• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phật sứ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  41
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About phật sứ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cần tuân thủ chặt chẽ các điều mà y tế dự phòng và vệ sinh dịch tễ đã khuyến cáo để bảo vệ sức khoẻ. Nhà nước có chế độ tiêm phòng miễn phí cho trẻ em các ông bố bà mẹ khi đến lịch tiêm phòng cần đưa những đứa con yêu quý của mình đi tiêm phòng ngay. Lắng nge lời khuyên của bố mẹ vợ chồng về chế độ sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe, bởi những người này là những người hiểu cơ thể chúng ta hơn ai hết và luôn lo lắng cho sức khỏe của chúng ta. Sống thiện, sống tốt, sống nhân ái và lạc quan vui vẻ. Khi bị ốm dùng chế độ điều trị theo y học hiện đại hay y học cổ truyền thì chế độ ăn uống cần tuân thủ tuyệt đối theo chế độ chỉ dẫn của bác sỹ hay lương y điều trị. Các thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày cũng đều hấp thụ năng lượng không thời gian và có lẽ chính tập quán ăn uống của từng vùng, từng người khác nhau đã góp phần tạo ra sự khác nhau của những người có cùng một lá số tử vi. Trong dân gian vẫn lưu truyền những thực phẩm bị coi là - Độc- nhưng nếu để ý và chiêm nghiệm thì thấy không phải với tất cả mọi người và vào bất cứ lúc nào cũng độc mà chỉ độc với tùng người và vào từng thời gian nhất định. Các thực phẩm chỉ độc khi trường năng lượng không thời gian trùng vào tượng quái của nó và gây hại cho người có cơ địa nhất định. Ví dụ: Với người có cơ địa hỏa vượng thì các loại thức ăn đuợc thu hái vàothời gian năm, tháng, ngày, giờ trùng vào quái lyt là độc nhất, ăn vào ít nhất cũng bị nóng trong đau bụng. Ẩm thực theo tập quán của từng vùng quê,thức ăn thì đa dạng và cơ địa mỗi người khác nhau nên anh chị em từ cơ địa của mình, bệnh tật của mình thời gian bị bệnh và thức ăn sử dụng thử tổng kết xem có đúng không ( Bám sát vào tượng quẻ của chu dịch nhớ là địa phương hóa theo từng vùng) Mỗi người tự tổng kết ra: Bệnh thông thường mình hay gặp, nhất là các bệnh hay tái phát. Bệnh theo di truyền cả đời chỉ xuất hiện một hay hai lần thì tổng kết theo phả hệ của gia tộc để tìm ra loại bệnh gia tộc hay gặp và khoảng độ tuổi gia tộc hay phát bệnh và từ cơ địa của mình để suy ra loại thực phẩm và thời gian cần tránh ( Tổng kết theo phả hệ khoảng thời gian bốn đời thì chắc là đủ số liệu- Chỉ cần học hết cấp ba và môn sinh vật học trung bình là làm được mà học hết cấp ba bây giờ gia tộc nào trong phạm vi bốn đời trả có ít ra vài ngươì còn nhiều thì đếm không xuể) Nguyên tắc: Khi đã biết thức ăn thuộc quái nào có thể gây bệnh cho mình thì vào năm tháng thuộc quái đó không ăn thức ăn đó nữa. Để khắc truờng năng lượng không thời gian tự nhiên của năm tháng đó thì nên ăn các thức ăn của quái khắc quái có trường năng luợng không thời gian đó. Khi khỏe mạnh bình thường và vào thời gian bình thường thì cứ ăn uống bình thường để cơ thể cân bằng (đừng nên ăn uống một thứ quá lâu) Theo tôi nghĩ rằng sau khi anh chị em đã chiêm nghiệm tổng kết ra rồi chắc chắn anh chị em sẽ phải giật mình khi liên hệ việc nhà tiên tri van ga ở nơi trời âu xa xôi mà lại có cách sử lý bệnh năng lượng giống với lý học phương đông thế. Sau thời gian dài chiều tà cúi đầu đọc sách, đêm xem sao trên thiên hà, ngày nghiền ngẫm liên hệ từ bản thân và những người xung quanh đúc rút ra vài điều không biết có hợp với anh chị em không cứ viết lên diễn đàn để anh chị em mua vui vài phút sau một ngay lao động hăng say. Lưu ý :Tuợng quái các loại cỏ cây cần phải địa phương hóa mới đúng vì vị trí địa lý và phong tục ăn uống khác nhau đúng như Nguyễn Trãi đã viết: - Như nước đại việt ta từ truớc Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã chia phong tục bắc nam ũng khác - Thân gửi.
