• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

LinhNhi

Hội viên
 • Số nội dung

  75
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by LinhNhi

 1. Vietnamese astronomers perceived that within the heavens, there are two sets of objects moved above the earth. First, the stars of the night sky were conceived of as a dome that rotated clockwise over the earth on an axis defined by the pole star (sao Tử Vi). Second, the sun (Thái Dương) and the moon (Thái Âm) and the five visible planets (Ngũ Hành Tinh) were believed to move counterclockwise over the earth, contrary to the motion of the stars, but also around the axis of the circumpolar region. The movement of the dome stars was measured by reference to directions on the face of the earth. The movement of the sun, moon, and the planets were traced agianst the backdrop of the dome of stars. Both the surface of the earth and the dome of the stars were divided into 12 equal parts (12 cung Tử Vi trong lá số ) To grasp this understanding of the heavens, picture the solar system as a two-dimensional image viewed from above the earth north pole. Consider only the sun, the moon and the 5 visible planets. Mercury (Thủy Tinh), Venus (Kim Tinh), Mars (Hỏa Tinh), Saturn (Thổ Tinh), Jupiter (Mộc Tinh) are traced counterclockwise orbit around the earth. Earth rotates counterclockwise around its own axis. Next, imagine the visible stars as a sphere surrounding the solar system. This dome remains still as the planets orbit the sun the the moon orbits the earth. The earth imaginary axis defines the North Star (sao Tử Vi) roughtly at the center of the northern hemisphere of stars. Although for the Tử Vi astronomers, this was more than just an axis. It was the axis that defines cung Sửu and cung Mùi, where the sun and the moon meets (Thái Dương & Thái Âm đồng cung). Since the earth orbits the sun in the same direction as other 5 planets, the sun appears to move counterclockwise around the earth against the background of the steller dome. Due to the earth's daily counterclockwise rotation around its axis and yearly counterclockwise orbit around the sun, the dome of the stars appears to revolve around the pole star in the clockwise motion. As the astronomers observe, they discovere that at midnight (giờ Tý), during the new moon (first day of the month), the moon lies between the earth and the sun (Thái Dương & Thái Âm đồng cung tại cung Sửu) and in the month of the winter solstice (ngày đông chí), the handle of the big dipper pointed to the branch Tý direction due North. In each succeeding two hour period, the handle of the dipper point to each of the corresponding directions, which is the branch Sửu. With that rule of nightly rotation, we can clearly see that the our ancient Tử Vi astronomers had created the rule of the stars Văn khúc, 1 of the stars in the Big Dipper, to start at the branch Thìn due to the winter solstice move clockwise every 2 hours. Sao Văn Khúc - từ cung Thìn kể là giờ Tý, tính thuận đến giờ sinh an sao Văn Khúc.
 2. PTS, Try to imagine the world in 3 Dimensional
 3. Chú Thiên Sứ mến, ghi chú của - vòng tròn xanh lá cây là vòng xích đạo của trái đất - vòng tròn xanh dương là vòng hoàng đạo - vòng tròn tím là vòng xích đạo của thiên hà Hình như là chú đang nói con đường xích đạo của trái đất chứ không phải là đường xích đạo của thiên hà. Xích đạo của Trái đất dự kiến ra vào thiên cầu, một vòng tròn lớn hiển thị như là dòng màu xanh lá cây trong bảng xếp hạng Star. Thiên đường xích đạo, nghiêng ở 23,5 ° đến việc, hiện đang cắt hoàng đạo hoàng đạo Song Ngư thiên văn tại 5°, mà được gọi là điểm xuân phân (cung Dần) và 5° thiên văn Thất Nữ (cung Thân). Ðiểm xuân phân là nơi mà mặt trời nằm trên các điểm phân tháng ba và chống vernal điểm này là nơi mặt trời nằm trên các điểm phân tháng chín. Hai điểm nầy là lúc vòng xích đạo của trái đất và vòng hoàng đạo va chạm vào nhau. Hai điểm nầy rất là quan trọng trong Phong Thủy và Thiên Văn, nhưng đó không phải là 2 điểm của thiên môn và địa môn. Cái mà bé nói không phải là con đường xích đạo của trái đất, mà là vòng Xích đạo Thiên Hà. Một vòng tròn lớn trong bầu trời của chúng tôi