• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Luân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  7.118
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  134

Bài viết posted by Thiên Luân


 1. Điều kỳ lạ là những bằng chứng khảo cổ rành rành ra như vậy mà những hình ảnh thời Hùng Vương với những người cởi trần đóng khố vẫn trưng lên các phương tiện thông tin đại chúng, phim ảnh ngày qua ngày. Đây thuộc về tội cố tình báng bổ tổ tiên.

  Sao lại là báng bổ tổ tiên? Thời Hùng Vương đã tồn tại có thể rất lâu từ trước đó nên vẫn đóng khố. Bạn có thể đọc "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết & huyền thoại" của bác Thiên Sứ sẽ hiểu rõ hơn.


 2. Tam hợp cùng tam tai thôi bạn, ko phải hóa. Tức là 3 tuổi này sẽ cùng gặp tam tai vào 3 năm liên tiếp khi đến hạn tam tai. Nói cách khác có thể là "họa vô dơn chí". Chỉ vậy thôi!

  Thân.


 3. Bài này được phổ nhạc, nhưng khi phổ tác giả đã biến tấu nhiều! Đó là bài "Mối Tình Đầu" (quên tên người phổ nhạc mất rồi :rolleyes:)

  HOA SỮA

  Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày

  Một buổi sớm, em bỗng thành thiếu nữ

  Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ

  Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ.

  Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu

  Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc

  Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt

  Vậy mà tan trong sương gió mong manh

  Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh?

  Tại sang đông không còn hoa sữa

  Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa

  Tại con bướm vàng có cánh nó bay….

  Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay

  Không phải thời Rômêô và Juliét

  Nên chẳng có đứa nào dám chết

  Đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương.

  Chỉ mùa thu còn tròn vẹn yêu thương

  Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ

  Hương của tình yêu đầu nhắc nhở

  Có hai người xưa đã yêu nhau….

  Nguyễn Phan Hách


 4. Posted Image

  Posted Image

  Lúc trước TL có đọc 1 bài nói về mối liên hệ giữa hình thể nước Việt và Thái Cực Đồ. Đảo Hải Nam và Biển Hồ ở Campuchea đóng vai trò như 2 chấm thiếu dương và thiếu âm. Nhưng lâu quá quên mất rồi, đang cố gằn search lại :rolleyes:


 5. Cháu không hiểu lắm về Phong thuỷ nhưng cháu đọc được bài báo trong trang Web của mình có đoạn như sau:

  "Nhà không nên xây về hướng Ngũ Quỷ: Nhắc lại ở đây, mỗi người có 4 hướng tốt là Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Phục Vì, và 4 hướng xấu là Họa Hại, Ngũ Quỷ, Lục Sát, Tuyệt Mạng. Trong đó, Ngũ Quỷ là hướng mà vợ chồng thường hay bất hòa, cãi vã nhau hằng ngày. Đó chính là một trong những mầm mống làm cho hạnh phúc tan vỡ dần dần.

  - Các ông sinh năm 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có hướng Tây-Nam là hướng Ngũ Quỷ."

  VẬy cháu mong bác giải đáp giùm cháu

  À. Ở diễn đàn này chỉ tư vấn theo Phong Thủy Lạc Việt. PTLV khác PT Tàu ở vị trí Tây Nam và Đông Nam. Dẫn chứng của bạn là theo PT Tàu. Bạn quyết định như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Chúc may mắn! Theo tôi, bạn nên chọn nhà hướng Bắc, Nam hoặc Đông để tránh sự phân vân giữa Tây Nam hoặc Đông Nam.

  Thân ái.


 6. Kính gửi các bác và anh chị trong diễn đàn giúp cháu trả lời thắc mắc như sau:

  - Căn hộ chung cư được xác định hướng nhà như thế nào: theo hướng cửa hay ban công hay hướng bếp của căn hộ; hay được xác định theo hướng của tòa nhà

  - Chồng cháu tuổi Mậu ngọ và cháu tuổi Ất sửu thì hướng nào là tốt nhất.

  Cháu rất mong được mọi người giúp đỡ, cháu xin cám ơn

  Chào bạn,

  Hướng nhà tính theo hướng cửa ra vào chứ ko phải hướng bếp.

  Tuổi chồng bạn thuộc Đông tứ, các hướng tốt là : Bắc - Sinh Khí, Nam - Thiên Y, Đông - Diên niên, Tây Nam - Phục vị.

  Thân ái.


 7. Vậy thì theo mình hiểu theo cách này thì Phương vị của bát quái sẽ thay đổi theo hướng cửa?Vậy có logic không tuy mình chưa biết rõ nguyên lý xây dựng nên cách này?

  Bản chất của Dịch là luôn biến đổi, cái gì thuộc về Dịch thì không cố định.

  :lol:

  có một quan điểm -mà bố trí các cung bát quái ngược lại với hình trên của bạn Thiên luân . ( cữa vào ở hướng ly - ngược với hình trên cữa vào là khảm )

  Cái này thì chưa được biết. Sự học vốn mênh mông mà bạn :lol:

  Thân ái!


 8. Chào bạn,

  Nếu đang xây thì chắc là có bản vẽ. Bạn post bản vẽ lên đây để mọi người theo dõi mới có thể cho bạn lời khuyên tốt nhất được. Tuổi của bạn và bố bạn đều thuộc Đông Tứ trạch nên ở nhà hướng Đông là tốt rồi. Các hướng tốt của gia đình bạn là Đông, Nam, Bắc và Tây Nam theo PTLV.

  Thân.


 9. Còn trường hợp Cửa phòng không nằm ở 3 trường hợp trên thì sao hả Đ/C Thiên Luân?

  À, tức là khi bạn đứng ngay cửa, thì cửa của bạn chỉ nằm ở 3 cung Cấn Khảm hoặc Càn, tức là đồ hình động chứ ko phải tĩnh, vì mình nói là bỏ qua hướng trời mà.

  ví dụ như sau :

  Posted Image

  rồi sau đó ứng theo từng cung mà sắp nội thất phù hợp.

  Thân.


 10. Chào bạn,

  Cách bố trí theo cung hôn nhân, sức khỏe, sự nghiệp ... như thế thường áp dụng trong việc sắp xếp nội thất. Khi ấy ta không tính đến hướng trời nữa. Của phòng sẽ nằm ở 1 trong 3 cửa Cấn, Khảm hoặc Càn của Hậu Thiên Bát Quái.

  Ví dụ đơn giản như hình dưới đây, cửa vào ở cung Càn.

  Posted Image

  Trên đây là điều mình được học, còn chính xác hơn thì đợi các cao nhân trên diễn đàn có ý kiến nha bạn :lol:

  Thân ái.


 11. Hồ con rùa, Dinh Độc Lập & sông Sài Gòn.

  Posted Image

  2 công trình này nằm ở vị trí khá cân xứng so với sông Sài Gòn, con kênh Thị Nghè bên tay trái và kênh Bến Nghé tay phải đểu đổ ra sông SG. Cái này chắc phải xem Loan Đầu. Sư huynh nào biết về Loan Đầu bình luận với, vì đệ chả biết gì về Loan Đầu :)


 12. Chào bạn,

  Tam hợp hóa tam tai, câu này ý chỉ là 3 tuổi Thân Tý Thìn này gặp tam tai vào các năm Dần Mão Thìn. Tức là tuổi của cả nhà đến 3 năm đó đều bị tam tai. Nhưng ko nên lo lắng làm gì, có câu "ở hiền gặp lành" mà bạn.

  Thân.


 13. Cháu có cậu em trai sinh năm 1987 yêu 1 bé sinh năm 1988 ba má cháu đi xem bảo là hai mệnh hỏa và mộc xung khắc không hợp nhau. Cháu rất muốn xin ý kiến của bác Thiên Sứ và các cô chú

  Chào bạn,

  1987 tuổi Đinh Mão, 1988 tuổi Mậu Thìn.

  Xét về Thiên Can, Đinh Hỏa sinh Mậu Thổ . Thiên can chồng sinh Thiên can vợ là tốt nhất.

  Xét về mạng, theo luận tuổi Lạc Việt, tuổi Đinh Mão mạng Tuyền Trung Thủy (mạng Hỏa là theo Tàu)

  tuổi Mậu Thìn mạng Đại Lâm Mộc. Như vậy 2 tuổi trên tương sinh về mạng, Thủy sinh Mộc. Nếu xét theo như bạn nói ở trên mạng Mộc và Hỏa cũng ko khắc nhau vì Mộc Hỏa tương sinh!

  Theo mình như vậy là rất tốt rồi! 2 tuổi này hợp nhau, còn việc ăn ở với nhau tùy theo hoàn cảnh, tính cách và nhiều yếu tố khác của 2 người nữa. Đừng vì những yếu tố khác mà làm mất đi lương duyên của em bạn.

  Thân ái!

  2 people like this

 14. Chào bạn,

  Phong Thủy Lạc Việt và Phong Thủy Tàu có sự khác nhau ở 2 hướng Đông Nam và Tây Nam. Tuổi của bạn trai bạn theo PTLV ở hướng Đông Nam gặp Tuyệt Mạng, còn theo PT Tàu là Sinh Khí. Có thể ng tư vấn cho bạn coi theo PT Tàu. Còn việc tai nạn hay ko suôn sẽ trong công việc có thể có nhiều yếu tố tác động, và PT có thể có phần trong đó!

  Thân.


 15. Xin chào

  Sang năm 29t bạn có thể xây nhà được, năm nay thì ko được do phạm Kim Lâu. Tuổi của bạn ở nhà hướng Đông Nam được Thiên Y theo PTLV. Còn sau này rước mẹ vợ về sống cũng rất tốt, tuổi của mẹ vợ bạn ở hướng Đông Nam được Sinh Khí.

  Chúc bạn có được ngôi nhà như ý :rolleyes: