• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Luân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  7.118
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  134

Bài viết posted by Thiên Luân


 1. On 2/4/2019 at 10:41, Nguyenquynhlinh92 said:

  Cháu chào bác Thiên Luân!

  Năm mới kính chúc bác và thành viên quản trị diễn đàn sức khỏe, thành công!

  Bác cho cháu hỏi về sinh bé út!

  Cháu sinh 22/10/1992 AL mệnh Kiếm Phong Kim

  Chồng cháu sinh 26/07/1987 AL mệnh Giáng Hạ Thủy

  Bé trai đầu sinh 18/08/2015 AL mệnh Sa Trung Kim- bé sinh mổ cấp cứu

  Bé gái thứ 2 sinh 28/10/2017 AL mệnh Thiên Hà Thủy- bé sinh mổ chủ động

  Cháu muốn hỏi bác 2 bé nhà cháu như vậy đã tốt chưa và có cần phải sinh thêm con út vào năm nào tốt hơn nữa ko?

  Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác và ban quản trị ạ!

  tuổi con sao thiên can ngang hòa cha và hợp mẹ, mạng lại được mẹ sinh cho. Cơ bản vậy là ok, khá ổn mọi việc từ lúc sinh bé tới giờ, nhưng để phát về sau thì khó. Nếu có điều kiện thì gia đình nên sinh thêm 1 bé Giáp Thìn 2024 thì rất hợp, thiên can con Giáp sinh Đinh của cha, mạng con thủy được mẹ sinh, về sau chắn chắn sẽ phát, sinh được con trai càng tốt.

  Thân mến.


 2. On 29/3/2019 at 10:37, waterfire2002 said:

  Kính chào bác @Thiên Luân,

  Nhờ bác tư vấn giúp cháu nên sinh con thứ vào năm nào ạ.

     - Chồng: 1987 (10/04) - Giáng Hạ Thủy

     - Vợ: 1988 (29/11) - Đại Lâm Mộc. Vợ chồng lấy nhau năm 2017 (Đinh Dậu)

     - Con đầu: 2018 - Mậu Tuất (cuối năm)

  Ngay sau khi sinh cháu bé xong, cháu thấy cháu có nhiều tin vui về tiền bạc, một số công việc cũng thuận lợi vào cuối năm. 

  Cháu dự định sẽ sinh từ 2 -3 con. Nhờ bác tư vấn giúp cháu nếu sinh 2 con thì vợ chồng cháu nên sinh vào năm nào? và sinh 3 con thì sẽ là những năm nào ạ?

  Cháu xem có thấy bác tư vấn 1 số vợ chồng sinh năm 86 (chồng) và 88 (vợ) là sinh năm 2024 (Giáp Thìn) nhưng cháu thấy con mệnh hỏa liệu có ảnh hưởng đến bố không ạ.

  Cháu xin cảm ơn Bác rất nhiều.

  Mong sớm nhận tin từ Bác. Cháu chào Bác.

  Chúc mừng 2 bạn sinh được bé năm hơp tuổi cha mẹ. Nếu muốn sinh thêm con thì hơi xa chút, 2024 Giáp Thìn, 2025 Ất Tỵ, 2026 Bính Ngọ, 3 năm này sinh được thì tốt, hoặc chí ít con ít rơi vào 1 trong 3 năm này thì ok, gia đạo viên mã về sau.

  Thân mến.

  ps: 2024 Mạng Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp,

  1 person likes this

 3. On 27/3/2019 at 10:48, Nguyễn Nguyễn Dung said:

  Chào bác Thiên Luân ạ, xin bác tư vấn giúp ạ

  - Chồng em: sinh ngày 24/9/1989 - Mạng Đại Lâm Mộc

  - Vợ: sinh ngày 07/6/1990 - Mạng Lộ Bàng Thổ

  - Con gái đầu: sinh ngày 06/7/2017 - Mạng Thiên Hà Thủy ( theo Lạc thư hoa giáp)

  Xin bác tư vấn năm nào đẻ em bé tiếp theo ạ, cảm ơn bác nhiều!

  Gia đình bạn có thể sinh tiếp vào năm 2021 Tân Sửu, thiên can cha Kỷ sinh Tân con, con mạng âm Thổ hợp với dương THổ của mẹ. Năm tốt hơn nữa thì hơi xa tí, 2026 Bính Ngọ hoặc 2027 Đinh Mùi, có thể sinh con út vào năm này. Các năm trước đó hợp mẹ thì ko hợp cha, và ngược lại.

  Thân mến.

  On 28/3/2019 at 08:49, TranLinh said:

  Chào anh Thiên Luân,

  Anh tư vấn giúp em với ạ.

  1. Chồng: 23/02/1982 AL Đại Hải thủy.

  2. Vợ : 29/02/ 1983 AL Đại Hải thủy

  3. Con gái đầu: 23/11/2013 AL Trường Lưu Thủy

  Anh tư vấn cho vợ chồng em sinh con út năm nào thì tốt với ah. Em cảm ơn anh!

   

  Đọc trước các bài ở mục chú ý trước khi xin tư vấn.


 4. 4 giờ trước, Trinh said:

  Chào Bác Thiên Luân! Nhờ Bác tư vấn giúp ạ!

  - chồng: sinh ngày 01/09/1986 âm lịch - Giáng Hạ THủy

  - vợ: sinh ngày 29/07/1988 âm lịch - đại lâm mộc

  - con trai lớn:sinh ngày 13 âm lịch- tích lịch hỏa

  - con trai thứ 2: sinh ngày 27/12/2017 âm lich-thiên hà thủy.

  - xin tư vấn: e muốn sinh bé gái út những năm gần đây nào tốt ạ..2020-2021-2022 em xin chân thành cảm tạ!

   

  Tuổi con sau hợp cha mẹ, nếu muốn sinh nữa thì đến 2024 Giáp Thìn, 2025 Ất Tỵ, hoặc 2027 Đinh Mùi mới có năm hợp để sinh, các năm trước đó ko hợp. Hoặc sinh ngay 2019 này cũng được, nhưng e là ko kịp.

  Thân mến.

  1 person likes this

 5. 6 giờ trước, Hungnx said:

  Kính nhờ các cô chú anh chị tư vấn giúp tương quan tuổi gđ em hiện tại và năm tốt sinh con út:

  - Chồng 21/2/1986 AL, Bính dần, Giáng hạ thủy

  - Vợ 8/2/1988 AL, Mậu thìn, Đại lâm mộc

  - Con trai: 8/7/2017 AL, Đinh dậu, Thiên hà thủy

  V/c e dự sinh năm nay nhưng chắc hụt, nên mong được tư vấn giúp năm khác. Em cảm ơn và chúc cả nhà sức khỏe!

   

  Năm nay hụt thì phải đến 2024 Giáp Thìn hoặc 2025 Ất Tỵ mới sinh tiếp nhé, từ 2020-2023 sinh con khắc mạng với mẹ thì ko nên, gia đạo sẽ xáo trộn.

  Thân mến.


 6. On 22/3/2019 at 07:58, daotue said:

  Kính gửi a Thiên Luân a
  Mong anh xem giúp gia đình em
  - Chồng : sinh ngày 18/12/1984  Hải trung kim
  - Vợ : sinh ngày 21/12/1988 Đại lâm mộc
  - Con gái : sinh ngày 25/10/2015  sA TRUNG KIM

  - Vợ chồng e nên sinh con thứ 2 năm nào ạ?

  - Hỏi thêm : VC em từ khi kết hôn gặp nhiều điều trắc trở, bệnh tật , mong anh xem giúp nên sinh con thứ 2 vào năm nào để thuận lợi hơn ạ

  e xin cám ơn

   

  Cuộc sông gia đình đang trắc trở 1 phần cũng do sinh con đầu mạng kim khắc mạng mẹ, trong nguyên tắc của sinh con thì ko nên sinh năm mạng mẹ khắc con hoặc con khắc mẹ. Để hóa giải thì đáng ra nên sinh vào năm 2017 Đinh Dậu thì tốt biết mấy, nhưng qua rồi, đợi vài năm, gần nhất cũng phải đến 2025 Ất Tỵ sinh đứa thì mới hóa giải được, hoặc xa hơn là 2026 Bính Ngọ, 2027 Đinh Mùi là đẹp nhất. Năm nay nếu còn kịp thì cũng có thể sinh được, nhưng ko khéo lọt qua sang năm thì tiêu.

  Thân mến.


 7. On 25/2/2019 at 13:39, tuankhang said:

  Cám ơn bác Dong.Giang đã tư vấn cho gia đình ạ.

  Mong bác trả lời thêm 1 ý nữa ạ: Do vợ có sức khỏe hơi yếu. Sau khi sinh con, cả con và mẹ đều có sức khỏe yếu.

  Nếu năm 2024 mới sinh bé, gia đình rất sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả 2 mẹ con.
  Kính mong bác xem giúp em, ngoài năm 2024 thì có năm nào sinh con ổn không ạ. Gia đình mong muốn sinh con năm 2020 hoặc ko xa quá để đảm bảo sức khỏe 2 mẹ con. 

  Nếu có cách gì hóa giải, cũng mong được bác tư vấn thêm ạ.

  Gia đình xin cảm ơn bác ạ.

  Mẹ mạng Mộc, thì chỉ nên sinh con mạng Thủy hoặc Hỏa, gần nhất chỉ có 2024 2025 2026 2027 mới đáp ứng điều kiện cần là mạng mẹ hợp con, chưa kể điều kiện đủ là Thiên Can phải hợp cha, nên gần nhất chỉ có Giáp Thìn 2024, Giáp con hợp Kỷ cha, mẹ mạng Mộc tương sinh mạng con Thủy. Các năm trước đó mạng đều khắc với mẹ nên ko thể sinh. NĂm đó mẹ mới 35 tuổi, ko thể gọi là sức khỏe yếu cho việc sinh nở được.


 8. On 25/2/2019 at 02:27, Phuongthinh said:

  Chào a Thiên Luân!

   Nhờ anh tư vấn giúp vợ chồng em nên sinh con vào năm nào là tốt nhất ạ.

  - Chồng: 27/6/1988 âm lịch- Đại Lâm Mộc 

  - Vợ: 22/05/1993 âm lịch- kiếm phong kim

  Hiện tại chưa có bé và đang có kế hoạch sinh 2 bé ạ.

  Nếu được cho em hỏi thêm về tuổi 2 vợ chồng em có hợp nhau không ạ?

  Em xin chân thành cảm ơn ạ.

  Năm tốt hợp tuổi với 2 vc để sinh là 2020 Canh Tý hoặc 2021 Tân Sửu, nên sinh con đầu 1 trong 2 năm này. Con út nên sinh Giáp Thìn 2024.

  Thân mến.


 9. 5 giờ trước, maidungminhduc said:

  Dạ cháu xin cảm ơn rất nhiều. Cháu xin các chú giúp cháu chút thắc mắc nữa từ 2019 đến 2025 còn năm nào tạm ổn để cháu sinh không ạ? Trước cháu được tư vấn sinh năm 2022 (Nhâm Dần) và 2023 (Quý Mão) nay là 2025 (Quý Tỵ). Những ảnh hưởng như thế nào để cháu lựa chọn vì tới 2025 cháu tròn 40 tuổi rồi ạ. Trăm sự nhờ các chú trên diễn đàn giúp vợ chồng chúng cháu ạ.

  Cháu xin cảm ơn lần nữa ạ!!!

  Ck Giáp Tý vợ Ất Sửu 2025 là ok nhất, trước các năm đó nếu muốn sinh thì Nhâm Dân tạm được, mạng Kim ngang hòa với cha mẹ, được Thiên Can Nhâm sinh Giáp Ất, 2023 cũng tương tự, thiên can Quý sinh Giáp và Ất. Chỉ có 2025 là đảm bảo mạng mẹ sinh con Kim sinh Thủy và Thiên can GIáp Ất bình hòa trong hành Mộc là ok hơn. 2020 Canh Tý và 2021 Tân Sửu mạng con Thổ sinh cha mẹ Kim, tạm được, nhưng THiên Can Canh và Tân khắc Giáp Ất, nên bỏ qua 2 năm này.

  Thân mến.


 10. On 21/2/2019 at 14:37, minhshi said:

  Chúc bác Thiên Luân và ban quản trị năm mới 2019 nhiều sức khỏe và niềm vui! Xin nhờ các bác và các anh chị trong Ban quản trị tư vấn giúp gia đình cháu:

  - Chồng: sinh ngày 28/9/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc

  - Vợ: 14/11/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc

  - Con trai lớn: 12/12/2017 âm lịch - Thiên Hà Thủy
  - Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt ạ? Và bạn lớn nhà cháu với tuổi & mệnh của bố mẹ thì có điều gì cần lưu ý không ạ?

  Cám ơn các bác và các anh chị!

  Năm nay vẫn còn kịp để sinh, cố gắng đc trong năm 2019 này thì tốt, nếu ko thì phải đợi đến 2026 Bính ngọ, 2027 Đinh Mùi mới là 2 năm tốt nhất, 2025 Ất Tỵ có thể sinh được, nhưng ở mức tạm ổn. Các năm từ 2020-2024 nên tránh. Con đầu tương sinh tuổi cha mẹ, nhưng do sinh xuất nên hơi kém sức khỏe, đợi con càng lớn thì nhà càng làm ăn tốt và ổn định.

  Thân mến.


 11. On 21/2/2019 at 11:22, sakura2015 said:

  Kính chào bác Thiên Luân và các anh chị trên diễn đàn.

  Năm mới  kính chúc bác và các anh chị nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, tài lộc và may mắn! 

  Kính nhờ bác và anh chị xem giúp cho gia đình cháu: 

  - Chồng: sinh ngày 30/05/1988 âm lịch – Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc

  - Vợ: sinh ngày 25/07/1989 âm lịch – Kỷ Tỵ- Đại Lâm Mộc

  - Con trai đầu: sinh ngày 30/02/2017 âm lịch – Đinh Dậu- Sơn Hạ Hoả

  Xin các bác tư vấn giúp cháu:

  1. Gia đình cháu nên sinh con út vào năm nào thì tốt ạ? 

  2. Giả sử nếu không có năm nào đẹp để sinh con út thì nhà cháu không đẻ nữa thì có ảnh hưởng gì đến gia đình không ạ? 

  Cháu xin chân thành cảm ơn bác Thiên Luân và các anh chị!

  1. Năm tốt nhất để sinh là 2026 Bính Ngọ và 2027 Đinh Mùi, các năm trước đó nên tránh vì mạng con khắc hoặc bị khắc bởi cha mẹ, năm 2024 2025 tuy hợp mạng, nhưng Thiên can lại khắc cha mẹ, tuy sinh được nhưng cha mẹ vất vả mặc dù làm ăn vẫn ổn. 

  2. Nếu ko sinh nữa thì ổn, do tuổi con trai đầu hợp với cha mẹ, 2017 Đinh Dậu mạng Thủy theo cách tính của Luận Tuổi Lạc Việt


 12. 5 giờ trước, mylinh001 said:

  Dạ con cảm ơn chú

  Chú cho con con hỏi thêm là bé hiện tại thì không tốt cho cha mẹ ạ, do gia đình chồng bảo sinh vào năm hợi nhưng con không chịu

  Sinh năm nay về cơ bản mạng mẹ Kim khắc con Mọc là ko tốt, tương quan mạng mẹ khắc con là xấu nhất, vì sẽ ko có sự sinh, dưỡng từ mẹ qua con, và hệ qua quả là âm ko bổ được dương, ảnh hưởng đến gia đạo và công việc của cha mẹ.

   


 13. On 18/2/2019 at 07:39, maidungminhduc said:

  Đầu xuân kính chúc ban quản trị và thành viên 1 năm an vui thuận lợi.

  Em xin tư vấn trường hợp gia đình em:

  1. Chồng: 1984 (Kim)

  2. Vợ: 1985 (Kim)

  3. Con gái: 2010 (Mộc)

  4. Con gái: 2016 (Thủy)

  Chúng em nên sinh con thứ 3 năm nào để được tốt đẹp ạ?

  Em xin cảm ơn!

  Tuổi con thứ 2 đang tốt, hợp cha hợp mẹ, nếu muốn sinh thêm thì 2025 mới là năm tốt nhất để sinh, các năm trước đó khá lở dỡ, ko nên sinh.

  Thân mến, 


 14. On 10/2/2019 at 16:47, mylinh001 said:

  Kính chào bác Thiên Luân, nhờ bác xem giúp cháu

  Chồng: 4/7/1987 âm lịch - giáng hạ thủy

  Vợ: 24/11/1993 âm lịch - kiếm phong kim

  Con trai: 28/4/2018 âm lịch - bình địa mộc

  Cháu nhờ bác xem giúp cháu đứa thứ hai nên sinh năm nào ạ, nên trai hay gái

  Do vợ chồng cháu từ lúc quen nhau tới giờ rất hay lục đục, nhất là về tiền bạc, công việc của ch cháu thì đang trì trệ. Có cách nào cải thiện dc không ạ

  Cháu cảm ơn chú

  Năm gần nhất có thể sinh là Canh Tý 2020, còn năm tốt nhất nên sinh là 2024 Giáp Thìn, hoặc Ất Tỵ 2025, là 2 năm ok nhất, mạng mẹ Kim sinh con Thủy, và Thiên can con Giáp Ất sinh cha Đinh. Công việc của cha đang khá chậc vật do 1 phần sinh con 2018 bị mạng mẹ khắc, ko có sự hỗ trợ cho cha, Đinh tuy Ngũ hành Hỏa về lý sinh Mậu Thổ, nhưng âm hỏa ko sinh được dương Thổ, nên sinh đứa này ra mọi việc trì trệ. Cách hóa giải tốt nhất là nên sinh 1 bé hợp cha mẹ để hóa giải, hoặc tạm thời nên chỉnh sửa phong thủy nhà ở để có được sự hỗ trợ trong gia đạo, công việc.

  Thân mến.

  1 person likes this

 15. Như mọi năm, diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2019 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2018 để các bạn tiện theo dõi.

  Chú ý khi tư vấn:

  • Không gửi bài viết nhiều lần
  • Tuân thủ nội quy diễn đàn
  • Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề
  • Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị.
  • Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu.
  • Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2018

  Trước khi tư vấn xem trước:

  Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC

  Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất
  Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại.

  Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau

  • Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp
  • Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp
  • Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng)
  • Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt
  • Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn)

  Ví dụ:

  Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa
  Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc
  Con lớn: 15/05/2012 âm lịch
  Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt 

  2 people like this

 16. On Wed Dec 26 2018 at 13:59, huyenhuyen said:

  Dạ cảm ơn bạn nhiều ạ. sinh năm sau là sẽ tốt cho cả 2 vợ chồng luôn không bạn, hay chỉ hợp vợ thôi ạ. Nên sinh vào tháng nào được ạ, giờ thì cũng không sớm nữa, chỉ kịp sinh vào mùa thu hoặc mùa đông, xem giúp mình mùa nào hợp ạ. Mình cảm ơn nhiều ạ. 

   

  Bác Thiên Luân ơi, bác có ý kiến tư vấn thêm giúp em không ạ. Em cảm ơn.

   

  Chồng: 18/09/1984 âm lịch - Hải Trung Kim
  Vợ: 12/07/1987 âm lịch - Giáng Hạ Thủy
  Con gái lớn: 21/11/2015 âm lịch - Sa Trung Kim
  Xin tư vấn: Sinh con út (bé thứ 2)năm nào thì tốt 

   

  Ko, Đồng tư vấn chuẩn rồi đấy.


 17. 22 giờ trước, tranhtheomenh said:

  Em sinh năm 1986 và vợ sinh năm 1987 mệnh Hỏa - Lư Trung Hỏa cho em hỏi sang năm 2019 sinh cháu có thuận không ạ. 

  Cảm ơn anh ạ!

  xem lại các bài trên mục chú ý để hiểu thêm về mạnh Thủy - Hỏa


 18. On 30/11/2018 at 13:22, heartylaugh said:

  Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Bác cho cháu hỏi thêm chút là nếu vc cháu sinh sớm hơn, năm 2024 có được không ạ.

  Tạm được, vì thiên can con khắc cha thì cha sẽ cực hơn. Có thể sinh 2024 rồi chốt vào năm 2026 2027 thì hay hơn.


 19. On 17/11/2018 at 22:14, heartylaugh said:

  Chào bác Thiên Luân,

  Cháu mong có duyên được bác tư vấn giúp ạ.

  Chồng: 15/03/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc
  Vợ: 03/10/1989 âm lịch - Đại Lâm Mộc
  Con trai: 03/08/2017 âm lịch - Thiên Hà Thủy
  Xin nhờ bác tư vấn:

  1. Tuổi bố mẹ và tuổi con có hợp nhau không ạ?

  2. Nhà cháu nên sinh con thứ 2 vào những năm nào thì tốt ạ?

  Cháu cảm ơn bác!

  Tuổi con đầu Thiên Can hợp cha mẹ, Đinh sinh Mậu, Kỷ, mạng THủy sinh cha mẹ Mộc thì chỉ ổn thôi, vì con còn nhỏ, sinh xuất cho cả cha và mẹ thì hơi yếu, sức khỏe kém. Càng lớn thì càng ổn mới có thể bổ trợ cho tương tác tuổi của cha mẹ.

  Con thứ 2 nếu muốn chọn năm tốt nhất thì chỉ có 2026 Bính Ngọ hoặc 2027 Đinh Mùi thôi nhé.


 20. On 06/03/2018 at 13:55, Vũ Huyền said:

  Cảm ơn bác Thiên Luân đã tư vấn. 

  Bác cho em hỏi nếu sinh vào 2019 thì có xung khắc quá không ạ. Vì để đến năm 2020 mới sinh thì xa quá, nên cũng có nhiều vấn đề ạ. Em cảm ơn

  Nếu sinh được thì đã tư vấn rồi


 21. On 10/11/2018 at 11:54, Berom said:

  Chào bác Thiên Luân

  Cháu mong có duyên được bác tư vân

  Chồng sn 1987 tuổi đinh mão mạng giáng hạ thuỷ

  Vợ sn 1989 tuổi kỉ tị mạng đại lâm mộc

  Con gái sn 2018 tuổi mậu tuất mạng bình địa mộc

  Tuổi hai vc cháu có xung khắc gì không ạ? va vc cháu nên sinh cháu thứ 2 vào năm nào là tốt ạ ?

  Cháu cám ơn bác !

  Tuổi con đầu hợp với 2 vc rồi, nên mọi việc suôn sẻ, ổn định. Không xung khắc. Con thứ 2 nên sinh năm Giáp Thìn 2024 là tốt nhất, để mạng con hợp mạng mek, thiên can Giáp sinh Đinh của cha, thì gia đình về sau sẽ rất tốt, cả sự nghiệp lẫn gia đạo.Không nên sinh các năm trước đó vì ko đáp ứng được yêu cầu tối thiếu là mạng con và mạng mẹ hợp nhau.

  Thân mến.


 22. On 07/11/2018 at 14:00, Nguyenthuy said:

  Xin chào bác Thiên Luân và ban quản trị! Xin tư vấn giúp cháu ạ!

  Chồng: 29/11/1984 ÂL 

   Vợ: 28/11/1988 ÂL 

  Con trai đầu: 11/8/2015 ÂL 

   Tuổi vợ chồng cháu đi xem các thầy nói mệnh khắc nhau dẫn đến tuyệt mạng. Vợ chồng cháu cũng rất hoang mang. Cháu cũng đọc nhiều bài viết về luận tuổi từ diễn đàn con cái có thể hoá giải được tuổi vợ chồng khắc. Bác tư vấn giúp cháu ngoài năm 2019 thì vợ chồng cháu nên sinh con út vào năm nào thì tốt ạ. Cháu chân thành cảm ơn bác!

  Nếu ngoài 2019 thì chỉ có năm 2025 Ất Tỵ là có thể sinh được. Các năm trước đó ko nên sinh.


 23. On 25/10/2018 at 14:01, tronganh said:

  Cháu cảm ơn chú. Đúng là từ khi sinh bé út cv gia đình cháu tốt lên. Cháu muốn hỏi thêm 1 vấn đề nữa là năm 2022 sinh thêm thì bé này tốt hơn hay là bé út hiện tại tốt hơn cho gia đình ạ. cháu cảm ơn chú và chúc chú sức khoẻ thật tốt ạ.

  Sinh thêm hay ko thì tùy nhà bạn, nếu sinh thêm chỉ nên sinh vào năm Nhâm Dần 2022 mà thôi. Nếu sinh vào các năm khác thì ko hợp, sẽ ảnh hưởng ko tốt đến gia đạo cũng như công việc của cha mẹ.

  Thân mến

  1 person likes this

 24. 18 giờ trước, Suti1988 said:

   Cháu rất cám ơn bác đã dành thời gian tư vấn giúp cháu! Nhưng năm 2020 và 2021 là mạng Thổ còn cháu là cha mạng Mộc thì có vấn đề gì lớn không ạ. 

  Mạng con hợp mẹ và Thiên Can hợp cha là điều kiền cần thiết để sinh con hợp tuổi. Tương tác với mẹ mạnh ở mạng, với cha thì lấy thiên can làm chủ đạo

  1 person likes this

 25. 3 giờ trước, Suti1988 said:

  Xin chào bác Thiên Luân và ban quản trị! Xin tư vấn giúp gia đình cháu ạ!

  Chồng: 18/9/1988 ÂL Đại Lâm Mộc

   Vợ: 6/6/1992 ÂL Kiếm Phong Kim

  Con gái đầu: 15/6/2016 ÂL Thiên Hà Thuỷ

  Gia đình cháu có 1 việc thế này. Vợ chồng cháu lập gia đình năm 2015 trước khi cưới thì 2 gia đình rất phản đối về chuyện 2 đứa mệnh khắc nhau dẫn đến tuyệt mạng. Vợ chồng cháu cũng rất hoang mang. Cháu cũng theo dõi diễn đàn từ năm 2014 cũng đọc nhiều bài viết về luận tuổi từ diễn đàn, vợ chồng là điều kiện đủ còn con cái là quan trọng con cái có thể hoá giải được. Vợ chồng cháu định sinh con út vào năm 2019 nhờ bác tư vấn giúp xem có được không ạ và sinh con nào thì tốt ạ. Cháu chân thành cảm ơn bác!

   Mạng vợ khắc chồng là tương tác ko tốt về tương quan mạng vợ chồng, Mậu và Nhâm cũng phá nhau, nên đến với nhau khó là đúng rồi. Nhưng bạn cũng biết rằng tuổi con mới là yếu tố quyết định hạnh phúc, gia đạo sau này. Sinh con 2016 Bính Thân mạng THủy rất tốt. Thiên can con Bính hợp cha Mậu, mạng con Thủy hóa giải được Kim khắc Mộc. TUy con gái thì tương tác lên cha mẹ không mạnh, nhưng sự lựa chọn sinh năm 2916 là rất sáng suốt vì hợp cả cha lẫn mẹ. Sinh đứa này ra thì trong nhà cũng thoải mái, và mọi việc cũng đang dần thuận lợi hơn cho 2 bạn. Nếu muốn sinh tiếp, thì bạn có 2 năm 2020 Canh Tý hoặc 2021 Tân Sửu, 2 năm này đảm bảo hơn 2019 vì mạng con Thổ tương sinh mẹ Kim, 2019 mạng Mộc bị mẹ khắc, sẽ rất dở. Thiên can Mậu của cha sinh Canh, Tân là rất tốt. Chỉ cần canh được vào 1 trong 2 năm 2020, 2021 thì khi còn càng lớn, gia đình sẽ càng vượng phát.

  Thân mến.

  1 person likes this