hiển thị như vòng tím trong bản đồ, được xác định bởi các đĩa quay của thiên hà của chúng ta. Trung tâm của thiên hà của chúng ta nằm dọc theo đường xích đạo thiên hà ngay phía nam cổng Thiên Môn. Cổng Thiên Môn đưa vào hoàng đạo khoảng 2° SAG thiên văn. Bắc và Nam cực Thiên Hà, đó là vuông góc với mặt phẳng thiên hà (thiên hà xích đạo) được dán nhãn Bắc và Nam cực hoàng đạo . Bắc cực hoàng đạo này nằm trong chòm sao Hậu Phát (Coma Berenices), nằm ở 30° phía bắc của hoàng đạo, phía trên đầu của Thất Nữ. Bắc cực hoàng đạo đi vào lúc 5° thiên văn Virgo. Nam cực hoàng đạo này nằm trong chòm sao điêu khắc, 30° phía nam của hoàng đạo, và vào lúc 5° hoàng đạo Song Ngư thiên văn Nếu bé đứng từ trái đất nhìn về hướng mặt trời thì hướng sao Nhân Mã (cung Hợi) lúc góc 60° đến hoàng đạo và giao với mặt phẳng hoàng đạo thì đó là cổng Điạ Môn. Nếu bé đứng từ trái đất nhìn về hướng mặt trời thì hướng sao Song Tử (cung Tị) lúc góc 5° đến hoàng đạo và giao với mặt phẳng hoàng đạo thì đó là cổng Thiên Môn. Bé LinhNhi
 4. PTS, The 12 sections of Tu Vi and the 12 sections of western zodiac has many similarity and some differences. The 12 sections of Western Zodiac is divided based on the whole sign house system, sometimes referred to as the 'Sign-House system', the houses are 30° each. The ascendant designates the rising sign, and the first house begins at zero degrees of the zodiac sign in which the ascendant falls, regardless of how early or late in that sign the ascendant is. The next sign after the ascending sign then becomes the 2nd house, the sign after that the 3rd house, and so on. In other words, each house is wholly filled by one sign The 12 sections of Tu Vi is divided based on the equal house system the ecliptic. It is also divided into twelve divisions of 30 degrees, although the houses are measured out in 30 degree increments starting from the degree of the ascendant. It begins with the ascendant, which acts as the 'cusp' or starting point of the 1st house, then the second house begins exactly 30 degrees later in zodiacal order, then the third house begins exactly 30 degrees later in zodiacal order from the 2nd house, and so on. The Houses are numbered counter-clockwise from the position of the eastern horizon (the cusp of the first house, "Cung Dan") at the time of the subject being charted. Houses one through six are below the horizon, while houses seven through twelve are above the horizon. The distinction between whole sign houses (Western Zodiac) and equal houses (Tu Vi) lies in the fact that in whole sign houses the cusp of the 1st house is the beginning of the sign that contains the ascendant, while in equal houses the degree of the ascendant is itself the cusp of the 1st house. And the 1st house start at the intersection between the circle of ecliptic and the celestial equator, which is the spring equinox, cung Dan LinhNhi, ps: Whenever I have more free time, I will go into more details how the 12 sections were divided into "Tam Hop" or the division of the 12 sections into 3 quadrants: angular, succedent and cadent. And what does it means when the star lies within these 3 quadrants.
 5. PTS, The ecliptic is the path that the Sun traces out in the sky during the year. In more accurate terms, it is the intersection of the celestial sphere with the ecliptic plane, which is the geometric plane containing the mean orbit of the Earth around the Sun. The name ecliptic arises because eclipses occur when the full or new Moon is very close to this path of the Sun.In astrology, the zodiac denotes those signs that divide the ecliptic into twelve equal zones of celestial longitude. As such, the zodiac is a celestial coordinate system, to be more precise, an ecliptic coordinate system, taking the ecliptic as the origin of latitude, and the position of the sun at vernal equinox as the origin of longitude. One should not be confused the 12 sections of the zodiac to the 12 constellations of the zodiac. The path of 12 constellations of the zodiac is the path of the celestial equator. The celestial equator is a great circle on the imaginary celestial sphere, in the same plane as the Earth's equator.
