• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hạt gạo làng

Trung Tâm Nghiên Cứu
 • Số nội dung

  2.834
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  23

Everything posted by Hạt gạo làng

 1. Số đt 1: số này xui lắm, va phải cái gì hỏng cái đó, có vẻ tính tình hơi đoảng nhỉ. Hay bị lãnh đạo xoi mói, ức chế về công việc. Làm hay bị hỏng việc. số xấu. Số đt 2: Số này công việc thuận lợi, cũng kiếm ra tiền nhưng suốt ngày mê mê mải mải với công việc, thấy việc bù đầu mà không lúc nào có thời gian rảnh cho mình nghỉ ngơi. Cẩn thận về sức khỏe đấy. Quan hệ với mọi người cũng không được thuận lợi, hơi cứng trong quan hệ. Số này thì giữ chồng khiếp lắm đấy. Đừng nhốt chặt quá kẻo lại tìm cách xổng chuồng ấy nhé. Số trung bình khá. Thân mến
 2. Chào bạn! Số đt này thì bạn là người sống tính cảm, quan hệ với mọi người không được thuận hòa, hay xung khắc với bố mẹ. Có gia đình chưa? Đang cố gắng kiếm tiền để mua nhà à? Bạn làm ở BHXH mà bên phòng kinh doanh thì chắc không hợp với bạn đâu vì bạn khó kiếm được hợp đồng lắm. Công việc thì âm thầm không ai biết, lại vất vả. Số xấu, nên đổi.
 3. Số đt 1: Số này thì bạn bè đông, được nhiều người quý mến. Công việc gặp trắc trở, thường hay gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống. Công việc lấn át học hành. Số xấu. Số đt 2: Là số lợi cho học hành. Bản thân vất vả, việc gì cũng ôm vào mình cả ở nhà lẫn ngoài xã hội. Số TB Thân mến
 4. Đúng là số này không tốt thật, công việc không được thuận lợi dù bạn luôn nỗ lực cố gắng làm. Quan hệ giữa bạn và mọi người, nhất là bố mẹ bạn không được thuận lợi, có vẻ bạn hay áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Trong công việc thì hay vị nể tình riêng khiến cho mọi việc không được thuận lợi. Nên đổi số Số 094 của bạn cũng không được tốt, tình cảm trục trặc, quan hệ với mọi người không được thuận hòa. Số 0124: số này thì em bạn là người kém may mắn trong cuộc sống, công việc thì đi theo bạn bè kiếm tiền mà rất bấp bênh. Quan hệ giữa em bạn và mọi người không được thuận hòa. Làm thì vất vả mà chẳng giữ được tiền, số xấu. Số này lợi về học hành, học hành tốt, công việc thuận lợi nhưng vất vả. Tình cảm không được như ý.
 5. Cầu thang như vậy thì khỏi cần đặt tủ để chắn vì nó ở sâu tít phía bên trong cơ mà. Nhà này là nhà lệch tầng, Cách sắp đặt không được tốt về mặt hình thể. Sân để quá dài nên mặt hàng bị đưa tít vào bên trong nên bất lợi, không đón được khí. Cấu trúc nhà xấu lại bị các cửa đối nhau và thẳng hàng với nhau. Nói chung chỉnh cho nhà này tốt là rất khó. theo tôi bố trí đưa mặt hàng ra phía trước thì sẽ đỡ hơn nếu nhà chính xác hướng phía Nam (ko biết bạn đo có chính xác hướng nữa không?) Thân mến
 6. Cứ đo lại đi rồi tôi sẽ chỉ cho. Sau khi có số độ hướng chính xác thì tôi sẽ chỉ cho cách làm nhé thân mến
 7. Muốn biết ngành nghề kinh doanh nào hợp với mình thì nên đi xem tử vi hoặc tứ trụ, cái đó tôi chưa rành. Ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh tế của xã hội, vào sức mua của người dân và nhu cầu của người dân để mình chọn ngành nghề kinh doanh. Về mạng thì bạn hợp với kinh doanh các ngành thủy hải sản, cà phê nước ngọt ... _ Không phải chuyện đặt 2 cái tủ chắn là xong đâu. - Topics này chỉ xem liên quan đến phong thủy, bạn muốn hỏi về có thể chuyển đổi kinh doanh không thì sang bên Lạc Việt độn toán hỏi nhé. - Có sơ đồ nhà, hướng nhà đo chính xác và ảnh chụp cảnh quan bên ngoài mới có thể biết được nguyên nhân gây nên việc kinh doanh kém (nên suy nghĩ tới một lý do nữa là sức mua của người dân giảm do khủng hoảng nhé) Thân mến Việc chuyển nhà liên quan tới ngày nhập trạch nên cần có hướng nhà để biết có phạm thái tuế hoặc tam sát không. Có thể thầy lấy quẻ dịch và nói là không tốt nhưng do tôi không biết phương pháp xem của thầy như thế nào nên không thể tư vấn cho bạn được. Đúng là xem tuổi làm nhà là rất quan trọng. Còn chuyển nhà thì chỉ cần xem ngày tốt và xem có phạm một số thứ không là có thể chuyển được. Thân mến Phải đo hướng chính xác thì mới biết được, hướng 255 độ thì xấu lắm. Bạn đo bằng cái gì vậy. Theo phong thủy thì hướng Nam là hướng Nam, hướng Tây là hướng Tây và hướng Tây Nam là hướng Tây Nam, nên phải nói chính xác hướng mới có thể tư vấn được. Nên mua la bàn về đo cho chính xác chứ không nên nói là khoảng 255 nhé vì độ này là giữa Tây Nam và Tây chứ không phải giữa Nam và TN. Xem qua bản vẽ thì phòng bố mẹ bố trí như vậy không tốt, nhất là bị bếp đốt vào phòng thế kia thì phiền lắm đấy Thân mến
 8. Phòng xấu thế, có khí đâu mà công việc thuận lợi cơ chứ. Nên đổi vị trí sang hai bên tường chỗ để tủ hồ sơ thì đỡ hơn (đỡ hơn thôi nhé, chứ cũng không được thuận lợi vì cơ bản là khí quá kém) Bạn nên nhìn về hướng tây thì tốt hơn Thân mến
 9. Số của bạn chọn là một số nếu ai dùng thì trong các mối quan hệ giao dịch không được thuận lợi, hay bị người khác chèn ép. Bản thân là một người thích kinh doanh những không được như ý. Tiền kinh doanh khong đủ trả nợ ngân hàng. Số đt này cũng là số đt hiếm muộn con cái hoặc nếu đã có rồi thì sức khỏe của con cái yếu ớt. Bạn cứ chọn mà dùng. chúc bạn được như ý. Thân
 10. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN ĐỒNG VUI VẺ - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT
 11. So này thì không thuận lợi về đường công danh, thường hay gặp trục trặc do hay để tình cảm lấn át lý trí. Về tình cảm thì hay xảy ra cãi vã vì ghen tuông. thân mến
 12. cứ chuyển về vị trí giữa 2 cửa sổ như đã chỉ dẫn, tức là cái góc phòng nằm giữa 2 cửa sổ đó. Còn hướng cứ theo bác Loccoctu nhé. Mua cái tháp văn xương (hay thấy trong bể cá) rồi đặt lên bàn. Đóng bớt một cửa sổ (mở cửa sổ này thì đóng cửa sổ kia) cũng làm bạn chú ý hơn đó Thân mến
 13. Bạn cứ lằm như bác Loccoctu nói, nhưng nhớ chuyển dịch bàn học sang chô góc đó, chỗ giữa 2 cửa sổ. Phòng vệ sinh như vậy ko tốt đâu, học thì chịu khó nhưng không tập trung. thân mến
 14. cháu nên vẽ vị trí bàn học của cháu nữa rồi đưa lên đây nhé Thân mên
 15. Chữ T nào cũng quý cả, cái chính là hên xui thôi
 16. 1. Sinh năm 1983 năm sau phạm tam tai cho đến hết năm 2015 nên không xây nhà được. Mượn tuổi thôi nhé. 2. Nhà hướng Đông Nam hợp. Các hướng tốt để đặt cửa chính, hướng bếp và mọi thứ là Đông Nam - Tây Bắc - Đông Bắc - Tây. Bố trí bếp phải cẩn thận vì nhà hướng Đông Nam thì bếp thường đặt ở cuối nhà là Tây Bắc, phạm hỏa thiêu thiên môn ảnh hưởng tới người chủ của ngôi nhà. Thân mến
 17. Ban nên tra từ điển trước khi hỏi nhé. Đối diện là mặt đối mặt chứ không phải là lưng đối lưng, tiếng anh là face to face Thân mến
 18. Có thể do hôm đó Thiên Bồng rủ uốn nên nhìn gà hóa johnie walker, dưng đại để nếu có một mảnh đất rộng thì phải xem chỗ nào vượng suy, bỏ suy lấy vượng và đặt nhà ở đó, sau đó tính tới cung tốt xấu, rơi vào cung tốt thì càng tốt, tránh rơi vào những cung xấu nhất, sau đó ... mần một ly đã ... rồi ta xét tới vị trong nhà rồi ... làm một ly nữa ... ta tính tiếp hướng của mọi thứ nhẩy... đại loại Thiên Bồng thì vẫn là Thiên Bồng, dưng nếu anh chào chú là Thiên 2 Bồng thì chắc lúc đó giả nhời cái gì chắc cũng chỉ đúng 50% thôi. Sorry tất cả mọi người thân mến
 19. chào bạn! 1. Tuổi bạn năm sau phạm hoang ốc, không xây được. Chọn anh em trong nhà có tuổi là 38 hoặc 40 tuổi mụ nhờ đứng ra động thổ. Xây nhà xong nhớ làm lễ giao trả lại nhà. 2. Bếp để vậy dược, tuy nhiên nên đặt bếp và chậu rửa cùng một hướng. Tính từ cầu thang thì chậu rửa rồi mới đến bếp. 3. Giếng trời như vậy được. Nhà lệch tầng không tốt lắm. Những thứ còn lại là ok nếu tính từ hướng nam là 180 độ + 12 - 14 độ. Thân mến
 20. Hi, Bé dễ thương quá! Yêu thế Mà sao anh bấm nút thanks toàn bị fail action chú nhỉ.
 21. Đọc truyện cười, đôi khi không chỉ là để cười, để thư giãn.Mà có thể, đằng sau những mẩu chuyện ấy là một bài học, một thông điệp đến từ cuộc sống. Câu chuyện thứ nhất: Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới". Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình. ******** Câu chuyện thứ hai : Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát", bố hỏi: "Tại sao con chắc như thế?", con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la". Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình. ******** Câu chuyện thứ ba: Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?", người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm trăm", người ăn mày bảo: "Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé". Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn. ******** Câu chuyện thứ tư: Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!", "Sao em bỏ ít muối thế?, "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!". Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải". Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. ********* Câu chuyện thứ năm: A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?". A trả lời: "Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone". Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai. Câu chuyện thứ sáu: Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét: -Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp! Ngườicha ôn tồn đáp lại: -Ngườivừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu! Con người thường có thái độ "ghen ăn tức ở", khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và "đẳng cấp" của mình. Bởi vậy hãy thận trọng! ********* Câu chuyện thứ bảy: Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu "Kỳ hoa dị thảo" lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: "Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp". Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế". Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn. Câu chuyện thứ tám: Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: "Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!". Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to. ********* Câu chuyện thứ chín: Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức trang ấy lúc nẫy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?". Người chồng quay sang nhìn vợ: "Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh". Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường. Câu chuyện thứ mười: Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất sắc nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới: Em không nghe thầy gọi tên à? Cậu học sinh đứng lên, lễ phép: -Dạ,thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ! Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn. -------------- Câu chuyện thứ mười một Ở miến Bắc, mùa Đông giá lạnh, rét đậm rét hại làm chết cá, chết cua trên ruộng. Nhưng người nông dân vẫn phải lội ruộng trong nước và bùn lầy tê buốt. Xưa, có người nông dân làm thuê ra đồng nhưng không thể cấy được cây lúa vì quá lạnh, tay chân tê cóng, run lập cập. Người làm thuê về thưa cáo với địa chủ là hôm nay quá lạnh, để mai nếu ấm trời hơn mới xuống ruộng cấy lúa được. Tên địa chủ bắt chước Tây, mặc đồ ấm bên Tây, đi giày Tây, uống rượu Tây, chống ba toong Tây dẫn người nông dân ra ruộng. Hắn đứng trên bờ, chĩa đầu cây gậy ba toong xuống ruộng nước, rồi nói: - Hứ, lười nhác thì nói, nước thế này mà lạnh à? Cũng thân phận con người, nhưng khi người ta giàu sang, lắm tiền, làm ông chủ thì có quyền nói cái gì cũng được, hạch sách bất cứ ai. Không đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà chỉ biết có lợi cho mình.(BVB bổ sung) Nhạc sĩ Quỳnh Hợp (Sưu tầm)
 22. Chú không thấy Thiên Luân có dáng dấp của ông nội à. hi hi
 23. Năm Rồng với luận tuổi Lạc Việt Từ xa xưa, con người đã coi Rồng là một biểu tượng tốt lành, một biểu tượng mang lại mưa thuận gió hòa nên vua chúa lấy biểu tượng Rồng để biểu tượng cho quyền lực của mình. Năm Nhâm Thìn có thiên can Nhâm thủy và Thìn thổ có mạng nạp âm theo sách cổ thư là Trường lưu thủy và được nhà nghiên cứu học thuật cổ phương Đông Nguyễn Vũ Tuấn Anh với lập luận chặt chẽ của mình đổi hai hành thủy và hỏa của mạng nạp âm (Tức vận khí của năm trong chu kỳ 60 năm, gọi là Lạc Thư Hoa giáp), do vậy năm Nhâm Thìn theo Luận tuổi Lạc Việt của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh có mạng nạp âm là Tích lịch hỏa. Năm Nhâm Thìn là một năm có địa chi Thìn Thổ khắc thiên can Nhâm thủy. Vận khí Hỏa bị Thiên Can Nhâm thủy khắc, nên coi là Thiên Khắc Đại xung, điều này cho thấy thiên nhiên năm Nhâm Thìn có nhiều bất thường và con người trong năm nay sẽ phải bỏ nhiều sức lực để chiến thắng thiên nhiên. Năm Nhâm Thìn cũng chính là biểu tượng cho truyện Sơn Tinh Thủy tinh của ông cha ta về con người chống lại thiên nhiên khắc nghiệt. Tuy nhiên năm Nhâm Thìn lại là năm rồng vờn mây nên cũng là một năm bội thu về ngũ cốc và trồng trọt. Những người sinh năm Nhâm Thìn là người năng động, hoạt bát nhiệt tình, về tình cảm là người khá nóng tính. Người tuổi rồng có năng lực lãnh đạo nhưng rất giàu lòng vị tha, thông minh, chính trực, biết mình cần thực hiện những gì để đạt được hoài bão của mình. Những người sinh năm Nhâm Thìn thường là người có hoài bão lớn, nhiều dự định lớn lao nhưng thường hay gặp trục trặc khi đi vào công việc, tuy nhiên với ý chí kiên cường của mình nên người tuổi Rồng luôn thành công. Người nữ sinh năm Nhâm Thìn là người ưa nói nhiều, tình cảm nồng nhiệt Năm Thìn là năm tuổi của tuổi con Rồng, đây cũng là hạn tam tai cuối của các tuổi Thân, Tý, Thìn. Những người này nên thận trọng trong những việc làm hàng ngày của mình. Những người đàn ông sinh năm Thân, Tý, Thìn cũng không được cưới hỏi hay xây dựng nhà cửa trong những năm tam tai của mình. Về công danh và tài lộc của người tuổi Thìn trong năm Nhâm Thìn: Những người sinh năm Giáp Thìn gặp được nhiều thuận lợi nhất, công việc trôi chảy, gặp được nhiều may mắn và thành công mỹ mãn trong những dự định và công việc mình thực hiện. Nhưng họ cũng phải phấn đầu mệt mỏi và đến cuối năm mới gặt hái được kết quả. Nên cân nhắc trong việc đầu tư và cho vay mượn. Đề phòng hao tài tốn của. Những người sinh năm Nhâm Thìn có nhiều thuận lợi trong năm nay, mọi việc đều đạt kết quả tương xứng. Những người sinh năm Bính Thìn thì đây là một năm không có nhiều may mắn trong công việc nhưng lại thuận lợi về tình cảm. Những người sinh năm Canh Thìn trong năm nay cần thận trọng trong vấn đề tình cảm và công việc của mình, phần nhiều phải chiều lòng người khác để được việc, về tình cảm thì hay bị ức chế trong lòng mà không nói ra được. Với những người lớn tuổi còn cần cẩn trọng trong sức khỏe. Những người sinh năm Mậu Thìn thì đây là một năm đầy vất vả, thường phải tự thân vận động mà không có sự trợ giúp của người khác, nhưng về tình cảm thì thuận lợi và tốt đẹp. Về sinh con trong năm Nhâm Thìn, tuy đây là một năm Rồng gặp mưa nhưng cũng không phải là năm mà người phụ nữ nào cũng có thể sinh con được. Trong năm Nhâm Thìn, những người phụ nữ mạng mộc sinh con là tốt nhất, thứ đến là những người phụ nữ có mạng hỏa (tức những người có mạng nạp âm thủy theo sách cổ thư) và thổ. Những người phụ nữ có mạng thủy (tức những người có mạng nạp âm hỏa theo sách cổ thư) sinh con trong năm Nhâm Thìn thì thường sẽ gặp trắc trở trong công việc và tình cảm. Đặc biệt, những người phụ nữ mạng kim không nên sinh con trong năm Nhâm Thìn vì nếu những người phụ nữ mạng kim mà sinh con trong năm nay thì sẽ gặp trục trặc có thể dẫn đến sứt mẻ tình cảm và công việc cũng gặp nhiều trắc trở. Về thiên can, vì năm Nhâm Thìn có thiên can Nhâm thủy nên những cặp vợ chồng có thiên can Canh, Tân trong tuổi của mình sinh con thì sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, trong những dự định của mình. Những cặp vợ chồng có thiên can Nhâm, Quý, Giáp Ất sinh con trong năm Nhâm Thìn cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Những cặp vợ chồng có thiên can Mậu Kỷ, Bính Đinh sinh con trong năm nay thì trong công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Đối với Địa chi, thường biểu thị mối liên kết bền vững trong gia đình nên những cặp vợ chồng có địa chi năm trong tam hợp Thân, Tý, Thìn hoặc nhị hợp Thìn – Dậu sinh con trong năm nay rất tốt. Những cặp vợ chồng đang dự định sinh con trong năm Nhâm Thìn cần chú ý ưu tiên trước hết là mạng nạp âm, thứ đến là địa chi do tính biểu thị sự bền vững trong gia đình của nó và sau mới đến thiên can. Và đặc biệt tránh sinh con xung tuổi Địa chi và mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp (Đổi chỗ Thủy Hỏa so với cổ thư) với tuổi vợ. TỨ HÀNH XUNG TRONG HÔN NHÂN Thường trong các gia đình, khi con cái cưới hỏi mà rơi vào các trường hợp hai tuổi rơi vào tứ hành xung như Thìn – Tuất – Sửu – Mùi, Dần – Thân – Tỵ – Hợi, Tý – Ngọ – Mão – Dậu thường hay ngăn cấm và chia ly đôi trẻ. Vậy thực hư của tứ hành xung là gì? Người viết cho rằng, các cụ đặt ra tứ hành xung như một công thức của vòng trường sinh, trong đó, Dần Thân Tỵ Hợi được gọi là tứ sinh; Tý Ngọ Mão Dậu được gọi là tứ vượng và Thìn Tuất Sửu Mùi được gọi là tứ mộ. Trong bốn địa chi thuộc tứ hành xung chỉ có hai chi đối xung nhau mới thực sự xung khắc nhau như: Dần Thân xung, Tỵ Hợi xung chứ Dần Hợi không xung nhau lại còn hợp với nhau. Tỵ Thân không xung nhau lại hợp với nhau. Hai vòng tứ hành xung còn lại cũng tương tự như vậy. Ngoài ra, việc địa chi xung nhau thì trong gia đình thường chỉ xảy ra xung khắc nhau, hay cãi nhau do địa chi biểu thị tính bền vững trong mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình chứ không có vấn đề gì về tuổi thọ vì tuổi xung của địa chi chỉ là yếu tố rất nhỏ trong nhiều yếu tố tương tác khác liên quan, như: Thiên Can và vận khí , tức là mạng của đôi nam nữ. Còn điều quan trọng nữa là sinh con phải hợp tuổi mẹ như đã nói ở trên.Ngoài ra còn yếu tố Phong thủy và tùy thuộc vào sự vận động cụ thể của từng con người. Do đó, việc cấm đôi trẻ có tuổi nằm trong tứ hành xung lấy nhau thực sự là khiên cưỡng và có những trường hợp đã khiến đôi trẻ đi đến quyên sinh. Đây là một điều rất đáng tiếc mà những người làm cha, làm mẹ cần phải hiểu. ĐỊA CHI TUYỆT Có bốn vòng trường sinh theo ngũ hành là các vòng trường sinh thuộc kim, mộc, thủy, hỏa. Ngũ hành thổ không có vòng trường sinh vì thổ là nơi quy tàng và sinh trưởng của bốn vòng trường sinh khác nên vòng trường sinh của thổ ký gửi ở vòng trường sinh hỏa. Trong mỗi vòng trường sinh có một cặp địa chi tuyệt, như vòng trường sinh thuộc mộc sinh tại Hợi, vượng tại Mão và mộ tại Mùi có cặp Mão Thân tuyệt tức Mão tuyệt tại Thân và Thân tuyệt tại Mão trong vòng trường sinh âm kim. Các cặp địa chi tuyệt khác là Tý - Tỵ, Dần - Dậu, Ngọ - Hợi. Nếu trong gia đình có những tuổi rơi vào cặp địa chi tuyệt như trên thì những người thuộc địa chi tuyệt này thường không sống cùng với nhau hoặc nếu sống cùng với nhau thì dễ khắc khẩu, hoặc không thuận lợi trong công việc. Do vậy, trong việc sinh con cái, cần xem xét và cân nhắc kỹ tuổi của những thành viên trong gia đình để tránh rơi vào trường hợp địa chi tuyệt như trên. Nguyễn Đức Thông - Hạt gạo làng Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương nguồn: http://www.ktcatbd.c...-lun-tui-lc-vit
 24. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Xin trân trọng thông báo tới toàn thể hội viên, về việc: Mở lại chuyên mục từ thiện của diễn đàn. Thể theo nguyện vọng của toàn thể hội viên và theo đề xuất của Ban quản trị diễn đàn lý học Đông phương mong muốn có một chuyên mục đóng góp từ thiện là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái, chia ngọt sẻ bùi, lá lành đùm lá rách và chia sẻ khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh, cho những gia đình nghèo khổ và liên kết chia sẻ cho những trung tâm nuôi dưỡng nhân đạo khác, tiếp nối truyền thống và những thành công của chuyên mục từ thiện trước đây; BAN GIÁM ĐÔC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Quyết định 1. Mở chuyên mục từ thiện dành cho những tấm lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn là hội viên của diễn đàn Lý học Đông Phương. 2. Chuyên mục từ thiện sẽ do chị Wildlavande, một thành viên lâu năm, có uy tín và có nhiều kinh nghiệm quý báu trong các hoạt động từ thiện, quản lý và thực hiện các hoạt động từ thiện nhân danh Trung tâm Lý học Đông Phương và đại diện cho các tấm lòng nhân ái của hội viên diễn đàn tới địa chỉ cần giúp đỡ từ thiện. 3. Chị Wildlavande có trách nhiệm thu nhận những đóng góp của các hội viên bằng tiền mặt, bằng hiện vật, tìm kiếm và thu nhập những địa chỉ, những mảnh đời cần sự giúp đỡ thông qua xã hội và thông qua sự giao tiếp trên diễn đàn để chuyển những đóng góp của các hội viên cho chuyên mục từ thiện đến đúng địa chỉ cần được giúp đỡ và sau đó công khai các khoản thu chi lên diễn đàn. 4. Địa chỉ liên lạc, tài khoản giao dịch để thu nhận đóng góp vào quỹ từ thiện của các hội viên diễn đàn vẫn giữ nguyên như trước. 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 13-01-2013. Trung tâm Lý học Đông Phương xin trân trọng thông báo tới tất cả các hội viên của Trung tâm và hoan nghênh những tấm lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh. Mọi đóng góp của các hội viên có hiệu lực kể từ hôm nay. Xin trân trọng thông báo! Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương TM Ban Giám đốc Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thông
 25. Đường đâm vào sau lưng, xấu, ô 2 đỡ hơn nhưng vẫn xấu. Thân mến