• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hạt gạo làng

Hội viên
 • Số nội dung

  2.834
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  23

Bài viết posted by Hạt gạo làng


 1. Theo bạn có bao nhiêu người trùng tứ trụ với con bạn? Nếu cứ như thầy lấy tên Mỹ thì tất các các cháu kia cũng đều phải tên Mỹ chăng? Thầy giỏi quan trọng là phải đưa ra một số tên để bạn có thể lựa chọn được cái tên ưng ý nhất. 1 tứ trụ có ngàn vạn cái tên ứng với nó nên không bao giờ chấp vào 1 cái tên nào mà bảo sai hay đúng

  Thân mến


 2. Mong huynh Hatgaolang tư vấn giúp em cái nhà cấp 4 nhỏ này ạ!

  PTLV.jpg

  Chào bạn!

  - Nhà này bố trí xấu quá, lại không hợp hướng với bạn nữa.

  - Bếp để như vậy thì đốt vào đầu giường ngủ rồi, rất xấu.

  - Giường ngủ phòng ngoài vô khí.

  - Nên chuyển bếp về phía sau, ở ngay cái tường sau nhà, thứ tự là bếp, chậu rửa, phòng vệ sinh. Khi làm thì tránh để cái bếp bị cửa phòng vệ sinh đâm vào. hướng bếp lúc này sẽ là hướng Đông Nam, hợp với tuổi của bạn đó.

  - Giường ngủ phòng ngoài nên quay về phía cửa ra vào nhà. Bịt cửa vào phòng ngủ (chỗ ô màu đỏ) và chuyển nó lên phía trên (tức vị trí đầu giường hiện nay).

  Thân mến

  Kính gửi chú Hạt gạo làng, 

  Nhờ chú tư vấn giúp cháu, cháu sinh năm 1984, hiện nhà cháu đang ở có vợ và 2 con ở hướng Tây Nam. Hướng đặt bếp cũng là hướng Tây Nam. Nhưng có người nói với cháu là hướng đặt bếp như vậy sẽ làm mất tài lộc và sức khỏe gia đình và khuyên cháu nên đổi bếp đặt hướng Đông Nam.

  Cháu đang rất phân vân, vì nếu chuyển lại như vậy cháu phải sửa lại cả gian bếp và cửa bếp mới đúng được hướng như vậy, đồng thời việc đi lại từ nhà vào bếp cũng sẽ bất tiện.

  Cảm ơn chú.

   

  Họ nói như vậy vì họ coi Tây Nam là cung Tài lộc nên để bếp đó sẽ đốt hết. Nhà mà hướng Tây Nam, lại có bếp ở vị trí cung Tây Nam thì xấu, tức bếp ở ngay cạnh cửa ra vào nhà (thường chỉ chung cư mới có cách này). Còn bếp hướng Tây nam nhưng không nằm ở cung Tây Nam thì đâu có sao. Nên có ảnh thì mới biết tốt xấu như thế nào

  Thân mến

  Bác NV Tuấn Anh có đi qua đây tư vấn giúp cháu luôn nha.

  hiện tại nhà cháu đang ở vận 7 cháu muốn đổi sang vận 8 thì thủ tục tiến hành như nào.

  các bác thấy bất hợp lí chỗ nào chỉ cho cháu luôn ạ.

  do nhà xây đã lâu và chưa có điều kiện tu sửa nên mong các bác quan tâm.

  ldQN3Yy.png

   

  Muốn đổi vận 7 sang vận 8 thì phải không ở căn nhà này trong khoảng 3 tháng. Mở hết các cửa, dỡ nóc mái nhà ra. Sau đó sửa chữa nhỏ như lợp lại mái nhà, quét sơn hoặc vôi lại... Dùng thuốc xông  nhà để xông nhà rồi tìm ngày nhập trạch tốt để nhập trạch vào nhà.

  Thân mến


 3. Kính chào chú Thiên sứ, anh chị và các bạn.

  Cháu có một dự định là xây nhà cho bố mẹ cháu vào tháng 2 âm lịch này, nay cháu viết bài với mong muốn nhận được sự tư vấn của chú và các anh chị.

   

  Bố cháu sinh năm: 1954

  Mẹ sinh năm: 1960

  Cháu sinh 1982

  Cháu nhờ chú, và anh chị tư vấn giúp:

  - Chọn ngày nào để phá nhà cũ và ngày nào để động thổ nhà mới

  - Chọn tuổi nào để đứng lên xây nhà

  - Cháu định làm nhà Hướng Bắc, có nên không ah?

   

  Cháu kính mong chú và các anh chị tư vấn giúp cháu.

  Cháu xin chân thành cảm ơn ah.

   

  Tuổi bạn đứng ra xây nhà được. Nhà hướng Bắc thì tốt với bố của bạn đấy.

  Thân mến


 4. Cháu chào Chú!

  Nhà cháu xây có thiết kế góc tiểu cảnh ở dưới gầm cầu thang (tiểu cảnh khô có sỏi và mấy chậu cây xanh thôi) Nhưng có người lại bảo trồng cây xanh dưới góc cầu thang là không tốt, sinh tinh trong nhà, ảnh hưởng tới cs vợ chồng. Như vậy có đúng không ạ? Cháu xin Chú tư vấn giúp. Cháu cảm ơn Chú!

   

  Những điều mà họ nói chẳng qua chỉ nằm trong trí tưởng tượng của họ mà thôi. Còn làm tiểu cảnh dưới gầm cầu thang thì tốt, vừa đẹp lại vừa khiến cho khí xấu không tích tụ trong cầu thang. Vấn đề là muốn biết làm tiểu cảnh kiểu gì và ảnh hưởng tới phong thủy ngôi nhà như thế nào thì cần phải biết vị trí làm tiểu cảnh thì mới có thể nói chính xác được.

  Không bao giờ có một sự việc lại có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Cuộc sống vốn dĩ sống động nên nảy sinh muôn vàn trạng thái khác nhau chứ không tĩnh lặng như suy đoán của mọi người như vậy.

  thân mến

  Chào chú.

  Con tên là Nguyên

  Con sinh năm 1990 ( Canh ngọ )

  Con sinh ngày 6 tháng 6 sau năm canh ngọ

  Con là NAM

  Con xin hỏi chú xem giúp con năm 2015 con có những tai nạn hay gặp măn mắn gi

  Đầu năm 2015 việc làm ăn của con đã không thuận lơi.

  Cảm ơn chú

  Chào bạn, cái này không nằm trong lĩnh vực phong thủy bạn nhé. Có thể qua bên mục tử vi nếu có ngày giờ tháng năm sinh đầy đủ không qua bên dự đoán để hỏi nhé.

  Thân mến

  Chào bác Hạt gạo làng,

  Nhờ bác tư vấn giúp mảnh đất vợ chồng cháu mới mua, diện tích là 5x20m.

   Chồng cháu sinh năm 1982

   Cháu sinh năm 1984

   Con trai sinh năm 2010

  Cháu đo hướng theo la bàn trên điện thoại thì mảnh đất là Hướng Khảm (Bắc) - 350.0 độ. Cháu cũng đã tìm hiểu sơ theo phong thủy Lạc Việt thì chồng cháu thuộc Tây tứ mệnh, nên mảnh đất không hợp hướng với tuổi của chồng cháu. Nên nhờ bác xem giúp là có cách nào hóa giải được không? Vì gần mảnh đất của bọn cháu xung quanh đều kinh doanh cà phê, quán lẩu, hải sản v.v...  nên cháu cũng muốn vừa ở vừa kết hợp kinh doanh nhỏ ( hiện tại mảnh đất của bọn cháu nằm độc lập chưa giáp với nhà nào xung quanh cả). Cháu đang phân vân liệu mảnh đất này có hợp với kinh doanh không? Do đang vướng mắc về việc không hợp hướng và chưa biết đất này có kinh doanh được không nên bọn cháu chưa có ý tưởng bố trí xây nhà ntn cả. Mong bác tư vấn giúp bọn cháu. Nếu các vướng mắc trên được tháo gỡ thì bọn cháu sẽ vẽ sơ đồ nhà để nhờ bác tư vấn tiếp ạ ^^.

  Chân thành cám ơn bác.

   

  Nếu chính xác là 350 độ thì có thể kinh doanh được


 5. Bạn thử vẽ sơ đồ khu đất đó và các con đường bao quanh. Vẽ vị trí cái nhà kho và đưa bản vẽ thiết kế nhà dự kiến của vợ chồng và đưa lên đây tôi xem cho. Nếu lâu không thấy trả lời thì có thể gửi vào địa chỉ email: venguon@gmail.com

  Thân mến

  Kính chào bác hạt gạo làng ta. Chồng cháu sinh năm 1983, đang mắc bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối, con cháu mới có 4 tuổi thôi ạ. Chúng  cháu không có nhà, chỉ ở trọ thôi. Bố mẹ cháu bảo cho vợ chồng cháu cái nhà kho. Hướng đất là hướng Tây Bắc ạ. Hiện tại cháu bố mẹ cháu đang muốn sửa cho cháu cái nhà kho đó xây thêm khu vệ sinh và bếp ạ. Nhà kho đó rộng 7m, sâu 5m . Cháu rất mong bác tư vấn giúp chúng cháu nên xây và bố trí nhà như thế nào để tốt cho sức khỏe của chồng cháu hơn ạ. Nếu được bác làm ơn cho cháu xin một cái sơ đồ nhà đơn giản nhất ạ,Cháu không biết tại sao nich của cháu không tạo được mục bài mới nào hết. Cháu đang rất muốn được sự tư vấn của bác Nếu bác có đọc được xin hãy làm ơn giúp cháu với ạ. 


 6. Xin cho hỏi, tôi muốn mua một miếng đất hướng 267 độ Tây có hợp với mệnh tôi hay không, tôi sinh năm 1983. Nếu khi tôi mua được tôi có thể đến trung tâm xin tư vấn thiết kế theo phong thủy thì liên hệ ở đâu? giá cả như thế nào? Xin anh chị em giúp tôi thông tin.

  Xin cảm ơn !

  Bạn ở một mình hay ở với gia đình? Nếu ở với bố mẹ thì tính theo tuổi bố, nếu ở với chồng thì phải theo tuổi chồng.

  Nếu muốn thiết kế phong thủy thì liên hệ qua email: venguon@gmail.com

  Thân mến


 7. THỬ TÌM HIỂU VỀ CHIẾC BÁNH CHƯNG VUÔNG

  5. Về các tên gọi “bánh chưng”, “lá dong”

  Posted Image

  Chắc hẳn câu hỏi “Vì sao lại gọi là bánh chưng” bấy nay vẫn ám ảnh trong đầu không ít người. Người ta chỉ đồ rằng gọi là bánh chưng vì bánh này được nấu bằng cách “chưng”. Nhưng hiểu thế xem ra cũng chưa ổn. Bởi lẽ, “chưng” trong tiếng Việt có 2 nghĩa: 1. Đun (thức ăn lỏng) cho bốc hơi và đặc lại, như chưng mắm, chưng trứng, chưng lạc, nước mắm chưng…; 2. (từ chuyên môn) Dùng nhiệt làm cho các chất trong một hỗ hợp lần lượt hóa hơi để thu riêng từng chất, như chưng dầu mỏ, chưng than đá… Trong khi đó, bánh chưng lại là bánh được luộc lên trong nồi nhiều giờ.

  Tên gọi bánh chưng Triệu Khánh theo tiếng Hán “quả chưng” đã gợi cho chúng ta về nguồn gốc của từ “bánh chưng” trong tiếng Việt.

  “Chưng” 蒸 trong tiếng Hán có nghĩa là “đun cách thủy, hấp cách thủy”, là nấu mà không để cho thức ăn tiếp xúc trực tiếp với nước. Như chưng bính 蒸饼 (bánh hấp), chưng lung 蒸笼 (lồng hấp; vỉ hấp), chưng thực 蒸食(thức ăn hấp; bánh hấp)… Cách hấp bánh bao, hấp sủi cảo, hấp các món cách thủy (cá, trứng…) bằng vỉ hấp hoặc cho vào nồi hấp trong tiếng Hán được gọi là “chưng”. Rõ ràng là thả bánh vào nồi ngập nước để luộc lên, tiếp xúc hẳn với nước, mà sao lại gọi là “chưng”? Có lẽ, so với mấy món hấp nói trên, bánh chưng cũng đã được làm chín bằng lối “cách thủy” nhờ nhiều lớp lá gói bên ngoài, nên cũng được gọi là “chưng?