 6. Cái nầy LinhNhi phải đồng ý với chú VuiVui . LinhNhi có đi qua bên Tàu chơi mấy năm trước. Khi LinhNhi đứng trong thành nhìn ra cửa thiên môn (Tiananmen Gate) quả thật là hướng Nam. Theo 12 cung Tử Vi thì Tiananmen Square nằm tại cung Tị với cửa thiên môn nhìn về phía sao Sagittarius - Nhân Mã (Địa Hộ), cung Hợi LinhNhi
 7. Đào Hoa trận là một trận binh pháp có tên là tứ sơn trận. Quân lính được chia ra 4 đội. - Đội binh đứng về phía Mão dàng binh theo sao Vĩ Thổ Trí. - Đội binh đứng về phía Ngọ dàng binh theo sao Liễu Thổ Chương - Đội binh đứng về phía Dậu dàng binh theo sao Dê Thổ Lạc - Đội binh đứng về phía Tý dàng binh theo sao Nữ Thổ Bức Bốn bộ binh lấy tứ Thổ làm đầu, cho nên được gọi là tứ sơn trận
 8. PTS, There is a big different between the 12 sections of Tu Vi and the rule of rotation among the stars in the 12 constellations LinhNhi
 9. If the 12 sections of TuVi are based on the 12 zodiac constellation, then the people living in the southern hemisphere can't apply the current rule of TuVi star arrangement. In the other hand, using the sun as guildance, the sun will always rise East North (cung Dan) in the summer. In the winter, the sun will will always rise East South (cung Thin) in the Winter. This is true for all people living the Northern or Southern Hemisphere.
 10. PTS, This idea LinhNhi got from the book "Tu Vi Thien Van Hoc" written by an admired member of vietlyso and this forum. It has been written but has not and never be published. LinhNhi
 11. If the 12 sections of Tu Vi are based on the section of the sky where the sun and the moon converge, then the lunar new year begin in the month of the Tiger. If the 12 sections in Tu Vi was to be determine by the constellation, then 5000 years ago, the first month of the year would be the month of the Rat, and 5000 years later, the first month of the year would be the month of the Cat or the Dragon. The position of the sunrise shifts along the horizon over the course of a year. The position of sunset also shifts by the same amount. java script:;How far this migration of the sunrise or sunset extends along the horizon depends on where you live. At the equator, the sunrise position migrates plus or minus 23.5° from due East, while at Minneapolis, which is located 45°N latitude, the position can vary about plus or minus 35° from due East. In contrast, the rising and setting positions of stars don't change over the course of a year, but the rising and setting times do change. Therefore, if we based our 12 sections of TuVi based on the where the sun and the moon converge, the rule of the star rotation doesn't change based on the location of birth. It is a little confussing, but it does make sense. That's why sometime the Sun rises ahead of the star. Then in a couple of month, the star is lost in the glow of sunrise. Finally, the star is visible ahead of the sunrise, and we have our marker for the calendar. LinhNhi
 12. PTS, I hope this will explain why the rule for the star "Văn Khúc" and sao "Van Xương" do contracting each other. The northern dipper, 'sao Văn Khúc" start from section Thìn, while the southern dipper, "star Van Xương" starts from section "Tuat". One rotate clockwise and the other rotates counter-clockwise LinhNhi
 13. PTS, Due to the earth's daily counterclockwise rotation around its axis and yearly counterclockwise orbit around the sun, the dome of stars appears to revolve around the pole star in the clockwise motion. Since the earth revolves 360 degree counterclockwise around its axis, the dome stars appears to rotate 360 degrees clockwise each day. However, each day the earth also progresses ~1 degree in its 360 degree daily rotation , so the dome stars actually appears to rotate ~361 degree daily. Consequently, over the course of years, the additional of roughly one degree each day brings the dome of stars back to its original position at the end of each year. As for the sun and the moon appears at the section Suu and Mui can be explained as the the position of the moon against the background of the stars can be directly observed most nights. The position of the sun among the stars can not be directly observed but must be extrapolated. By extrapolated, we are able to know when the sun and the moon were in the same position in relation to the dome of the stars. In Tu Vi, this is refered the the new moon as a convergence of the sun and the moon. Since the sun and the moon appear to converge relatively in the same 12 points against the dome of stars each year, it was possible to divide the dome into 12 equal sections, by the 12 earthly branches. These 12 zodiacal signs indicate the section of the sky where the sun and the moon converge. This is not the same as the 12 western zodiacal constellations. When referring to the constellations of the stars, Tu Vi employed a system of 28 lunar lodges (nhị thập bát tú). The 12 sections of Tu Vi is used to describe the 12 directions on the earth's surface. Section Tý corresponds to due north, branch Mao due east, and so on... Using these methodology, ancient astronomers discovered that in the Ty' hour or midnight on the 1st day of the lunar month in the winter solstice, the handle of the Big Dipper pointed exactly in between the section Ty', while the sun and the moon located in the section Suu. In each succeding 2 hours, the dipper handle would point to each of the corresponding. directions, while the convergences of the sun and the moon move counterclockwise through the 12 zodiacal signs. After that, at midnight on the first day of the following month, the handle of the Big Dipper pointed to a opposite direction, clockwise motion. This is later referred in Tu Vi as "Nhị Hợp" or "Nguyệt Kiến" The year was origininal believed to begin at the point of least sunlight during the winter solstice and to culminate with the peak of the sun's strenght at the summer solstice. This is the key rule for the Southern Hemisphere. In the nothern hemisphere at the winter solstice, the southern hemisphere would be the summer solstice. That's mean when the big dipper pointed in the section Ty, the southern dipper would be pointing in the section Ngo. So when winter solstice, the sun rises at the section Thin and set at Tuat. The rule for the star "Văn Xương" which is one of the star in the southern dipper in the summer solstice which mean starting at the section "Tuat". Rule for star "Văn Xương": bắt đầu từ cung tuất là giờ Tý , tính nghịch đến giờ sinh là cung của sao Văn Xương.
 14. PhongThuySinh, Nếu PTS muốn biết cách áp dụng âm dương ngũ hành cho thời nay thì PTS hãy giúp anh VôTri một tay tại: http://www.vietlyso.com/forums/showthread....9228#post149228 Nghe nói huynh VôTri đã kiếm được phương pháp trị bệnh di truyền - Phenylketonuria - PKU , và một số bệnh tử cung qua quy luật âm dương trong kinh dịch bằng cách lấy quẻ Địa Sơn Khiêm cho chất acid Tyrosine để chửa bệnh PKU qua quẻ Sơn Địa Bác. Bé LinhNhi
 15. hihihi !!! Bé thấy rồi. Phối hợp hình ngũ hổ trên với hình Lưỡng Nghi Bát Quái, bé đã hiểu được tại sao các sách đã phân chia ngũ hành trong Lục Thập Hoa Giáp theo thứ tự: kim hỏa mộc thủy thổ, theo tứ tự ngũ hành của Tiên thiên bát Quái qua quẻ càn đoài ly chấn tốn khảm chấn khôn Nếu mà theo thứ tự đó (kim hỏa mộc thủy thổ) thì làm sao người nam đi một bước cưới vợ rồi bước tám bước (cách bát sinh tử) để sanh ra đứa con trai. hihihi !!! Vậy lục thập hoa giáp không nên dùng ngũ hành trong tiên thiên bát quái mà nên áp dụng nội ngoại trong lưỡng nghi bát quái mới đúng với tấm hình ngũ hổ trên. Vậy thì nó sẽ ra Lạc Thư Hoa Giáp rồi. hihihi !!! Ops ... sorry huynh !!! Hình như huynh đang hỏi giúp chú Thiên Sứ chứ không phải bé Bé xí xọn không đúng chổ rồi Chạy mau kẻo huynh đánh đồn, hihihi !!!
