• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Luân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  7.118
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  134

Bài viết posted by Thiên Luân


 1. On 26/10/2018 at 14:17, phuong07 said:

  Thưa bác Thiên Luân,

  cháu viết chưa được bác hữu duyên trả lời thì cháu đã bị sảy thai bé trai.hiện tại gia đình cháu như sau:

  mẹ chồng: Sinh năm 1958
  Chồng: Sinh năm 1984 - Hải Trung Kim

  Vợ: Sinh năm 1990 - Lộ Bàng Thổ

  Con gái đầu: Sinh năm 2013

   Mong bác tư vấn giúp cháu năm sinh bé thứ 3 để tôt nhất cho gia đình.

  Cháu cảm ơn.

  Đầu tiên xin chia buồn cùng gia đình bạn. Chúc gia đình bạn an lành. Với tuổi của gia đình thì bạn nên đợi đến 2022 Nhâm Dần là tốt nhất để sinh con út. Nhâm con sinh Giáp cha, mạng con Kim được mạng mẹ dưỡng. 2019 ko nên sinh vì mạng con khắc mạng mẹ, gia đình dễ lục đục. 2020 Canh Tý thì Canh con phá Giáp cha, Tý xung Ngọ của mẹ, ko nên sinh, 2021 Tân Sửu cũng tương tự, Tân phá Giáp, Sửu hình Ngọ, khác nhiều hơn hợp. Nên tốt nhất 2022 Nhâm Dần hãy sinh nhé.

  Thân mến.


 2. 10 giờ trước, tronganh said:

  Mong mn xem giúp cháu ạ

  ck 19/7/1987 al mạng giáng hạ thuỷ

  vk 20/2/1991 al mạng lộ bàng thổ

  con gái 5/8/2013 al mạng tích lịch hoả

  con trai 23/12/2014 al mạng sa trung kim

  cho cháu hỏi tuổi con út nhà c nv có thuận lợi k ạ? Và nếu muốn sinh thêm thì năm nào tốt cho gia đình vậy? 

  Cháu cảm ơn

  Tuổi con út hợp rồi đấy, Giáp sinh Đinh cha, mạng mẹ THổ sinh con Kim, rất tốt. Từ lúc sinh đứa này thì nhà làm ăn tốt lên nhiều. Bạn có thể dừng ở 2 bé này. Nếu muốn sinh thêm, thì chỉ còn 1 năm Nhâm Dần 2022 mà thôi, tránh các năm khác, ko hợp cha mẹ có thể làm gia đạo đi xuống.

  Thân mến.


 3. 4 giờ trước, aygia said:

  Trong tất cả các cái xấu thì sẽ phải chọn cái ít xấu nhất. Đó là nguyên lý. Trong tất cả các hình thức khắc thì Xung địa chi là nhẹ nhất. Khắc khẩu chỉ là cự cãi thôi, trong khi được Thiên Can trùng là Quí hỗ trợ nên sẽ không bị xung về tầm nhìn và tư tưởng.... Do đó vấn đề xung này không ảnh hưởng lớn!

  Nếu bạn có thể đưa ra được một tư vấn tốt hơn thì vui lòng giúp cho cặp này nhé.

  Thân!

  Về mặt lý thuyết thì Mạng mẹ khắc mạng con là xếp hàng tốt thứ 2 sau Mạng mẹ sinh mạng con. Sức khỏe của bé chỉ là hơi kém chứ không vấn đề gì lớn. Trong trường hợp này vì bé được mạng bố sinh nên không phải là vấn đề lớn. Trong tất cả các thứ xấu thì nguyên tắc vẫn là chọn cái ít xấu nhất thôi.

  Nếu anh có thể đưa ra tư vấn tốt hơn cho cặp này thì hoan hỉ!

  Thân!

  Trong tương tác về mạng, mạng mẹ khắc con thể hiện sự Bế của Dương khắc Âm. Vấn đề sẽ là con sức khỏe kém, khó nuôi và công việc của cha trắc trở ngay lập tức sau khi sinh bé. Anh tư vấn có thể nói sao cũng được, nhưng nó phải là lý thuyết kết hợp với thực tiễn. Tư vấn ko đúng cũng là tạo duyên nghiệp xấu. Có thể anh không chịu trách nhiệm cho gia đình họ, nhưng bản thân gia đình họ sẽ ntn? 

