• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

taurus kim

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About taurus kim

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 17/05/1989

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Bình Dương
 1. Chào anh Thế Anh! con em hiện nay 5tháng3 ngày tuổi nặng 4kg5 ,bị rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh nhiều quá(bé bị viêm phổi 2 lần). Bé đi phân lúc đầu bón sau đó lại tiêu chảy nhìn giống phân sống . thời gian gần đây ,từ lúc ở viện về bé chậm tăng cân ,1 tháng tăng 200gram ,10 ngày nay ko lên 1 lạng nào mà còn bị tụt 100gram hổm rày em có cho bé đi viện dinh dưỡng khám,họ khuyên về cho bé ăn dặm ,em về cho bé ăn được 2 lần ,mỗi lần 1 chút bằng đầu muỗng canh cháo trắng nghiền lỏng tỉ lệ 1:10 ,bs kêu cho bé uống nước cam ,em cũng cho uống ,em pha nước cam với nước ấm và thêm đường cho bé uống 2 muỗng cafe thôi,nhưng kết quả bé lại tệ hơn trước,em sợ ko dám cho ăn nữa Em rất lo lắng tình trạng của bé hiện giờ ,em thấy Bs Ba có thuốc hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa ,con em còn nhỏ vậy e ko biết có sử dụng được koo,hiện tại bé con em bị mắc bệnh Tim bẩm sinh nữa,bé ngủ rất nhiều ,hầu như là ngủ ,chỉ thức dậy chơi khoảng cao lắm là 30phút là nằm ngủ tiếp ,em nghĩ con em mệt . anh có thể xem xét xem có phác đồ điều trị cho bé được ko anh. lúc trước em có cho bé uống men tiêu hóa nhưng thấy tác dụng cũng ko rõ ràng lắm .
 2. lá số chồnghttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%E1%BB%85n+h%E1%BB%93+%C4%91%C3%ACnh+kh%C3%B4i&date=1979,8,5,5,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 lá số vợ http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Dạ cháu cám ơn bác Huyencodieuly nhiều ! Cháu sẽ cố gắng làm việc thiện nhiều ah.Từ nhỏ đến giờ cháu cảm thấy cháu sống tốt,cháu rất hay giúp đỡ người khác ,bạn bè mọi người rất quý cháu ,cháu cảm thấy như vậy đó bác,nhưng cháu cũng ko biết vì sao lại phải gặp nhiều chuyện ko hay như vậy ,lúc chưa có chồng có con cháu lúc nào cũng có linh cảm mình có chuyện gì ko hay lắm,khi sinh bé ra rồi cái cảm giác đó đã được giải đáp . cháu cám ơn bác nhiều lắm,cháu sẽ cố gắng làm mọi điều vì con cháu. Bác sẵn có thể xem giúp cháu ,cháu kinh doanh buôn bán có được ko thưa bác,và cháu nên bắt đầu khi nào,cháu dự định sang năm khi con cháu khỏe cháu sẽ làm!cháu phải đi làm để lo cho con cháu,lương của chồng cháu ko thì ko xoay sở đủ . chồng cháu có thể làm chung với cháu được bác,chồng cháu hay cháu ai nên đứng ra chính để làm ăn. Phiền Bác giúp cháu lần này nữa nhé Bác!
 3. Được !!! sinh con hóa giải có việc gì mà khó khăn ! thời buổi này vợ chồng nhờ tuổi con nhiều lắm. cha mẹ hợp tuổi sinh con khắc thì cũng khốn đốn cha mẹ khắc tuổi sinh con hợp vậy mà làm nên chuyện . đời khó nói lắm !!!trời tính cả ,về nói các bác nhà nên yên tâm mà gả chồng cưới vợ cho sấp nhỏ nó hạnh phúc.
 4. Em cám ơn anh CHIEUNAM! Kinh doanh quần áo và đồ lưu niệm mỹ phẩm có thuộc hành mộc ko anh CHIEUNAM,còn hành Hỏa có những ngành nào vậy anh? Anh xem dùm em năm nào tốt để bắt đầu mở ra làm kinh doanh vậy anh ? Sẵn anh xem dùm em đường tình duyên ,con cái với tại em thấy sao em bấp bênh quá !
 5. Em cám ơn anh CHIEUNAM! anh có thể ví dụ cho em biết những ngành liên quan đến mộc và đến hỏa được ko ah,em cám ơn anh nhiều lắm! Sẵn anh xem dùm em đường tình duyên ,con cái với tại em thấy sao em bấp bênh quá !
 6. chào anh Chieunam ,hiện tại em đang thất nghiệp ở nhà giữ bé,sang năm có dự định buôn bán nhưng vẫn cảm thấy bất an lắm,nhờ anh tư vấn giúp em hợp với ngành nghề nào để hướng đi cho đúng,lúc trước em có làm việc bên sổ sách giấy tờ.
 7. Dza thưa Bác và các cô chú ! Các cô chú có tư vấn cháu nên sinh bé tiếp theo vào các năm 2016,2017,2018 thì tốt. -Còn về việc bé trai Đinh Mão có khắc gì với vợ chồng cháu ko ?( vì bà nội cháu nghe theo lời của ai đó nói bé koo hạp với chúng cháu,ở gần cứ bệnh tật mãi thôi,nói bé koo hạp bên nếu sống gần cha mẹ sẽ có nhiều việc ko hay xảy ra,người ta nói với bà nội cháu rằng cháu số phải làm con nuôi) . -Cháu thật sự koo muốn xa con mình ,cháu mong Bác giúp cháu xem có thật sự bé trai như vậy không? -Nếu thật sự như vậy liệu có cách nào để bé được ở gần chúng cháu? Cúng kính ông bà tổ tiên cháu ngày nào cũng khấn vái hết,rảnh rỗi cháu vẫn mua cá để mà phóng sanh chỉ hi vọng cho con cháu khỏe mạnh sống cùng cha mẹ. Bé hiện tại đang bị bệnh Tim Bẩm sinh(tứ chứng Fallot),và một số dị tật khác,đang chờ đủ sức khỏe để điều trị dần,tuy mang bệnh vậy nhưng bé biết rất nhiều thứ ,nhìn con vậy mà vợ chồng cháu đau lòng. Bác giúp cháu để cháu thưa lại với ba mẹ ,cháu chân thành cám ơn Bác ! Cháu sẽ đưa lại thông tin để Bác tiện xem giúp cháu: Ông nội : Nhâm Thìn Bà nội : Đinh Dậu Cha : sinh 5h ngày 5/8/1979 âm lịch Kỷ Mùi Mẹ : sinh 8h30 ngày 13/4/1989 âm lịch Kỷ Tỵ bé trai : sinh 2h45 ngày 8/12/2011 âm lịch Tân Mẹo Ông ngoại : Tân mẹo ( đã mất 2006) Bà ngoại : quý tỵ (sống ở Tp.Nha trang) Hiện chúng cháu đang sống cùng cha mẹ chồng ở Bình dương Vợ chồng cháu rất mong nhận được sự quan tâm của Bác! Kính bút!
 8. Kính nhờ các Bác trong diễn đàn tư vấn dùm cháu "tốt, xấu, thay đổi chữ ký thế nào"? 1- Đưa ảnh chữ ký của mình lên diễn đàn 2- Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời. Ngắn hạn: gia đình vượt qua khó khăn ,về con cái hết bệnh tật lẫn tình cảm vợ chồng. Dài hạn: cuộc sống gia đình đầm ấm,có kinh tế để lo cho cha mẹ đôi bên ,con cái sau này. 3- Ghi đầy đủ họ tên. Trương Trần Kim Vui 4-Cho biết Tuổi hoặc năm sinh nữ Kỷ Tỵ-13/4/1989 âm lịch 5- Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trí trong công việc. hiện tại đang ở nhà nuôi bé. Xin cám ơn các Bác!
 9. bạn có thể mua Colosol cho bé uống

  bạn có thể đọc thêm link ở đây để hiểu rõ..http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23460-huyen-thoai-hoang-xuan-ba-su-ket-hop-hoan-hao-giua-tay-y-va-nam-duoc-thien-nhien-trong-dieu-tri-benh/page__pid__176284__st__180#entry176284

 10. Chào Bác Hạt Gạo Làng Nhờ bác xem giúp vợ chồng cháu số đt này có làm ăn được koo ah! vợ :sinh 8h30 ngày 13/4/1989KỶ TỴ âm lịch--- 09796xxxxx - 0936xxxxx chồng:sinh 5h ngày 5/8/1979 KỶ MÙI âm lịch---- 0932xxxxx nếu koo tốt Xin Bác tư Vấn giúp vợ chồng cháu số tốt hơn hạp với tụi cháu . cháu cám ơn bác nhiều!
 11. Thưa Bác nếu như có sự xung khắc thì có cách nào để hóa giải koo? Nhất là đốt với cháu bé! Hiện tại bé trai bệnh như vậy "tim bẩm sinh,ngón tay dính,có ngón tay 4lóng,thoát vị bẹn,tinh hoàn ẩn" và hay bệnh lặt vặt ,sinh được 4 tháng mà nhập viện hết 2 lần ,lần đầu lúc mới sinh 1tháng rưỡi lần thứ 2 nửa tháng. Hiện tại cháu rất sợ bé ốm đau vì ảnh hưởng đến tiên lượng của bé,chỉ mong bé khỏe mạnh ăn uống tốt để đến ngày mổ tim cho bé. Cháu cám ơn Bác đã quan tâm!
 12. dza thưa Bác Thiên Sứ cháu có nói tuổi của vợ đấy ah!Tại cháu diễn đạt koo rõ cháu có gửi lại bài ở phía trên rồi đấy ah Cha: sinh 5h ngày 5/8/1979 âm lịch Kỷ Mùi Mẹ: sinh 8h30 ngày 13/4/1989 âm lịch Kỷ Tỵ bé trai: 2h45 8/12/2011 âm lịch Tân Mẹo kính nhờ Bác xem giúp cháu !
 13. Dạ thưa 2 bác nếu xem theo Lạc Thư Hoa giáp thì tuổi vợ chồng con với con con có hạp nhau koo ? cha: kỷ mùi mẹ :kỷ tỵ Con: tân mẹo 8/12/2011 âm lịch Kính nhờ 2 bác xem giúp cháu !
 14. Vâng Cháu cám ơn bác nhiều ah! Bác cho cháu hỏi thêm 1 vấn đề nữa ,là cháu bé tân mẹo tuổi có hạp với ba mẹ koo thưa bác,vì bà nội cháu đi xem ở đâu nói cháu bé này số làm con nuôi koo thể ở gần ba mẹ được rất là khó nuôi ah,kêu bé nếu ở gần cha mẹ sẽ tiết khí cho ba bé nhiều --->bé hay đau bệnh.Bản thân cháu bé từ lúc mang thai cũng gặp 1 số rắc rối về thai nhi,sinh ra cháu bị bệnh tim bẩm sinhkèm theo những dị tật khác như thoát vị bẹn tinh hoàn ẩn,cháu phát triển koo hoàn thiện khi được sinh ra vì cháu sinh non.cháu koo biết trong nhà có ai kỵ bé koo mà bé lại bị bệnh . Hiện tại cháu sống chung cùng gia đình chồng ông nội:nhâm thìn 1952' bà nội:đinh dậu 1957 nếu cháu sinh 1 bé trùng tuổi với bà nội có được koo thưa Bác? Thân nhờ Bác xem giúp !
 15. bác Chim Chích Bông ơi! bác cho cháu mạn phép được hỏi là vì sao mình chọn những năm đó nha Bác! Cháu còn đàm đạo với chồng cháu nữa phiền bác giúp cháu nhé. Chúng cháu định sinh 3 đứa lận ,vì nhà cháu neo người lắm bác ah,ông nội chồng có mình ba chồng,ba chồng có mình chồng cháu, nên giờ phải cố gắng sinh 3 đứa cho có anh co em ah. Bác xem năm gần nhất có thể sinh được là năm nào,và đứa út là năm nào,có ưu tiên giới tính j koo bác " cái này cháu chỉ tham khảo chứ trai gái đều được hết ah". Bác giúp cháu chút nhé! Thân chào Bác!