• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhị địa sinh

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  546
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

Everything posted by nhị địa sinh

 1. VARECH Tảo nâu Fucus vesiculosus L. Fucus serratus L. Fucaceae Đại cương: Tên gọi: Varech Ngành Tảo nâu (Algues brunes) cũng gọi Phaeophyceae, Fucus do tiếng hy lạp « phucos » muốn nói rong biển. Màu nâu xanh, trong rong có 2 sắc lạp (pigments) chức năng hấp thụ ánh sáng và chứa những sắc tố chánh: ● Chlorophylle a và c gọi là diệp lục tố a và c dể tan trong nước. ● Caroténoïdes có sắc tố fucoxanthine (caroténoïdes cá màu nâu), tùy theo lượng sắc tố lục và nâu nhiều hay ít mà ta có rong màu xanh hay nâu. Rong biệt chu, đa dạng, người ta dể dàng nhận biết do những phao được nằm trong tản, khác với tảo nâu sargassum phao rời ngoài. Fucus sinh sản, hiện diện phát triển rất nhiều ở bờ Đại tây dương hay biển Manche. ► Tản, là một cơ quan dinh dưởng (không rể, không thân, không lá), có bộ phận giống như rể dùng để bám vào đài vật gọi là giả căn, chỉ có chức năng bám vào đại vật mà không có chức hấp thu nước và muối khoáng như các loài thực vật sống trên đất thuộc ngành hiển hoa. Thủy triều mùa xuân tản đứt ra và tách rời khỏi đài vật (đá hay san hô … ) trôi nổi, bấp bênh, tấp vào bờ mắc cạn….dân Bretons gọi « goémon », dân Normands và charentais tên gọi « varech » để gọi chung rong biển. Thực vật và môi trường: - Nguồn gốc: Rong biển ở dọc bờ biển normandes và bretonnes - Mô tả thực vật: Dạng như lá dừa, hình phiến dài 20 cm đến 1 m, màu nâu xanh, thẳng ở gốc, kế phân nhánh chia đôi lưởng phân, chạy ra bởi gân giữa, bìa có răng cưa (fucus serratus) hay những phao hình cầu (fucus vésiculosus) - Phiến màu đen lợt hay nâu lợt của sừng, với những mục mụn màu trắng nhạt, bốc mùi hôi, mùi đặc biệt của rong biển, khi phơi dưới ánh mặt trời, theo thủy triều, có vị nhớt và mặn. - Thu hoạch: Trong năm, trên ven bờ biển Đại tây dương hay biển Manche. Rong fucus là một thành phần của Rong biển nói chung. - Bộ phận sử dụng: - Tản. - Thành phần hóa học và dược chất: ● Nguyên tố vi lượng (oligòléments): - iode. - muối khoáng. ● Chất đa đường (Polyoside): - Algine hay acide alginique (40%) Fucus là một tảo nâu có cơ cấu tản thalle hay thallus đặc biệt giàu muối khoáng, những nguyên tố vi lượng như: - đồng. - chrome. - kẽm. - sélénium. - manganèse. - sắt, - iode, - vitamine (C, B1, B2, B6, B12) - và chất xơ fibres. Thật vậy trong fucus gồm: ● 55 à 65% đường glucides (sorbitol, cellulose, mucilage…) ● 4 à 10% đạm protides (acide amine, peptides và phân hóa tố enzymes) ● 1 à 2% chất béo lipides ● 15% Chất khoáng với lượng lớn về: - iode, - chlore, - brome, - calcium, - fer, - magnésium, - phosphore, - potassium, - silicium, - sodium, - soufre ● Vitamine C Đặc tính trị liệu : - Rong fucus dùng trong chế độ ăn kiêng ốm nhờ tản fucus có tính khử nước, mỗi lần ăn vào dạ dầy sẽ hấp thụ nước lại và phòng lên tăng dung tích, đầy bụng cắt đứt cảm giác đói. - Ngoài ra, rong fucus dùng những chất của rong để thay thế, trang trải nhu cầu dinh dưởng cần thiết của chế độ ăn kiêng, giữ ốm. Do chứa nhiều iode, fucus được biết giữ một vai trò trong biến dưỡng những chất béo. - Dùng đều và thường những chất xơ thiên nhiên của rong fucus, với số lượng lớn, giúp người dùng dể dàng dẩn chuyển phân trong hệ ruột, đi cầu dễ. - Rong fucus cũng dùng như là thuốc nhuận trường nhẹ để chữa bệnh bón hành khách du lịch (bón do du lịch ngồi lâu) - Giàu chất đạm thực vật đồng hóa được, fucus nghèo năng lượng calorie và chất béo. - Thêm nữa, rong fucus chứa chất nhầy không đồng hóa, chỉ có đặc tính phòng trương phồng lên trong dạ dày khi tiếp xúc với nước, nhờ đó cắt đứt cảm giác đói tự nhiên và những chất xơ thực vật này dễ dàng chuyển qua ruột ra ngoài (transit intestinal). - Ngoài ra, Varech vesiculeux, còn được coi như thuốc để chữa bệnh psoriasis bệnh vảy nến và viêm mô dưới da (dùng ngoài da). Đồng thời, còn chữa những bệnh như: - Bướu giáp (Goitre) nguyên nhân liên quan do tuyến giáp trạng và nguyên tố khoáng iode, - bón, - thấp khớp. Chủ trị - Chỉ định dùng: Rong fucus được khuyến cáo rất hiệu quả trong khuông khổ chế độ ăn kiêng ốm để cắt cơn đói « couper la faim » và để giãm cân bằng cách mang đến cơ thể những nguyên tố dinh dưởng bình thường và cần thiết « bổ và cân đối ». ► Nấu sắc: 1 muổng súp / tô lớn nước trước bữa ăn. ► Thuốc cao: Nấu sôi một nắm varech véculeux trong nước, đắp nóng vào nếu có thể. Hiệu quả xấu và rủi ro: Đối với những người bị chứng “ hyperthyroïde ” không nên dùng. Lượng iode chứa trong rong fucus vesiculosus có thể làm bệnh trở nên trầm trọng thêm. Người ta cũng nghi ngờ đối với những người dị ứng mẩn cảm với iode. Nguyễn thanh Vân Nguồn:http://duocthaothucdung.blogspot.com/2011/05/varech-fucus-vesiculosus-l.html Fucus vesiculosus L. Đây là loại tảo biển màu nâu xám chứa nhiều iod và selen, rất hiếm trong thức ăn, và tụ chung là một tổ hợp cân bằng các vitamin, các thành phần vi lượng, đa lượng. Ngoài các nguyên tố trên còn chứa vitamin A, B1, B2, C, canxi, đồng, kẽm, mangan, coban và nhiều chất khác. Nhờ hàm lượng iod cao, trong các dạng như dyiodtyrosine, và selen – cần thiết cho hoạt động của men kích hoạt các hormone tuyến giáp, Fucusvesiculosus L. căn chỉnh chức năng tuyến giáp, cải thiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Trong số các thành phần khác của Fucus vesiculosus L., đáng kể nhất là các polysaccharide: fucoidan, laminarin, alginicacid .v. v... . Chính nhờ tính chất tạo keo của alginic acid, là chất hợp nước, có thể nở ra khoảng 25-30 lần khi ngâm nước, focus vesiculosus làm tăng sức chứa của dạ dày, giúp việc thẩm thấu các chất carbohydrate và chất béo diễn ra từ từ và bằng cách đó điều chỉnh cảm giác thèm ăn. Fucus vesiculosus L. có tác dụng chống xơ cứng, viêm nhiễm, kháng khuẩn, làm lành vết thương và làm sạch cơ thể. Nó làm tăng hoạt tính của các men (enzyme) tham gia vào quá trình oxy hóa lipid và chuyển hóa cholesterol thành acid mật, ngăn không cho cholesterol bám vào thành mạch máu. Đồng thời do không làm rối loạn quá trình tổng hợp cholesterol nên tác động tiêu cực của sự rối loạn này được loại bỏ hoàn toàn. Fucus vesiculosus rất hiệu quả đối với các bệnh viêm hệ thống tiết niệu – sinh dục, các bệnh rối loạn vi hệ (dysbacteriosis) – nó ngăn cản sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh. Các thành phần của tảo kích thích quá trình tái tạo, giúp làm lành vết thương, vết loét và lên da non. Sự kết hợp tác dụng chống oxy hóa của các thành phần mang hoạt tính sinh học của tảo và hiệu ứng đào thải của alginic acid làm tăng tác dụng bảo vệ nhiễm xạ và giải độc, trong đó có các việc đưa ra khỏi cơ thể các kim loại nặng như chì, thủy ngân và các nuclide phóng xạ. Fucus vesiculosus còn có tác dụng chống đông máu, giúp điều hòa độ thẩm thấu của mạch máu.
 2. Chúc Sư Phụ sinh nhật vui ve và sức khỏe dồi giàu, hạnh phúc.
 3. Chào Cao Khoa. Em cho hướng thêm hướng nhà.
 4. Chào CUONGTHINH. Nhà định xây là chính hướng đông nam, có nghĩa là 135 độ hay là độ số sai lệch vài độ, CUONGTHINH nên đo độ số chính xác hơn rồi cho mình biết,.
 5. Như vậy nhà hướng Tây Bắc, mà hướng TB theo HKLV năm nay bị sao ngũ hoàng chiếu tới nên không tốt lắm, với lại độ số đo bằng ĐT chắc cũng chưa chính xác lắm, nếu được thì nên đo bằng la kinh thì tốt nhất. Hồ cá bố trí bên lối đi, cần vẽ ra kích thước cụ thể rồi phân cung để xem có bị lọt vào cung TB hay cung hướng Bắc không, để tránh tuế phá năm nay tại hướng Bắc.
 6. Chào Kevin33. -Kevin33 có thể cho sơ đồ nhà và độ số hướng được không, hồ cá làm nổi hay đào xuống đất, theo PTLV thì hướng ĐN kỵ có hồ nước vì vào thế thủy ủng địa hộ, vì thế cần sơ đồ và hướng để biết nó có rơi vào hướng ĐN không.
 7. Chào Handu. - Nếu gấp quá thì lấy ngày 2/3/2014 DL, lúc 13h30, Đông bắc, Tây, Bắc, Đông, Đông nam, ... - Còn không thì lấy ngày 20/3/2014 DL, lúc 15h15, Tây, đông bắc, đông, tây bắc, nam, tây nam, ...
 8. Chào Cao Khoa. Tìm vị trí động thổ thì cần có độ số chính xác, vì nó xác định theo sơn, mà hướng ĐN có 45 độ chia cho 3 sơn, mỗi sơn 15 độ, nếu Cao Khoa không biết được độ số thì khó tư vấn được, Cao Khoa nên nhờ người đo độ số rồi đưa lên thì sẽ có người giúp cho.
 9. Chào Khanhchau0711. Trong bài viết thì ghi là 120 độ, còn trong hình vẽ ghi là 117 độ, vậy chính xác là bao nhiêu độ?
 10. Chào Kymui.-25/11/2013, lúc 8h55. Hoặc 12/12/2013 1h30 PM (tất cả DL, nhớ một hai lần chớ quá tam). Chúc như ý, phát triển, phát điền.
 11. Chào OTT. Việc xem hướng để biết hướng tốt xấu rồi bố trí nội thất, thì đó chỉ mới là một yếu tố trong nhiều yếu tốt mà PTLV xem xét. Nhà OTT đã động thổ thì có nghĩa là đã có bảng vẽ thiết kế nội thất trong nhà rồi, vì thế OTT nên úp hình lên đây, nhìn thấy được bố cục bên trong thì mới góp ý được, vì cần coi sự lưu hành khí trong cấu trúc đó theo tiêu chí về khí của PTLV.
 12. Chào Trai_viet_o_houston. Nhìn hình thì giống như một cách cục trong PTLV, mà SP Thiên Sứ đã dạy, vì thế nên liên hệ với trung tâm để được gặp SP giúp cho, Trai_viet_... nhớ cung cấp thêm các thông tin như: thời gian xây và vào ở kinh doanh của "Phở...", và năm tháng xây cái tòa nhà kế bên, độ số phải chính xác, ảnh maps google, bản vẽ bố trí bên trong, tuổi. Thân.
 13. - Ngày 30/11/2013 dương lịch, lúc 11h10. Hoặc 9/12 DL, lúc 11h30.
 14. Tranduyquang, nên cho thêm độ số hướng nhà là bao nhiêu độ, không nên chung chung là hướng TB, hay là ĐN.......
 15. Chào Tienyenn.Nên cung cấp độ số hướng và tuổi thì mới giúp được.
 16. - Ngày 10/11/2013 dương lịch, lúc 1h45. Vị trí đầu tiên là Tây, xong đến TB, B, ... - Ngày 13/11/2013 DL, lúc 7h30. Vị trí ĐB, B, TB, T, ...... Trong hai ngày trên thì ngày đầu là chính, còn ngày kế là phụ, nên chính là tốt nhất. -Hình như OTT là làm kinh tế có vẽ tốt hơn ông xã.
 17. Chào Nguyễn Dương. Em cung cấp thêm hướng nhà mấy độ, tháng 10 và 11 al đối với em là được. Em đã nhờ một số người xem ngày rồi, thì cứ đưa lên xem sao?.
 18. Chào Tranduyquang.Năm nay em mua nhà là được rồi, tuy bị kim lâu lục súc. Các hướng tốt để làm hướng nhà cũng như đặt bếp, bàn thờ là : TB, B, ĐN, ĐB.
