• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenvanthang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenvanthang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. http://www.lyhocdong...w=screen&size=3 dạ thưa cô đây là lá số của con.con đang rất hoang mang ko biết tương lai rồi sẽ ra sao.đã có lúc nghĩ quẩn tìm đến cái chết. xin thưa mọi người đây là thông tin thêm ạ thưa các bác cháu năm nay 19tuổi âm còn dương thì là 17 tuổi.đáng lẽ cháu đang học lớp 12 nhưng do mải chơi nên đã cùng bạn gái kém 1t bỏ đi mang theo rất nhiều tiền của gđ rất nhiều lần.nay cháu đã về nhà và đã nhận ra sai lầm nhưng sự học đã bị gián đoạn mất 2năm.tương lai rất mù mịt vì cháu học ko đc giỏi cố gắng cũng ko hiểu đc gì.bố cháu thì có lẽ ko giúp cháu về vốn để cháu làm kinh doanh nữa giờ cháu ko biết phải đi học nghề gì nữa mong bác giải đáp cho cháu lá số của cháu.cháu người cao 1m63 hơi béo.da hơi đen ko đc trắng.tính hiền,thích hòa bình nhưng chơi với nhóm bạn hư nên cũng hay mang tiếng xấu.hay giận dỗi.là con đầu,dưới có 1 e gái.bố cháu sn 1968.mẹ sinh 1972.gđ cũng khá giả nhưng từ khi ông mất 4năm và bà vừa mất năm 2011 thì nhà bị vận đen bố cháu chơi bời nên kt giảm nhiều.bố cháu là con 1 trong gđ 4ae.năm 2010 cháu ngã gẫy chân.năm lớp 3 bị viêm đa rễ dây thần kinh liệt nửa người đã chữa khỏi. câu hỏi mong muốn được giải đáp là mong được luận lá số của cháu về các đường như: Tổng luận cung mệnh : Giải đoán tính cách, tướng mạo, những tai nạn, rủi ro, những thất bại hay những thành công trong cuộc sống và của bản thân. Sự thăng trầm của cuộc đời và sự thọ yểu. Luận giải cung quan lộc: Giải đoán nghề nghiệp sẽ làm trong tương lai, sự thăng trầm hay thành công, thăng tiến của bản thân trong công việc, tìm ra những khả năng chuyên môn của chính chủ. Giúp đưa ra định hướng tương lai nghề nghiệp. Luận giải cung di:Giải đoán môi trường sống của chính chủ tác động vào bản thân chính chủ ( sự yêu mến, giúp đỡ hay sự thù hằn, ghen ghét của người ngoài đối với bản thân, sự may mắn hay xui xẻo khi ra ngoài. Lập nghiệp xa quê hay tại bản quán…Sự thành công ra sao khi ra ngoài… Luận giải cung Phu Thê: Giải đoán tính chất tình yêu của chính chủ, mô tả từng người yêu mà chính chủ đã và sẽ gặp trong cuộc đời. Mô tả chi tiết vợ của chính chủ (Dáng vóc, tính cách, công danh sự nghiệp). Giải đoán tính chất cuộc sống vợ chồng (Chung sống có hạnh phúc không…có trải qua các lần đò hay không. Nếu có thì miêu tả từng người hôn phối, sự hạnh phúc của chính chủ với người hôn phối đó). Giải đoán các giai đoạn có tình yêu, Nêu ra các thời điểm trong đời có thể kết hôn.Luận giải cung nô bộc: Giải đoán về bè bạn, người cộng sự, cấp trên hay người giúp việc, đối với mình tốt hay xấu, có lợi hay không về mặt tài lộc hay công việc. Luận giải cung Tử Tức: Cho biết số lượng con cái. Sinh con nào đầu long, dáng vóc, tính cách và tài năng…công danh sự nghiệp của con cái. Cách đối xử của con cái với chính chủ ra sao. Cho biết chính chủ sinh con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn hay sinh con một bề. luận đoán xem có con ngoại bào không hay có con nuôi không.
 2. đào topic lên sr mọi người nhé cháu đang rất hoang mang vì nhiều việc xảy ra quá có ai giúp cho cháu 1 hướng trong sự nghiệp đc ko ví dụ nên làm nghành nghề gì học nghề gì bây giờ.
 3. ko sao đâu bạn ơi hihi mình vẫn cảm ơn bạn đã có lòng giúp mình là quý rồi
 4. mình sn 1995 nhưng học ko được nên ở nhà làm cầm đồ và cho thuê oto.dáng đi của mình hơi lao ra phía trước như kiểu cắm đầu cắm cổ chạy ấy.mình nghĩ 17t như mình 1 tháng kiếm được 30-35tr thì ko phải là chật vật đâu.học hành thì mình nghịch nên ko học được gì cả.mình chơi với nhiều bạn nhưng có 3 thằng bạn thân.mình sống xã hội chưa ai nói được gì ko biết bạn xem thế nào bảo mình phản trắcbạn bè cờ bạc thua thì mình cho vay tiền ko có mình ko đòi.đánh nhau mình đều giúp còn mình thì chưa làm gì phải sẵn sàng quay lưng bạn bè để đạt mục đích cá nhân cả.sống mà ko có bạn bè thì chỉ có chết.ny mình yêu từ năm trước.bạn xem kĩ lại hộ mình với vì lá số sao khác cuộc sống mình thế.nhờ tất cả các cao nhân giúp đỡ với ạ
 5. bạn nói đúng gần hết chỉ mỗi cho dáng đi của mình thẳng lắm.kể cả lúc ngồi hay đi xe may lưng ko bao giờ gù xuống cả.mình cũng muốn đến 27,28 mới lấy vợ.đang yêu 1 người còn lại thì chỉ là vui chơi thôi.đi lập nghiệp xa là mình đi nước khác hả bạn hay là xa nơi mình sinh ra là được hả bạn.bạn có cho mình biết được là mình hợp làm nghành nghề gì thì có thể phát triển tốt nhất được không
 6. bác ơi bác nói đúng quá đi mất thôi hihi. bác có tư vẫn cho cháu giờ dùng số nào thì thật tốt được không ạ nhất là để kinh doanh đấy ạ cháu làm cầm đồ mà dạo này vắng khách quá.cho thuê xe oto thì cũng thấy ít người hỏi thuê.người yêu thì lại cãi nhau suốt thôi giờ dùng số thế nào bác cho cháu xin 1 số thật tốt cho cháu được không ạ
 7. nhà cháu là số nhà 1 ngõ 14 quang trung phường quang trung thành phố hải dương tỉnh hải dương ạ. cháu vẫn dùng địa chỉ như thế đều được mà
 8. cô ơi sao bao nhiêu ngày cháu vẫn chưa thấy về nhà cháu nhỉ
 9. vẫn đag từg ngày mog đợi câu trả lời của bác ạ.hihi bác cho xin 1 số để kinh doanh,tài lộc bác nhé :)
 10. mong được bác để ý với ạ hihi
 11. mãi mà vẫn chưa nhận được hồi âm nhỉ
 12. Cháu sinh 17h16' ngày 16/07/1995(dương lịch) tại miền bắc. Cháu là nam. con trai lớn dưới cháu có 1 em gái Nhờ các cô chú tư vấn hộ cháu về các đường:phu thê,quan lộc,tài bạch xem về sau thế nào với ạ.Cháu nên làm nghề gì thì tốt ạ.Cháu đọc thấy ghi là phải đi xa thì mới làm ăn phát đạt được nên nhờ các thầy xem cho cháu có phải như thế không ạ? cháu thấy phần lý giải ở các đường ghi nhiều thứ cháu ko hiểu lắm ví dụ: ở đường phu thê nếu thêm xương,phúc,khôi,việt ... thì tốt, cháu ko biết thêm bằng cách nào và làm thế nào để lá số của cháu được tốt lên ạ.Mong các thầy tư vấn giúp cháu để cháu biết làm sao cho sau nay được tốt ạ lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 cháu xin cảm ơn các cô chú trước ạ
 13. số cháu ghi cũng là nên xa nhà thì phát đạt. đi xem nhiều nơi cũng bảo nếy bố mẹ cho đi sang nước khác thì tốt lắm. cháu sinh 17h16' ngày 16/07/1995 các bác xem hộ cháu xem có đúng số cháu phải thế thì mới được không ạ?