• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dư Khang

Hội viên
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Dư Khang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

761 lượt xem hồ sơ
 1. Kính gửi chú Haithienha và các bác chú cao nhân, Hình như lâu rồi chú Haithienha không vào diễn đàn nữa ạ? Mong là chú vẫn khỏe và cuộc sống vẫn bình thường ạ. Giờ cháu có chuyện khó nghĩ quá và vô cùng quan trọng nên muốn xin ý kiến cac chú bác, anh chị ạ. Chả là nhà chồng cháu đang thuê tư vấn vụ định cư mà trong đó cháu phải ký 1 giấy cho phép chồng mang con đi. (Chồng là người đứng đơn xin định cư, cháu chỉ là người phụ thuộc). Cháu có thắc mắc thì được giải thích là chỉ là thủ tục phấp lý bên nước sở tại. Điều này khiến cháu rất lo lắng. Nếu không ký thì con cái mất đi cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà ký thì nguy cơ ko được nuôi con vì biết đâu họ cố tình lấy 2 đứa con của cháu thì sao. Hu hu. Cháu thực sự lo lắng, ko biết phải làm sao ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Du+khang&date=1986,6,11,1,30&year=2019&gender=f&view=screen&size=2
 2. Bạn đoán đúng rồi đó. Mình ở Nam. Thực ra mình đã thoả thuận với ông kia là cho mình nuôi 2 đứa còn ông ý cứ thoải mái tìm tập 2. Khi nào cần mình ký đơn là mình ký luôn. Miễn sao sống xa nhau cho thoải mái đầu óc mà ông ý ko chịu. Cứ bắt phải ra toà năm nay :(( Mình thương con là chính thôi. Năm nay mình chuyển việc và chuyển chỗ ở nên mong là thuận lợi để phòng khi có bị ép ra toà còn mong đủ tình và lý để giành nuôi 2 đứa con. Mệnh Thiên tướng mà gặp Triệt thì xấu lắm mà. Năm nay mình 34t rồi này. Cũng bắt đầu thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn do trải nghiệm nhiều hơn, giác ngộ nhiều hơn. Vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều số phận khác bạn ạ.
 3. Xin cám ơn bạn Cuteo đã ngó qua lá số giúp mình nhé. (Xin phép được gọi bạn xưng mình vì mình ko biết tuổi của bạn và nhìn nick thì đoán bạn cũng còn trẻ) Về góc độ pháp lý, bạn có lý. Có lẽ toà sẽ xử mỗi người nuôi 1 con thôi. Sẽ ko sao nếu như vẫn sống cùng thành phố. Nhưng hoàn cảnh mình giờ là 'kẻ nam người bắc'. Bọn mình đang cân nhắc thoả thuận mỗi người thay nhau nuôi cả 2 đứa trong 2 năm. Như thế chị em chúng nó không phải xa nhau mà vẫn hưởng đầy đủ cả bố lẫn mẹ chứ không phải chịu cảnh 'bố của chị', 'mẹ của em'. Nhưng năm sau bé lớn vào lớp 1 rồi, chả nhẽ cứ 2 năm lại chuyển trường. Vậy nên mình mới hi vọng lá số tử vi có thể giúp mình lựa cách nào hợp lý nhất tại đúng thời điểm nhất cho vẹn toàn. Mình sẽ ghi nhớ lời bạn nói chờ thời cơ năm sau kiện tụng nhé. Về cung phu thê, mình biết cung này của mình xấu như chú Hải đã nói. Có tập 2,3 đi chăng nữa thì cũng vẫn xấu mà, phải ko? Nếu biết trước thế thì khỏi hi vọng, khỏi mông lung đi cho lành, bạn nhỉ? Hihi. Cám ơn bạn một lần nữa nhé!
