• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nguyen Tu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Nguyen Tu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nếu có cơ hội và khả năng du học thì sao lại không nộp hồ sơ. Em ngại gì chứ, đi được thì có thể thay đổi tầm mắt, thay đổi cách nhìn, có thời gian tĩnh tâm, hoặc các cơ hội khác. Không đi được thì việc nộp hồ sơ cũng chẳng mất nhiều công sức. Ngay cả việc nhỏ em cũng lăn tăn có nên làm hay không thì làm sao có thể giải quyết được những việc lớn hơn. Tuy nhiên, nếu bác Haithienha nói em du học không thấy kết quả, hoặc học được thì cũng khó thành tài thì có 2 vấn đề chị nghĩ đến: 1. Sức khỏe của em. Em hay bệnh, liệu có tự chủ được cuộc sống du học một mình không, hay nếu vẫn hay ốm bệnh thì bản thân không đáp ứng được học hành, bố mẹ cũng lo lắng lại còn ở xa --> thêm gánh nặng. Nếu sức khỏe em yếu, ở gần gia đình là tốt nhất. Nhiều bố mẹ hay xáo xào cũng do việc con cái khó nuôi, ốm yếu đấy. Nhà chị từng có giai đoạn đấy. 2. Nhận thức của em. Chị thấy ở em sự thiếu tự tin, nhiều do dự nên chắc nhiều việc chẳng thể làm đến nơi đến chốn. Nên thay đổi em ạ, mỗi việc em làm đều có giá trị cho em. Thấy thích làm, nên làm thì cứ làm, không thành công thì cũng thành nhân. Chúc em khỏe và thay đổi.
 2. Cháu cảm ơn bác Haithienha đã tư vấn cho cháu. Bác nói rất đúng ạ, gia đạo cháu lớn, nhỏ đúng là không yên, nhưng cháu cũng tự đặt ra giới hạn cho bản thân để chăm sóc cho gia đình riêng của cháu. Việc cháu nói gia đình riêng lục đục kể từ khi có bầu con kế là chỉ ý về thời điểm, không có ý viện nguyên nhân là do đứa con hay tuổi của đứa con kế. Gia đình chồng cháu cũng tốt, rất đáng quý. Bác nói rất đúng là mệnh cháu như vậy thì nên xem lại cá tính và lời nói của mình. Cháu nhận thức được điều đó, nhất là đối với người trong nhà. Việc gần lại chồng rồi ly cách nhiều lần sau đó cháu cũng có dự cảm như vậy do bản tính chồng ỷ lại, ưa hưởng thụ cá nhân, thiếu trách nhiệm, tự mãn, nói nhiều hơn làm, bất đắc chí, khác hẳn với bản tính của cháu. Việc yêu cầu chồng về quê, một phần để chăm lo cuối đời cho bố mẹ chồng, phần khác mục đích của cháu cũng để chồng bớt các tính khi ở cạnh bố mẹ mình. Về cuối năm sau, bác nói cháu có thể có sự thay đổi chỗ ở hoặc việc làm cũng có khả năng cao, bởi đó cũng là thời điểm, cháu có thể xử lý tạm ổn các việc riêng. Nói chung, cháu hỏi bác nhiều vậy thôi, chứ vấn đề cháu quan tâm nhất chỉ tập trung ở việc chồng cháu, theo số tử vi, có cách nào để tính tình bớt ỷ lại, có trách nhiệm với người khác (bố mẹ và vợ, con cái thì có quan tâm nhưng yêu thương và dạy dỗ không đúng cách), bớt tự mãn, bớt bất đắc chí và biết tự nhìn lại chính mình. Liệu về quê cùng phụ mẫu, anh em, bạn bè thân có đổi tính không hay là số chồng cháu không cách gì đổi tính. Nếu không đổi tính được thì vợ chồng sẽ mãi khắc nhau. Ngoài ra, trên mặt chồng cháu có nốt ruồi ở gò má, cháu cũng không biết liệu có ảnh hưởng khắc vợ không để phải tẩy nốt ruồi đó đi không nữa? Cháu nghĩ phần nhiều là chồng cháu sinh sau 9 giờ tối, bác lúc nào rảnh xem giúp vấn đề chồng cháu nữa nhé. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Cháu kính bác sức khỏe.
