• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhhacohen

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by thanhhacohen

 1. Chắc chú không nhớ cháu, nhưng cách đây 4 năm cháu từng được bác xem lá số. Lúc đó cháu mới "chỉ" có 3 đứa con và đang mang bầu đứa thứ 4. Cháu rất hoang manh và may mắn được chú xem lá số. Chú có nói cháu phải cẩn thận vì hạn nặng: gia đạo bất hoà, ly tán. Tiền tài lúc đó cháu nói không quan tâm đến mà chỉ quan tâm đến việc vợ chồng con cái thế nào. Giờ chúng cháu đã ly thân được 1 năm. Chồng cháu cũng đã có người khác. Khả năng ly hôn là không tránh được. Cháu mong chú một lần nữa xem giúp xem có gì thay đổi không ạ? Lá số của cháu đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phan+Thị+Thanh+Hà&date=1978,2,3,4,50&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 2. Cháu định không hỏi chú điều này. Nhưng thiết nghĩ cũng cùng một công chú xem giúp cháu, nên cháu mạo muội hỏi thêm: Thời gian gần đây cháu cũng có một người bạn. Vì cùng cảnh ngộ nên anh ấy nói thương cháu. Anh ấy sinh năm 1969. Có một con trai riêng. Vợ chồng đang làm thủ tục ly dị trên cơ sở 2 bên đồng thuận. Tuy nhiên gần đây chị vợ có nghe vài người tư vấn về việc phân chia tài sản nên lại gây khó dễ cho anh ấy. Nói thật là việc nhà cháu còn bề bộn vả lại cháu cũng vẫn lấn bấn chưa làm xong thủ tục ly hôn vì lũ trẻ con. Nên cháu cũng không muốn dây dưa vào một mớ bòng bong khác. Tuy nhiên bằng nhiều hành động và cả những mối quan hệ xung quanh khiến cháu thấy anh ấy là người tốt. Vả lại một phụ nữ có bốn đứa con như cháu, việc nghĩ đến lần đò thứ 2 đã là khó khăn, chưa nói đến thực hiện. Cháu không biết cháu và anh ấy có xung khắc gì không? Có cơ hội nào cho nhau hay không? Lá số của anh ấy đây ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ioannis+Christakis&date=1969,3,24,13,9&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Mong chú bớt chút thời gian, giúp cháu phần nào gỡ rối mớ bòng bong này với ạ. Cảm ơn chú vô cùng.
 3. Thưa bác,Năm ngoái khi vỡ kế hoạch đứa con thứ 4, tâm tư cháu bối rối quá, đã lên đây hỏi bác. Cuối cùng cháu đã quyết định cho dù có nghèo cũng giữ lại để nuôi. Giờ cháu có thêm một thằng cu kháu khỉnh. Cảm ơn bác rất nhiều.Tuy nhiên, về chuyện bác nói vận hạn năm Ngọ của cháu làm cháu rất lo lắng, ăn ngủ không yên. Vì giờ vợ chồng cháu có tới 4 đứa con còn nhỏ dại. Nếu như bác nói cháu có khả năng sẽ bị phá sản, gia đình ly tán thì quả thật tột nghiệp lũ nhỏ quá. Vậy kính mong bác xem giúp lần nữa lá số của cả hai vợ chồng cháu xem có cách nào vượt qua hạn lớn hay không. Chồng cháu người Pháp, nếu lập lá số thì có phải quy đổi sang giờ Việt nam hay là giữ nguyên như vậy? Thôi thì cháu lập 2 lá số, bác nhón tay làm phúc, xem giùm cho cháu với nhéChồng cháu dáng người béo, dầy mình, chân ngắn, chân tay thô. Đầu to, tóc xoăn, mắt xanh sáng và đẹp. Mũi dài, môi mỏng. Tính tình nóng nảy nhưng cũng dễ nguôi, tốt bụng, hay quên và rất thẳng thắn, đến mức hay bị ghét, nhưng ai đã hiểu tính thì rất quý nên anh ấy có rất nhiều bạn tốt. Vậy theo bác, anh ấy sinh vào giờ Pháp theo lá số này : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hay giờ Việt nam theo lá số này ạ? http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Còn đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 4. Bác ơi, vậy bác xem giùm lá số của chồng cháu với. Bác xem giùm lá số của cháu từ năm ngoái mà từ đó anh ấy liên tục hỏi bác đã trả lời cho lá số của anh chưa. Anh ấy thật sự rất lo lắng cho mấy chữ: "gia đình ly tán" bác ạ. Nếu không tin thì anh ấy đã không quan tâm đến thế.Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Đây là lá số giờ sinh ở Pháp: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Jeremie+Francois+Cohen&date=1977,1,16,10,15&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Đây là lá số giờ sinh đã quy đổi sang giờ Việt nam: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 5. Cho cháu hỏi khí không phải, hình như bác haithienha không xem tử vi cho người nước ngoài phải không ạ?
