• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dư Khang

Hội viên
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Dư Khang


 1. Chào bạn,

  Bạn cần phải cho biết chi tiết số điện thoại của mình, chứ như thế này thì khác nào bạn đánh đố các Huynh ấy.

  (Nếu nhớ được ngày giờ sử dụng thì luận đoán sẽ chính xác hơn nhiều)

  Thân mến.

  Chào lại bạn :)

  Mình thấy các bạn khác đều ký hiệu xxx hoặc *** mà vẫn được tư vấn mà bạn? Hì Hì.


 2. Gửi anh Thiên Đồng, anh Hạt gạo làng,

  Các anh xem giúp em với ạ.

  - Nữ

  - Sinh: 1:30 (sáng) ngày 05/5/Bính Dần (al)

  - Số ĐT 1: 0904...816 (đã dùng được 4-5 năm và vẫn đang dùng)

  - Số ĐT 2: 099...3636 (mới được cho, chưa kích hoạt)

  Em muốn hỏi số nào trong 2 số ĐT trên em nên dùng cho sức khoẻ, công việc, gia đạo và bạn bè ạ? Hay cả hai? Số ĐT 2 nên kích hoạt nào thời điểm nào thì tốt ạ?

  Em cám ơn các anh!


 3. @thanh.huyen

  Cập nhật lúc 29 Tháng năm 2012 - 03:54 PM Em kính nhờ anh Thiên Đồng gieo cho một quẻ.

  Nữ mạng, Đinh Mẹo, sinh 12h ngày 05/08/1987 DL

  Nam mạng, Mậu Ngọ, sinh 23h10 ngày 06/03/1978 DL

  Hỏi vào lúc 15h44 ngày 29/05/2012 DL

  1. Chúng em đã quyết định đi đến hôn sự nhưng giữa chừng trắc trở. Nguyên do thực sự từ đâu (tiền bạc, cha mẹ, bản thân...)? Chung cuộc có đến được với nhau không? Nếu được thì là khi nào?

  Lý do các đấng phụ huynh đòi hỏi vô lý. Nhưng không sao. Đường ta ta cứ đi. Vẫn đến đích.

  2. Có ai giúp đỡ để hòa giải mâu thuẫn hiện tại không? Cưới nhau về có hạnh phúc không?

  Sẽ ổn. Cưới nhau sẽ rất tốt.

  3. Công việc hiện tại của em khi nào suôn sẻ và thuận lợi hơn? Có thay đổi công việc?

  Công việc vẫn chưa ồn, nhưng không đổi đi đâu cả.

  Em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe.

  @RyoMin

  Chào chú Thiên Đồng, cháu nhờ chú xem giúp giùm cháu

  Mạng Nữ, tuổi Đinh Mẹo, ngày sinh : 07/08/1987(DL), giờ sinh : 2 giờ 45 phút sáng

  bắt đầu hỏi vào lúc 16 giờ 02 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2012

  câu 1 : hiện tại cháu không có việc làm, từ khi tốt nghiệp đến giờ cháu rất khó kiếm được việc việc làm do nghành học và tên trường làm cho nhiều nơi không nhận, cho nên có thể cho cháu hỏi là cháu có thể kiếm được 1 việc làm cháu muốn và công việc có phù hợp với cháu hay không?

  câu 2 : cháu và ba cháu có wan hệ không tốt lắm, có mâu thuẫn từ hồi 2008 tới giờ, làm cháu rất ngại gặp mặt, không biết mâu thuẫn này có thể xóa bỏ trong tương lai không ạh?

  câu 3 : cháu có thể kiếm được 1 người cháu yêu cũng như người đó sẽ yêu cháu trong năm nay không

  kết thúc hỏi vào lúc 16 giờ 6 phút

  Mong chú giải đáp những phiền muộn giùm cháu, cháu cám ơn chú nhiều

  @nghiemly

  Anh cho em hỏi thêm mấy câu nữa nha. Hỏi lúc 19h 24 phút

  1. Sau này em có mấy đứa con?, đứa đầu là trai hay gái?

  4 đứa, gái đầu.

  2. Con cái có hiếu thảo với cha mẹ không anh? Học hành có giỏi không?

  1 đứa cứng đầu, ba đứa còn lại được, giỏi dang.

  3. Em có xem bói người ta nói sau này em có vợ có con sẽ bỏ một đứa ( chết hay sao đó) anh xem có không ạ? Anh xem khoảng bao nhiêu tuổi em mới làm ăn khá giả được ạ?

  Không biết. Rất phát đạt.

  Cảm ơn anh vô cùng.

  @haphoi

  Chào bác Thiên Đồng,nhờbác xem giùm một quẻ

  em là nữ sinh 19/07/1981

  Chồng sinh 31/03/1982

  con gái đầu sinh 05/01/2009

  em dự định sinh bé út năm 2013

  Hỏi lúc 20h11 phút ngày 29/05/2012

  Câu 1: em chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp kế toán, liệu em có thay đổi được công việc phù hợp với chuyên môn không vì công việc em đang làm phải đi ca kíp nên không có thời gian đưa đón con cái đi học.Em rất muốn tìm công việc khác càng nhanh càng tốt.

  Sẽ chuyển nhưng không nhanh. Tháng 5 âm hoặc tháng 8 âm.

  Câu 2: hiện tại kinh tế gia đình em lẹt đẹt quá ,vấn đề tài chính có gì thay đổi không bác. (để sang năm còn sinh em bé nữa bác ạ.)

  Tài chánh thì chật vật. Cứ sinh đứa 2013 rất tốt. Sẽ ổn kinh tế.

  Câu 3: Chồng em cứ cuối năm và đầu năm chơi bài bạc lại nợ nần ,lương hàng tháng mang đi trả nợ, vợ con chẳng được nhờ. Ba năm nay em phải chịu cảnh đó rồi. Em buồn lắm .Bác xem hộ em liệu em sinh đứa út năm 2013, bố nó có thay đổi chút gì không ạ?Và bác xem số vợ chồng em có con trai không ạ?

  Sẽ có thay đổi. Sửa lại phong thủy nhà sẽ ổn, chồng sẽ không bài bạc.

  Em rất mong hồi âm của bác/

  @leyen

  vợ chồng cháu cùng sinh năm 1985. (mệnh kim).

  con đầu sinh vào tháng 6 DL năm nay. (mệnh hỏa). nên cháu mong hiểu được cái lưỡng kim sinh khí.Posted Image

  nhà cháu hướng chính nam, sau nhà có vườn nhỏ nuôi gà, rồi sau đó có một cái ao nhà hàng xóm.

  đằng trước là sân, vườn, tiếp đến có một cái bếp nhà hàng xóm.

  nhà bếp hướng chính đông.

  cạnh nhà bếp ở phía tây bắc của nhà ở là nhà tắm, nhà vệ sinh.

  phía đông, phía tây 2 gia đình hàng xóm ở đều làm nhà hướng chính nam ah.

  mong bác xem cho cháu xem nhà có phong thủy thế nào ah.

  nhà này phong thủy xấu quá. Nhà này hàng xóm hay dòm ngó, xích mích. trong công việc hay bị tiểu nhân chơi xấu. Dễ mắc bệnh tiêu hóa hay liên quan đến Bàng quan.

  @Dukhang

  Kính chào anh Thiên Đồng,

  Kính nhờ anh xem giúp em ạ.

  Tuổi Bính Dần

  Hỏi lúc: 14:06 phút ngày 30/5/2012 DL

  Câu hỏi 1: Sẽ sinh được mấy đứa con, đủ trai gái không, con cái sau này có ngoan ngoãn, thành đạt không?

  4 hay 6 con. Con ngoan và thành đạt.

  Câu hỏi 2: Chồng sau này có sự nghiệp vững vàng không? Có thể là trụ cột gia đình được không?

  Chồng lo là chính.

  Câu hỏi 3: Công việc hiện tại (ở vị trí và công ty hiện tại) của em có nên gắn bó bền lâu không? Nên chuyển việc vào thời gian nào nếu cần?

  Không bền lâu. nhanh thì tháng 7 âm chuyển, chậm thì sang xuân 2013

  Em cám ơn anh rất nhiều.

  @nguyentan

  Kính gửi chú Thiên Đồng!

  Cháu sinh ngày 03 tháng 03 năm 1985 tuổi Sửu (Nhằm ngày 12 tháng 2 âm lịch).

  Giờ hỏi 21giờ 55 ngày 31 tháng 5 năm 2012

  Câu 1: Năm nay cháu có vợ hay ko?

  Năm nay hoặc 2014

  Câu 2: Vợ cháu là ngừoi như thế nào?