  Trường hợp nhà này tôi chỉ đồng ý ở 2 năm 2024 bà 2025.

  Và lý thuyết luận tuổi lạc việt xác định mạng mẹ khắc mạng con là xấu nhất.


 4. On Fri Sep 21 2018 at 08:16, aygia said:

  Hai vợ chồng này Thiên can vợ Kỷ khắc chồng Quí nên thường xuyên bất đồng quan điểm. Nhưng đó không phải là điều xấu, mà phản ảnh cô vợ rất độc lập với chồng trong suy nghĩ cũng như công việc.

  Nhưng thân mạng thì vợ Mộc dưỡng chồng Hỏa, thêm địa chi Tị - Hợi xung nhau nên nhà này cô vợ hơi bị ghê gớm, át cả anh chồng.

  Khi sinh bé 2015 thì đúng là không được thuận. Anh chồng công việc rất nhiều làm không xuể, tiền kiếm được lại rất khó khăn, cần nhiều nỗ lực. Còn cô vợ thì công việc trước khó mà sau mới thuận lợi, còn tiền bạc thì còn hao hụt. 

  Cháu bé mạng Kim khắc mẹ, bị cha khắc nên sức khỏe cũng yếu, may mà bé là Dương Nam nên cũng đỡ, nhưng nội bộ gia đình rất lục đục.

  Bạn có thể chọn sinh bé tiếp theo năm 2021, hoặc 2024 (năm 2020 và 2025 cũng được, nhưng không bằng hai năm kể trên)

  Chúc các bạn nhiều điều tốt đẹp!

  2020 và 2021 mạng Thổ, sẽ rơi vào trường hợp mạng mẹ Mộc khắc con Thổ. Đây là tối kỵ trong việc sinh con hợp tuổi cha mẹ.

  Nên cân nhắc kỹ trước khi tư vấn và nên có trách nhiệm hơn với lời tư vấn của mình.

  Thân.

  2 people like this

 5. 3 giờ trước, phucbinh said:

  Em cảm ơn bác @Thiên Luân đã bớt chút thời gian xem giúp em!

  Bác cho em hỏi thêm ít thông tin nữa để chốt kế hoạch luôn ạ: Kỷ hợi 2019 em sẽ sanh bé thứ 2 theo như bác tư vấn cho em.

  Bé thứ 3: nếu sinh 2024 Giáp Thìn hoặc 2025 Ất Tỵ (đều mạng Đại Khê Thủy), thì năm nào sẽ TỐT HƠN (để cùng hợp cả nhà) và có cần canh giới tính trai hay gái thì mới đúng theo tính toán về hòa hợp này không ạ? Việc nhận con nuôi tuổi này có được tính là con để hòa hợp không ạ?

  Chồng:  Bính Dần 1986 (Giáng Hạ Thủy)

  Vợ: Mậu Thìn 1988 (Đại Lâm Mộc)

  Con 1: Giáp Ngọ 2014 (Sa Trung Kim)

  Con 2: Kỷ Hợi 2019 (Bình Địa Mộc)

  Một lần nữa, em cảm ơn bác rất nhiều ạ!

  Canh đúng năm là được rồi, giới tính làm sao chọn được, coi như hên xui đi, dù sao sinh con năm hợp thì là hợp!


 6. On 23/8/2018 at 08:51, Sen Hoang said:

  Ngọ - Hợi tuyệt thì sau này con trai sẽ sống xa gia đình, ko thích ở cùng. Con gái 2017 hợp mẹ hơn cha, sinh đứa này ra thì công việc của cha hơi lộn xộn, có thể đổi việc mới vất vả hơn đấy. Nếu muốn tốt thì sinh ngay 1 đứa 2018 Mậu Tuất để cân bằng lại. Còn không thì chịu khó vài năm, đến năm 2024 Giáp Thìn sinh đứa út là ổn thôi!

  Cháu cảm ơn bác đã bớt chút time xem giúp cho vợ chồng cháu ạ. đúng là nhà cháu từ ngày sinh bé thứ 2 công việc của chồng cháu kém đi rất nhiề. cháu xem vòng tràng sinh thì bảo chồng cháu QUý sinh con năm Hợi sẽ rấất vượng, bác cho cháu hỏi nếu không sinh năm 2024 nhà cháu sinh năm 2019  có được không bác? 

  Không nên sinh năm 2019 Kỷ Hợi. Kỷ và Quý phá nhau, địa chi Cha và con xung mẹ. Nên tránh!

  Thân mến.


 7. On 8/9/2018 at 09:42, phucbinh said:

  Kính nhờ bác Thiên Luân tư vấn tuổi sinh con giúp em ạ.

  Chồng sinh 25/12/1986 AL - Bính Dần (Giáng Hạ Thủy)

  Vợ sinh 18/1/1988 AL - Mậu Thìn (Đại Lâm Mộc)

  Con đầu (bé gái) sinh 7/3/2014 AL - Giáp Ngọ (Sa Trung Kim)

  Em xin hỏi: Bé thứ 2 em nên sinh năm nào để được hợp tuổi cả gia đình, em cũng mong được bé trai để đủ nếp đủ tẻ.

  Em xin hỏi thêm: Bé gái đầu 2014 lúc em bầu có vấn đề nên nằm một chỗ, sinh non 7 tháng rưỡi nên rất khó nuôi. Hiện tại thì cứng tính khó dạy. Có phải do không hợp Mẹ không ạ? Có cách nào để hóa giải không ạ? (vì gia đình em lục đục và khó khăn kinh tế nhiều do tình hình sức khỏe và mâu thuẫn nuôi dạy cháu)

  Em chân thành cảm ơn các Bác ạ!

  Con đầu mạng khắc mẹ, nên tính bướng, khó dạy khó nuôi. Mặc dù thiên can Giáp sinh cho cha Bính, nhưng vì mạng khắc mẹ nên gia đình cũng khá chậc vật vì nhiều cơ hội cũng trôi qua. Để hóa giải thì nên chọn sinh con út năm tốt, hợp cha hợp mẹ. Năm hợp có thể hóa giải được khắc mạng mẹ và con đầu thì phải đến 2024 Giáp Thìn hoặc 2025 Ất Tỵ. Từ đây đến năm đó cũng khá xa. nên trước mắt sinh 1 bé sang năm 2019 Kỷ Hợi, để phần nào dung hòa tuổi mẹ đã, lấy thiên can Bính cha sinh Kỷ con, thì nhà sẽ ổn hơn. Đến năm 2025 hoặc 2025 nếu muốn sinh nữa thì sinh. Các năm khác nên tránh!

  Thân mến.


 8. 10 giờ trước, Hoàng Tuấn said:

  Chào bác @Thiên Luân ạ . Mong bác xem giúp cháu với ạ

  Tuổi cháu AL 05/3/1988 ... Đại Lâm Mộc

  Tuổi bạn gái AL 16/5/1994 ... Tuyền trung thủy ( theo lạc thư hoa giáp ) nhà bạn ấy xem lại là Sơn đầu hỏa

  Chúng cháu định cuối năm 2018 cưới. Mong bác xem hộ cháu sinh con năm nào thì hợp ạ và từ giờ đến cuối năm tháng nào cưới thì đẹp ạ. Cháu xin chân thành cám ơn bác @Thiên Luân

  Cuối năm nay thì nên cưới vào tháng 10 hoặc 11 âm lịch là tốt nhất. Sang năm sinh ngay 1 bé, rồi năm Quý Mão 2023 sinh đứa nữa là đẹp, hợp cha hợp mẹ!

