• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Luân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  7.118
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  134

Bài viết posted by Thiên Luân


 1. On 15/10/2020 at 10:42, huyenhuyen said:

  Kính chào bác Thiên Luân và diễn đàn, 

  Gia đình em có 3 người như sau: 

  - Chồng 18/09/1984 (âm lịch) - Giáp Tý_ Hải Trung Kim

  - Em - vợ  12/07/1987 (âm lịch) - Đinh Mão_ Giáng Hạ Thủy

  - Con gái 21/11/2015 (âm lịch) - Ất Mùi - Sa Trung Kim

  Năm 2019, em có hỏi bác về việc sinh thêm bé thứ 2, nhà em muốn sinh năm 2019 - Kỷ Hợi nhưng thả không dính, bác có tư vấn là để qua năm Nhâm Dần 2022. 

  Tuy nhiên, vừa rồi, tụi em có rủi ro, và thật không may em bị thai ngoài tử cung. Bác sĩ có chỉ định chích thuốc Methotrexate, chích mũi thứ 1 em không đáp ứng, 1 tuần sau em phải chích mũi thứ 2, chích mũi thứ 2 có đáp ứng, nhưng 2 tuần sau em bị tụ huyết to gây đau đớn nhiều, nên phải mổ cắt vòi trứng. Do đó, sau khi trải qua việc chích 2 liều thuốc độc và mổ cắt vòi, khả năng có thai tự nhiên sẽ giảm đi nhiều, muốn có thì nên thụ tinh (rất tốn kém & đau đớn và rủi ro), và dù muốn có thai cũng phải cử trong vòng tối thiểu 1 năm mới nên có. 

  Do đó, em xin bác tư vấn:

  1/ Nếu em không có con nữa thì vận mệnh gia đình em như trên có ổn chưa ạ? Do em cũng lớn tuổi 

  2/ Nếu cử có thai 1 năm, nghĩa là thời điểm này năm 2021 mới thả, thì khả năng có tự nhiên của em giảm sút có thể không kịp sinh năm 2022, thì các năm sau đó, năm nào còn tốt với gia đình em ạ. 

  Nhờ bác Thiên Luân bớt chút thời gian, xem xét và tư vấn giúp gia đình em ạ. 

  Em chân thành cảm ơn nhiều.

   

  Nếu không sinh được nữa thì vẫn ổn vì dù sao tương tác hiện tại vẫn tốt, con gái hợp mạng mẹ và thiên can được cha sinh, nhưng vì là con gái nên tính hợp cũng ko mạnh, nhưng dù sao vẫn tốt, làm ăn có nhiều cơ hội hơn. Nếu 2022 Sinh được thì rất tốt, hoặc 2023 Quý Mão vẫn được, chỉ 2 năm này thôi. Còn ko thì đợi xa lắm!

  Thân mến.

  1 person likes this

 2. On 22/10/2020 at 20:32, nguyễn ngọc said:

  Chồng: 21/2/1993 âm lịch- Kiếm Phong Kim

  Vợ:       12/8/1993 âm lịch- Kiếm Phong Kim

  Con trai đầu: 05/6/2018- Bình Địa Mộc

  Cháu muốn tư vấn sinh thêm một con út tháng năm nào thì tốt.

  Cháu cảm ơn bác Thiên Luân

  Nên sinh năm sau Tân Sửu Tân sinh Quý, Sửu - Dậu tam hợp, con mạng Thổ sinh cha mẹ Kim, khi con càng lớn thì gia đình sẽ càng phát. Hoặc trễ hơn thì sinh 2024 Giáp Thìn hoặc 2025 Ất Tỵ, cha mẹ Kim sinh con mạng Thủy, Quý sinh Giáp, Ất. 2024 hoặc 2025 sẽ phát sớm hơn! Có 3 năm này để cân nhắc nhé!

  Thân mến!

  1 person likes this

 3. On 30/3/2020 at 19:51, macatung123 said:

  Xin bác Thiên Luân giúp ạ

  Chồng : 23/12/1978- Âm lịch - Đại Hải Thủy

  Vơ : 16/12/190- Âm lịch - Lộ Bàng Thổ

  Con ( trai ) : 5/4/2014- Sa Trung Kim.

