• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

meouotsung

Hội viên
 • Số nội dung

  82
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by meouotsung

 1. Chị ntpt bị quên pasword với giờ chị ấy có niềm vui mới ngoài tử vi nên hình như sẽ mất tích lâu lâu đó chị :)
 2. Chị ntpt nhờ e nhắn lại với anh như sau: "Năm nay thấy liên quan nhiều đến chuyện bồ bịch nhưng là chuyện không vui, ảnh hưởng nhiều đến công việc. Có lẽ năm vừa rồi có gặp gỡ mỹ nhân nào đó mà khiến năm nay ăn ngủ không yên. Xem thì có thể năm Dậu cưới, nhưng không sure lắm, chỉ tầm 65%. Mệnh Cô Quả Vũ khúc, dù có thêm Tả Hữu, nhưng lại mang Tang Hổ cũng chỉ quan hệ đông rộng nhưng bên trong là người cô độc, khó gần gũi nên hỏi về tình duyên thiệt rầu k biết trả lời sao..." Năm nay chị ấy bận quá vì vừa qua chị ấy mới tham gia vào việc nuôi và chăm sóc 1 chú gấu quý, đầu năm nay đã đc nhà nc cấp giấy sở hữu chú gấu đó, rồi vừa rồi lại tham gia vào dự án lai tạo 1 giống cá mập quý, đang phấn đấu để chăm sóc cá mập con này và vài tháng nữa sẽ có giấy chứng nhận của nhà nc, loại cá mập này đc quốc gia nơi chị ấy đang sống liệt vào hàng quốc bảo nên mọi người trong đội phải chăm sóc chu đáo và kỹ lưỡng. Ngoài việc chăm sóc nuôi dưỡng như vậy, chị ấy lại còn sắp tham gia kinh doanh trong ngành công nghiệp may bên cạnh nghề tay phải là BS nữa nên bận tối mặt tối mũi, ko có thời gian lên diễn đàn như trước, mong nhận đc sự thông hiểu của mọi người! Ah với chị ấy hay đăng nhập tự động nên giờ quên mất pasword do đó máy ở nhà ko vô đc mà giờ cơ quan cũng ko cho vào các trang web trong giờ làm việc nên chị ấy cũng bó tay luôn.
 3. Ý của chị ntpt là chị nên trả lời những nghi vấn trước của chị ấy xem có đúng ko? Nếu ko nhận được hồi đáp thì chị ấy ko biết những suy đoán của chị ấy đúng hay ko đó mà ( e nghĩ vậy) ví dụ như:
 4. Chị ntpt ở trên muốn chọn lá số cho bé gái trc nhất ưu tiên chuyện tình duyên và những j chị ấy nói ở trên e nghĩ là những cách đó làm tình duyên trở ngại. Biết là anh nóng lòng nhưng chị ntpt ko sống ở Việt Nam, ko hành nghề xem bói kiếm sống, thấy c ấy cũng có nhiệt tình để xem cho bé nhưng ko biết hnay có thời gian để thở ko mà vào diễn đàn nữa. hồi đó có cái email mà chắc check mail còn lâu hơn vào diễn đàn đó. Thôi thì bé sinh giờ nào cứ để tuỳ duyên đi a Chúc chị mẹ tròn con vuông!
