• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thutrangnt

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  46
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thutrangnt

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  VN quê hương tôi

Xem hồ sơ gần đây

853 lượt xem hồ sơ
 1. Cháu cảm ơn chú nhiều, cháu hỏi vào 9h:46' tối ngày hôm qua mà quên không ghi rõ thì không ảnh hưởng gì chứ ạ?
 2. Kính chào chú Thiên đồng, đầu xuân năm mới cháu chúc và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, anh khang thịnh vương. Mong nhận được sự tư vấn của chú trong năm này. Cháu là nữ, tuổi Canh ngọ (17/11/1990) hỏi vào lúc 9h46 phút ngày 6/3/2015. - Câu 1: Cháu đang đi làm xa nhà, liệu có xin được công việc vào công việc nhà nước ổn định trong năm nay không? Có gặp phải khó khăn gì không ạ? Cháu hợp với ngành gì ạ? - Câu 2: Cháu lấy chồng có gần nhà không ạ? Anh ấy là người như thế nào? - Câu 3: Cháu nên về gần bố mẹ hay đi xa lập nghiệp thì tốt hơn ạ? Mong nhận được tin chú!
 3. Bạn này bị ông thầy làm cho "thần hồn nát thần tính" rồi. Mình ko tin mấy ông thầy bói toán mà lại còn cái kiểu trình đồng gì thế này mình lại càng ko tin. Một chút tâm sự với bạn.
 4. Đọc bài của chị, mà sao thấy có đôi chút gì giống em quá . Emthua chị 1 tuổi ạ . Em cũng lận đận tình duyên, gia đạo bất hòa, còn cung vềđường con cái sau này cũng buồn lắm, công việc thì dở dang. Em thuộc tuýp ngườinội tâm, nhiều lúc cứ ngẩm nghĩ cứ sống thật tốt, dù cho thế nào đi nữa, ngày mai vẫn là một ngày mới, mọi thứlại bắt đầu. Một chút tâm sự vớichị. Chúc gia đình mình luon hạnh phúc
 5. Đây là link lá số của cháu: My link Năm 2013 vừa qua và đầu năm 2014, có nhiều sự việc diễn ra trong gia đình cháu: - Bố (1965) đã có những hành động,cư xử với mẹ không đúng mực, đập phá toàn bộ đô đạc trong nhà nhất là những khiuống rượu, chỉ sợ sẽ có những hành động vũ phu với mẹ nếu không kiềm chế được. Mẹ (1964) khoc, giấu tất cả các con vì sợ ảnh hưởng, cháu là chị cả, chỉ được biết thờigian vừa qua khi được bác ruột kể lại. - Bố quyết định bán 2 lô đất mà chongười ta thuê trước đó để mua 1 lô đất khác hợp hướng với tuổi bố cháu ở gần trung tâm (ngang 6 m x 15m dai), nằm ngay gần cuối con dốc. Nhưng từ khi mua lô đất đó, nhà lại rơi vào cảnh khó khăn hơn. Lô đất vẫn để trống không làm ăn được gì. Không xây được nhà vì không có tiền. - Em trai (1995) thi không đậu vào quân đội, năm đó điểm số tăng vọt, e cháu thiếu mất 0,25 điểm. Năm nay em cháu quyếtt âm thi lại, nhưng chuyện gia đình đã có ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của nó. - Cuối năm 2013, cháu bị tai nạn xe. - Cháu nghỉ việc tại một công ty tư nhân, công việc rất tốt, có sự thăng tiến, nhưng cháu buộc phải nghỉ vì nhiều lý do. Kể từ đó trở đi cháu chưa xin được một công việc nào phù hợp. Cháu giờ đang ở xa nhà. Các bác,họ hàng đều khuyên cháu nên về nhà để ổn định công việc, gia đình và làm chỗ dựa cho mẹ và em. Nếu có thể mong các bác, cô, chú có thể giải đáp giúp cháu với ạ - Liệu bố mẹ cháu có ly dị không? - Lô đất nhà cháu mới mua liêu có làm ăn hay xây nhà ở được không ạ? - Năm nay, em cháu thi lại và có khảnăng đỗ đạt được không? - Cháu muốn hỏi về công việc củamình. Các bác cho cháu hỏi theo lá số thì cháu nên về nhà làm việc gần nhà (sẽcó chạy chọt nhưng ổn định) hay là tự - lực cá nhân lập nghiệp, tự xin đi làm xanh nhà mới tốt ạ. Khi nào cháu sẽ có việc làm? - Cháu muốn mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, các bác cho cháu hỏi liệu cháu có tay kinh doanh không ạ. Cháu hợp với nghề gì a? - Trong năm nay, gia đình cháu có gặp hạn gì không ạ? Nếu có, thì nên lưu ý điều gì? Mong các bác, cô chú trong diễn đàn có thể xemg iúp cháu được không ạ? Cháu mong nhận được hồi âm cũng như tư vấn của mọi người. Cháu chúc mọi người trong diễn đàn suc khoe, luôn vui vẻ, thành công, diễn đàn ngày càng phát triển hơn nữa ạ.
 6. Cháu chào bác Thiên Sứ, hôm nay 15/8/2013 (nhằm 9/7 âm lịch) ở công ty cháu, bàn thờ Thần tài ngay phía bên tay phải thần tài ngay chỗ bàn làm việc của cháu (phía trong nhìn ra ngoài) bốc cháy tầm 9h40 - 10h. Lúc đầu nhang bốc khói, sau đó cháy rực từ trên xuống, mấy anh nhân viên hoảng quá cầm bát hương mang ra ngoài vì sợ cháy, nên bát hương có bị xê dịch. Người thắp hương cũng có mấy người công ty nên cháu ko để ý lắm. Bác có thể cháu biết đây là điềm gì đựơc không ạh. Cháu cảm ơn bác nhiều.
 7. Hỏi lúc 22h49' ngày 20/02/2013 Cháu là nữ, canh ngọ sinh ngày 2/1/1991 nhằm âm lịch 17/11/1990 nhằm âm lịch Đầu năm mới con chỉ xin bác quẻ tình duyên, chúng con đã chia tay cách đây ko lâu, trong lòng cháu rất đau khổ nhưng vẫn muốn quay về bên anh ấy. Đó là người con rất muốn lấy làm chồng. Dù khắc khẩu đến mấy nhưng anh ấy vẫn là người hiểu con và yêu con. Vì vô tình ko đáng có, nên con đã làm mất anh ấy. Liệu chúng con còn có thể quay lại với nhau được không ạ? Mong hồi âm của bác. Anh ấy nam giáp tý sinh ngày 3/7/1984 nhằm âm lịch 5/6/1984 Cháu cảm ơn bác nhiều. Chúc bác năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
 8. kiểu như phần tử xấu nói trắng ra là "tội phạm" cỡ như Bác Luyện thì làm gì cũng "hót" --> một sự ví von thôi nhé :)) ko có ý gì hết :))
 9. Vào lúc 20h20 ngày 1/12/2012 : Cháu là Nguyễn Thị Thu Trang, đây là lá số của Cháu : Lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Bác có thể cho cháu hỏi được không ạ : 1. cuối tháng 9 âm vừa rồi, cháu đã được chính thức đi làm, công việc cũng ổn nhưng ko đúng ngành học lắm, vì mới vào nên cháu đang gặp một số vấn đề rắc rối với công việc, liên quan đến lô hàng hóa của công ty. Nguyên nhân ko phải là do cháu, nhưng cháu lại là người quản lý nên cháu lại phải chịu trách nhiệm, cháu hiện tại đang rất buồn bác à, và đang suy nghĩ theo hướng tồi tệ nhất có thể?. Bác có thể xem cho cháu là cháu đang bị hạn về công việc phải ko ạ? Cháu có thể qua hạn này được ko? Trong bao lâu công việc chính thức ổn định và thăng tiến ạ? 2. Trong năm nay, chuyện tình cảm của cháu có trục trặc gì ko? Trong năm này hay sang năm cháu có thể cưới được ko ạ?( N.yêu cháu sinh năm 1984)
 10. mod del luôn cái topic này :)) chiều theo ý kiến bạn ý ko bạn ý lại tưởng m.n đang ghen tỵ với mình thì khổ, bạn này mà sống ngoài cũng nhiều chuyện phải biết, bạn biết mình "mất dạy" nên ráng đi học hành đàng hoàng để "có dạy" bạn nhé ;). chúc ngày mới vui vẻ.
 11. Thưa bác, nếu chồng - con như thế thì cháu thật sự cũng buồn, có lẽ cháu đã có nghiệp chướng gì quá nặng nên chuyện chồng con rất xấu. Cũng cảm thấy buồn, cháu chỉ mong sau này yên bề gia thất, con cái sum vầy, nhưng ..... . Cháu sẽ nghe lời bác, cố làm việc thiện thật nhiều để hóa giải bớt nạn. Cháu cũng làm phiền bác nhiều nên cũng rất ngại, chỉ mong bác trả lời giúp cháu thêm lần này nữa được không ạ : 1, Hiện nay công việc của cháu không được như ý, cháu mới đi làm mấy ngày rồi, khá vất vả, tương lai thì mù mịt, có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến cháu, nếu cháu không tìm được việc làm ổn định thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ giờ tới cuối năm liệu cháu có thể tìm đươc việc ổn định không ạ? 2, Bác có thể mô tả sơ qua về chồng cháu được không ạ, Cháu sẽ lấy chồng vào năm nào ạ ?.Cháu thực sự muốn biết về chồng tương lai của mình là người ra sao. Con cái nếu khó có con như thế thì còn cách nào hóa giải không bác, con cái là chỗ dựa của vợ chồng, cháu thật sự không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với con cháu, cháu ko chịu nổi nếu có sự mất mát con cái. 3. Trong cuộc đời tới đây, cháu sẽ gặp những hạn gì cần lưu ý ạ? Số cháu sẽ gần hay ở xa bố mẹ. Cháu có giúp đỡ được cho bố mẹ anh em trong nhà được không ạ? (cháu chỉ muốn sao cho trọn đạo hiếu đạo con, chị em giúp đỡ nhau, gần xa nhau đều quý nhau cả) Mong bác giúp cháu.
 12. Vâng thưa bác, vậy là Mệnh là rõ nhất khi nói về đương số, nhưng chắc Triệt và Tuần vẫn ảnh hưởng đến lá số phần nào phải không ạ, đường con cái của cháu hình như rất tệ, :( Thân cư Phu tức là cháu và người chồng có ảnh hưởng nhiều đến nhau, và hiện tại tình cảm của cháu dường như không suôn sẻ lắm, có phải số cháu sau này vất vả vì chồng con, không nhờ được phải không ạ?
 13. Cháu là Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 2/1/1991 nhằm âm lịch 17/11/1990, vừa rồi cháu có sự nhầm lẫn về lá số giờ Tý, cháu sinh nhằm giờ Hợi ạ , mong các bác có thể xem lại cho cháu lá số được không ạ. Cháu xin phép khái quát lại chút về mình ạ : Theo mẹ cháu nói, thì cháu sinh ra buổi tối, khoảng 21h là bắt đầu chuyển dạ, và sinh cháu cũng sớm, vì sinh xong thì dì cháu (đỡ đẻ cho mẹ cháu ở bệnh viện) vẫn đi ngủ được, khoảng tẩm từ 21h- 0 h sáng, nên cháu không biết là giờ Tý hay giờ Hợi. Cháu bị chết hụt mấy lần, lúc nhỏ từng bị Bác ruột cho uống mật ong và bị sặc, suýt chết, và lúc khoảng tầm 4-5 tuổi bị rắn độc cắn cũng suýt chết (T.T). Hồi nhỏ cháu cũng vất vả nhiều, gia đình cháu lập nghiệp ở vùng kinh tế mới, giờ thì cuộc sống đã ổn định nhiều. Hình dạng : Cao, ko ốm, ko mập,nói chunglà bình thường), mặt mũi bình thường, hay ốm vặt, thỉnh thoảng bị đau lưng, trên tay chân có sẹo, răng xấu, bị sâu, cận Tính tình : Cháu thấy mình khá đa cảm, không biết nói thể nào, rất thương loài vật, và những người gặp cảnh khốn khó, tội nghiệp là không cầm được nước mắt, giúp họ nếu có thể, tính tình lúc vui vẻ, lúc nóng giận thất thường,hay chạy nhảy, đi xa, giao tiếp ko tốt lắm Công việc : Cháu thấy việc học hành của mình diển ra bình thường,đều đều, học tiểu học lên đại học, học lực có vẻ hơi thất thường như thời tiết, giỏi lúc khá, cháu vừa tốt nghiệp ĐH nhưng giờ đang thất nghiệp. Thưa các bác, trước giờ cháu không biết nên toàn xem sinh vào giờ Tý nên cháu không biết thế nào. Các Bác có thể luận giải lá số cho cháu được không ạ. Cháu cảm ơn các bác nhiều Đây là lá số giờ Hợi ạ : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 14. Điều đầu tiên cháu muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bác PCNLD, vâng thưa bác, cháu rất ghét mình bị người khác sai khiến, luôn muốn mình phải sai khiến họ, ghét bị người ta nói ra nói vào, và muốn mình tự chứng tỏ mình là người khiến họ nể phục, nhưng cháu còn quá trẻ chăng, và đôi lúc cá tính còn bốc đồng nóng giận thất thường, có khi cháu khiến người ta ghét cũng nhiều, vì khi cháu giân thì cháu nói ko cần suy nghĩ nể nang, và họ đã hiểu lầm cháu nhiều, và cháu cũng biết mình kém trong giao tiếp. Cháu có nhiều bạn bè, nhưng để nói là bạn thân thì không có ai, vì cháu ít cảm thấy ở họ có điều gì khiến mình cảm thấy đáng chia sẻ, cảm thông, đôi khi có hứng lại còn chia sẻ với người ngoài. Cháu rất yêu động vật và con người khốn khổ, sướt mướt ủy mỵ khi họ gặp những điều không may. Cháu thích những điều gì mới mẻ, mang lại cho cháu nhiều hứng thú. Cháu khá thiếu kiên nhẫn và sốt ruột khi chờ điều gì đó, luôn thay đổi mọi thứ, dễ nghe theo người khác. Cháu vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ thuộc kinh tế, nhưng dường như số phận chưa mỉm cười với cháu chăng, cháu đã nộp đơn đi xin việc nhiều nơi, nhưng chỉ nhận được cái hẹn mà không biết khi nào, liệu cháu đang gặp điều gì chướng ngại. Cháu xem trên lá số tử vi Cung Nô Bộc và Thiên Di đều bị triệt, còn Cung Tử tức và Phu thì bị Tuần, cháu ko phải là người biết xem lá số, nhưng cháu có đọc qua thì biết Triệt và Tuần đều không tốt cho mình. Chuyện tình cảm của cháu còn rất nhiều khó khăn và muộn phiền, trong năm vừa qua cháu di chuyển rất nhiều, từ trung và nam và trở lại, thay đổi chỗ ở liên tục, gặp khó khăn trong xin việc. Xin bác có thế nói rõ hơn về chuyện tình cảm gia đạo, anh chị em trong nhà, tật bệnh, công việc được không ạ? Cháu biết bác còn dành thời gian tư vấn cho nhiều người nữa, nhưng cháu vẫn mong bác bớt chút thời gian xem cho cháu được không ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều, chúc bác sức khỏe.
 15. Dạ cháu đăng quên mất, paste luôn, nhờ bác xem cho cháu lá số giờ Hợi ạ.