• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thanh Tước

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

7 Neutral

About Thanh Tước

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào bạn Đồi Xuân! Con của bạn giống hệt con mình hồi gần 2 tuổi cũng chỉ 8kg. Hồi đó mình lo lắng vô cùng vì đi khám họ bảo suy dinh dưỡng độ 1. Nhưng hồi đó mình cũng chẳng biết thuốc của Bác sỹ Ba mà cho uống. Cuối năm học 2012 này con mình kết thúc lớp lá chuẩn bị vào lớp 1 đến lớp đón con mà thấy xót xa con còi gần nhất lớp. Nhưng cách đây 2 tháng mình được Anh Thế anh Tư vấn cho bé uống Delta immune ngày 3 muỗng cà phê và Colosol ngày 2 viên uống trước khi ăn 30 phút mình thấy cháu ăn cơm nhanh hơn hẳn. Trước khi uống thuốc bé ăm cơm mất 1 tiếng 30 phút ( bữ cơm ăn hết 90 phú chỉ ăn có hơn nữa chén) thì sau khi uống thuốc thời gian ăn của bé rút ngắn còn 50- 60 phút nhưng ăn gần đầy chén. cháu ăn ngon miệng hơn và hay kêu đói hơn. MÌnh thấy thuốc có tác dụng rõ rệt. Mình đang cố gắng để cháu ăn thế nào rút ngắn còn 30-40 phút thôi và ăn được nhiều hơn. Cháu có tăng ký được khoảng 1/2 kg như vậy cũng là mừng lắm rồi vì từ tết tới giờ bé đứng hản ko tăng cân. Còn 1 chị bạn có bé gái tên Mỹ Anh hay đến nhà mình chơi con của chị bằng tuổi bé nhà mình cháu còi y như con nhà mình luôn. Hai bạn bằng ký nhau. Hai bạn cùng uống colosol giống nhau nhưng bé Mỹ Anh còn tăng hẳn 1kg, tăng hơn con nhà mình nữa đấy. Chắc đường ruột thẩm thấu được thuốc hơn con mình nên hấp thụ thức ăn cũng có vẻ nhanh hơn. Có lẻ do cơ địa từng bé. nhưng mình thấy các bé uống thuốc này sứ khỏe tăng lên rõ rệt. Vì thế Bạn Đồi Xuân hãy cho bé dùng thử thuốc Bac sỹ Ba đi. MÌnh tin sẽ có kết quả. tất nhiên phải tăng ký từ từ mới đảm bảo chứ mình thấy có nhiều loại thực phẩm chức năng vẫn bán ngoài thị trường và vẫn hay quảng cáo tăng 1 tháng tới 3kg mình thấy hãi quá, giống như heo tăng trọng vậy. Ko an toàn đâu bạn a. Chúc con bạn mau chóng tăng cân và khỏe mạng nhé.
 2. Thanh Tước Cảm ơn anh Thế Anh nhiều ạ! Thanh Tước sẽ tư vấn bệnh nhân theo phác đồ anh cho. Khi nào có kết quả Thanh Tước sẽ báo lại cho anh và các bạn trên diễn đàn biết để mọi người cùng nhau chia sẽ tiếP.
 3. Anh Thế Anh ơi! Cho Thanh Tước hỏi nhé! Chị của bạn Thanh Tước bị bệnh tiểu đường và do uống nhiều thuốc tây quá bị chuyển sang suy thận độ 2 mất rồi. Thanh Tước xin anh cho Thanh Tứớc phác đồ để chuyển cho chị ấy càng sớm càng tốt ạ! Vì bệnh này Thanh tước chưa rành về phác đồ nên xin anh cho phác đồ cụ thể luôn. Ở chỗ Thanh Tước có nhiều bệnh nhân tiểu đường lắm. Để Thanh tước chyển cho họ chữa sớm chứ không cứ dùng thuốc tây nhiều sợ chẳng bao lâu nữa họ lại bị suy thận nữa thì khổ. Cảm ơn anh nhiều nhé! Chúc anh và Bác sỹ Ba luôn mạnh khỏe!