  Xin bác tư vấn giúp khi nào vợ chồng con có bé thừ ( bé út ) là tốt nhất ( Cả hai vợ chồng và con đầu lòng đều là tuổi Ngọ hết ạ )

  Con xin cảm ơn Bác

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Xin nhờ Bác Thiên Luân giúp ạ

  Năm tốt nhất là 2024 Quý Mão, Mậu cha hợp Quý con, mạng mẹ Thổ sinh mạng con Kim. Nhà có 3 tuổi dương rồi, nên sinh thêm 1 tuổi âm để cân bằng lại 1 ít. Sớm hơn thì có thể chọn 2021 Tân Sửu, nhưng ko tốt bằng, do mạng con và mẹ chỉ hợp trong hành Thổ, ko bằng mạng mẹ sinh mạng con, Thiên can Tân vẫn hợp Mậu của cha. 

  Thân mến.

  1 person likes this

 4. 2 giờ trước, anthonynbv said:

  Dạ, em cám ơn anh ạ. 
  Anh ơi, Tân Sửu với Giáp Thìn thì năm nào tốt hơn ạ? 
  2 năm này thì nếu sinh được tháng nào thì thuận ạ? 
   

  Chúc anh và gia đình sức khoẻ. 
   

  Mẹ mạng kim thì ưu tiên sinh cho mạng con, nêu Giáp Thìn 2024 sẽ là lựa chọn tốt hơn Tân Sửu 2021, con mạng  Thổ sinh mẹ Kim. 2024 Hành Thủy thì ưu tiên sinh mua Thu - Đông, tuy nhiên, sinh đúng năm cũng là tốt rồi.

  Thân mến.


 5. On 09/03/2020 at 10:00, Bonbon said:

  Chào bác Thiên Luân!

  Nhờ bác tư vấn giúp gia đình ạ.

  • Chồng: 5-10-1984 - Hải Trung Kim
  • Vợ: 15-05-1987 - Tuyền Trung Thủy
  • Con trai: 01-01-2015 - Sa Trung Kim
  • Con gái: 10-02-2020 - Bích Thượng Thổ
  • Nội dung xin tư vấn: Gia đình mong muốn sinh con thứ 3 thì sinh năm nào tốt ah?

  Xin cảm ơn nhiều!

  Năm gần để sinh có thể chọn là 2022 Nhâm Dần, mạng Kim hợp mẹ, Nhâm sinh Giáp của Cha, là ok, hoặc 2023 Quý Mão, Quý sinh Giáp, mạng kim hợp mẹ. 2 năm này là gần và ok rồi, còn lại thì sẽ hơi xa.

  Thân mến.


 6. On 28/03/2020 at 02:47, anthonynbv said:

  Anh Thiên Luân có thể tư vấn giúp năm sinh bé tiếp theo cho nhà em được không ạ. 
  Bố: 4/3/1986 Bính dần (mạng thuỷ) 

  Mẹ: 23/12/1985 Ất sửu (mạng kim)

  Con trai: 7/6/2013 Quý tỵ (mạng hoả) 

  Em xin chân thành cám ơn ạ

  Tuổi 2 vc có năm gần là Tân Sửu, mạng THổ hợp mẹ, Bính cha hợp Tân con, hoặc 2024 Giáp Thìn, 2025 Át Tỵ Giáp Ất sinh Bính cha, con mạng Thủy hợp mẹ Kim, nên sinh 1 trong 3 năm này sẽ ok hơn các năm còn lại  nhé.

  Thân mến.


 7. On 19/03/2020 at 09:58, trieuquynh20 said:

  Xin nhờ diễn đàn xem giúp,

  2 vợ chồng tôi sinh năm Tân Dậu, con gái đầu sinh năm 2009 - Kỷ Sửu, con trai sau sinh năm Nhâm Thìn - 2012. 

  Nếu chúng tôi sinh thêm con năm Tân Sửu 2021 sắp tới, thì tốt xấu thế nào.

  Xin cảm ơn.

  2021 Tân Sửu, mạng Thổ sẽ bi mạng cha mẹ khắc, dẫn tới việc công việc cũng như gia đạo sẽ trì trệ, nếu sinh thì con gái sẽ tác động nhẹ hơn, nếu sinh con trai thì mệt mỏi đấy. Tuổi 2vc tốt nhất nếu muốn sinh thì khá xa, 2026 là Tốt nhất, nhưng cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, gần nhất thì cũng phải 2024 hoặc 2025 để lấy mạng cha mẹ hợp mạng con, 2021, 2022, 2023 đều rơi vào tình trạng mạng cha mẹ khắc con hoặc con khắc cha mẹ.

  Thân mến.


 8. On 09/03/2020 at 13:58, maibom said:

  Chào bác Thiên Luân.

  Kính mong bác và mọi người xem giúp vợ chồng em.

  *Chồng: 02/10/1983 âm lịch - Đại Hải Thủy

  *Vợ: 20/4/1992 âm lịch - Kiếm Phong Kim.

  *Con gái: 20/6/2018 âm lịch - Bình Địa Mộc

  Nội dung xin tư vấn: Gia đình muốn sinh con út (thứ 2) từ năm 2021-2024 thì sinh năm nào tốt ạ.

   

  Kính mong bác xem giúp gia đình em. Xin chân thành cảm ơn.

  Bạn xem lại, 1983 k phải mạng Thủy nhé


 9. On 13/3/2020 at 22:49, tilamau said:

  Anh Thiên Luân xem giúp em vơi ạ

  Em gửi thông tin 

  Chồng: 25/10/1986 âm lịch -  Giáng hạ thủy
  Vợ: 12/08/1990 âm lịch -  lộ bàng thổ 
  Con lớn: 15/06/2018 âm lịch- bình địa mộc
  Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt 

  2021 Tân Sửu sinh ngay nhé, Bính cha hợp Tân con, mẹ mạng dương Thổ và con mạng âm Thổ hợp âm dương. Xa hơn thì phải đến 2027 Đinh Mùi mới có năm hợp cha và mẹ. Riêng 2 năm 2022 Nhâm Dần, 2023 Quý Mão thì hợp mạng mẹ, nhưng thiên can khắc cha thì tạm được, nhưng sinh con 2 năm này thì công việc của cha sẽ vất vả hơn!

  Thân mến.


 10. 1 giờ trước, Berom said:

  Con cám ơn bác đã trả lời giúp con. Bác cho con hỏi thêm nếu sinh năm 2024 Giáp Thìn thì tuổi Mão của cha với tuổi Thìn của con là lục hại thì gia đình có bị gì không ạ?

  Bạn chắc chắn k thể tìm đc 1 năm mà ko có tuổi nào hợp 100% với tuổi nào. Chúng ta lừa cái tối ưu mà thôi. Đại cuộc quan trọng hơn tiểu tiết!


 11. On 26/2/2020 at 21:48, Hà Còi said:

  Dạ con cảm ơn bác ạ. Để năm đẹp thì hơi xa quá ạ. Năm 2020 này đẻ có xấu quá không bác? Vì con cũng nhiều tuổi rồi nên chắc không để xa được như thế. Từ năm 2020 đến năm 2023 có năm nào đỡ xấu không ạ?Bác tư vấn nốt giúp con ạ.

  Con cảm ơn bác nhiều ạ

  Ko, tôi đã tư vấn tức là những năm trc đó ko tốt nên mới chọn năm xa, ko có năm đỡ xấu đâu ah. Vì cơ bản từ 2020 đến 2023 mạng coin THổ hoặc Kim đều xung khắc với cha mẹ mạng Mộc, thì căn bản là ko nên sinh rồi, mạng con và mẹ là ưu tiên trước, phải hợp mạng rồi mới tính các yếu tố khác


 12. On 24/2/2020 at 12:14, Hà Còi said:

  Con không biết chọn phần trả lời bác đã đăng nên con xin phép viết rõ lại 1 số thông tin ah

  Bố sinh 08/02/1988 âm lịch, mạng Đại Lâm Mộc

  Mẹ sinh 08/01/1988 âm lịch, mạng Đại Lâm Mộc

  Con trai lớn sinh 12/09/2018 âm lịch, mạng Bình Địa Mộc

  Bác xem hộ con sinh con út năm nào tốt ạ? Con cảm ơn bác

  Gia đình bạn muốn chọn năm sinh thật tốt thì khá xa, 2026 Bính Ngọ, Bính sinh Mậu, con mạng Hỏa hợp 3 ng mạng Mộc. Năm này là ok nhất rồi. Các năm trước đó hơi dở, sớm nhất cũng 2024 Giáp Thìn thì hợp mạng, Thủy sinh mộc, nhưng Giáp khắc Mậu, thì ảnh hưởng ko tốt đến công việc.

