• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

msngoc87

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About msngoc87

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin bác Haithienha xem giúp lá số của 2 cháu
 2. Con trai http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ph%C3%BAc&date=2015,4,3,16,10&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Con gái http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=an&date=2015,4,3,16,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Xin cảm ơn rất nhiều ah.
 3. Xin bác Thiên Luân tư vấn giúp trường hợp của e ah. Nam sinh ngày 21-4-1984 Giáp Tí AL Nữ sinh ngày 17-10-1987 Đinh Mẹo AL Tụi cháu đã coi ngày & dự tính đám cưới ngày 21-03-2014 AL. Ngày này k lui được nữa vì cháu mún cố gắng sinh năm nay luôn. Nhưng cháu được bác Bá Kiến tư vấn tháng 3 cháu phạm Phu chủ và sinh năm nay thì chồng rất khó làm ăn thì có cách nào tránh/gỡ được k ạ? Mẹ cháu cũng quan tâm tử vi, nghiên cứu nhìu sách, mấy năm nay k cho cưới vì 2 tuổi phạm Tuyệt Mạng người chết kẻ sống. Đến nay mẹ cho phép nhưng bảo phải sinh con năm Ngọ, vì bạn mẹ mách tuổi con khắc tuổi cha mẹ thì tốt, bảo cháu cố gắng sinh con Ngọ & Dậu thì được Tứ Vượng. Cháu k muốn làm buồn lòng mẹ nên sự j cũng nghe theo bác đừng cười cháu lớn rồi mà k tự quyết j cả. Xin nhờ hiểu biết của bác để cháu được yên tâm.
 4. Nam: 21/04/1984 âm lịch Nữ: 17/10/1987 âm lịch Dự định cưới vào tháng 3 & 4 al và sinh con vào năm 2014, nhưng tụi cháu đến chùa Pháp Hoa xem ngày thì được bảo là 2 tuổi xấu k nên cưới thầy k cho ngày. Xin tư vấn ngày tốt để làm lễ cưới hỏi chung. Nghi thức như thế nào là được ạ vì tụi cháu nghe nói k được rước dâu & lên đèn. Xin cám ơn ah.
 5. Cảm ơn bác Chính Khí đã xem cho, con đã hỏi lại mami và đúng là giờ Thìn :D Con nghĩ số mình được thế là ổn, chỉ cần an lạc trong tâm, biết đủ là hạnh phúc rùi, không đến nỗi thiếu ăn fai về nhà trộm thóc mami là ok :D Bác luận thật đúng quá, con là dân thành phố muh suốt ngày chỉ mơ có mảnh vườn để lúi húi, nhà k có chỗ nuôi gia súc chứ k thì cũng thành trang trại :D Vậy con sẽ chuyển kế hoạch thành tháng 1 cưới. Nhưng bác Chính Khí ơi, năm sau là năm Tỵ mà Tý-Tỵ tuyệt thì có sao k ạ? Con cố gắng tránh có được k ạ !
 6. Thành thật cảm ơn những góp ý của bác Chính Khí. Những lời khuyên của bác thật chí lí, giúp con vững tâm hơn. Con rất ghét những người cứ hễ có chuyện j cũng chửi đổng lên :D hồi đó bạn trai con cũng có tật đó, con phải nghe rất ngứa tai, thế là táng cho hắn 1 cái rùi phân tích, thế mà từ từ chừa hẳn (may mà hắn k giận, chỉ giật mình :D) Con nghiên cứu tử vi lý số, chẳng phải muốn há miệng chờ sung, chẳng qua muốn biết thêm về điểm tốt xấu hay dở của bản thân, để biết mình biết ta với đời, để mà khắc phục thay đổi. Tính con hay lo buồn nên từ nhỏ đã khó ngủ và hay thắc mắc linh tinh. Con cũng có đọc, tìm hiểu nhiều mục của diễn đàn, thấy các bác tư vấn góp ý cho mọi người nhiệt tình cặn kẽ, nên mới mạo muội đặt gạch xin tư vấn :D Con xin thông tin thêm vài đặc điểm bản thân: - Chiều cao: 1.50 m - Cân nặng: hiện tại là 47kg (lúc trước chỉ bình bình khoảng 43-45kg) :D Con tự thấy bản thân không gầy không béo, dạng đậm người, nước da ngăm k trắng nổi (hồi bé thì trắng bóc) - Răng cửa thứ 2 bên trái mọc lệch vào trong, bị cái thứ 1 che mất nửa. 2 cái răng số 6 hàm dưới đều đã mất :D Nói chung răng con trắng, khá đều, k mọc lệch nhiều. - Tay của con được gọi là tay búp măng, không thấy xương. Bàn tay khá dày, lòng bàn tay hơi hõm xuống. Chỉ tay rõ ràng, ít vân nhỏ. - Nốt ruồi: cái này khó nói wa! Con có 1 nốt ruồi đen nổi trên đầu, nằm lẫn trong chân tóc mai, từ thái dương bên phải sờ thẳng lên là thấy. Nếu vẽ 1 đường xéo từ khóe miệng xuống chỗ gấp của xương cằm phải thì con có 1 nốt ruồi khá to nằm cách khóe miệng khoảng 3 cm, cách đó khoảng 2 cm nữa là một nốt ruồi khác nhỏ hơn Hai nốt ruồi trên con có từ nhỏ, sắc đen đậm. - Trán cao hơi dzồ, mắt mí lót, lông mày lợt k rậm, sống mũi cao thẳng hơi lệch về bên phải, môi chẻ, cằm hơi chẻ, khuôn mặt dài, gò má k cao, nhân trung khá rõ nét. Con mong được các bác luận đoán tử vi của mình.