 4. Chào mọi người ! Mình mang 1 tin vui đến với mọi người trên diễn đàn của chúng ta là có thêm một đệ tử của thuốc tây đã chuyển hẳn sang thuốc của Bác sỹ Ba rồi đấy ạ. Bạn ấy ở Bình Dương bị viêm xoang nhiều năm cứ ra ngoài hít khói bụi hoặc ngồi phòng máy lạnh bị nghẹt mũi, trở trời nước mũi chảy và nhiều khi chảy xuống họng gây ho và mắc ở cổ nên bạn ấy cứ phải khạc nhổ rất mất vệ sinh. Chữa thuốc tây rất nhiều năm rồi vẫn không thuyên giảm. Sau khi được mình hướng dẫn uống thuốc theo phác đồ Bác sỹ Ba là dùng: 1.Pharysol, 2.Panax co, 3 Tomnal va dùng thuốc xịt xoang Liều dùng ngày 4 viên chia 2 uống lúc đói và xịt mũi bằng nước xịt xoang hàng ngày Nay bạn ấy mới sử dụng thuốc được hơn 1 tháng nhưng bạn ấy đã đỡ hẳn rồi và bạn ấy tình nguyện chuyển sang chữa theo phương pháp uống thảo dược của Bác sỹ Ba hoàn toàn và quyết định điều trị 6 tháng. Bạn ấy bảo với mình thuốc bác sỹ Ba chữa rất OK. Mình cảm thấy rất vui vì dã cứu giúp được 1 bạn tránh khỏi bị hỏng dạ dày và thận chỉ vì chữa xoang phải uống thuốc tây nhiều năm. Vì thế các bạn hãy báo tin cho tất cả những ai đang bị bệnh viêm xoang biết nhé. Đừng để các bạn bè hay người thân của các bạn bị hỏng thận hoặc dạ dày chỉ vì uống Thuốc Tây do chữa viêm xoang thì quả thật đáng tiếc các bạn ạ. Thân mến!
 5. Chào các anh chị và tất cả các bạn! Những người được xem đoạn phỏng vấn bác sỹ Ba hôm nay nếu lần đầu tiên nhìn thấy Bác sỹ Ba chắc cũng sẽ ngỡ ngàng. Sao một nhà tiến sỹ Y khoa nổi tiếng thế giới, 1 nhân vật huyển thoại của nền y học nước nhà lại ăn mặc giản dị và lời nói thật môc mạc chân thành đến thế. Khi Bác sỹ nhắc đến việc chữa trị bệnh ung thư và bệnh nan y cho những người nghèo một cảm xúc trong mình dâng lên. Ôi trái tim Bác sỹ thật bao la rộng lớn bao trùm khắp nhân gian. Cầu mong cho tất cả mọi người mắc bệnh nan y đều có cơ hội được gặp Bac sỹ Ba. Nếu trong nước Việt này có được nhiều bác sỹ có tấm lòng yêu thương nhân nhân ái như Bác Sỹ ba thì đỡ khổ cho dân nghèo biết bao. Cầu chúc Bác sỹ luôn mạnh khỏe để giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa ạ!
