• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hạt gạo làng

Hội viên
 • Số nội dung

  2.834
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  23

Everything posted by Hạt gạo làng

 1. Hị hị, anh Tungcua bảo mày ở Hongkong thì vẫn là đất của tao, mày mà đi đâu thì tao đ... chịu tách niệm đâu đấy! Còn chui vô Tungcua thì hóa ra lậy ông tôi ở bụi này à
 2. Về đông tứ trạch và tây tứ trạch thì nhà bạn hợp với hướng bắc và nam, đông. Đó là bát trạch. Còn nói vì sao ở nhà này thì thế này hay thế nọ, ở đây tôi không thể trả lời bạn được vì tôi đâu có biết nhà bạn bố trí như thế nào đâu? Ngoại hình nhà bạn như thế nào đâu nên sao tôi có thể luận đoán được chứ! Chắc vị thầy đó xem bằng đất bạn mang ở nhà đến đúng không? Còn đối với tôi thì tôi cũng cùng cung phi với bạn, tức cùng cung Chấn và có cùng hướng tốt với bạn. Nhà tôi ở thì cũng không có bệnh tật gì cả, chỉ là hắt hơi xổ mũi thôi. Và vừa rồi sống ở nhà hướng bắc tôi cũng vừa có một cháu trai. Thân mến
 3. Nhà này hợp hướng Nam, Bắc và Đông. Về cơ bản thì cái gì cũng có hóa giải của nó, hướng cũng có hóa giải của hướng, quan trọng là phải biết nhà đó như thế nào thì mới hóa giải được. Thân mến
 4. Trung Quốc bị phát hiện bán radar “rởm” Tin Đa Chiều - Đăng ngày: 4:46 PM - 16/05/2013 Bộ Quốc Phòng Ecuador đã thông báo hủy hợp đồng mua radar giám sát YLC-2V và YLC-18 từ công ty CECT của Trung Quốc. Lý do của việc hủy hợp đồng này được Bộ Quốc phòng Ecuador đưa ra là những radar nhập khẩu từ Trung Quốc có chất lượng quá kém, không thể khả năng hoạt động đúng nghĩa của một radar. Cơ quan này cho biết thêm, họ đã nhận được từ CECT 3 triệu USD. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ecuador sẽ tiếp tục đòi CECT trả lại 36 triệu USD mà nước này đã thanh toán trước đó và đòi thêm 9 triệu USD tiền bồi thường. Radar YLC-2V được quảng cáo rầm trời đã không thể hoạt động, đó có thể coi là sự “sĩ nhục” đối với vũ khí Trung Quốc. Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết, trong vòng 18 tháng tới nước này sẽ mua các hệ thống radar từ quốc gia khác để thay thế cho radar của Trung Quốc đã không hoạt động. Trung Quốc và Ecuador đã ký hợp đồng mua 4 hệ thống radar giám sát tầm xa vào tháng 10/2008. Đây có thể coi là một quyết định mua sắm vội vàng sau khi các máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ EMB-314 Super Tucano xâm nhập không phận nước này và tấn công căn cứ quân nổi dậy Columbia trên lãnh thổ Ecuador. Giai đoạn 2010-2011, Ecuador đã nhận từ CECT của Trung Quốc 4 hệ thống radar giám sát YLC-2V, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10/2012. Tuy nhiên, phía nhà thầu CECT liên tục trì hoãn thời gian đưa hệ thống vào hoạt động. Bộ Quốc Phòng Ecuador đã gia hạn thời gian thêm 6 tháng nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển. Lý do tại sao hệ thống radar YLC-2V không hoạt động sau khi triển khai tại Ecuador vẫn chưa được công bố. Đến tháng 4/2013 giới quân sự Ecuador mới “ngã ngửa” khi họ nhận ra rằng toàn bộ 4 hệ thống radar YLC-2V mà CECT đang lắp đặt đều không có khả năng hoạt động. Trong khi đó, theo quảng cáo rầm rộ từ phía Trung Quốc YLC-2 là loại radar giám sát 3 tọa độ hiện đại có khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình F-22 của Mỹ. YLC-2V là loại radar giám sát di động 3 tham số bằng tần S với ăng ten mảng pha hoạt động theo từng giai đoạn, radar này được trang bị bộ vi xử lý kỹ thuật số MTI với khả năng kháng nhiễu rất tốt. CECT nhà sản xuất của YLC-2V hùng hồn tuyên bố radar này có khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình tối tân F-22 của Mỹ. YLC-2V có khả năng phát hiện máy bay từ cự ly 200 km trong môi trường nhiễu nặng, phạm vi trinh sát trong môi trường không nhiễu 330 km, độ chính xác được giới thiệu tới 300 mét. Tuy nhiên, “cháy nhà ra mặt chuột”, hệ thống radar được quảng cáo rầm trời này lại không thể hoạt động khi xuất khẩu cho Ecuador. Không chỉ mất hợp đồng, bị đối tác đòi bồi thường thiệt hại mà sự thất bại của thương vụ này còn lại một sự “sỉ nhục” đối với vũ khí Trung Quốc. Tham vọng chiếm lĩnh thị trường vũ khí Nam Mỹ của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng lớn từ thương vụ này. Trước đó, Peru cũng đã từ chối mua xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 của Trung Quốc. Giá rẻ không còn là thế mạnh của vũ khí Trung Quốc khi mà chất lượng của nó quá kém. Theo Infonet
 5. Chào bạn! Có thể kiếm một phòng hợp với cung phi của mình, ví dụ vợ chồng bạn thuộc đông tứ trạch thì chọn phòng ở vị trí thuộc cung đông tứ trạch. Bàn thờ ông địa của vợ chồng nếu muốn dùng tiếp sau khi có nhà thì rửa sạch sẽ bó gọn lại rồi cất. Khi nào có nhà mới thì dùng. Trước khi di chuyển nên thắp hương xin nhé. Còn nếu không muốn dùng nữa (vì nhà bố mẹ đã có rồi) thì sau khi cúng xin, đưa bàn thờ ra ngã ba đường hoặc ngã ba sông mà vứt bỏ. Thân mến
 6. Đọc - Suy ngẫm - tư duy - chiêm nghiệm thì sẽ có kết quả Thân mến
 7. Híc, tôi trả lời theo câu trên của bạn. Còn câu dưới tôi không trả lời đâu nhé. Đừng có suy diễn bậy nhé, híc
 8. Hiểu sai rồi. Tất cả đều tính theo cung phi của bạn đó.
 9. Trạch chủ là ai? bạn có biết không? Nhà thờ của một dòng họ cơ mà, híc, nếu bạn tìm được trạch chủ nhà thờ thì cho tôi biết nhé cám ơn bạn rất nhiều
 10. ít nhất cũng phải có hình vẽ và hướng nhà mới biết được chứ nhỉ?
 11. Nên chọn hướng Tây Nam tốt hơn. Nói chung nhà chung cư này cũng không tốt với bạn. Muốn biết thì học, không có bất cứ cuốn sách nào nói rõ cần làm thế này hay thế kia cả. Thân mến
 12. Ngôi mộ nằm trong khu đất của nhà mình phải không? Các vườn chạy xung quanh khu nhà có tường bao cũng là của nhà mình à? Như vậy cửa chính hướng Nam thì cổng là hướng bắc? Tuyền nhà khó nhỉ? Có thay đổi được nhiều không? Gửi toàn bộ thông tin vào địa chỉ venguon@gmail.com để tôi nghiên cứu nhé Thân mến
 13. Nhà này phức tạp, gửi toàn bộ thông tin vào địa chỉ venguon@gmail.com để tôi nghiên cứu nhé Thân mến
 14. PM là PM thông qua hộp tin nhắn của diễn đàn, Tôi đâu có tính phí cho anh đâu. Để tôi xem rồi sẽ trả lời qua email thân mến
 15. híc, ít ra cũng phải biết bao nhiêu độ, ai đừng ra xây sửa, người mất sinh năm bao nhiêu? Đâu phải cứ hỏi đơn giản như vậy mà có thể trả lời được. Nhà có thể nói hướng đông nam, nhưng tuyệt đối mộ không thể như vậy được, cần phải có độ chính xác. Nếu rơi vào sơn Tỵ thì cũng ngại đó, sẽ tất sẽ có ảnh hưởng. Muốn hỏi gì thì cho đầy đủ thông tin và PM cho tôi nhé, tôi không trả lời ở đây. Tôi cũng bận, không phải suốt ngày ngồi trên mạng để chờ mọi người hỏi và trả lời. Thân mến
 16. Bạn muốn hỏi việc gì? Thường thì bồi đắp hay xây mộ thì nên làm. Chỉ không nên đào phá phần mộ cũ mà bồi đắp thêm thôi. Còn di dời phải rất cẩn thận. Xem âm trạch phải đến tận nơi mới biết được. Âm trạch không dễ chút nào đâu. Thân mến thông cảm nhé, tuần vừa rồi bận. Để sắp xếp tuần sau có thời gian sẽ trả lời cho mọi người Thân mến
 17. Hội này đúng là chả hiểu gì về điện cả nhỉ! Chắc gì ngựa đã thuộc hành hỏa, hi hi, Càn là ngựa, ngựa thuộc Càn nên treo ở đâu cũng còn tùy vào tình hình cụ thể. Chưa chắc có hồ nước đã tốt mà chưa chắc không có hồ nước thì tốt.
