• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Luân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  7.118
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  134

Bài viết posted by Thiên Luân


 1. BẾP MODEL CỦA SƯ THIẾN

  Hiện tượng các thày Phong Thủy theo sách Tàu trên toàn thế giới hiện nay rất phổ biến. Thày thì bảo: "Bếp phải theo tuổi vợ"; Thày thì bảo "bếp phải theo tuổi người nào làm ra kinh tế nhiều nhất trong gia đình"; thày thì bảo "Lấy Dương làm hướng nên cứ chỗ nào Dương thì bếp phải quay về đó"; Thày thì bào "Bếp phải tọa cung xấu"; Thày thì bảo "Bếp phải đốt về hướng xấu"; Thày thì tính bếp theo sao, thày thì tính bếp theo hướng....Ối giời ơi! Đúng như các cụ nhà ta bảo" Lắm thày thì nhiều ma". Bởi vậy cứ theo các thày Phoengxuui sách Tàu thì bếp cứ quay như chong chóng và chuyển hết chỗ này đến chỗ kia...Thấy tội nghiệp cho các quí bà nội trợ vốn thật thà chất phác, chỉ giỏi tính dưa cà mắm muối và ra lệnh cho chồng - thày bảo sao thì bào hao làm vậy - nên Sư Thiến tôi sáng kiến ra một loại bếp rất ư là phù hợp với sách Phoengxui Tàu và tiệnn dụng cho quí bà nội chợ. Bảo đảm bếp này thày nào nói cũng đúng.

  Toàn bộ bàn bếp nằm trên một trục xoay có khóa chắc chắn. Có thể quay đủ 24 sơn hướng, chênh nhau không quá nửa độ thiên bàn. Hấp dẫn chưa? Chưa hết! Bếp còn được đặt trên một dàn bánh xe cực trơn có thể di động mọi nơi. Kinh chưa!

  Bởi vậy, đây là một loại bếp vô cùng thuận lợi, thích hợp với trào lưu coi "Phong Thủy là khoa học" hiện nay - tất nhiên là chỉ dùng cho phong thủy Tàu.

  Số lượng có hạn. mua ngay kẻo hết.

  Địa chỉ liên hệ:

  Lò gạch cuối làng Vũ Đại.

  Cái lò gạch này chị Nở xí chỗ bán cháo hành rồi sư phụ ơi, ko thể làm đại lý bán bếp được đâu :lol:


 2. Có phải do Hợi - Mẹo - Mùi hóa tam tai nên TH khuyên gđ chị phải năn làm từ thiện trong các năm này không TH ?

  Win 01

  Chính xác hơn là tam hợp cùng tam tai chị ạ. Tức là 3 tuổi này cùng nhau bị hạn tam tai vào 3 năm Tỵ Ngọ Mùi. Việc làm từ thiện thì khi nào có đk thì làm, ko phải dợi đến năm tam tai mới làm, như vậy chẳng khác gì "đánh đổi" họa phước :lol:

  Vài lời lạm bàn.

  Thiên Luân


 3. Thật sự mà nói, trước đây Xuquang xem các sách tử vi thì thấy mình cung Cấn/khôn (Quý Hợi), còn bạn gái cung Đoài (Mậu thìn) => được phúc đức, thiên y. Bây giờ theo lý thuyết của bác Thiên Sứ thì Xuquang và bạn gái lại là Cấn + Chân => Xấu, hic...bùn thật.

  Đa tạ bác Thiên Luân đã quan tâm câu hỏi này!

  Theo mình thì ko có gì hoàn toàn xấu mà cũng ko có gì hoàn toàn tốt. Bạn đừng bận tâm vấn đề tốt xấu, vấn đề nêu ra ở đây mang tính tham khảo. Nếu bạn tin vào tình yêu của bạn thì ko có vấn đề gì là ko vượt qua.

  Chúc hạnh phúc!


 4. Chú ơi, cháu có xem sơ qua là sinh năm 1982 là mạng Thủy ạ.Nếu chọn màu Mộc thì Kim khắc Mộc ->xấu cho cháu

  Thủy sinh Mộc -> ko tốt cho chồng cháu.

  Như vậy có đúng ko chú,và nhà cháu mới mua thì hướng Đông hơi lệch Bắc 1 chút, như vậy có đc coi là Đông Bắc ko ạ, và cháu thấy chồng cháu thuộc Đông Mệnh Trạch như vậy là hợp với hướng Đông chứ ạ. Nếu hướng Đong Bắc lại là Họa Hại.

  Vì chúng cháu còn trẻ, mua 1 căn nhà để ở chứ ko dễ gì mua đi bán lại đc , kinh tế cũng ko dư dả nên cũng muốn sửa sang 1 lần để ở. Và cũng vì tuổi của cháu và chồng cháu ko được hợp nên cháu muồn phương hướng ngôi nhà tốt để bù đắp lại sự ko hòa hợp tuổi tác của 2 đứa.

