• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Luân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  7.118
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  134

Bài viết posted by Thiên Luân


 1. Sư Phụ ơi, đệ tử thấy hình như trụ sở mới này có hình cái quan tài thì phải, nhờ anh Thiên Luân úp thêm hình chụp toàn phần của nó lên được không ạ, kết nối trụ sở đài truyền hình và cái trường thì nó giống một chiếc xe kéo mà cái đài truyền hình là đầu xe.

  Hi anh Vothuong,

  2 tòa nhà này cao quá, e đứng từ bên kia đường lia máy sang mà ko chụp trọn đc. Nếu chụp toàn phần thì hơi khó, nếu có đk chắc qua ĐH Dược đối diện leo lên tầng cao nhất chụp qua :angry: hoặc là lên cafe 33 tầng, nhưng bên đấy bị chéo góc roài! Anh hay quá, đúng là như cái đầu xe kéo theo thùng xe :lol: Toàn bộ các tòa nhà của trường nằm theo hình chữ thập. Các dãy đều có cầu thang thông với nhau!

  Dãy B là dãy sát với HTV, cũ kĩ và u ám, phòng cũng đã cuống cấp. Ngồi học bên dãy đó ko thấy thoải mái như học ở dãy C là dãy nằm sát đường Lê Duẩn. Bên dãy B lại toàn bố trí học các môn tư tưởng, chính trị nên càng mệt mỏi :P --> cúp cua :( --> thi lại :)

  Cái cột antène đằng sau cũng của HTV, là cây cột cũ đã có từ trước, chắc HTV sử dụng cả 2 cái.


 2. Theo trên bản đồ thì dãy nào là dãy C và dãy nào là dãy D vậy anh Thiên Luân? Có phải 2 dãy đó gộp thành 1 khối như anh nói ở đây không ạ:

  Dãy C là dãy hình chữ U nằm hướng ra đường Lê Duẩn, bên cạnh bảo tàng chiến dịch HCM. Dãy này gồm 1 trệt & 6 lầu, cũng có vài vụ nhảy từ trên xuống.

  Còn 2 dãy phía trước hợp lại là dãy D ngay mặt tiền & 1 phần dãy B sát với HTV.

  Posted Image

  @Sư phụ : đây là mặt tiền của Đài tàng hình HTV :angry:. Cái nhà màu vàng mái đỏ bên góc phải là thuộc về khuôn viên ĐH KHXH&NV

  Posted Image

  Hôm nay TL đi ngang đó sẽ chụp hình 2 tòa nhà này :lol:


 3. Cho xuquang hỏi chút ? Theo Lạc Việt Hoa Giáp, mạng Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn (theo Lục thập Hoa Giáp) là không thay đổi phải không ạ? Thêm nữa tại sao lại có sự khác nhau rất lớn giữa hai trường phái này, lâu nay các cách xem tuổi cưới hỏi, dựng nhà đều theo Lục thập Hoa Giáp ? Phải chăng đây là trường phái mới hiện nay (theo cháu được biết) ?

  Rất mong Thiên Luân và các bậc cao nhân giúp !

  Không phải là trường phái mới. PTLV là 1 hệ thống xuyên suốt, các trường phái khác tồn tại lau nay theo cổ thư chữ Hán đều chỉ là 1 phần trong hệ thống mà thôi. Tuy nhiên từ khi nền văn minh Lạc Việt bị sụp đổ thì nền lý học này tồn tại nhiều dị bản. Và qua quá trình nghiên cứu, tổng hợp rất rất lâu và công phu, sư phụ Thiên Sứ đã phục hồi lại. Bạn có thể xem trên diễn đàn này rất nhiều các bài nghiên cứu về PTLV, Lạc Thư Hoa Giáp chỉ thay đổi giữa 2 mạng Thủy & Hỏa, các mạng khác vẫn thế! Mình cũng là người vốn Thủy thành Hỏa đây, ban đầu cũng chưa tin lắm, nhưng "luyện" qua các bài viết trên dd thì giờ tin roài :angry:, mình thấy bản hoa giáp của TQ chưa hợp lý & logic, mọi người chỉ học theo kiểu "mặc định nó như thế", chứ ko lý giải tại sao nó như thế. Nhưng PTLV giải thích đc. Mình nghĩ bạn cứ thong thả nghiên cứu trên dd này sẽ hiểu thôi! :lol:


