• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hạt gạo làng

Hội viên
 • Số nội dung

  2.834
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  23

Everything posted by Hạt gạo làng

 1. Có bản thiết kế thì dễ nhìn hơn. - Phòng ngoài cao hơn phòng trong thì không tốt rồi chủ mọi việc bị đình trệ. Ở bức tường phía sau nhà, bạn đặt một hòn non bộ cao hơn mặt nền phòng ngoài là cũng tạm được đó. - Bịt thạch cao hết thì tốt hơn, còn chỉ tới cái dấm thì cũng được nhưng ko tốt bằng bịt hết. - Nhà này theo PTLV thì chỉ có hướng Tây Nam là tốt, tuy nhiên có thể đặt bếp chéo góc nhìn về hướng Đông thì cũng được. Thân mến
 2. chưa vẽ sơ đồ nhà nên cũng khó xác định, phải vẽ chính xác sơ đồ nhà thì mới có thể phân cung, sau đó xác định nguyên nhân gây nên, chứ chụp ảnh như thế này rất khó định vị và giải quyết được vấn đề Thân mến
 3. Trong sách dịch đã nói hết rồi, chắc không cần thiết vì bất cứ cái gì nói ra cũng chỉ nằm trong một tập hợp nhỏ của dịch mà thôi. Cho dịch là sách triết học thì KInh dịch là triết học, Cho dịch là sách Lịch sử thì Kinh dịch là một sách lịch sử, cho là văn hóa thì là văn hóa, trên thì nói về thiên văn, dưới thì nói tới vạn sự xảy ra trong cuộc sống, không có gì mà không bao hàm trong đó nên thiết nghĩ không cần thiết phải bàn.
 4. Nhờ ở đâu nhờ một chỗ thôi, nếu bạn nhờ anh Thiên Đồng thì tốt rồi. Còn cái nhà này, nếu không vẽ mà chỉ xem ảnh thì tôi chịu không thể tưởng tượng ra được nó ntn. Thân mến
 5. đưa ảnh sang photobucket.com mà upsload lên, sau đó copy link dán vào chỗ chèn ảnh là được thân mến
 6. chỉ có một ảnh như thế này thì không thể nào biết được. Dùng giấy và một cái thước kẻ cùng một cây bút, đo chiều dài rộng của từng căn phòng và bố trí cửa cũng như đồ vật ròi vẽ ra giấy. Đo hướng cửa. Chụp ảnh toàn bộ căn nhà thì mới có thể biết được. Ngoài ra phải cho đầy đủ thông tin tuổi tác của toàn bộ gia đình cùng sống trong căn nhà đó thì mới có thể xem được. Chứ như thế này thì tôi chịu. Thân mến
 7. - Đúng là chuẩn không cần chỉnh đối với những câu hỏi rất trẻ con. - Ít nhất ở Hà Nội có 2/3 các dự án BDS là hoang tàn và nhiều khu đất hoang bỏ trống trong khi tiền của dân bỏ vào đó cũng rất nhiều không kể những phân khúc cao cấp tràn lan như TS Alan Phan đã phân tích. Bấm "Like" cho TS Alan Phan 1 phát đã
 8. 1. Tính tâm đất rồi phân cung điểm hướng để sắp xếp. 2. Tính theo cung phi của trạch chủ rồi tính vị trí đặt bếp tối ưu nhất, sau đó tính hướng bếp tốt theo trạch chủ. thân mến
 9. - Bàn thờ ông táo đặt trên bếp là tốt nhất, tuy nhiên do vướng máy hút khói thì đặt lệch sang bên một chút cũng được. Không có khoảng cách chính xác cho chậu rửa và bếp mà tùy thuộc vào vị trí đặt nó. Đặt đúng cách thì 10 cm cũng không sao. Đặt sai cách thì 2 m cũng vẫn bị sai như thường. Thân mến
 10. Tùy bạn, nếu khả năng cho phép thì mua bàn thờ mới, bàn thờ cũ hóa hoặc bỏ ở ngã ba đường, còn không có điều kiện để mua sắm lại mới thì chuyển cùng. Trước khi chuyển thì cúng tạ Thần tài, Thổ địa của nhà cũ. Sau đó lau rửa sạch bàn thờ cùng các vật dụng rồi lau rửa sạch bằng nước ấm pha với muối, gừng giã và rượu trắng rồi mang sang nhà mới, sau đó cúng rước Thần tài, Thổ địa của nhà mới an ngự ở bàn thờ. Thân mến
 11. Phải tính định tâm cho toàn bộ căn nhà nhé bạn, trừ khi 2 căn nhà là ngăn cách với nhau hoàn toàn. Thân mến
 12. Hên xui, có nhiều khi việc mục kỳ sở thị phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình dù là những việc nhỏ nhất như có một đám đánh nhau chẳng hạn. Nói chung không ai bắt bạn phải tin cả
 13. Điều dị thường đây là bọn siêu thị nó nhập hàng trung quốc về và bảo là hàng Việt Nam, bà con bây giờ mới thấy là cháy nhà ra mặt chuột.
