• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dư Khang

Hội viên
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Dư Khang


 1. Kính chào chị Ntpt,

  Em nhờ chị xem giúp em với ạ. Thông tin của em như sau ạ:

  1- Tên: Nguyễn Thị Phương Thảo. Lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thao&date=1986,6,11,1,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2

  2-

  2- Phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tướng mạo, các bệnh tật, các vận hạn đã trải qua

  - Người cao vừa tầm 1m6, trước dáng người thon gọn nhưng sau khi lấy chồng thì béo lên nên hơi đậm người. Tuy nhiện, mặt lại nhỏ và thon gọn. Da khá trắng, răng đều, lông mi cong, mũi cao, bị cận thị. Mặt có sẹo nhỏ ở sống mũi (chỗ đeo kính) và trên trán gần đầu lông mày trái.

  - Tính khá trầm, hơi ích kỷ, cố chấp và cứng nhắc. Hay buồn rầu vô cớ, hay tự đặt áp lực cho bản thân mà không làm được là hay bị căng thẳng đầu óc, chán nản. Tính hay sợ ma.

  - Đã bị tai nạn phải phẫu thuật sọ não năm 2004 (lúc 17 tuổi). Giờ có 1 vết sẹo ở mũi, chỗ đeo kính. Nói chung khỏe mạnh, không bệnh tật, không hay đau ốm.

  - Việc học hành tương đối thuận lợi. Học đại học xong thì đi làm ngay. Nhưng sau đó cũng chuyển việc qua 2-3 công ty mà vẫn chưa thấy hài lòng. Hiện đang làm trong lĩnh vực thương mại – kinh doanh công nghệ thong tin.

  - Cưới chồng tháng 2 al 2012

  3- Thông tin về cha mẹ, anh chị, người phối ngẫu

  - Cha sinh năm 1955, người cao to, đẹp trai phong độ, tính vô lo vô nghĩ, trăng hoa, thích ăn chơi, thích văn chương. Đang làm trong lĩnh vực tài chính. Năm 2013, vừa bị mổ xẻ nhẹ.

  - Mẹ sinh năm 1960, người vừa tầm, xinh đẹp, tính tình ương ngạnh, cam đảm và chịu khó. Hiện là giáo viên. Bố mẹ hay cãi cọ nhau nên không khí gia đình cũng căng thẳng.

  - Em gái sinh năm 1990, xinh xắn, ngoan ngoãn, tính cẩn thận, hay mơ mộng. Hai chị em tính tình khá hợp nhau, hay chia sẻ.

  - Chồng sinh năm 1983, người nhỏ nhắn, da ngăm đen. Tốt tính nhưng nóng tính, vô tâm, hay ỷ lại. Học hành thì ổn nhưng công việc hơi lận đận, đang làm về kinh doanh công nghệ thông tin. Vợ chồng quen nhau qua mai mối, tìm hiểu gần 2 năm thì cưới. Vợ chồng hay ‘nay giận mai hờn’. Điều kiện kinh tế hai vợ chồng khá ổn, được bố mẹ chồng giúp đỡ nên cũng có nhà chung cư và tiện nghi.

  3- Cung cấp hình ảnh

  Đã gửi vào mail

  4. Câu hỏi:

  - Về công việc: em có sự nghiệp, địa vị vững vàng không chị? Em thích kinh doanh, có nên buôn bán hay mở công ty riêng không ạ? Em có cơ hội đi du học/sinh sống ở nước ngoài không?

  - Về gia đạo: vợ chồng ăn ở với nhau cần lưu ý điều gì không ạ? Con cái có nhiều không, đủ trai gái không? Sinh nở có được thuận lợi không? Giờ em chưa có con, khoảng thời gian nào em sẽ có hả chị?

  - Về sức khỏe: Em cần đề phòng bệnh tật gì không ạ?<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

  Em cám ơn chị nhiều!