 6. Ôi, em may mắn gặp được chị Tuyết Minh ở đây. Đúng là chồng em bụng dạ yếu lắm, rất hay rối loạn tiêu hoá. Chị có thể xem dùm em lá số giờ Tị của chồng em không ạ? Cảm ơn chị lắm lắm.
 7. Dạ, cảm ơn anh( chị) , sau đợt ấy em lấy lá số lại theo giờ Việt nam để hỏi nhưng không ai trả lời. Vì em nghĩ rằng diễn đàn đã quy định không cho hỏi hộ nên em không dám hỏi nữa. Nay thấy anh( chị) nói vậy, em cũng không biết có nên lập một topic để hỏi lại hay không và phải đưa lá số theo giờ nào nữa. Chồng em dáng người béo, dầy mình, chân ngắn, chân tay thô. Đầu to, tóc xoăn, mắt xanh sáng và đẹp. Mũi dài, môi mỏng. Tính tình nóng nảy nhưng cũng dễ nguôi, tốt bụng, hay quên và rất thẳng thắn, đến mức hay bị ghét, nhưng ai đã hiểu tính thì rất quý nên anh ấy có rất nhiều bạn tốt. Vậy theo anh chị, anh ấy sinh vào giờ Pháp theo lá số này : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hay giờ Việt nam theo lá số này ạ? http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cảm ơn anh, chị.
 8. Em là nữ sinh ngày 03/02/1978 dương lịch vào 5h sáng. Lúc nhỏ hay đau yếu. Cha mẹ ly hôn năm 18 tuổi. Lấy chồng năm 27 tuổi âm lịch. Đã có 3 con. Một gái, 2 trai. Cuộc sống hiện tại bình ổn, sắp có một vài thay đổi lớn. Như đang bị vỡ kế hoạch, thai được 5 tuần. Muốn biết về đường công danh sự nghiệp, gia sự thế nào, những biến cố trước mắt nếu có thể. Mong mọi người bớt chút thời gian xem giùm lá số. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 9. Lá số giờ Dần của cháu đây ạ:
 10. Thấy mọi người bàn luận rôm rả quá, cháu e lời mời của cháu sẽ chìm nghỉm mất. Nhưng cháu vẫn muốn mời bác HAITHIENHA một ly cà phê đặc biệt tại một quán cà phê đặc biệt tại Hà nội. Cháu vô cùng cảm kích vì một lần đã được bác giúp đỡ tư vấn trên cái topic này http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/26198-36-tuoi-sap-co-mot-buoc-ngoat-can-quyet-dinh-mong-moi-nguoi-giup-do/ Nay cháu đã sinh con trai được 2 tháng 11 ngày. Lần trước bác nói nhiều khả năng cháu sẽ sinh con gái làm vợ chồng cháu mừng mừng tủi tủi :) cuối cùng vẫn ra thằng cu. Cảm ơn bác một lần nữa và hi vọng bác sẽ nhận lời mời của cháu.
 11. Ôi thôi, bài của em trôi xa quá rồi. Các anh chị, cô chú vui lòng xem giúp cho chồng em. Vài hôm nay công việc của chồng em có chuyển biến xấu. Chắc trên diễn đàn cũng không nhiều người nước ngoài muốn xem tử vi, vui lòng giúp cho ạ.
