• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maphuong

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

8 Neutral

About maphuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

807 lượt xem hồ sơ
 1. chào các bạn, điều nghi ngờ có đáp án đây, trình tử vi lạc việt sử dụng dựa trên 1 mã nguồn khác, trước đây, có 1 website viết trên java địa chỉ kinhduong,... gì đó, lâu quá rồi không nhớ (tìm lại nhưng chưa được, có lẻ die rồi). vì thời điểm khoảng 2003-2004, trình tử vi online này có sao Quán Sách. H còn giữ trình tử vi đó, do viết bằng java applet nên giải mã lại đơn giản thôi. lúc đó, ra nhiều version lắm 2.5, 2.9 , 3.0,.. sau rồi thay đổi ngũ hành thuỷ-hoả, cục gì đó --> tử vi lạc việt. Nên hỏi người lập trình đầu tiên của code tử vi này, chứ giờ hỏi người dựa vào đó phát triển thì pó tay rồi. còn QUAN SÁCH ỏ QUÁN SÁCH có lẽ lúc đó do người copy thiếu dấu thôi ! trích dẫn 1 đoạn code bên dưới // Trieu Nguyen 1997 // Chuo+ng tri`nh na`y hoa`n toa`n mie^~n phi' chu+`ng na`o ba.n kho^ng co' y' ddi.nh ddem no' ra kinh doanh // Ba.n co' the^? su+?a ddo^?i no' mo^.t ca'ch tu+. do nhu+ng xin ddu+`ng que^n te^n nguo+`i vie^'t ra no'. import java.applet.*; import java.awt.*; import java.util.Date; interface StarConst { public final static int thuy=2, moc=3, kim=4, tho=5, hoa=6, chuot=0, suu=1, dan=2, mao=3, thin=4, ran=5, ngo=6, mui=7, khi=8, dau=9, tuat=10, hoi=11, tuvi=0, //6 sao thienco=1, thaiduong=2, vukhuc=3, thiendong=4, liemtrinh=5, thienphu=6, //8sao thaiam=7, thamlang=8, cumon=9, thientuong=10, thienluong=11, thatsat=12, phaquan=13, taphu=14, huubat=15, tamthai=16, battoa=17, vanxuong=18, vankhuc=19, anquang=20, thienquy=21, thaiphu=22, phongcao=23, longtri=24, phuongcac=25, giaithan=26, thienkhoi=27, thienviet=28, thienquan=29, thienphuc=30, thienduc=31, nguyetduc=32, daohoa=33, hongloan=34, thienhy=35, thientai=36, thientho=37, thienthuong=38, thiensu=39, thienkhoc=40, thienhu=41, thienla=42, diavong=43, cothan=44, quatu=45, thienhinh=46, thieny=47, thienrieu=48, thienma=49, hoacai=50, phatoai=51, kiepsat=52, dauquan=53, thientru=54, luunien=55, luuha=56, thiengiai=57, diagiai=58, hoatinh=59, linhtinh=60, thaitue=61, //12 sao quansach=73, thienkhong=74, locton=75, bacsi=76, //12sao kinhduong=88, dala=89, trangsinh=90, //12 sao diakiep=102, diakhong=103, hoaloc=104, hoaquyen=105, hoakhoa=106, hoaky=107, duongphu=108, quocan=109 ; public final static int hd=1, bh=2, dd=3, vd=4, md=5; public final static String[] strnam={"Ti'","Su+?u","Da^`n","Ma~o","Thi`n","Ty.", "Ngo.", "Mu`i","Tha^n","Da^.u","Tua^'t","Ho+.i"}; public final static String[] strcan={"Gia'p","A^'t","Bi'nh","DDinh","Ma^.u","Ky?", "Canh", "Ta^n","Nha^m","Qui'"}; public final static String[] stramduong={"Du+o+ng","A^m"}; public final static String[] strnamnu={"Nam","Nu+~"}; public final static String[] strcung={"Me^.nh","Huynh DDe^.","Phu The^","Tu+? Tu+'c", "Ta`i Ba.ch","Ta^.t A'ch","Thie^n Di","No^ Bo^.c", "Quan Lo^.c","DDie^`n Tra.ch","Phu'c DDu+'c","Phu. Ma^~u"}; public final static String[] strcuc={"Thu?y Nhi. Cu.c","Mo^.c Tam Cu.c","Kim Tu+' Cu.c", "Tho^? Ngu~ Cu.c","Ho?a Lu.c cu.c"}; public final static String[] strsao={"Tu+? vi","Thie^n co+","Tha'i duo+ng","Vu~ khu'c","Thie^n ddo^`ng","Lie^m Trinh", "Thie^n phu?", "Tha'i a^m","Tham lang","Cu+. mo^n","Thie^n tuo+'ng","Thie^n luo+ng","Tha^'t sa't","Pha' Qua^n", "+Ta? phu`","+Hu+~u ba^.t", "+Tam thai","+Ba't to.a", "+Va(n xu+o+ng","+Va(n khu'c", "+A^n quang","+Thie^n quy'", "+Thai phu.","+Phong ca'o", "+Long tri`","+Phu+o+.ng ca't","+Gia?i tha^`n", "+Thie^n kho^i","+Thie^n vie^.t", "+Thie^n quan","+Thie^n Phu'c", "+Thie^n ddu+'c","+Nguye^.t ddu+'c", "+DDa`o hoa","+Ho^`ng loan","+Thie^n hy?", "+Thie^n ta`i", "+Thie^n tho.", "-Thie^n thu+o+ng","-Thie^n su+'", "-Thie^n kho^'c", "-Thie^n hu+", "-Thie^n la","-DDi.a vo~ng", "-Co^ tha^`n","-Qua? tu'", "-Thie^n hi`nh","+Thie^n y","-Thie^n rie^u", "+Thie^n ma~","+Hoa ca'i","-Pha' toa'i", "-Kie^'p sa't","-DDa^?u qua^n","+Thie^n tru`", "+Va(n tinh","-Lu+u ha`", "+Thie^n gia?i", "+DDi.a gia?i", "-Ho?a tinh","-Linh tinh", "-Tha'i tue^'","+Thie^'u duo+ng","-Tang mo^n","+Thie^'u a^m", "-Quan phu`","-Tu+? phu?","-Tue^' pha","+Long ddu+'c", "-Ba.ch Ho^?","+Phu'c ddu+'c","-DDie^'u kha'ch","-Tru+.c phu`", "[b]+Qua'n sa'ch[/b]","-Thie^n kho^ng", "+Lo^.c to^`n","+Ba'c si~","+Lu+.c si~","+Thanh long","-Tie^?u hao", "-Tu+o+'ng qua^n","+Ta^'u thu+","-Phi lie^m","+Hy? tha^`n", "-Be^.nh phu`","-DDa.i hao","-Phu.c binh","-Quan phu?", "-Ki`nh du+o+ng","-DDa` la", "+Tra`ng sinh","-Mo^.c du.c","-Quan ddo+'i","+La^m quan", "+DDe^' vuo+.ng","-Suy","-Be^.nh","-Tu+?", "-Mo^.","-Tuye^.t","-Thai","+Duo+~ng", "-DDi.a kie^'p","-DDi.a kho^ng", "+Ho'a lo^.c","+Ho'a quye^`n","+Ho'a khoa","-Ho'a Ky.", "+DDu+o+`ng phu`","+Quo^'c A^'n" }; ..........................
 2. thấy các bác tranh luận nhau hấp dẩn quá, bổ sung thông tin thêm để chúng ta biết Ngô Quang Hưng là ai? Phó Giáo Sư về Khoa học Máy tính và Kỹ thuật xem thêm tại : http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/
 3. kính gửi BQT, theo đề nghị đăng ký của huygenn tại bài viết thứ tự số 2, và đã được sự đồng ý của bác Thiên Sứ. kính mong quản trị ký thuật giúp đỡ. cảm ơn.
 4. đi tìm mãi mới thấy được rằng nick của mình nằm trong diện không tham gia trao đổi được, nay thấy có thấy chủ đề này cho đăng ký, vì vậy huygenn đăng ký để BQT mở nick này tham gia trao đổi, vì trong đó có bài viết của huygenn mà giờ không trả lời được.
 5. hình như Ban Quản Trị ăn lễ 35 năm lớn quá hay sao đó ! không thấy đâu hết !!!
 6. Kính gửi Ban quản trị ! nick huygenn hình như bị banned thì phải ? không cho phép trả lời , hay tạo mới gì cả ?? lâu rồi không truy cập, nay vào lại bị khoá, BQT vui lòng kiểm tra giúp ! Cảm ơn
 7. chủ đề này chắc phải đến thời điểm kết thúc rồi. Huygenn khẳng định cho các bạn tham gia, đây chính là quyển “Lục Nhâm Dị Tri” mà anh VinhL đã nói bên trên. không phải là sách về Kỳ Môn Độn Giáp đâu, và đương nhiên tác giả cũng không phải là Khổng Minh rồi nhé. Quyển Lục Nhâm này người dịch không ghi tác giả là ai. Nếu các bạn có thể may mắn tìm được tìm này tại các nhà sách cũ, sách bản photocopy nên cũng mờ mờ nhưng đọc được. Trước đây, H cũng tình cờ mua được quyển này. Nhưng có điều nói cho chính xác rõ ràng hơn là 2 bản dịch từ Hán sang Việt do 2 người dịch khác nhau cùng từ 1 bản gốc chữ Hán mà thôi. Cho nên câu chữ giữa 2 quyển không hoàn toàn giống nhau 100% được. quyển trong tay nuocvietmenyeu có vẻ viết dễ hiểu hơn 1 chút. người có duyên học được thì đọc quyển nào cũng hiểu được thôi !! :angry: Thân chào !!!
 8. chào bạn NuocVietMenYeu, H có ý này, bạn nên đánh máy phần mục lục cho sách đầy đủ rồi đưa lên trước cho mọi người xem như bạn đã đánh máy quyển II. thấy có quyển II như vậy cho H mạo muội hỏi vậy là bộ sách này của bạn có bao nhiêu quyển ? chắc sẽ hơn II rồi ! bạn có thắc mắc gì về Lục Nhâm thì cứ đưa lên, H nghĩ sẽ có nhiều người giúp giải đáp cho bạn được thôi. Chào.
 9. sao bác laido không viết vài lời bình luận dự đoán cho mọi người cùng tham khảo chơi ?
 10. H thấy có điều này là lạ: - Trình Tử vi này ghi rõ là sử dụng Âm lịch theo phương pháp Lịch Vạn Niên Dịch học phổ thông hay nói ngắn gọn là lịch Tàu. - chương trình xem ngày chuyển đổi lịch là Âm lịch theo cách của người việt nam, căn cứ theo chú thích trên site có ghi: Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày. Dương lịch: 10/01/1985 việt nam -->20/12/1984 - Kỷ Dậu-Đinh Sửu-Giáp Tý trung quốc -->20/11/1984. năm 1984 TQ nhuần 2 tháng 10. do đó kể từ tháng 10 nhuận lịch VN lệch với lịch TQ. còn VN thì năm 1984 không nhuần , nhưng sang đến 1985 thì nhuần 2 tháng 2. ở trên không biết phamthaihoa nói năm 1984 nhuận là sao ?? cho nên đến tháng 3 năm Ất Sửu thì 2 bên khớp lại với nhau. H xem thấy trên site này tác giả không thống nhất tiêu chí. cho đến nay, xem ngày thì thấy như sau: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/xem....php?d=10011985 xem kết quả ngày âm là lịch Tàu.vậy thì chương trình xem ngày này lại tính theo lịch Tàu chăng ? trong khi đó ghi chú lại là múi giờ 7 là điểm chuyển ngày như vậy thì tác giả sửa phần thuật toán tính âm lịch của Tử Vi hay Xem Ngày ?? tác giả vui lòng thống nhất, hiệu chỉnh cho đúng. và bà con gần xa, nên cẩn trọng với các chương trình này !!! ở đây có 3 trình xem ngày, quý vị tra cứu thoải mái 1/ Lịch Tàu : http://maphuong.com/dichly/amlich/ - tác giả ThiênY 2/ Lịch Tàu version 2 : http://maphuong.com/dichly/amlich201/ - tác giả ThiênY 3/Lịch Vạn Niên, có so sánh Việt - Tàu: http://maphuong.com/dichly/lichvannien/index.php - tác giả MaPhuong
 11. chào bác dichnhan07, hôm trước có đọc câu hỏi của bác bên TGVH nhưng chưa trả lời thì site đã die, nay trả lời đa phần các quy tắc an đều lấy từ sách Thái Ất Thần Kinh ra, chỉ có khác 1 vài sao. và cũng đã điều chỉnh lại 1 số sao an cho hợp lý hơn. H kiểm tra chính trong quyển TATK chính bản thân nó cũng có mâu thuẫn với nhau, 1 đoạn thì ghi kiểu này, 1 đoạn ghi kiểu kia. 1 số sao có thể an theo 2 cột mốc chính là: Thượng Cổ Giáp Tý và Trung Cổ Giáp Dần. nếu đúng thì 2 cách sẽ cho kết quả giống nhau, do vậy H so sánh với sách khác để lựa chọn ra 1 cách để an. còn có sự khác biệt nữa là định nghĩa 3 cung : Giáng-Minh-Ngọc Cách 1: Sách TATK ghi Giáng cung = Tị Minh đường = Thân Ngọc đường = Dần Cách 2: Sách tàu Giáng cung = 9 Tốn Minh đường= 1 Kiền Ngọc đường = 7 Khôn Cách 3: có 1 sách khác nữa ghi: Giáng Cung 2 Ngọ Minh đường 7 Khôn Ngọc đường 3 Cấn xem trong TADKC thì không đề cập đến nên việc này chưa được làm sáng tỏ. H chưa có nhiều tài liệu để nghiên cứu phân tích cách này chuẩn. hiện tại H đang dùng cách 3. theo H xem Thái ất được tách ra 2 phần : 1 là Xem Thái Ất chung (là xem thái ất theo năm hay tháng hay ngày hay giờ); 2 là Thái Ất Xem Mệnh (hội đủ cả 4 điều kiện năm tháng ngày giờ). Phần bác nói chính là phần 2, H cũng đã có kế hoạch để làm phần này. Nhưng chắc có lẽ phụ thuộc vào thời gian nữa. Để viết phần này tốt hơn chờ phải dịch quyển "Thái Ất Nhân Đạo Mệnh Pháp" sang tiếng việt thì lúc đó sẽ có tài liệu phong phú hơn. à dự án dịch thuật này đang còn nằm trên bàn giấy thôi. để dịch được bộ này H nghĩ rất khó và rất công phu, điều kiện tiên quyết là giỏi chữ Hán + rành về Thái ất. Nhưng hiện tại chưa tìm được người, à vấn đề còn lại là kinh phí nữa chứ. Mong muốn các bác có tài liệu vui lòng giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.
 12. Chương trình vừa được cập nhật một số lỗi. Kiểm tra và điều chỉnh lại việc hiển thị thông tin Bát tự Bổ sung thêm 1 số sao còn thiếu. Thay đổi cách trình bày để thuận lợi cho việc in ấn. chương trình sẽ được nâng cấp thêm các chức năng mới. nếu các bác có ý kiến đóng góp, bổ sung các tính năng cần có của chương trình H sẽ cố gắng thực hiện. trong thời gian tới H sẽ bổ sung tính năng - xem quẻ Thái tuế lưu niện - xem Quẻ Đại du - xem Quẻ Tiểu du rất mong nhận được ý kiến từ các bạn.
 13. bổ sung thêm 1 số tư liệu mà H tra cứu từ nhiều sách khác nữa. do sách lục nhâm tiếng việt không có nhiều nên khó so sánh các cách tính Quý Nhân. Tra cứu các sách tiếng Hán cũng có 3 cách an khác nhau: Cách 1: Sách "đại lục nhâm tâm kính" viết: giáp mậu canh du đại tiểu cát, ất kỷ thần truyền trú dạ phân, bính đinh tảo hợi mộ cư dậu, lục tân thường ngọ phúc lai dần, nhâm quý lập xử vu tỵ mão, bất giáng thiên cương tác quý nhân. giải: giáp mậu canh nhật đán trị Đại Cát < Sửu>, mộ trị Tiểu Cát < Mùi> ; ất kỷ nhật đán trị Thần Hậu < Tý>, mộ trị Truyền Tống < Thân> ; bính đinh nhật đán trị Đăng Minh < Hợi >, mộ trị Tòng Khôi < Dậu> ; lục tân nhật đán trị Thắng Quang < Ngọ>, mộ trị Công Tào < Dần> ; nhâm quý nhật đán trị Thái Ất < Tỵ>, mộ trị Thái Xung < Mão>. Đán là buổi sớm mai chỉ ban ngày. Mộ là buổi chiều tối chỉ ban đêm. Cách 2: Sách "đại lục nhâm thám nguyên" viết: Luận Đán Quý ca viết: giáp dương mậu canh ngưu, ất hầu kỷ thử cầu, bính kê đinh trư vị, nhâm thố quý xà du, lục tân phùng hổ thượng, dương quý nhật trung trù. Luận Mộ quý: giáp ngưu mậu canh dương, ất thử kỷ hầu hương, bính trư đinh kê vị, nhâm xà quý thố tàng, lục tân phùng ngọ mã, âm quý dạ thời đương. Cách này giống với cách anh VinhL đã trình bày bên trên. Cách 3: Sách "lục nhâm thị tư" viết: giáp mậu kiêm ngưu dương, ất kỷ thử hầu hương, bính đinh trư kê vị, nhâm quý thố xà tàng, canh tân phùng hổ mã, vĩnh định quý nhân phương. Giải: Nhật dụng thượng nhất tự, Dạ dụng hạ nhất tự. Như Giáp Mậu nhật Nhật chiêm ứng dụng ngưu tự, tiện tòng thiên bàn Sửu thượng khởi Quý nhân, thị vi Dương quý. Giáp Mậu nhật Dạ chiêm, ứng dụng dương tự, tiện tòng thiên bàn Mùi thượng khởi Quý nhân, thị vi âm Quý…… Nghĩa: Ngày thì dùng chữ đầu, Đêm dùng chữ sau. Như ngày Giáp Mậu ban ngày dùng chữ "NGƯU", ứng với Thiên Bàn Sửu khởi Quý Nhân , là Dương Quý. Ngày Giáp Mậu ban đêm dùng chữ "DƯƠNG", ứng với Thiên Bàn Mùi khởi Quý Nhân, là Âm Quý,... Tóm lại: Cách 1: có cách sách viết giống nhau như: đại lục nhâm tâm kính, lục nhâm cảnh hữu thần định kinh , lục nhâm đại toàn, đại lục nhâm chỉ nam. Cách 2: có cách sách viết giống nhau như: đại lục nhâm thám nguyên, lục nhâm loại tụ, lục nhâm trích yếu, nhâm học toả ký, lục nhâm bí tịch. Cách 3: có cách sách viết giống nhau như: lục nhâm thị tư, lục nhâm đại chiếm, đại lục nhâm kim khẩu quyết.
 14. việc sai lệch này vẫn diễn ra thường xuyên nên không có gì mới lạ. để thuận lợi trong việc so sánh sự khác biệt giữa Lịch Ta và Lịch Tàu, công cụ này sẽ giúp ích được http://maphuong.com/dichly/lichvannien/?yy...p;mm=1&dd=1 DL: 17/02/2007 --> Lịch Việt: 01/01/2007 --> Lịch Tàu: 30/12/2006 --> Nhâm Ngọ-Nhâm Dần-Đinh Hợi Âm Lịch Việt Nam tính toán trên múi giờ GMT+7. Lịch Tàu hay Lịch Vạn Niên tính trên múi giờ GMT+8 à, đọc bài viết trên mới thấy 1 điều này lạ lạ, các trình Tử Vi từ trước đến giờ thường sử dụng Lịch Tàu. có 1 số trình cải tiến, sử dụng Âm Lịch Việt Nam cho phù hợp với giờ Việt Nam. Chú Thiên Sứ sửa đổi Tử Vi truyền thống thành Tử Vi Lạc Việt nhưng sao giờ Âm Lịch lại không sử dụng giờ Âm Lịch Việt Nam mà lại dùng Lịch Tàu nhỉ ?
 15. chào bạn khampha, bạn có thể cho mình biết : Trong các phương pháp tính của Chu Dịch hay Mai hoa,... hay gọi chung là các cách tính có liên quan đến Dịch mà cho ra kết quả là số 0 ? H chưa thấy cách nào cho ra kết quả đó? nếu bạn biết hãy giới thiệu cho mọi người cùng biết. cảm ơn.