  Đó là cháu thấy người ta bày cách xem như thế và cháu tự xem, nếu có gì mạo muội xin chú bỏ qua.Cháu thấy lo quá.Nhờ chú tư vấn kỹ giúp cháu!

  Cháu chân thành cảm ơn chú !

  Theo Phong Thủy Lạc Việt, chồng của bạn thuộc Tây Tứ Trạch, theo sách Hán là Đông Tứ Trạch. Bạn cũng nên dùng la bàn đo chính xác độ của hướng nhà bạn thì sẽ biết được thuộc Đông hay Đông bắc.

  Như sư phụ đã nói, bạn có thể tìm hiểu thêm để hiểu hơn về PTLV cũng như Lạc Thư Hoa Giáp.

  Nếu bạn còn lấn cấn giữa mạng Thủy (sách Hán) và mạng Hỏa (PTLV) thì bạn có thể chọn màu trắng (kim) thay cho màu Mộc.


 5. Theo Dương trạch tam yếu của thầy Thiên Sứ thì Cung của tuổi Quý Hợi (1983)là Cấn. Vậy xin bác THiên Luân cho biết giúp tuổi Mậu THìn (nữ) thuộc Cung gì ạ? các cung này có phân biệt nam/nữ không?Xuquang có đọc một tài liệu ở đâu đó nói là nam/nữ cung sanh thì giống nhau còn cung phi thì khác nhau có phải như vậy không ạ?

  Phải biết nam hay nữ mới tính phi cung đc bạn à!

  Phi cung tuổi Nam Quý Hợi 1983 là Cấn thuộc Tây tứ cung, nữ tuổi Mậu Thìn 1988 là Chấn thuộc Đông Tứ cung!


 6. Chào bạn,

  Theo PTLV, chồng bạn sn 1982 hợp với các hướng : Tây Bắc - Sinh Khí, Đông Nam - THiên Y, Đông Bắc - Phúc Đức, Tây - Phục Vị. Nhà bạn mới mua hướng Đông phạm Tuyệt Mạng. Bạn nên xoay bếp, giường ngủ về các hướng tốt như trên để bù lại hướng nhà! Còn cụ thể hơn nữa bạn nên có bản vẽ up lên đây sẽ có nhiều người giúp bạn.

  Về màu sắc, 1982 mạng Phúc Đăng Hỏa hợp với các màu xanh lá (mộc), đỏ (hoặc các màu nóng có tính Hỏa), Trắng (kim). Bạn nên chọn màu Mộc, dưỡng mệnh chồng (mộc sinh hỏa) và ko ảnh hưởng đến chính bạn :) (1985 mạng Kim khắc Mộc)

  Thân mến!


 7. Hichic..cuối cùng thì bác Thiên Sứ cũng ra tay cứu giúp rồi, cháu mừng quá.

  Có điều hôm trước nghe các cao nhân nói cháu sợ quá nên sáng hôm qua đã tháo xuống rồi :) hichic....!

  Giờ phải làm sao hả bác? hay cháu đặt lại rồi che vải thời gian rồi mới lấy xuống!

  Bác giúp cháu nhé, cháu vinh hạnh được bác giúp cho ạ !

  Đã gỡ rồi thì gắn lên lại làm gì nữa! Xáo trộn về khí xảy ra cũng chỉ 1 thời gian, trước nay treo cái gương ko tốt thì gỡ ra ngay chẳng lẽ lại càng ko tốt sao? :)


 8. em cũng nghe câu này rôi. Nhưng liệu có sự xung khắc nào ko ạ.

  Em muốn nói rõ để cha mẹ hiểu, ko còn ngan cản mình gì nữa

  Cùng tuổi thì cùng mạng, đâu có khắc đc, ví như hỏa với thủy, tí với ngọ thì mới có thể nói là khắc nhau, kị nhau :)

  Ngoài ra còn có câu "Lấy vợ như xây nhà", Nam sn 1985 phi cung Càn, nữ sn 1985 phi cung Đoài, Càn + Đoài = Sinh Khí. Yên tâm nhé :)


 9. Theo Liêm Trinh tôi thì cái gương ấy là có cơ sở khoa học hiện đại đấy, đã treo lên lâu rồi khi tháo xuống cũng phải áp dụng tháo dần dần, tháo đột ngột cũng có thể dẫn đến rối loạn tổng năng lượng đấy, như các cụ ta thường nói khi guơng bình thường thôi bị vỡ đã là điều rủi.

  Vậy có nghĩa là ban đầu dùng 1 miếng giấy hay cái gì đấy dán 1 phần gương rồi mỗi ngày dán 1 ít đến lúc nào che hết cái gương thì tháo gương luôn :)

  Phải ko huynh Liêm Trinh :)


 10. Ui chao chị ơi dùng nhiều cách. Con trai dễ bị xúc động ấy mà. Bé thấy ngoài cái việc kích hoạt ra còn cần học thêm một ít sách tâm lý và nghệ thuật dẫn dụ nữa. Cẩn thận chị ới không thì lỗ lỗ vốn đấy, cái đáng giá ngàn vàng có khi bị lấy không lại chẳng được tý tình iu nào đâu. hii.....hiiiii.hiiii

  Có sách nào để dẫn dụ girl ko Bé thơ :)

  Đang ế sặc máu nà :)


 11. Nhưng khổ nỗi gia đình em cấm ác quả. Ko biết làm sao cả.

  Anh các bác cứ bói cho em 1 quẻ xem thế nào.

  Trước nay vẫn có câu :"cùng tuổi nằm duỗi mà ăn" đó bạn. Sư phụ đã lên tiếng thì bạn ko có gì phải băn khoăn hết. Hai bạn cùng tuổi cùng mạng, đồng trang đồng lứa càng dễ hiểu nhau, thông cảm cho nhau, có gì đâu mà lo nào :)

  Trên quan điểm của diễn đàn là yêu nhau cứ lấy, cha mẹ hợp hay ko hợp còn có con cái tham gia vào nữa. Vài lời gừi bạn

  Thân.


 12. @LeDien : TS chắc là Tiên Sinh đó anh :)

  @hungtakou : theo TL thì nếu anh sửa lại 2 nhà thành 1 chung mái & thông cửa với nhau thì tìm 1 tâm chung cho cả 2 nhà để bố trí lại vị trí cửa chính, phòng ngủ, bếp, toilet ...

  Tuổi của anh ở hướng Đông Nam theo PTLV được phục vị, các hướng tốt khác là Tây - Thiên Y, Tây Bắc - Phúc Đức, Đông Bắc - Sinh Khí.

  Thân mến!


 13. :angry:

  Cũng may là Ban Giám Hiệu cũng như văn phòng các Khoa hầu hết đều nằm ở dãy nhà A, là dãy dài nhất & nằm giữa khu đất! Bây giờ lối đi lên tầng cao nhất của dãy C & D đều được gắn cửa sắt, không có lớp học thì khóa lại, khi nào có lớp thì mở ra cho sv vào lớp.


 14. Sáng nay TL qua đó xem lại, đúng là có 3 cái ăng ten, có 1 cái to đùng mới xây, là tại vị trí vòng tròn màu vàng trên hình sau

  Posted Image

  Thực tế:

  Chụp từ bên hông phải của HTV

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Còn đây là dàn parabol trên cây súng :angry:

  Posted Image

  Phía sau của 2 tòa nhà, tòa nhà dãy B đâm thẳng vào tòa nhà mới xây của trường HKXH&NV

  Posted Image

  -Khối nhà mới D tượng như tấm bia mộ,trước có 3 cây nhang (3 cột cờ). Hình dung một chút thì khối nhà này như là hình mặt quỷ trắng đen há cái họng đỏ bầm nuốt nhang khói.

  Posted Image


 15. Theo hình này thì chúng ta thấy có 2 cột ăng ten ở phía sau. Cột ăng ten bên tay trái là cột cũ, cột bên tay phải là cột mới dựng lên cách đây khoảng 2 năm (nếu vovinhivi không nhầm). Cột bên tay phải thì nằm ở phía sau của trường này (hình như bên trong khuôn viên của bảo tàng HCM). Như vậy thêm 1 cột ăng ten trên nóc tòa nhà HTV nữa là có tất cả 3 cột ăng ten.

  Thân.

  Bên bảo tàng chắc chắn ko có cột ăng ten nào đâu, toàn là pháo cao xạ + tên lửa Sam :lol: :P Sáng mai TL sẽ chụp từ phía bên hướng svđ Hoa Lư sang để xem thử có bao nhiêu cột :angry:


 16. Thiên luân là thổ địa vùng này cho biết: Khu vực đài mới xây có khu phát sóng ăng ten. Theo suy đoán của Phạm cương khu mới này sử dụng nhiều hơn so với khu cũ phải ko? Điều này sẽ xác định thêm 1 nguyên nhân cốt cán gây ảnh hưởng đến trường khí của khu vực này.

  Thầy PC ơi, TL ko phải thổ địa khu này :angry: vì lúc trước HTV đang xây thì vẫn còn là sv bên trường Nhăn Răng nên có quan sát hơi nhiều 1 tí!

  Khu mới chắc chắn được sử dụng nhiều hơn, hầu như các phòng ban đều qua khu mới làm việc hết, với lại ko có phòng ban nào chịu ở lại các khu nhà cũ :lol: (cái này do có bạn làm HTV cho biết)

  :P


 17. @ Thầy Phạm Cương :

  Vị trí màu đỏ là cột ăng ten cao phía sau tòa nhà mới xây, cột này có từ lâu rồi (trong hình có cả bóng của nó) vì a Vothuong chụp góc chéo từ bên đường Lê Duẩn sang nên thấy nằm sau!

  Vị trí màu xanh là cột ang ten mới nằm trên đỉnh tòa nhà mới xây của HTV

  Posted Image