• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa hồng xanh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Hoa hồng xanh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bác ơi, có thể cho cháu bit câu trả lời??? Hoặc cho cháu bit trong 5 năm tới, mỗi năm diễn tiến ra sao được ko bác
 2. Trước nay về công việc cháu vốn ko tốt, nên mới hỏi lại kỹ phần PHÚ QUÝ SONG TOÀN là vậy. Có thể nói sơ sơ thế này, ko phải vị thụ động, mà hoàn cảnh ko cho m được như người bình thường. VD, khi đi làm thì ở 1 cty lớn, nhưng vài năm cty lại tái cơ cấu, bộ phận m ko cần nữa. Lại chuyển việc. Được 1 thời gian, lại chuyển Head vào thành phố khác, thế là 90% cán bộ lại ra đi. Rồi lại đi làm, cũng 1 công ty lớn, thì 1 thời gian họ ko hợp với môi trường đầu tư VN, họ rút vốn về nước, và lại tinh giản biên chế, ... và bây giờ thì tới 400.000 doanh nghiệp phá sản, các công ty nước ngoài rút vốn đầu tư hàng loạt khiến cơ hội kiếm việc hầu như rất khó khăn. Ngành ngân hàng tê liệt, nếu làm tài chính cũng khó vô cùng. Bất động sản cũng chết bong bóng, y như Thái Lan, Trung Quốc hồi chục năm trước. Các Quỹ đầu tư cũng chỉ là cái vỏ,... Toàn hoàn cảnh khách quan ta ko làm gì được. Mà ko phải khi thi tuyển ko có sự lụa chọn, đều là những công ty tên tuổi, vốn lớn, hùng mạnh, ... nhưng thương trường và chiến lược kinh doanh thì ko thể đoán trước. Bởi vậy, cho cháu hỏi, bác đã nói thế, khi nào cháu mới có cuộc sống ổn định, ko phải nhảy việc, và công việc năm nay và sang năm ntn? Nếu LS tử vi cho thấy phú quý song toàn, có nghĩa chỉ giai đoạn này mới thế, còn hầu hết cả cuộc đời sẽ ổn, thì cháu rất muốn biết xem đó là giai đoạn nào. Chờ tin bác.
 3. Dạ ở thành phố ạ, 1 trong những tp lớn của VN. Nhưng ko phải nơi sinh ra chôn rau cắt rốn.
 4. Hiện cháu đang thất nghiệp, dễ tới 5 năm nay cứ 1 năm có việc thì 1 năm lại ngồi nhà xơi nước, luôn bấp bênh. Lúc có việc cũng ko hẳn là thu nhập đủ để sống ở mức tối thiểu. Chồng cháu công chức quèn, tuổi Bính thìn, công chức thì có lẽ ít ng thích công việc ạ. Mong hồi âm của bác
 5. Cảm ơn bác đã bớt chút thời gian cho cháu. Những gì bác nói cháu về tính cách như ngay thẳng, đàng hoàng, liêm chính làm sự nghiệp lúc mờ lúc tỏ, luôn coi trọng nghĩa khí nên cuộc sống thanh cao, rồi có lý tưởng, chịu học hỏi, ko quản khó khăn trở ngại, dám nói dám làm dám hi sinh, ... - thực ra đều là tính của cháu cả. Kể cả việc thích cô đơn, ít chia sẻ với bạn đời, ... cũng rất đúng. Nhưng việc phú quý song toàn, rồi ko lo lắng tiền bạc, công việc tốt, ... thì quả thực cháu ko thấy đâu, chỉ thấy cuộc sống bấp bênh. BĐS cũng ko có gì ạ, bạn bè bằng tuổi thì đã ổn định mọi thứ nhà cửa con cái gia đình, còn cháu thì dang dở mọi thứ, công việc, tiền nong, nhà đất đều ko có gì cả. Bác có thể nói rõ hơn giúp cháu được không. Và cháu rất muốn biết công việc của cháu năm nay và sang năm ntn. Nếu cháu lấy chồng muộn thì hòa thuận, nhưng cháu lấy chồng 24 tuổi thì có lẽ sớm bác nhỉ, như thế thì cuộc sống vc sẽ ra sao bác cũng cho cháu rõ nhé. Chúc bác mạnh khỏe, an vui
 6. Bác ơi ngày nào cháu cũng ngóng, 3 tuần trôi qua rồi và hồi hộp chờ tới lượt được bác ngó qua ạ Cháu cảm ơn nhiều
 7. Cháu cũng muốn nhờ bác xem lá số. lá số cháu đây ạ LS Cháu mắt hơi yếu, người cao tầm thước, da trắng xanh, chân hơi vòng kiềng. Bố mẹ đều làm công chức nhà nước, nhà có em trai. Nhờ bác xem giúp cháu về công việc trong thời gian tới ntn, về tiền tài có ổn không và cả vấn đề gia đạo nữa ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều
 8. Chúc mừng bạn, conyeume. Thật may mà mẹ bạn bị hiểm nghèo tới thế mà tìm gặp được bác sỹ giỏi và tận tâm. Mình cũng chân thành mong mẹ bạn sớm vượt qua nỗi đau đó. À mà m giống bạn Sunlight, không như bạn là chúc các bn sớm gặp BS Ba đâu, mình cũng chỉ mong là mọi ng sớm biết tới phương pháp này để điều trị theo thôi. Ai cũng gặp BS Ba thì chú ko chịu nổi bạn à. Hôm qua, m nghe a TA nói BS Ba đang ốm rồi, và không tới viện. Phải rất hãn hữu lắm BS mới nghỉ, thấy a TA và mọi ng nói là chú Ba đi làm cả chủ nhật, Tết nghỉ đúng nửa ngày mùng 2 đó. Mình mong chú Ba khỏe mạnh và an lạc. Người nhà mình thì không phải tới viện điều trị, mới uống thuốc do a TA kê hơn tháng nay nhưng các dấu hiệu đều tiến triển rất tốt, mình cũng mừng lắm. Một lần nữa cho mình gửi lời chúc và thăm hỏi tới mẹ bạn nhé.
 9. E cũng mong như a Tùng Bách vậy, mua ngoài tuy nhiều nhưng không biết chất lượng ra sao, mà giá thì cao quá. Người nhà em bị tiểu đường, anh Thế Anh có cho phác đồ dùng Trigosol, Ezysol và Edemasol. Hiện e đã mua được Trigosol và Edemasol qua số hotline Hà Nội rồi. E cũng đặt cục gạch được mua Ezysol trong đợt sản xuất này. Ezysol thì nghe đâu sớm nhất là thứ 7 tuần này sẽ có, hi vọng là em sớm được lấy thuốc cho đầy đủ phác đồ. Em thấy nếu mà mua chữa bệnh thật sự chứ không phải để làm đẹp thì đều được tạo điều kiện tối đa để mua Ezysol đó ạ, nhưng không được mua quá 3 tháng phác đồ, vì hình như số lương không đủ cho bệnh nhân cần. Vậy nếu ai có bệnh mà phải dùng Ezysol thì chắc không vấn đề gì đâu ạ, chỉ có điều không nên mua nhiều quá, tránh người khác cần lại phải chờ dài cổ như đợt vừa rồi. Em chờ có khoảng 2 tuần, nhưng có lẽ cũng vẫn là may chán, vì hình như có người phải chờ cả tháng nữa cơ.
 10. Số hotline đây ạ: SG: 093.800.6088 HN: 098 308 6190 Em đã gọi điện tới số HN và cũng được tư vấn rất tỉ mỉ, thái độ phục vụ nhiệt tình, thích lắm cơ. Lại rất hiểu biết về y dược ạ. Em đã đặt thuốc cho người nhà, khoảng 2, 3 hôm nữa thì có thuốc. Hi vọng thông tin này có ích cho mọi người.
 11. Em đã nói chuyện với anh Thế Anh qua YM thaoduoc_tunhien. Moi người ơi, anh ấy nice lắm ấy. Tư vấn rất cặn kẽ, chi tiết, rất nhiệt tình dù không biết em là ai. Nếu ai có khúc mắc gì e nghĩ cứ add anh ấy vào nói chuyện, sẽ vỡ ra nhiều đó ạ. Về cơ bản e đã hiểu bệnh của người nhà mình rồi. Vì tiểu đường lại dùng thuốc tây nên dẫn tới thận hư, nếu để thế kéo dài có khả năng suy thận phải chạy thận nữa. Bởi vậy, phác đồ em sẽ phải áp dụng cho cả 2 bệnh như sau: 1. Tiểu đường: - Trigosol - Ezysol CQ10 2. Thận hư: - Edemasol Áp dụng chế độ ăn kiêng cho người tiểu đường. Em chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn a Thế Anh nhiều.
 12. Em chào mọi người. Em biết tới diễn đàn mình khi lên mạng tìm kiếm các thông tin bệnh tiểu đường thì gặp topic nói về bác sỹ Hoàng Xuân Ba. Thế là em tham gia diễn đàn để tư vấn về bệnh tật. Và e mới thấy diễn đàn còn nhiều mục bổ ích thật may cho e quá. Em và chồng em đều sinh năm 1981, hiện tụi em có con sinh năm 2006. Em rất mong mọi người tư vấn cho em nên sinh con út năm nào ạ, vì hiện con trai em đã 7 tuổi rồi. Em xin cảm ơn rất nhiều.
 13. Ở trang tài liệu này có thông tin các số hotline: Hotline mua sản phẩm điều trị: Sài Gòn: 093.800.6088 Hà Nội: 098 308 6190 Hotline tư vấn phương pháp điều trị, đăng ký khám và điều trị: Mr Thế Anh 090 40 34567 Website www.thuocthaoduoc.com Facebook: Cỏ Cây/ Thuốc hỗ trợ và điều trị ung thư Cho e hỏi là vậy khi mình muốn mua thuốc thì cứ gọi điện theo 2 số hotline này là tin tưởng được đúng không ạ. Vì em thấy có số của anh Thế Anh tư vấn về phương pháp điều trị ở đây nữa.
 14. Anh Thế Anh đang online, anh ơi, anh giúp em và mọi người với ạ. Dạ, em cảm ơn anh/ chị nhiều ạ. Cho em hỏi thêm là liều lượng sử dụng như thế nào, và ở đây anh/chị có nói là thực hiện chế độ ăn kiêng thì có thể cho em biết cụ thể thêm được không ạ. Những thuốc này em phải mua ở đâu, các anh chị tư vấn e nhé. Em ở Hà Nội ạ Em cảm ơn
 15. Chị ơi, c đắp mặt bên ngoài chỉ là liệu pháp bên ngoài khi da có viêm nhiễm do bụi thôi, nếu trong những trường hợp đó, e thấy dùng chanh và nha đam cũng hiệu quả lắm. Còn nếu là do nội tiết tố thì đắp chả ăn thua gì đâu chị ạ.