• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hiepsimathi_1410

Hội viên
 • Số nội dung

  89
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About hiepsimathi_1410

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Yahoo
  hiepsimathi_1410
 1. Cháu kính chào bác Haithienha. Năm mới nhâm thìn chúc bác cùng gia đình an lành, hạnh phúc ah. Những dự đóan của bác năm 2011 hầu như đúng cả, về công việc của cháu đều thuận lợi, năm vừa rồi ba cháu bệnh uống thuốc nhiều. Tuy nhiên, năm vừa rồi vẫn chưa có tình yêu và có chuyện buồn về tình cảm ah. Qua năm 2012, này cháu kính nhờ bác xem về tình duyên, tiền bạc, và công việc ah. Cháu cảm ơn bác nhiều. Lá số hiepsimathi_1410
 2. Úp. Chờ được bác Haithienha ghé. :P
 3. Bác Haithienha xem thêm giúp cháu có thay đổi công việc năm nay không ạh, vì năng lực của cháu thì hơi yếu cho việc hiện tại ah. Thanks bác nhiều.
 4. Hì hì. Cháu cảm ơn bác Haithienha nhiều. Cho cháu hỏi thêm đây có phải là "con mèo mun" không ạh :D ? Lá số mèo mun Cháu đang quen cô này, bác Haithienha xem giúp "mèo mun" này có phải là cục "nợ" của cháu sau này không ạh ^_^ ? 1 lần nữa đa tạ bác. Đầu xuân cháu kính tặng bác nhành mai.
 5. Đầu năm kính chúc bác Haithienha một năm mới an lành và tràn ngập hạnh phúc ạh. Sang năm tuổi nên cháu cũng lo nên kính nhờ bác Haithienha xem thủ năm 2011 về công việc và tình duyên của cháu có gì tiến triển không ạh? Công việc hiện tại của cháu cũng khá ổn định, cháu chỉ mới được nhận làm dự bị thôi vẫn chưa được làm chính thức nữa, mong là năm nay sẽ được làm chính thức, rồi tình duyên cũng chưa có gì ạh nên hy vọng năm nay sẽ có mảnh tình vắt vai ạh. Lá số cháu đây ạh http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cảm ơn bác haithienha nhiều ah.
 6. Là đi nhiều, công viêc hay phải chạy đi chạy lại nhiều. Chân ai xinh thế. :rolleyes:
 7. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Đối với cháu ly hôn là điều khủng khiếp. :huh: .
 8. Bác xem hay quá. Quả thật như bác dự đoán, năm nay cháu đã thay đổi 1 công việc tốt hơn vì làm công ty người quen mà. :rolleyes: , nên được ưu ái hơn . Bác cho cháu hỏi thêm tình duyên trai gái năm nay cháu có gì tiến triển không ? Nếu chưa có gì thì đến chừng nào mới có ? Và bao nhiêu tuổi thì cháu lấy vợ ? Ở trên bác đã dự đoán cho cháu có 2 dòng con vậy liệu cháu có bị ra tòa kiện cáo ly hôn với vợ đầu không ? Hay là sống với 2 người vợ cùng 1 lúc, hay ly hôn với vợ 1 và sống với vợ 2 ? Thật nhùng nhằng quá, mong bác bớt chút thì giờ xem giúp cháu ạh. Cháu cảm ơn bác nhiều.
 9. HAPPY BIRTHDAY TO MR @HOÀ@. Chúc huynh đẹp trai forever. :(
 10. Cháu Hiepsi chúc bác Thiên Sứ 1 sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và chúc bác sớm hoàn thành công trình nghiên cứu 5000 văn hiến lạc việt. :lol: Cháu kính tặng bác Thiên Sứ 1 cây bonsai ạh :rolleyes: .
