân lại muốn biết qua đôi chút qua cung Phu của mình thì ng chồng tương lai sẽ ra sao Vân vừa tốt nghiệp cao học ngành tài chính , Vân xin hỏi các bác anh chị em là trong năm nay sự nghiệp công việc của V sẽ thế nào ạ ? Nếu đc mong bác xem giúp cho V sự nghiệp sau này Vân chân thành cảm ơn
 14. VÂn mới biết cách an lại link ls Kính mong anh chị em xem giúp link la so
 15. Chào bác hoctro Dạ thưa bác Hoctro , bác có nói Vân là "ng trước sau như 1" đc hiểu thế nào ạ ? V cũng chẳng có trang sức gì để đi quyến rũ ng khác. V chưa hiểu í bác nói ở khía cạnh nào? .