 4. Google Map này chụp lâu lắm rồi chưa cập nhật, Khu nhà đánh dấu X và khu nhà mái đỏ bên cạnh đều đã được đập bỏ và xây lại thành tòa nhà cao tầng vào năm 2005 hoàn thành vào năm 2007. Bây giờ từ tòa nhà đánh dấu X đến hết toà nhà mái đỏ là 1 khối và cách tòa nhà đài truyền hình 1 khoảng chưa đến 10m.

  Posted Image

  PS: diến đàn mình cựu sv KHXH&NV TPHCM nhiều nhỉ :angry:


 5. Bạn không nên để 3 cửa thông nhau như thế, đứng ngoài đường nhìn vào tận bếp, "độc lộ xuyên dương", khí vào quá mạnh! Năm nay Ngũ Hoàng ở phương Bắc, nhưng nhà bạn đâu có trổ cửa ra hướng đấy đâu mà treo chuông gió :rolleyes:


 6. Thanhks, Thiên Luân nhé!

  Năm này, mọi người đổ xô nhau đám cưới, sinh con (Vì năm sau là Canh Dần - nghe nói là năm không thuận lợi). Vậy tuổi Quý Hợi mình có thể đám cưới tốt nhất với Mậu Thìn vào năm nào bạn? Khi cưới hỏi người ta xét cả 2 hay chỉ xem tuổi người nữ thôi?Ba năm tam tai (Tỵ - Ngọ - Mùi) đối với mình thì quá xa!

  Chọn ngày cưới thì bạn vào box Luận Tuổi, topic "Chọn thời gian đẹp để cưới" nhờ cô Laviedt xem hộ nhé :rolleyes:


 7. Chằng có gì cần phải có bản vẽ phức tạp bạn ah, chỉ là một tấm gương phong thủy bình thường(một tấm kiếng bình thường ra tiệm cắt kiếng người ta làm giúp), tấm gương này mình đặt lên bức tường đối diện với cửa chính (từ trong nhà nhìn ra cửa chính), và vị trí đặt nó cách mặt nền nhà là 134 cm. Vậy đó !

  Bạn nên đo hướng nhà, 1 bản vẽ nhà, cung cấp tuổi người trong nhà. Như vậy để xác định chiếc gương nằm ở cung nào so với nhà bạn, cửa chính là nơi rất rất quan trọng xét về phong thủy, chiếc gương chiếu thẳng vào cửa chính sẽ có tác dụng ntn thì cần phải biết chi tiết nhà bạn ntn! Càng cụ thể & chi tiết càng có lợi!

  Vài dòng chia sẻ!


 8. Quý hợp Mậu đc giải thích căn cứ vào Hà Đồ, bạn đọc trong link trên cũng có giải thích. Cò nếu muốn hiểu cặn kẽ hơn nữa ban nên tìm sách của sư phụ Thiên Sứ xem thêm, có thể down về từ trang chủ của diẽn đàn.


 9. Chào bạn, cho mình bon chen tí:rolleyes:

  Nhà bạn nếu chính xác 157 độ là hướng Đông Nam, hướng Tỵ (142,6 o – 157,5 o).

  Bạn sn 1984 phi cung Ly, kết hợp hướng Đông Nam : Lục Sát

  Cho mình hỏi là phòng ngủ có thêm 1 cái cửa nhỏ đi ra sân sau hả bạn??? :P


 10. Cảm ơn Thiên Luân, nhưng đây là lần đầu mình nghe nói mình là mạng Hỏa đấy. Tại vì bấy lâu nay, gia đình luôn đi xem các thầy nói mình mạng Đại Hải Thủy!! (Dù sao Thủy hay Hỏa đều hợp với bạn gái mình :( !Mình rất vui vì các bạn đã nói tuổi hai đứa mình tốt. Tuy nhiên mấy đứa bạn mình nói: "tuổi Quý Hợi mày quen tuổi Mậu Thìn không tốt lắm, chỉ bình thường thôi, thực ra tuổi Ất Sửu (1985, mạng kim) là hợp nhất, có lợi về công danh và con cái sau này". Vậy có bạn nào có thể giải đáp giúp mình nổi bân khuân này ? Mình cảm ơn trước nha ! (Dù sao bố mẹ đang hối cưới vợ mà :lol: )

  Lạc việt Hoa Giáp khác với Lục thập Hoa Giáp của TQ ở mạng Thủy & Hỏa. Lạc Việt Hoa Giáp có tính khoa học, logic, chặc chẽ & biện chứng hơn so với bảng Hoa Giáp của TQ. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua các bài viết trên diễn đàn, 1 lời ko giải thích hết được.

  Còn về tình duyên phần nhiều vẫn là duyên số, yêu nhau & thấy hợp nhau thì cưới, phương châm của các bác trên diễn đàn "yêu nhau cứ lấy", cha mẹ ko hợp thì sinh con hóa giải, bạn ko cần phải bâng khuâng.

  Tuổi Quý Hợi & Ất Sửu đều hợp về thiên can & mạng nên bạn của bạn nói như trên cũng là hợp lý. Tuy nhiên theo mình thì đừng cố tìm cái tuyệt đối mà quên đi những cái khác :(

  Vài lời chia sẻ

  Thân ái.


 11. Thiên can Quý hợp Mậu, bạn sn 1983 theo PTLV mạng Phú Đăng Hỏa (Đại Hải Thủy là theo đ/c Hồ Cẩm Đào :() được mạng vợ Đại Lâm Mộc sinh cho, ko thể mong gì hơn đâu, cưới đi nào :(:D:D


 12. Giàu và nghèo

  Nguồn : tạp chí Hà Nội ngàn năm

  Cho dù về mặt lý thuyết, trong cuộc đời có nhiều phạm trù khác quan trọng và ý nghĩa hơn, nhưng xét về quan điểm thực tiễn, đa số con người ta kể từ khi nhận thức được tầm quan trọng của vật chất cho đến khi chính chúng ta.trở thành một loại vật chất tổng hợp, đều nhắc nhỏm và chú trọng hai từ giàu - nghèo. Thật lòng ai chẳng muốn giàu hay nói đúng hơn là ham giàu, bởi giàu sẽ sang và miệng kẻ sang bao giờ cũng đầy gang thép. Giàu đến độ nứt đô đổ vách chẳng mấy chốc được tiếng ngông với đời, chứ còn nghèo lúc nào cũng rụt rè e ngại, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, nghèo đến rớt mồng tơi thì đâm ra hèn mọn. Cho nên cổ ngữ nhận định chí lý: nghèo ra giữa chợ đứng không ai thèm để ý, giàu ở nơi thâm sơn cùng cốc vẫn có người quen. Biết vậy nhưng hiềm nỗi không phải cứ muốn là được mong chạy mà thoát, chuyện đời cứ thản nhiên vô tư ngoài ý muốn chủ quan của ta.

  Các cụ dạy rằng: số giàu số đến dửng dưng. Từ xưa người giàu chủ yếu do cần cù mùa màng nhờ mưa thuận gió hòa, chăm chỉ làm ăn, buôn bán, hưởng lộc triều đình do công trạng hoặc may mắn đào được kho vàng của bọn cướp biển. Bây giờ thời đại tiên tiến với phương châm nhanh hơn, nhiều hơn, đầy hơn nữa nên người ta làm giàu bằng mọi cơ hội và khả năng: sử dụng sức lao động, trí tuệ kinh doanh, cổ phiếu và cũng không ít kẻ làm giàu bất chính như tham ô, tham nhũng, ma túy, buôn lậu trốn thuế thậm chí đem cả danh dự đất nước ra cá cược. Những kẻ giàu phất như diều, trở thành trưởng giả học làm sang không biết tiêu gì cho hết tiền, đành vung phí ăn chơi trác táng, hưởng thụ, phá tán rồi tự chôn vùi mình trong tiền, thân tàn ma dại, vào tù ra tội mà không bao giờ thấm thía bài học: tiền bạc là phương tiện của người thông minh và là mục đích của kẻ ngu dốt. Trong khi đó nhiều người dùng sự giàu có của mình làm việc thiện, giúp đỡ cuộc đời, chăm lo thế hệ tài năng trẻ chỉ để đổi lấy hai chữ thanh tâm. Rõ ràng là ăn cơm với rau nằm ngáy o o, ân cơm thịt bò lại lo ngay ngáy. Kết cục giàu đến như Thạch sùng thì cũng chỉ tắc lưỡi vì tiếc của, còn những kẻ giàu khi tiếc đời chỉ còn cách câm như hến.

  Cũng có thể do vừa sinh ra con người ta đã khóc và khóc cho đến khi nào biết cười điều đó dưa đến nhận định rằng chúng ta khổ nhiều hơn sướng, bằng chứng ấy cũng có thể vận vào sự giàu nghèo được bởi người ta chỉ thống kê, lập danh mục, đưa tên tuổi điển hình và nêu số lượng người giàu trên thế giới, còn người nghèo thì có ai biết đấy vào đâu mà có đếm cũng không thể chính xác được. Không ai muốn, nhưng cái nghèo cứ đến lừ lừ như ông từ vào đền cùng rất nhiều nguyên nhân gây đói nghèo: khách quan là vì thiên tai, khí hậu, đất xấu, thất bát, tai nạn, ốm đau, bệnh tật và có những sự nghèo chẳng biết kêu ai ngoài ông trời... nhưng cũng có kẻ tự làm nghèo mình bằng sự dốt nát, lười biếng, rượu chè, hút chích, cờ bạc rồi đổ tại số đen! Tuy nghèo, nhưng phẩm cách phân chia khác hẳn: cứ theo bản năng thì đói ăn vụng, túng làm càn nhưng còn nhiều gia cảnh bất chấp bần hàn, giấy rách vẫn giữ lấy lề, cố gắng đói cho sạch, rách cho thơm, sống vật lộn bươn chải với đời để hy vọng tươi sáng sẽ trở thành hiện thực như chuyện Chử Đồng Tử gặp được Tiên Đung. Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh Dịch lý, đặt sự giàu nghèo trong vòng luân chuyến ta sẽ thấy: Nghèo sinh ra cần kiệm, Cần kiệm sinh ra giàu sang, Giàu sang sinh ra kiêu sa, Kiêu sa sinh ra nghèo hèn. Như vậy phải luôn nhớ: Giàu không tiết kiệm khó liền tay, khó không tiết kiệm khó ăn mày. Có biết thế chưa chắc đã xử thế bởi ít ai lúc có tiền nghĩ đến ngày không có tiền, đa số chỉ đến khi không còn tiền mới nghĩ lại ngày đã có tiền, có lẽ vì thế câu lên voi xuống chó luôn có ý nghĩa chăng?

  Nghiền ngẫm sự giàu nghèo của một đời người đã phức tạp thế, sự phồn thịnh của cả một quốc gia càng khó khăn hơn vì dân có giàu thì nước mới mạnh được. Về chuyện này, sách Luận ngữ viết: “Người dân làm ăn có đầy đủ thì sự chi dùng trong nước mới đầy đủ, dân còn thiếu thốn thì nước lấy đâu cho đủ được”. Mạnh Tử nghĩ xa hơn về đạo đức xã hội: "Người dân có của để sinh sống mới hay giữ được tấm lòng lành, ví bằng nghèo khó, quanh năm lo cái sống không xong còn nghĩ gì đến lễ với nghĩa mà chỉ xoay sang càn rỡ, làm bậy". Tăng Tử lại phân tích: "Muốn cho trong nước được nhiều của cải thì phải có phương pháp: số người làm việc sinh lợi ngày càng nhiều, số người ăn xài phung phí càng ngày càng ít. Nhưng kẻ làm ra của phải chuyên chú siêng năng, kẻ tiêu dùng phải thư thả từ từ, như vậy tài sản đất nước sẽ dồi dào".

  Cuộc đời vốn trắng đen, phải trái, đúng sai, trong đục với bao thị phi, nên sư tổ Trương Tam Phong khai sáng phái Võ Đang nói rất đúng: Làm gì cõng được miễn không thẹn với lòng mình là thanh thản! Vậy cần gì phải trau chuốt quá kỹ đôi chữ sang hèn làm chi cho mệt nên người giàu thường nghèo tri thức văn hóa và ngược lại. Và nói cho cùng giàu nghèo gì cũng dưới ba tấc đất, xấu đẹp mấy cũng đến nhắm mắt xuôi tay, cốt yếu nhất phải sống cho ra sống để: “Giàu sang không đánh mất được tâm tính. Nghèo nàn không đổi được khí tiết, Uy quyền bạo lực không làm mình nhụt chí. Như thế mới đáng bậc trượng phu".

  Posted Image


 13. Sư Phụ ơi, nội dung topic này, những dòng chữ mà Sư Phụ vừa ghi ra đó đệ tử đã được xem một lần rồi, trong một giất mơ có lẽ nó cách đây mấy tháng đó, điều đó là sao vậy Sư Phụ ???

  Cái này đệ cũng hay gặp. Nhất là lúc còn đi học, Ko hiểu tại sao nhỉ? nhưng nhiều cái giống như dự báo, đến lúc nó xảy ra thì mình thành chủ động, ko bị động nữa :(


 14. Các Bác cho em ghé vui tý,

  Thứ nhất: Không ai đồng ý mua với giá cao hơn giá mà Nga bán cho các nước khác. Giá thị trường quốc tế chung, đâu có dễ ăn thế. Các bác sao có thể nghĩ rằng kênh giá tới 100 triệu usd dễ thế ư ? Tất cả các thông tin trên báo đài chỉ để tham khảo, vì nếu mà cứ toang toang thế thì còn gì là bí mật quốc phòng nữa ? phải không ạ ? cho nên không nên đoán mò thế.

  Thứ hai: giá cả mua bán vũ khí đâu có công khai như vậy. Nó có phải là bánh mứt kẹo đâu. giá chỉ là giá tham khảo mà thôi.

  Thứ ba: những gì thực lực chúng ta có, chả ai lại dại dột đi công khai cả. Đi oánh nhau lại nói oang oang là chúng tôi có cái này, cái kia. hehe, đến thời đồ đá oánh nhau còn phải dữ bí mật nữa là.

  Vài lời mạn đàm, mong các bác bỏ qua.

  Đồng ý với huynh Hoangtrieuhai, trong nghệ thuật quốc phòng thì đôi lúc nên "hư hư thực thực", có mà không có, để cho những ai có ý đồ không thể đoán biết được :rolleyes:


 15. Đúng vậy, dân tộc ta yêu hòa bình, nhưng "chúng ta càng nhân nhượng, kẻ địch càng lấn tới". TQ dạo này lấn áp ta ở biển Đông lắm. Nước ta cần hòa bình nhưng phải có động thái để cho nước khác đừng xem thường, đừng dòm ngó đất đai bờ cõi mà cha ông ta đã gìn giữ và truyền lại cho con cháu :rolleyes: