• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Sóng

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Sóng

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cái này bên trên mọi ng đã tư vấn rồi đó. Bạn cho con dùng Colosol, Delta immune để cải thiện thêm Cá nhân mình thì nghĩ là không thể 1 bước lên trời, thay đổi hoàn toàn được, nhưng sẽ trợ giúp mình tốt nhất trong khả năng mình có thể. Bé khỏe mạnh hơn, hấp thu tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn và ít bệnh tất hơn, điều này làm bé mập hơn, khỏe hơn và sức đề kháng tốt hơn. Nhưng nếu uống mà kỳ vọng từ 8kg lên 15kg chẳng hạn, hoặc kỳ vọng bé đang thấp bé trở nên cao vọt thì m nghĩ là ko thuốc nào làm được, kẻ cả thuốc tiên. Chỉ là làm m được ở mức tối đa mà m làm được thôi. Con mình dùng Colosol thường xuyên, cũng tốt lắm đấy, m có viết 1 bài về Colosol rồi.
 2. Mình là phụ nữ vốn không có khiếu nghiên cứu những môn cao siêu này. Chỉ xin phép được ngồi đây cổ vũ và mong anh em sớm tiếp tục sự nghiệp của những tiền bối đi trước. Chúc mọi người luôn tinh cần.
 3. Mình thì thấy qua một thời gian sử dụng thuốc BS Ba như anh chị em tư vấn, thì các thuốc Tai mũi họng rất tốt. Ho hen, cảm, sổ mũi, ... thưc sự kông cần tới một viên kháng sinh nào. Chỉ cần Pharysol, Futasol thôi, ngoài ra, với bé nhà mình thì cho uống đều Colosol, nên theo như a Thế Anh nói, có thẻ sức đề kháng bé tốt hơn nên khi bị bệnh chóng khỏi hơn. Mà mình bây giờ chỉ dùng thuốc của BS Ba thôi nhé. Ngày trước, cứ viêm họng hay ho thì kéo dài, mãi không khỏi, đêm đêm nghe con ho sốt hết cả ruột. TỪ hoa đu đủ đực, quất, mật ong đường phèn, hồng bạch, ... cái gì mình cũng cho con dùng rồi, rồi sốt ruột quá thì lại thuốc chống dị ứng, kháng sinh, .... đủ kiểu. Panax Co mình chưa dùng nên không biết. Nhưng mình sẽ ghi nhớ, để trộm vía nếu cần thì m sẽ nhớ ngay để mua. Nhà mình đã dùng những thứ sau rất tốt này: - Colosol - Aginiba: anh xã dùng - L anpha: m dùng.
 4. Con nhà mình đã cho dùng Colosol ngày 2v chia 2 rồi, mà cả nhà m đang dùng luôn mới đúng. Moi người cho mình hỏi là mấy thuốc trên, Delta Immune và Kidmune thì giờ muốn mua thế nào ạ? Phytoplankon thì thấy bạn tranlong nói là chưa sản xuất đợt tiếp. Mình thấy con mình dùng Colosol xong thấy OK lắm, thực là bỏ ra một số tiền không lớn mà tốt lên trông thấy. M muốn con dùng thêm Delta Immune hoặc Kidmune nữa nên nếu ai biết là chỗ nào có thì mách mình với nhé. Cảm ơn cả nhà
 5. Kinh nghiệm của anh Thế ANh thật bổ ích. Mình cũng nghĩ như thế, khi bị bệnh, đi khám, BS kê ra 1 loạt các loại khác nhau, nhìn hoa cả mắt, ... Tốt nhất chúng ta cứ mạnh dạn hỏi BS xem công dụng của từng loại ntn, rồi nhìn các hoạt chất của thuốc đó mà tra trên net ấy. Một số thuốc tên khác nhau nhưng thực ra lại chỉ là 1, vì các hoạt chất cấu thành là như nhau, và ngoài ra còn tìm hiểu luôn tác dụng phụ nữa, bởi mình thấy, bị bệnh này nhưng khi dùng thuốc xong lại kéo theo thêm bệnhk hác. Điều này hẳn mọi người ai cũng biết. Mình cũng nhất trí quan điểm của anh Thế Anh, chúng ta phải giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống khoa học, tập thể dục và sử dụng các sản phâmr chăm sóc sức khỏe. Mình thấy ngay như nhà mình, từ hồi m ình biết tới BS Ba qua các bạn, mình đã cho con dùng Colosol thường xuyên, đúng là thấy ít bị ốm đi hẳn. Khi bị thì cũng chóng khỏi lắm, mà cũng dùng thuốc BS Ba điều trị luôn. Anh xã mình 1 lần say rượu, mình cho dùng luôn 6v Aginiba, và hàng ngày uống đều đặn 2v để giữ gan tốt đó, thì đúng là thấy tỉnh rượu, hết nhức đầu, người không mỏi nhừ như mọi khi, không choáng váng nữa, ..... Còn khen vợ giỏi làm m phổng mũi. Đợt này mình chờ L anpha dùng để tăng sức khỏe, tăng năng lượng từng tế bào. Mình hoàn toàn đồng ý với anh TA là chúng ta phải chăm chút tới sức khỏe từ trước khi bị ốm.