 14. - Có nói đặt hết ở ngoài sân vườn đâu. Đặt 2/3 trong phòng khách và 1/3 ở ngoài. - Không có cách hóa giải nhé thân mến
 15. Nhà này thiết kế bố trí xấu. Gia đạo bất hòa, tiền tài thất thoát, tài lộc kém. - WC ở đông nam thì phải giữ gìn sạch sẽ, trong WC đặt bình nước thơm, hàng tháng mua chu sa hòa với nước ấm, chút rượu vang đỏ và gừng rồi đổ vào bồn cầu để tẩy uế. - Quan trọng là hầm cầu nằm ở vị trí nào Thân mến
 16. Diễn đàn này tư vấn theo Phong thủy Lạc Việt và với người Tây tứ trạch có những hướng tốt sau: Tây Bắc - Đông bắc - Đông Nam và Tây thân mến
 17. Giường của bạn nên chuyển đặt ở vị trí bàn làm việc, còn bàn làm việc thì dựa vào cửa số nhé. Giường của người bác cũng nên chuyển lên phía trên. Thân mến
 18. Đã trả lời bạn ở trên, nay nhắc lại: - Hướng là đường thẳng vuông góc với cửa và chỉ ra phía trước. Đường thẳng nối từ tâm đến cửa cho biết cửa nằm ở cung nào thôi. - Không, chỉ là một yếu tố nên không giải quyết được (yếu tố đó là cửa nằm ở cung tốt chứ không phải là có hướng tốt). 3. Còn tùy vào thiết kế của căn nhà và phòng thờ cũng như cung phi của trạch chủ. 4. Tùy vào tình hình cụ thể mới có thể biết được, nhưng về cơ bản, bếp đặt ở giữa nhà là xấu theo phong thủy. 5. Những câu bạn nói, muốn trả lời được phải mất rất nhiều thời gian, chỉ có thể nói là có cái có thể để được, có cái không thể để được và nếu có để WC ở giữa nhà cũng phải đắp ứng một số yếu tố cơ bản thì mới có thể để được. thân mến
 19. - KHông thể đổi vị trí hầm cầu và bể phốt cho nhau được. Ở nhà này có 2 vị tri nữa đặt được là phòng của bố mẹ và dưới bếp, tuy nhiên nếu đặt hầm cầu ở dưới phòng bố mẹ thì ảnh hưởng sức khỏe của bố mẹ, còn đặt dưới bếp thì cũng không tốt nên chỉ còn ở ngoài sân mà thôi. Theo tôi không ai đặt một cái ống dài chạy từ WC phòng bố mẹ ra tận ngoài sân vườn cả, vừa chạy qua nhà quá dài, rất không tốt, có thể nối WC phòng bố mẹ với WC ở cầu thang rồi từ đó chạy ra ngoài luôn. Bản thân WC ở gầm cầu thang nhu vậy cũng không phải là tốt lắm. - Về bát trạch thì bếp và phòng bố mẹ làm cao hơn phòng khách là tốt, tuy nhiên về huyền không thì như vậy lại xấu. Thân mến - Xoay bàn thờ như vậy thì được nhưng không tốt về vị trí đặt. Thôi cứ để bàn thờ dựa vào lưng tường hướng Tây và nhìn về hướng Đông nhé.
