• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bình Yên

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Bình Yên

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ. Vậy là em bớt lo lắng rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm chị à. Em chúc chị sức khỏe, mọi điều trong cuộc sống đều suôn sẻ chị nhé!
 2. Cam on chi da coi giup em! Chi oi, em muon coi con cai cua em co bi di tat hay khong thong minh, ngo ngan ko chi a. Em lo lang qua. Xin loi chi vi may tinh cua em bi loi font chu, viet dau khong duoc.
 3. Mong mọi người coi giúp cháu!
 4. Kính chào các cô chú anh chị! Mong các cô chú anh chị coi giúp cháu cung tử tức, cháu hiện đang lo lắng lắm. Cháu chưa có chồng nhưng đang rất mong mỏi có con. Hiện cháu đang nghi mình có bầu. Nhưng thời gian này cháu đang bị cảm cúm khá nặng, cùng với việc nhớ lại trước đây có người xem tử vi giúp nói rằng con cháu không thông minh, có thể bị dị tật,... nên cháu lo lắng, hoang mang quá, nhiều đêm rồi ngủ không được. Từ trước tới giờ cháu chưa từng có bầu, nạo phá thai và cháu hiện cũng chưa uống một viên thuốc cảm nào cả. Mong mọi người chú ý tới trường hợp của cháu, coi giúp cháu! Cháu cảm ơn mọi người! Chúc mọi người nhiều sức khỏe, mọi việc đều an vui!!! Lá số
 5. Là thành viên lâu năm của WTT, cháu cũng đồng ý với vấn đề được nếu ở bài viết. WTT là một cộng đồng lớn, hay, bổ ích,... tuy nhiên hoạt động còn thiếu tính chuyên nghiệp. Cháu thương xuyên thấy các thành viên post những bài viết có ảnh hưởng xấu tới doanh nghiệp mà chỉ dựa vào cảm nhận của cá nhân. Các Mod xử lý các trường hợp đó chưa kịp thời, và thường chỉ đóng topic chứ không xóa topic. Như vậy vẫn sẽ có nhiều người đọc được những thông tin đó, và doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng xấu. Không chỉ ở WTT mà các diễn đàn khác cũng vậy.
 6. Cảm ơn bạn bọ cạp! Bạn nói làm mình cảm thấy lo lắng quá. Bạn có thể nói cho mình biết nhà mình bị động mộ bên Cha hay bên Mẹ? Tại sao 2 mẹ con mình lại xung khăc 1 mất 1 còn vậy? Và cách hóa giải điều đó ra sao? Cảm ơn bạn nhiều!
 7. Cháu cám ơn chú loccoctu đã rất nhiệt tình với cháu. Cháu chúc chú năm mới sức khỏe, hạnh phúc bên những người thương yêu!
 8. Cháu cảm ơn chú loccoctu! Chú cho cháu hỏi cháu tuổi Giáp Tý, con gái của cháu tuổi Mậu Tý (2008) thì hai mẹ con có khắc nhau không chú? Cung phu của cháu có xấu lắm không chú?
 9. Kính chúc các cô chú anh chị và diễn đàn một năm mới sức khỏe, vạn sự hanh thông! Kính nhờ các cô chú anh chị coi giúp lá số của cháu. Cháu xin nêu vài nét về bản thân: - Cháu sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc. Bố Mẹ ly dị nhau. Tuổi thơ của cháu không được bình yên như những bạn cùng trang lứa. Tuổi thơ ít được gần gũi Bố Mẹ, anh chị. - Năm 2008, cháu lấy chồng và sinh con cùng năm này. - Hiện tại cháu đang ly dị chồng. Một mình cháu nuôi con nhỏ (bé gái). - Cuộc sống phải tự lo, ít được sự giúp đỡ từ người thân. Cháu mong các cô chú anh chị coi giúp cháu tổng quát lá số. Nếu được, xin giúp cháu coi kỹ về đường con cái và cung phu (tại vì cháu có coi tử vi ở một số nơi thì họ nói cung phu rất xấu. Với cung phu như vậy, cháu có nên đi bước nữa không? Và nếu có thì cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc không?) Cháu xin cảm ơn các cô chú anh chị! Dưới đây là lá số của cháu: Lá số
 10. Chào anh PCNDL! Em đã từng được anh coi giúp lá số trên topic này. Em rất yêu quý con người anh: nhiệt tình, khiêm tốn. Chúc mừng anh trở lại diễn đàn nhé. Cảm ơn anh đã coi giúp em và mọi người!
 11. Dạ, em cảm ơn chị đã khuyên cho em. Đúng là em chưa hề có khái niệm thờ cúng ạ. Em sẽ thay đổi chị à. Hồi sinh viên còn năng đi lễ chùa, chứ giờ 1 năm em đi đc có 1-2 lần à, nhưng em có thường làm việc thiện. Em sẽ chú ý lời chị nói.Chị ơi, chị nói chuyện khiên tốn và dễ thương quá!
 12. - Chị ơi, em bổ sung thêm chút, đúng là em rất dễ say nắng ạ. Em dễ thích, dễ yêu lắm. - Chị nhắc em phải chú ý tới thờ cúng tổ tiên phải chăng chị thấy trong lá số của em, em ko quan tâm tới điều đó. Trước giờ em ko quan tâm tới điều đó chị ạ. Có lẽ em phải chú ý hơn. Ui, chị nói về em đúng quá. Người thân, người yêu của em thường nói em có cơn. Tên em là Quế Chi mà toàn gọi là Quế Hâm ko à. Em hay nổi nóng vô cớ, đến nhanh, qua nhanh, rồi lại thấy mình vô lý. Đúng như chị nói vậy đó. Em nghĩ chồng em lớn tuổi, em cũng có xu hướng tìn người yêu lớn tuổi ạ. Em cảm ơn chị Ngọc Lan! Hôm nay em thực sự cảm thấy mình rất may mắn khi đã được chị luận giúp!Em từng đi coi chú Dũng tử vi 1 lần, chú ko coi cho em vì nói ko đúng số. Giờ em biết mình sinh giờ nào rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm!
 13. Chị ơi, em cảm ơn chị đã luận giải chi tiết cho em! Số em thì chắc ko giữ được tiền rồi, em ko chi sắm cho em, nhưng cứ để dành đc chút thì lại có việc phải lấy ra. Em đi dạy hoc lương ko có nhiêu, nhưng em cũng gửi cho gia đình hết, em ko giữ lại gì, vì nghĩ mình lớn rồi, ko phụ giúp được gì thì có lỗi lắm. Chị khuyên em nên đi vay mượn tiền ạ, em nhát lắm chị ơi, trước gì khi nào kẹt lắm em mới dám đi vay, rồi vay xong là giữ lời hứa gửi lại liền à. Chị cho em hỏi, chồng em có lớn tuổi quá ko? Và khi cưới em, anh ấy cũng ko có khả năng tài chính tới mức tiền sữa cho con ko có ạ? Em hiểu là có con vất vả lắm, đủ thứ tiền trời ơi đất hỡi, nguyên tiền sữa đã nản rồi. Em ko có khả năng lo thì đúng, nhưng anh ấy cũng thế ạ? Vậy thì thảm quá thôi chị ơi.
 14. Em đã từng có ít nhất 4 mối tình kéo dài ẩm ương, ko dứt khoát rồi. Em là người rất tin người và luôn đặt niềm tin vào người khác. Vây nên khi người ta cứ dửng dưng ko rõ ràng như vậy, em lại bị động theo, em cứ chờ đợi (ko gây áp lực cho họ), cho tới khi em nhận ra chỉ khi ngta ko còn tình cảm ngta mới cư xử như thế thì em thôi. (Trong khi người bình thường phải nhận ra điều đó từ rất lâu rồi). Em ko hiểu sao đường tình duyên của em lại như thế. Trong khi em ko phải xấu xí, xấu tính,...