  1 person likes this

 13. On 25/1/2020 at 20:39, thanhgsk said:

  Cháu chào Bác Thiên Luân 

  Xin bác tư vấn chút ạ. 

  Chồng: 11/8/1982 âm lịch- Thiên Thượng Hoả

  Vợ: 4/8/1990 âm lịch- Lộ Bàng Thổ

  con trai: 28/6/2013 âm lịch- Tích Lịch Hoả

  con gái: 12/9/2014 âm lịch- Sa Trung Kim

  chau xin tư vấn sinh con út năm nào thì tốt. Vì cháu muốn sinh thêm 1 bé nữa.

  cháu cảm ơn nhiều ạ.

  Gia đình bạn có thể chọn 2021 Tân Sửu hoặc 2023 Quý Mão. 2023 mạng Kim thì hợp mẹ, Nhâm Quý hài hòa với cha. 2021 thì mẹ con âm dương thổ thì cũng được, nhưng ko tốt bằng 2023.

  Thân mến.


 14. On 12/2/2020 at 09:52, Berom said:

  Kính nhờ bá Thiên Luân xem giúp vc con

  Mẹ sn 1989 mạng Đại Lâm Mộc

  Ba sn 1987 mạng Giáng Hạ Thuỷ

  Con gái đầu sn 2018 mạng Bình Địa Mộc

  Hai vc cháu nên sinh con thứ 2 năm nào ạ? 

  Cháu cám ơn bác !

  Trong mấy năm tới sinh con đều bất lợi, do mạng mẹ khắc mạng con hoặc mạng con khắc mạng mẹ. Năm hợp có thể sinh là 2024 Giáp Thìn, 2025 Ất Tỵ hoặc 2026 Bính Ngọ. Các năm trước đó ko nên sinh.


 15. On 21/2/2020 at 10:28, Hà Còi said:

  Con chào bác, xin bác tư vấn giúp con với ạ

  Bố sinh 08/02/1988 ÂL, mạng Đại Lâm Mộc

  Mẹ sinh 08/01/1988 ÂL, mạng Đại Lâm Mộc

  Con trai lớn sinh 12/09/2018 ÂL, mạng Bình Địa Mộc

  Mong bác xem giúp con đẻ con út năm 2020 có được không ạ? Và đẻ năm nào thì tốt nhất ạ? Con cảm ơn bác nhiều, hi vọng được bác xem giúp con ạ 

  Không rõ tuổi cha mẹ là ngày dương hay ngày âm?

  1 person likes this

 16. 9 giờ trước, hanguyen278 said:

  Cháu xin được bác tư vấn ạ.

  Chồng: 08/07/1990 - Lộ Bàng Thổ

  Vợ: 16/06/1994 - Tuyền trung thủy

  cháu xin được tư vấn xem năm nay 2020 hay sang năm 2021 sinh con thì tốt hơn ạ.

  cháu cám ơn bác!

  2 năm 2020 và 2021 đều hành khí Thổ, sinh con sẽ khắc mạng với mẹ, thiên can cha Canh gặp Canh thì xung, gặp Tân thì đỡ hơn, nhưng mạng ko hợp mẹ thì ko nên sinh. Năm Nhâm Dần 2022 hoặc Quý Mão 2023 tốt hơn nhiều, con mạng Kim hợp mẹ Thủy, thiên can cha Canh tương sinh Nhâm và Quý, 2 năm này rất tốt. Nên sinh trong 2 năm này.

  Thân mến.


 17. On 12/1/2020 at 14:15, Song Huỵn said:

  Em xin chào diễn đàn!

  Em sinh năm 1987, bạn trai em sinh năm 1982. Tụi em dự định tổ chức lễ cưới vào năm 2020 nhưng đi xem ngày cưới thầy bảo năm 2020 là năm hung niên của cô dâu nên tuyệt đối không được cưới, hỏi. Cả em và bạn trai đều đã lớn tuổi. Chúng em muốn đám hỏi trong năm 2020 và sang năm 2021 cưới có được không ạ, thầy bảo đám hỏi trong năm hung niên cũng không được nên em lo sợ. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý thầy, cô trong diễn đàn cho em xin hướng giải quyết tốt nhất ạ!

  Không hiểu khái niệm hung niên của bạn là dựa trên tiêu chí gì? Riêng với LHĐP. chuyện cưới xin nam nữ chỉ tránh Tam Tai và năm Tuổi của người Nam, tránh đang trong quá trình tang chế, còn lại ko kiêng kỵ gì. Tuổi Nhâm Tuất và ĐInh Mão sang năm cưới và hỏi đều tốt, ko kiêng kỵ gì cả.

  Thân


 18. Như mọi năm, diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2020 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2019 để các bạn tiện theo dõi.

  Chú ý khi tư vấn:

  • Không gửi bài viết nhiều lần
  • Tuân thủ nội quy diễn đàn
  • Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề
  • Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị.
  • Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu.
  • Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2020 trở đi

  Trước khi tư vấn xem trước:

  Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC

  Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất
  Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại.

  Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau

  • Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp
  • Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp
  • Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng)
  • Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt
  • Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn)

  Ví dụ:

  Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa
  Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc
  Con lớn: 15/05/2012 âm lịch
  Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt 

  3 people like this

 19. On 3/10/2019 at 11:27, AnChi said:

  Cháu chào các bác Thiên Luân, bác Dong.Giang.

  Cháu kính nhờ bác Thiên Luân và bác Dong.Giang xem giúp cháu:

  • Chồng: 15/12/ Kỷ Tỵ 1989 theo Âm Lịch - Đại Lâm Mộc
  • Vợ: 16/12/ Tân Mùi 1991 theo Âm Lịch - Lộ Bàng Thổ
  • Nội dung xin tư vấn: Chúng cháu xin tư vấn năm tốt để sinh con đầu lòng và con thứ 2. Hiện tại vợ chồng cháu có dự định sinh con đầu lòng vào năm 2021 và con thứ là năm 2024, nhờ hai bác xem xét những năm này có ổn để sinh con không ạ.

  Cháu xin chân thành cám ơn hai bác ạ!

  2 Tuổi này thì năm đầu có thể sinh cứ chọn 2020 Canh Tý hoặc 2022 Nhâm Dần, còn con út 2024 Giáp Thìn thì ko nên, do mạng con Thủy bị mạng mẹ thổ khắc, điều kiện căn bản là mạng mẹ phải hợp con. Nên chọn 2026 Bính Ngọ hoặc 2027 Đinh Mùi sẽ tốt hơn nhiều. Con út quan trọng hơn, nên ưu tiên con út năm thật tốt nhé.

  Thân mến.


 20. On 19/08/2019 at 19:35, Hong Bich said:

  Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều!

  Anh cho em hỏi thêm một vấn đề nữa ạ, em có xem tử vi cho con gái út 2014, thầy tử vi nói từ năm 2 -12 tuổi cháu có mộ ở huynh đệ, điều này làm em là mẹ của các con thì rất hoang mang. Em có thể hạn chế điềm xấu này bằng cách nào được k anh ạ.

  Mộ ở huynh đệ là ntn? tử vi thì cũng tùy, chỉ nói như vậy thì tui cũng chẳng biết nói gì đâu. Chuyện ở đời, phúc thì ko phải họa, họa thì ko thể tránh!


 21. On 02/08/2019 at 14:09, hongbich said:

  Kính chào bác Thiên Luân và Ban quản trị diễn đàn!

  1. Chồng em sinh ngày 05/06/1983 AL - Thiên Thượng Hỏa

  2. Em sinh ngày 09/08/1985 AL - Hải Trung Kim

  3. Con trai đầu sinh ngày 06/01/2011 AL - Tùng Bách Mộc

  4. Con gái thứ hai sinh ngày 22/03/2014 AL - Sa Trung Kim

  Em muốn hỏi tuổi con út như này có hợp với bố mẹ và anh không?

  Nếu không thì em có thể sinh thêm con vào những năm nào, bé gái hay trai để đẹp với gia đình ạ?

  Em xin cảm ơn anh và Ban quản trị rất nhiều!

  Con út có mạng bình hòa với mẹ, có âm có dương nên ok, thiên an hợp cha Quý sinh Giáp, sinh đứa này thì cha làm ăn cũng khá hơn, nhưng vì chỉ ở mức bình hòa nên ko thực sự như kỳ vọng. Nếu có điều kiện thì nên sinh con út năm 2020 Canh Tý hoặc 2021 Tân Sửu, khi đó mạng con Thổ sinh mẹ Kim, thiên can Canh Tan sinh Quý, thì con càng lớn, gia đình làm ăn càng tốt. Con út thì ưu tiên con trai để tốt về lâu về dài. 2 năm này cũng là gần nhất và duy nhất rồi, các năm sau đó ko nên sinh!

  Thân mến.


 22. On 17/5/2019 at 12:24, Thuyduong said:

  Cháu chào bác Thienluan và bác Dong.giang, hi vọng hai bác có thể giúp cháu giải đáp thắc mắc ạ. Vì trươcs cháu có xem một bài của bạn Cá sấu có hỏi vấn đề tương tự về chồng Đinh mão vợ Giáp tý, và thấy bác Thienluan có trả lời là sinh con đầu 2015,con thứ 2 năm 2018 hoặc 2019. Cháu cũng sinh con hai năm đó, nhưng sau đó đọc diễn đàn thì lại thấy nói mệnh mẹ kim khắc con mệnh mộc sẽ không tốt. Nên cháu khá thắc mắc. Cháu cảm ơn rất nhiều nếu được nghe lời giải của hai bác ạ. 

  Chắc có gì đó hơi nhầm, nếu tuổi mẹ Giáp Tý thì k nên sinh con 2019 vì mạng mẹ khắc con, nên sinh 2021 Tân Sửu, Giáp Thìn 2024 là ok nhất.


 23. On 08/04/2019 at 17:47, thaihai85 said:

  Kính nhờ anh @Thiên Luân tư vấn giúp chúng em ah. 

  1. Chồng: 04/04/1985 Âm lịch - Hải Trung Kim .

  2. Vợ : 22/11/1985 Âm lịch - Hải Trung Kim.

  Em có xem các bài tư vấn trước của anh, có nói vợ chồng cùng tuổi thì sinh con năm nào cũng được (Năm tốt sinh con trai, năm xấu sinh con gái.) Tuy nhiên em có đọc 1 bài anh tư vấn cho cặp vợ chồng (chồng 1984 - Hải Trung Kim, vợ 1985 - Hải Trung Kim) thì anh có nói như trên là 2020-2021 không tốt lắm vì khắc Giáp Ất, vậy vợ chồng em có giống vợ chồng anh chị này không ah? 

  Do vợ chồng em lấy nhau muộn, bị sảy lần đầu nên đến giờ chưa có bé nào, nên rất mong năm 2020 có thể có bé đầu lòng ah. Mong anh tư vấn giùm vợ chồng em những năm nào được ah, em cũng rất thích gia đình đông con nếu sức khỏe và kinh tế cho phép ah. 

  Mến chúc anh nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Em cảm ơn anh nhiều. 


   

  Cặp vợ chồng 1984 1985 đâu được xem là cùng tuổi? Giáp Tý và Ất SỬu là 2 tuổi riêng biệt rồi. Riêng cặp cùng tuổi ÁT Sửu 1985 thì nên sinh năm 2020 Canh Tý, mạng con hợp cha mẹ, thiên can Canh hợp Ất, rất tốt, sinh đứa này ra mọi việc sẽ vượng. Các năm tiếp theo nên sinh là 2022 Nhâm Dần hoặc 2024 Giáp Thìn. Còn xa hơn thì xa lắm :D

  Thân mến.

  2 people like this