• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

meouotsung

Hội viên
 • Số nội dung

  82
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by meouotsung

 1. Lá số: Ngocthi90 a) Thông tin cá nhân - Tướng mạo: Cao 1m55, nặng 44kg, người dong dỏng, nước da ngăm ngăm. Mọi công việc em làm đều ở mức khá : biết nấu ăn, biết viết thơ. Kết quả học tập trong các năm học cấp 3 và ĐH thường cao nhất lớp. - Các vận hạn đã trải qua: tuổi nhỏ tương đối yên bình năm 2006 cắt amidan năm 2007 mổ cận thị lasik năm 2008: đỗ ĐHBKHN, cả lớp có mỗi mình là con gái. Tham gia rất nhiều hoạt động, đoàn hội, được giấy khen, được các thầy cô quý mến. Đầu năm 2013: kết nạp Đảng, hiện đang là Đảng viên dự bị. 14/6/2013 bảo vệ Tốt nghiệp Thông tin về cha mẹ, anh chị Bố: Sn 1962-1964,cái này mỗi giấy tờ ghi 1 kiểu nên em ko biết gì. Mẹ: 1967 Em trai : 1992, rất quậy phá, nghịch ngợm, thường gây phiền muộn cho gia đình. Hiện nay em trai đã lập gia đình đầu năm 2011.Bố mẹ khá hiền lành, nhanh nhẹn, hoạt bát làm nông nghiệp và buôn bán, gia đình còn làm cả nghề thủ công truyền thống của làng. Mẹ sức khỏe ko tốt, thường bị bệnh tiêu hóa, đau lưng, đau đầu. Trước đây khi ông ngoại mất, mẹ phải lo lắng cho 3 em trai đằng sau Câu hỏi: 1. Em đang có 2 dự định đó là về quê xin việc vào tháng 8 (người ta bắt tự học 2 tháng tiếng trung) hoặc tháng 10 làm hồ sơ để khoảng tháng 4 năm sau đi du học HQ? Điều nào khả thi hơn ạ? 2. Công việc hiện tại trong năm nay e có xin được không ạ?Tương lai công việc và sự nghiệp của e như thế nào ạ? 3. Chuyện chồng con sau này của e thế nào ạ: bây giờ thì chưa có người yêu c ạ.
 2. Bạn nên xem qua yêu cầu này nhé. Chi tiết tại topic: Topic nghien cu so menh
 3. Thấy trong chương trình này chị ntpt có yêu cầu là gởi kèm hình ảnh. Nếu chị copmap ngại public hình ảnh và những thông tin cá nhân mang tính nhạy cảm thì chị có thể gởi vào địa chỉ mail sau: nghiencuu.somenh@gmail.com Ngoài ra, chị cũng nên đặt câu hỏi chi tiết, rõ ràng vì nếu đặt chung chung thì em nghĩ cũng khó cho người luận vì chị ntpt cũng còn phải làm nhiều việc ngoài đời và cũng ko có nhiều time cho việc trả lời tổng quát. Câu hỏi chung chung thì sẽ nhận đc câu trả lời chung chung, thường là vậy. Chị nên ưu tiên đặt câu hỏi cho những vấn đề chị đang quan tâm nhất nhé!
 4. Dear chị Bách Hồ,Chị ntpt đã nói chị ấy cần xem chỉ tay ở "cạnh bàn tay, gần ngón út" chứ ko phải chỉ xem bên trong lòng bàn tay đâu chị ạ. Đường hôn nhân là đường nằm ở cạnh tay, giữa đường tâm đạo và đường chỉ ở chân ngón út nên muốn xem thời gian kết hôn bằng chỉ tay cần xem đường này chị ạ. Nên nếu có thể, chị chụp thêm hình cạnh bàn tay của mình nhé. Chụp cả cạnh tay trái và phải luôn nha chị!
 5. Hì sr, e type lộn và đã sửa :D
 6. Link dùm chị lá số nè La so Ms. Lavender1983
 7. Bạn Gau có thể gởi hình ảnh vào email này bạn nhé! nghiencuu.somenh@gmail.com
 8. Chị ntpt cho e hỏi: 1. Nhiều người nhìn lá số giờ Dậu để nói thay đổi công việc là do chị ấy có Song Hao ở mệnh chăng? Nhưng chị này làm ngân hàng thì liệu song hao đã ứng vào việc " cầm tiền mà ko đc xài, cầm vàng ngồi ngó" rồi thì đâu nhất thiết phải ứng vào việc thay đổi công việc??? 2. Trước khi lên quản lý trong Ngân hàng thì chị solosolo làm ở bộ phận Front office chứ ko phải bên Back office hay sao ạ?
 9. Link hình ko work rồi bạn Gau ơi!
 10. Phân vân về giờ sinh thì em nghĩ chị nên nêu thêm những thông tin như yêu cầu của chị ntpt ( theo form đó) để chị ý có thể xác định lại giờ sanh cho chị
 11. Stt 2: Sơn Phong http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/30548-nghien-cuu-kinh-nho-chi-ntpt-xem-cong-viec-va-cuoc-song/page__gopid__216190#entry216190 ------------ P/S1: Mọi người mô tả theo những mục chị ntpt yêu cầu trong topic nhờ luận giải ấy, đừng mô tả ở topic đăng ký này sẽ làm tốn không gian, khó nhìn. P/S2 : Sau khi lập topic mọi người copy đường link của topic đó dán vô đây để dễ theo dõi nhé!
 12. 2- Thông tin cá nhân: tướng mạo; cao 1,67m. nặng 70kg, ra trắng, * năm 2006 tốt nghiệp cấp 3 thi không đậu trường nào, đi học công nhân 2 năm * năm 2008 ra trường có việc làm ngay * năm 2009 vào cuối năm có tình yêu đầu đời và cũng mất việc, xin việc được việc khác ngay. * năm 2010 mất việc, về đi học liên thông 2 năm, tình yêu bị ngăn cản bơi gia đình. * năm 2011 - tháng 6 có đi du lịch, đang đi có chuyện phải về rồi lại đi tiếp. - tháng 8 bắt đầu có xích mích với người yêu và chia tay - tháng 12 chơi xa trong thời gian ngắn và cũng vì chuyện tình cảm. đi 12h ngày 10 tháng 12 năm Tân mão, về ngày 15 (chơi được có 1 ngày còn lại là trên tầu xe) chuyến đi cũng có xô xát nên về sớm. - tháng 26/12 có đám cưới của em gái ruột. * năm 2012 - tháng 8 âm lịch có người giúp đỡ nộp hồ sơ xin việc cho, tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng khi đi phỏng vấn không được. - tháng 11 mới xin được việc làm. ngày 15 tháng 11 năm 2012 âm lịch mới bắt đầu đi làm. và hạn đánh nhau vào lúc 20h30 ngày 25 tháng 11 năm 2011 âm lịch cháu và 1 đồng nghiệp đang làm thì có xích mích, rồi cháu bị đồng nghiệp dùng kéo đâm cho 1 nhát vào sườn phải, bỏi chạy thì bị thêm 1 nhát vào thắt lưng trái. * năm 2013 - tháng giêng: bị viêm tuyến nước bọt, mọc cả 4 cái răng ngu. cho nghỉ việc. (ngày 23 tháng giêng) ngày này đi lại cũng nhiều. Gia đình: có bố mẹ và 2 em gái. bố mẹ làm ruộng. em gái thứ 2 lấy chồng, em gái út đang học. Hiện chưa có người yêu :) Câu hỏi: 1. công việc mai này và cuộc sống :) mà hỏi vậy tương lai xa quá, 2. chị tư vấn cho em hạn từ giờ tới cuối năm
 13. STT: 1. User: Huongque160189 Lá số 2- Thông tin cá nhân, tướng mạo, các bệnh tật, các vận hạn đã trải qua. - Đang đi làm công việc hành chính. - Cao 1m53, nặng 49kg, da trắng. - Lúc nhỏ hay ốm đau, lớn lên có đau dạ dày, chưa mổ hay bệnh rất nặng bao giờ. - Năm 2007 đậu đại học đi học ở Hà Nội, năm 2010 và 2011 có đi nước ngoài du lịch ngắn ngày. Thông tin về cha mẹ, anh chị. Nếu đã lập gia đình thì cung cấp luôn thông tin về người phối ngẫu - Bố mẹ làm ở cơ quan xã - Có 3 chị em gái, là con lớn nhất trong nhà, trước đó mẹ có thai nhưng mất thai. - Chưa lập gia đình, đã quen 2 ban trai thời sinh viên nhưng hiện đã chia tay, hiện vẫn chưa dứt khoát với người thứ 2, đang ở xa nhau.. 3- Cung cấp hình ảnh: gửi qua mail. 6- Câu hỏi: Xin nhờ cô luận giải giúp đường tình duyên (bao giờ quen người mới và lấy chồng), con cái sau này và công việc (trong đó xem hộ có được đi du học hay không, nếu được thì thời gian nào). Trân trọng cảm ơn cô ạ!
 14. Đại loại form là như thế này các anh/ chị ạ :D Stt 1: http://diendan.lyhoc...ong-tinh-duyen/
 15. Mọi người chú ý dòng chữ tô đỏ nhé!
 16. Lấy chồng là chuyện mà muốn cũng ko đc mà ko muốn lại vẫn cứ phải lấy đó chị. Trên 1 chuyến bay, 1 chuyến xe vài tiếng đồng hồ mà âm dương hút nhau, sét đánh cái rụp, tên bắn trúng tim cái bụp, rồi xong! Thích 1 mình là do bộ Cô Quả ngoài ra còn do sao nào nữa vậy chị ntpt? Mà nick của chị solosolo cũng ấn tượng ghê. Solo+ solo= 1 mình + 1 mình = 2 mình => chắc duyên sắp đến :D
 17. Pol Pot năm ông ấy 19,20t vẫn chỉ là 1 thanh niên bình thường có phần tầm thường và không nhiều người có thể tưởng tượng ra sau này ông ấy là 1 thủ lĩnh Khmer đỏ cả :D Man's life is quite uncertain. Chúc bạn thành công P/S: Tôi cũng hơn bạn có 3t à nên nói gì ko phải bạn bỏ qua nha!
 18. Kính chào các bác, Cháu mong nhận được những lời tư vấn về công việc năm nay của cháu, bao giờ cháu có thể kết hôn, cũng như cho cháu biết vài thông tin về cung phúc đức, mồ mả tổ tiên ông bà ạ. Hiện tại về công việc của cháu cũng chưa đâu vào đâu, theo như chị ntpt thì tháng 11,12 AL này có hy vọng xin được việc và cháu cũng đang hy vọng được như thế. Bình thường, cháu thấy mình làm việc gì cũng không được may mắn lắm, luôn bị trục trặc lúc đầu dù sau đó mọi việc cũng không đến nỗi tệ lắm. Cháu nhìn cung phúc của cháu có vẻ không tốt lắm. Các bác cho cháu hỏi, nếu cung phúc không tốt thì ông bà có siêu thoát được không, nếu cháu thường xuyên cầu nguyện, đọc chú Đại Bi để hồi hướng cho ông bà tổ tiên thì có giúp cải thiện được tình hình không ạ Giờ sinh của cháu thì chính xác rồi đấy ạ Cháu cảm ơn các bác rất nhiều Trân trọng! Đây là lá số của cháu ạ: Lá sổ tử vi
 19. Chào bác, Cháu xin phản hồi là trong tháng 2 AL này cháu đã đi làm ở 1 chỗ khá tốt và cháu rất thích, vừa được làm trong lĩnh vực mình thích lại vừa đc làm với sếp giỏi, hy vọng cháu cố gắng để ko bị đào thải hix' Cảm ơn bác đã tư vấn cho cháu nhé, có lẽ cháu ko phiền bác nhiều nữa vì hiện tại cháu muốn quyết định mọi việc bằng khả năng và sự cố gắng của mình trước đã dù cháu thực sự rất thích và tin vào tử vi nhưng nhiều khi đc dự đoán trước lại tạo áp lực tâm lý cho bản thân. Còn 2 chuyện còn lại khi nào xảy ra thì cháu sẽ báo lại cho bác nhé. Nhưng mà theo như hiện tại thì cháu thực sự chưa muốn có người yêu trong giai đoạn này, cháu muốn phấn đấu cho sự nghiệp trước đã. Cháu hỏi về việc kết hôn vì có nhiều người bảo 2015 cháu phải lấy chồng và cung phu xấu nhưng thực sự cháu chưa muốn lấy chồng sớm như thế huhu. Chúc bác Hải có sức khỏe để còn tư vấn và giúp đỡ nhiều người và cháu xin ko phiền đến bác nữa để phần cho người khác.
 20. Cháu chào các cô, bác trong diễn đàn, Mong cô, bác xem giúp cháu tình hình công việc trong năm nay với ạ. Cháu xin nghỉ việc đã được 1 tháng rồi và hiện giờ vẫn chưa xin được việc mới nên cháu bây giờ rất lo lắng. Đây là lá số của cháu ạ: Lá số tử vi Cháu xin miêu tả 1 chút về ngoại hình: - Cháu cao 153cm, nặng 50kg, mặt tròn, mũi thấp, sóng mũi ngắn, mặt lộ, môi hơi thâm, da tương đối đẹp, rất ít mụn. -Cháu sinh ra trong bọc điều, có 3 vòng nhau thai quấn cổ. Ba mẹ mang thai ngoài miền Bắc nhưng sinh cháu ra trong miền Nam. Mong các cô, bác xem giúp khoảng bao lâu nữa cháu mới tìm được việc làm tốt ạ. Cháu xin cảm ơn rất nhiều. Trân trọng!
 21. Tháng 11,12 AL năm ngoái chị nói e có thể kiếm việc thì đúng là thời gian đó e có đc 2 chỗ gọi đi làm nhưng em làm đc 2 đến 3 ngày là em nghỉ vì thấy công việc rất boring.Đầu tháng 2 vừa qua, em tính hùn vốn làm ăn với 1 người mở shop bán các mặt hàng cho bà mẹ và em bé, sau khi đọc lời khuyên của chị e vẫn tính làm nhưng sau đó khoảng 3 tuần e thấy người em muốn hùn hạp có nhiều thông tin họ nói ra lúc đầu e thấy ok, nhưng sau đó có nhiều điều ko minh bạch do đó e ko hùn vốn mà cũng ko về chỗ này làm nữa. Giữa tháng 2, em có một cuộc gặp gỡ có thể gọi là hữu duyên với 1 chú, sau khi gặp gỡ em mới biết chú rất giỏi, về google thì em biết chú là 1 trong những nhà tư vấn về quản trị và mar có uy tín ở Vn, và may mắn là chú nhận em vào cty chú (mới mở) , chú vừa là CEO vừa là mentor cho em để đào tạo. Hiện nay, em đi theo hướng thiên về nghiên cứu ( thiên về academic) và sau này khi có khả năng sẽ đi về hướng tư vấn chiến lược kinh tế cho các công ty là hướng mà e cũng rất thích nên em quyết định đi theo. Hơn nữa, đi theo chú em học đc rất nhiều ko chỉ về kiến thức chuyên ngành mà còn về cách sống và làm việc nên có lẽ em sẽ gắn bó ở đây trong thời gian dài nhất có thể dù áp lực công việc và yêu cầu ở đây rất cao và khó khăn. Cảm ơn chị ntpt đã tư vấn cho e trong nhiều topic ( có topic đầu tiên chị tư vấn cho e về chuyện thi cử tốt nghiệp, em lấy ngày sinh sai, vì e sinh giao giữa 2 ngày, mẹ e nói là đêm 28, rạng ngày 29 tháng 9 âm lịch mà em nghe cái đêm 28 thế là e ghi ngày 14.11 trong khi thực sinh là 15.11 làm chị vừa mất công coi mà cũng nhờ chị đoán e bị out tốt nghiệp nên e cũng có cố gắng hơn và kết quả đạt đc thì cũng ko đến nỗ. Srr chị)
 22. Up, mong bác haithienha và chị ntpt coi giúp cháu/em với. Lá số tử vi
 23. Chị ntpt ghé ngang lại xem giúp em xem con đường công danh, tài lộc của em có khá khẩm ko ạ? Hức, từ ngày ra trường tới nay lao đao, lảo đảo quá. Em muốn chuyển hướng kinh doanh mà cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay vẫn đang cố gắng vừa làm, vừa học, đặc biệt học thêm tiếng Anh cho tốt để chờ ngày mai tươi sáng hơn hihi
 24. Dạ em chưa hùn vốn nhưng người ta mở rồi, nau e tính đóng góp cổ phần thôi ạ. Tháng 2 này 90% công ty tổ chức đi tập huấn 6 tháng ở HN chứ khó có thể dời vào tháng 3al ạ. Hiện e mới đc nhận vào cty này, nhưng lại đang muốn bỏ nên ko biết có khi nào hạn di chuyển tháng 3 là hạn em bỏ làm ở đây ko nữa ạ hức!
 25. Chị ntpt ơi, chị xem giúp em xem em có thể làm về ngành bán sản phẩm dùng cho mẹ và bé được không ạ? ( Tất cả các sản phẩm: đồ chơi, quần áo,...) Với lại, năm nay chị xem dùm em trong tháng 2 AL này có thể đi xa không ạ? Em xin up lại link lá số năm nay ạ: Lá số tử vi Em cảm ơn chị nhiều!