• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Trần Thế Anh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

19 Good

About Trần Thế Anh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  trantheanh.pn@gmail.com
 • Sở thích
  Khám chữa bệnh, Đông y,

Contact Methods

 • Yahoo
  thaoduoc_tunhien

Xem hồ sơ gần đây

147 lượt xem hồ sơ
 1. Chào bạn, Trước mắt, bạn tư vấn cho bệnh nhân dùng thuốc như sau nhé: 1. Trigosol 6v chia 3 2. Ezysol 4v chia 2 3. Edemasol 9v chia 3 Tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn kiêng áp dụng cho người tiểu đường. Những bệnh nhân tiểu đường nếu không điều trị đúng phương pháp, sử dụng thuốc tây quá đà dễ dấn tới hậu quả phụ như thận hư, hỏng khớp, viêm dạ dày. Trân trọng
 2. Chào em Thuốc dùng tốt nhất khi đói là vì khi đó dạ dày chưa có thức ăn, sẽ tiêu hóa thuốc và thẩm thấu vào cơ thể trước khi thẩm thấu nguồn năng lượng do thức ăn đưa vào. Bởi vậy sẽ ko bị tác dụng ảnh hưởng bởi thức ăn. Tuy nhiên, nếu thuốc có tác dụng phụ thì sẽ không tốt cho dạ dày nếu để dạ dày đói. Các thuốc khác dùng sau khi ăn vì nếu dùng trước có thể làm ảnh hưởng tới dạ dày, thậm chí còn hỏng dạ dày. Thuốc BS Ba đưa ra tuyệt đối an toàn, nên uống lúc đói thì dạ dày cũng không vấn đề gì hết. Em cứ yên tâm dùng đều. Và bản thân vợ chồng e dùng một thời gian cũng thấy, thuốc BS Ba rất tốt mà không có bất kỳ hậu quả phụ nào, phải không? Thế Anh
 3. Chào bạn, Chồng bạn có thể dùng: 1. Aginiba 4v chia 2 2. L anpha 6v chia 2 Sau khi dùng 2 loại này thì chất lượng tinh trùng sẽ cải thiện đáng kể, phong độ sinh lý cũng ổn định. Ngoài ra cũng làm tan mỡ bụng. Nếu vợ chồng bạn định sắp có em bé thì bạn cũng nên dùng thêm L anpha, Artemune. Trân trọng
 4. Chào ban Ban có thể dung theo đơn: 1. Panax CO 6 viên chia 2 lần 2. Pharysol 4 vien chia 2
 5. Chào các bạn. Hôm nay có chút thời gian vào diễn đàn thấy các bạn trao đổi nhiều và chủ yếu là chia sẻ những kết quả khi dùng các sản phẩm. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một số điều về Colosol nhé. Tại sao Colosol lại được dùng cho nhiều bệnh như vậy? Hệ miễn dịch có 90% được nằm ở hệ tiêu hóa, chính vì vậy có rất nhiều bệnh sinh ra do đường tiêu hóa của chúng ta có vấn đề. Colosol có tác dụng gì đối với hệ tiêu hóa? Trong thành phần của Colosol có: Delta Immune và một số thảo dược quý rất tốt cho đường tiêu hóa, nhuận tràng. Colosol có thể kích thích tái tạo nhu động ruột, giúp cân bằng vi sinh đường tiêu hóa và quan trọng nhất là tăng đề kháng trực tiếp cho hệ tiêu hóa nhờ có Delta Immune (Các bạn có thể tham khảo trên mạng về delta Immune). Chính vì vậy mà có một số bệnh không liên quan gì đến tiêu hóa mà vẫn cho dùng Colosol thì các bạn đừng ngạc nhiên nhé. VD: Có một số anh/chị hoặc các cháu nhỏ bị dị ứng do ăn hải sản, nhộng,... nhưng sau một thời gian dùng Colosol thì không bị nữa. Các anh/chị bị đau dạ dầy dùng Colosol thấy tốt hơn nhiều thuốc tây. Để giải thích cặn kẽ thì rất dài, mình chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn hiểu thêm về phương pháp chữa bệnh của BS Ba. Nếu cần hỏi về bệnh cụ thể, các bạn cứ liên hệ điện thoai hoặc gửi email cho mình nhé. Chúc các bạn luôn khỏe. Thế Anh
 6. Chào bạn Bệnh nhân như bạn tả thì tình trạng cũng khá nặng rồi, nếu bạn ở HN thì nên đưa bệnh nhân đến điều trị tích cực rồi sau đó uống thuốc phòng ngừa. Đơn thuốc uống: - VIdo 6 viên - Ezysol 4 viên - L-anpha 4 viên - Thuốc xoa trực tiếp tại chỗ Bệnh này bạn nên cản thận vì nếu ko xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến vận động. Thế Anh Chào bạn Bạn dung theo đơn sau nhé: 1. Dung dịch: 5 gam Natri Bicarbonat 5% + 100 ml nước. Bạn uống 4 lần, mối lần 25ml 2. Colosol 6 viên chia 2 3. Artemun 4 viên chia 2 lần. Thế Anh 2.
 7. Chào bạn Bạn có thể dùng Delta Imune hòa cùng sữa cho cháu uống để ổn định đường tiêu hóa của cháu. Cố gắng cho cháu dùng sữa mẹ, hạn chế tối đa phải dùng sữa bột. Bạn cũng phải dùng Colosol (6 viên chia 2 lần), Cytocan (4 viên chia 2 lần). Bạn dừng ngay việc cho cháu uống nước cam, quýt. Bạn có thể xay rau diếp cá lấy nước cho cháu uống. Đối với bệnh tim bẩm sinh của cháu, em nêu rõ cho là bị như thế nào nhé. Trước mát, em lấy cho cháu Vido và CoQ10 uống mỗi ngày 1 viên. Chúc cháu mau khỏe. Thế Anh
 8. Chào Bạn Colosol là viên con nhộng ban ạ. Con bạn nên cho dung 2 viên/ngày nếu cháu không co bất thường gì về tiêu hóa. Nếu có vấn đề gì bạn có thể liên hệ với mình, mình sẽ chỉ giúp. Thế Anh
 9. Kinh nghiệm dùng và mua sản phẩm điều trị Chào các bạn Minh chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm: 1. Có một số hoạt chất chỉ có tác dụng khi bạn dùng ở liều đủ, do vậy các bạn nên tham khảo kỹ liều tối thiểu phải dùng là bao nhiêu (VD: Coq10 <100 mg/ngày là hầu như không có tác dụng đâu nhé). Ngược lại, một số loại nếu dùng quá liều sẽ gây ngộ độc (Chắc điều này các bạn hiểu rõ). 2. Có nhiều sản phẩm tên khác nhau nhưng hoạt chất chính là như nhau, do vậy: Các bạn nên đọc kỹ hàm lượng hoạt chất chính có trong sản phẩm để biết chính xác mình dùng bao nhiêu mg. Tìm hiểu ký hoạt chất khác xem có ảnh hưởng đến bệnh khác của mình không (VD: Đau dạ dầy, dị ứng,..) 3. Việc uống thuốc để điều trị là cần thiết và phải được tuân thủ đúng. Do vậy, các bạn nên cẩn trọng với đơn thuốc của mình và nên hỏi kỹ bác sĩ kê đơn về công dụng của từng loại nhé. 4. Để bạn không phải mua thuốc để chữa bệnh thì các bạn nên phòng bệnh bằng cách tăng cường sức khỏe: Tập thể dục, có lối sống lạc quan, lành mạnh và sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Theo số liệu thống kê: tại Mỹ là 95%, tại Nhật 98% và tại Việt Nam là 100%, nhưng ở Việt Nam thì quan điều về sản phẩm hỗ trợ không giống Nhật, Mỹ và liều lượng của Việt Nam hơi cao (VD: Wasabi người Nhật dùng tí xíu nhưng VN thì cứ phải chẩy nước mắt mới đã, rượu thuốc chúng ta phải dùng cho tới say và hải sản phải ăn tới khi bị Gout,...). Chính vì vậy, các bạn nên hiểu thật đúng các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe nhé (VD: rau xanh, các loại cây cỏ quanh chúng ta, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên,...) và nếu có dùng những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe theo dân gian như rượu thuốc,.., thì cũng nên chú ý đến liều lượng nhé. Chúc các bạn khỏe. Thế Anh
 10. Thế Anh muốn có 1 số điện thoại sao cho phục vụ được nhiều bệnh nhân hơn nữa, cứu chữa được nhiều người hơn nữa thì có chọn được không? Trân trọng. Thế Anh
 11. Xác nhận 2 ố điện thoại của Hoa Hồng Xanh đưa ra. Các bạn khi cần mua thuốc BS Ba thì nên gọi 2 số trên, vì các lý do như sau - Tránh mua thuốc giả - Tránh mua với giá bán không như giá công ty - Tránh việc kê đơn quá mức cần thiết: VD chỉ cần 2 loại thì kê 4, 5 loại; chỉ cần 4v thì kê 6, 8v/ngày - đi ngược lại với tinh thần của anh Ba Anh Ba luôn mong muốn chữa trị được cho tất cả mọi người với phương pháp hữu hiệu nhất và chi phí hợp lý nhất, chính bởi vậy mà các đầu mối giao thuốc đều phải đặt chữ TÂM lên hàng đầu và phải thực sự được tin tưởng, tránh tình trạng sống trên bệnh tật của bệnh nhân như đại đa số y bác sỹ hiện nay. Ở HN thì dễ hơn. Còn mọi người trong SG thì yên tâm là người được chọn hiện có sự đảm bảo của 1 người trong Ban lãnh đạo về chữ Đức và đặc biệt được tin tưởng. Hi vọng chúng ta sẽ góp phần giúp BS Ba cứu chữa được nhiều người hơn nữa. Trân trọng Thế Anh
 12. Cảm ơn bạn Thanh Tước đã up hộ Thế Anh. Những ngày gần đây, TA nhận được rất nhiều lời tư vấn liên quan tới bệnh về tai mũi họng. Quả thực nó không phải bệnh nặng hay nan y như ung thư nhưng nó mang lại không ít phiền toái trong cuộc sống và gây khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi làm, sinh hoạt thường ngày, ... của mỗi bệnh nhân. Ngoài thuốc xoang và hen suyễn, có 1 loại thuốc được hỏi rất nhiều - cũng vì nó có mặt ở khá nhiều phác đồ điều trị các bệnh mạn tính - đó là Ezysol CQ10. Ngoài tác dụng hỗ trợ tim mạch và dùng cho hầu hết các bệnh liên quan tới tim mạch như huyết áp, tiểu đường, hở xoang tim, ... thì Ezysol CQ10 còn rất được ưa chuộng bởi tác dụng chống lão hóa, mang lại làn da mịn màng, mái tóc đen, ... cùng sự trẻ trung cho cơ thể. CoQ10 được dùng rất nhiều trong ngành mỹ phẩm. Chính vì tác dụng làm đẹp, mà nhiều người có gọi điện tới số hotline để đặt mua. Tuy nhiên, số lượng sx ra không kịp cung ứng, TA mong các bạn hãy mua ở ngoài cũng được, vì CoQ10 là loại thuốc khá nổi tiếng và có thể mua được dễ dàng. Có 1 điểm lưu ý là phác đồ TA tư vấn cho mọi người là theo hàm lượng thuốc của BS Ba - hàm lượng khá cao, 100mg/viên thuốc. Còn thuốc bên ngoài thường chỉ khoảng 40 - 50mg. Bởi vậy, khi dùng thuốc, moi ng tự tính theo phác đồ TA đưa ra nhé. VD như, nếu bạn mua ngoài, phác đồ TA cho là 4v/ngày, thì khi mua bên ngoài hãy uống 8 - 10v/ngày thì mới đủ hoạt chất cần thiết. Ngoài ra, cũng mong các bạn thông cảm, chúng ta phải ưu tiên các bệnh nhân nặng và các bệnh nhân khó khăn về kinh tế trước, nên Ezysol CQ10 của BS Ba hiện đang bán giá hỗ trợ bệnh nhân, để ng nghèo cũng được chưuax bệnh bằng thuốc tốt. Bởi vậy, nếu ai có khả năng chi trả hơn hãy mua CoQ10 ngoài nhé, giá khoảng 600K tới 1.200K, và nhớ nhân hàm lượng cho đúng thôi. Đã mấy tháng rồi Ezysol CQ10 rất thiếu, đợt hàng sớm nhất có thể sản xuất la thứ 6 tuần sau có. Những bệnh nhân trong Sài Gòn mà TA tư vấn trong phác đồ phải có Ezysol CQ10 thì gửi số liệu cho chị Thơ sớm để tập hợp gửi ra Hà Nội để cân đối. Chị Thơ: 093 800 6088 - là đầu mối giao thuốc chắc chắn là thuốc BS Ba trong Sài Gòn. Thế Anh
 13. Thân mến gửi dbinh92, pqhong, thuong135 và những bạn quan tâm tới bệnh xoang, viêm mũi dị ứng, hen suyễn: BS Ba đã cải tiến công thức thuốc chữa các bệnh về tai mũi họng vốn đã rất thành công trước đây, khoảng 10 ngày nữa là sẽ có sản phẩm trị xoang, hen suyễn, viêm phổi, kích ứng cơ địa hiệu quả hơn trước rất nhiều. Như các bạn cũng biết, BS Hoàng Xuân Ba vốn nổi tiếng với bệnh hen suyễn, tắc nghẽn phổi mạn tính. Một trong 3 công trình nổi tiếng nhất của anh trên thế giới chính là công trình nói về tai mũi họng, xoang, hen suyễn. .. Hiện giờ, thuốc mới còn tốt hơn thuốc cũ, mà an toàn, không hậu quả phụ, không làm hại gan, hại thận và suy giảm hệ miễn dịch như kháng sinh. Thế Anh đã có hình ảnh của thuốc mới rồi nhưng không biết cách gửi lên diễn đàn, thành viên nào giúp được Thế Anh thì tốt quá, xin để lại thông tin để Thế Anh gửi qua mail rồi giúp Thế Anh post lên vậy. Tên đăng ký thuốc là PANAX CO - một giải pháp hữu hiệu cho bệnh hen suyễn, xoang, viêm mũi dị ứng. Phác đồ cho bệnh tai mũi họng và liều lượng dùng có thể áp dụng như sau - cho bệnh nhân chưa tới giai đoạn mạn tính, hoặc quá muộn: 1. Pharysol 2. Panax Co 3. Thuốc xịt Trong 1 số trương hợp có thể dùng thêm Phytosaponin hoặc 1 số thuốc khác. Trân trọng Và đây là 1 trong số các công trình nổi tiếng của BS Ba
 14. Chào các bạn Hiện nay Bác sĩ Ba có thêm một số phác đồ điều trị Viêm tai giữa và Viêm xoang rất hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu có thể gửi email cho mình. Minh sẽ hướng dẫn chi tiết phác đồ. Trân trọng
 15. Chào các bạn Dể thuận lợi hơn trong việc giúp các bạn hiểu đúng và có giải pháp điều trị các bệnh minh rất mong muốn các bạn gửi cho mình tất cả các kết quả, chuẩn đoán và mô tả chi tiết triệu chứng, gửi vào địa chỉ email sau: trantheanh.pn@gmail.com Minh sẽ tư vấn và gửi cho các bạn phác đồ điều trị. Sau đó các bạn giúp mình post bài lên diễn đàn nhé. Trân trọng. Thế Anh