 4. Cháu xin phép cập nhật lá số 2019 ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Du+khang&date=1986,6,11,1,30&year=2019&gender=f&view=screen&size=2
 5. Cháu chào chú haithienha và cả nhà ạ. Cũng khá lâu rồi cháu mới quay trở lại diễn đàn ạ. Giờ tinh thần và cuộc sống của cháu đã tốt dần lên rồi ạ. Cháu cũng thay đổi cách suy nghĩ nên thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn trước và thầm cám ơn cuộc sống đã cho mình cơ hội cũng như thách thức để mình trở nên mạnh mẽ. Cho đến giờ, cháu vẫn là single mom ạ. Cháu cũng đã đi xa và thay đổi nhiều nơi ở mà chưa thấy anh chàng ngoại quốc nào như chú Hải nói ạ. Hì. Cháu đang làm thủ tục ly hôn nhưng chưa thoả thuận xong việc nuôi con nên chưa đưa đơn ra toà ạ. Vậy cháu xin phép được hỏi là: - Năm nay cháu tiến hành thủ tục ly hôn thì có xong việc không ạ? Cháu có giành được quyền nuôi 2 con gái ko ạ? - Trước chú Hải có nói là con cái cháu sẽ ở xa, rời xa cha mẹ sớm. Cháu hơi thắc mắc xíu là ý chú là gì ạ? Là vì nếu cháu ly hôn xong, gia đình nhà chồng có thể xuất ngoại nên cháu lo sẽ xa con mãi mãi. Cháu ko biết điều đó có tốt cho tương lai 2 đứa bé ko ạ? - Năm nay liệu cháu có tìm được chapter 2 không ạ? Cháu xin chân thành cám ơn chú và cả nhà ạ! Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ và an vui ạ!
 6. Cháu chào các bác, các anh chị trong diễn đàn ạ, Đã hơn 1 năm cháu mới quay lại diễn đàn ạ. Một năm vừa qua, cuộc sống của cháu cũng nhiều thay đổi, cháu xin cập nhật ạ: - Đã có thêm 1 bé gái giờ hơn 1 tuổi ạ - Đã mua một căn chung cư be bé ạ. Giờ 2 mẹ con ở với nhau thôi ạ. Bé lớn ở với bố và nhà nội ạ. Dù vợ chồng cháu có quay lại sống chung và có thêm 1 bé nữa cũng không làm cuộc sống chung tốt đẹp lên nên thỏa thuận sống ly thân thế ạ. - Công việc cháu cũng không sáng sủa gì cho lắm. Gọi là nhân viên quèn, làm công ăn lương, hết giờ là về vì mọi ý kiến nhiệt huyết, đóng góp của mình đều bị gạt đi hoặc bị đồng nghiệp cướp công. Chán quá ạ. - Phụ mẫu cháu thì dùng dằng, mãi chưa thể ly hôn ạ. Chuyện riêng của phụ mẫu cháu cũng không thể (không được phép) tham gia dc gì nhưng đến bao giờ họ mới hết muốn làm khổ con cháu đây ạ? Giờ năm 2017 cũng còn gần nửa năm nữa, các bác và anh chị nếu có thời gian rảnh mà lướt qua lá số của cháu thì cho cháu xin lời khuyên làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn với ạ. Cháu cám ơn nhiều lắm ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DK&date=1986,6,11,1,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 7. Bác Haithienha và cả nhà ơi, Hôm nay cháu lại 'nổi' lên báo cáo với các chú bác và anh chị chiêm nghiệm lá số của cháu đây ạ. - Đúng như bác Haithienha nói, 2016 là bé gái ạ, còn 3 tháng nữa cháu sinh rồi. Hi hi. - Các bác cho cháu hỏi năm nay cháu định mua 1 căn chung cư vào năm nay thì liệu mọi việc có hanh thông ko ạ? Có bị tranh chấp ko ạ? (Là vì cháu chưa đủ tài chính nên phải mua chung ạ). Vừa sinh con vừa mua nhà (đầu năm 2017 mới hoàn thiện và bàn giao) thì có bị sao không ạ? Cháu cám ơn các chú bác, anh chị ạ.
 8. Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ! Có lẽ số cháu vất vả nên thế ạ. Có Triệt tại Mệnh mà. Nếu sinh được 3 gái cháu cũng vui lắm ạ vì cháu xác định sinh con cho mình bớt cô đơn mà. Nửa cuối 2016 công việc có dấu hiệu tốt thì cháu lại nghỉ sinh mất rồi bác ơi. Hu hu. Thôi cháu sẽ cố gắng sống tốt, sống khỏe nhất có thể bác ạ. Một lần nữa cháu cám ơn bác và cháu sẽ ''nổi'' lên báo cáo bác vào năm 2017 bác nhé. Cháu chúc bác dồi dào sức khỏe, vui vẻ ạ.