 2. Kính gửi anh Thiên sứ. Tôi có một đề nghị nho nhỏ gửi tới anh và ban quản chị. Anh và ban quản chị xem sửa lại thông tin đầu vào của mục này để cho người thân trong gia đình cháu có vào diễn đàn cũng không biết. Chẳng lẽ lại cứ để nỗi đâu đớn của gia đình kéo dài mãi sao? Anh và ban quản chị sửa làm sao vẫn có đủ thông tin cần thiết ban đầu để anh chị em trong diễn đàn bàn luận để mỗi người tự hoàn thiện lý luận của mình từ thực tiễn. Thân gửi.
 3. V. Bàn Về thức ăn vị thuốc làm y học dự phòng hay chữa bệnh. V.1 Bàn về chữa bệnh. Khi có bệnh phải cấp tốc đến ngay cơ sở khám chữa bệnh gần nhất. Chữa bệnh ở đây chỉ đề cập trong phạm vi nguyên nhân gây bệnh là: Năng lượng không thời gian tự nhiên của tứ trụ thời gian. Năng lượng không thời gian tự nhiên được các vật phẩm hấp thụ.(Khi có bệnh phải bỏ ngay các vật phẩm này không dùng nữa) Trường hợp do ác nghiệp của tổ tiên và người thân cũng tương tự,nhưng bệnh thường nặng hơn do cộng hưởng các nguyên nhân. (oan uổng nhất là những người vô tội nhưng do ác nghiệp của tổ tiên, vợ chồng, con cái gây ra. Năng lượng vợ, chồng không do con đường di truyền nhưng theo con đường tương tác nên vợ chồng vẫn phải chịu ác nghiệp của nhau.). Các trường hợp này sẽ nhanh khỏi hơn khi người thân tạo ra ác nghiệp cải tà quy chính. Trường hợp năng lượng tâm linh trừng phạt thì chỉ có thể thoát được khi vừa chữa chạy và bản thân người bệnh phải cải tà quy chính ( Đây là trường năng lượng ghê gớm mang thông tin thông tuệ hơn chúng ta rất nhiều lần, nên chúng ta không có cách nào lừa rối được mà chỉ có thực tâm cải tà quy chính). Bàn về nguyên tắc chữa: (mọi lý luận đông y của cổ nhân đã rất đầy đủ ở đây chỉ bàn luận theo nguyên tắc đi sâu vào hơn mối liên hệ giữa năng lượng không thời gian và vật chất thông thường) a.Dùng nguồn năng lượng để trung hòa nguồn năng lượng gây bệnh. Nếu năng lượng gây bệnh là quái dương dùng quái âm để trung hòa và ngược lại. Ví dụ: Năng lượng gây bệnh là ly âm dùng ly dương để trung hoà. b.Dùng nguồn năng lượng của hành khắc để khắc nguồn năng lượng của hành gây bệnh. Nếu năng lượng gây bệnh là quái dương dùng quái âm của hành khắc để khắc và ngược lại. Ví dụ: Nếu nguồn năng lượng là gây bệnh là chấn dương dùng nguồn năng lượng là đoài âm để khắc. C. Dùng các biện pháp làm rối loạn hay làm thay đổi vùng tương tác. D. Bàn về cách chữa: Dùng mọi biện pháp của Đông y để chữa. D.1 Châm cứu là biện pháp hữu hiệu để thải bớt khí dư thừa ra ngoài và nếu thu được khí của quái chữa bệnh vào thì rất nhanh khỏi. C.2 Uống thuốc. Trong lý luận đông y hiện tại vị thuốc đã được phân tới ngũ hành,còn âm dương thì phân theo gốc và ngọn. Nếu phân vị thuốc ra tới quái âm và quái dương thì rất hữu hiệu. Phân thuốc theo ngũ hành nhiều khi chữa chưa tới gốc hoặc không hợp cơ địa, nên cũng một bệnh y học hiện đại kết luận như nhau và cùng một bài thuốc của một lương y nhưng khi uống có người khỏi rất nhanh, có người lâu khỏi và có người không khỏi lại phải đi cắt thuốc của lương y khác. Trường hợp khỏi nhanh là đã chữ đúng gốc quái gây bệnh. Trường hợp lâu khỏi bệnh chỉ dừng tiến triển hay giảm chậm là thuốc chỉ trung hòa được khí đã biến đổi nên không khỏi nhưng cũng sẽ khỏi khi trường năng lượng gây bệnh thay đổi vị trí ( có thể là rất lâu). Ví dụ: Năng lượng gây bệnh tốn âm sinh hỏa âm dùng hỏa dương chữa thì chỉ làm cho bệnh không tiến triển nữa mà thôi nhưng cũng sẽ khỏi khi trường năng luợng gây bệnh đi khỏi tốn âm (cẩn thận không một bệnh kéo dài lâu sẽ kéo theo một loạt bệnh khác). V.2 Bàn về thức ăn vị thuốc trong phòng bênh. (Còn nữa)
 4. Luận về Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long bộ bát nhiều công năng của các vua Hùng. Nếu vua nuôi rồng một bộ nhiều chồng bát nhỏ bát to úp xấp úp ngửa. Bát một, bát hai, bát ba, bát bốn do một hai dòng xếp đầy một chồng. Một mâm đầy bát rồng ẩn thu linh, phát tiết tinh hoa rồng bay tại trời, Việt Nam rực sáng. :rolleyes:
 5. IV. Phát động của ngũ hành do năng lương không thời gian tạo bệnh tật. Thời gian cứ trôi đi con người sinh ra và lớn lên. Trong quá trình sinh trưởng sự tương tác liên tục diễn ra. Bệnh tật tạo ra do nhiều nguyên nhân như: Do năng lượng không thời gian tự nhiên ( năng lượng không thời gian tự nhiên chỉ cần xét trụ năm và trụ tháng). Năng lượng không thời gian tự nhiên được các loại vật phẩm hấp thụ (Khi sử dụng thường xuyên và lâu dài một loại vật phẩm để ăn,uống ,hút,cũng gây bệnh - Thái quá bất cập - Năng lượng do hành vi ác độc của bản thân và tổ tiên cùng oán khí của người bị hại còn lưu lại trong trường vũ trụ tương tác gây bệnh tật cho bản thân. Năng lượng tâm linh nương theo sức mạnh không thời gian trừng phạt kẻ ác (Thiện ác phân theo đại nghĩa dân tộc. Vi phạm sự bình yên của người khác của xã hội là ác là đại ác, làm tất cả để bảo vệ sự bình yên của một con người hay của xã hội là thiện là đại thiện). Nguyên tắc biến hóa của năng lượng sau khi vào cơ thể: Khi một quái nhận năng lượng không thời gian âm ,dương. Quái đó mất cân bằng biến thành quái âm, dương tương ứng.Quái âm dương tương tác với quái trong hành biến thành hành âm dương tương ứng. Hành âm dương tương tác với năng lượng tứ trụ của bản thân tạo ra các loại bệnh tật của từng người khác nhau. Tạo ra các chứng viêm, suy,rối loạn, tế bào phát triển tràn lan khác nhau....... Nguyên tắc biến hóa của hành: Hành âm sinh hành âm. Hành dương sinh hành dương. Hành âm của hành khắc khắc quái dương của hành bị khác. Hành dương của hành khắc khắc quái âm của hành bị khắc. Các ví dụ: 1.Năng lượng không thời gian tốn âm,hành mộc biến thành mộc âm, mộc âm sinh hỏa âm. Nếu một người trụ sinh có năng lượng thời gian sinh là hỏa âm làm cho hỏa vượng thì tim mắt có vấn đề như rối loạn nhịp tim chẳng hạn. 2.Năng lượng thời gian là thủy dương . Nếu người có trụ thời gian sinh là thủy dương thì có thể có họa tế bào phát triển tràn lan tại thận (hành quá vượng) Nếu người có trụ thời gian sinh là thủy âm thì có thể viêm thận. Nếu người có trụ thời gian tại chấn dương thì thủy dương sinh mộc dương làm cho gan nóng da nổi mẩn ngứa. 3. Năng lượng không thời gian hỏa dương người có trụ thời gian tại kim âm thì hỏa dương khắc kim âm làm cho viêm răng lợi bên phải hay viêm họng. Từ những điều trình bày trên anh chị em hoàn toàn có thể kiểm chứng ở chính bệnh tật và mối quan hệ giữa năng lượng không thời gian tự nhiên khi phát bệnh của bản thân và tứ trụ của bản thân. (Đơn giản cứ coi năng lượng không thời gian tự nhiên như nguồn cấp điện vị trí có các trụ sinh là điểm lắp các thiết bị điện tùy theo tính chất âm dương mà có thể chạy mạnh hay cháy thiết bị khác nhau) ( Còn nữa)
 6. Kính gửi các anh Vui Vui, Thiên Sứ,Vô Trước,Bát Bộ Thiên Long những cao thủ hàng đầu của diễn đàn. Tôi thấy các anh đang thảo luận vấn đề âm động dương tĩnh hay ngược lại rất vui, nên mạo muội tham gia tý chút. Trước hết theo tôi nếu chúng ta cứ lấy minh triết để giải quyết minh triết,thì chúng ta mãi cứ chạy trong vòng tròn luẩn quẩn và kết quả là lý học đông phương kỳ bí vẫn cứ mãi kỳ bí. Khoa học hiện đại có thể có nhiều bộ môn có thể là cái gốc của lý học đông phương, chúng ta vận dụng tý sem sao. Khoa học hiện đại với định luật 1 của Niutơn : Một vật chỉ đứng yên hay chuyển động đều khi các lực tác dụng cân bằng. Và như vậy thì ở trạng thái tĩnh thì chẳng có sự biến đổi nào cả và mọi dự đoán sai hết. Theo tôi âm dương đều động cả,có khác chăng chỉ là phương và chiều chuyển động hoặc hệ quy chiếu nguợc nhau mà thôi. Thân gửi.
 7. III. Phát động của ngũ hành do tọa độ không thời gian lúc sinh tạo ra. Sau cơn mệt mỏi và đau đớn tuyệt vời của niềm hạnh phúc vô bờ bến của bà mẹ. Đứa trẻ được sinh ra. Bà mẹ do quá mệt nhọc mà trường năng lượng sinh học giảm thấp nhất không đủ bảo vệ đứa con vừa sinh ra. Bản thân đứa trẻ do tách ra khỏi cơ thể mẹ trường năng lượng di truyền giảm đột ngột. Ngay lập tức lúc này cơ thể đứa trẻ được nhận hầu hết các năng lượng không thời gian của vũ trụ chiếu thẳng vào người (bao gồm cả các vật chất tinh tế mang thông tin). Các năng lượng phù hợp với ren di truyền trội thì củng cố hệ thống ren trội. Một số năng lượng kích hoạt các ren lặn và có thể còn gây đột biến ren. Đây chính là thời điểm để lập lá số tử vi. Sau thời điểm nhận năng lượng không thời gian tự nhiên đó, cơ cấu ngũ hành hoạt động mãnh liệt và tạo ra trường năng lượng bao bọc cơ thể. Từ lúc này hầu hết năng lượng không thời gian chỉ còn tác động vào đứa trẻ thông qua vùng tương tác. Hệ thống năng lượng chiếu thẳng nhận được tạo nên cơ địa riêng biệt của từng người. Ví Dụ: Một đứa trẻ nhận được trường năng lương quái ly âm. Quái ly mất cân bằng biến thành hành hỏa âm, Hỏa âm phát động truyền năng lượng đi khắp cơ thể theo các kinh mạch. Và có thể gọi đứa trẻ đó là có cơ địa hỏa âm vượng. Bà mẹ do giảm trường năng lượng đột ngột nên cũng có thể nhận được một số tia năng lượng không thời gian chiếu thẳng vào cơ thể và làm thay đổi cơ thể và có lế đây là nguyên nhân một số bà mẹ sau mỗi kỳ sinh nở cơ thể thay đổi hẳn (tương tự trường hợp một số người cận kề cái chết sau đó sống lại thì tính cách và cơ thể thay đổi hẳn) - đây lại là một vấn nạn của tử vi.
 8. II. Phát động của ngũ hành do năng lượng di truyền khi bào thai còn ở trong bụng Mẹ đến khi sinh. Khi thai nhi ở trong bụng mẹ cơ thể vật chất thông thường phát triển đến đâu thì cũng mang theo năng lượng di truyền của dòng tộc đến đó. Năng lượng không thời gian hậu thiên thông qua cơ chế tương tác của người mẹ được các đường kinh của người mẹ chuyển cho con. Các ren di truyền mang đặc tính trội đóng vai trò hoạt động tương tác cung cấp năng lượng cho ngũ hành hoạt động. Ví dụ: Bào thai có ren di truyền trội quy định đặc tính về mắt phải, năng lượng di truyền thuộc về quái Ly âm. Quái ly phần âm có năng luợng lớn hơn nên quái ly mất cân bằng tạo ra hành hỏa âm. hành hỏa âm phát động tương tác với các hành khác theo cơ chế sinh khắc thông thường. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bào thai trong bụng mẹ vẫn vận đông, Khi đường kinh chưa khép kín cơ thể thì vận động từng phần cơ thể. Khi Bào thai đủ ngày tháng cấu tạo vật chất cơ thể thông thường đã hoàn chỉnh, kinh lạc đã khép kín vào tọa độ không thời gian phù hợp với năng lượng di truyền. Thông qua tương tác của người mẹ năng lượng này được chuyển vào bào thai kết hợp với năng lượng di truyền kích hoạt cơ thể bào thai đã hoàn chỉnh vận động mạnh góp phần tạo ra sự sinh nở. Trong các ren di truyền trội phải có một ren có mối liên hệ năng lượng tương đồng với ren quy định thuộc tính sinh nở của mẹ để cơ thể mẹ và con hoạt động đồng bộ. Tiếp ví dụ trên: Đứa trẻ sẽ chỉ ra đời tự nhiên khi tọa độ năng lượng không thời gian thuộc quái Ly âm. Lưu ý: Năng lượng di truyền phải giải trên tử vi mới chuẩn xác và đầy đủ hơn. ( còn nữa)
 9. Kính gửi anh Thiên Sứ Oan cho tôi quá, anh hiểu sai ý tôi rồi. Đây chỉ là một dẫn chứng cho giả thuyết di truyền tri thức mà thôi và phải có di truyền tri thức thì mới có tiến bộ của nhân loại.Mai hoa dịch mới xuất hiện gần đây thôi và và cũng không phải là mới hoàn toàn nên tôi mới gọi là tổng kết nên. Mai hoa dịch chỉ là một nhánh rất nhỏ của cả một nền lý học đồ sộ. Và anh quên hay sao chính người Trung Quốc cũng thừa nhận: An Nam lý học hữu Trình Tuyền. Một đằng là cả một nền lý học,một đằng là một bộ môn theo anh gọi là thày bói. Việc vay mượn nền tảng lý luận của dân tộc khác để phát triển lên là việc bình thường. Cùng như khoa học hiện đại thì nước ta đâu có nhận là gốc rễ của nước ta vậy mà nước ta vẫn có những nhà khoa học đạt tầm cỡ thế giới đấy chứ. Từ khi vào diễn đàn đến bây giờ lúc nào các bài viết của tôi vẫn toát lên khẳng định : Người Việt Nam dùng lý học Việt Nam là đúng nhất. Tôi với anh đúng là phải cách không nối mạng trí tuệ với nhau mới được. Thân gửi.
 10. Kính gửi anh Thiên Sứ anh Đào Hoa. Luận giải này của anh Đào Hoa theo tôi nghĩ rất có lý và như vậy thì theo tôi Tử vi lạc việt đứng số một trong các dòng tử vi đương đại rồi. May chăng có anh Thiên Sứ biết anh Đào hoa là ai thôi. Còn chẳng ai ở trong diễn đàn biết nhau cả và cả ở ngoài đời cũng chẳng ai biết chúng ta là ai cả. Đã đưa lên diễn đàn thì bản quyền mang danh là của nhà phát minh nhưng cũng chẳng phải là của nhà phát minh nữa mà là của cả cộng đồng. Cả một chương trình tử vi Lạc Việt còn đưa lên nữa là huống hố một vấn đề lý thuyết. Sin tặng hai anh mấy câu : - Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình- Và chúc hai anh Phúc Lộc Thọ của dòng tộc nối dài mãi mãi cùng thời gian. Thân gửi
