• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phuctuetam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About phuctuetam

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, lúc nhỏ suýt chết đuối. Con có anh trai, có chị sinh đôi (có chồng và con gái đầu lòng), và em trai. Con và chị đang đi học Con cưới đầu năm 2016 và mới sinh cháu trai Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn...

 2. Cháu xin gửi lời chia buồn tới gia đình bác Nam Khánh! http://www.vietnamplus.vn/Home/Thuong-tuong-Nguyen-Nam-Khanh-tu-tran-o-tuoi-86/201310/221794.vnplus Không rõ bác Nam Khánh có phải bác Hà Uyên trên diễn đàn, nhưng nhìn thông tin tiểu sử thì khả năng cao 2 người là 1.
 3. bạn luukhanhly xin cho biết bạn có anh hay chị sinh năm bính dần?
 4. nghiệm lý chút về bạn (để check lại giờ sinh cho chuẩn): 1. năm ngoái bạn có trục trặc với bạn trai, kết quả là chia tay, nhưng lại ràng buộc nhau 1 sợi dây rất chặt 2. năm nay bạn đã quyết tâm cắt đi sợi dây đó nên đương nhiên rất buồn thương, để lại di chứng nặng... & cảm thấy tội lỗi với chính mình, dẫn tới cảm giác hết muốn sống nếu đúng thì xem tiếp ...không thì mong bạn bỏ qua nhé!
 5. Hichic,cháu vẫn biết năm nay sẽ vô vàn khó khăn, nhưng ko hiểu ma quỷ dẫn đường mà cứđu theo gió cấp 12 làm tổn thất lớn quá. Có lẽ do cái số phận nóvậy. Bácnói đúng, công việc gì cũng đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. Thôi thì phải cốnín nhịn cố gắng mà chiều vợ chiều con trong thời kỳ ảm đạm này, cho qua ngàyđoạn tháng. Mà vợ cháu tính nó rất nóng, hay la hét và sai vặt, cháu thì tínhtình hiền lành, nhưng hơi pha chút gia trưởng nên gặp vụ như vậy thường thì chỉnhịn được dăm ba lần thôi ạ. Ac.ac. nhưng nếu nó cut benefit/salary thì cháucũng toi luôn. BUỒN. Cháucám ơn Bác đã xem và xin chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe và may mắn.
 6. Cháu nản cái năm Quý Tỵ quá, gì đâu mà đen đủi quá bácHaithienha ơi, sao song lộc chiếu tiểu hạn mà vừa mất tiền, vừa không được toạiý về con cái, còn sự nghiệp thì tối thui như trăng đêm 30. Bác xem giúp cháu mấy tháng còn lại trong năm có khá hơnkhông, để cháu quyết định sang osin cho vợ con luôn ạ. Năm sau đời cháu có sáng lạng hơn chút nào ko Bác? Cháu cảm ơn Bác Haithienha nhé!
 7. Cháu xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Bác và gia đinh, Gần 2 tháng đầu trôi qua, cháu bắt đầu thấm thía lời Bác dặn. Vì ham buôn bán quá, cháu đã mất gần 30% khoản tiền đầu tư. Công việc của cháu hiện tại (trong nhà nước) rất nhàn hạ, mà giờ giấc cũng ràng buộc khiến cháu cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ trước tới giờ, cháu nhận ra mình rất hợp với công việc "giúp" người, chứ không quen lắm với việc đứng đầu 1 đơn vị nào đó. Nhưng lần này tình thế bắt buộc, cháu đang có ý định lập 1 Công ty cho riêng mình, đầu tư kinh doanh lĩnh vực quảng cáo. Cháu mong Bác tư vấn giúp xem việc mở Công ty năm nay có nên làm hay không? và cháu có nên đứng làm đại diện (CEO or Chairman ?) Cháu xin cảm ơn Bác đã ghé qua. D.H
 8. Cháu cảm ơn Bác đã gợi ý. Xác định đây là năm còn khó khăn, không thuận lợi nên phải cố gắng hết sức trong mọi việc, được cái nào hay cái đấy, không được cũng chẳng sao vì dẫu sao mình đã tận nhân lực, tri thiên mệnh. D.H
 9. Bác cố gắng sắp xếp thời gian ra Hà nội chơi 1 chuyến nhé! Ai lại lâu ngày không về Việt nam, mà chỉ vô Nam thôi thì ý nghĩa mất đi 1 nửa rồi. Hơn nữa, Bác cũng phải để cho các bạn chịu ơn Bác có dịp chào hỏi và cám ơn Bác nữa chứ! Cháu không rõ Bác về thời điểm nào, nếu cháu vẫn ở Hà nội, cháu xin làm tourguide và trân trọng mời Bác ghé qua nhà cháu. Bác có thể ở lại trong thời gian thăm Hà nội, nếu Bác không ngại. D.H
 10. Ôi thôiii, 2013 là năm cháu mong đợi lắm, vậy màsẽ vẫn là 1 năm không thuận. Dù sao, cơ hội có thêm được mụn con là toại nguyệnlớn của vợ chồng cháu rồi. Cũng liên quan tới con cái, chúng cháu đang rất bănkhoăn về quyết định chuyển về VN hay ở lại Mỹ vì nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Công việc của Vợ cháu hiện tại rất tốt, mọi thứ đều thuận,nhưng năm tới, đúng như Bác nói có thể chuyển sang chiều hướng xấu (do Công ty kếhoạch cắt giảm nhân sự). Trong khi, cũng Công ty đó, chi nhánh tại VN đang hếtsức chào mời Vợ cháu về làm, nhưng thu nhập thì giảm tới 40%, công việc sẽ vấtvả hơn khá nhiều, bắt đầu từ Ground Zero nhưng bù lại mở ra nhiều cơ hội vôcùng lớn để phát triển sự nghiệp. Do nhà cháu dự định có con trong năm Quý Tỵ,nên cũng muốn mọi thứ ổn định như công việc, chỗ ở, bảo hiểm y tế phải đảm bảo.Việc chuyển công tác về VN đương nhiên sẽ ảnh hưởng lớn tới thời gian mang bầudo áp lực công việc, chưa kể tới chất lượng y tế, cũng như môi trường sống ônhiễm tại VN. Chúng cháu nghĩ cũng nát óc mấy tháng qua rồi, mà vẫn chưaquyết định liệu có nên về làm tại VN không nữa. Kính mong Bác xem và tư vấngiúp chúng cháu nhé!