 9. Ôi, bác Haithienha đã trở lại diễn đàn rồi ạ? Nếu cháu may mắn được bác ngó tới thì cháu xin hỏi bác mấy câu ạ: - Bác ơi, năm 2016 cháu sinh bé trai hay gái ạ? Có được thuận lợi không ạ? - 2018 cháu định sinh bé cuối cùng thì sẽ là trai hay gái và được thuận lợi không ạ? - 2016 cháu có ổn định được công việc và kiếm dc xèng nuôi con không bác? - 2016 cháu cần chú ý điều gì không tốt về sức khỏe, gia đạo, công việc à bác? Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ! Cháu xin up lại lá số ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DK&date=1986,6,11,1,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 10. Kính gửi bác Haithienha, Đã rất lâu cháu mới trở lại diễn đàn, không biết bác còn tư vấn cho mọi người không ạ? Lâu nay bác có khỏe không ạ? Bác vẫn ở US à bác? Giờ cháu xin báo cáo một số điểm nổi bật trong cuộc đời 2 năm qua bác nhé: - Gia đạo: đã ly hôn chồng nhưng do chưa dứt hẳn, còn qua lại nên sinh được bé gái vào 2014 bác ạ. Giờ cháu sống chung không hôn thú, kiểu tự nguyện thôi. Và giờ đang bầu bé thứ 2, dự sinh 2016 bác ạ. Thế vậy cháu có được coi là đã có chapter2 và sẽ ổn định được không ạ? - Công việc: cháu lận đận suốt bác ạ, cứ chuyển đi chuyển lại, nghỉ sinh con chăm con thì giờ mới vừa đi làm lại. - Mọi thứ khác: tạm ổn ạ. Nếu bác rảnh thì bác dự đoán một vài điểm nhấn trong năm 2016 và cả cuộc đời cho cháu với bác nhé! Cháu cám ơn bác ạ!
 11. Cháu cám ơn bác ạ. Đúng là sức khoẻ và tinh thần hiện tại cháu ko tốt tí nào. Giờ bị nhức đầu, tâm trạng nhấp nhổm đi phỏng vấn chỗ này chỗ kia mong tìm dc việc ưng ý. Haizzzz. Cháu chỉ dám xin hỏi thêm 1 chút nữa: - Năm nay cháu làm ivf (thụ tinh ống nghiệm) có thành công ko ạ? Nếu ko thì khoảng năm nào ạ? Vì cháu chẳng mong chapter2 đâu ạ. Thất vọng đủ rồi bác ạ, giờ chỉ mong có đứa con nương tựa lúc ko còn ai muốn chơi với mình nữa thôi ạ. - mệnh của cháu Thiên tướng gặp Triệt thì coi như hỏng hả bác. Khi nào mới có thể bình thản và hạnh phúc, hài lòng khi nghĩ về cuộc đời mình ạ? Cháu làm phiền bác hơi nhiều ạ. Mong bác thông cám cháu với ạ.
 12. Tối (sáng) nay cháu ko thấy bác Haithienha online xem cho mọi người nhỉ? Cháu vẫn dõi theo các chủ đề bác tư vấn và hi vọng lại có duyên dc bác tư vấn ạ.
 13. Cháu chào bác Haithienha, Năm mới cháu chúc bác và gia đình mạnh khoẻ ạ. Cháu nhờ bác xem giúp vận hạn năm nay 2014 đc ko ạ? - Công việc của cháu có sự thay đổi ko ạ? Giờ cháu đang thất nghiệp ạ. - Gia đình, con cái: cháu muốn làm single mom thì năm nay cháu hoặc xin con nuôi hoặc đến bệnh viện tinh trùng. Việc nào thuận với lá số cháu hơn ạ? - Ngoài ra năm nay cháu cần chú ý gì về bệnh tật, sứckhoer cha mẹ, tang tóc...không thì bác tư vấn giúp cháu với. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ.
 14. Cháu cám ơn bác! Nghe bác nói mà lòng cháu buồn rười rười. Muốn đc yên ổn mà cháu còn nhiều lận đận vậy sao bác? Thế bác ơi, đến tầm tuổi nào cháu sẽ ổn định được ạ? Con cái cháu có dị bào không ạ? Cháu có nhiều con không bác? Trai gái đủ không ạ? Còn về công việc, đến bao giờ cháu mới có chỗ đứng và thu nhập ổn định hả bác? Bác giúp cháu với ạ. Cháu cám ơn bác nhiều ạ.