 11. Kính gửi anh Thiên Sứ và toàn thể anh chị em thân mến trên diễn đàn. Tôi cũng có cảm nhận như anh. Nhưng nếu Anh, anh Vô Trước, anh Đào Hoa , tôi và các anh chi em tán thành quan điểm này mà có đi gặp một số nhà khoa học hiện đại để khẳng định, thì có lẽ việc đầu tiên họ làm sau khi nghe chúng ta nói là gọi xe cứu thương đưa tất cả chúng ta vào bệnh viện tâm thần vì hoang tưởng do không có bằng chứng hữu hình.Theo tôi thì lấy đâu ra bằng chứng anh, khi gia đình chúng ta đã đi quá xa so với mảnh đất dựng nhà ban đầu. Gia đình bạn bây giờ có tìm thấy thì họ cũng chứng minh là của nhà họ. Không ai muốn một tài sản tri thức khoa học vật chất của vật chất lại của nhà khác cả. Chỉ còn hy vong vào khoa học hiện đại có thể giải mã được toàn bộ - vật chất tinh tế - mang thông tin. Hoặc di truyền học chứng minh được tài sản trí tuệ của dân tộc nào sẽ trở về với chính dân tộc đó và được dân tộc phát triển thêm. Một dẫn chứng là : Mai Hoa Dịch do danh nhân Thiệu Khang Tiết tổng kết nên thì cũng chính con cháu của danh nhân này là danh nhân Thiệu Vĩ Hoa làm rạng rỡ thêm. Đúng anh ạ tất cả chúng ta cần đoàn kết lại để kết các mảnh học thuật lại với nhau hy vọng sẽ tìm ra chân lý và phát triển thêm. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thàng công thành công đại thành công. Thân gửi
 12. Hay quá hay quá nghe rất quen: - Có phải bóng hình bạn kiếp trước Hay hiện thân trong cõi hôm nay Mang phật mệnh đi trong cõi sống Bụi trần gian phủ mặt Thần Tiên.-
 13. Kính gửi anh Thiên Sứ. May phước, may phước anh là linh hồn của diễn đàn không có rủi ro nào có thể được phép chạm vào anh dẫu có là cá tháng tư hay cắn lông chân cũng phải câu sạch đi trước khi anh đi qua. Thân gửi.
 14. Kính gửi anh KaKaLotta và toàn thể anh chị em thân mến trên diễn đàn. Sin bái phục trí tuệ của một nhà khoa học tầm cỡ đã điểm đúng huyệt đạo của môn tử vi. Quả là vấn nạn và không thể nào an được cung mệnh. Có lần mò an thì cũng không thể nào đúng được ở cái sứ sở sáu tháng là ngày liên tục, sáu tháng là đêm liên tục này. Sáu tháng không có ánh mặt trời cơ thể khó lòng tổng hợp được vi ta minD. Chỉ riêng cung tật đã thấy ngay là có sự thay đổi cực lớn và nếu không giải quyết được thì rất oan uổng.Vấn nạn này theo thiển ngĩ của tôi là: Nếu có bạn nào biết chắc mình sẽ đi công tác ở hai cực ( ước mong vậy) Hỏi Anh và tôi thì đành chắp tay sin thua. Thân gửi
 15. Kính gửi anh Thiên Sứ và toàn thể anh chị em thân mến trên diễn đàn. Mạng toàn cầu với trí tuệ của nhân loại đưa trên mạng đã đủ để chúng ta học tập rồi. Nhưng với các nhà khoa học làm công tác sáng tạo thì mạng toàn cầu cũng chẳng hữu ích mấy. Nếu sét riêng nên văn minh hiện có của địa cầu thì nền khoa học nước nhà còn nhiều chỗ vẫn còn chưa theo kịp. Vậy lý học đông phương có giải quyết được gì không nhỉ. Nếu con người là một tiểu vũ trụ thì mọi suy nghĩ sẽ tạo ra bức sạ tàn dư còn lưu lại trong trí tuệ vũ trụ và cũng theo nguyên tắc này nếu có các nền văn minh khác thì trí tuệ vũ trụ vẫn lưu giữ. Vậy có cách nào để thu lại các thông tin này không nhỉ. Theo kinh nghiệm bản thân tôi tôi cảm nhận thấy khi nào tôi tập chung suy nghĩ cao độ và nhận thấy có hào quang mầu vàng lóe lên là y như rằng vấn đề suy nghĩ sẽ được giải quyết hoặc ngày hôm sau sẽ nghĩ ra hoặc đêm mơ thấy. Nói hào quang mầu vàng thì có vẻ huyền bí nhưng có lẽ đó là sự tương tác mãnh liệt do năng lượng cơ địa của bản thân với năng lượng không thời gian tạo ra cũng tương tự như hiện tượng cực quang của trái đất ấy mà. Trong diễn đàn có hai anh KaKaLotta và anh quangx là hai nhà toán học thuộc tốp đầu quốc gia lại rất quan tâm đến lý học phương đông không biết hai anh có cao kiến gì không. Tôi rất mong giải quyết được vấn đề này để các nhà khoa học có thể sáng tạo thật nhanh đúng như lợi tôi được nge trong cận tâm lý do một nhà minh vĩ đại nói với tôi: Phương đông rực sáng - Việt Nam rực sáng. Thân gửi