 20. Chào bạn! Những bài phong thủy đó là nói về phong thủy huyền không, - Cung là một ngôi nhà chia làm 9 ô đều nhau (tức chia các cạnh ra làm 3 phần bằng nhau rồi nối thẳng hàng các điểm với nhau tạo thành 9 ô), trong đó có 1 ô ở giữa và 8 ô ở tám hướng đại diện bởi 8 quái như Tây bắc là quái Càn, Bắc là quái Khảm... Ngồi ở cung Tây Nam tức vị trí bàn đặt ở cung tây Nam và được gọi là vị. - Hướng là khi mình ngồi ở đó và nhìn thẳng trước mặt thì đó là hướng, hướng là hướng cửa, hướng bàn làm việc. Khi nhìn thẳng thì lấy hướng là cung đối diện với đường thẳng vuông góci, ví dụ như bàn làm việc ở Tây Nam và giả thiết là cung tây nam trong nhà là tường thẳng ở phía sau và không có góc (nghĩa là bàn không đặt chéo góc) thì hướng của bàn làm việc đó là ở cung đối diện với cung Tây Nam, đó là cung Đông Bắc. Hướng thường được dùng trong phong thủy bát trạch, ở phong thủy huyền không ít dùng. - Nhị hắc bay đến Tây Nam thì ảnh hưởng tới cung đó, nếu đặt đồ đạc hay ngồi ở đó thì sẽ ảnh hưởng, còn ngồi ở cung khác nhìn về thì không ảnh hưởng. - Hướng của huyền không và hướng của bát trạch khác nhau. Khi chọn nên áp dụng và liên kết cả phong thủy huyền không và phong thủy bát trạch để chọn được hướng tốt nhất cho mình. Ví dụ thuôc Tây tứ trạch thì bạn có thể chọn hướng Tây bắc hoặc Đông Nam thì sẽ tốt. Thân mến
 21. - Vì nếu mua nhà hướng tây thì bạn chỉ có 1 hướng tốt và rất khó sắp xếp các đồ vật trong nhà như giường, bàn học .... - Không hiểu nhà bạn hướng đông bắc mà giường hướng tây là sao, bạn đặt giường ngủ chéo góc à. Đầu giường đối diện cửa sổ là sao, phải là đầu giường dựa vào cửa sổ chứ, nếu vậy thì xấu lắm. - Nhà này có thiết kế xấu, hình thể cũng xấu, vợ chồng này nóng tính nhỉ, sợ là cứ để như vậy mà không sửa chữa thì cũng khó có con đấy. Thân mến
 22. Cái việc chuyển phòng khách thì không nói làm gì, nhưng chuyển cầu thang lại không được, vì nhà bạn có mỗi một hướng tốt để sắp đặt hướng của các đồ vật, bếp và cửa là hướng tây. nếu chuyển cầu thang sang bên đó thì cầu thang lại bị hướng xấu. Phòng thờ chuyển thì có ảnh hưởng gì mà phải di chuyển những cái đó Thân mến
 23. Có thay đổi nhưng không nhiều, lợi người ngồi gần ban công Thân mến
 24. Vậy thì chịu vì chỉ có chỗ đó có thể đặt được thôi. Thân mến
 25. đừng đổ tại cái nhà mà tội nó, còn nhiều thứ khác khiến cho khó có con như bố trí phòng ốc, bếp núc không hợp lý, bố trí giường ngủ không hợp lý. - Chồng bạn có những hướng nhà tốt sau: Tây Bắc - ĐôngNam - Đông Bắc - Tây (không mua nhà hướng Tây) Thân mến