 16. Sau đây là những hình vẽ về Lưỡng Nghi trong môn Tử Vi. Ghi chú: những hình được vẽ ra sau khi đọc vài bài Lưỡng Nghi của hội viên Đào Hoa và các bài viết về sự thay đổi Thủy và Hỏa của hội viên Thiên Sứ
 17. Anh sapa mến, Bé đã nói rằng những tài liệu đó không phải là của bé. Bé có nói với chú Hà Uyên trong post trước là bé chép từ sách nhưng anh lại không tin, rồi Anh nói bé bịa ra mà. hihihi !!! Bé còn chưa hiểu hết tấm hình đó huống chi là biạ ra. Bé LinhNhi
 18. Huynh DaoHoa, Bé hiểu được rồi. Quẻ 63 và quẻ 64 là 2 quẻ trong thập Can chio nên mới có liên hệ với 2 lục quái Còn quẻ 11 và 12 là 2 quẻ trong thập nhị Chi tượng trưng cho tháng 1 và tháng 7 Âm Lịch. Cám ơn huynh Bé LinhNhi
 19. Huynh DaoHoa, Bé theo quy cách trong lưỡng nghi bát quái. Bên nội gồm có càn chấn khảm cấn. Bé dùng cách đó vào 6 hào kinh dịch với quẻ 1, 43, 14, 9, 10, 13, 44 Bên ngoại gồm có khôn tốn ly đoài. Bé dùng cách đó vào 6 hào kinh dịch với quẻ 24, 7, 15, 16, 8, 23 Từ từ thành hình 3D cho 64 quẻ Kinh Dịch quay vòng trái đất, với quẻ 1, 2, 63, 64 tượng trưng cho tứ tượng Huynh coi như vậy có đúng theo quy luật của Lưỡng Nghi Bát Quái hay không? Bé LinhNhi
 20. Anh Sapa, Bé đã bịa ra những cái đó rồi, thì biạ thêm một cái cho anh coi cho vui nhe
 21. Anh Sapa, Tưởng anh là ai, ai ngờ là ... hihihi !!! Chào anh, đã gần 2 năm rồi bé mới có duyên gặp lại anh. hihihi !!! Dạo nầy anh khỏe hay không. Bé thì lúc nào cũng xí xọn. Còn câu hỏi của anh về sách của bé bịa ra đó. Anh nghĩ như thế nào? Bịa ra hay có thật. hihihi !!! Hay là bé viết ra rồi anh tham khảo lại. Nếu nó sai thì sách đó sai, bé cho sách đó vào tủ khóa kín và vứt luôn chià khóa, hihihi !!! Nếu lý lẽ có lý và anh thấy được thì bé tặng cho anh. Còn bé thì đi xí xọn đề tài khác, hihihi Khi nào anh rãnh thì nói cho bé biết để bé vẽ vài tấm hình đưa lên cho anh coi thử nhe Bé xí xọn
 22. Không biết chú chép phần nầy từ sách nào vậy. hihihi !!! Khi xưa các nhà Thiên Văn Học chỉ dùng Lục Thập Hoa Giáp để ghi chép các ngày trong năm. Theo sách của bé thì trong Kinh Dịch có 64 quẻ. 4 quẻ dùng để tượng trưng cho bốn mùa - Quẻ 1 - tượng trưng cho Lập Đông - Quẻ 2 - tượng trưng cho Lập Hạ - Quẻ 63 - tượng trưng cho Lập Thu - Quẻ 64 - tượng trưng cho Lập Xuân Vậy còn lại 64 - 4 = 60 quẻ tượng trưng cho 60 ngày (từ ngày Giáp Tý => Quý Hợi) - Quẻ 47 - tượng trưng cho Giáp Tý - Quẻ 51 - tượng trưng cho Ất Sửu ...... - Quẻ 43 - tượng trưng cho Nhâm Tuất - Quẻ 32 - tượng trưng cho Quý Hợi
 23. Tỷ tỷ thân thân mến mến, Tỷ có chàng nào mới vậy. Đồ mới hền chi dấu kỷ. hihihi !!! Cuối tuần nầy là ngày vui của tỷ, tỷ lấy cơ hội nầy tiến tới luôn đi. Chúc tỷ có một ngày sinh nhật vui vẽ trong tay người yêu mới hihihi