• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ZeroEnergy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About ZeroEnergy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Psy bị ‘tố’ thờ quỷ Satan Mới đây, một clip được đăng trên YouTube với lời buộc tội Psy thờ quỷ Satan và tham gia Illuminati- một tổ chức tôn giáo bí mật, điều khiển mọi lĩnh vực của thế giới – đang thu hút được nhiều sự chú ý. Clip này giải thích: “Nếu tính gộp ngày phát hànhGangnam Stylecủa Psy – 15/7/2012 – bạn sẽ có số 666. Đây là con số củaSatan. Bìa album thứ 6 của Psy cũng có hình con mắt của Horus – biểu tượng của Illuminati. Ngay cả hình Psy làm tiên cá cũng giống với Dagon – một trong những biểu tượng quan trọng của hội”. Chưa dừng ở đó, clip này còn cho rằngGangnam Style chứa nhiều thông điệp ẩn. “Nếu nghe kỹ, các bạn có thể nghe thấy câuThe Star has come(tạm dịch: Ngôi sao đang tới). Ở đây, “Star” chính là Lucifer của Hội Tam Điểm” – clip viết. Người tạo ra clip này cũng cho rằngGangnam Styleđược phổ biến trên khắp thế giới cũng là doHội Tam Điểmgiúp đỡ. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ cho rằng clip này đã đi quá xa với những áp đặt có phần hoang tưởng. “Sao người ta có thể gán cho Gangnam Stylevà Psy nhiều ý nghĩa kinh khủng đến thế?”, “Nếu là thành viên Illuminati, có lẽ anh ấy đã có được vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard”… là một số lời bình luận của người hâm mộ. Thành công bất ngờ củaGangnam Styleđ ã đưa Psy lên vị trí của một ngôi sao thế giới. Hiện tại, nam ca sĩ xứ Hàn vẫn đang bận rộn chạy “show” từ Mỹ sang châu Âu. Ngày 11/11,Psysẽ tham dự lễ trao giải MTV EMA tại Frankfurt (Đức). Với hơn 657 triệu lượt xem,Gangnam Stylecũng đã trở thành ca khúc có nhiều người xem thứ 2 từ trước tới nay trên YouTube, chỉ sau Baby của Justin Bieber. http://www.tindachieu.com/news/2012/11/284018.html
 2. Có lẽ là bạn Giang hỏi theo quan niệm của bạn ấy nên tôi không hiểu rõ. Theo tôi thấy, nếu là đường tròn thì điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc, bất kể vị trí nào trên đường tròn, vì nếu chưa hình thành đường tròn thì ta chưa thể gọi là đường tròn. Khi đã tạo nên thì bạn sẽ không phân biệt được điểm đầu cuối.
 3. Một Dự báo hoàn toàn dựa trên khoa học, và tôi gửi các bạn để kiểm chứng: Dự báo động đất 7.5 tại Los Angeles trong 104 giờ tới từ Mitchell Coombes Mitchell Coombes User ID: 1575913 United States 11/04/2012 01:36 PM Report Abusive Post Report Copyright Violation 104 giờ cảnh báo đang đến gần!!! Haarp đã được kích hoạt và không thể dừng lại. 104 giờ kể từ thời điểm này, một trận động đất 7.5 sẽ xảy ra tại Los Angeles. Tôi cầu nguyện bình an cho các bạn. Mitchell Coombes Offer Upgrade User ID: 1575913 United States 11/04/2012 01:36 PM Report Abusive Post Report Copyright Violation The 104 hour warning has gone into effect!!! HAARP has gone into full activation mode and cannot be stopped. 104 hours from now, an earthquake measuring around 7.5 will strike Los Angeles. My prayers are with you all.
 4. Câu hỏi của bạn đã bao gồm câu trả lời.
 5. Chào bạn, Tôi thực là một người cũng tham khảo tài liệu và tổng hợp vào blog của cá nhân: zeroenergyvn.blogspot.com đây là những kiến thức mà tôi đã dịch lại từ nguồn tiếng Anh, rất ít thông tin được đăng lại từ tiếng Việt. Bạn có thể theo những link trong các bài viết để tham khảo. Những thông tin tôi đăng tại đây tất nhiên là từ những bài viết được chính tôi dịch ra. Cám ơn bạn.
 6. Tôi đồng ý, Về mặt lý thuyết, tôi tin rằng thời gian chỉ là ảo ảnh, có những người có thể thấy tương lai hoặc quá khứ, vậy thì 3 thì HT, QK và TL liệu có riêng biệt hay chỉ là khái niệm ta đặt ra theo thời gian? Khi tâm thức hoặc cơ thể kích hoạt đạt trạng thái để thao tác với thời gian thì bạn sẽ thấy không có khái niệm về thời gian, đó chỉ là những gì mà chúng ta gọi là sự tuần tự của một sự việc được phát sinh và kết thúc. Vậy thì vũ trụ liệu có điểm khởi đầu chăng?
 7. Theo những gì mình đọc thì gần như vậy, Tesla thật ra có liên kết với những người Arcturus bằng tâm linh, họ tải thông tin qua não của anh ta và anh ta chỉ việc mô tả lại bằng vật chất thông tin đó. Không ai có thể tự nhiên thành thông thái nếu không học hỏi, vì vậy việc này có mâu thuẫn với lý thuyết thiền vô thức, cho rằng khi bạn ở trạng thái mở được con mắt thứ 3 thì bạn sẽ hiểu được mọi hiện tượng, bạn sẽ trở nên thông thái AIQPdN6muPM
 8. Giống như một chiếc TV, bạn bật kênh và chọn tần số tương ứng để bắt kênh của tần số đó, bạn có thể chọn kênh ABC hoặc CNN nếu có tần số thích hợp. Vậy vũ trụ song song cũng như vậy, vũ trụ cũng như nguyên tử có tính chất sóng, mỗi vũ trụ có tần số nhất định, vậy bạn có thể bước vào vũ trụ đó nếu tạo được tần số tương ứng. Em nghe qua bài phát biểu của David Icke từ 1991 và 17 năm sau, nhà khoa học đầu nghành về vật lý Micho Kaku cũng nêu lên điều tương tự http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iy1esLeAVv4 Vậy có rất nhiều vũ trụ tồn tại song song, mỗi vũ trụ là một trải nghiệm cho mỗi người với những kinh nghiệm khác nhau. http://humansarefree.com/2012/10/david-icke-explaining-in-1991-parallel.html
 9. Rất thú vị, Cám ơn bạn, tôi đã học hỏi rất nhiều từ bài viết.
 10. Agartha, Thần Dớt, và Thần Chiến tranh Khi chúng tôi đến Agartha, đàn nhện kim cương đã bị tiêu diệt dưới bàn tay hùng mạnh của các vị thần bị lãng quên, những người ngoài hành tinh được gọi với tên Odin (Thần chiến tranh) và Zeus (Thần Dớt), những người anh em cổ đại.Agartha trong không gian 5D nên nơi đây không có thời gian như chúng ta xác định trong không gian 3D. 48 giờ trôi qua trên bề mặt của Sophia (tên gọi của Trái đất trong thời đại Bảo Bình) thì trong Agartha bạn sẽ "cảm giác" như đã trải qua sáu tháng. Chúng tôi được chào đón như những vị khách, được ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ xây dựng bằng pha lê và vàng tinh khiết. Thực phẩm tại 5D thật không thể tin được, chỉ cần một khẩu phần nhỏ là đủ cho cơ thể 5D. Tại đây, chúng tôi và Agartha đã thảo luận nhiều vấn đề, về những việc nên làm và không nên làm. VÀ DÀNH CHO NHỮNG SINH MỆNH THÔNG THÁI: Agartha mong muốn nhân loại thăng lên 5D nhưng sẽ không can thiệp, sẽ không có hành động gây chiến với Cabal, sẽ không ngăn chặn những trận động đất, lũ lụt hoặc bom hạt nhân. Sự thăng lên là do nhân loại tự quyết ... và khi nhân loại đã quyết định thăng lên 5D thì những người Agartha, cùng với Hội đồng Andromeda, sẽ hướng dẫn nhân loại cách điều chỉnh phù hợp với 5D... và sau đó con người có thể đi vào bên trong và ra bên ngoài trái đất tự do. Tại Agartha, Odin (Thần chiến tranh) và Zeus (Thần Dớt)đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Họ đau buồn với những người con cháu mang dòng máu của họ tại Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, Crete, Sicily, Na Uy, Thụy Điển, Iceland ... Họ quyết định trở lại. Hôm nay, Zeus xuất hiện từ bên trong trái đất tại hòn đảo nơi ông đã được sinh ra, Crete. Sự xuất hiện của Thần Dớt được đánh dấu bằng trận động đất tại khu vực xung quanh đảo Crete xảy ra trong ngày hôm nay..Khi trận động đất xảy ra tại Scandanavia, chúng ta biết rằng Odin – Thần chiến tranh với một mắt đã trở lại để răn dạy những người con thơ dại của ông. Những tiểu nữ thần Valkyrie theo sau Odin trông giống như những sinh mệnh rực rỡ ánh sáng trên bầu trời.
 11. Người ta cho rằng: Trong toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ có 2 cá nhân vĩ đại, 2 thiên tài đó là: Leonardo Da Vinci và Nikola Tesla. Họ không chỉ so sánh được với nhau mà có thể nói rằng ngang bằng nhau... Người theo chủ nghĩa thế giới, đúng hơn là công dân thế giới. Những đóng góp của ông cho nhân loại thật vĩ đại, ông thực tế là người đã đặt nền móng cho quá trình điện khí hóa toàn cầu, chính ông đã phát minh ra hệ thống dòng điện xoay chiều tạo ra các động cơ motor, các máy biến thế cao áp mà toàn bộ thế giới công nghiệp dựa trên chúng..
 12. Người ta cho rằng: Trong toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ có 2 cá nhân vĩ đại, 2 thiên tài đó là: Leonardo Da Vinci và Nikola Tesla. Họ không chỉ so sánh được với nhau mà có thể nói rằng ngang bằng nhau... Người theo chủ nghĩa thế giới, đúng hơn là công dân thế giới. Những đóng góp của ông cho nhân loại thật vĩ đại, ông thực tế là người đã đặt nền móng cho quá trình điện khí hóa toàn cầu, chính ông đã phát minh ra hệ thống dòng điện xoay chiều tạo ra các động cơ motor, các máy biến thế cao áp mà toàn bộ thế giới công nghiệp dựa trên chúng..
 13. Có lẽ rằng điều đó đúng. Nhưng liệu vũ trụ này là duy nhất hay chúng ta còn nhiều vũ trụ khác. Vậy thì tất cả đều chỉ là một năng lượng nhỏ thôi sao.
 14. Theo tin mà em biết thì nếu hạt của Chúa mà tạo thành công thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nó sẽ tạo một lỗ đen tại đây và hút tất cả dòng thời gian của chúng ta đang sống. Theo Tesla thì mỗi vũ trụ có một tần số riêng, tần số đó đặc trưng và tạo nên vật chất chúng ta thấy.
 15. Em cũng cùng quan điểm với bác, Game là một trò tốn thời gian tiền bạc và làm tha hóa học sinh sinh viên.