 7. Xin nhờ các thầy tư vấn, con tên là Đinh Nguyễn Minh Ngọc, Nữ, sinh ngày 07/12/1987 DL lúc 09h15 sáng. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90inh+Nguy%E1%BB%85n+Minh+Ng%E1%BB%8Dc&date=1987,10,17,9,15&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - Con là trưởng nữ trong gia đình, dưới con còn 1 em gái sinh 10/06/1997 AL lúc 5.20 sáng. - Ba con sinh năm Mậu tuất 1958 & mẹ sinh năm 1960 Canh Tý, lấy nhau năm 1984, sinh con năm 1987 và em năm 1997. Từ khi con còn nhỏ ba mẹ tan hợp cũng nhiều lần, chuyện làm ăn của ba mẹ cũng lận đận - thành bại cũng nhiều mẹ con có tay buôn bán nhưng cũng phải đổi nhiều nghề, ba mẹ cũng khắc khẩu, nhưng từ khi có em con cảm thấy gia đình ổn định hơn, chuyện làm ăn của ba mẹ được lâu dài hơn, ít thay đổi, có cãi cọ cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt. - Bà nội mất ngày 13/12/2000 DL là cú sốc đầu tiên trong cuộc đời con, vì sau đó không lâu cả họ hàng (anh chị em của ba) tan đàn xẻ nghé. - Ông nội mất ngày 22/05/2004 DL là dấu chấm hết cho quan hệ giữa nhà con và các cô chú bác họ nội. - Trước đó cuối năm 2003 (khi đó con vào học lớp 11) con có rất nhiều bạn bè trong trường nhờ sinh hoạt Đoàn, nhưng tụ cũng nhanh mà tan cũng chóng. Đang yên đang lành, thì một bạn gái thân tự nhiên dựng chuyện lừa dối tụi con, nói bạn í sắp chết, có chị em song sinh bí mật hãm hại (?!) nhờ tụi con cứu bạn í với (đến bây giờ con vẫn chưa hiểu nguyên do bạn ấy làm vậy là vì cái gì) lí do thích hợp nhất chỉ có thể là bạn í không ổn định về tâm lí. Mệt mỏi vì chuyện bạn í dựng nên nhưng bọn con đều tin sái cổ, bạn bè trong nhóm từng người bỏ đi, đến khi nhìn lại con chỉ còn 1 người bạn gái thân nhất học cùng lớp ở cạnh. Vậy mà sang đến năm 2004 không được bao lâu thì trong lớp con do có một bạn bị bệnh mất đột ngột (bạn này con không chơi thân chỉ quen biết) và chính cô bạn thân của con nói với cô bạn kia (đang hôn mê) trước ngày bạn í mất khi đến thăm là "nếu không dậy được thì từ bỏ đi, vì gia đình không lo nổi viện phí". Cô bạn đang hôn mê đã rơi nước mắt. Hôm sau thì cô bạn đó qua đời. Cô bạn con rất sợ và đã tâm sự chuyện đó cho con biết, cảm giác của con lúc đó chỉ là muốn trốn chạy khỏi người bạn của mình, vì con thật sự không chấp nhận nổi chuyện đó, không thể vờ như không biết, bạn mình đã nói ra một lời cay độc như thế, dù con hiểu rõ cô ấy không có trách nhiệm gì trong cái chết của cô bạn kia. Năm lớp 11 là năm có nhiều biến cố sâu sắc nhất đời con, con thực sự muốn bỏ xuống mà không được. Từ đó con cũng khép kín lòng mình. Bạn bè cũng chỉ để xã giao. - Năm 2005 con rớt đại học, ở nhà 1 năm để ôn thi lại. - Năm 2006 con đỗ đại học, nhưng vì trong tình cảm đã tích tụ buồn lo nhiều nên sức học chỉ trung bình. - Ra trường con thất nghiệp đến tháng 04/2011 mới có việc làm (cty may mặc) và chỉ làm được cho đến tháng 11/2011 thì từ chức do người quen muốn lo cho con làm bên hàng không, nhưng kết quả không được như ý và con vẫn lận đận chuyện việc làm cho tới nay. Con tự thấy bản thân không phải không có thực lực nhưng cảm thấy bản thân như không phù hợp được với môi trường công sở, con không gần gũi hay nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp. - Từ khoảng giữa năm 2011 con phát bệnh Trĩ nhẹ, đến nay đã chữa nhưng chưa dứt hẳn. - Con quen bạn trai (tuổi Giáp Tý sinh ngày 21/04/1984 AL khoảng 08.00 sáng) vào đúng chiều 29 tết năm 2006 (28/01/2006 DL). Hôm đó cũng là ngày gia đình con dọn vào căn nhà hiện đang ở (nhà hướng chính Tây). Bạn trai con số phận cũng long đong lắm. Từ sớm đã bỏ nhà đi, hư hỏng bên ngoài, cũng là đại ca có số :D trước khi quen con, sau khi gặp con đã tu tỉnh lo làm ăn, con thấy ảnh cũng chăm chỉ mà cứ lận đận mãi, làm công thì bị người ta quỵt tiền, bỏ vốn làm thì do vốn ít nên cũng chẳng tới đâu. Mẹ con từ xưa đã nghiên cứu cuốn Căn duyên tiền định nên biết ảnh tuổi Giáp Tý , con tuổi Đinh mẹo thì phạm Tuyệt mạng và gia đình anh không khá giả gì nên cũng không thích con quan hệ. Từ đó chuyện tình cảm với anh con chỉ dám giấu người nhà. Sau khi quen nhau anh ấy thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần của con. Hai đứa nguyện chăm chỉ làm ăn dành dụm để xứng đáng với lòng tin của người lớn, nhưng mà tiền cứ có lại hết. Con cũng buồn nản và nhiều lần tính chuyện chia tay mà hai đứa yêu nhau quá nên không đành. Tuy thường không có tiền bạc nhiều nhưng hai đứa rất yêu nhau, đặc biệt là bạn trai con rất chiều con, có thể coi như "động vật quí hiếm" khó gặp ở trên đời, khiến người khác ngưỡng mộ :D. - Con có nghiên cứu tham khảo các bài viết trên diễn đàn, biết con mạng Tuyền Trung Thủy với bạn con Hải trung Kim chả khắc gì thì cũng vui mừng lắm. Hai đứa còn định năm sau anh qua Tam tai thì cưới vào tháng 7 AL và sinh baby vào năm Mùi như các bác Hạt gạo làng & bác Thiên Luân đã dẫn :D - Gần đây người bạn - để ý con đã nhiều năm - đã cầu hôn con và cho rằng bạn trai con không thể đem lại hạnh phúc cho con & con và bạn trai tuổi như vậy không thể có kết quả tốt, chỉ khiến cả hai long đong không thể tạo dựng sự nghiệp; nếu chia tay thì còn có cơ hội phát tài lộc (?!) :D Người bạn con biết coi tướng số. Bạn con có kiểm tra và nói 01 mắt con lệch tâm (hơi lé) , mà trước đây không có, tướng đấy là tướng chết yểu (?!) bảo con không được tiếp tục quen nữa, phải chia tay trước mùng 3 Tết năm tới nếu không thì hết cứu !! :D Con không tin những lời này nhưng cũng lo buồn, vì thực sự hai đứa con quen nhau đã 6 năm mà tương lai còn mờ mịt quá. Đâu phải 2 đứa lười biếng k lo làm ăn gì đâu. Mà lại chuyện giấu diếm gia đình luôn làm con cảm thấy có lỗi, thấy bất hiếu, vì chưa đỡ đần được gì cho cha mẹ, con cảm thấy con ích kỷ chỉ biết tình cảm cá nhân. Con thực sự rất trăn trở, không biết có nên chia tay để toàn tâm cho cha mẹ. Mấy năm nay ba mẹ con cũng không còn được khỏe như trước. Con thành tâm tin tưởng diễn đàn xin các bác tư vấn giúp con về Tử vi, về hành xử ở đời. Con non kinh nghiệm sống & những tâm sự này trước giờ con cũng chưa thổ lộ cùng ai. Nếu được các bác xem giúp con hợp ngành nào, có tay buôn bán không ạ! Con biết mình phận mỏng, chỉ mong "đức năng thắng số", con nguyện hỗ trợ các công tác thiện nguyện của diễn đàn mình nếu được các bác các cô cho phép.