 2. Cháu chào chú Tuý Lão,

  Xin chú giúp cháu mấy vấn đề khó khăn như sau ạ:

  - Về công việc: châu đã thất nghiệp từ tháng 8 al năm 2012 mà đến nay vẫn chưa xin được việc mới. Thế bao giờ cháu xin được việc ạ?

  - Cháu thích kinh doanh,liệu có phù hợp không ạ? Thật tình là cháu đang kinh doanh quần áo online từ năm ngoái mà lỗ quá chừng chú ạ. Chú xem giúp cháu có nên bỏ việc kinh doanh online này không ạ?

  - Về con cái, cháu đang mong mà chưa có. Chú xem giúp cháu năm nay có tin vui ko ạ? Nếu không thì đến bao giờ ạ? Liệu cháu sinh nở có được mẹ tròn con vuông không chú?

  Đây là lá số của cháu. Cháu chân thành cám ơn chú ạ.

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DK&date=1986,6,11,1,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2


 3. Ôi cháu lại được chú xem cho nữa rồi. Cháu mừng quá ạ :)

  Cháu cám ơn chú. Đúng là năm 2012 cháu không hài lòng về những quyết định của bản thân về công việc cũng như tình cảm. Nhưng giờ cháu cũng không thấy day dứt nữa ạ. Mà cháu cũng biết mệnh của cháu Thiên tướng gặp triệt rất xấu nên giờ toàn tự dặn mình phải biết 'giữ mình', bớt dần những ham hố, bon chen, hào nhoáng,... Giờ cháu cố gắng yên phận, lo con cái và cuộc sống gia đình thôi. Và cháu sẽ nhớ lời chú là sinh con 2014. Cháu chỉ mong ông trời cho mẹ tròn con vuông đúng ngày đúng tháng là cháu mừng khôn xiết (vì thực sự cháu có những lo lắng riêng về con cai và cuộc sống gd không tiện nói ở đây)

  Chú ơi, nếu chú còn thời gian và còn có duyên xem giúp cháu thì chú xem giúp chồng cháu xem sức khoẻ, bệnh tật (cả cuộc đời) có vấn đề gì không ạ? Nam 2013 anh ý nên đi du học tiếp hay chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc thì có tốt không ạ?

  Cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ.


 4. Chú Loccoctu ơi, cháu lại làm phiền chú nữa ^^ Chả là chồngcháu đang xin học bổng đi USA học MBA khoảng 1-2 năm. Chú xem giúp cháu là:

  1. 1. Năm 2013 chồng cháu có xin được học bổng không ạ?Nếu không thì đến bao giờ ạ?

  2. 2. Nếu khôngxin được học bổng thì năm 2013 nhà cháu đi tự túc có thuận lợi không chú?

  3. 3. Cháu theo chồng cháu sang đó, có thể học cùng hoặcsinh con thì có được thuận lợi không ạ? Có được mẹ tròn con vuông theo dự địnhvào năm 2014 không chú?

  Đây là 2 lá số của chúng cháu ạ:

  Chồng cháu (Ngọc)

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Ng%E1%BB%8Dc&date=1983,9,30,8,50&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

  Cháu (Thảo)

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BA%A3o&date=1986,6,11,1,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

  Cháu cám ơn chú nhiều ạ.

  Dư Khang

  Chú Loccoctu ơi,

  Cháu chờ mãi cũng đã thấy chú xuất hiện rồi. Cháu đang bán quần áo online rồi chẳng biết có thuận lợi không. Chú xem giúp cháu việc du học với nhé!

  Cháu cám ơn chú.


 5. Chú Loccoctu ơi, cháu lại làm phiền chú nữa ^^ Chả là chồngcháu đang xin học bổng đi USA học MBA khoảng 1-2 năm. Chú xem giúp cháu là:

  1. 1. Năm 2013 chồng cháu có xin được học bổng không ạ?Nếu không thì đến bao giờ ạ?