 19. Cho thêm hướng nhà nữa đi OTT.
 20. Chào bigstar. Bigstar là nam hay nữ, muốn xem phong thủy thì phài có sơ đồ nhà và độ số la bàn, mà xem ra bigstar là người của công chúng và khá nỗi tiếng phải vậy không bigstar?.
 21. Huyền thoại kho báu hoàng cung 08/02/2013 07:35 (TN Xuân) Đó là kho báu mà theo truyền miệng là do vua Hàm Nghi chôn giấu ở một địa điểm bí mật sau ngày kinh đô Huế thất thủ vào 5.7.1885. Cuộc cướp bóc Người ta trưng ra bằng chứng về một nhà truyền giáo người Pháp là Henri de Pirey, đã viết trên tạp chí B.A.V.H (Bulletin des amis du vieux Hué - 1914) rằng khi rút khỏi kinh thành Huế, vua Hàm Nghi đã chuyển kho báu của hoàng cung đến phía bắc. Kho báu này ước chừng 950 thùng, trong đó có 400 thùng đựng đầy vàng và 150 thùng đựng đầy bạc, số còn lại là các đồ quý giá nhất trong nước, nhưng vì chiến cuộc nên nhà vua chỉ mang theo được 100 thùng mà thôi. Không lâu sau, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt, đày sang đảo Réunion, số vàng của vua chôn giấu nơi đâu? Nhiều người đặt câu hỏi như thế và lên đường tìm kiếm. Nhưng họ quên rằng hoặc không biết, trong suốt 3 tuần lễ sau ngày vua Hàm Nghi ra đi, phần lớn kho báu trong hoàng thành đã lọt vào tay người Pháp. Điều đó được ghi nhận qua tài liệu lưu trữ ở Văn khố Bộ Ngoại giao Pháp tại Paris, với lời kể của linh mục Pène-Siefert, cho biết người Pháp đã lấy trong trại Cấm Vệ quân 113 lạng vàng, 742 lạng bạc, 2.627 quan tiền. Lấy tại cung bà thái hậu Từ Dũ 228 viên kim cương, 266 món nữ trang có nạm kim cương và hạt trai, hạt ngọc; 271 vật dụng bằng vàng, 1.258 nén bạc, 3.416 lạng vàng. Họ cũng lấy hết vật phẩm của các tiên đế nhà Nguyễn dùng lúc sinh thời từ mũ miện, đai áo, triều phục, long sàng, đến các đỉnh trầm, khay chén... Tính ra “kho tàng trong hoàng cung đã mất đi ước chừng 24 triệu quan vàng và bạc”. Cuộc thất thoát kho báu của các vua triều Nguyễn kéo dài 2 tháng sau ngày kinh đô Huế bị thất thủ bởi người Pháp vào tháng 7.1885 đã gây tai tiếng hơn cả cuộc cướp phá lâu đài của hoàng đế nhà Thanh ở Bắc Kinh. Sau này vua Đồng Khánh nhiều lần đòi lại kho báu đã bị người Pháp lấy đi như biên bản ngày 21.3.1888 của Pháp đã ghi: “Trở lại chuyện đã bàn trước đây, hoàng thượng (vua Đồng Khánh) nhắc rằng các vật phẩm quý giá của hoàng gia bị thất thoát sau biến cố ngày 5.7 và chắc chắn hiện giờ đang nằm trên đất Pháp, giá trị nhất là chuỗi kim cương kết lại từ đời vua Gia Long cho tới đời vua Tự Đức, cùng một bảo kiếm nạm ngọc quý truyền lại từ đời vua Gia Long”. Một trong những vật ấn tượng trong kho báu hoàng cung là con voi bằng vàng đúc rất tinh xảo, đã bị hai người Pháp có trọng trách tranh giành về riêng mình. Để rồi cuối cùng con voi vàng (kim tượng) là báu vật truyền đời kia bị chặt ra làm hai để chia cho hai đại diện thực dân Pháp mỗi người một nửa! Đó không phải là lời đồn của binh lính người Pháp hoặc quan chức người Việt, mà được ghi trong một báo cáo của Khâm sứ Trung kỳ Paul Rheinart gửi Toàn quyền Đông Dương Richaud ngày 28.2.1889 kèm theo lời phàn nàn: "Điều buồn lòng song vẫn phải nhắc lại là thiếu tướng Prudhomme đã chiếm đoạt những vật phẩm quý báu một cách không do dự (...), và điều đáng tiếc nữa là không có ai đem trả lại phần nào trong những của cải vô giá mà họ đã tước đoạt trắng trợn”. Các chi tiết trên phần lớn nằm trong tài liệu lưu trữ ở Văn khố Bộ Ngoại giao Pháp - Paris (chưa xuất bản) được sưu tầm, trích dẫn, dịch thuật bởi Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Ngọc Cư và do nhà nghiên cứu Phan Thuận An giới thiệu qua tài liệu về các bảo vật ở hoàng cung, đăng trong Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn do Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường Thừa Thiên-Huế kết hợp với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế ấn hành (tháng 7.2002). Theo tài liệu trên, sau ngày vua Hàm Nghi đi đày, hoàng cung còn giữ lại nhiều bảo vật vô giá như những bửu tỷ bằng vàng khối có cái nặng đến 18 kg, ngọc điệp nhà Nguyễn, những chiếc độc bình lớn bằng men lam Huế (bluers de Hue), các tủ chạm cẩn xà cừ, các ché lớn thời Minh và các ché màu lục nhạt (céladon), các đĩa lớn đường kính 55 cm màu hồ thủy đẹp tuyệt vời... Ngay cả những nhà sưu tập và nghiên cứu ngôn ngữ học nước ngoài như Paul Boudet - là chứng nhân thời ấy - đã cho biết rằng, lúc bấy giờ ở điện Càn Thành (điện Trung Hòa) “vẫn còn 26 quyển kim sách đúc bằng vàng chứa đựng các chi tiết được ghi lại về lễ đăng quang của các vua Gia Long, Thiệu Trị, Tự Đức, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, Đồng Khánh, Khải Định, những điều liên quan đến lễ tuyên phong cho các hoàng hậu và các hoàng thái tử” và 46 cái ấn bằng ngọc hoặc bằng vàng. Nay những bảo vật trên hầu như đã không còn và lưu lạc khỏi kinh thành Huế, thất tán khắp bốn phương trời... Bức tranh của vị hoàng đế đi đày Tháng 11.2010, một tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi, lần đầu tiên được đem ra bán đấu giá tại Paris (Pháp). Bức sơn dầu Déclin du jour (Chiều tà) này có kích thước 35 x 46 cm, ghi là vẽ năm 1915. Lúc đó cựu hoàng ở Alger (Algérie), sống và sáng tác tranh tượng tại biệt thự Gia Long, khu El Biar. Theo quy định pháp luật, bảo vật quốc gia phải thể hiện là vật chứng của một sự kiện lớn, hoặc gắn bó với các anh hùng danh nhân, từ đó có thể nói bức tranh Déclin du jour của vua Hàm Nghi là một bảo vật. Cuộc bán đấu giá bảo vật ấy được Mathilde Tuyết Trân - một người Việt sinh sống ở nước ngoài - kể lại giá khởi đầu ấn định từ 800 - 1.200 euro. Chỉ trong vài phút giá tăng liên tục đến 4.500. Đến khi những người Việt Nam có mặt trong phòng đấu giá trả tới 5.000 euro, thì “bắt đầu có người cho giá qua điện thoại, họ thêm ngay 1.000 euro, đẩy giá tấm tranh lên 6.000 euro. Từ đó cuộc đấu giá “tay đôi” giữa hai người phụ nữ trong phòng và người đẩy giá qua điện thoại diễn ra”. Theo Mathilde Tuyết Trân, con số đã đẩy đến mức 8.800 euro cộng thêm 26% phụ phí đấu giá, thành mức tiền phải trả cuối cùng là 11.088 euro - gấp 8 lần giá ban đầu. Điều đó đã “thể hiện tình cảm đối với một kỷ vật của vua Hàm Nghi (...) tình cảm những người có lòng với quê hương và quá khứ lịch sử”. Điếu hút thuốc lào thời Gia Long, vẽ chim hạc và cành mai Bình vôi thế kỷ 19 Đồ sứ do Bảo Đại đặt làm tại Pháp có thơ và minh họa theo truyện Kiều: “Khi gió gác khi trăng sân - Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ” Tô có nắp (tiềm quy giáp) vẽ mai rùa và rồng thời Minh Mạng Đĩa vẽ chim công và hoa mẫu đơn, ký kiểu tại Anh thế kỷ 19 Bình hoa lớn vẽ mai rùa và rồng giỡn ngọc (long hí châu) thời Minh Mạng Tô men rạn “lưỡng long tranh châu” thời Gia Long - Ảnh tài liệu của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn - Giao Hưởng chụp lại Giao Hưởng http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130128/huyen-thoai-kho-bau-hoang-cung.aspx
 22. Chào Luu lehong. Nên mượn những người có tuổi ta như: 44, 55, 62.
 23. Hình nhỏ quá, có cách nào làm cho to ra không vậy? hướng bao nhiêu độ vậy?.