 6. Chào bạn! Theo Thanh Tước thì bạn thử dùng Artemune, Lanpha ngày 4v chia 2 xem, mình nghĩ chắc chắn nó sẽ tốt cho bạn đó. Nếu thêm được Ezzysol thì sẽ tốt hơn, mình nghĩ thế. Chúc bạn sớm có bộ tóc đen như ý ! Thân mến
 7. Chào bạn! Thanh Tước nhớ bệnh bệnh viêm mũi dị ứng và viêm xoang đã có đăng phác đồ vài lần rồi mà. Bạn có thể tìm đọc lại từ trang 11, 12 cho tới trang này sẽ tìm thấy không chỉ bệnh viêm mũi dị ứng viêm xoan mà còn nhiều bệnh nan y khác. Thanh Tước có thể gửi tiếp cho bạn phác đồ lần nữa để nhiều bạn vào trang này lần đầu chưa biết có thể cập nhật luôn nhé: 1. Pharysol liều dùng trên 8 tuổi ngày 4 viên 2 lần trước khi ăn 30 phút dưới 8 tuổi ngày 2 viên 2 lần 2. Panaxco liều dùng trên 8 tuổi ngày 4 viên 2 lần trước khi ăn 30 phút dưới 8 tuổi ngày 2 viên 2 lần Trường hợp viêm mũi dị ứng và viêm xoang nhẹ nếu viêm nặng dùng thêm: 3. tomanal liều dùng trên 8 tuổi ngày 4 viên 2 lần trước khi ăn 30 phút dưới 8 tuổi ngày 2 viên 2 lần Trong trường hợp có bị hen suyễn dùng thêm Phytosaponin. liều dùng như trên Trường hợp làm trong môi trường nhiều khói bụi độc hại, ngửi mùi lạ, mùi nấu nướng hoặc hôi thối hắt xì hơi liên tục phải nhỏ mũi bằng muối biển Xixat pha Lidocain 4ml xịt rửa mũi nhiều lần trong ngày và trước khi đi ngủ xùng thêm thuốc xịt xoang. Chúc các bạn nhanh chóng chữa lành bệnh. Thân mến!
 8. Chào các bạn! Hôm nay Thanh tước có một niền vui thật lớn, xin chia sẻ với các bạn. Thanh Tước có cô bạn. Hôm đầu tiên cô than bé gái út 2 tuổi bị ho, viêm họng chảy mũi bình quân 1 tháng 2 lần đi bác sỹ uống thuống tây. Mà cứ uống hoài không hết cứ vài tuần bị lại. Thanh tước chỉ cho cô cô ấy cho bé uống thảo dược, với bệnh của bé chỉ cần uống : 1 pharysol 2 futasol 3 cảm xuyên hương Liều dùng như sau : Pharysol ngày 1-2 viên cho uống trước khi ăn 30 phút Futasol 1- 2 viên cho uống trước khi ăn 30 phút Cảm xuyên hương 1 viên cho uống sau khi ăn. Cô ấy thực hiện cho bé uống đúng như mình chỉ bảo chỉ sau 2 ngày bé hết chảy mũi đỡ ho, sang ngày thứ 3 hết ho. Thanh Tước bảo cô ấy hãy cho uống 1 tuần liền thì bệnh của bé sẽ ổn và lâu tái phát . Bây giờ thì bé rát ổn hết ho hẳn không còn viêm họng hoặc chảy mũi như trước nữa. Nhưng lần tiếp theo thì là bé lớn 9 tuổi. Cô ấy bảo bé vị Amidan mãn tính từ nhỏ tới giờ uống thuốc tây liên tục cứ gần đến 1 tháng là tái phát. Lần này bé lại sưng họng đỏ tấy mẹ bé cho bé uống theo chỉ dẫn vẫn thảo dược của bác Sỹ Ba: 1 pharysol 2 futasol 3 Phytosaponin. Liều dùng như sau: 1 pharysol ngày 4 viên , 2 lần trước khi ăn 30 phút 2 futasol ngày 4 viên , 2 lần trước khi ăn 30 phút 3 Phytosaponin ngày 4 viên , 2 lần trước khi ăn 30 phút. Ngày thứ nhất và thứ 2 bé uống thì họng bé vẫn sưng tấy đỏ sang ngày thứ 4-5 thì bắt đầu mưng mũ trắng. Cô ấy gọi cho Thanh Tước bảo hình như bé nhà em sau khi uống thuốc 5 ngày bị nặng hơn chị ạ, Cháu uống thuốc tây chỉ 3 ngày là khỏi, mặc dù sau đó bé lại bị tái phát lại, liên tục nhưng cứ đến bac sỹ tây y kê ba ngày bé khỏi. còn bây giờ em cho bé uống thảo dược 5 ngày mà họng của bé mưng mủ trắng xóa. Thanh Tước khuyên bình tĩnh chị không nghĩ bé nặng lên đâu nhưng thuốc Bác sỹ Ba phải có thời gian, em phải chờ thuốc ngấm mới có tác dụng. Sang ngay thứ 5 thì Thanh tước bảo cô ấy cho bé uống thêm Tomanal là loại thuốc chống viêm nhiễm nặng đến ngày thứ 6 họng của bé chỉ còn 2 vệt trắng do mủ đến ngày thứ 7 là hết sạch, Bây giờ bé rất ổn. Cô ấy bảo từ nay sẽ cho con sử dụng thảo dược và thuốc đông y cho con mà thôi sẽ không dùng thuốc tây cho con nữa sợ thuốc tây lắm rồi. Các bạn có thể hỏi cô ấy số điện thoại 0938814988 để có thêm kinh nghiệm chữa bệnh cho con nhé Trên dây là trải nghiệm của Thanh Tước xin chia sẽ cùng các bà mẹ khi con bị các bệnh viên họng, ho cảm cúm sổ mũi thường xuyên cũng như bị viêm amidan hãy nên dùng thảo dược của Bác sỹ Ba dù hơi chậm hơn chút nhưng chắc và thật sự an toàn cho các con thân yêu của mình. Chúc cac bạn và các con của bạn luôn mạnh khỏe. Thân mến
 9. Chào các bạn! Bài viết trước Thanh Tước đã post lên một số tài liệu về bệnh hen suyễn, xoang , viêm mũi dị ứng để các bạn tìm hiểu triệu chứng của bệnh hen suyễn và tìm hiểu cách điều trị của Bác sỹ Tiến sỹ Hoàng Xuân Ba. Anh Lệnh Hồ Xung đã bổ sung thêm thông tin cho hình ảnh mà Thanh Tước nêu, Allergy Research Group chính là nơi làm việc của Dr Ba Hoàng bên Mỹ. Bs.TS Hoàng Xuân Ba là Giám đốc nghiên cứu khoa học, phụ trách toàn bộ về nghiên cứu Miễn dịch của Viện nghiên cứu miễn dịch Hoa Kỳ (Allergy Research Group. Nhóm các nhà khoa học này đã nghiên cứu để hiểu về bệnh lý và tìm cách điều trị bệnh suyễn một cách hiệu quả và an toàn. Kết quả hơn 10 năm nghiên cứu đã mang lại sự thành công của sản phẩm Phytocort với những thảo dược lành tính bổ dưỡng nhưng có kết quả chữa bệnh hơn rất nhiều so với thuốc tây( kháng sinh). Vì thế Thanh tước xin chân thành khuyên các bạn nên sử dụng sản phẩm được chiết xuất bào chế từ thảo dược mà Tiểu Phương và Anh Thế Anh vẫn thường chia sẽ cùng các bạn khi trị các căn bệnh nan y hay các bệnh mãn tính. Thanh Tước xin trích lại bài viết của anh Thế Anh về Bệnh hen suyễn, xoang, viêm mũi dị ứng. Phác đồ cho bệnh tai mũi họng và liều lượng dùng có thể áp dụng như sau - cho bệnh nhân chưa tới giai đoạn mạn tính, hoặc quá muộn: 1.Pharysol 2.Panax Co 3.Thuốc xịt Thanh Tước xin giải thích thêm Sản phẩm Phytocort trong tài liệu Thanh Tước gửi các bạn là công trình nghiên cứu của Bác sỹ Ba nhưng tại sao không có trong phác đồ . Bởi vì Bác sỹ Ba đã nghiên cứu ra 1 sẩn phẩm mới hữu hiệu và an toàn hơn nữa đó chính là PANAX CO thay thế Phytocort và Pumasol. Nếu các bạn bị bệnh hô hấp bình thường chỉ cần dùng pharysol va panax co là đủ rồi, nếu ho viêm họng cấp mãn tính có đờm thì bên cạnh Pharysol và Panax Co thì nên dùng thêm futasol Ngoài ra khi các bạn bị viêm xoang mà đau răng nhức óc thì bên cạnh pharysol và Panax co dùng thêm Tomonan, tuy nhiên có 1 vài trường hợp phải thêm thuốc khác Ví dụ hen suyễn thì các bạn dùng Pharysol , panax co và thêm Phytosaponin. Còn bị Amidan bình thường không nặng lắm các bạn chỉ cần dùng Pharysol, Hemican, nếu Amidan mà nặng bên cạnh Pharysol, Hemican cần phải dùng thêm Panax Co. Trên đây là những chia sẽ của Thanh tước tới tất cả các bạn! Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe!
 10. Chào các bạn! Việc sử dụng thuốc tây ( kháng sinh) thực sự rất vô cùng nguy hại cho cơ thể, rất dễ làm hư thận là đúng. Thanh Tước có người bạn vào bệnh viện vì bệnh hen suyễn uống thuốc tây mà sau đợt đều trị đã tăng hơn 3kg khuôn mặt phù nề trông khiếp lắm do bị ứ nước trong thận rất khó bài tiết ra ngoài. Như vậy chức năng thận đã hoạt động kém đi sau lần điều trị và chắc chắn chỉ mấy lần vào viện như vậy nữa coi như hỏng luôn thận. Để các bạn và người thân trong gia đình tránh xa thuốc tây thì Thanh Tước nghĩ các bạn hãy thường xuyên vào trang Y hoc và sức khỏe các bạn có thể gặp anh Thế Anh tư vấn cho các bạn nhiều loại bệnh nhiều phác đồ điều trị và chỉ cần sử dụng thuốc theo phác đồ mà do bác sỹ Ba kê đảm bảo sức khỏe của các bạn và người thân sẽ rất tốt. Anh Lệnh Hồ Xung bảo sẽ tìm lại một số bài về bệnh hen suyễn post lên cho các ban thao khảo nhưng chắc anh bận chưa tìm được . Hiện tại Thanh Tước tìm được tài liệu nên xin posrt dùm anh Lệnh Hồ Xung để các bạn tìm hiểu cách chữa bệnh theo phương pháp của bác sỹ Hoàng Xuân Ba mà theo Thanh Tước biết thì trước khi là bác sỹ chữa bệnh ung thư và các bệnh nan y nổi tiếng thì bác sỹ Ba nổi tiếng chữa bệnh hen suyễn và chữa xoang. Mới đây sản phẩm Thảo mộc Hương lại vừa cho ra đời một sản phẩm mới Panaxco để chữa bệnh xoang và hen suyễn thay thế Pulmasol mà Bác sỹ Ba đã dày công nghiên cứu và được đánh giá rất hữu hiệu an toàn hơn hẳn thuốc cũ. mình post Tài lệu để các bạn có thể tự điều trị bệnh cho chính mình và những người thân của mình nhé. Chúc các bạn và người thân an lành mạnh khỏe!
 11. Chào các bạn! Thanh Tước biết hiện nay mới có sản phẩm PANAX CO là một giải pháp hữu hiệu cho bệnh tai mũi họng, hen suyễn, viêm mũi dị ứng, ...thuốc mới này vừa có tính hiệu quả an toàn hơn thuốc cũ vừa không gây hậu quả phụ không làm hại gan thận và suy giảm hệ miễn dịch như kháng sinh. Thanh Tước có thể up hộ anh Thế Anh về sản phẩm mới, đây là sản phảm dành cho cac bệnh tai mui họng, viêm xoang, viêm mũi dị ứng các bạn nhé. mời các bạn vào đây xem hình ảnh nhé Chúc các bạn an lành mạnh khỏe!
 12. Chào THiên Luân Cho Thanh Tước hỏi về luận tuổi chút nha. Em gái Thanh Tước sinh năm 1985, chồng cũng sinh năm 1985. Con gái đầu sinh năm 2009. Thang 12 /2012 này sinh tiep bé nữa chưa biết trai hay gái, vậy thì 2 bé có hợp bố mẹ không? Nếu không hợp sinh thêm 1 bé nữa năm nào thì tốt. Rất mong được tư vấn thanks