  Thân mến


 9. On 23/8/2018 at 14:32, Gấu trúc ú said:

  Xin chào bác Thiên luân và các anh chị trong diễn đàn, em muốn chọn sinh con út cho hợp với gia đình 

  Vợ sinh ngày 25/9/1985 (11/8 AL Hải trung kim),
  Chồng sinh 17/10/1983 (12/9 AL Thiên Thượng Hỏa)
  , con đầu là cháu trai sinh ngày 17/6/2016 (13/5 AL) ,
  nhưng từ khi cháu sinh bé trai vợ chồng cháu không hòa hợp được, lục đục và công việc làm ăn không thuận lợi, ba mẹ 2 bên cũng không vui vẻ và yêu thương con dâu rể như xưa. Cháu muốn hỏi Bác là:
            - giờ cháu định sinh con năm 2019 hay 2020 để thuận lợi công việc làm ăn và gia đình hòa hợp.
            - Có cách nào để hòa hợp cha mẹ 2 bên, vợ chồng con cái và công việc làm ăn thuận lợi không thưa Bác.
   
  Cám ơn Bác và các anh chị trong diễn đàn

  Do con đầu thiên can Bính bị Quý của cha khắc, nên sinh con ra công việc của cha lộn xộn, đổi việc, nhưng mạng con hợp mẹ nên cũng ko đến nổi quá xấu. Chỉ cần sinh thêm 1 đứa năm 2020 Canh Tý là sẻ ổn ngày. Canh sinh Quý, mạng Thổ con sinh Kim mẹ, thì con càng lớn, nhà sẽ càng phát đạt. 2019 mạng Mộc bị mẹ mạng Kim khắc, ko nên sinh!

  Thân mến.


 10. On 22/07/2018 at 21:06, Hồng Nhật said:

  Xin chào ban quản trị diễn đàn. Em có câu hỏi mong được ban quản trị tư vấn. Người yêu em mệnh Hỏa - Bính Tý 1996, em mệnh Kim 1993. Theo tài liệu em tìm đọc được thì nếu sinh con vào 2 năm thổ là 2020 và 2021 thì sẽ rất tốt. Nhưng em tuổi Quý Dậu từ năm 2019 đến 2021 lại phạm tam tai, gia đình đi xem nhiều thầy thì bảo nếu cưới vợ thì sẽ rất xấu nhiều mặt. Cho em hỏi như vậy có đúng không, và nếu đúng có cách nào hóa giải hạn tam tai được không. Xin chân thành cảm ơn.

  Sinh năm tam tai, với điều kiện con hợp cha mẹ thì vẫn tốt, và hóa giải được tam tai nhé, vì sinh con năm tốt thì tương tác sẽ tốt lên, giảm nhẹ tính chất của tam tai!

  Thân

  1 person likes this

 11. On 11/07/2018 at 23:34, Hà Thanh Huyền said:

  Thưa bác Thiên Luân

  Gia đình cháu

  Vợ 26/3/1987_ Giáng hạ thủy

  Chồng 1/2/1985- Hải Trung kim

  Con trai lớn 29/9/2014- Sa Trung kim

  Cháu xin tư vấn năm sinh con út tốt nhất ạ

  Sang năm 2019 tuy con mạng Mộc hợp với mẹ, nhưng thiên can Ất cha phá Kỷ con rồi, ko nên sinh. Năm hợp cả cha lẫn mẹ thì nên chọn Nhâm Dần 2022 là gần nhất nhé.

  Thân mến.


 12. On 24/6/2018 at 02:30, Minhduc1986 said:

  Bác cho con hỏi:

  tuổi chồng 16/1/1986(âm lịch).     

  Tuổi vợ: 23/12/1986(âm lịch)

  tuổi con gái: 16/2/2013(âm lịch)

  tuổi con gái con có xung với bố mẹ không ạ?

  con thứ 2 nên sinh năm nào để tốt cho cả nhà ạ?

  con cảm ơn ạ!

   

  Nên sinh trong năm 2019 à rất tốt, Dần Hợi nhị hợp, cha mẹ mạng Thủy sinh con Mộc, thiên can Bính sinh Kỷ, như vậy là rất hợp. Sinh đước 2019 thì gia đình sẽ phát dần lên về mọi mặt!

  Thân mến.

  1 person likes this

 13. On 17/06/2018 at 17:02, nguyencamtu said:

  Cháu chào Bác ạ! Gia đình cháu xin nhớ bác tư vấn giúp để sinh bé út: 

  Chồng :8/3 1982 ( âm lịch) - Nhâm Tuất-Thiên thượng hoả 

  Vợ :8/10/ 1991( am lich) - tân mùi- lộ bàng thổ 

  con gái đầu : 16/10/ 2015 ( am lich) - ất mùi- sa trung kim 

  Tư vấn: năm sinh bé út năm nào tốt ? 2019 hay 2020 hay năm nào tốt nữa ạ? 

  Cháu cảm ơn bác! 

  Năm 2019 mạng Mộc, mẹ mạng Thổ thì ko nên sinh vì Mộc khắc Thổ, điều kiện tối thiếu là mạng mẹ hợp mạng con, mà không hợp thì ko nên sinh. Năm 2020 Canh Tý có thể sinh, mạng con và mẹ Âm dương thổ với nhau, thiên can Canh sinh Nhâm của cha. Hoặc nhà bàn muốn tốt hơn nữa thì nên chọn 2023 Quý Mão. Mẹ mạng Thổ sinh con mạng Kim, thiên can Nhâm - Quý hợp hóa trong hành Thủy. Mão-Mùi tam hợp, Mão-Tuất Nhị hợp. Theo tôi thì bạn nên sinh vào năm 2023 sẽ tốt hơn rất nhiều, gia đình sẽ rất hòa thuận.

  Thân mến.


 14. On 12/06/2018 at 10:16, maidungminhduc said:

  Dạ vâng! cháu xin cảm ơn chú!!!! Cháu thắc mắc một chút nữa ạ: tuổi Dần con với tuổi mẹ Sửu thì mẹ có bị ảnh hưởng vì Hổ vồ trâu không ạ? Cháu đang rất băn khoăn, xin chú bớt chút thời gian xem xét giúp cháu với ạ!

  Mong hồi âm từ chú!

  Không xung khắc về ngũ hành là được rồi, Hổ nào mà vồ Trâu =))


 15. On 21/5/2018 at 16:37, hoangdieuanh said:

  Kính gửi bác Thiên Luân,

  Mong Bác dành chút thời gian tư vấn trường hợp gia đình cháu.

  Bố: 1988 - Mậu Thìn 

  Mẹ: 1990 - Canh Ngọ (

  Bé gái đầu: 2017 - Đinh Dậu

  Hiện cháu đang mang bầu em bé thứ 2 và dự sinh cuối năm 2018 này. Cháu có đọc Bác tư vấn cho cặp đôi 88 - 90 giống của cháu thì năm nay bé ko hợp mạng mẹ, xấu cho gia đình.Vì vậy, Bác cho cháu xin tư vấn nên sinh em bé thứ 3 khi nào thì tốt nhất ạ?

  Mong phản hồi từ Bác,

  Đúng vậy, năm nay sinh con mạng con khắc mẹ, Mậu Thìn vs Mậu Tuất lại xung nhiều hơn hợp. Nên sinh con năm 2023 để hóa giải nhé. Từ nay đến năm đó gia đình sẽ có nhiều xáo trộn, cố gắng bình tĩnh trong mọi việc, đợi khó khăn qua đi, sinh đứa hóa giải thì sẽ ổn thôi.

  Thân mến.


 16. On 10/05/2018 at 16:52, NhuQuynh said:

  Kính chào các bác trong diễn đàn!

  Con xin được các bác quan tâm giúp con xem giúp vợ chồng con có thể sinh thêm 1 bé vào năm 2019 không ạ. Thông tin của vợ chồng con như sau:

  - Chồng tuổi Quý Hợi (1983)

  - Vợ tuổi Quý Hợi (1983)

  - Con trai Kỷ Sửu (2009)

  Con xin cám ơn ạ, và mong chờ sự trả lời từ các bác trong diễn đàn ạ

  Vợ chồng tuổi Quý Hợi thì nên sinh con út vào năm 2020 sẽ tốt hơn 2019 rất nhiều. Cha mẹ mạng Hỏa sinh con Thổ, Canh con sinh cho cha mẹ Quý, đảm bảo sẽ phát ngay sau khi sinh con nhé.

  Thân mến!

  1 person likes this

 17. On 30/04/2018 at 14:18, Nguyễn Hồng said:

  Chào bác Thiên Luân! Kính nhờ bác xem giúp cháu

  Chồng: 16/12/1987 âm lịch - Đinh Mão - Giáng hạ Thủy.

  Vợ: 15/5/1988 âm lịch - Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc

  Con đầu (gái): 01/6/2013 - Quý Tỵ - Tích Lịch Hỏa

  Con thứ hai (gái): 10/2/2015 - Ất Mùi - Sa Trung Kim

  Nhờ bác xem hộ con út sinh năm nào thì tốt ạ. Cháu cảm ơn, chúc bác cùng gia đình sức khỏe.

   

  Nhà bạn chỉ có 3 năm Giáp Thìn 2024, Ất Tỵ 2025 hoặc Bính Ngọ 2026 là tốt nhất trong mấy năm tới để sinh con út. Các năm trước đó đều khắc mạng với mẹ. Năm Kỷ Hơi 2019 cũng tạm được nhưng ko tốt bằng mấy năm kia. Tùy gia đình quyết định nhé.

  Thân mến.


 18. 21 giờ trước, Trần Thiện Chí said:

  Chào bác Thiên Luân nhờ bác tư vấn giúp cháu từ 2019 trở đi sinh con vào năm nào thì tốt ạ! Chúng cháu định cưới trong năm 2018 này ạ.

  Chồng: 17/4/1988 - Đại Lâm Mộc

  Vợ: 04/09/1990 - Lộ bàng thổ

  Cháu xin cảm ơn ạ!

  với tuổi Mậu Thìn và Canh Ngọ, thì năm hợp để sinh trước 1 bé nên chọn 2021 Tân Sửu, năm này chưa phải tốt nhất, nhưng con đầu thì cứ sinh đi, ưu tiên bé gái. Con sau thì nên chọn năm Quý Mão 2023 là rất hợp, nên sinh 2 đứa, ưu tiên trai út.

  Thân mến.


 19. 14 giờ trước, pigking_05pdh said:

  Kính gửi bác Thiên Luân, nhờ bác tư vấn hộ cháu:

  Tuổi chồng: Ngày 19 tháng 7 năm 1987 (Dương lịch) - Ngày 24 tháng 6 năm Đinh Mão (Âm lịch) - mạng Giáng Hạ Thủy
  Tuổi vợ: Ngày 10 tháng 10 năm 1990 (Dương lịch) - Ngày 22 tháng 8 năm Canh Ngọ (Âm lịch) - mạng Lộ Bàng Thổ
  Con trai sinh ngày 25 tháng 01 năm 2016 (Dương lịch) - Ngày 16 tháng 12 năm Ất Mùi (Âm lịch) - mạng Sa Trung Kim

  Kính nhờ bác tư vấn hộ cháu có nên sinh con nữa hay không và nếu sinh con thì lúc nào sẽ tốt, nhất là tốt cho vợ cháu ạ. Vì tra mệnh theo bảng Lạc Thư Hoa Giáp thì cháu mệnh Thủy - không tốt cho vợ cháu - mệnh Thổ (theo ngũ hành tương sinh tương khắc) nên cháu có chút bất an.

  Mong hồi âm. 
  Cháu chân thành cám ơn

  Bạn thương vợ là rất tốt đấy. Nhưng yên tâm, sinh đứa con tuổi Ất Mùi mạng Kim là hóa giải được xung mạng vợ chồng Thổ khắc Thủy rồi. Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, tạo thành 1 vòng tương sinh cho cả nhà, nên từ lúc sinh đứa đầu thì gia đình ổn định, công việc khá lên nhiều rồi đó. Nếu sinh nữa thì nên chọn 2022 Nhâm Dần là tốt nhất. Đinh cha hợp Nhâm con, mạng mẹ Thổ sinh Kim con, Dần - Ngọ trong tam hợp, Dần - Mão hợp trong Âm - dương Mộc của địa chi. Chỉ có năm này thôi, tránh các năm còn lại nhé.

  Thân mến.


 20. 14 giờ trước, maidungminhduc said:

  Xin nhờ các bác trong diễn đàn giúp gia đình e với ạ!

  Chồng: 1984 - Hải Trung Kim

  Vợ : 1985 - Hải Trung Kim

  Con gái 1: 1/12/2010 - Canh Dần - Tùng Bách Mộc

  Con gái 2: 18/12/2016- Bính Thân - Thiên Hà Thủy

  Cháu muốn sinh thêm 1 cháu nữa 2019 tốt không ạ?

  Cháu xin cảm ơn nhiều!!!

  Không nên sinh con 2018 hoặc 2019, vì cơ bản mạng cha mẹ Kim khắc con Mộc là xấu rồi, trong khi con sau hơp tuổi cha mẹ, hiện tại gia đạo cũng như công việc đang ổn dần lên từ lúc sinh đứa 2016, nếu sinh 2018 hoặc 2019 thì sẽ thay đổi xấu đi. Nếu muốn sinh đứa thứ 3 thì chỉ có 2022 Nhâm Dần là ổn để sinh thôi!

  Thân mến.

  1 person likes this

 21. On 20/3/2018 at 16:27, huongleythb said:

  Chào bác Thiên Luân và các bác trong diễn đàn.

  Nhờ các bác xem giúp:

  Chồng : 02/09/1987 dl - Giáng Hạ Thủy

  Vợ: 10/12/1987 dl - Đại lâm mộc

  Con gái: 07/02/14 al - Sa Trung Kim

  Gia đình con muốn sinh thêm bé nữa thì nên sinh năm nào là tốt ạ? 

  Cảm ơn bác rất nhiều!

  Vợ cũng 1987 sao lại mạng Mộc? Có gì sai sót ở đây ko? Nếu 2 vc cùng tuổi thì như nhà bạn ở trên, chỉ có 2 năm 2018 hoặc 2019 là hợp để sinh con.

  Thân mến.


 22. On 20/3/2018 at 15:54, Nh0cLuV said:

  Kính nhờ bác Thiên Luân trong diễn đàn xem giúp cháu với ạ,

  - Chồng: 23/10/1987 âm lịch - Giáng Hạ Thuỷ (Đinh Mão)

  - Vợ: 17/10/1987 âm lịch - Giáng Hạ Thuỷ (Đinh Mão)

  - Con gái đầu: 02/10/2013 âm lịch - Tích Lịch Hỏa (Quý Tỵ)

  Cháu xin hỏi: sinh con gái đầu như vậy có hợp không ạ? Và chúng cháu đang có ý định sinh thêm bé thứ 2, vậy năm nào thì tốt ạ?

  Kính chúc bác sức khỏe, cám ơn bác nhiều ạ!

  Con gái đầu bị khắc mạng bởi cha mẹ, nhưng là con gái nên tính khắc ko mạnh, nên ko phải xấu. Về cơ bản 2 vợ chồng cùng tuổi thì năm hợp sinh trai, năm ko hợp sinh gái là ok. Nhà bạn nên sinh thêm 1 bé năm nay 2018 hoặc 2019 là rất tốt. Mạng cha mẹ Thủy sinh con mộc, Mão - Tuất nhị hợp, Mão - Hợi tam hợp, thiên can Đinh sinh Mậu/Kỷ. 2 năm này là hợp nhất rồi. nên cố gắng sinh nhé

  Thân mến.

  1 person likes this

 23. On 18/3/2018 at 21:38, Sen Hoang said:
  Cháu xin update thêm mệnh của cả nhà cháu ạ

  Cháu chào bác Thiên Luân ạ, cháu nhờ bác xem năm sinh con cho vợ chồng cháu ạ

  Chồng: 24/9/1983(dương lịch), Quý Hợi, mạng Thiên Thượng Hỏa

  Vợ: 9/9/1989(dương Lịch), Kỷ tị, mạng Đại Lâm Mộc

  Con trai:6/10/2014(Dương lịch), Giáp Ngọ, mạng Sa trung Kim. Cháu thấy mọi người bảo con trai cháu theo vòng tràng sinh là sinh vào năm Tuyệt của chồng cháu là không tốt có đúng không ạ. Hiện tại cháu rất hoang mang, nhờ bác xem giúp cháu với ạ.

  Con gái: 13/3/2017( dương lịch) Đinh dậu, mạng Thiên Hà Thủy

  Bác xem các con cháu có hợp tuổi bố mẹ không ạ. Cháu có cần sinh thêm con nữa không ạ, nếu sinh cháu sinh năm nào thì tốt ạ?

  Cháu cảm ơn bác ạ!

  Ngọ - Hợi tuyệt thì sau này con trai sẽ sống xa gia đình, ko thích ở cùng. Con gái 2017 hợp mẹ hơn cha, sinh đứa này ra thì công việc của cha hơi lộn xộn, có thể đổi việc mới vất vả hơn đấy. Nếu muốn tốt thì sinh ngay 1 đứa 2018 Mậu Tuất để cân bằng lại. Còn không thì chịu khó vài năm, đến năm 2024 Giáp Thìn sinh đứa út là ổn thôi!

  Thân mến.


 24. On 18/3/2018 at 02:54, Phan Thuy said:

  Con chào bác Thiên Luân,con xin nhờ bác xem giúp cho gia đình con: 

  Chồng sinh 26/07/1986 Âl Giáng hạ thuỷ.

  Vợ sinh 07/01/1990 Âl Lộ Bàn Thổ.

  Vợ chồng con chưa có bé nào và đang dự tính sinh con đầu lòng trong năm nay, nhưng mãi vẫn chưa có mà lại sợ không kịp trong năm nay nữa thì nếu vậy cho con hỏi vợ chồng con nếu không kịp có thể đợi sang năm 2019 không ạ,và bé thứ 2 có thể năm 2021 có tốt không ạ , con rất mong có duyên được bác tư vấn cho gia đình con,con chúc bác nhiều sức khoẻ.

  2018 và 2019 k phải năm hợp, cơ bản mạng mẹ Thổ bị con Mộc khắc, nếu sinh con 2 năm này thì vợ chồng sẽ dễ xa cách. Tốt nhất nên để 2021 Tân Sửu hãy sinh để hợp cả cha và mẹ. Còn nếu nhắm sinh được con gái trước thì hãy sinh trong 2 năm 2018-2019.

  Thân mến.


 25. On 3/3/2018 at 07:23, banhmymaitrang said:

  Em kính chào bác thiên luân ah.

  Em xin anh tư vấn cho 2 vk ck em quê ở Nam Đinh.nên sinh con năm nào hợp nhất và năm sinh con út ak. 2 vk ck đang có cửa hàng xs bánh mỳ bánh sn trên HN. 

  Chồng. 29/1/1989 dương lịch. Đại lâm mộc

  Vợ . 16/2/1996 dương lịch. Tuyền trung thủy.

  Hai vợ chồng dự định sinh con đầu vào năm 2018 này luôn ak . 

  Cháu thứ 2 sinh vào năm 2020 có được ko ah . 

  Bác xem ý kiến của cháu thế có được ko ah. Mong được bác tư vấn sớm ah.

  Chúc bác và gia đình năm mới an khang thịnh vượng.

   

   

  Vậy là vợ tuổi Ất Hợi. Như thế thì nên sinh con năm nay Mậu Tuất ngay nhé, thì hợp, sang năm Kỷ Hợi xung với cha. Đứa thứ 2 thì  nên chọn 2024 Giáp Thìn mới là tốt nhất. Giáp con hợp Kỷ cha, con và mẹ mạng hợp trong âm dương Thủy, năm 2020 mạng con khắc mẹ, 2021 cũng vậy, 2022 và 2023 thì Thiên Can khắc nhau với Cha.

  Thân mến.

  1 person likes this