 5. Link lá số giúp chị moncoeur78 : Lá số
 6. Oan quá, em đâu có ý đồ chất củi quanh nhà chị đâu hihi nhưng mà nhà em có bán xăng :P Dạ thôi em chừa, dại dột một lần rồi thôi. Cơ mà dạo này em bị mất trí nhớ tạm thời và có chọn lọc nên chả nhớ chị đang đòi cái gì hihi :lol: P/S: 113 nghe rõ trả lời, có người đang dụ dỗ cá độ xuyên quốc gia =))
 7. Năm mới cháu kính chúc các bác, các cô chú, anh chị năm mới an khang, mạnh khoẻ, vạn sự như ý ạ! @ Chị ntpt: Xưa giờ coi trúng cũng ko có thu về đc gì, lần này mà coi sai lại đc hẳn 1 anh vậy là lời lớn rồi còn gì mà nói là " bị hăm doạ". Haha coi chừng có người đang mong dự đoán sai để ngồi thu lời :P
 8. Bò ăn cỏ là ăn chay, chị ấy hay ăn bò nên chị ấy nghĩ mình cũng đang ăn chay đó mà. Hồi lâu e có hỏi chị ấy bí kíp của sự trẻ lâu thì dc tiết lộ là làm nhìu ăn ngủ ít, bữa nào chị toralovely bắt chước ngày làm 16 tiếng, ngủ 5 tiếng và ăn 1 bữa mỗi ngày coi có trẻ hoá ko hẹhe
 9. Tội nghiệp con bé, bị người lớn ăn hiếp kìa! Chị ntpt nói e tới 36t thì CÒN CÓ 13 năm nữa chứ nhiêu, ráng chờ đi em =)) P/S: có bao giờ e đi mua đồ miễn phí lại còn đc tặng quà kèm theo chưa hehe http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif
 10. Thưa anh, chị và các bạn, Hiện tại, do khối lượng công việc cần giải quyết ngoài đời thực của chị ntpt càng ngày càng nhiều nên chị ấy ko còn thời gian rảnh như trước để coi tử vi nữa. Vì vậy, chị ấy phải đóng topic này tại đây dù ý định ban đầu là sẽ follow up lá số của mọi người trong một thời gian dài. Dù rất tiếc nhưng mình phải thông báo tin này đến các bạn. Nếu mọi người biết có những ngày chị ấy chỉ đc ngủ có 3 tiếng đồng hồ thì chắc mọi người sẽ thông cảm cho chị ntpt đúng ko ạ? ^_^ Cảm ơn mọi người đã tin tưởng trong thời gian qua. Và sẽ rất vui nếu những trường hợp đã được tư vấn trước đây sau thời gian nữa quay lại để nghiệm lý. Xin lỗi và mong mọi người thông cảm vì đã ko đủ sức để làm chương trình như dự định ban đầu Mong BQT close topic lại giúp. Xin cảm ơn!
 11. Mình nghe đồn rằng dạo này chị ntpt bận tối mặt tối mày thậm chí đôi khi chỉ có thời gian quánh răng chứ ko kịp rửa mặt luôn nên các anh chị và các bạn thông cảm và chịu khó chờ đợi nhé hihi ^^
 12. Chắc sau 1 thời gian đeo kiếng đen, ngồi chăm chăm trước màn hình, nhìn chằm chằm lá số, đầu tóc bù xù nên nay chị ấy đã gác bàn phím 1 thời gian, chạy lên núi hít thở, phục hồi nhan sắc rùi hihi mà chắc leo núi mệt nên chưa chịu xuống đâu, giờ này chắc ngồi ở trển ăn taco no rùi mới xuống đó, chị gấu cứ thong thả chờ nha.
 13. Chắc do sức khoẻ chị ấy hay do chị ấy mệt mỏi nên ko thể có hứng thú xem nên mới nói vậy thôi. E nghĩ xem tv thì người xem phải có hứng thú mới nhìn ra đc nhiều. Anh đừng nên lo lắng quá hihi
 14. Số 33: Hình như c nghĩ sai giờ sinhhttp://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/30539-noi-dang-ky-la-so-nghien-cuu/page__view__findpost__p__218897\ 40. lastmylove => Chưa yêu cầu người này mở topic http://diendan.lyhoc...post__p__220051 41. Bách Hợp http://diendan.lyhoc...nh-va-tai-bach/ 42. nguyenquynhlinh92=> chưa thông qua mở topic http://diendan.lyhoc...post__p__220981 43. minako => chưa thông qua mở topic http://diendan.lyhoc...post__p__219038 45. quy_do_55 http://diendan.lyhoc...nh-va-tinh-cam/ 50. thuythuy159 http://diendan.lyhoc...uan-giai-la-so/ 52.trangltbn_nhờ xem dùm anh trai=> ko bik c có xem cho case này hok http://diendan.lyhoc...up-anh-trai-em/
 15. 29. px2007 http://diendan.lyhoc...o-cua-em-voi-a/ 30. Maikatrinh http://diendan.lyhoc...-ntpt-xem-giup/ 31.meruamogr http://diendan.lyhoc...080#entry218080 32. hoaithu2910 http://diendan.lyhoc...-xem-giup-em-a/ 33. luongtuethu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/30539-noi-dang-ky-la-so-nghien-cuu/page__view__findpost__p__218897\ 34. Ginny http://diendan.lyhoc...008#entry219008 35.thutrasua http://diendan.lyhoc...-may-nam-toi-a/ 36. Dư Khang http://diendan.lyhoc...c-khoe-gia-dao/ 37. trinhhuechi http://diendan.lyhoc...tpt-xem-giup-a/ 38. lanphuong89ag http://diendan.lyhoc...930#entry219930 39. Gaume http://diendan.lyhoc...xem-giup-con-a/40. lastmylove http://diendan.lyhoc...post__p__220051 41. Bách Hợp http://diendan.lyhoc...nh-va-tai-bach/42. nguyenquynhlinh92 http://diendan.lyhoc...post__p__220981 43. minako http://diendan.lyhoc...post__p__219038 44.tuan123 http://diendan.lyhoc...i-tu-vi-cho-em/ 45. quy_do_55 http://diendan.lyhoc...nh-va-tinh-cam/ 46. vuanhduc http://diendan.lyhoc...iai-va-du-doan/ 47. ngocstv http://diendan.lyhoc...em-la-so-tu-vi/ 48. tilamau http://diendan.lyhoc...-ntpt-xem-giup/ 49. be5canh http://diendan.lyhoc...-xem-giup-chau/ 50. thuythuy159 http://diendan.lyhoc...uan-giai-la-so/ 51. phucminhhuynh123456 http://diendan.lyhoc...post__p__223298 52.trangltbn_nhờ xem dùm anh trai http://diendan.lyhoc...up-anh-trai-em/Danh sách đăng ký ctnc, ko biết thừa thiếu ai ko nữa!
 16. Dear chị Ginny, Mạn phép xen vào topic của chị. Em thấy cả anh ấy và chị đều còn rất trẻ nên có thể trong lúc nóng giận anh chị đã đưa ra quyết định này chăng? Đã bao giờ chị thử nói chuyện với anh ấy về tất cả những vấn đề vướng mắc trong lòng chị để anh ấy hiểu chưa? Hãy nhớ về quãng thời gian 2 anh chị thương yêu nhau, hãy nghĩ về đứa bé mà dùng những ngôn từ thích hợp để đối thoại với nhau thử xem thế nào đi chị. Nếu lúc này, lòng chị quá bất an thì hãy dành 1 thời gian thích hợp để tĩnh tâm lại, tâm có an thì trí mới sáng chị ạ. Việc tụng kinh, chú trong PG theo em trước hết giúp cho mình tĩnh tâm lại. Còn việc có hiệu nghiệm hay không thì tùy từng người nữa chị ạ. Chú Đại Bi là 1 thần chú hay được mọi người tụng niệm để mong cầu sự gia hộ của QUán Thế Âm Bồ Tát, khi tụng niệm nên thành tâm, nhất tâm trì niệm và trong quá trình trì chú cũng nên tự sám hối những lỗi lầm và nghiệp mà mình đã tạo ra chị nhé.
 17. Chị ui, chị có thể link thêm lá số chồng chị và mô tả thêm tướng mạo của anh ấy được không chị? Ah, với lại chị cũng nên miêu tả nhiều hơn về hình dáng, tính cách, vận hạn đã trải qua của chị để các bác có thể xem xét giờ sinh trên của chị đúng hay chưa nữa
 18. bạn cho mình hỏi nhà bạn có mấy anh/chị em và bạn là thứ mấy trong nhà thế? thanks!
 19. Anh xem lại quy định trong chương trình này của chị ntpt và thực hiện đăng ký theo quy định nhé. Chi tiết tại: Chuong trinh nghien cuu cua chi ntpt
 20. Bạn là người gởi email lúc 3:57 P.M hôm qua, tiêu đề emal là: "ảnh của cháu ạ" và nội dung chỉ đính kèm cái hình? tên trong email ko trùng với tên trên diễn đàn mà bạn còn ko ghi thêm lời giới thiệu nào hết thì làm sao biết đc bạn là ai?
 21. E lấy lá số cho chị Maika nè: Lá số Ms. Maika
 22. Có vẻ chị vẫn chưa đọc kỹ điều kiện chương trình. Chị nên mô tả chi tiết hơn về bản thân và vận hạn đã qua.
 23. DANH SÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CHỊ NTPT 1. Solosolo http://diendan.lyhoc...an-han-nam-sau/ 2. Nguyenthilien http://diendan.lyhoc...i-ntpt-xem-cho/ 3. Sơn Phong http://diendan.lyhoc...190#entry216190 4. huongque160189 http://diendan.lyhoc...ong-tinh-duyen/ 5. buiduc http://diendan.lyhoc...098#entry216098 6. mandark286 http://diendan.lyhoc...en-tuong-lai-a/ 7. Gau http://diendan.lyhoc...xem-giup-la-so/ 8. Hangthu6789 http://diendan.lyhoc...va-vai-nam-toi/ 9.Cúc Tần http://diendan.lyhoc...ve-chong-con-a/ 10. Bách Hồ http://diendan.lyhoc...589#entry216589 11. Lavender1983 http://diendan.lyhoc...g-tinh-duyen-a/ 12. Lãng Tử http://diendan.lyhoc...-dai-van-45-55/ 13. Thanhloan10690 http://diendan.lyhoc...a-tinh-duyen-a/ 14. Giodaumua12 http://diendan.lyhoc...-va-tinh-duyen/ 15. Copmap86 http://diendan.lyhoc...ghiem-ly-la-so/ 16. Tranghai8486 http://diendan.lyhoc...gia-dao-cua-em/ 17. Nguyễn Đình Trung http://diendan.lyhoc...-va-tinh-duyen/ 18.Cunyeu1991vn http://diendan.lyhoc...-va-tinh-duyen/ 19. Loananh http://diendan.lyhoc...-giup-em-voi-a/ 20.Huykhang http://diendan.lyhoc...ec-va-gia-dinh/ 21. Hoaithanh http://diendan.lyhoc...-giup-em-voi-a/ 22.Viethq22 http://diendan.lyhoc...nh-va-gia-dinh/ 23.Ngocthi90 http://diendan.lyhoc...-giup-em-voi-a/ 24.Phạm Huế http://diendan.lyhoc...ue/#entry217119 25.Mian==> Chưa luận http://diendan.lyhoc...u-vi-cua-trang/ 26. Krist==> Chưa luận http://diendan.lyhoc...-giup-em-voi-a/ 27. Hesubelu==> Chưa luận http://diendan.lyhoc...iup-em-la-so-a/ 28. Phuongvu276 http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/30711-kinh-nho-cac-bac-cao-nhan-xem-giup-cai-la-so-lan-dan-cua-chau-voi/ ============ PHÙ!!! CÁC CASE SAU QUÁNH SỐ THỨ TỰ VÔ CHO CHỊ NTPT DỄ COI NHÉ!
 24. 1. Chị up ít thôi, up nhiều coi chừng bị close topic vì spam đó. 2. Lần sau chị đừng chụp hình chung với tô bún bò vì em đoán chị ntpt coi hình xong chạy đi kiếm bún bò măm măm, mệt quá, thở hok ra hơi phải nghỉ mệt nên chưa coi đc cho chị đó.3. Cuối tuần nhà nhà nghỉ ngơi, người người nghỉ ngơi thì cũng để chị ấy nghỉ ngơi xí đi chị :D 4. Em nói nhảm, đừng la e, tội nghiệp!