 11. Cháu có duyên nói chuyện và gặp trực tiếp Bác ở Mỹ. Bác về Việt nam lần tới quả là cơ hội để cháu kính mời Bác thưởng thức bữa trưa (hoặc tối) với chủ đề rất quê hương, rất Hà nội, về Sen ạ! Bác có thể dẫn theo ai (s) cũng được ạ. Cháu sẽ đặt trước từ bây giờ nhé! D.H
 12. Bác Haithienha kính mến, Năm ngoái, cháu có duyênđược Bác tư vấn chuyện gia đạo, công danh và sự nghiệp. Còn vài tuần nữa hếtnăm, cháu xin chiêm nghiệm lại những sự kiện (việc) diễn ra trong năm của 2 vợchồng cháu. Dòng chữ bôi xanh, đậmhoàn toàn đúng ạ: + S.k: Đầu năm Thìn 6/1 AL, Bà ngoại cháu quađời sau 1 năm bị tai biến nặng. + V/v di chuyển: 2 V/ccháu thay phiên nhau đi lại giữa US và VN để gặp mặt nhau vì hiện tại mỗi ngườiở 1 nơi. Cháu về VN trước (hồi tháng 7 AL), rồi Vợ cháu mới đây về thăm gđ(tháng 10AL đến tháng 12AL quay lại US). Xét về di chuyển liên quan tới chỗ ởhay việc làm thì chưa xảy ra, mặc dù cơ hội Vợ cháu về VN làm việc là khá cao(chỉ còn đàm phán 1 số nội dung trong hợp đồng). + V/v thời vận của cháu:năm nay thực sự là năm không hề nhàn và rất khó khăn với cháu, cả về mặt giađạo, công việc và tiền tài. Mọi dự định riêng trong cuộc sống và công việc (đầutư) đều vấp phải nhiều trở ngại lớn, không hề thuận 1 chút nào cả. + V/v liên quan tới BĐS:cháu mới chỉ dừng ở bước thu thập thông tin và thiết lập quan hệ với chính quyền để giải quyết giấy tờđất đai của gia đình, nên năm tới sẽ là năm cháu dồn sức lực, thời gian và tiềnbạc để xử lý chuyện này. Nhân tiện đây, cháu kínhmong Bác Haithienha luận đoán giúp cháu xem tình hình gia đạo, công việc vàtiền tài năm Quý Tỵ nhé: Sau đây là những dự địnhcủa V/c cháu: + V/v Con cái: Cháu rấtmuốn có con trong năm tới đây (Quý Tỵ). Con đầu của cháu là con gái (năm TânMão), nên cháu cũng rất háo hức có 1 thằng ku, để Ông/Bà nội vui ạ (riêng cháuthì gái hay trai đều được ạ). + Về công danh, sựnghiệp: Cháu cũng biết mình không hợp với làm trong nhà nước, nên năm tới cháuquyết định mở Công ty riêng (về dự án quảng cáo ngoài trời). Còn Vợ cháu mongmuốn chuyển về VN làm việc (nhưng làm trong Sài gòn, còn cháu vẫn ở Hà nội đểtheo dự án riêng của mình). Bên cạnh đó, cháu sẽ phải làm xong các giấy tờ nhàđất. Bác xem giúp những mongmuốn của v/c cháu trong năm tới có được toại nguyện không ạ? Nếu được hay khôngđược, ở mức độ nào Bác nói thẳng cho cháu nhé! Cháu xin chân thành cảm ơn Bácrất nhiều. D.H
 13. Kính gửi A. Thiên Luân và C. CCB, Em may mắn và có duyên được A/C tư vấn chọn năm sinh con. Em xin chân thành cảm ơn ạ! Em có thắc mắc nhỏ xin nhờ A/C giải thích giúp. Vợ chồng em cùng tuổi (Nhâm Tuất), cháu đầu (gái Tân Mão) Được tư vấn sinh con năm 2020 (Canh Tý) Nếu đợi 8 năm nữa mới sinh cháu thứ 2 thì e rằng tuổi cao và sức yếu, sợ ảnh hưởng tới việc sinh con như ý muốn nên Chị CCB tư vấn chọn năm sinh là 2013 (Quý Tỵ) Em băn khoăn cháu thứ 2 này nên là con gái hay trai và nếu ra đời thì ảnh hưởng thế nào tới hạnh phúc gia đình và sự nghiệp - tiền tài của bố mẹ. Rất mong A/C ghé qua và luận giúp. Em xin chân thành cảm ơn! P.T.T
 14. Quan lộc của bạn có thất sát toạ thủ, hội tứ sát tinh kèm hoá kỵ thì không tránh khỏi thăng trầm trong công việc. Chả cần nói điều này chắc bạn tự nghiệm thấy rồi, quan trọng là cố gắng mà học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để biết cách xử lý tình huống, tránh va chạm không cần thiết. Vì vậy mà công việc càng về sau sẽ thuận lợi hơn cho bạn. Chúc thành công!
 15. Xin cảm ơn A/c Chim Chích Bông!