 3. Kính nhờ các bác xem vận hạn giúp cháu. Cháu tên Thanh Tú, nữ, sinh ngày 17/01/1980 DL, lúc 10.30 sáng. Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hình: http://www.flickr.co...05/10452444625/ Thông tin thêm: - Là con trưởng trong gia đình, dưới còn 1 em trai. - Gia đạo bất an từ nhỏ, thuở bé sống chủ yếu với ông bà nội và cô ruột, không sống gần bố mẹ. Bố mẹ bất hòa, li dị năm 1994. Sau đó thì cháu ở với mẹ. - Năm 2001, tốt nghiệp ĐH. Ra trường, công việc làm khá thuận lợi. Năm 2006, ra nước ngoài học cao học, quen biết với chồng hiện tại tại nước ngoài, sau đó, kết thân, do ở nước ngoài nên việc cưới hỏi phức tạp, gia đình chồng và cháu cách xa 600km, cháu không thích phức tạp nên chỉ ăn hỏi đơn giản, đăng ký kết hôn, nhiều lúc tính có cưới hỏi, đón dâu nhưng rồi con cái rồi ngại nên thôi. - Chồng cháu tên Cường, sinh ngày 20/6/1970, khoảng 8-9 giờ tối. Là con trai trưởng, sau có 2 em gái, rời quê từ 2004. Hiện tại đang cùng gia đình ở nhà mẹ vợ. Link lá số (8 giờ tối): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2; Link lá số (sau 9 giờ tối): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - Năm 2007 cháu sinh con trai đầu lòng, Năm 2009 sinh con trai thứ. Từ ngày mang bầu con trai thứ 2 vợ chồng khắc khẩu trầm trọng, từng xảy ra xô xát. Mỗi lần có sự việc, chồng đều ngay lập tức đưa 2 con đi cùng về quê trong trạng thái tinh thần bất ổn. Theo cá nhân cháu thì thấy gia đình nhỏ của cháu bất ổn do môi trường sống ở Hà Nội không phù hợp với chồng, công việc cũng không thuận lợi, nhiều bạn bè lôi kéo bù khú nhậu nhẹt. Vừa qua, sau khi có bất hòa xảy ra và chồng đưa 2 con về quê. Hiện tại gia đình cháu đi đến thỏa thuận là: Chồng cháu sẽ về quê trước để ổn định công việc và chỗ ở, có thể có thêm việc kinh doanh ngoài, trong vòng 2 năm sau, cháu sẽ về ở cùng vì còn một số việc cần giải quyết ở Hà Nội. Cháu lớn hiện đã ở quê với ông bà nội và học tại quê, cháu bé thì hiện đang ở HN cùng bố mẹ. Cháu nhờ các bác xem giúp cháu: 1. Các bác kiểm tra giúp cháu là chồng cháu sinh giờ Tuất hay Hợi ạ. Dự kiến trước Tết âm lịch năm 2014 thì chồng cháu sẽ chuyển công tác về quê. Việc chuyển công tác của chồng cháu có thể diễn ra thuận lợi theo dự kiến không hay bao giờ có thể xảy ra. Trong khoảng 3 năm tới, nếu cháu chuyển chỗ ở thì lúc nào khả năng xảy ra cao và có điều kiện thuận lợi nhất? 2. Khi về quê, gia đình cháu định kinh doanh ngoài trong các lĩnh vực dịch vụ như tư vấn du lịch, nhà hàng, cà phê,... Cháu muốn hỏi số 2 vợ chồng làm công việc đó có được phù trợ không? Nếu không thì ngành nghề nào thì phù hợp? 3. Việc khởi sự kinh doanh diễn ra vào thời điểm nào trong vòng 3 năm tới thì phù hợp, được phát triển tốt, quý nhân phù trợ,...? 4. Hai vợ chồng cháu đóng tiền mua căn hộ dự án để ở và dự án hiện đang bị đình trệ, cháu muốn hỏi thêm về việc mất tiền này liệu có thể có tiến triển tốt, hoặc có thể bán đi trong vòng 3 năm tới không? 5. Cái này cháu thêm chút thôi, cháu 2 con trai nên thèm 1 đứa con gái, không biết số cháu có con gái không, nếu có thì năm nào sinh ạ? Cháu cần lưu ý gì thêm về bản thân, chồng, con không? Cháu kính nhờ các bác vào thăm topic có thời gian nhàn thì xem giúp cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn. Kính các bác mạnh khỏe.