 11. - Hiện tại cháu đang làm việc ở 1 công ty nhưng cháu vẫn cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm về công việc, bác xem giúp cháu liệu từ đây đến cuối năm cháu có còn phải thay đổi công việc nữa không ? năm nay sẽ không ,nếu muốn thay đổi công việc thời không tốt ,nên kiên nhẫn qua năm tới mới hay . Bác ơi . Hay như thế nào vậy bác , bác nói rõ hơn giúp cháu được không ạh? Hiên tại cháu làm ở công ty này thì theo kinh nghiệm tử vi lâu năm của bác thấy công ty này như thế nào ạh ? - Bác có thể cho cháu biết về cung tử tức được không ạh,Liệu cháu có bị có con hai dòng không ? (Mong là không có). Cái nầy thì có cùng cha khác mẹ ? . Dạ nhà cháu thì ba cháu chị lấy 1 vợ là mẹ cháu. Vậy cung tử tức của cháu như thế nào vậy bác ? - Hình dáng, tánh tình vợ cháu như thế nào vậy bác? Cháu cũng muốn biết lắm smile.gif có thể mô tả như thế nầy ,hơi thấp vai ngang ,nở nang ,da ngâm đen ,mắt lộ và to ,tánh hay cãi bướng ,nóng nẩy và hay và trên mặt có tì vết . ( trông giống 1 sát thủ có hạng đó nha ) . Cái này thì đúng là "ghét" cô nào trời trao cô đó rồi :D . Vậy thì tình cảm của cháu với vợ như thế nào vậy bác ? Vợ cháu liệu có hỗ trợ cháu trên con đường sự nghiệp :angry: ??? - Cuối cùng là về vấn đền tài bạch sau này của cháu như thế nào ạh ? tiền tài xung túc hà tiện biết giử của ,nếu xa lánh được cờ bạc hay nghiện ngập thì 46t trở đi giàu có và có nhiều tài sản cất giấu , có nhiều tài lộc không mong mà ngẫu nhiên lại đến , vào vận 41-45t ,nếu không xa lánh được những điều xấu kể trên thì sẽ bị phá sản trong khoảng năm nầy . Vận 41-45 nếu cháu bị nghiện ngập và phá sản thì từ 46 trở đi tương lai cháu sẽ thế nào ạh ? 1 lần nửa cháu chân thành cảm ơn bác.
 12. Cháu kính chào bác Haithienha và mọi người. Hiện tại cháu có một số băn khoăn mong được bác giải đáp giúp cháu ạh. Hiện tại cháu đang làm việc ở 1 công ty nhưng cháu vẫn cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm về công việc, bác xem giúp cháu liệu từ đây đến cuối năm cháu có còn phải thay đổi công việc nữa không ? Bác có thể cho cháu biết về cung tử tức được không ạh,Liệu cháu có bị có con hai dòng không ? (Mong là không có). Hình dáng,tánh tình vợ cháu như thế nào vậy bác? Cháu cũng muốn biết lắm :angry: Cuối cùng là về vấn đền tài bạch sau này của cháu như thế nào ạh ? Đây là lá số của cháu ạh, giờ sinh thì rất đúng vì mẹ cháu còn ghi lại ạh: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chảu cảm ơn bác. Chúc bác an lành :unsure:
 13. Sưu tầm bài của Tác giả Minh Thiên Trang web : http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.ph...mp;p=1697#p1131 Đêm qua lúc 0h ngày 12 tháng 6 2009 trong khi đang đắm chìm trong hành trì Ngũ bộ chú, tôi bỗng chợt như mê đi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh tôi đã được nghe chư vị nói định nghĩa về Thượng đế. Lại nói về việc hành trì, khoảng một tuần trở lại đây, mỗi khi tôi ngồi xuống trì Ngũ bộ chú là trong tâm thức tôi hiện lên trước mặt cách trán 20 phân 1 chiếc kính đàn có một vòng tròn lửa bốc cháy bao bọc bên ngoài, bên trong kính đàn là mặt gương trong suốt nổi lên chín chữ phạn trắng bạc ánh lửa đỏ sắp xếp