 12. Dạ, vì dáng chồng em xương to, mình dầy, lại béo nên trông lùn hơn so với chiều cao.Em sơ ý quá.Cảm ơn anh( chị) đã nhắc nhở. Đây là lá số theo giờ em đã quy đổi, kính mong anh( chị) giúp đỡ. Em cảm ơn ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Jeremie+Francois+Cohen&date=1977,1,16,16,15&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 13. Chú haithienha ơi, chú bận ạ? Cháu biết diễn đàn không cho hỏi hộ vè tử vi. Nhưng chồng cháu là người nước ngoài, lại không thông thạo tiếng Việt để có thể vào đây tự hỏi được. Kính mong các chú, các bác, các anh chị trong diễn đàn xem giùm cho cháu. Lần này quyết tâm giữ lại đứa bé trong bụng, bản thân cháu cũng phải suy nghĩ rất rất nhiều, rồi năm Ngọ tới lại có hạn lớn như thế, khi ấy con cháu còn nhỏ dại.Vợ chồng cháu hiện nay rất lo lắng. Mọi người vui lòng bớt chút thời gian xem giúp lá số của chồng cháu ở trên. Chồng cháu người thấp béo, cao 1,7m. Tính khí hay quên, không cẩn thận, nhưng rất tốt bụng, yêu trẻ con, hiện làm giáo viên.
 14. Chú haithienha ơi, chú giúp thêm cháu chút nữa nhé chú. Chú xem giùm cháu lá số của chồng cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chồng cháu trước vốn không tin vào tâm linh hay tử vi tướng số gì hết. Thời gian gần đây thì bắt đầu tin đôi chút. Anh ấy nghe cháu dịch những lời chú giải đáp cho lá só của cháu thì rất ngạc nhiên và mong muốn được chú xem lá số của anh ấy một lần. Chú giúp cháu nhé. Xem liệu vợ chồng cháu có chung vai gánh vác và vượt qua được cái hạn sắp tới không. Cháu cảm ơn chú vô cùng.
 15. Cháu đúng là có mắt trũng, có cánh tay phải bị ngã hồi nhỏ, bó bột hơi cong. Má phải có vết mao mạch máu lộ cũng từ nhỏ. Răng lợi cũng kém thật. Còn có chuyện này cháu lo lắng mà cũng chưa nói ra. Căn nhà hiện tại cháu đang ở có mang tên cháu, nhưng người nhà mượn sổ đỏ để cầm cố vay vốn làm ăn. Hai năm nay việc kinh doanh xuống dốc. Bản thân cháu cũng muốn lấy lại sổ đỏ mà chưa được. Cháu lo đến nguy cơ xấu nhất là mất nhà. Nhưng điều cháu quan tâm nhất là sức khoẻ của vợ chồng con cái cháu. Chú cho cháu hỏi liệu cháu chuyển nơi ở đi xa thì có tốt không? Lần trước có người nói số cháu nên lập nghiệp nơi xa. Cảm ơn bạn đã động viên. Mình cũng hiểu là thêm mỗi một đứa con, trách nhiệm nhân lên gấp bội. Mình cũng đã thử đặt vòng nhưng không hợp nên đành tháo ra.
 16. Dạ, mẹ cháu cũng không nhớ rõ chính xác là 5h kém hay 5h hơn. Cháu không quá cao lớn, chỉ 1m63, người mảnh, vai ngang. Da trắng xanh, mặt hơi góc cạnh, cằm nhọn. Có em trai cùng cha khác mẹ.Hiện giờ công việc của cháu đang thuận lợi, sắp có cơ hội học thêm ở nước ngoài để thăng tiến hơn một chút. Nay cháu vỡ kế hoạch, có thai được gần 6 tuần nên cháu e sẽ có ảnh hưởng đến công việc sắp tới. Vả lại ngày dự sinh của đứa này là tầm 27/01/2013 vẫn vào năm Nhâm Thìn. Cháu được chú Thiên Luân cho biết tuổi này khắc cha. Chồng cháu người Pháp sinh 7h sáng ngày 16/01/1977 nghĩa là vẫn tuổi Bính Thìn.. Con gái lớn của cháu sinh 16/01/2004 tuổi Quý Mùi. Con trai thứ 2 sinh ngày 15/12/2006 tuổi Bính Tuất. Con trai thứ 3 sinh 05/10/2008 tuổi Mậu Tí.Từ khi sinh hai đứa lớn, công việc của chồng cháu lận đận mãi, làm việc gì cũng xui xẻo, sức khoẻ không tốt. Từ khi thằng thứ 3 ra đời mới bắt đầu khởi sắc đôi chút. Nay cháu có 2 câu hỏi lớn: -Việc có thêm một đứa con nữa vào năm nay liệu có những thay đổi thế nào? - Công việc của cháu có thay đổi gì không? Chiều hướng tốt hay xấu và cháu nên làm sao?Cảm ơn chú rất nhiều.