  2. 2. Nếu khôngxin được học bổng thì năm 2013 nhà cháu đi tự túc có thuận lợi không chú?

  3. 3. Cháu theo chồng cháu sang đó, có thể học cùng hoặcsinh con thì có được thuận lợi không ạ? Có được mẹ tròn con vuông theo dự địnhvào năm 2014 không chú?

  Đây là 2 lá số của chúng cháu ạ:

  Chồng cháu (Ngọc)

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Ng%E1%BB%8Dc&date=1983,9,30,8,50&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

  Cháu (Thảo)

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BA%A3o&date=1986,6,11,1,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

  Cháu cám ơn chú nhiều ạ.

  Dư Khang


 6. Cháu cám ơn chú nhiều ạ. Nói thật cháu cũng chẳng mong giàu thêm đâu. Cứ bình bình, túc tắc như hiện tại cũng ổn rồi. Quan trọng nhất với cháu là có con cái đông đúc, gia đình hanh phúc, sức khoẻ dồi dào :d

  Cháu cám ơn chú đax dành thời gian cho cháu nhé. Cháu kính chúc chú mạnh khoẻ, vui vẻ và nhiều thời gian tư vấn cho thật nhiều bạn nữa ạ.

  Cháu


 7. Chú Loccoctu ơi,

  Chắc chú bận lắm, chẳng dành thời gian cho cháu nhiều đc. Vậy cháu chỉ xin nhờ chú xem giúp chỉ riêng mình cháu thôi.

  1. vận hạn, sức khoẻ, gia đình, công việc 2013 của cháu như thế nào ạ?

  2. Cháu sinh con đầu lòng 2014 có được thuận lợi ko hả chú? Nếu ko, xin chú lời khuyên ạ.

  Kính chú


 8. Chú Loccoctu kính mến!

  Cháu xin bổ sung thêm thông tin về chồng cháu để chú giúp xem chính xác hơn ạ. Vì chồng cháu sinh khoảng 9:00 sang nên ko rõ giờ thìn hay tị chú ạ. Có 1 chú trong diễn đàn đã xem giúp cháu giờ sinh chồng cháu là giờ thìn chú ạ. Cháu xin phép được post lại lá số giò thìn và các thông tin liên quan đến chồng cháu. Cảm phiền chú xem lại. Nếu chú thấy mất thời gian vì sự ko rõ ràng của cháu thì chú có thể bỏ qua lá số chồng cháu chú ạ.

  Miêu tả sơ qua về chồng: Người gầy, da hơi đen, cao tầm 1m65, mặt thon dài có 1 nốt ruồi đen to trên má trái, răng cửa thưa, mắc bệnh hen từ nhỏ, học hành bình thường. Ít nói, tính tình hơi ích kỷ, nóng tính nhưng sống tình cảm và nội tâm. Hiện tại anh ý đang làm công ty nhà nước. Đã đi du học năm 2008 đến 2010 thì về nước nhưng công việc và sức khỏe không được thuận lợi lắm ạ.

  Là con trưởng và sau này là trưởng tộc luôn a. Hai bố mẹ bằng tuổi sinh năm 1958, em gái sinh năm 1987 ạ.

  Cháu đối chiếu cung Thê của giờ Thìn có sao Thiên Tướng giống với cung Mệnh của cháu nên nghĩ giờ sinh của chồng mình là giờ Thìn và vợ chồng cháu có truyền tinh chú ạ.

  Lá số giờ thìn:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Ngọc&date=1983,9,30,8,50&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

  Cháu trăm sự nhờ chú ạ. Cháu cảm ơn chú rất rất nhiều!


