• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

matcan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About matcan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu có thể nhờ các chú, các anh chị quản lý diễn đàn xóa hộ topic này được ko ạ? Cháu xin cảm ơn!
 2. Cảm ơn chị Hoa sữa đã chia sẻ và nhắc nhở em! Cháu xin lỗi chú Haithienha vì đã xưng hô không đúng, và cũng cảm ơn chú vì đã dành thời gian xem giúp cho cháu. Cháu biết là các chú và các anh rất bận lại còn phải tư vấn cho nhiều người nên khó có thể xem kỹ lưỡng hơn. Nên cũng vì cháu đang rất buồn, mong muốn biết thật nhiều về số phận mình nên mới lang thang đọc thêm trên mạng như thế. Mong mọi người cũng không chấp người đang trong tâm trạng rối bời ạ! Một lần nữa cháu xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho cháu. Chúc Chú Haithienha và các anh các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
 3. Tôi xem trong tu-vi.net. Thực sự thi ko tin những lời giải đoán tự động, nhưng vì thấy có mốc thời điểm thay đổi là năm 2008 giống anh Haithienha nói nên tôi mới nghi hoặc vậy.Tôi muốn hỏi con tôi dưới 12 tuổi đã xem được chưa ạ? Nếu được tôi rất muốn nhờ các bác, các anh chị trên diễn đàn xem hộ cho cháu (vì hiện nay đang lo lắng về sức khỏe của cháu)
 4. Buồn quá, ko ngủ được, lang trang trên mạng, lấy lá số tử vi và các lời giải có sẵn đọc giải sầu. Tôi bỗng giật mình vì cảm thấy có gì đó ko đúng lắm. Theo lá số giờ Sửu thì hiện nay tôi đang ngoại tình, hoặc có tình cảm ngoài luồng với ai đó. Nhưng điều này không đúng. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi. Trong thời gian chúng tôi chia tay do bố tôi ngăn cản thì tôi cũng có tình cảm với người khác, nhưng không đi đến đâu. Từ khi quay lại yêu và cưới nhau đến giờ tôi khẳng định là không hề có tình cảm với ai khác. Ra ngoài gặp những người giỏi giang, khâm phục có, nhưng tình cảm thì không. Việc chúng tôi định li dị là do chồng tôi cờ bạc, cá độ, nợ nần nhiều. Trả nợ hộ nhiều lần, hứa hẹn thay đổi, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Tôi chịu không thấu. Hơn nữa tôi thực sự băn khoăn không biết sống với người bố cờ bạc hay không sống cùng bố thì tốt hơn cho con trai mình. Không biết con trai tôi dưới 12 tuổi có xem được tử vi ko? Nếu xem được nhờ các bác, các anh trên diễn đàn xem giúp cho cháu nhé. Tôi cảm ơn nhiều!
 5. Cảm ơn anh Haithienha! Lá số của tôi thật chán phải ko ạ? Ko đc điểm gì tốt phải ko ạ? Tôi thực sự cũng ko phải là người bon chen hay mưu cầu gì nhiều. Có lẽ do ảnh hưởng của gia đình nên tôi chỉ mong có một chỗ ở, hai vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, sinh hai đứa con, nuôi dạy chúng ăn học nên người, gia đình thuận hòa, hạnh phúc. Chỉ là ước mơ đơn giản bình thường như vậy mà sao khó lắm thay. Chắc cũng là do số phận.... Cảm ơn anh và anh Quốc tuấn đã bớt chút thời gian xem hộ tôi. Chúc các anh sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ!
 6. Tôi chưa bao giờ đi xuất ngoại. Nhưng năm 2008 gia đình chúng tôi đi Nha trang cùng cơ quan chồng (là nơi xa nhất tôi đã từng đi). Có thể việc này liên quan đến chồng tôi chăng? (Vì sau một thời gian chồng tôi nghỉ làm ở đây nhưng mãi sau tôi mới biết) Vợ chồng tôi đúng là khắc khẩu. Nhưng mà tôi thấy hầu hết các cặp chồng 75 vợ 76 đều thế cả. Thêm về bản thân một chút. Tôi là người không khéo ăn nói, giao tiếp kém, hơi nhút nhát. Lúc đầu mới ra trường cũng khá lận đận khi tìm việc. Năm 2005 chuyển đổi công ty 1 lần Năm 2009 chuyển lần 2. Cả hai lần đều cảm thấy chuyển đổi đều tốt hơn. Nhờ anh xem giúp: luận tổng quát cuộc đời, xem kỹ hơn về chuyện chồng, con. Vận hạn năm nay. Cảm ơn anh nhiều!
 7. Cảm ơn anh Haithienha. Như vậy khả nang tôi sinh giờ Sửu nhiều hơn phải không ạ?. Anh có thể luận chung về cuộc đời và xem kỹ hơn cho tôi trong năm nay được không ạ? Cảm ơn anh nhiều!
 8. Cảm ơn anh haithienha đã trả lời . Như thế này nghĩa là tôi không phải sinh giờ Tý ạ? Mẹ tôi chỉ nhớ là sinh tôi xong một khoảng thời gian thì có người nói là 2h rồi (thực sự bà cũng ko biết khoảng thời gian là bao nhiêu lâu). Nên đến bây giờ vẫn nghĩ là giờ Tý.Vậy nhờ các anh bớt chút thời gian xem hộ tôi lá số giờ Sửu. Thực sự là đang băn khoăn, nhất là về tương lai hai mẹ con, nên tôi rất muốn nhờ các anh chị giúp đỡ. Tôi không biết về tử vi, nhưng trước có người nói là nếu sinh giờ Sửu thì người tôi phải cao to, béo (nhưng từ bé đến giờ chưa bao giờ được gọi là béo), và nếu sinh giờ Sửu thì không lấy chồng không biết có đúng ko ạ?
 9. Cảm ơn anh Quốc tuấn đã bớt chút thời gian trả lời. Tôi đã lấy lại lá số giờ Sửu dưới đâyhttp://www.lyhocdong...ew=print&size=2 Tôi đã viết chiều cao của tôi là 1m62. So với bây giờ thì tôi ko cao. Nhưng từ bé đến hết tuổi đi học lúc nào cũng thuộc dạng cao ở lớp. Da tương đối trắng, mắt kém, mặt hơi tròn nhưng tôi không thể nói là xinh đẹp và hay được người khác phái để ý được. Tay chân có tỳ vết, có bệnh về da liễu (ở chân). Chồng tôi gầy ốm, nhưng thấp (cao bằng tôi). Chúng tôi là bạn học phổ thông chứ ko phải mai mối. Yêu nhau khá lâu, đã chia tay một thời gian (do bố tôi phản đối), sau đó lại quay lại yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh tôi thành đạt hơn tôi. Bố mẹ tôi đúng là kinh tế về sau thì khá hơn nhưng mà đó là tình trạng chung so với thời bao cấp. À quên, hiện tại tôi làm về xây dựng (nhân viên thường thôi nhưng tham mưu, giúp việc cho sếp về kinh tế và kỹ thuật) Thực sự tôi cũng cảm thấy lá số giờ tý đúng hơn. Nhưng mà nếu theo lá số này thì vợ chồng tôi không chia tay đúng ko ạ?
 10. Xin chào các cao nhân trong diễn đàn!Thực sự thì biết đến mục này đã lâu, nhưng ngại đưa thông tin chi tiết của mình ra công cộng nên tôi chưa bao giờ nhờ tư vấn xem tử vi. Nhưng hiện tại rất mệt mỏi, băn khoăn suy nghĩ nhiều. Ko biết nên chọn gì là tốt hơn nên nhờ các mọi người xem hộ tôi lá số tử vi. Cảm ơn các bác nhiều! Tôi không biết chính xác giờ sinh. Nhưng đây là một trong 2 lá số của tôi: Tôi là Nguyễn M Hương sinh ngày 04/09/1976 - Lá số giờ Tý (có vẻ như lá số này đúng với tôi hơn) : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+M+H%C6%B0%C6%A1ng&date=1976,9,4,0,30&year=2011&gender=f&view=print&size=2 - Lá số giờ sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+M+H%C6%B0%C6%A1ng&date=1976,9,4,0,30&year=2011&gender=f&view=print&size=2 Mô tả sơ qua về bản thân: - Cao 1,62m, người trông gầy gầy, mặt có tàn nhang, da chân tay trắng hơn mặt, cận thị. Có bệnh mãn tính về tuyến giáp. - Nhà có hai anh em. Bố mẹ làm nghề giáo (mẹ có chức vụ cao hơn bố) - Có thiên hướng về tự nhiên (học chuyên toán từ bé) nhưng thi cử không may mắn lắm, hiện có bằng thạc sỹ. - Lấy chồng năm 2002, chồng là bạn học, hơn 1 tuổi. - Mẹ đẻ mất năm 2003. - Sinh con trai năm 2004 ( con trai sinh xong một thời gian đã bị mổ, có vết sẹo trên người) Mình đang rất bối rối. Nhờ các cao nhân bớt chút thời gian xem hộ mình về năm nay, về tương lai, về cuộc hôn nhân của mình có nên duy trì hay từ bỏ (nếu là số phận thì cũng đành chấp nhận!)
 11. Kính gửi anh Linh Trang! Đã có lần em nhờ anh xem hộ em về sinh con năm nào thì hợp. Anh đã giúp em, Em cảm ơn Anh rất nhiều. Nhưng người tính ko bằng trời cho. Đến bây giờ em vẫn chưa sinh được đứa con út. Nhưng có lẽ không thể sinh được nữa rồi. Vợ chồng bọn em có nguy cơ chia tay nhau. Đơn đã ký rồi. Chỉ là chưa gửi đi thôi. Tình cảm không thể nói là không còn, nhưng nhiều chuyện xảy ra mệt mỏi lắm. Hiện tại rất băn khoăn không biết nên tiếp tục hay dứt khoát một lần cho xong. Nhờ anh xem giúp em để tăng thêm nghị lực. Em cảm ơn anh nhiều! Tuổi gia đình em như sau: Chồng: Ất mão Vợ: Bính thìn, cưới nhau năm 2002 (như lần trước anh xem là năm tam tai, không có chuyện nọ thì có có chuyện kia, liệu có cách nào hóa giải đc ko anh?) Con trai: Giáp Thân Nhờ anh xem tương quan tuổi vợ chồng và con cho em nhé! Liệu có ở đc lâu dài ko? Nều không có duyên thì em quyết tâm một lần cho đỡ mệt mỏi ạ? Em còn muốn xem tử vi cho cháu, nhưng có người nói trẻ con dưới 12 tuổi không nên xem tử vi. Không biết có đúng ko ạ?
 12. Anh Linh trang ơi! Cảm ơn những bài tư vấn của anh, vì nó làm em an tâm rất nhiều, khi gặp khó khăn, lại tự an ủi đây là chỉ là một giai đoạn khó khăn thôi. Nhưng lại phải nhờ anh một chút, lần trước anh tư vấn cho em là nên sinh con thứ 2 vào năm canh dần, nhưng con cái là của trời cho nên đến bây giờ bọn em vẫn chưa có tin vui gì cả, buồn quá. Anh ơi, anh xem hộ em nếu như sinh con lệch sang năm tân mão thì có xấu lắm ko? hay đằng nào cũng muộn thì để sang nhâm thìn? Em đưa lại tuổi vợ chồng em để anh xem cho tiện: Chồng ất mão, vợ bính thìn (cưới năm 2002 tam tai), con trai đầu giáp thân. Em thấy bảo kiêng sinh con ẩn tuổi bố phải không ạ? Mong anh bớt chút thời gian xem cho em, em cảm ơn nhiều!
 13. Anh Linh Trang thân mến! Lần trước em có hỏi anh xem hộ tuổi gia đình nhà em. Lần này lại nhờ anh bớt chút thời gian xem hộ em. Nhờ bên nội và bên ngoại giúp (chủ yếu là bên ngoại), bọn em có được một căn nhà chung cư nhỏ. Nhờ anh xem giúp em xem từ giờ đến cuối năm có chuyển nhà được không? Và nên chuyển vào ngày nào? Hướng nhà có tốt cho vợ chồng em không? Tuổi nhà em như sau: Chồng ất mão, vợ bính thìn, con trai giáp thân Cửa chính căn hộ của em hướng nam hơi chếch tây (chếch ít thôi). Còn tòa nhà hướng vuông góc với hướng căn hộ của em. Công nhận đúng như anh nói, năm nay của em chán thật. Bốn năm lần em đi phỏng vấn xin việc mới mà không đc. Có 2 lần người ta gọi em đến thương thảo mức lương và công việc rồi mà sau đó cũng không thấy liên lạc lại (trong khi mức lương mình đưa ra không có gì là cao so với mặt bằng chung). Chắc kiểu này phải chuyên tâm vào việc sinh em bé trong năm tới quá. Anh ơi, tuổi canh dần sinh tháng mấy thì tốt hả anh? Em xin cảm ơn trước! PM: nếu anh có thể cho em số điện thoại để liên lạc thì tốt quá!
 14. Cảm ơn anh đã trả lời. Đọc những dòng anh viết em thấy vững tâm hơn nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều
 15. Anh Linh Trang ơi, hôm nay em mới biết topic này của anh. Trước đây Em đã đọc diễn đàn vietlyso và rất khâm phục anh. Em nhờ anh xem giúp em với! (Cái này em đã hỏi bên topic kia nhưng ko có duyên hay sao ấy mà mấy lần chú Thiên sứ và anh Thiên luân trả lời đều bỏ qua bài của em: