• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

AngelEye

Hội viên
 • Số nội dung

  57
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

7 Neutral

About AngelEye

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. đoạn này nếu bảo thiếu thì rất thiếu đủ thì ko phải nếu chú muốn giải post nguyên bài lên, cháu giúp chú sắp lại trình tự thì có thể hiểu dc, thái ất lặp đi lặp lại, chỉ để nói về 1 vấn đề chú ko để ý sao, ngoài ra trình tự ko đúng, khó hiểu là vì thế, chúc chú sớm giải được, để xem có " anh hùng dẫm dc mới hầu giá cao ko"
 2. Cháu xin kết hộ các chú về sấm các chú giải thích 1 đoạn thì lạc vào lối mòn cả trăm năm nay rồi, các chú muốn giải sấm có cách: chú biết fbi có cả ngàn nhân viên thu thập tin tức cuối cùng cũng chỉ để 1 ng nghe và đưa ra vấn đề sắp xẩy ra, ns về sấm cháu đưa ra vd "hiệu xung thiên hạ thái bình" muốn thiên hạn thái bình phải có thái bình tạm thời, muốn thái bình tạm thời phải tóm gáy nga, mỹ muốn tóm gáy nga mỹ các chú thư xem chuyện này lại logic qua chiến tranh Việt Nam! tq, nga giúp Việt Nam! đâu phải dành hoà bình mà mỗi ô 1 ý muốn nắm nga mỹ phải giải quyết dc vấn đề trên ns chung muốn giải thích thì vanga, notradamus, hay cụ nguyễn bỉnh khiêm, ko dc bỏ qua chi tiết dù nhỏ nhất khi phân tích dc "sẽ có 1 đại chiến lược xuyên quốc gia để giải quyết" vì cụ ng bình khiêm vẫn ns tướng thần sẽ khởi nghiệm từ con số 0 đây cũng là kiến thức vặt thôi có gì cho cháu xin lỗi vì chen ngang các cụ :))
 3. Chao cac chu cac bac AE xin dang ky 1 xuat
 4. Cháu Sin lỗi các Bác ChúCháu vẫn khẳng định là ko có chiến tranh Nhưng 2 miền nam bắc Cao Ly vẫn thống nhất Mà chiến tranh thế giớ III ư, "cuộc càn quyét từ trên trời" ư, theo cháu là cuộc chiến ko tiếng súng (nhưng vẫn huy động quân đội :D )vì cụ NBK có câu "Bất chiến tự nhiên thành" và nam bắc Cao Ly sẽ thống nhất trong hoàn cảnh như thế
 5. Cháu Sin lỗi các bác các chú- Theo ý kiến của cháu thì giải quyết vấn đề Miền Trung thì cũng có nghĩa giải quyết vấn đề biến đổi thời tiết là một mà thôi -Với cá nhân cháu thì có cách rồi nhưng ko làm đc 1 mình mà cũng ko thể giải thích với ai vì càng giải thích ng nghe càng ko hiểu giống như vu "7 ngày ko mưa trong đại lễ 1000 năm" của chú TS thôi hình như chú cũng ko có cách giải thích hợp lý nhưng vẫn có kết quả. -Các bác các chú làm theo kiểu "ăn như rồng quấn, nói như rồng leo, làm như ..." thế này sẽ đợi đấy mà giải quyết Miền Trung mà bây giờ mới chỉ là giữa mùa mưa(miền trung) sẽ còn phải góp từ thiện nhiều mà chưa chắc đến tay dân đc 10% vì nhà nước chi 55 tỷ cho mỗi tỉnh vụ lần trước đến tay dân là 1-2 gói mỳ(mỳ = vàng hem)
 6. cháu Sin lỗi các bác các chúĐiều đáng buồn nếu đại lễ mà tại Hà Nội mưa dầm dề thì sẽ số ít người vỗ tay cười vì cu thiên sứ Nguyễn Tuấn Anh sai trong nỗi buốn của cả dân tộc Việt Nam.Điều oái ăm là những ngày nắng ở Hà nội lại trùng vào lũ lụt tại miền trung và đây là điều cực kỳ tệ hại nếu những người kia dùng trò thời trung cổ vu cho tại cụ Thiên Sứ Nguyễn Tuấn Anh mà gây lũ lụt ở miền trung trong khi nực cười là những đám mây áp thấp được hình thành từ biển được gió đưa vào đất liền.La thật chỉ vì một chút danh hờ, vài quyển sách mù mờ muốn lưu danh mà bày đủ mọi mưu kế bẩn thỉu để hại đồng nghiệp. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...5940&st=280 đã giải thích ờ link trên nên ko giải thích nữa Làm thủy lợi để phục vụ nông nghiệp là điều cha ông chúng ta đã làm lâu lắm rồi từ thời nền văn minh lúa nước bắt đầu xuất hiện cơ bạn ạ.Bạn nên nhớ trường thủy lợi có khoa kinh tế thủy lợi riêng và nước ta còn có hàng nghìn tiến sỹ kinh tế quốc dân mọi ý tưởng chắc chắn họ sẽ dùng hết tâm huyết để kiểm tra xem có áp dụng được hay không Nếu cách đây 40-50 năm thì có thể nói đủ dùng còn giờ xin hỏi chú bao nhiêu cho vừa có xây gâp 10 lần cũng ko đủ Cái gốc nằm ở sự tu dưỡng đạo đức của con người, khi bỏ được lòng dạ đố kỵ hẹp hòi tham lam thì chẳng còn gì phải nói,khi đỏ mặt tía tai đập bàn đập ghế tranh luận nhau để tìm chân lý tìm song rồi nâng ly chúc mừng người tìm ra thì giải quyết song cái gốc. giọng này ko phài của dân nâng lý, dân nâng ly có câu này thôi "làm thế nào để ...." Khoa học vị nhân sinh, đầu tiên là phục vụ đồng bào mình,nhà khoa học là người luôn vận động theo hiểu biết của mình thấy hiểu biết trước của mình sai thì phải sửa ngay theo hiểu biết mới tìm ra đúng của mình làm việc vô tư trong sáng không vụ lợi chú giải thich sao vanga có lời tiên tri "một kiến thức cổ sẽ quay trở lại " và sao phải quay trở lai trong khi những điều trên đúng
 7. Cháu Sin lỗi các bác các chú Cháu sin lỗi chú Liêm Trinh trước Chỉ với công thức đơn giản A=F*S thì thấy ngay rằng để vận chuyển khối lượng mây khổng lồ ấy từ miền bắc vào miền trung với vận tốc di chuyển 30 km/h thôi thì đã cần bao nhiêu công,chắc chắn không một dị nhân nào phát công làm nổi.Cụ Tiến sỹ đã phát công bảo toàn được 90% địa điểm tổ chức lễ hội (có một chương trình ca nhạc bị bỏ dở vì mưa nặng hạt thì phải) đã là thành công cực lớn. Trong lịch sử khí công đại sư Trương Bảo Thắng của Trung Quốc cũng chỉ chuyển mây làm được một khoảng trời mà thôi. Thứ nhất: chú ko hiểu gì về cách chú TS làm, nên mọi phân tích đều là sai hay nói cách khác là toàn là phỏng đoán Khúc ruột miền trung thỉnh thoảng lại quằn quại trong hạn, lũ.Tuần trước chống hạn tuần sau đã chống lũ.Tất cả đều phải trông trờ vào quyết sách của Đảng và sự nỗ lực làm việc của các giáo sư tiến sỹ thủy điện,thủy lợi,giao thông như tiếp tục nâng cấp đường Hồ Chí Minh để giao thông thuận tiện kết hợp với làm chậm lũ hạ lưu (kết hợp với di dân lên đồi cao để tránh ngập lũ),chỗ nào làm được thủy điện thì làm,chỗ nào làm được hồ chứa để dự trữ nước chống hạn,nuôi cá tạo ra cảnh quan bồng lai tiên cảnh để thu hút du khách du lịch, còn chỗ nào không làm hồ được thì nạo vét mở rộng các sông suối đã có để tăng khả năng thoát nước..... Thứ hai: chú ko tính cách để làm giảm bớt thiên tai chỉ tính cách đối phó mà chỉ lo đến việc giải quyết hậu quả trong binh pháp có câu "ko những biết địch ở đâu mà còn phải biêt địch sắp đi đến đâu" chú chỉ lo đến hậu quả ko thấy cách giải quyết lâu dài Kinh phí cần vào thời điểm bây giờ có khi cũng phải tới mười mấy nghìn tỷ VNĐ, nói thì kinh nhưng thực tế chỉ cần khoảng 3000 xe loại 15 tấn do việt nam đã sản xuất được,300 máy xúc gầu 2.5 khối,vài trục máy hút bùn,xà lan Việt Nam đã sản xuất được cùng với khoảng 5000 người làm việc trong khoảng mươi năm là giải quyết song phần đào đắp tích nước. Đại loại như vậy còn chúng ta ngay bây giờ thì nên làm từ thiện và cứ chịu khó đóng đúng đủ thuế để nhà nước có kinh phí mà làm là cách rất hay rồi. Thứ ba: ao hồ chứa nước thì cũng phải lo dân có đất canh tác ko mà còn ao hồ chứa nước thì sẽ phải cho dân thả cá nuôi tôm với tinh trạng hiện nay có mà nghèo càng nghèo hơn đại loại là số tiền để làm từ thiện sẽ chỉ là số tiền ko đủ giải quyết hậu quả mà chỉ béo ai thì mọi ng biết rồi. Dân gian có câu: "Cho ng khác tiền là giết ng ta, cho ng khác công ăn việc làm mới là cứu ng khác"[/b] Nói chung có làm cũng như ko Chú Liêm Trinh sau nghĩ thì nghĩ xa xa chút nhé theo cháu: khi muốn giải quyết một vấn đề thì phải giải quyết tận gốc chứ giải quyết như cách trên thì ko những các chú phí cả đời giải quyết con cháu cũng phải giải quyết tiếp Còn cách giải quyết cháu post ở mấy bài trước rồi ko cần phải nói nữa
 8. Cháu Sin lỗi các bác các chú Cháu Xin post lại 1 bài vừa viết mấy hôm trước bên TGVH qua đây để làm rõ vấn đề Cháu xin lỗi chú Hà Uyên vì nhắc đi rồi lại nhắc lại vì chẳng mấy ai đi các diễn đàn khác Chú Hà Uyên post bài như sau Đây là AE trả lời tất nhiên thêm 1 vài chú thích cho nó mới mẻ-Nếu bảo ko có cách giải quyết thì ko phải nhưng nếu giải quyết cái duôi mà cải đầu vẫn để thì cũng bằng ko -Cháu dẫn chứng nếu chỉ giải quyết cơn bão thì sẽ có cơn bão khác nếu tình trạng thứ nhất chặt phá rừng thứ 2 khí thải quá nhiều như hiện này thì giải quyết thế nào đc chuyện này(cái này là ko có ý thức 1 ng làm 1000 ng phá, có mà công cốc ) -Còn nữa hiện nay Ngũ hành hiện tại hành thổ đang yếu theo chú thì nên giải quyết việc nào trước việc nào sau (cháu muốn tham khảo ý của chú Hà Uyên về vân đề này đây ) -Chú TS bên diễn đàn lý học đông phương có nói phải tổ chức hội nghị các nhà khoa học thế giới để giải quyết cháu có góp ý là ko phải là các nhà khoa học mà là Các học giả thế giới theo quan điểm của cháu các nhà khoa học đến 2/3 ko quan tâm đến Ngũ Hành( quan điểm của cháu) -Nói chung thế này chú à vụ 10 ngày 1000 năm này ko chỉ là bước đầu cho việc giải quyết biến đổi khí hậu tất nhiên sẽ ngẫu nhiên chứng minh 5000 năm văn hiến -Tất nhiên sẽ còn nhiều việc khác còn phải làm và còn nhiều việc khó tin hơn là 10 ngày ko mưa này theo chú thì sao -Cháu rất mong có ý kiến của chú.
 9. Cháu Sin lỗi các bác các chúTheo cháu thì: "Thiên hạ bàn thì cứ bàn Việc ta, ta cứ làm" đây là 2 phạm trù khác nhau mà có liên quan gì đến nhau đâu :D
 10. Cháu Sin lỗi các bác các chú Đây có thể là lời giải thích cho trận mưa tối qua một cách xác đáng nhất Là do chú TS phân tâm vì lý do dưới đây Nếu các bạn ko thấy vừa lòng thì có thể theo dõi các ngày tiếp theo xem thế nào
 11. Cháu Sin lỗi các bác các chú Cháu Chào chú Hà Uyên đúng là ng tính ko bằng trời tính ngày 1/10/2010 sáng mưa 1 chút chiều mưa 1 chút tuy ko đáng kể(cũng chỉ đủ ướt đường) Nhưng hôm trước cháu khẳng định là ko mưa nên coi như đã thua chú Hà Uyên mất rồi Thấy chú TS viết trên diễn đàn cháu thử học đòi theo nhưng ko thành công, mong hôm nào Chú TS rảnh rỗi cháu rất mong chú sẽ chỉ thêm cho cháu Vì lần đầu đã thất bại thế này thì mất mặt quá :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif
 12. Cháu Sin lỗi các bác các chúCháu chào chú Hà Uyên Theo cháu ngày 1/10/2001 đã chẳng có mưa rồi thì lấy đâu ra ngay 4/10/2010 mây mới thay đổi còn đây là dự bào của Đài khí tượng Mỹ đã có dự báo thời tiết 10 ngày. http://www.weather.com/weather/tenday/VMXX0006 Chú xem tham khảo thử xem
 13. Cháu Sin lỗi các bác các chúCái ông Khanh này chấp làm gì chú Ng ta làm cho công ty Amway kiểu dạng mua bán thì ít lừa thì nhiều, bán hàng đa năng kiểu giống công ty Thiên Ngọc Minh Uy thấy bảo mỗi tháng kiếm đc cả trăm triệu cơ đấy :D nên ông này làm gì có đức mà chú chấp hay nói cách khác chấp ông này thành ra ko = chấp trẻ con :wacko:
 14. Cháu Sin lỗi các bác các chú Tính theo VIETHA thì thấy tên của AE theo số 5 nói chung là 10% đúng 90% chăc gần đúng. Nhưng còn phụ thuộc vào tứ trụ (thời gian, ngày, tháng, năm) sinh mới quyết định đc còn mỗi tên thì chắc đúng đc 10% so với tổng thể thôi vì tên là do ông bà cha mẹ đặt(chưa nói đến còn nhờ thầy bói đặt, hay còn nhiều ý khác nữa) còn tứ trụ là do tự nhiên bao giới tự nhiên cũng hơn chính xác hơn.
 15. Cháu Sin lỗi các bác các chú Việc này nghe chừng là 1 âm mưu thì chính xác hơn vì cháu xin lấy VD: http://www.vietnamplus.vn/Home/Trieu-Tien-...07/53327.vnplus Ko biết liệu cái nhà máy này có nổ đúng lúc ko nhưng cũng chỉ có 1 lời xin lỗi mà thôi Vụ cỏn con này nghe chừng các chú nhúng tay vào bẩn tay trẻ con như cháu thử giả quyết xem từ 56 tháng có thành 56 năm ko :) Nếu có thêm mấy con ma ranh con nữa chắc sẽ là 500 năm cho số nó đẹp :)