 4. Kính nhờ bác Thiên Luân, chị Chim Chích Bông và các bác thành viên khác tư vấn giúp ạ. Gia đình tôi, chồng sinh năm 1970, vợ sinh 1979, con trai đầu 2007, con trai sau 2009. Từ ngày sinh bé 2 thì quan hệ vợ chồng không được tốt, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhờ các bác xem giúp tôi, liệu mối quan hệ của các thành viên gia đình có năm tuổi như trên liệu có ổn không? Có nên sinh thêm bé út không? Nếu nên sinh thêm bé út thì tôi mong muốn sinh con gái và nên sinh bé gái năm nào thì tốt cho gia đình tôi? Cảm ơn các bác/chị và chúc các bác/chị một năm mới an khang, dồi dào sức khỏe, niềm vui và sung túc.
 5. Dạ, cháu kính mong chú thông cảm, hạ hỏa ạ. Được chú quan tâm cháu mừng quá. Người như cháu trước kia vẫn hay tin mình có thể take it easy mọi việc nhưng giờ thấy hoang mang nên hoảng lắm, đầu óc trở nên ít minh mẫn, làm gì cũng thiếu mạch lạc. Được chú quan tâm thế này cháu cảm thấy rất được an ủi. Cháu cảm ơn chú nhiều.
 6. Dạ, cháu cảm ơn chú Thiên Luân đã nhanh chóng trả lời giúp cháu. Tuy nhiên, cháu sinh năm 1980, nhưng tuổi mụ thì thực tế lại là Kỷ Mùi, là mạng Hỏa theo Tàu và mạng thủy theo Lạc Việt. Chú xem lại giúp cháu với ạ. Ngoài ra sau này cháu sẽ muốn xin thêm một bé gái về làm con nuôi, không biết cháu nên chọn bé gái tuổi gì, chú tư vấn cho cháu trong cả trường hợp cháu vẫn ở cùng chồng và không ở cùng chồng a. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
 7. Kính mong bác Thiên Sứ, Thiên Luân, và các cô/chú/bác khác trong diễn đàn xem giúp xung khắc trong gia đình tôi với. Vấn đề này tôi đưa ra bên hỏi kèm bên tư vấn về LVĐT, giờ tôi đưa trở lại bên này cho đúng nội dung, nhờ các cô/chú/bác chuyên nghiên cứu luận tuổi xem giúp tôi với. Tôi: sinh 10h30 sáng 17/1/1980 Chồng tôi: sinh 6h sáng 20/6/1970 Con trai lớn: sinh 8h sáng 13/8/2007 Con trai thứ: sinh 6h chiều 13/8/2009. Ngoài ra chúng tôi ở nhà mẹ tôi nên còn ở với mẹ đẻ tôi: sinh 11/5/1955 Chuyện là trong nhà tôi từ ngày tôi đến với chồng tôi (chúng tôi không tổ chức cưới xin, cứ về ở với nhau thôi, có đăng ký kết hôn), mọi chuyện rất nhiều việc không được như ý. Theo đánh giá của tôi, 3 năm trở lại đây chồng tôi bộc lộ ra là rất vô cảm và ích kỷ, không có thái độ xây dựng, tiếp thu góp ý, lại thêm một chút vũ phu, thích hưởng thụ, không một chút tinh thần cầu tiến... nên tôi cảm thấy cuộc sống với chồng rất bế tắc. Trong mọi việc làm ăn, kinh doanh, nếu chồng tôi không đồng ý thì tôi không làm (có lẽ tôi cả nể quá chứ tôi không phải người nhu nhược), nhưng cứ việc chồng tôi đồng ý làm thì nó lại chẳng ra đâu vào đâu cả, thua lỗ lại kèm cả bất an,..., một cách phổ thông thì nhiều người sẽ nói là "hãm tài". Nhưng quan trọng hơn vấn đề tiền bạc là tính cách chồng tôi, dù có thể tạm gọi là trí thức nhưng đối với người thân thì rất thiếu trách nhiệm, có người bạn chồng tôi còn từng nói "với tính cách mày thì đừng nên lấy vợ, ở một mình thôi đỡ khổ người khác". Do đó, trong thâm tâm tôi chỉ muốn bỏ chồng, nhưng việc li dị được đối với tôi thật không đơn giản vì anh ta không muốn và có thể hành động liều lĩnh nên tôi càng không dám mạo hiểm. Vậy, tôi kính nhờ các cao nhân bớt chút thời gian xem giúp tôi, tuổi mọi người trong gia đình tôi xung nhau thế nào. Tôi thấy với tính cách chồng tôi như vậy thì không thấy lối thoát cho 2 vợ chồng, từng có lúc điên lên tôi nhờ bạn chồng tôi có cô gái nào giới thiệu cho anh ta để anh ta tha cho tôi, và đặc biệt là khi cả nhà tôi (có cả tôi) đều không thích chồng tôi. Mong các cao nhân luận tuổi mọi người trong gia đình tôi với và nếu có thể thì dùng LVĐT xem giúp tôi việc của nhà tôi rồi sẽ ra sao. Tôi vô cùng cảm ơn những góp ý quý báu của các cô/chú/bác và các bạn khác tham gia góp ý cho vấn đề tôi, giúp tôi bớt phần hoang mang và có thể tính cách xử lý chuyện của gia đình. Tôi rất mong sớm nhận được những góp ý quý báu của mọi người trên diễn đàn.
 8. ------------ Đúng là dạo này đầu óc tôi rất lơ mơ. Bố tôi sinh năm 1946. Cảm ơn anh vusonganh đã nhắc tôi đính chính.
 9. Hai tháng trở lại đây, đặc biệt là thời gian gần đây, tôi có tâm trạng rất bất an, mong được các chuyên gia LVĐT xem quẻ và giải đáp phần nào những lo nghĩ của tôi. 1. Bố tôi sinh 31/12/2006, ông là người tôi buộc lòng phải nói là quái tính, tâm lý, tinh thần không ổn định, không tin bất kỳ ai trong nhà, dĩ nhiên là càng không nghe ai trong nhà. Ông cứ ở cùng người khác, không đúng ý ông thì ông chửi cho tới số nên gần như là ông ở một mình, con cái không có nhà cũng dạt đi nơi khác hết cho đỡ va chạm với ông, ở cùng hiện tại là cô em gái sinh 30/6/1949, không lấy chồng, anh em xung khắc, gần như không nói chuyện với nhau. Đợt này ông quyết định xây dựng lại nhà, thấy bảo là không được tuổi nên mượn tuổi ai đó để làm nhà, tuổi người này tôi không biết, ông cũng chẳng nhớ, chỉ biết là không bị phạm về tuổi. Việc làm nhà là hệ trọng nhưng do tính ông khác thường, không ý thức về những hệ quả liên quan đến việc xây nhà nên tự quyết mọi việc, những vấn đề về tâm linh, phong thủy cực kỳ hời hợt, ai góp ý cũng không nghe rồi quát loạn phố nên rốt cục ông một mình xây nhà con cháu cũng chẳng ai can thiệp được về việc thiết kế, kỹ thuật, riêng tài chính thì vẫn phải rót đều cho ông. Vậy là ngày 13/10 dương lịch, động thổ, đào móng, 2h chiều ngày 7/12 vừa qua thì đổ sàn tầng 1. Vậy, tôi kính nhờ các cao nhân xem giúp tôi mấy việc sau: - Xem quẻ giúp tôi về việc xây nhà của bố tôi có vấn đề gì cần lưu ý hay không? - Những ngày bố tôi đã chọn để làm các việc quan trọng trong xây nhà như trên có phạm vấn đề gì không, nếu đổ mái tầng 2 để xong nhà được trước Tết thì nên chọn ngày nào cho lành? - Xem quẻ giúp tôi là nhà xây xong liệu có thể cho thuê được giá hay không? (điều này rất quan trọng bởi tôi phải đi vay tiền giúp bố tôi việc xây dựng, tài chính gia đình không hề dư dả, thậm chí không biết có tiền để hoàn thiện nhà cho bố tôi không nữa). 2. Việc thứ 2 là của gia đình bé của tôi: Tôi: sinh 10h30 sáng 17/1/1980 Chồng tôi: sinh 6h sáng 20/6/1970 Con trai lớn: sinh 8h sáng 13/8/2007 Con trai thứ: sinh 6h chiều 13/8/2009. Ngoài ra chúng tôi còn ở với mẹ đẻ tôi: sinh 11/5/1955 Chuyện là trong nhà tôi từ ngày tôi đến với chồng tôi (chúng tôi không tổ chức cưới xin, cứ về ở với nhau thôi, có đăng ký kết hôn), mọi chuyện rất nhiều việc không được như ý. Theo đánh giá của tôi, 3 năm trở lại đây chồng tôi bộc lộ ra là rất vô cảm và ích kỷ, không có thái độ xây dựng, tiếp thu góp ý, lại thêm một chút vũ phu, thích hưởng thụ, không một chút tinh thần cầu tiến... (thiếu thêm chửi bới và vu vạ thì tính rất giống bố tôi) nên tôi cảm thấy cuộc sống với chồng rất bế tắc. Trong mọi việc làm ăn, kinh doanh, nếu chồng tôi không đồng ý thì tôi không làm (có lẽ tôi cả nể quá chứ tôi không phải người nhu nhược), nhưng cứ việc chồng tôi đồng ý làm thì nó lại chẳng ra đâu vào đâu cả, thua lỗ lại kèm cả bất an,..., một cách phổ thông thì nhiều người sẽ nói là "hãm tài". Do đó, trong thâm tâm tôi chỉ muốn bỏ chồng. Kính mong các cao nhân xem giúp tôi tuổi mọi người trong gia đình tôi xung nhau thế nào. Tôi thấy với tính cách chồng tôi như vậy thì không thấy lối thoát cho 2 vợ chồng, đặc biệt là khi cả nhà tôi (có cả tôi) đều không thích chồng tôi. Mong các cao nhân dùng LVĐT giải thích vấn đề giúp tôi bớt hoang mang với. Cảm ơn các cao nhân đọc và quan tâm vấn đề của tôi.
 10. Xin lỗi bác Thiên Sứ cho cháu được nói leo một chút. Bạn thanhoi này mê tín và hay lo nhiều thứ quá, tính thế thì chắc dù có được khuyên bảo hóa giải bao nhiêu cách thì cũng không yên tâm mà sống sướng được. Rồi sau này có chuyện gì xảy ra lại lôi mấy vụ tuổi tác này vào. Mà tôi thấy bác Thiên Sứ đưa ra điều kiện là bạn phải đẻ con liền trong 2 năm Tân Mão và Nhâm Thìn thì hơi bị khó đấy, chưa kể có khi năm Thìn bạn phải sinh được con trai ấy. Cái này thì khó phết, trời đôi lúc chiều lòng người thôi chứ không phải cứ cầu trời là được đáp ứng đâu. Theo tôi nghĩ nhé, bạn lo lắng nhiều thế thì bạn nên chọn người khác tuổi tác hợp với mình hơn để mọi người trong nhà cũng ủng hộ đi cho nó nhẹ đầu. Lấy nhau xong còn yêu đương với lãng mạn được bao lâu mà phải suy nghĩ nhiều chuyện thế. Còn nếu bạn vẫn muốn lấy anh chồng này thì bạn quên khẩn trương cái vụ đường chỉ tay ngắn, ngắt quãng đi, bởi vì không phải vì bạn xuất hiện và yêu anh ta thì tay anh ta mới bị mấy cái đường chỉ tay có hình thù như vậy. Nếu anh ta yểu mệnh thì đó là số của anh ta, chứ không phải do bạn mà mới bị như vậy. Nếu số anh ta thực sự là yểu thì bạn sẽ vẫn tiếp tục quyết định lấy anh ta và đến lúc sự việc xảy ra, chấp nhận để người ta đổ tội là do anh ta lấy bạn hay bạn sẽ tránh xa anh ta để có một cuộc sống ổn định hơn thì tùy bạn.
 11. Chị thích cái tên Trần Thanh Trúc, nghe hay hay, hơn là những tên khác. Nên bỏ họ Ngô của mẹ ra khỏi cái tên của con gái đi, dù muốn tên con có cả họ bố và họ mẹ nhưng đọc lên nghe cứng và gượng ép lắm, nhất là lại cho con gái nữa, nếu con trai thì còn được.
 12. Bác Phúc Anh ơi, bác chưa có cảm hứng xem cho mấy đứa nhà tôi sao :P
 13. Bác Phúc Anh ơi, bao giờ thì đến lượt mấy cháu nhà tôi vậy, tôi xin bổ sung thêm một số thông tin vì tôi thấy nhiều người thường cung cấp. Cháu đầu: sinh vào tháng 7 âm lịch năm Định Hợi. Cháu sắp tới sinh vào thang 6 âm lịch năm Kỷ Sửu. Tôi thấy hình như năm tháng sinh cũng ảnh hưởng đến việc phân tích tên nên cung cấp thêm. Mong sớm nhận được phản hồi của bác. Cảm ơn bác Phúc Anh nhiều.
 14. Ôi cảm ơn Giaback nhiều, nghe bạn luận giải giúp mình mà mình thấy yên tâm hẳn. Thực tế là mình cũng sợ 3 con trai, nhưng mà nếu tương quan gia đình hiện tại mà xấu quá thì chắc cũng phải đẻ thêm nếu hóa giải được tình hình. Nhưng nghe bạn luận giải thế mình yên tâm rồi, đúng là các con mình mà biết yêu thương nhau, sau này giúp đỡ được nhau là nhất. Cảm ơn Giaback nhiều. :rolleyes:
 15. Bác Phúc Anh ơi, ngoài ra tôi muốn nhờ bác thêm một việc nữa. Chẳng là khi sinh bé đầu (2007), tôi và chồng tôi có trục trặc nên tôi đã khai sinh cho con theo họ của mình (điều này cũng do khi đó xem tử vi cho con, trong đó nói con tôi hình khắc gì đó bố mẹ, nếu không cho làm con nuôi hoặc mang họ khác thì sẽ yểu mệnh, tôi cũng không biết đúng hẳn hay không). Hiện giờ thì chồng tôi muốn tôi đổi họ lại cho cháu, nhưng tôi vẫn muốn cháu mang họ mình bởi nhà tôi cũng ít người, vợ chồng em trai cũng canh con lâu rồi mà chưa có, đang bận chữa trị, ông bà thì rất quý cháu và không muốn cháu mang lại họ bố. Điều này cũng rất ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại của tôi với chồng bởi anh ấy và gia đình cũng muốn cháu mang lại họ bố vì là con trưởng. Vậy nhờ bác xem giùm 3 tên sau, tên nào tốt nhất để tôi có thêm cơ sở quyết định và thuyết phục mọi người về việc tên của cháu. 1. Nguyễn Phú Nguyên 2. Đỗ Phú Nguyên 3. Đỗ Nguyễn Phú Nguyên Mong bác Phúc Anh giúp, cảm ơn bác nhiều.