• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hạt gạo làng

Hội viên
 • Số nội dung

  2.834
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  23

Everything posted by Hạt gạo làng

 1. Hôm nay, ngày Mậu Tuất - tháng Bính Thân - năm Tân Mão. - Hạt gạo làng mở chuyên mục tư vấn phong thủy cho mọi người với mong muốn giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn. Hóa giải được những xui xẻo trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày. - Topics này sẽ ưu tiên cho những người có hoàn cảnh khó khăn, có cuộc sống bấp bênh. - Topics này được lập ra với mong muốn trao đổi, giúp đỡ mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, có ngôi nhà hợp mỹ thuật hiện đại và theo đúng các nguyên tắc về phong thủy. Mọi người có nhu cầu về tư vấn phong thủy có thể tham gia trong mục Tư vấn phong thủy của Hạt gạo làng với điều kiện: - Đưa đầy đủ thông tin về căn nhà cần tư vấn. - Hướng nhà (có thông tin về độ số chính xác của la bàn để việc tư vấn được chính xác) - Sơ đồ nhà - Thông tin về các thành viên trong gia đình. - Những yêu cầu cần tư vấn về ngôi nhà của mình và những câu hỏi về phong thủy cần giải đáp. - Có ảnh chụp quang cảnh bên ngoài ngôi nhà của bạn (cần thiết nhưng không bắt buộc) Do điều kiện thời gian của Hạt gạo làng hạn chế nên để mọi giải đáp được nhanh chóng, cần có đầy đủ thông tin và mỗi người cần hỏi những câu hỏi nhất định. Lưu ý: Việc tư vấn trên diễn đàn không thể chi tiết được do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên có thể không bao quát hết mọi vấn đề về ngôi nhà. Có những vấn đề vì bí mật nghề nghiệp, Hạt gạo làng sẽ tư vấn qua email hoặc qua PM của diễn đàn. Những câu hỏi của Hạt gạo làng cần được phản hồi đầy đủ và chính xác. Thân mến Hạt gạo làng
 2. Được, không quan trọng
 3. Theo bạn có bao nhiêu người trùng tứ trụ với con bạn? Nếu cứ như thầy lấy tên Mỹ thì tất các các cháu kia cũng đều phải tên Mỹ chăng? Thầy giỏi quan trọng là phải đưa ra một số tên để bạn có thể lựa chọn được cái tên ưng ý nhất. 1 tứ trụ có ngàn vạn cái tên ứng với nó nên không bao giờ chấp vào 1 cái tên nào mà bảo sai hay đúng Thân mến
 4. Không biết bạn Hoàng Định học dịch lý Việt Nam được bao lâu rồi nhưng nói thực ra là bạn không hiểu gì về Dịch lý Việt Nam cả.
 5. Chào bạn! - Nhà này bố trí xấu quá, lại không hợp hướng với bạn nữa. - Bếp để như vậy thì đốt vào đầu giường ngủ rồi, rất xấu. - Giường ngủ phòng ngoài vô khí. - Nên chuyển bếp về phía sau, ở ngay cái tường sau nhà, thứ tự là bếp, chậu rửa, phòng vệ sinh. Khi làm thì tránh để cái bếp bị cửa phòng vệ sinh đâm vào. hướng bếp lúc này sẽ là hướng Đông Nam, hợp với tuổi của bạn đó. - Giường ngủ phòng ngoài nên quay về phía cửa ra vào nhà. Bịt cửa vào phòng ngủ (chỗ ô màu đỏ) và chuyển nó lên phía trên (tức vị trí đầu giường hiện nay). Thân mến Họ nói như vậy vì họ coi Tây Nam là cung Tài lộc nên để bếp đó sẽ đốt hết. Nhà mà hướng Tây Nam, lại có bếp ở vị trí cung Tây Nam thì xấu, tức bếp ở ngay cạnh cửa ra vào nhà (thường chỉ chung cư mới có cách này). Còn bếp hướng Tây nam nhưng không nằm ở cung Tây Nam thì đâu có sao. Nên có ảnh thì mới biết tốt xấu như thế nào Thân mến Muốn đổi vận 7 sang vận 8 thì phải không ở căn nhà này trong khoảng 3 tháng. Mở hết các cửa, dỡ nóc mái nhà ra. Sau đó sửa chữa nhỏ như lợp lại mái nhà, quét sơn hoặc vôi lại... Dùng thuốc xông nhà để xông nhà rồi tìm ngày nhập trạch tốt để nhập trạch vào nhà. Thân mến
 6. Mấy hôm đang bận, các bạn cứ thư thư cái đã nhé
 7. Tuổi bạn đứng ra xây nhà được. Nhà hướng Bắc thì tốt với bố của bạn đấy. Thân mến
 8. Những điều mà họ nói chẳng qua chỉ nằm trong trí tưởng tượng của họ mà thôi. Còn làm tiểu cảnh dưới gầm cầu thang thì tốt, vừa đẹp lại vừa khiến cho khí xấu không tích tụ trong cầu thang. Vấn đề là muốn biết làm tiểu cảnh kiểu gì và ảnh hưởng tới phong thủy ngôi nhà như thế nào thì cần phải biết vị trí làm tiểu cảnh thì mới có thể nói chính xác được. Không bao giờ có một sự việc lại có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Cuộc sống vốn dĩ sống động nên nảy sinh muôn vàn trạng thái khác nhau chứ không tĩnh lặng như suy đoán của mọi người như vậy. thân mến Chào bạn, cái này không nằm trong lĩnh vực phong thủy bạn nhé. Có thể qua bên mục tử vi nếu có ngày giờ tháng năm sinh đầy đủ không qua bên dự đoán để hỏi nhé. Thân mến Nếu chính xác là 350 độ thì có thể kinh doanh được
 9. Bạn thử vẽ sơ đồ khu đất đó và các con đường bao quanh. Vẽ vị trí cái nhà kho và đưa bản vẽ thiết kế nhà dự kiến của vợ chồng và đưa lên đây tôi xem cho. Nếu lâu không thấy trả lời thì có thể gửi vào địa chỉ email: venguon@gmail.com Thân mến
 10. Topics dành cho chú Học Hỏi đưa bài về Tứ trụ Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ? Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này . Mục lục Chương một Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa 1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4 2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6 3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7 4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8 5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10 6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12 6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13 6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14 6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15 6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16 6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17 6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17 6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17 7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18 Chương hai Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại 1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...19 2- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20 3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26 4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22 5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23 Chương ba Cách mã hóa Tứ trụ 1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30 2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38 2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39 2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40 2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41 3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44 3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46 3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47 4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49 4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49 4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính Âm dương………………………………………………………50 4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51 5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53 6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58 7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59 8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60 9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60 10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62 11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63 11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63 11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63 11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64 11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65 12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66 12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66 12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68 12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74 12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng trong Tứtrụ………………………………………………………………...75 12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76 Lời kết…………………………………………………………………. 8o Chương bốn Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo
 11. Tất cả đều do ở ý chí và nghị lực của con người, nếu con người cố gắng và nỗ lực vượt lên chính mình thì đến cả tử vi cũng có thể thay đổi được chứ đừng nói đến chỉ tay. Thân mến
 12. Chào chú Học Hỏi!

  Đã trả lời chú cả ở tin nhắn và bên tường nhà chú. Chú cứ post bài thoải mái ạ, cái topics đó là dành cho chú mà. Bận quá nên chưa làm được như đã hứa với chú, mong chú thông cảm. Chú cứ tiếp tục nhờ người post lên nhé. Chúc chú luôn mạnh khỏe

 13. Đã gửi tin nhắn lại cho chú rồi, sao chú chưa nhận được ạ. Chú cứ đưa bài lên thoải mái. Dạo này bận quá nên chưa thực hiện được như đã hứa với chú, mong chú thông cảm

 14. Bạn ở một mình hay ở với gia đình? Nếu ở với bố mẹ thì tính theo tuổi bố, nếu ở với chồng thì phải theo tuổi chồng. Nếu muốn thiết kế phong thủy thì liên hệ qua email: venguon@gmail.com Thân mến
 15. cứ bác sĩ yêu cầu mổ lúc nào thì đó chính là giờ sinh của bé. Còn tất cả những giờ chọn đều sẽ không hợp với mệnh của bé đâu. Thuận theo tự nhiên đi, chọn giờ sinh là trái quy luật đó
 16. Bánh Chưng được gọi là "bánh Chưng" với ngụ ý của người xưa, đây là "Bánh Chứng" tức là bằng chứng về lịch sử của Lạc Việt chăng?
 17. Ở nhà này được bao lâu rồi? Bếp xấu lắm. Nên vẽ lại với tỷ lệ chuẩn và chụp ảnh toàn bộ và gửi vào venguon@gmail.com, tôi xem cho nhé Phải chính xác tuổi mới tư vấn được chứ. Hỏi lại ba xem rơi vào năm con gì? Còn nếu không thì rất khó tư vấn. Bếp rất xấu.
 18. Nhà này có các hướng tốt sau: Bắc - nam - đông - Tây nam. Nên mua nhà hướng Bắc - Nam hoặc Đông. Không tốt là về cái gì? Mua đất đâu có ảnh hưởng gì đâu? Chỉ tương tác khi xây nhà thôi. Chồng sinh 1990 là Canh Ngọ, lộ bàng thổ chứ không phải là giáp ngọ. Sao không sinh sớm lại để lâu thế, đến 10 năm thì bất lợi lắm đó. Sinh năm 2017, Đinh Dậu cũng tốt mà. Một năm nữa là 2021 - Tân Sửu. Thân mến
 19. Nhà này xấu quá, rất khó sắp xếp giường, bếp .... đã thế lại không có độ số chính xác thì càng khó hơn.
 20. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Xin trân trọng thông báo tới toàn thể hội viên, về việc: Mở lại chuyên mục từ thiện của diễn đàn. Thể theo nguyện vọng của toàn thể hội viên và theo đề xuất của Ban quản trị diễn đàn lý học Đông phương mong muốn có một chuyên mục đóng góp từ thiện là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái, chia ngọt sẻ bùi, lá lành đùm lá rách và chia sẻ khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh, cho những gia đình nghèo khổ và liên kết chia sẻ cho những trung tâm nuôi dưỡng nhân đạo khác, tiếp nối truyền thống và những thành công của chuyên mục từ thiện trước đây; BAN GIÁM ĐÔC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Quyết định 1. Mở chuyên mục từ thiện dành cho những tấm lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn là hội viên của diễn đàn Lý học Đông Phương. 2. Chuyên mục từ thiện sẽ do chị Wildlavande, một thành viên lâu năm, có uy tín và có nhiều kinh nghiệm quý báu trong các hoạt động từ thiện, quản lý và thực hiện các hoạt động từ thiện nhân danh Trung tâm Lý học Đông Phương và đại diện cho các tấm lòng nhân ái của hội viên diễn đàn tới địa chỉ cần giúp đỡ từ thiện. 3. Chị Wildlavande có trách nhiệm thu nhận những đóng góp của các hội viên bằng tiền mặt, bằng hiện vật, tìm kiếm và thu nhập những địa chỉ, những mảnh đời cần sự giúp đỡ thông qua xã hội và thông qua sự giao tiếp trên diễn đàn để chuyển những đóng góp của các hội viên cho chuyên mục từ thiện đến đúng địa chỉ cần được giúp đỡ và sau đó công khai các khoản thu chi lên diễn đàn. 4. Địa chỉ liên lạc, tài khoản giao dịch để thu nhận đóng góp vào quỹ từ thiện của các hội viên diễn đàn vẫn giữ nguyên như trước. 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 13-01-2013. Trung tâm Lý học Đông Phương xin trân trọng thông báo tới tất cả các hội viên của Trung tâm và hoan nghênh những tấm lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh. Mọi đóng góp của các hội viên có hiệu lực kể từ hôm nay. Xin trân trọng thông báo! Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương TM Ban Giám đốc Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thông
 21. Tìm trong mục phong thủy đó. Về cơ bản, tây nam là hướng tốt nhưng cũng không nên mua, vì sắp xếp bố trí trong nhà rất khó. Nên mua nhà theo hướng Đông - Nam - Bắc là tốt
 22. chào bạn! Bạn phi cung Chấn có các hướng tốt sau theo Phong thủy Lạc Việt: hướng Bắc - hướng Nam - hướng Đông và hướng Tây Nam. Như vậy căn chung cư bạn định mua không hợp hướng với bạn. Thân mến
 23. Thành kính phân ưu! Cầu mong bà siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Cùng với danh ca Sỹ Phú, một giọng ca trữ tình - tiền chiến tuyệt đỉnh với những tình khúc bất hủ Trương Chi, Suối Mơ, Thiên Thai. Tiếng hát hòa quyện với tiếng giàn nhạc đệm dân tộc khiến người nghe tưởng như đang chìm vào trong một dàn nhạc giao hưởng thích phòng.
 24. Trời, mấy giờ rồi mà còn hỏi sinh con năm nào nữa? Hướng mua đất tốt: Đông Nam - Tây Bắc - Đông Bắc thân
 25. cám ơn chú học hỏi đã đưa công trình nghiên cứu của chú lên diễn đàn. Hạt gạo làng đang hơi bận nhưng sẽ sắp xếp thời gian để đưa bài hiển thị về công trình nghiên cứu của chú vào diễn đàn cho các thành viên đọc dễ dàng hơn.