 9. Hì hì, cháu 'xấu tính' quá chú nhỉ? Cháu sẽ sửa dần dần vậy ạ :)

  Cháu muốn hỏi chú nhiều điều hơn nữa nhưng lại sợ mình tham lam quá. Bao nhiêu bạn mong mỏi được xem mà chưa được. Cháu chỉ xin chú xem tóm tắt các sự kiện chính về công việc, con cái, tổ tiên, vận hạn, sức khoẻ của 2 vợ chồng cháu trong suốt cuộc đời thôi ạ. Cháu xin phép được post lại lá số chú nhé

  Lá số của cháu:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Thảo&date=1986,6,11,1,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

  Lá số của chồng cháu:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Ngọc&date=1983,9,30,9,10&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

  Cháu cám ơn chú nhiều ạ


 10. Về hình thức cả hai vợ chồng đều ưa nhìn. Vợ hay muốn nắm quyền. Những mâu thuẫn nhỏ, cự cái hay xấy ra bất ngờ do cả hai hay ghen tuông , mà anh chàng chồng hơi đào hoa đấy. Đại vận 10 năm của anh chồng từ 25 đến 34 đang tốt.

  Cháu cám ơn chú. Vâng, thú thật là cháu quen độc lập và chủ động rồi nên hơi muốn nắm quyền một tí. Nhưng chồng cháu lại gia trưởng một cách áp đặt. Thêm nữa, chồng cháu quen được chiều chuộng, ích kỷ nên vợ chồng hay cãi cọ nhau những thứ nhỏ nhặt về thói quen, quan niệm sống. Nhưng thực ra chúng cháu mới cưới, chưa đối mặt nhiều vấn đề trong cuộc sống nên chưa biết còn xung khắc nhiều không chú ạ :)

  Mà chồng cháu ko đào hoa đâu ạ. Người thấp, gầy, đen, răng hô, tính hướng nội nên chả thấy em nào ỏ ê gì ạ :) , Chú bảo đại vận đang tốt nhưng cháu thấy công việc anh ý hơi tệ. Làm nhà nước, ít cầu tiến, đi du học về nhưng bị dí vào ngồi 1 chỗ chả làm ăn được gì cả. Một phần cũng do tính cách con người chồng cháu thôi. Chú xem anh ý làm về quản lý dự án IT có hợp ko ạ?

  Nhưng chú ơi, sau tất cả, quan trọng nhất với chúng cháu là con cái. Cháu mong chú xem kỹ giúp cháu về cung tử tức nhé.

  Cháu cám ơn chú nhiều!


 11. Nếu cháu để giữa năm Quý Tỵ có bầu để Năm Giáp Ngọ sinh con thì rất tốt. Sang năm mà sinh con thì cả hai vợ chồng sẽ sinh ra lắm chuyện kể cả tình cảm lẫn sự nghiệp .

  Vâng, chú dạy cháu xin nghe ạ. Nhưng theo tử vi, liệu việc sinh đẻ và con cái của cháu có thuận lợi được như chú bảo ko ạ? Nếu không thì cháu cần chú ý điều gì ạ? Nhà cháu mong con lắm ạ.

  Đây là lá số của chồng cháu. Nếu cháu còn có duyên với chú nưã thì mong chú xem giúp cháu về gia đạo, công việc và vận hạn của cả hai vợ chồng năm 2013 và những đại vận trong cuộc đời ạ.

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Ng%E1%BB%8Dc&date=1983,9,30,9,10&year=0&gender=m&view=screen&size=2

  Cháu chân thành cám ơn chú


 12. Cháu chào chú Loccoctu,

  Kính mong chú xem giúp cháu công việc, chồng con, vận hạn năm 2013 ạ. Hiện tại cháu đang thất nghiệp và định sang năm có em bé. Chú xem luôn giúp cháu các đại vận, cần chú ý gì nữa ạ.

  Đây là lá số của cháu chú ạ. Cháu cám ơn chú nhiều!

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Thị+Phương+Thảo&date=1986,6,11,1,30&year=1984&gender=f&view=screen&size=2


 13. Kính nhờ a Thiên Đồng, a Hạt gạo làng xem giúp e 1 quẻ xem e có nên lấy lô hàng thời trang Hàn Quốc từ một mối rất tình cờ trên mạng ko? Giá trị khá lớn nên e mới cân nhắc ạ. Các a giúp e càng sớm càng tốt nhé.