 6. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/26099-chieu-sinh-lop-phong-thuy-lac-viet-co-ban-10-2012/page__pid__177641#entry177641 Đang mở lớp khóa 10 đây này. Mình cũng thích các môn này lắm nhưng tự biết m là phụ nữ, đầu óc lai đơn giản không học được, nên có gì chỉ lên xin tư vấn thôi. Bạn vào đó đăng ký học đi thôi.
 7. Đúng vậy, như cơm ăn áo mặc. Một đồng mua thức ăn nghìn đồng mua thuốc chữa bệnh. Dùng thuốc BS Ba hàng ngày chính là bảo vệ sức khỏe của mình và tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh
 8. Mình cũng hoàn toàn đồng ý với cái dòng xanh xanh của Tùng Bách. Mình mới biết tới BS Ba qua diễn đàn này, đi nói chuyện với mọi người, không ngờ rất nhiều người quanh mình đã dùng thuốc BS Ba rồi mà mình không biết. Như một chị đồng nghiệp mình, con bị ốm, vào viện nhi nằm tiền giường bt là 1,2tr/ngày, phòng riêng biệt là 1,8tr/ngày. Tính ra Trung bình 1 ngày viện phí thuốc men, xét nghiệm từ 2 tới 2,5tr/ngày. Mệt mỏi, tốn kém. Nằm viện 3 tuần mà bố mẹ rời rã cả ra, trong phòng mọi người phải thay nhau vào trông giúp chị ấy. Sau đó, không biết sao chị ấy biết tới thuốc của BS Ba, thế là cho con dùng Kidmune và DeltaImmune, chị kể là cực tốt, sức khỏe con ổn hơn, sức đề kháng tăng hơn, nên mỗi lần trái gió trở trời không còn lo lắng như trước. Hiện giờ con chị ấy đều đều dùng Colosol 2v/ngày. Trộm vía là hơn năm nay, bé ấy không ốm đau quặt quẹo như trước nữa. Nên mình cùng ý kiến với Tùng Bách, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Những cây lá người ta phơi bán uống như nước chè, nói thực là mình cũng chẳn tin tưởng được vì không rõ nguồn gốc ntn, rồi phơi có đảm bảo không, có trộn thêm gì vào không, có sạch sẽ không, ... tính ra công đun nấu còn tốn bằng mấy lần mua thuốc viên về uống. Nhà mình cũng quán triệt cả nhà, mỗi người 2v Colosol/ ngày. Mình muốn dùng thêm L anpha và CoQ10 thì đều không có. Chồng mình dùng Aginiba và bà nội thì Stogesol, vì bà tiền sử tai biến.
 9. Muốn giảm mỡ thừa thì dùng L Anpha của BS TS Hoàng Xuân Ba ấy ạ. Dùng cho người béo phì, mỡ máu, gan nhiễm mỡ và có nhiều mỡ thừa đấy.
 10. Hay quá, toàn thuốc hay cả. Mình mới biết Aginiba qua các post của mọi người. Chim Chích Bông cho mình 500d hình Artemune được không. Có gì mình cũng mua về uống Cảm ơn nhiều
 11. Ngày xưa ngoài 25 là muộn lắm rồi, giờ có khi cứ ngoài 28 cho chắc ăn nhỉ. Đúng thế, chữ ký của Lệnh Hồ ca rất hay . Lệnh Hồ ca còn rất giỏi y thuật và rành về chăm sóc trẻ nhỏ nữa.
 12. Thương tâm quá
 13. Em chào anh Em muốn hỏi số 098 33xxxxx dùng có tốt cho công việc, kinh doanh không anh Em không nhớ ngày sử dụng. Cảm ơn anh
 14. Double Jointcare không nên dùng bạn ạ. Nghe nói là trong thuốc có thành phần thuốc độc Bảng B - là một trong những chất cấm sử dụng cho con người. Trước mẹ mình cũng bị khớp, người ta cũng chào mời dùng, nhưng sau đó ông anh sang TQ về kể mới thấy ghê lắm. Mà giá đắt lắm, những gần 1tr/ hộp. http://tintuc.xalo.vn/00837364609/Phat_hien_thuc_pham_chuc_nang_chua_gut_chua_doc.html Thực phẩm chức năng có tên Senzation Double Joint Care chứa tân dược piroxicam và betamethason, là hai loại tân dược thuộc danh mục thuốc độc bảng B. Senzation Double Joint Care được quảng cáo pha chế 100% từ nhiều loại thảo mộc quý, chuyên trị đau khớp, bệnh gút và giúp tăng cường tuần hoàn máu, hiệu quả sau hai ngày sử dụng. http://thuocbietduoc.com.vn/tin-tuc-11369-2-10/dinh-chi-luu-hanh-thuc-pham-chuc-nang-chua-biet-duoc-doc-hai.aspx Đình chỉ lưu hành thực phẩm chức năng chứa biệt dược độc hại Thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang ngày 13.11 cho biết, Sở vừa có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm Senzation Double Joint Care trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo thanh tra chuyên ngành, gần đây tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện loại thực phẩm chức năng (TPCN) hiệu Senzation Double Joint Care có giá 980 ngàn đồng/hộp 30 viên, được giới thiệu là pha chế 100% từ nhiều loại thảo mộc quý như chuyên trị giảm đau khớp và bệnh gout, hiệu quả sau 2 ngày sử dụng; ngoài ra còn giúp giảm đau khớp và tăng cường tuần hoàn máu... Tuy nhiên, sau khi kiểm tra và qua kết quả xét nghiệm đã phát hiện loại TPCN trên có chứa tân dược Piroxicam và Betamethason (2 loại biệt dược - thuốc độc bảng B, là loại thuốc buộc phải kê đơn, nếu tự ý sử dụng hoặc sử dụng quá liều sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ nguy hiểm). Cũng theo Thanh tra Sở Y tế An Giang, TPCN hiệu Senzation Double Joint Care trên do Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ XNK Thạnh Vinh (P.9, Q.5, TP.HCM) phân phối.
 15. Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả đêm trằn trọc: "Em còn yêu anh không?" Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: "Ta chia tay thôi!" Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi. Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh. Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần được cô nửa bước. Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề. Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau. Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua xe ô tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối mặt với cái chết của cha mẹ mình sau tai nạn giao thông... Cô giờ đây đảm đương đời mình. Nhưng trong tình yêu, vẫn cần có anh ở bên. "Em còn yêu anh không?" Trời đã rạng, cô đã nhìn tin nhắn suy nghĩ dọc đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất đã gửi tin xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay em nhớ anh biết bao; nói rằng trong những thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã chống chọi vất vả vượt qua; nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi, nhưng cô không đành xoá anh khỏi tim mình... Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau khổ, cô muốn giữ chút tự tôn. "Không còn yêu!" Cô mỉm cười bấm ba chữ, reply. Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn chuông cửa, rồi khi cửa mở anh đã đứng trước mắt, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, và dịu dàng nói anh biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng niu cô... Nhưng, ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ. Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái cô chưa từng quen. "Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm trước em không reply tin nhắn, anh ấy làm sao đủ quyết tâm quên em đi, càng không thể cho cô gái kia một cơ hội..."