• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tueminh0101

Hội viên
 • Số nội dung

  82
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

7 Neutral

About tueminh0101

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ em chào anh THiên Luân, Em cảm ơn tư vấn của anh nhiều ạ. Anh có thể cho em hỏi thêm một câu nữa thôi ạ: năm 2019 là Kỷ Hợi, nhà em đã có bố mẹ Dần- Thân rùi. Thêm một bé Hợi nữa có sợ hại con hoặc con hại bố mẹ do nằm trong " Tứ hành xung Dần Thân Tị Hợi không ạ? Em chúc anh và gia đình luôn an vui ạ!
 2. Kính gửi anh Thiên Luân! Năm mới chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe Vạn Sự Như Ý ạ.! Gia đình em đang muốn sinh thêm bé thứ ba . Anh có thể xem giúp em xem vào năm 2018 hoặc 2019 em sinh được không ạ? Nếu không được thì anh xem giùm em năm nào tốt với nhé Chồng : 1980 Thạch Lựu Mộc Vợ: 1986 Giáng Hạ Thủy Con gái : 2009 Con trai: 2015 P/s: Cho em hỏi thêm là có phải không nên sinh con vào năm tam tai của người mẹ không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều! Chúc anh luôn an vui ạ!
 3. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Thừa+Vũ&date=1980,5,26,0,0&year=1980&gender=m&view=screen&size=2 Cháu chào bác haithienha và các bác các anh chị trong diễn đàn Có lẽ cũng mấy năm rồi cháu không vào diễn đàn tử vi. Hôm nay cháu lên đây nhờ bác xem lại giúp cháu lá số của chồng cháu với ạ. Chồng cháu đợt này rất hay đau yếu nên cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu trên lá số này chồng cháu phải làm gì để thuyên giảm không ạ! Chồng cháu có một anh song sinh nên bác xem giúp cháu theo phương pháp lá số song sinh với nhé!! Cháu cảm ơn bác và cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ!
 4. Em chào anh Thiên Luân, Năm ngoái em có hỏi chú Thiên Sứ thì chú nói là Canh Thân 35 tuổi là tuổi làm nhà được mà. Sao anh lại bảo năm nay lại phạm vào kim lâu thân và Ngũ Thọ Tử ạ?
 5. Kính gửi chú, Lời đầu tiên cháu hết sức cảm ơn cũng như vô cùng xúc động về những tình cảm và sự nhiệt tình mà chú giành cho gia đình nhà chị bạn cháu! Cháu cũng nhận được cuộc điện thoại của chị ấy với cuộc trò chuyện hơn 1h đồng hồ về những thiệt hơn mà chị ấy nói với cháu. Thật sự cháu không nghĩ nhà chị ấy lại có thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế mặc dù cháu cũng sẵn sàng nói nếu khó khăn sẽ có nhiều cách xoay sở tiền nong. Chị ấy có phân tích và nói lại vấn đề mà gặp chú hôm trước. Chú nói có thể sẽ phải hút cả cái bể phốt và với những cấu trúc ban đầu đã làm thì chị ấy nói cái bể phốt được xây dựng khá chắc chắn và tốn kém. Chị ấy nói lần trước làm nhà xi măng đổ vào để xây cái bể phốt này cũng mất khoảng 60-70tr bây giờ đập ra xây lại thì tiền hơn 100tr cũng hết chứ chưa nói đến những lỗi phong thủy khác, chị ấy còn sợ cái bề phốt nó nằm ngay trong nhà, khi hút ra sẽ rất bẩn và hơi nên sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nhà chị ấy nữa( nhưng đây chỉ là 1 lý do rất nhỏ) Hơn nữa, anh chị ấy lại xác định là di cư hẳn lên HN để ở và bán cái nhà ở dưới này rồi nên việc đập sửa là điều cân nhắc+ với việc gia tài chỉ còn hơn 50tr, lại chưa bán được nhà đất nên cuối cùng chỉ còn trông vào số tiền này để chạy chữa nốt cho anh ấy. Giống như cháu nói với chú là đã" kiệt quệ" rồi.! Thật đúng là vì mình chỉ có tâm mà không có sức. Thấy chết mà không cứu được trong lòng cháu cũng áy náy và buồn vô cùng, nhưng khả năng của m cũng chỉ có hạn cũng chỉ giúp được vài chục chứ tiền trăm thì thật sự khó... còn đâu âu nó cũng là số phận rồi. Ngày trước khi còn trẻ bao giờ cháu cũng nghĩ " không có gì là không thể làm được". Nhưng đến bây giờ thì cháu đã thấy " Chỉ có tiền mới làm được mọi thứ mà thôi". Anh chị ấy gặp được chú đã là một cái duyên, còn không thể nhận được những đức năng mà chú mang đến cho thì âu nó cũng là cái số. Tất cả những người bị bệnh nặng cuối cùng cũng chỉ là " hết tiền, hết thuốc" rồi cuối cùng cũng nhận được kết cục của số phận mà thôi! Cháu hết sức xin lỗi chú vì mời được chú ra ngoài này rồi mà cuối cùng lại không nhờ được chú. Đó là cái số của nhà anh chị ấy rồi! Cháu cũng rất muốn gặp chú để tỏ lòng cảm ơn và sự cảm kích của bản thân cháu nói riêng và cũng muốn gửi biếu chú một chút quà quê hương cháu. Nếu chú vẫn còn ở ngoài HÀ NỘI đến cuối tuần thì chú có thể cho cháu diện kiến vào chủ nhật tuần này được không ạ? Còn nếu chú về SG trong vài ngày tới thì tan giờ làm cháu sẽ qua Hà Nội và xin diện kiến chú vào buổi tối được không ạ? Một lần nữa cháu rất cảm ơn chú và cháu kinh chúc chú thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ ạ! Em cảm ơn anh Thiên Luân nhiều. Vợ chồng bạn em đã may mắn gặp được Chú Thiên Sứ nhưng lại không may mắn lấy được những điều chú chỉ giáo chỉ vì lý do muôn thuở" hết tiền" anh ạ! Em cũng buồn lắm nhưng cũng không biết làm thế nào? số phận rộng lớn mà sức mình có hạn, thôi thì trời định sao thì mình phải chịu vậy anh ạ!
 6. Kính gửi chú ạ! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ! Nhưng chú ơi chú có thể thu sếp ra HN sớm đươc không ạ? Vì hôm nay cháu gọi điện cho chị bạn cháu để thông báo tin chú đã nhận lời giúp thì được chị ấy thông báo là chồng chị ấy mới đi chụp lại CITI não, khối u lần trước xạ trị hóa học tưởng đã gần hết thì nay lại mọc lên một cái u mới trong não. Bác sỹ nói bệnh này đã sang di căn và khả năng sống của anh ấy chỉ còn lâu là 1 năm và nhanh là 3-6 tháng. Chú ơi chú giúp chị ấy với vì sáng nay cháu nói chuyện điện thoại mà cũng không cầm được nước mắt vì chị ấy khóc nhiều quá!Hiện tại anh ấy vẫn làm việc ở trên Hà Nội và đi về Hải Dương, tuy nhiên bây giờ thì đầu của anh ấy ngày càng đau hơn theo cấp số. Vì thế thấy chồng đau đớn mà chị ấy cũng bất lực mà cháu thương quá! Mấy hôm trước cháu có gọi điện nhưng k thấy chị ấy nghe máy vì còn bận đưa chồng đi khám chữa ở HN liên tục! Cháu rất mong chú thu sếp thời gian để giúp chồng chị ấy với ạ! Nếu có " duyên" thì chú là quý nhân phù trợ là phật thánh linh thiêng, còn nếu không thì số phận đã an bài và âu cũng là cái số chú ạ! Số điện thoại của cháu là : 098.......Cháu đã tìm được số điện thoại của chú nhưng do chú ít khi bật máy nên cháu không dám gọi làm phiền, Vậy khi nào chú ra Hn chú gọi cháu với nhé! Vợ chồng bạn cháu đã được nhắc nhở là luôn cầm máy trên tay để cháu gọi 1 cái là phải qua văn phòng gặp chú ngay! Cháu cảm ơn chú và mong chú sớm hồi âm ạ!
 7. Thưa anh Vusonganh và anh Thiên Luân. Năm ngoái em có hỏi về trường hợp của nhà em, do một số điều kiện nên năm nay nhà em bắt buộc phải làm nhà lên miếng đất hướng Tây Nam( hướng Ngũ Quỷ) theo phong thủy Lạc Việt. Em đã đo được hướng đất là hướng Tây Nam 33o. Em gửi ảnh sơ đồ lô đất, kính mong các anh bớt chút thời gian xem giúp em xem ngôi nhà theo hướng xấu này cần phải khắc chế bằng việc đặt bếp hoặc bàn thờ như thế nào ạ? hoặc cần phải tiết chế những điểm gì trong khi xây dựng thì anh giúp em lưu ý với ạ?Em cảm ơn các anh nhiều và kính chúc các anh và gia đình sức khỏe dồi dào ạ!
 8. Dạ thưa chú, Cháu thật sự rất rất xin lỗi chú. Cháu làm DN nước ngoài nên cũng không vào mạng trong giờ làm việc được, vì thế cháu chỉ lướt qua điện thoại một tý lại vào làm việc nên cháu chưa gửi hồi âm lên diễn đàn được chú ạ! Cháu cũng buổi tối về mới tranh thủ vào mạng được vì cũng do bận công việc gia đình vì thế có chậm trễ hồi âm, cháu mong chú tha lỗi và bỏ qua cho cháu với ạ! Cháu rất cảm ơn chú đã giành tâm huyết cho trường hợp của chị bạn cháu ! Nhà bạn cháu ở ngoài bắc, ở Tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội mà cụ thể là cách sân bay Nội Bài khoảng 60 KM chú ạ! Nếu chú ra tận nơi được thì đó là cái phúc của chị bạn cháu rồi. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm lắm ạ! Chú có thể cho cháu xin ngày giờ cũng như các chi phí cần liên quan đến việc đi lại để cháu bảo chị ấy được không ạ? Thực sự là cháu mừng lắm lắm ạ ! Chú cho cháu xin phản hồi với nhé! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm
 9. Cháu kính gửi các bác,các chú, các anh trong trung tâm Lý Học Đông Phương ạ! Nhà cháu hiện tại đang có kế hoạch làm nhà trong năm nay. Đầu năm chồng cháu có đi xem một thầy thì thấy cho biết chồng cháu tuổi Canh Thân thì nên làm nhà vào mùa xuân là đẹp vì chồng cháu là Mạng Mộc nên làm mùa xuân thuận lợi và đẹp nhất, và tháng tốt Nhất động thổ là tháng 2. Sau đó thầy có cho chồng cháu xin ngày giờ cụ thể như sau ạ: 1. Động thổ vào ngày 12/2 Việt Lịch lúc 7h05 sáng 2. Đổ mái tầng 1 ngày 12/3 Việt Lịch từ 6-7h sáng 3. Đổ mái tầng 2 vào ngày 6/4 Việt Lịch lúc 7-9h sáng 4. Đổ mái tầng 3 vào ngày 2/5 Việt Lịch lúc 6-7g sáng 5. Đổ mái tầng tum vào ngày 24/5 lúc 1h5 -3h kém 5 chiều Vậy cháu kính mong các bác, các anh xem giúp cháu xem ngày giờ như thế này có hợp lý và tốt chưa ạ? Cháu rất tin tưởng trung tâm lý học nên mặc dù chồng cháu có đi xem về cháu vẫn muốn nhờ các bác trong trung tâm xem qua lại giúp cháu để cháu điều chỉnh cho hợp lý với ạ! Cháu muốn nhờ các bác giúp cháu thêm một điểm đó là vì chồng cháu làm nhà hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ theo LHĐP, vậy bếp nhà cháu nên đặt ở vị trí nào là phù hợp nhất để khắc chế bớt hướng xấu của căn nhà ạ? Cháu biết để khắc chế được phải cần rất nhiều các yếu tố khác nhưng cháu nghĩ là bếp vẫn là cái quan trọng nhất trong phong thủy nên sẽ ảnh hưởng khá lớn đến gia hưng hay suy? cháu hiểu biết còn hạn chế nên mong các chú các bác chỉ bảo thêm giúp cháu ạ Cháu rất mong các bác, các chú và các anh sắp xêp thời gian tư vấn giúp cháu ạ! Cháu xin chân thành cảm ơn và chúc các bác, các chú các anh một năm mới Vạn Sự Như Ý -Mã Đáo Thành Công- An Khang Thịnh Vượng ạ
 10. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ! Cháu sẽ sớm lấy bản vẽ sơ đồ nhà và gửi lên nhờ chú ạ, hôm trước chị này cũng có nói: Chồng chị này muốn bán nhà để chuyển sang nhà mới, vậy nếu nhà chị này mà bán được nhà thì có còn bị ảnh hưởng bệnh tật nữa không hả chú? Riêng về giá cả thì cháu nghĩ nó không có gì cả khi mà người ta đang cần mạng sống hơn cả, tuy nhiên vì cũng bị kiệt quệ do chi phí chữa bệnh nên nếu bây giờ nhà chị ấy có được chú giúp chắc chắn khỏi thì vẫn cố để xoay sở được chú ạ. Còn trong trường hợp ngược lại thì đó là do số phận và không có duyên chú ạ! Cháu xin ghi nhận mọi tâm ý của chú và cháu luôn muốn chú luôn giữ vững những gì mà chú đã mất công nghiên cứu và dồn tâm huyết. Nếu chú mà bỏ nghề thì có lẽ Phong Thủy Lạc Việt cũng như thế mà dần mất đi. Chú đã phục hồi và cháu tin là có rất nhiều các thành viên trong diễn đàn cũng đã tin và đang theo nó, bây giờ bỏ lại thì quả thật lại " Hoang mang style" lắm ạ! Chú hãy vững tâm và bỏ qua mọi thứ không đáng lưu tâm để tiếp tục cống hiến và khôi phục lại nền văn minh Lạc Việt hơn 5000 năm văn hiến a! Cháu chúc chú luôn mạnh khỏe, thật mạnh khỏe. Cuộc sống đôi khi chỉ cần " sức khỏe" thôi, chúng ta sẽ có tất cả những điều khác phải không chú? !
 11. Cháu chào chú Thiên Sứ, Cháu đã post một số bài hỏi chú trên diễn đàn khi tàu ngầm rất nhiều các topic về chủ đề phong thủy cũng như tử vi lá số và các dự đoán của chú. Cháu thực sự rất tin tưởng vào những câu chuyện phong thủy cũng như những cứu cánh cho một số các trường hợp như chữa Ung Thư bằng chỉnh phong thủy hoặc giúp chồng bạn Haiphuong hồi phục sau tai nạn tưởng như chết người. .. Vì thế hôm nay cháu mạnh dạn lập topic này rất mong chú giúp đỡ cho chồng của bạn cháu! Hôm nay cháu đi lễ đền thì tình cờ gặp lại chị bạn ngày xưa ở trọ cùng phòng. Ngày chúng cháu không ở cùng cũng là lúc chị ấy lên xe hoa về nhà chồng với một anh rất khỏe mạnh đẹp trai. Hai vợ chồng đã xây nhà và có mời cháu xuống nhà 1 lần để chơi. Từ ngày anh chị đấy làm nhà mới xong cũng đã 4 năm trôi qua, chúng cháu không liên lạc nữa do bận công việc và cũng do mỗi người có một cuộc sống bận rộn cho gia đình riêng. Hôm nay gặp lại thấy chị ấy gầy rộc người đi, hỏi thăm thì chị ấy kéo cháu ra 1 chỗ nói chuyện và khóc nức nở nói rằng chồng chị đang bị UNG THƯ NÃO giai đoạn cuối. Đã đi điều trị hơn 6 bệnh viện trong nước những cũng không thuyên giảm. Tiền cũng mất mấy trăm triệu rồi nên bg chị rất buồn và tuyệt vọng. Cháu nghe thấy mà như rụng rời và không tin vào tai mình vì anh ấy năm nay mới có 34 tuổi, lại rất cao to khỏe mạnh, gương mặt thì hiền lành phúc hậu. Cháu hỏi ngay thế đã xem lại phong thủy nhà chưa thì chị ấy bảo chẳng tìm được thấy nào cả. Ông thầy nào mời đến cũng toàn có lý do nọ kia mà không ai đến xem được! Hồi hai vc cháu xuống chơi nhà chị đấy thì thấy nhà thiết kế khá đẹp. Duy chỉ có điều là cửa nhà chị đó thì đâm thẳng vào bếp. Và cảm giác cái nhà nó khá trống trải và rộng vì hầu như chỉ có một chút ngăn giữa gianngoaif và gian bếp. Như thế này có phải là " Lộ Thiên" không chú? Cháu thì nói thật chỉ đọc để biết thế thôi chứ Phong thủy khó quá nên cháu ngấm vào đầu ít lắm, với cả con gái bọn cháu đọc nó cũng khó hình dung như là đàn ông, độ sâu sắc lại không có... Giờ cháu thấy tình cảnh của chị ấy rất đau lòng, nên cháu lập topic này mong chú Thiên Sứ cứu giúp nhà anh chị ấy. Cháu có thể xin chú số điện thoại để anh chị ấy gọi trực tiếp cho chú để chú tư vấn chi tiết được không ạ? Cháu cũng động viên chị ấy là chú cũng đã cứu giúp rất nhiều các trường hợp có bệnh UNG THƯ nếu kịp thời. Mà chị ấy cũng nói là anh chồng không hề có biểu hiện gì của 1 người bị ung thư não như chóng mặt buồn nôn, mất trí nhớ. Anh ấy ngay bây giờ đã điều trị xạ trị nhưng vẫn rất minh mẫn làm việc bình thường, chỉ thi thoảng kêu đau đầu một chút. Từ một người đang khỏe mạnh bình thường, ko hề có tiền sử về bệnh tật tự nhiên sinh ra như thế thì có phải do lỗi nhà phong thủy không chú? Bạn cháu có cả bản vẽ nhà nhưng cháu ko biết gửi lên như thế nào nên có gì chú cho phép bạn cháu gọi điện cho chú với nhé! Cháu thiết tha mong chú giúp chị ây với vì chị ấy cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, trẻ quá mà bây giờ góa chồng thì tội cả chị cả anh ấy và cả cho đứa con mới vừa 3 tuổi! Cháu cảm ơn chú và chúc chú cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vương ạ!
 12. Chau thay may ong dieu tra vien trong bai nay moi la bi qua bao do nghiep chuong gay ra a! Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai? Thứ Tư, 06/11/2013 10:51 (NLĐO)- 10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng "Giết người", ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã "đẩy" ông vào vòng lao lý. Những điều tra viên này là ai? Còn bao nhiêu án oan? Tù nhân oan 10 năm: “Không khai thì cho chết” Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho ông Nguyễn Thanh Chấn Bộ trưởng Công an: Nếu ông Chấn bị oan, phải xử lý nghiêm 10 năm oan khổ, ai chịu trách nhiệm? Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) và luật sư Nguyễn Đức Biền (phải) ôm lấy nhau tại nhà ông Chấn sau khi ông được trả lại tự do ngày 4-11 Ngồi trong tù 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn chậm chạp đi nhiều so với tuổi của mình. Ông bị chứng đau đầu kinh niên, không nói được nhiều. Một câu hỏi dài, nhiều nội dung cũng có thể làm ông bị bối rối, bóp trán. Ông nhạy cảm với nỗi đau, sự mất mát đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến từ “oan” cũng có thể khiến ông bật khóc. Phải mất nhiều thời gian, ngồi thuyết phục từ từ cùng với sự động viên của Luật sư Nguyễn Đức Biền, người đã bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm và ông Thân Ngọc Hoạt (SN 1958), người anh em “đồng hao” (lấy chị vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) đã sát cánh bên vợ ông Chấn đi tìm công lý, thì người tù vừa được trả tự do này mới bình tĩnh để kể về những cơn ác mộng của mình. Trong 10 năm, có nhiều việc ông đã quên nhưng riêng việc bị ép cung thì ông vẫn nhớ. “Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn H.T, còn thì cán bộ khác hỏi. Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ”. “Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường” - ông Chấn nói. Từ trong tù, trong đơn kêu oan đề gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: "Ngày 30-8-2003, tôi nhận được “giấy mời lần 1” về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan - nạn nhân bị sát hại) không? Tôi trả lời không biết gì cả. Đến 20-9-2003, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau”. “Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”. Trong đơn mô tả: “Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang”. Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng” - ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt.<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; clear: none; float: none;">“Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim (thực nghiệm hiện trường - PV). Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở Nhớ lại thời khắc ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng T.V nói: “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu có bằng chứng nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?". Ông Hoạt cũng nhớ lại: “Tôi có làm đơn kiến nghị, tại sao không có vân tay của Chấn mà kết tội được? Nếu đúng là bản tự thú của Chấn viết tại sao gần 1 tháng sau mới dựng hiện trường? Hóa ra, ra tòa mới biết, do Chấn bị bắt tập như tập kịch dựng hiện trường cho thành thạo thì mới thực nghiệm hiện trường”. Còn Luật sư Biền cũng nhớ lại: “Tại tòa tôi hỏi: “Anh không thực hiện hành vi tội phạm sao lại thực hiện thành thục như trong mô tả của cáo trạng?”. Chấn trả lời: “Là do điều tra viên dạy thực nghiệm nhiều lần trong tù””. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này, sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác. Đáng chú ý, theo ông Hoạt và một số người dân địa phương, điều tra viên Nguyễn H.T. đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về. Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang. Trong khi đó, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004 là ông Nguyễn Minh Năng. Tuy nhiên, ông Năng bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não. Hôm nay (6-11), Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao đang xem xét để định đoạt kết quả cuối cùng của vụ án. Gia đình ông Chấn và người dân đang trông đợi công lý được thực thi. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu điều tra của vụ án chấn động công lý này thì mãi không thay đổi được. Nó đã gây ra một cơn ác mộng kéo dài tới 10 năm. Bài - ảnh: Nguyễn Quyế
 13. Dạ cháu cảm ơn bác Thiên Luân nhiều ạ! Kính chúc bác và gia đình sức khỏe ạ.
 14. Cháu đọc cái comment này của bác Loccoctu mà buồn cười lắm ạ! Bạn Tinh Tâm nên chú ý cách xưng hô nhé. Hầu như các bác ở trong này thấp nhất cũng đáng tuổi anh chị mình và cao nhất là đáng tuổi ông nội mình đó! Vì vậy để cho đỡ bất nhã hãy xưng hô là cháu với các bác trong diễn đàn nhé!, Bác Loccoctu cho cháu ké top hỏi chút ạ! Chồng cháu tuổi Canh Thân thì sơn màu tường là màu xanh dương nhạt liệu có được không ạ ?
 15. Dạ cảm ơn anh Tantran ạ. Tại em đọc cái đoạn này của chú Thiên sứ, lại thêm việc có bạn bảo là k gọi được điện thoại nên em post lên đây để lấy thông tin! Cảm ơn anh nhiều ạ!