  E chân thành cám ơn!


 14. Kính gửi chú haithienha,

  Cháu cứ nghĩ mãi về nguyên tắc thiên định chú nói mà thật tình cháu chưa hiểu ẩn sau đó là chú muốn nói gì. Thôi thì cháu cứ mạnh dạn nhờ chú xem khi nào cháu mới có con? Con cái cháu ngoan ngoãn không ạ? Cháu nhiều con không ạ?

  Hiện tại cháu đang thất nghiệp, rất mong đi làm ổn định để chuẩn bị bầu bí mà sao tìm việc khó quá. Cũng biết là khó khăn chung nhưng cháu cứ nhờ chú ngó qua xem khi nào cháu tìm được việc? Công việc có ổn ko hay dc một thời gian lại phải chuyển?

  Cháu chân thành cám ơn chú!

  Nếu cô chú, anh chị nào biết về tử vi xin hãy xem giúp cháu/ em ạ. Dù ít thôi cháu/em cũng thấy biết ơn ạ.


 15. Cháu chào chú PCNDL,

  Kính mong chú bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số của cháu về mệnh, gia đạo, công việc ạ

  Cháu sinh 1:30 sáng ngày 5/5 Bính Dần al ạ.

  Lá số của cháu là:

  http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

  Những nét chính về bản thân cháu như sau ạ:

  + Cháu cao 1m6. Dáng người cân đối. Mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. Khuôn mặt hơi bé, cằm nhọn., mũi cao.

  +Tính cách: ưa ngay thẳng, ưa công bằng, nghiêm khắc với bản thân, cầu tiến và chịu khó học hỏi. Tính thương vật quý người, dễ mủi lòng. Nhưng tính hay nóng giận, khi nóng thì ăn nói nhiều khi hàm hồ :)

  + Gia đình cháu: cháu là con gái cả, bố sinh năm 1955, làm về tài chính-ngân hàng, mẹ sinh năm 1960, là giáo viên tiểu học, em gái sinh năm 1990, vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ cháu vất vả, phải gánh vác gia đình. Nhà gần chùa. Đã chuyển nhà 1 lần. Bố cháu bị bệnh tiết niệu, máu và gan nhiễm mỡ. Mẹ bị viêm xoang và đâu đầu kinh niên.

  + Đã lấy chồng tháng 2 al năm 2012 (làm lễ cưới 2 lần). Chưa có con.

  + Bị tai nạn và phải phẫu thuật sọ não năm 2001 nhưng bây giờ khỏe mạnh bình thường. Vì bị tai nạn nên có 1 cái sẹo ở mũi (chỗ đeo kính). Cháu bị cận thị mà.

  + Việc học hành nói chung là xuôi chiều mát mái vì bản thân cháu cũng chăm chỉ, cố gắng ạ. Chỉ có công việc thì hay bị chèn ép nên phải chuyển đổi, hiện cháu chưa ổn định được.

  Câu hỏi của cháu là:

  - Mệnh của cháu có xấu không? (Mệnh Thiên tướng bị 'Triệt'). Cháu cần chú ý gì về vận hạn, bệnh tật ạ?

  - Về gia đạo, có được êm ấm hạnh phúc không ạ? Chồng cháu có sự nghiệp vững vàng không, có chăm lo cho gia đình, con cái không ạ?

  Cháu có 'con đàn cháu đống' và đủ trai, gái không ạ? Chúng cháu cưới tháng 2 al năm 2012 và định sinh con đầu lòng năm 2014 (mang bầu năm 2013) thì có gặp có khó khăn gì không ạ?

  - Sự nghiệp, công việc của cháu có điều gì cần chú ý không ạ?

  Ngoài ra, cháu cần chú ý gì trong cuộc sống thì mong chú chỉ giáo ạ.

  Cháu chân thành cám ơn chú