  Đẹp. Rất ý chí. hơi bướng

  Câu 3: Cháu ở Hồ Chí Minh. Cháu có biết 1 cô gái sinh năm 1991 ở Qui Nhơn. Cháu rất quí cô gái đó. Cháu và người đó có tiến đến hôn nhân được ko ạ?

  Có thể là cô này

  Cảm ơn chú ạ!

  @msthanh

  Chào anh Thiên Đồng.

  Em là bác sỹ. Hôm nay thật sự em quá mệt mỏi. Mệt mỏi với chính mình, với nghề. Chẳng có ai để giãi bày. Em cứ có cảm giác mình đã thật có lỗi. Cứ có cảm giác ân hận day dứt không thể nào yên tĩnh được.

  Em nghĩ rằng bệnh nhân chết là do lỗi của em. Em đã ko phát hiện sớm hơn, đã không nhanh tay nhanh chân hơn. Em cảm thấy cái chết đó thật oan uổng.

  Em chỉ muốn...nói 1 điều gì đó ở đâu đó thôi.

  Em chỉ muốn hỏi anh, tại sao 1 người lại có thể trở thành bác sỹ ạ? Tại sao lại trở thành bác sỹ? Và tại sao lại sinh ra ở đất nước này, làm bác sỹ ở đất này?

  Câu hỏi nhỏ này tuy là nhỏ nhưng lý lẽ cho việc trả lời có thể nhiều, có thể chỉ đơn giản trong một hai chữ. nhưng dầu cho là nhiều hay ít thì làm sao thỏa mãn những vọng khởi trong tâm? Tôi mừng vui khi biết được một vị bác sĩ như msthanh vẫn còn cái rung động mà người đời gọi là "nhân tín" giữa cái nghề dễ bị trơ cảm xúc này. Vậy hãy đặt một câu hỏi khác hơn, "Bác sĩ là người chữa bệnh hay bác sĩ là người làm chủ quy luật thiên nhiên, quy luật tạo hóa? trong khi họ vẫn là một phần của tạo hóa?". Câu hỏi của bạn ngay giờ Đỗ Tiểu Cát. Nếu tôi nói không có khái niệm "sự chết", trong cái nhìn hạn hữu thế gian thì bạn nghĩ sao? Cái gì đó vẫn tiếp diễn vì là Đỗ Tiểu Cát. Cái gì đó kết thúc sự hiện hữu nhưng vẫn tồn tại. Nụ hoa vẫn nở rồi tàn, có cần chi cái nhìn của thế nhân?

  Thiên Đồng

  Anh Thiên Đồng ơi,

  Quẻ anh xem cho em về công việc chuẩn quá! Em vừa quyết định xin nghỉ việc và theo hợp đồng thì đến tháng 7 al sẽ nghỉ anh ạ. Quyết định của em hoàn toàn độc lập với việc gieo quẻ của anh nhé. Tuy nhiên, công ty hiện tại này lại cố gắng giữ em ở lại bằng cách thay đổi khối lượng và tính chất công việc của em và tăng lương nữa. Dù không thay đổi nhiều nhưng em thấy ổn anh ạ. Anh giúp em xin quẻ xem quyết định ở lại có ổn định lâu dài được không anh? Hay sang xuân 2013 lại ra đi?

  Em cám ơn anh nhiều!

  Dư Khang


 4. xin nhường các cao thủ ... cháu cũng muốn học luận lá số này thêm từ các vị

  Chào bạn Bemakhoe (mình thấy nick name dễ thương nên đoán bạn cùng trang lứa với mình. Nếu không phải thì xin thứ lỗi nhé)

  Mình bổ sung thêm lá số tử vi của chồng mình để mọi người có thể tham khảo đối chiếu thông tin. Có điều chồng mình không xác định được giờ sinh chính xác nên bạn có thể giúp mình xác định được không? Mẹ chồng chỉ nhớ là sinh vào khoảng 9h sáng chứ không biết 9h hơn hay kém.

  (Giờ Thìn)

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tuan+Ngoc&date=1983,9,30,8,50&year=0&gender=m&view=screen&size=2

  Hoặc

  (Giờ Tỵ)

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tuan+Ngoc&date=1983,9,30,9,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2

  Miêu tả sơ qua về chồng mình: Người gầy, da hơi đen, cao tầm 1m65, mặt thon dài có 1 nốt ruồi đen to trên má trái, răng cửa thưa, mắc bệnh hen từ nhỏ, học hành bình thường. Ít nói, tính tình hơi ích kỷ, nóng tính nhưng sống tình cảm và nội tâm. Hiện tại anh ý đang làm công ty nhà nước. Đã đi du học năm 2008 đến 2010 thì về nước nhưng công việc và sức khỏe không được thuận lợi lắm.

  Là con trưởng và sau này là trưởng tộc luôn. Hai bố mẹ bằng tuổi sinh năm 1958, em gái sinh năm 1987.

  Mình đối chiếu cung Thê của giờ Thìn có sao Thiên Tướng giống với cung Mệnh của mình nên nghĩ giờ sinh của chồng mình là giờ Thìn. Liệu có đúng không bạn?

  Cám ơn bạn nhiều nhé.


 5. Bài viết này của cháu đã đăng nhầm vào mục Luận tuổi nên có thể không nhận được giải đáp thắc mắc. Do vậy cháu copy sang mục Tử Vi. Nếu có gì sai sót thì ban quản trị có thể xóa đi ạ.

  Kính gửi chú Haithienha, chú Quốc Tuấn, chú Lão Túy, chị Tuyết Minh, chị Ntpt và các cô chú, anh chị trong diễn đàn,

  Cháu nhờ các cô chú và anh chị bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số của cháu về mệnh, gia đạo, công việc ạ.

  Lá số của cháu là:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thao&date=1986,6,11,1,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2

  Những nét chính về bản thân cháu như sau ạ:

  + Cháu cao 1m6. Dáng người cân đối. Mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. Khuôn mặt hơi bé, cằm nhọn., mũi cao.

  +Tính cách: ưa ngay thẳng, ưa công bằng, nghiêm khắc với bản thân, cầu tiến và chịu khó học hỏi. Tính thương vật quý người, dễ mủi lòng. Nhưng tính hay nóng giận, khi nóng thì ăn nói nhiều khi hàm hồ :)

  + Gia đình cháu: cháu là con gái cả, bố sinh năm 1955, làm về tài chính-ngân hàng, mẹ sinh năm 1960, là giáo viên tiểu học, em gái sinh năm 1990, vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ cháu vất vả, phải gánh vác gia đình. Nhà gần chùa. Đã chuyển nhà 1 lần. Bố cháu bị bệnh tiết niệu, máu và gan nhiễm mỡ. Mẹ bị viêm xoang và đâu đầu kinh niên.

  + Đã lấy chồng tháng 2 al năm 2012 (làm lễ cưới 2 lần). Chưa có con.

  + Bị tai nạn và phải phẫu thuật sọ não năm 2001 nhưng bây giờ khỏe mạnh bình thường. Vì bị tai nạn nên có 1 cái sẹo ở mũi (chỗ đeo kính). Cháu bị cận thị mà.

  + Việc học hành nói chung là xuôi chiều mát mái vì bản thân cháu cũng chăm chỉ, cố gắng ạ. Chỉ có công việc thì hay bị chèn ép nên phải chuyển đổi, hiện cháu chưa ổn định được.

  Câu hỏi của cháu là:

  - Mệnh của cháu có xấu không? (Mệnh Thiên tướng bị 'Triệt'). Cháu cần chú ý gì về vận hạn, bệnh tật ạ?

  - Về gia đạo, có được êm ấm hạnh phúc không ạ? Chồng cháu có sự nghiệp vững vàng không, có chăm lo cho gia đình, con cái không ạ?

  Cháu có 'con đàn cháu đống' và đủ trai, gái không ạ? Chúng cháu cưới tháng 2 al năm 2012 và định sinh con đầu lòng năm 2014 (mang bầu năm 2013) thì có gặp có khó khăn gì không ạ?

  - Sự nghiệp, công việc của cháu có điều gì cần chú ý không ạ?

  Ngoài ra, cháu cần chú ý gì trong cuộc sống thì mong các cô chú chỉ giáo ạ.

  Cháu xin chân thành cảm ơn các cô chú và anh chị.


 6. Kính gửi chú Haithienha, chú Quốc Tuấn, chú Lão Túy, chị Tuyết Minh, chị Ntpt và các cô chú, anh chị trong diễn đàn,

  Cháu nhờ các cô chú và anh chị bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số của cháu về mệnh, gia đạo, công việc ạ.

  Những nét chính về bản thân cháu như sau ạ:

  + Cháu cao 1m6. Dáng người cân đối. Mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. Khuôn mặt hơi bé, cằm nhọn.

  +Tính cách: ưa ngay thẳng, ưa công bằng, nghiêm khắc với bản thân, cầu tiến và chịu khó học hỏi. Tính thương vật quý người, dễ mủi lòng. Nhưng tính hay nóng giận, khi nóng thì ăn nói nhiều khi hàm hồ :)

  + Gia đình cháu: cháu là con gái cả, bố sinh năm 1955, làm về tài chính-ngân hàng, mẹ sinh năm 1960, là giáo viên tiểu học, em gái sinh năm 1990, vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ cháu vất vả, phải gánh vác gia đình. Nhà gần chùa. Đã chuyển nhà 1 lần. Bố cháu bị bệnh tiết niệu, máu và gan nhiễm mỡ. Mẹ bị viêm xoang và đâu đầu kinh niên.

  + Đã lấy chồng tháng 2 al năm 2012 (làm lễ cưới 2 lần). Chưa có con.

  + Bị tai nạn và phải phẫu thuật sọ não năm 2001 nhưng bây giờ khỏe mạnh bình thường. Vì bị tai nạn nên có 1 cái sẹo ở mũi (chỗ đeo kính). Cháu bị cận thị mà.

  + Việc học hành nói chung là xuôi chiều mát mái vì bản thân cháu cũng chăm chỉ, cố gắng ạ. Chỉ có công việc thì hay bị chèn ép nên phải chuyển đổi, hiện cháu chưa ổn định được.

  Câu hỏi của cháu là:

  - Mệnh của cháu có xấu không? (Mệnh Thiên tướng bị 'Triệt'). Cháu cần chú ý gì về vận hạn, bệnh tật ạ?

  - Về gia đạo, có được êm ấm hạnh phúc không ạ? Chồng cháu có sự nghiệp vững vàng không, có chăm lo cho gia đình, con cái không ạ?

  Cháu có 'con đàn cháu đống' và đủ trai, gái không ạ? Chúng cháu cưới tháng 2 al năm 2012 và định sinh con đầu lòng năm 2014 (mang bầu năm 2013) thì có gặp có khó khăn gì không ạ?

  - Sự nghiệp, công việc của cháu có điều gì cần chú ý không ạ?

  Cháu xin chân thành cảm ơn các cô chú và anh chị.


 7. Kính gửi bác Huyencodieuly,

  Kính nhờ bác xem giúp cháu xem công việc và công danh của cháu sau này thế nào ạ. Hiện tại cháu làm về mua hàng và xuất nhập khẩu. Nhưng cháu định mở shop thời trang để kiếm thêm thu nhập. Kính nhờ bác xem giúp cháu:

  - Cháu có nên mở shop không? Nếu có thì vào thời gian nào sẽ thuận lợi?

  - Cháu muốn đi du học về thương mại hoặc tài chính. Liệu cháu đi du học có tốt không? Nên đi vào thời gian nào ạ?

  - Công việc và sự nghiệp sau này của cháu ra sao hả bác?

  Lá số của cháu đây bác ơi:

  http://www.lyhocdong...ew=print&size=2

  Cháu cám ơn bác rất nhiều!

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Kính gửi bác Huyencodieuly và các cô chú trong diễn đàn,

  Kính nhờ bác và các cô chú xem giúp cháu những thắc mắc như trên ạ. Có thể tùy theo cơ duyên, dù ít dù nhiều cháu cũng mong nhận được hồi đáp của bác và các cô chú ạ.

  Cháu xin cám ơn.


 8. Kính chào anh Thiên Đồng,

  Kính nhờ anh xem giúp em ạ.

  Tuổi Bính Dần

  Hỏi lúc: 14:06 phút ngày 30/5/2012 DL

  Câu hỏi 1: Sẽ sinh được mấy đứa con, đủ trai gái không, con cái sau này có ngoan ngoãn, thành đạt không?

  Câu hỏi 2: Chồng sau này có sự nghiệp vững vàng không? Có thể là trụ cột gia đình được không?

  Câu hỏi 3: Công việc hiện tại (ở vị trí và công ty hiện tại) của em có nên gắn bó bền lâu không? Nên chuyển việc vào thời gian nào nếu cần?

  Em cám ơn anh rất nhiều.

  Du Khang


 9. Kính gửi bác Thiên Luân,

  Cháu hỏi giúp em cháu bác nhé:

  Cặp số 1 (84-86)

  Chồng sinh năm 1984

  Vợ sinh năm 1986

  Dự sinh con đầu lòng (chưa biết trai hay gái) tháng 10 AL năm 2012. Như thế con sinh ra có hợp bố mẹ không ạ? Nếu có xung khắc thì tình hình sức khỏe và kinh tế gia đình ảnh hưởng như thế nào hả bác?

  Cặp số 2 (81-86)

  Chồng sinh năm 1981

  Vợ sinh năm 1986

  Hiện mới cưới chưa có con. Vậy nên sinh hai con năm nào, trai hay gái ạ?

  Cháu cám ơn bác nhiều ạ.


 10. Kính gửi bác Huyencodieuly,

  Kính nhờ bác xem giúp cháu xem công việc và công danh của cháu sau này thế nào ạ. Hiện tại cháu làm về mua hàng và xuất nhập khẩu. Nhưng cháu định mở shop thời trang để kiếm thêm thu nhập. Kính nhờ bác xem giúp cháu:

  - Cháu có nên mở shop không? Nếu có thì vào thời gian nào sẽ thuận lợi?

  - Cháu muốn đi du học về thương mại hoặc tài chính. Liệu cháu đi du học có tốt không? Nên đi vào thời gian nào ạ?

  - Công việc và sự nghiệp sau này của cháu ra sao hả bác?

  Lá số của cháu đây bác ơi:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BA%A3o&date=1986,6,11,1,30&year=0&gender=f&view=print&size=2

  Cháu cám ơn bác rất nhiều!


 11. Kính gửi các cô chú trong diễn dàn,

  Cháu nhờ các cô chú xem giúp vợ chồng cháu năm sinh con ạ.

  Chồng sinh: 24/8 Quý Hợi (1983) (AL)

  Vợ sinh: 05/5 Bính Dần (1986) (AL)

  Vợ chồng cháu cưới tháng 2 Nhâm Thìn. Chúng cháu sinh con đầu lòng 2013 có tốt không ạ? Nếu không tốt thì làm gì để tránh điều xấu ạ?

  Cháu xin chân thành cám ơn cô chú!

  Cháu Dư Khang


 12. Cháu chào chú Thiên Luân và đại gia đình,

  Cháu mới tham gia diễn đàn nhưng rất quan tâm đến các bài viết và chủ đề các cô chú và anh chị viết và bàn luận. Nhân đây, cháu xin được nhờ chú Thiên Luân và các anh chị xem giúp cháu về tử vi.

  Lá số tử vi của cháu là:

  http://www.lyhocdong...ew=print&size=2

  Lá số tử vi của chồng cháu là:

  (Giờ Thìn)

  http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

  Hoặc (vì mẹ chồng cháu chỉ nhớ là sinh vào khoảng 9h sáng chứ không biết 9h hơn hay kém)

  (Giờ Tỵ)

  http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

  Miêu tả sơ qua về chồng cháu để bác và mọi người có thêm cơ sở xem xét lá số cho chồng cháu: Người gầy, da hơi đen, cao tầm 1m65, mặt thon dài có 1 nốt ruồi đen to trên má trái, răng cửa thưa, mắc bệnh hen từ nhỏ, học hành bình thường. Hiện tại anh ý đang làm công ty nhà nước.

  Là con trưởng và sau này là trưởng tộc luôn. Hai bố mẹ bằng tuổi sinh năm 1958, em gái sinh năm 1987.

  Chúng cháu cưới nhau vào ngày 2/2 và 8/2 Âm lịch năm nay (Nhâm Thìn). Cưới 2 lần vì ông thầy xem ngày cưới bảo cần phải thế.

  Câu hỏi của cháu như sau:

  1. Vợ chồng cháu lấy nhau có gặp khó khăn, trở ngại gì đáng chú ý về sức khỏe, công việc và cuộc sống nói chung không ạ? Nếu có thì điều đó xảy ra vào giai đoạn nào? Nên làm gì để tránh ạ?

  2. Vợ chồng cháu có nhiều con không ạ? Trai, gái đủ không ạ? Khi nào thì cháu thuận lợi sinh đẻ (hoặc cháu nên sinh con vào năm nào, ví dụ năm 2013 thì có được không ạ? Trai hay gái trước thì tốt hơn ạ?)

  3. Chúng cháu muốn đi du học về kinh tế nói chung (thương mại, tài chính, quản trị,…). Liệu năm nay có nên đi không ạ? Và đi về rồi thì công việc có hanh thông hơn không ạ?

  Cháu xin chân thành cám ơn chú Thiên Luân và đại gia đình đã dành thời gian quan tâm đến thắc mắc của cháu ạ!

  Kính thư

  Dư Khang