  Nếu coi nguồn gốc của từ bánh chưng là từ từ裹蒸(pinyin: guǒzhēng; âm Hán-Việt: quả chưng; đọc theo âm Việt: của châng), “quả 裹” là “bọc, gói”; “chưng 蒸” là “chưng cách thủy, hấp” thì sẽ có lí hơn. Bởi xét về cả mặt ngôn ngữ lẫn mặt tương đồng về tập tục gói bánh chưng. Cần nhớ rằng, “chưng” trong tiếng Việt không mang nghĩa này.

  Một cách trùng hợp, khi xem lại bản gốc bằng tiếng Hán “Truyện bánh chưng” trong “Lĩnh Nam chích quái”, bánh chưng được gọi là 蒸饼 (chưng bính; “bính” là bánh; “chưng bính” nghĩa là “bánh hấp”), tức cũng dùng từ “chưng” theo nghĩa tiếng Hán giống như trên. Mặc dù, rất có thể , tác giả đã mượn Hán văn (Trung Quốc gọi là Văn ngôn văn, một loại ngôn ngữ sách vở thời cổ đại của Trung Quốc), bởi “Lĩnh nam chích quái” được viết bằng Hán Văn, để dịch nghĩa từ “bánh chưng”. Nên không thể dựa vào đây để nói đó là nguồn gốc của từ này. Song có thể nói, đây hẳn là căn nguyên dẫn tới người Việt chúng ta gọi là “bánh chưng” như hiện giờ.

  Sự tìm hiểu về nguồn gốc từ “bánh chưng” đã khiến chúng tôi cảm thấy không kém phần lí thú khi tiếp xúc với từ “lá dong” 冬叶dongye (đọc đúng âm là dōng yè) trong tiếng Hán.

  Bánh chưng Triệu Khánh được mô tả là gói bằng lá dong. “Lá dong” chữ Hán là 冬叶, pinyin là dongye, âm Hán-Việt là “đông diệp”, “diệp” có nghĩa là “lá” trong tiếng Việt. Khoan hãy xét đến nghĩa chiết tự của từ này, nếu chú ý tới yếu tố “dong” trong dạng pinyin “dongye” của nó, chúng ta sẽ không khỏi giật mình: Sao mà xét về mặt chữ, “dong” trong “dongye” tiếng Hán lại giống với “dong” trong “lá dong” tiếng Việt đến thế? Thử thả trí tưởng tượng một chút, biết đâu xưa kia, chúng đã từng được nói với cùng âm như nhau?

  Trong “Vân Đài loại ngữ” của Lê Quí Đôn, lá dong đã được nhắc tới qua phần dịch: Sách Quảng Đông tân ngữ [của Trung Quốc] nói: “Đông diệp (lá dong) giống như lá chuối, lúc nó tươi thì dùng để gói bánh, khi khô dung gói đồ vật, bịt vò lọ, để lâu được, chon xuống đất nghìn năm không hư nát. Lá dong khô, dung đánh ngà voi, rất là bóng sáng. Kể các thứ lá dùng ở Việt Trung, chỉ có lá dong là dùng nhiều nhất. Vì thế, có câu điệu Trúc chi (Trúc chi từ - chú thích của LQĐ: một thể ca ở Giang Nam, giống như lối ca dao) rằng:

  “Ngũ nguyệt nhai đầu nhân mại diệp, Quyển thành phiến phiến tự ba tiêu”

  (Tháng năm người bán lá dong, Khác nào lá chuối bán trong phố phường)

  6. Về triết lí “trời tròn đất vuông” gán cho bánh chưng bánh dày?

  6.1. Trong các loại bánh cổ truyền của Việt Nam, những loại có hình vuông chỉ đếm được trên đầu ngón tay như bánh chưng, bánh xu sê, bánh cốm…

  Trong tiếng Việt, đã nói “bánh chưng” thì dứt khoát là chỉ chiếc bánh chưng vuông, còn những loại bánh cũng thuộc “dòng bánh chưng” mà không có hình vuông (như bánh tét, bánh tày, bánh đòn…) thì chẳng bao giờ được gọi là bánh chưng.

  Nguồn: http://chepsuviet.com/

  Bánh Chưng được gọi là "bánh Chưng" với ngụ ý của người xưa, đây là "Bánh Chứng" tức là bằng chứng về lịch sử của Lạc Việt chăng?


 8. Kính chào chú Hạt Gạo Làng,

  Cháu là kẻ ngoại đạo nhưng rất tin vào phong thuỷ nên hay vào diễn đàn đọc. Cháu rất khâm phục các bác trên diễn đàn ngoài kiến thức uyên sâu còn có cái tâm giúp đời giúp người rất quý.

  Hôm nay cháu muốn nhờ chú ra tay giúp cháu về phong thuỷ căn hộ cháu mới ở. Vì trước đây cháu không biết nên ở một căn hộ phạm hướng tuyệt mệnh, gặp bệnh hiểm nghèo tưởng sắp chết thì may có người nói cho là ở hướng phạm. Giờ cháu mới chuyển sang nhà mới nên có nhiều điều rất lo lắng sợ phạm phong thuỷ lại gặp bất trắc cho cả mình và gia đình.

  Gia đình cháu gồm vợ chồng và một con trai nhỏ.

  Chồng sinh ngày 22 tháng 1 năm 1985 (mồng 2 tết năm Ất Sửu)

  Vợ sinh ngày 8 tháng 2 năm 1986 (ngày 30 Tết năm Ất Sửu)

  Con trai sinh 24 tháng 5 năm 2012 (cháu chỉ biết là vào tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn)

  Cửa chính nhà cháu hướng 248-251 độ Tây (cháu dùng la bàn của Iphone ạ), trước cửa có cái cột vuông màu trắng là trụ của ban công tầng trên (Nhà cháu ở khu thuê trọ, nhà cháu tầng 1, trước cửa có cầu thang thẳng lên tầng 2)

  Posted Image">

  Bếp là hướng 113 độ Đông Nam (cháu cũng dùng la bàn iphone ạ)

  Vợ chồng con cái cháu ở phòng ngủ 1, cửa hướng 89 độ Đông, phòng ngủ thứ 2 là một anh bạn Hàn Quốc cũng sinh năm 1985.

  Posted Image">

  Cháu muốn hỏi chú là:

  - Nhà cháu ở hướng này có hợp tuổi không ạ? Nếu có cột trước cửa thì có sao không ạ? cách hoá giải ạ? Nhà cháu cũng bị đối cửa với nhà đối diện. Cách hoá giải là gì ạ?

  - Cửa nhà cháu lớp ngoài màu trắng, lớp bên trong (cửa thật) sơn màu đỏ đậm có hợp tuổi không ạ? Vì không được phép sơn lại cửa nên cháu muốn biết có cách nào hoá giải không ạ?

  - Bếp nhà cháu có cần phải kê lại không ạ? Nếu không kê được thì hoá giải thế nào ạ?

  - Buồng ngủ hai vợ chồng cháu quay về hướng đông có ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng cháu không ạ? Hai vợ chồng cháu không cãi nhau to bao giờ nhưng rất hay cự nự, điều qua tiếng lại với nhau. Cháu hay nghĩ nên rất buồn.

  - Nhà cháu có 3 cửa số hươngs Tây và xây không vuông vắn, bị lẹm có ảnh hưởng đến sức khoẻ con của cháu không ạ?

  - Chú ơi chú thấy có điều gì phạm phong thuỷ chú chỉ giúp cháu với vì hai vợ chồng cháu lập nghiệp xa quê hương tổ quốc, không có người thân giúp đỡ nên rất vất vả, lại trải qua 4 năm vừa rồi cháu ở nhà phạm tuyệt mệnh nên kinh tế rất kém. Chú chỉ giúp vợ chồng cháu để có thuận lợi trong sự nghiệp với ạ.

  Cháu cảm ơn chú.

  Ở nhà này được bao lâu rồi? Bếp xấu lắm. Nên vẽ lại với tỷ lệ chuẩn và chụp ảnh toàn bộ và gửi vào venguon@gmail.com, tôi xem cho nhé

  Chào Hạt Gạo Làng,

  Em xin tư vấn phong thủy nên xây nhà bếp như thế nào cho tốtạ, thêm nữa là nhà em nhân tiện xây sửa thì muốn làm lại bàn thờ cho tươm tất.Hiện tại bàn thờ nhà hướng ra cửa lớn, chỉ kê một cái bàn, kế bạn ở dưới đất làtrang thờ ông Địa và ông Thần tài.

  Nhà em ba là lớn tuổi nhất (nhưng không rõ năm sinh, hiệntại thì dùng năm 1941)

  Mẹ sinh năm 1954

  Con gái 1985

  Con trai 1988

  Cậu (em mẹ, ở nhờ một thời gian để xin công việc mới)

  Nhà ở hướng 61-67 độ Đông Bắc

  Đây là sơ đồ nhà

  http://i65.photobuck...zpsa1c2919e.jpg

  http://i65.photobuck...zpsd8d9b242.jpg

  http://i65.photobuck...zps072f808f.jpg

  Em xin cám ơn và chúc sức khỏe hạt Gạo làng

  Phải chính xác tuổi mới tư vấn được chứ. Hỏi lại ba xem rơi vào năm con gì? Còn nếu không thì rất khó tư vấn.

  Bếp rất xấu.


 9. Kính gửi bác Hạt Gạo Làng,

  Cháu và chồng đang có ý định mua nhà,nhưng chưa biết hướng nào tốt phong thuỷ cho cả gia đình,nên viết thư rất mong bác giúp dùm cháu.Thông tin tuổi gia đình cháu:

  Chồng sinh 17/11/1990(dương lịch) Lộ Bàng Thổ,Giáp Ngọ

  Vợ sinh 28/02/1985(dương lịch) Hải Trung Kim,Ất Sửu

  Con trai 22/12/2013(dương lịch) Tích Lịch Hoả,Quý Tỵ

  Và cháu đang có ý định sinh con thứ hai năm Nhâm Dần

  Theo như cháu biết tử vi năm Giáp Ngọ không tốt cho chồng cháu lắm,vậy khi mua đất có phải cháu đứng tên không?Làm phiền bác giúp cháu,chân thành cám ơn bác.

  Nhà này có các hướng tốt sau: Bắc - nam - đông - Tây nam.

  Nên mua nhà hướng Bắc - Nam hoặc Đông. Không tốt là về cái gì? Mua đất đâu có ảnh hưởng gì đâu? Chỉ tương tác khi xây nhà thôi.

  Chồng sinh 1990 là Canh Ngọ, lộ bàng thổ chứ không phải là giáp ngọ. Sao không sinh sớm lại để lâu thế, đến 10 năm thì bất lợi lắm đó. Sinh năm 2017, Đinh Dậu cũng tốt mà. Một năm nữa là 2021 - Tân Sửu.

  Thân mến


 10. Bài trên cháu gửi nhầm ảnh, và không thể edit được nữa ạ. cho cháu xin giữ bào này và xóa bài trên ạ

  Cháu xin phép hỏi bác về căn nhà chung cư đang xây của 2 vợ chồng cháu cùng sinh năm 1987.

  Bác xem giúp cháu việc bài trí đồ đạc trong nhà như cháu sắp xếp có sai j không và cho cháu xin cách hóa giải với ạ. Đây là bản vẽ nhà cháu

  Mong bác xem giúp cháu ạ. Cháu xin cảm ơn ạ

  Posted Image

  Posted Image

  Cửa chính tòa nhà hướng TN, cửa nhà chung cư của cháu hướng ĐN,

  - Ban công cháu cũng chọn hướng ĐN nhưng bị bức tường chắn mất ( , phía ngoài hướng tiếp xúc với không khí là ĐB (vậy liệu có mất tác dụng của việc chọn hướng này hay không ạ)

  - Cháu muốn chọn hướng bếp về tài lộc, nên để tọa hướng Tây nhìn Đông, nhưng đọc 1 số bài báo lại nói không được để bếp hướng Tây vì thuộc hành kim khắc hành hỏa.

  Ngay cửa nhìn vào bếp, nên cháu bố trí 1 tủ mỏng để chắn (nhưng sợ vướng nhà nên làm tủ ngắn lại, bù lại đặt thêm 1 chậu cây to cạnh đấy). Liệu có cách bố trí nào để bếp không bị nhìn thẳng vào không ạ, vì để tủ cháu thấy hơi vướng.

  - Tủ lạnh cháu để hơi gần bếp, vậy liệu có cách j để giảm bớt xung giữa thủy và hỏa ở đây không ạ.

  - Góc Đông bắc phong khách có cái cột, tạo thành góc nhọn chiếu vào bếp, nên cháu định làm 1 cái tủ hình chữ L bọc cái cột đó lại, là 1 tủ đựng cốc, cháu định làm từ góc nhọn của tủ như hình vẽ, bên trong làm gương tạo chiều sâu) liệu có vấn đề j không ạ.

  - Cháu định làm 1 ban thờ táo quân ngay trên bếp nấu, chỗ làm máy hút mùi thì chiều cao từ đất lên bao nhiêu là đủ ạ

  - Bên trái cửa chính, nếu cháu định đặt 1 ban thờ thần tài trên nóc tủ ( tủ tầm 1m thôi ạ) có được không ạ.

  - Phòng nhà cháu rất nhỏ, nên bàn thờ chính (hiện tại cháu chưa phải thờ gia tiên, nên để thờ thần phật thôi ạ) cháu làm ban treo phía trên chỗ để Tivi ấy ạ , tầm 1m6 đến 1m8 ,sẽ là hướng TB, nhìn ĐN .Mặc dù cháu biết là cạnh nhà WC nhưng cháu không biết đặt thế nào nữa ạ.

  - Phòng ngủ chính cửa vào hướng ĐN, nhưng cửa mở ra thì đối diện cửa Ban công, vừa mở vào thấy cửa WC, kết cấu nhà thì không thể sửa được ạ. (cháu đang nghĩ đến việc làm rèm che nhưng lại sợ rối quá)

  - Giường ngủ cháu kê đầu về hướng ĐN liệu có được không ạ, vì cháu thấy 1 số người nói 2 vợ chồng cùng sn 1987, nên đặt tọa theo vợ và hướng theo chồng, nghĩa là đặt đầu giường hướng TB nên cháu không được rõ lắm.

  - Két sắt cháu nên để góc TB hướng cửa két mở là ĐN, hay đặt hướng ĐN ngay sát đầu giường ngủ và hướng mở về TB ạ.

  - Trần giả cháu định làm theo 1 số ý tưởng của mình nhưng cháu sợ không biết có ảnh hưởng j về phong thủy không ạ. Bác có thể nhìn cho cháu xem có mẫu nào không được phép dùng không ạ. Cháu làm ở ngoài thấp, ở giữa cao ạ.

  Nhà này xấu quá, rất khó sắp xếp giường, bếp .... đã thế lại không có độ số chính xác thì càng khó hơn.


 11. Cám ơn Bác Hạt Gạo Làng,

  Vậy là cái nhà hướng Tây Nam như ở trên là hợp với em đúng không ah. Bác cho em xin link bài phân tích về việc tại sao Phong Thủy Lạc Việt lại khác Phong Thủy Tàu ở chỗ hướng ĐÔng Nam và Tây Nam không ah. Em kiểm tra trên mạng thì thấy bảo tuổi em thì hướng Đông Nam lại phù hợp. Thanks.

  Tìm trong mục phong thủy đó. Về cơ bản, tây nam là hướng tốt nhưng cũng không nên mua, vì sắp xếp bố trí trong nhà rất khó. Nên mua nhà theo hướng Đông - Nam - Bắc là tốt


 12. Chào Các Bác,

  Nhà Chung Cư em định mua có thêm hướng Đông Nam như hình vẽ. Kính nhờ các bác cho lời tư vấn ah. (Em sinh ngày 30/9/1988 vợ 23/06/1988)

  chào bạn!

  Bạn phi cung Chấn có các hướng tốt sau theo Phong thủy Lạc Việt: hướng Bắc - hướng Nam - hướng Đông và hướng Tây Nam. Như vậy căn chung cư bạn định mua không hợp hướng với bạn.

  Thân mến


 13. Thành kính phân ưu!

  Cầu mong bà siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

  Cùng với danh ca Sỹ Phú, một giọng ca trữ tình - tiền chiến tuyệt đỉnh với những tình khúc bất hủ Trương Chi, Suối Mơ, Thiên Thai. Tiếng hát hòa quyện với tiếng giàn nhạc đệm dân tộc khiến người nghe tưởng như đang chìm vào trong một dàn nhạc giao hưởng thích phòng.


 14. Xin chào. Cô ,Chú, Anh ,Chị ,trong diễn đàn lý học đông phương .

  Nhờ xem giúp dùm con ,Tuổi mua đất và cất nhà, hướng nền đất (nhà) và năm nào xin em bé (tốtt nhất là sanh tháng mấy).con xin cảm ơn .

  Chồng con tuổi Tỵ ( sinh 1977 DL) .Con tuổi Ngọ (sinh 1979 DL) .Xin nhờ quý cô chú anh chị em giúp năm nào em mua đất và cất nhà được .Và hướng nào là tốt .Xem giúp dùm con năm nào sanh em bé được ,vơ chồng con mới cưới được 5 tháng. Con xin thành thật cám ơn

  Trời, mấy giờ rồi mà còn hỏi sinh con năm nào nữa? Posted Image

  Hướng mua đất tốt: Đông Nam - Tây Bắc - Đông Bắc

  thân

  1 person likes this

 15. Xin bấm vào các link dưới đây để đọc tài liệu Chương 3, 4 và Phụ lục

  Chương 3, Chương 4, Phụ lục

  cám ơn chú học hỏi đã đưa công trình nghiên cứu của chú lên diễn đàn. Hạt gạo làng đang hơi bận nhưng sẽ sắp xếp thời gian để đưa bài hiển thị về công trình nghiên cứu của chú vào diễn đàn cho các thành viên đọc dễ dàng hơn.


 16. Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">

  Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ?

  Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này .

  Chào chú, chú có thể đưa bài vào theo đường link sau.

  Phương pháp Mã hóa Tứ trụ

  1 person likes this

 17. Topics dành cho chú Học Hỏi đưa bài về Tứ trụ

  Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ?

  Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này .

  Mục lục

  Chương một

  Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa

  1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4

  2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6

  3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7

  4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8

  5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10

  6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12

  6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13

  6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14

  6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15

  6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16

  6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17

  6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17

  6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17

  7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18

  Chương hai

  Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại

  1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...19

  2- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20

  3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26

  4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22

  5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23

  Chương ba

  Cách mã hóa Tứ trụ

  1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30

  2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38

  2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39

  2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40

  2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41

  3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở

  Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44

  3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46

  3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47

  4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49

  4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49

  4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính

  Âm dương………………………………………………………50

  4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51

  5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53

  6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58

  7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59

  8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60

  9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60

  10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62

  11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63

  11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63

  11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63

  11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64

  11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương

  tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65

  12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66

  12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66

  12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68

  12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74

  12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng

  trong Tứtrụ………………………………………………………………...75

  12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được

  định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76

  Lời kết…………………………………………………………………. 8o

  Chương bốn

  Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo

  4 people like this

 18. Con chào các thầy, cô trong diễn đàn.

  Con là Trần Thị Băng Tâm, nhân viên của chị Thanh Huyền, con xin nhờ các thầy cô tìm chị về với ạ, đêm thứ 5 rồi vẫn chưa tìm được chị. Chắc chị lạnh lắm.

  Con kính nhờ các thầy cô giúp để chị sớm về tây phương,

  Kính mong tin ạ

  Từ vị trí bị vứt xuống lúc đầu trôi xuôi về hướng về phía Đông - Đông Nam, bị mắc vào một mô (dải) đất lớn, có lẽ mắc kẹt dưới một cái cây to. Bị mắc ở hướng Tây Bắc của dải đất này. Bạn và gia đình thử tìm xem nhé

  Hy vọng sẽ tìm được.

  Cầu cho hương hồn được siêu thoát

  Nam mô A Di Đà Phật