 18. Tên đẹp đó, không cần phải đổi. Bé tình cảm, biết san sẻ với mọi người, ưa hỏi chuyện nhất khi bé thắc mắc điều gì đó. Bé rất được mọi người quý mến. Nếu đúng như vậy thì không cần đổi tên, chỉ có điều là không nên chiều bé nhé, bé tự biết mình phải làm gì mà. Thực ra trong đám bạn cùng chơi thì bé hay bị lép vế, bị bắt nạt. Sức khỏe bé thường hay bị ốm đau vào những tháng mùa xuân. Ở hướng Tây của căn nhà, treo một cái đèn lồng màu đỏ nhé. Xem tên thường theo tứ trụ, nên nói lá số ở đây phải phân biệt giữa tử vi và tứ trụ nhé. Thân mến
 19. Thua sư phụ!Đang thi đấu, mới vào vòng bán kết và các vòng trước đó, cứ đội Việt Nam thắng là thái tử Nhật xuống bắt tay chúc mừng đội Việt Nam ạ. Ngoài ra ta có thể thấy chính phủ Nhật khá ưu đãi các khoản vay ODA cho Việt Nam hơn các nước khác trong khu vực.
 20. Trong một cuộc thi Robocom diễn ra ở Nhật Bản, Thái tử Nhật không xuống bắt tay chúc mừng đội Nhật hay bất kỳ đội nào khác ngoài đội Việt Nam. Chắc thái tử Nhật cũng có lý do riêng của ông. Thân mến
 21. Chả có gì mạo phạm cả, từ từ rồi khoai cũng nhừ. - Ở đây chỉ tư vấn chứ không dạy phong thủy nhé, nên chỉ ngắn gọn và xúc tích. Muốn học thì bạn đăng ký lớp học online của diễn đàn nhé. Tôi cũng không có thời gian để phân tích sâu và chi tiết đâu. - Đã tră lời lần trước, phân tâm (cung) cho khu đất xem nhà nằm ở khu vực tốt xấu thế nào, bếp nằm ở khu vực tốt xấu thế nào, rồi phân tâm (cung) cho nhà ở, lúc này chỉ tính ở trong nhà ở mà thôi. Phía sau nhà gộp với phân cung nhà nhé. - Nếu nhìn vào mà thấy mộ thì đúng là không tốt rồi. - tôi không có thời gian phân tích phiên tinh đâu nhé, nó chỉ là một yếu tố trong rất nhiều yếu tố chứ không phải là cái quan trọng nhất. - Nhà này cửa mở nhiều quá, nên tiền bạc hao tán. Mọi việc thường ách tắc, ngưng trệ. Con người thì bảo thủ, hoạt động thì nặng nề chậm chạm, có xu hướng thích những hoạt động mang tính yên tĩnh hơn náo nhiệt. - Hướng nam là hướng cửa hay hướng cổng?
 22. - Xây tường che. - Được cái lọ thì mất cái chai
 23. hòn non bộ đặt đối diện với cửa, ở ngay chính giữa bức tường sau nhà. Cửa nhìn thẳng vào sau nhà thì ko tốt rồi. cầu thủy tinh để làm gì?
 24. Chưa xác định được chỗ nào là chỗ thông tầng và định bỏ cái gì, làm cửa sau ở đâu. Việc mở cửa sau ở đâu phải xác định vị trí thì mới biết được. Còn cứ thẳng hàng với cửa trước thì đúng là làm ra bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu, nhưng như thế cũng là sướng, là thoải mái rồi, có người muốn có mà tiêu cũng không được nhỉ?