 17. Dạ, đấy là cháu nói nhỡ phải sinh mổ thôi chú ạ. Cháu tin nhưng không mê tín đến mức như vậy đâu . Một lần nữa cảm ơn chú.
 18. Cảm ơn chú đã trả lời cháu. Chú ơi, ngày dự sinh là 27/01/2013 chứ không phải 17. Vậy nếu cháu sinh đứa này thì ảnh hưởng đến công việc thôi hả chú? Cháu thì lo về phần sức khoẻ của chồng cháu nhiều hơn. Đầu tiên cháu nghĩ rằng 3 cũng đã là nhiều, sau này còn ăn học, dạy dỗ cũng khá vất vả nên cũng định bỏ đi. Nhưng rồi thấy bạn bè nhiều đứa chạy chữa mãi bao nhiêu tiền của mà còn chưa có 1 mụn con mà mình thì ...nên cháu cũng áy náy không yên. Liệu có thể chọn ngày giờ( nếu cháu sinh mổ) để hoá giải bớt xung khắc giữa 2 cha con không hả chú? Chú giúp cháu rồi giúp cho chót chú nhé. Cháu mang ơn chú nhiều.
 19. Có lẽ em là trường hợp cá biệt ở đây. Vợ chồng em đã có 3 cháu . Con gái đầu sinh 16/01/2004 Quý Mùi. Con trai thứ 2 sinh 15/12/2008 Bính Tuất. Con trai thứ 3 sinh 05/10/2008 Mậu Tí. Chồng em người Pháp, sinh ngày 16/01/1977 Bính Thìn. Em sinh 03/02/1978 Đinh Tị. Chính vì có yếu tố nước ngoài nên trước đây em điếc không sợ súng, cứ bầu là sinh thôi. Được 2 đứa đầu, cả nhà cứ lận đận mãi, chồng em công việc lủng củng, đụng đâu hỏng đấy, cả nhà hay ốm vặt. Mãi rồi em không tin không được. Sinh thằng thứ 3, mọi chuyện cứ như được tháo gỡ một cách kỳ diệu. Em đổi nhà mới, vẫn không để ý hướng nhà, vô tình chọn đúng hướng đông bắc cũng hợp với cả hai vợ chồng. Em hiện giờ không có gì phải phàn nàn vì vốn cũng là người dễ tự bằng lòng với hoàn cảnh không giàu không nghèo, bình an cả nhà là em hạnh phúc. Nhưng đang yên đang lành, em vỡ kế hoạch. Tính ngày dự sinh vào tầm 27/01/ 2013. Chồng em vốn yêu trẻ con nên muốn em giữ lại để đẻ. Anh ấy trước đây không tin gì về phong thuỷ, tâm linh gì hết. Sau từng ấy năm sống chung, phần nào anh ây cũng tin đôi chút. Em thì hoang mang lắm, trước khi vào đây xin thỉnh giáo, em có đọc ngang dọc diễn đàn nên có hiểu là năm nay cũng như năm sau là đều không tốt cho chồng em. Bản thân em cũng phải nghĩ ngợi rất nhiều mà chưa tìm ra giải pháp. Kính mong các anh chị, các chú các bác giúp đỡ, cho em ( cháu) đôi lời khuyên . Em( cháu) xin chân thành cảm ơn.