như trong viên minh bố liệt phạn thư đồ, trong đầu tôi lúc đó như một máy tính luôn gán cho chín chữ đó chín con số tương ứng từ 1 đến 9, số 1 là chữ úm, số 2 là chữ chiết, đến chữ ha là số 9. Khi tôi trì hết một câu Úm chiết lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm thì đồng thời một chữ phạn tách ra khỏi kính đàn như một vì sao lao thẳng an ký vào một bộ phận tương ứng trên cơ thể tôi, khi dừng lại trên cơ thể thì ánh sao đó biến thành một đốm lửa đỏ cháy mãi ở điểm đó, tâm thức tự động đánh số và an ký các chữ trên thân rất lô gíc, số 1 chữ úm nhất định an ký trên đỉnh đầu, số 6 chữ chuẩn nhất định phải an ký tại rốn, cứ hết 9 câu là đi hết 1 vòng tròn, và 12 vòng là đủ một chuỗi không sai, chẳng may tôi có chợt mê đi thì đầu vẫn tự động đánh số và an ký. Và như thế lúc đêm qua trong lúc tôi hành trì đến lúc tập trung cao độ nhất, thì bỗng nghe ai đó nói vào tai: "Con có biết như thế nào là Thượng đế không, giả sử nếu ta cho Thượng đế là một con người thì con người đó là người nửa nam nửa nữ có tính cách hai mặt âm dương, như trong kinh dịch nói là thái cực sinh lưỡng nghi, nhưng thực tế đây lại là trong thái cực đã có lưỡng nghi, từ bản chất âm dương này nơi Thượng đế mà sinh ra hai hình thức đối kháng nhau, như đã có Phật thánh thì phải có ma quỷ, có nóng thì phải có lạnh, có cứng thì phải có mềm, chúng trông như đối kháng nhau nhưng thực chất lại hỗ trợ cho nhau, không có cái này thì sẽ không có cái kia, và những cái này không có đầu không có cuối và không bao giờ dứt..." Khi tỉnh lại lòng tôi hơi thoáng buồn, vậy nếu đúng như thế thì hạnh nguyện của đức Địa tạng vương bồ tát là khi nào địa ngục hết tội đồ thì ta mới thành Phật có lẽ là không tưởng. Ngày nào vũ trụ còn tồn tại, ngày nào còn có Phật thánh thì ngày đó cũng vẫn còn có tam đồ vì chúng phát sinh từ nơi Thượng đế và bản chất của Thượng đế vốn là như vậy...? Nay tôi xin được đem vấn đề này lên diễn đàn kính mong chư Thầy Tổ bình luận và các huynh đệ thảo luận để giải mối nghi, liệu đây có phải là một ảo giác mà hành giả Mật tông gặp phải không...? kính bút. Cây đũa thần Trả lời cho Minhthien:Ảo giác thì không phải- mà đó là những gợi ý để suy nghĩ về đạo và tự nghiệm về huyền bí. Đó chỉ là những suy luận trước nay của rất nhiều nhà tu muốn tìm hiểu và lý giải về vũ trụ, Thượng Đế hay còn gọi là Đại Đạo. Nhưng Đại đạo là cái không thể nghĩ bàn, không thể biết, dù có nghiệm được một phần nào cũng không thể nói ra vì không có ngôn ngữ để diễn tả cái vô cùng bằng trí tuệ hữu cùng, nhỏ bé của loài người. Đó là ý nghĩa của câu nói của Lão tử: Đạo mà nói được thì không phải là đạo, cái đạo mà còn nói tới được, còn ngôn ngữ để giải bày ra được thì nó chỉ là cái đạo nhỏ của con người tự đặt ra mà thôi. Tin cũng được, không tin cũng không sao. Từ từ mà tìm hiểu... .
 14. Mọi người có thể tham khảo thêm tại đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...x.php/t636.html Phần diễn giải bằng tiếng anh mọi người có thể dùng :http://translate.google.com.vn/ để chuyển sang tiếng việt, cũng dịch được tuơng đối 60-70 %.
 15. Chúc cô Wildlavender 1 sinh nhật đầy hoa, quà và sô cô na. :mellow: