• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lyquochoang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About lyquochoang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hoàng L. là người Thái Bình. Cha anh ta là một người bạn tốt của một vị Hòa thượng danh tiếng và tu luyện tốt, ông cũng giỏi về thơ văn và xem thuật tướng. Trước đó, vị Hòa thượng này đã xem thuật tướng cho Hòang L. và bảo rằng anh ta có một tướng mạo làm giàu, sau này sẽ rất thành đạt trong đường đời của anh ta. Vào tuổi 20, Hoàng L. đã cưới một cô vợ xinh đep. Vài năm sau, anh ta đã được bổ nhiệm làm việc như một viên chức chính phủ tại thủ đô nhưng vợ của anh ta thì ở quê nhà. Ít năm sau đó, Hoàng L. gặp lại vị Hòa thượng, ông rất đỗi ngạc nhiên về những gì mà ông ta đã nhìn thấy ở anh ta và ông nói, “Cách đây nhiều năm, tôi đã thấy anh có một diện mạo làm giàu nhưng tại sao điều đó đã lại thay đổi? Trán của anh lúc đó đầy đặn nhưng bây giờ nó dường như đã sụp xuống, cằm của anh đã rất tròn nhưng giờ đây nó lại rất nhọn. Ngoài ra, lại có khí đen xung quanh trung tâm của lòng bàn tay của anh. Điều này có nghĩa có tai họa đang chờ đợi anh, anh cần phải cẩn thận. Thuật tướng của anh đã thay đổi rất nhiều. Tôi thắc mắc anh đã làm điều gì không đúng luân thường đạo lý?” Hoàng L. đã ngẫm nghĩ lại những hành vi của anh ta trong vài năm qua và chỉ một điều mà anh có thể nghĩ đến là việc ngoại tình của anh ta với nhiều phụ nữ khác trong thời gian anh ta làm việc ở thủ đô. Sau khi nghe điều này, vị hòa thượng đã thở dài và nói, “Ban đầu anh được duyên cơ có một cuộc đời tốt, nhưng anh đã không quí nó và đã có hành vi dâm ô với những phụ nữ khác. Đó là một điều hổ thẹn mà anh đã hủy diệt chính sự may mắn của anh trong hành vi này”. Không lâu sau đó, Hoàng L. quả thật đã gánh tai nghiệp vào mình như vị Hòa thượng đã được tiên đoán. Một hôm, trong khi Hoàng L. đang tắm, người cấp dưới của anh đã hại anh ta. Anh đã bị giết bởi một thanh kiếm. Bụng anh ta bị cắt đi và tất cả các nội tạng lọt ra ngoài.
 2. Tải sách ÂM LUẬT VÔ TÌNH: 1.Sách ebook: tinyurl.com/sachAmLuatVoTinh-PDF 2.Video:tinyurl.com/videoAmLuatVoTinh 3.Sách nói:tinyurl.com/sachnoiAmLuatVoTinh
 3. [Chanhkien.org] Trong hơn hai thập kỷ qua, ngành khoa học nghiên cứu hành vi và xã hội đã phát hiện ra ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy các yếu tố hành vi, xã hội, và sinh học có ảnh hưởng đến mức độ đạo đức của con người. Một trong những giả thuyết mà các nhà khoa học đặt ra là quan niệm của một người về thiện và ác sẽ tác động trực tiếp đến tuổi thọ của người ấy. Các thí nghiệm dựa trên những giả thuyết đó đã cho thấy rằng những dự đoán này có khả năng rất cao sẽ trở thành sự thật. Kết luận này được căn cứ trên nghiên cứu được thực hiện từ năm 1976 đến năm 1994, với hình thức khảo sát dựa trên cộng đồng do L.F. Berkman và S. Leonard Syme đồng chủ trì. Trường Y Dược Yale và trường Đại học Vệ sinh và Y tế Cộng đồng John Hopkins thuộc viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia và Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu các Dịch vụ Y tế đã tài trợ cho nghiên cứu này. Dữ liệu dân số được sử dụng trong nghiên cứu này trích từ thông tin được thu thập bởi Phòng Y tế các khu dân cư quận Alameda thuộc bang California vào năm 1965. Lúc ban đầu có hơn 8.023 bộ câu hỏi được gửi đi và 6.928 bộ được hồi đáp. Tuy vậy những nghiên cứu theo dõi (follow-up study) sau này chỉ bao gồm 2,229 đàn ông và 2,496 phụ nữ trong độ tuổi từ 30-69. Các giả thuyết cho cuộc nghiên cứu theo dõi liên quan đến độ tuổi kéo dài 9 năm của dân cư quận Alameda gồm có tình trạng hôn nhân, mối giao tiếp với bạn thân và họ hàng, tín đồ nhà thờ và các hiệp hội chính thống cũng như không chính thống có ảnh hưởng tới đạo đức của con người. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người sống cách ly và không có mối quan hệ, kèm theo cách ứng xử khó gần, kém giao tiếp và lập dị có tuổi thọ ngắn hơn những người có các mối quan hệ xã hội thân mật và bền chặt. Mặc dù trước đây việc đi nhà thờ được coi như một yếu tố quan trọng trong các kết quả nghiên cứu về đạo đức, nhưng các cuộc hôn nhân hòa thuận và các mối quan hệ xã hội tốt đẹp với người thân và bè bạn lại là những tiêu chí ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Tiêu đề ngắn gọn của nghiên cứu này là “Các mối quan hệ xã hội ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong của con người như thế nào”. Các kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng các mối quan hệ xã hội lành mạnh có tác động tích cực đến tuổi thọ. Trên thực tế, những người bộc lộ khuynh hướng nhân đạo, giúp đỡ người khác, dễ hòa đồng và sống hòa thuận sẽ kéo dài tuổi thọ của họ hơn so với những người cư xử trái ngược. Một điều đáng kinh ngạc nữa là nghiên cứu phát hiện rằng tuổi thọ của đàn ông bị rút ngắn nhiều hơn so với phụ nữ khi họ không có mối quan hệ xã hội nào. Và ngạc nhiên thay, những kẻ xảo quyệt, thô tục, hằn học và ích kỷ, cũng như những kẻ gây tổn hại cho người khác để trục lợi cho bản thân, sống khó gần, đều được phát hiện chết ở độ tuổi trẻ hơn nhiều so với những người có cách cư xử xã giao lành mạnh. Các phát hiện này còn cung cấp bằng chứng rằng ở các chủng tộc hay thu nhập khác nhau, và các hoạt động rèn luyện thể chất và các phong cách sống khác nhau đều không có ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ. Kết quả này nhắn nhủ đến một người tu luyện tinh tấn điều gì? Một người tu luyện hiểu rõ rằng các mối quan hệ xã hội lành mạnh yêu cầu người ta phải vô ngã, từ bi và vị tha. Một người tu luyện luôn cân nhắc mỗi hành động, cư xử và giao tiếp có thể tác động đến người khác như thế nào. Do đó, chẳng phải những kết quả nghiên cứu này muốn nhắn nhủ chúng ta rằng có những người vẫn đang nỗ lực để trở thành người tốt và căn cơ tu luyện đã được gieo vào trong tâm những người này hay sao? Chẳng phải nghiên cứu này đồng tình với quan điểm của người tu luyện rằng cách hành xử tích cực sẽ tác động đến sức khỏe thể chất và tinh thần hay sao? Nghiên cứu này cho thấy trong số nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau thì hôn nhân có ảnh hưởng nhiều nhất đến tuổi thọ. Trên thực tế đối với những người qua đời trước 60 tuổi thì tình trạng hôn nhân đóng vai trò chủ đạo đối với khoảng thời gian trước khi chết của họ. Trường Đại học Michigan đã tiến hành một khảo sát trên 165 người cao tuổi từ 55 tuổi trở lên đã từng nhập viện vì bệnh kinh niên. Không có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả cho thấy những người đã lập gia đình hoặc sống cùng gia đình có sức khỏe tốt hơn và ít phải nhập viện hơn những người sống cô độc. Các trường Đại học Michigan và Harvard còn tiến hành một nghiên cứu không liên quan đến đạo đức. Trong một khảo sát do Trường y Dược của Đại học Harvard thực hiện, những người tham gia được cho xem một bộ phim tài liệu nói về một phụ nữ Tây phương sống ở Calcutta, Ấn Độ. Bà là một người giàu lòng nhân ái biết quan tâm đến những người nghèo khó và tàn tật trong các khu ổ chuột của Calcutta. Nhiều người đã cảm động sâu sắc trước tấm lòng bác ái của bà. Các thông số của cuộc nghiên cứu yêu cầu nước bọt của những người tham gia phải được thu thập và phân tích ngay lập tức khi bộ phim kết thúc. Kết quả phân tích các mẫu nước bọt từ trước và sau khi xem phim được đem ra đối chiếu. Người ta phát hiện rằng Immunoglobulin A, một cơ chế phòng vệ tự nhiên bảo vệ con người khỏi vi khuẩn và virus, đã tăng lên đáng kể sau khi xem phim. Immunoglobulin A là một dạng của phân tử kháng thể giúp ngăn chặn sự nhiễm bệnh của hệ hô hấp. Nghiên cứu y tế còn chỉ ra rằng hệ miễn dịch của con người bị ảnh hưởng mạnh bởi sự lão hóa, tức là nó sẽ ngày càng kém hiệu quả hơn. Như đã thấy, hệ miễn dịch có thể được kích thích bởi các hành vi xã hội tích cực. Qua đó chúng ta có thể rút ra kết luận từ khảo sát kể trên rằng những người biết từ bi và nhẫn nại đối với người khác có thể kéo dài tuổi thọ một cách tự nhiên. Nghiên cứu đã chứng minh một điều vốn hiển nhiên đối với người tu luyện. Những người đoan chính, cao thượng, chính trực và trung thực sẽ sống lâu hơn. Vì vậy, các yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ. Khi một người niềm nở và sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác, người đó sẽ nhận được phản hồi tích cực từ người tiếp nhận. Đáp lại, họ sẽ thân thiện và mang ơn và nhờ đó người ấy sẽ nhận được tình cảm gắn bó từ những người khác. Điều này giúp người đó cảm thấy thư thái và giảm căng thẳng trong cuộc sống thường nhật. Ngoài ra, như đã nói ở trên, nó còn có ích cho hệ miễn dịch của con người. Nói cách khác, những người mang tâm địa không tốt, xâm phạm lợi ích của người khác để thu lợi cho bản thân, sống khó gần, đều rất đoản thọ. Ví dụ như, một số nghiên cứu về hệ miễn dịch và lão hóa đã chứng minh rằng đối với những người hung hăng, thiếu thiện cảm, thích tranh cãi, và những người có thái độ tiêu cực, thì những căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, chẳng hạn như tắc nghẽn động mạch, đều trở nên trầm trọng hơn. Những người này sẽ mắc những chứng mệnh về hệ miễn dịch thường xuyên hơn những người có hành vi xã hội tích cực. Những người có khuynh hướng mất tự chủ, luôn nóng giận và thù địch với người khác sẽ phát hiện rằng điều này tác động đến huyết áp của họ. Đáng tiếc thay, nó sẽ dẫn đến đủ loại bệnh tật về cao huyết áp, vốn rất khó chữa trị. Khảo sát còn cho biết những kẻ phạm trọng tội trong giới trí thức, ví dụ tham ô, thường xuyên mắc bệnh mất ngủ, dễ bị kích động, căng thẳng và bồn chồn. Chúng ta đều biết những yếu tố tâm lý đó là hậu quả của lương tâm cảm thấy tội lỗi. Và cũng không có gì lạ khi tất cả họ đều có tuổi thọ ngắn hơn so với những người không phạm những tội đó.
 4. ĐỊA NGỤC A TỲ DU KÝ. Ngọc chiếu. Chủ tịch bổn đường đăng đài. thánh thị: ban giáng ngọc chỉ,tức khắc mệnh phúc thần ngoài 10 dặm,thành hoàng ngoài 5 dặm cung tiếp ngọc chỉ,thần nhân còn lại xếp hàng hầu giá,không được thất lễ. Khâm sai đại thần Từ Thứ tiên ông giáng. thơ rằng: ban chỉ giáng lâm thánh thiên đường,vén mở bức màn ngục a tỳ,đồng tâm hiệp lực phục sứ mệnh,sách thành lưu danh đai đạo hưng. thánh thị: đêm nay ta phụng mạng đem ngọc chiếu,thần nhân phủ phục lắng nghe. Khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh cao Thượng Đế chiếu viết: Trẫm tại kim khuyết không lúc nào quên được chúng sanh.Nhìn phong hóa suy đồi,lòng người ác độc,nam không giữ tam cang,nữ không giữ tứ tòng,dẫn đến luân thường bị mai một,nơi nơi đầy tội ác sâu dày.May thay có Đài Trung Thánh Thiên Đường,thừa thiên mệnh phụ loan xiển giáo,chư hiền sinh đều hiểu được ý trời,thật lòng ra sức phục vụ,nay có Địa Bút Khưu sinh từ bi hoằng nguyện,có lòng vén mở chân tướng ngục a tỳ.Trẫm biết được thật vui mừng,đặc mệnh phật sống Tế Công dẫn Khưu sinh linh du "đia ngục a tỳ",đích thân phỏng vấn thực tình do Nam Cung Liễu Tinh Quân huy bút truyền chân.Sách tựa đề là "địa ngục a tỳ du ký".Sau khi tiếp chỉ,mỗi lần đúng loan kỳ viết sách,mong thần nhân thánh thiên đường tuân chỉ,sau khi hoàn thành sẽ luận công ban thưởng.Không được lơ là,khấu đầu tạ ơn. Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7. Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng. Thơ rằng: phụng mệnh truyền chân phụ loan âm,chức tư chấn đường trách phi khinh,đại mệnh viết sách phi phàm nhiệm,công thành viên mãn nộp thiên đình. thánh thị: ta phụng mạng khi viết sách "địa ngục a tỳ du ký" truyền chân ngàn dặm,lấy những gì Tế phật và Địa bút Khưu sinh thấy nghe cùng những lời đối thoại dí dỏm và những cảnh tượng thê thảm toàn bộ ghi lại hết,vì thế mà trong thời gian viết sách ta sẽ ở với chư sinh cùng nhau khích lệ,không những thế ta còn có nhiệm vụ chấn giữ bổn đường,do đó trong thời gian viết sách trong đường không được nói chuyện ồn ào,nếu có kẻ vi phạm,ta sẽ trừng phạt không tha,mong chư sinh không được xem thường,tuy có tội thì phạt,có công tất phải thưởng,một khi sách hoàn thành,ta sẽ ứng theo sự phục vụ của chư sinh mà trình báo lên trên luận công ban thưởng. Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng. Tựa. Ô thôi,thời đại thượng cổ lòng người lương thiện chất phác,đến thời trung cổ,lòng người bắt đầu tham danh trục lợi,đến nay là thời kỳ hạ cổ,người người vì để thỏa mãn dục vọng của bản thân,không tiếc thân mạng,vắt óc tính kế luồn lách kẻ hở của pháp luật,dẫn đến tình hình xã hội ngày càng căng thẳng,các nghành nghiệp trong xã hội vì để kiếm lợi nhiều hơn đã sử dụng hết thủ đoạn mà thực thi,đặc biệt là phương diện sắc tình mà không tiếc nhiều tiền đầu tư vào,dẫn đến đạo đức suy đồi,lòng người hoang mang.Nay có Thánh Thiên Đường do Tế Công Hoạt Phật dẫn Khưu sinh phụng chỉ viết sách "địa ngục a tỳ du ký",xuống dưới địa tầng,tham quan kết cục của những tên tội đồ cực ác mà cảnh giác người đời,không được làm các việc ác,nếu không sẽ đọa vào "địa ngục vô gián" thì lúc đó hối hận cũng muộn rồi.Mong người đời sau khi đọc xong quyển sách này có thể sớm quay đầu hướng thiện để khỏi đọa vào nơi sâu không đáy mà không ngày trở mình được. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa. Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7. Phật Sống Tế Công giáng. Tựa. thời kỳ mạt pháp,chúng sinh bị trần duyên chôn vùi,dẫn đến sát,đạo,dâm,vọng,tửu phạm mãi không ngừng,mỗi khi thấy thế giới ta bà hiện ra những cảnh tượng như vậy thì lòng ta cảm thất bất nhẫn,mà nhiều lần thừa nguyện hạ phàm,không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp,rộng mở phương tiện dẫn dắt chúng sanh hướng đạo tu tâm,sao người đời không biết nhìn thấu thế tình,buông bỏ danh lợi,lại vì một chút hưởng lạc tạo đại tội mà trăm ngàn kiếp không trở lại được,đọa vào địa ngục vô gián,vĩnh bất siêu sinh.Hôm nay ta lại phụng mạng dẫn dắt trò ngoan Khưu sinh,xuống "địa ngục a tỳ",đích thân phỏng vấn tội hồn bi thảm kể khổ,làm tấm gương cho người đời cảnh giác sợ hãi,hy vọng sách này sau khi hoàn thành có thể thức tỉnh người đời mau chóng bỏ ác hướng thiện,không được ngoan cố mê muội nữa,nếu không tội ác một khi tích đầy,sẽ có ngày bị giam cầm mãi mãi nơi "a tỳ",khổ không thể tả,hối hận cũng muộn rồi,nay trước khi viết sách có vài lời làm tựa. Tế Công Phật Sống cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường. Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng I,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7. Quan Thế Âm Bồ Tát giáng. Tựa. Người thường không phải thánh hiền,ai mà không có lỗi lầm,biết sai mà thay đổi là điều thiện lành thay.Điều này khích lệ người đời dũng cảm thay đổi vậy.Nhân vì hồng trần khổ hải,nơi nào cũng đầy cạm bẫy của tửu,sắc,tài,khí,dẫn đến một số người không cách nào kiềm chế được,vô cớ tạo ác,không biết phải làm sao.Luồng khí hung tàn bi thương tràn ngập không gian giữa trời đất.Nay có thánh thiên đường phụng chỉ viết sách,do Tế Công Hoạt Phật dẫn Địa bút Khưu sinh xuống "địa ngục a tỳ",phỏng vấn những kẻ cực ác,nghe họ thổ lộ tâm tư đau khổ,cho người đời biết 18 tầng địa ngục là có thật,không phải là chuyện nói khi rãnh rỗi,càng làm người đã hướng thiện có thể tiếp tục hướng thiện,kẻ phạm ác sớm ngày thay đổi,không được mê mờ nữa.Ta mong sau khi sách này xuất bản có thể được người đời chú ý,càng mong thiện tín hữu duyên mở lòng tương trợ,ấn tống sách này,rộng độ người mê,cứu độ lòng người đều quay về nẻo thiện. Quan Thế Âm bồ tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường. Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7. Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng. Tựa. Từ lúc Bàn Cổ khai thiên đến nay,đã gần 6 vạn năm rồi,tuy nhiên,chư thiên tiên phật nhiều lần hạ phàm nhưng cũng không thể cứu vãn lòng người hướng về nẻo thiện.Làm cho chư thiên tiên phật không ngừng than thở,vì thế mà trong tình hình như vậy nên đã thiết lập "địa ngục".Trừng phạt những kẻ tạo ác,làm cho sữa lỗi hướng thiện.Trong đó "a tỳ địa ngục" là nơi chuyên môn giam cầm kẻ đại ác.Những ác hồn này sau khi trải qua 9 điện diêm vương xét xử định tội rồi sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại ngục "a tỳ".Mãi mãi không có ngày ra khỏi,đây chính là kết cục của những kẻ bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa.Như nay có thánh thiên đường phụng chỉ do Tế phật dẫn Địa bút Khưu sinh xuống "a tỳ",phỏng vấn thực tình,lắng nghe tiếng khổ bi thảm của ác hồn,tất cả ghi vào trong sách để chứng tỏ địa ngục a tỳ không phải hư ảo,làm người người bỏ ác hướng thiện.Mong sách này sau khi viết xong,những quân tử nhân nghĩa rộng in lưu truyền,phúc ấm con cháu,hậu phúc vô cùng,càng có thể siêu bạt tổ tiên.Mong người đời quí trọng cơ hội tạo công đức này.hãy cố gắng. Địa Tạng Vương Bồ tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường. Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7. Kim Khuyết chủ bí Lạc giáng. Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7. Phàm lệ: 1.sách này phụng chỉ trước tác,văn tuy thiển bạch nhưng chứa đựng chân lý để tu thân ngộ đạo,là bảo điển để cảm hóa người đời. 2.trong sách nếu có chữ viết sai đều là do sơ xuất,không được xem thường. 3.sách này hao tổn rất nhiều tâm sức của thần nhân,lúc đầu hoàn thành,tiết lộ toàn bộ bí mật của ngục a tỳ,làm tiếng chuông cảnh tỉnh người đời,mong thiên hạ chúng sanh quí trọng. 4.phàm là cầu thọ,cầu công danh,mong hết bệnh,tiêu tội nghiệp,tu công quả,hóa tội khiên,vì tổ tiên siêu bạt,kẻ cầu minh phúc,trước phát tâm sám hối,sau đó đứng trước tượng thần phật,Táo Quân hay hướng lên hư không đốt nhang bẩm cáo in tặng sách này,tự nhiên sẽ linh ứng. 5.sách này ở đâu,10 phương thần thánh sẽ hộ pháp,sau khi đọc xong để nơi sạch sẽ hay tặng cho bạn bè thân hữu,nếu như cố ý bỏ rơi xé hủy thì tự chiêu tội khiên,tự trả ác báo,mong chúng sinh hãy thận trọng. HỒI 1: THUẬT KHƯU SINH TÚC THẾ NHÂN DUYÊN VÀ VÃNG ĐỊA NGỤC THAM QUAN. Tế Công Hoạt phật giáng.Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 17. Thơ rằng: trang đầu A tỳ thuật nhân duyên,nhiều kiếp gieo trồng thiện đức căn,Địa Tạng đại nguyện lại địa bút,mới độ được người mau thức tỉnh. Tế phật: lão nạp đêm nay thuật nói nhân duyên viết sách của địa bút Khưu sinh,Khưu sinh nhiều kiếp đến nay lạc thiện hiếu thí,thường xuyên thương xót sinh hoạt khốn khổ của đồng bào,vả lại thí ơn không mong báo đáp,lại còn nghiên cứu sâu kinh điển tam giáo,như nay phụng chỉ trước tác "a tỳ địa ngục du ký",là do kiếp trước đã từng phát một đại nguyện phải độ hóa những kẻ ác mê muội trên thế gian quy hướng đại đạo,nên mới có nhân duyên viết sách hôm nay.Được rồi,đêm nay ta sẽ dẫn Khưu sinh xuất du,hiền đồ mau tỉnh tâm linh. (Tế phật phẩy quạt một cái,miệng niệm chân ngôn,Khưu sinh hồn phách đã theo Tế phật mà đi) Khưu sinh: lúc nãy đệ tử bị ân sư quạt một cái,cả người cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng vậy.xin hỏi ân sư,hôm nay đệ tử lần thứ nhất xuất du,trong lòng cảm thấy hân hoan vô cùng,nhưng nghĩ đến việc vén lên bộ mặt thật của địa ngục a tỳ thì không dám khinh suất,hy vọng ân sư dẫn dắt đệ tử thêm ạ. Tế phật: đệ tử không cần quá căng thẳng.Được rồi,ta cho con một viên định tâm hoàn. Khưu sinh: uống xong thấy trong lòng đột nhiên mát mẻ thoải mái,đa tạ ân sư. Tế phật: đệ tử mau nhắm mắt lại.... Khưu sinh: trên đường đi chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng gió lạnh thổi vào tâm,làm nổi da gà đầy người. Tế phật: được rồi,có thể mở mắt ra rồi. Khưu sinh: xin hỏi ân sư ,đây là đâu vậy ? Tế phật: đây là đường đến phật điện của Địa Tạng Vương bồ tát. Khưu sinh: truyền thuyết nói rằng địa ngục là nơi dành cho những kẻ không theo chánh đạo,không làm việc tốt nhưng sao những người ở đây lại có thiện khí đầy mặt,không giống người ác tí nào cả. Tế phật: đó chỉ là lời đồn không thật của thế gian,những người này đang đến nơi thuyết pháp của Địa Tạng Vương nghe pháp,nên mới vui vẻ như vậy.Được rồi,ta gọi một thiện hồn đến cho con hỏi rõ. Khưu sinh: xin hỏi lão bá,sao ông lại ở đây,rồi sẽ đi về nơi nào ? Thiện hồn: tôi là là người sống tại Đài Trung,lúc sống có tuân thủ pháp luật,không tranh không tham,mỗi tháng lại còn đến cô nhi viện bố thí tiền gạo,lại đem theo vài món đồ chơi cho những đứa trẻ nhỏ,vào một đêm tối cảm thấy cả người không khỏe mà một mạng quy tây,được phúc thần dẫn đường đến địa phủ,được minh vương hoan nghênh,khen rằng biết giữ gìn pháp luật cùng quảng bố lòng nhân ái,thật khó được,lại sai người dẫn tôi tham quan địa phủ,sau đó được xem là thiện hồn,thường nghe tiên phật thuyết pháp,hiện tại cần phải đến giảng đường nghe đạo. Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy,trách chi vẻ mặt chẳng có một chút đau khổ nào. Tế phật: được rồi,chúng ta mau đến tham kiến Địa Tạng Vương bồ tát. Khưu sinh: xin hỏi ân sư,đệ tử có thể hỏi rõ Địa Tạng bồ tát tình hình "giảng đạo đường" khi đến đó không ? Tế phật: đương nhiên là được,Khưu sinh mau đến trước tham bái Địa Tạng Vương bồ tát. Khưu sinh: đệ tử Khưu sinh Cẩm Vinh tham lễ bồ tát thánh an. Bồ tát: miễn lễ,hoan nghênh phật sống cùng Thánh Thiên Đường chánh loan Khưu sinh quang lâm địa phủ. Tế phật: giáo chủ khách sáo rồi,lần này lão nạp phụng chỉ dắt Khưu sinh vén mặt "A tỳ",mong giáo chủ chiếu cố nhiều,cho thuận tiện nhiều. Bồ tát: đương nhiên rồi. Khưu sinh: xin hỏi bồ tát,ngài có đại hoằng nguyện địa ngục không trống,thề không thành phật,hôm nay xin bồ tát từ bi chỉ thị chúng sanh một con đường sáng để cho người đời lãnh ngộ,có thể tuân theo mà thực hành,tránh đọa lạc địa ngục mà không biết. Bồ tát: khó được Khưu sinh có được tấm lòng này,vậy ta sẽ thuật nói đơn giản,nếu người đời muốn tránh xa cửa địa ngục,trước tiên nam phải giữ tam cang ngũ thường,nữ phải giữ tam tòng tứ đức,sau là chúng thiện phụng hành,chư ác mạc tác,như vậy thì sẽ xa rời cửa địa ngục,bước lên thiên đường rồi. Tế phật: họa phúc vô môn,duy nhân tự chiêu,người đời đều vì không nhìn thấu ân ái tiền tài nên đã tạo thành quá nhiều ác nghiệp,cho đến khi chết,phải xuống địa ngục dạo một lần.Đêm nay là lần đầu linh du,mong giáo chủ mở phương tiện cho. Bồ tát: nếu đã nói vậy thì ta sẽ dẫn Tế phật và Khưu sinh đến "giảng đạo đường" tham quan vậy. (lúc này Tế Phật và Địa Tạng bồ tát cùng Khưu sinh đến "giảng đạo đường") Khưu sinh: ồ,giảng đường lớn quá,một hàng hai hàng ba hàng bốn hàng,gần như có thể dung chứa đến hai ba trăm người vậy,mắt nhìn thấy trên đài có một vị đại sư phật môn đang thuyết pháp cho chúng thiện hồn nghe,đại sư trên đài thuyết pháp rõ ràng : "hôm nay có duyên vì các vị mà thuyết pháp,cảm thấy rất vui,chư vị đều là người thiện đức khi còn sống,biết hành nhân đạo,đáng tiếc không biết tu tập phật pháp đề thăng linh tánh,do đó phải học lại từ đầu tại đây." (Khưu sinh nghe như rót mật vào tai,đột nhiên bị Tế phật kêu một tiếng: thầy trò chúng ta phải về thôi) Khưu sinh: xin hỏi bồ tát vì sao tại địa phủ lại thiết lập loại hình giảng đạo này vậy. Bồ tát: ơn trên có lòng từ bi,nhân vì muốn thăng hoa linh giác của thiện hồn,làm cho họ nghe được phật pháp,tu bổn lai tự tánh viên giác,nên mới thiết lập vậy. Khưu sinh: đa tạ bồ tát khai thị,đệ tử hấp thu được nhiều điều hay. Tế phật: được rồi,đệ tử hãy bái biệt bồ tát. Khưu sinh: đệ tử khấu biệt bồ tát. Tế phật: đệ tử mau lên đài sen,nhắm mắt lại...,đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh hồn phách nhập thể. Tế phật: đêm nay viết sách đã xong,ta lui. Liễu Tinh: nhiệm vụ viết sách đêm nay đã xong,ta cũng lui. HỒI 2 : TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH DU THANH TÂM TRÌ TẮM RỬA LINH THỂ. Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 24. Thánh thị : sau một hồi,tức viết sách,chư sinh giữ gìn nghiêm túc thanh tịnh. Tế Công Hoạt Phật giáng. Thơ rằng: lại du A Tỳ qua thánh thành,thanh trì hồ nước nghe tiếng tiên,tắm rửa linh thể được thanh tịnh,cố viết sách trời cho hoàn thành. Tế phật: những người thích làm chuyện xằng bậy,làm như gạt tiền gạt sắc là biểu hiện của người thông minh,ăn hiếp người lương thiện là hành vi vinh quang,do đó mà vui mãi không mệt,xem thấy có thể lừa được thì lừa,ăn hiếp được thì ăn hiếp,sau đó không biết thức tỉnh,dương dương tự đắc,cho rằng biện pháp của mình rất hay.Do đó mà dựa vào quyền thế của mình,dựa vào thân thể tráng kiện của mình tiếp tục làm việc xằng bậy,cho rằng trời không sợ,đất không sợ,người không biết,quỷ không hay,như loại người này,trên căn bản không biết thế nào là đau khổ,không biết thế nào là bị hiếp đáp. Khưu sinh: ân sư,như thế mà nói thì người lương thiện phải chịu thiệt thòi rồi. Tế phật: trò ngu,gạt người chỉ gạt được một lúc,không gạt được một đời,ăn hiếp người cũng chỉ ăn hiếp được một lúc,không ăn hiếp được một đời,do đó những kẻ chỉ vì một lúc khoái cảm thì cuối cùng sẽ hứng chịu báo ứng đau khổ. Khưu sinh: hy vọng như thế,nếu như người ác hung hãn thì người thiện sẽ thiệt thòi rồi. Tế phật: "hành thiện tất hưng thịnh,hành thiện không hưng thịnh vì còn tội khiên,tội hết tất thịnh,làm ác tất bại,làm ác không bại vì còn dư phước,phước hết tất bại".Do đó người hành thiện trên bề mặt có vẻ bị thiệt thòi nhưng sau cùng lại được lợi lớn.Còn kẻ ác trên bề mặt là có lợi lớn nhưng sau cùng lại bị quả báo. Khưu sinh: nhưng con người hiện tại chỉ quan tâm trước mắt. Tế phật: haha,hành thiện vui nhất,lạc thiện hiếu thí,đó là cái vui tâm linh của người hành thiện.Bề mặt là cho ra,nhưng tâm hồn lại có được,đợi đến khi nhục thể không còn nữa sẽ được Tiên Phật đề bạt lên thiên đường,hưởng thụ sinh hoạt tự tại tiêu dao.Còn kẻ tạo ác lại không được như vậy,bọn họ vì tạo ác nên bề ngoài hiện ra vẻ hung tợn,trong tâm hồn lại trở thành hình thái ma quỷ,trong lòng dằn vặt,có tật giựt mình,đó là loại đau khổ người làm ác phải chịu đầu tiên;vì thế,những kẻ làm ác sau cùng hết đường,chỉ biết mượn rượu giải sầu,vui chơi đánh bạc,làm ti tiện bản thân,đợi đến khi nhục thể không còn,cửa địa ngục sẽ mở lớn đợi những kẻ này chui đầu vào hưởng thụ mùi vị đau khổ của khung sắt. Khưu sinh: sau khi nghe ân sư nói,trò ngu bỗng lãnh ngộ được một điều. Tế phật: lãnh ngộ được điểm nào ? Khưu sinh: người thiện thật có lợi,người ác thật là ngu. Tế phật: Ừ,không sai,giống con hiện tại là người tốt,không vì danh không vì lợi,chỉ vì chúng sanh siêng năng nổ lực. Khưu sinh: cám ơn sư phụ đã khen con. Tế phật: được rồi,hôm nay thời gian không còn sớm,chúng ta mau khởi hành thôi. Khưu sinh: vâng ạ,đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.... Tế phật: trò ngoan,đã tới rồi,mau xuống đài sen. Khưu sinh: oa,nơi đây phong cảnh rất đẹp,có núi có sông,cảnh núi tú lệ,chất nước trong veo,trong hồ lại có không ít người,hình như là họ đang bơi lội.Trên đầu họ đều có một luồng ánh sáng vàng,ánh sáng trắng,ánh sáng đỏ rất mạnh,xem ra là những người có đạo.Xin hỏi ân sư,vì sao bọn họ đến đây tắm vậy ? Tế phật: đây là "ao thanh tâm",nước trong ao là từ hồ tam thanh trên thượng giới chảy xuống,vì thế chất nước đặc biệt trong suốt mượt mà,vả lại phàm là người tắm ở đây đều là tiên phật đắc đạo,hoặc là phụng chỉ sắp hạ phàm giới làm thần,do đó nước trong hồ này có công dụng phi phàm,có thể làm người quên đi phiền não,thư giản gân cốt.Trong đó quan trọng nhất là có thể rửa sạch sự ô trược của linh tánh,Khưu sinh,con có phúc rồi,nhân vì con phụng chỉ viết sách nên thầy cho con xuống đó tắm rửa một phen. Khưu sinh: đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh,vậy đệ tử không khách sáo nữa. (lúc này Khưu sinh trong nháy mắt đã nhảy xuống ao,chỉ nghe một tiếng tủm,không thấy bóng người đâu) Khưu sinh: oa,thật mát mẻ,từ trước đến giờ chưa từng được tắm như vậy,thật có ý nghĩa,nhân dịp này tắm cho đã. Tế phật: thời gian không còn sớm,không được ham chơi,mau lên bờ ngay. Tướng quân: thuộc hạ tham kiến phật sống,xin hỏi vì sao kẻ phàm này lại tắm ở đây vậy. Tế phật: hắn là địa bút Khưu sinh của Thánh Thiên đường Đài Trung,nhân vì phụng chỉ viết sách,do đó lão nạp dẫn đến ao này để rửa sạch linh thể. Tướng quân: ô,thì ra là thế,vậy thì tôi không làm phiền nữa. Khưu sinh: bơi lội đã quá. Tế phật: đệ tử mau hướng về tướng quân tham lễ. Khưu sinh: đệ tử tham lễ tướng quân,nếu như có nơi nào mạo phạm thất lễ,mong tướng quân thông cảm cho. Tướng quân: đâu có,đâu có,như đã phụng chỉ mà đến,tôi sẽ tận lực hỗ trợ. Tế phật: ừ,đúng rồi,hôm nay đến nơi này,không bằng lợi dụng phỏng vấn những thần tiên trong ao,mới thành đạo không bao lâu,phiền tướng quân chuyển lời cho tiếp nhận phỏng vấn. Tướng quân: thuộc hạ tuân mệnh. Trương tiên: đệ tử hướng Tế Công ân sư tham lễ. Tế phật: không cần đa lễ,hôm nay nhân vì quan hệ việc viết sách,do đó có duyên tương tụ nơi đây,hy vọng con có thể đem việc khi còn sống,tu hành ra sao nói cho người đời hiểu biết,sớm ngày bỏ ác hướng thiện,tu đạo thành chân. Trương tiên: vâng ạ,tôi là người Chương Hóa,họ Trương tên Chí Đông,trong nhà nhiều đời làm ruộng,vì thế trong khi còn là thanh niên đã theo cha xuống ruộng canh tác,lợi dụng thời gian rãnh rỗi xem đọc kinh điển sách thiện,làm cho bản thân ngộ được chân lý cuộc đời,mới hiểu cuộc đời như một giấc mộng,khi tỉnh mộng mới biết tất cả là giả,do đó tất cả danh,lợi,tài,sắc,tôi cũng không đi so bì,đi chìm đắm,thuận theo tự nhiên,nếu như có dư dả,tôi liền tùy sức trợ in sách thiện,rộng độ hữu duyên,cùng đến các nơi tuyên nói đạo lý,khuyên người học đạo tu thân.Vào một buổi tối năm 78 tuổi,được Lữ tiên tổ khen tặng,cùng nói rõ thời gian qua đời,sau khi nghe xong,liền để lại di ngôn với người nhà,nói cho bọn họ biết:" làm người nhất định phải đôn hậu thật thà,giữ mình trong sạch,trung hiếu vẹn toàn,không được làm những việc trái với lương tâm,làm xấu hổ tổ tiên.Nếu như tài lực cho phép thì nên giúp đỡ kẻ nghèo khốn,không được tự tư tự lợi".Sau khi đem di ngôn giao phó xong,không lâu sau thì được kim đồng ngọc nữ tiếp dẫn,bước lên thang trời,thọ Ngọc Đế khen thưởng,cùng sắc phong "địa tiên quả vị",đến nay tự tại tiêu diêu,không vướng mắc gì,đều là do lúc còn sống rộng làm việc thiện vậy. Khưu sinh: thì ra Tiên Ông lúc còn sống đã biết học đạo tu tâm,lực hành thiện đạo,thật làm hạ sinh khâm phục. Trương tiên: hiền sinh,con thật may mắn,hôm nay có thể theo chân Tế Công ân sư vân du khắp nơi viết sách,tương lai công đức không ít. Khưu sinh: đa tạ tiên ông khích lệ. Trương tiên: ngày nay tại cõi phàm,lòng người ác độc,ta mượn cơ hội này phụng khuyên thế nhân không được hoành hành bá đạo,nên phải tu tâm dưỡng tánh,hành công lập đức,tương lai mới có ngày thịnh vượng. Khưu sinh: lời vàng ngọc của tiên ông,tin rằng sẽ làm những người vô tri thức tỉnh mà học đạo tu thân. Trương tiên: hy vọng như vậy. Tế phật: hôm nay thời gian đã muộn,chúng ta chuẩn bị về đường,hiền sinh mau hướng tiên ông và tướng quân từ biệt. Khưu sinh: nhờ ơn tiên ông khai thị và tướng quân giúp đỡ,hạ sinh xin bái biệt tại đây. Tiên tướng: cung tiễn Tế Công ân sư và hiền sinh. Tế phật: Khưu sinh mau chóng lên đài sen. Khưu sinh: con đã ngồi yên đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: trò ngoan hôm nay linh du,cảm tưởng ra sao ? Khưu sinh: đêm nay thật sự mở rộng tầm nhìn,mong ân sư dạy bảo nhiều. Tế phật: nhân vì con có đạo duyên thâm hậu nên có được vinh dự này,mong con hãy cố gắng hơn nữa,không được lười biếng. Khưu sinh: lời của ân sư,trò ngu sẽ ghi nhớ trong lòng.... Tế phật: Thánh thiên đường đã đến,trò ngoan mau xuống đài sen. Khưu sinh: đệ tử cung tiễn sư tôn. Liễu Tinh: đêm nay viết sách đến đây,lui ra. HỒI 3: TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH XUỐNG TẦNG THẤP NHẤT CỦA ĐỊA NGỤC A TỲ. Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 1 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 2 ngày 23. Thơ rằng: hào quang xán lạn thấu thanh thiên,chúng chí tâm thành bước đạo duyên,giữ vững tay lái không buông lung,quang đại nho môn lộ chân tuyên. Thánh thị: mắt nhìn Thánh Thiên đường đạo khí sung mãn,xông thẳng lên trời,đủ biết chư hiền sinh vì công việc độ sinh không tiếc sức lực thân mạng,có tinh thần đoàn kết thành tâm như vậy,đồng lòng đồng sức,thì biết rằng Thánh thiên đường sẽ trở thành đại pháp thuyền,chư sinh trong đường nên nỗ lực gấp đôi,giữ vững tay lái,phát huy tinh thần quang minh chánh đại của nho môn,như vậy mới là sứ mệnh quan trọng của một người tu sĩ. Lại nói: tức khắc viết sách. Tế Công Hoạt Phật giáng. Thơ rằng: gia tài ruộng tốt phí khổ tâm,đổi lại hoàng tuyền lệ ròng ròng,một đời không ngộ tu đạo sự,năm nào hối hận hổ thánh thần. Tế phật: người đời thường xuyên vì vật chất hưởng thụ,không tiếc hao tận tâm huyết mưu cầu danh lợi,không biết nhân sinh vốn là một giấc mộng,tỉnh mộng thì tất cả đều là không,cuối cùng danh lợi không đem đi được,chỉ đem theo một thân đầy tội nghiệp,mới biết đường hoàng tuyền thật khó đi,có hối hận cũng đã muộn rồi.Lại còn có một số người vì khoái cảm nhất thời mà tạo nên tội lớn tày trời,phải bị giam cầm nơi địa ngục a tỳ vĩnh viễn,trăm năm không được siêu thăng,thật là bi ai vậy. Khưu sinh: nghe ân sư nói rõ,làm đệ tử cảm khái muôn phần,sách có viết:"không biết lo xa,tất phải buồn gần",từ ý nghĩa của câu nói này thì có thể hiểu được,cổ thánh tiên hiền phàm làm việc gì cũng nhìn xa trông rộng,quyết không vì sự hưởng thụ trước mắt mà phạm phải hậu quả tự hủy diệt mình.Nhưng mà con người trong hiện tại lại không như vậy,nào là "hiện thực nhân sinh",lại nói:"hôm nay có rượu hôm nay say",lấy tiền đồ của mình chôn vùi trong thanh sắc tài lợi,hưởng thụ hết mình,một khi hưởng hết phước thì phải nếm mùi vị khổ đau. Tế phật: ha ha,trò ngoan hôm nay tâm huyết dâng trào,lại thổ lộ tiếng lòng. Khưu sinh: mắt nhìn người đời bị thế giới sắc màu mê hoặc,đã bỏ rơi bản tính lương tri,trò ngu nhìn mà trong lòng thật bất nhẫn. Tế phật: trò ngoan nói có lý,hy vọng sách này sau khi hoàn thành,có thể thức tỉnh giấc mộng mê lầm của người đời,giác ngộ nhân sinh là giả,bản tính là thật,mượn giả tu thật,bỏ ác tòng thiện,tu tâm dưỡng tánh,mới không uổng phí khổ tâm viết sách của thầy trò chúng ta. Khưu sinh: đúng vậy. Tế phật: hôm nay không còn sớm nữa,trò ngoan mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi yên,xin ân sư khởi hành. Tế phật: trò ngoan xuống đài sen. Khưu sinh: ân sư à,đi chậm một tí đi,nếu không đệ tử theo không kịp thầy,nếu như bị lạc đường thì thật thảm quá. Tế phật: vậy thì con đến bảng thông cáo tại địa phủ dán một tờ tìm người là được rồi. Khưu sinh: con ở đây lạ cái lạ nước,mới tới địa phủ,người đông như biển,biết chỗ nào tìm bảng thông cáo. Tế phật: nếu như tìm không ra bảng thông cáo,vậy đợi một chút gặp quan lại minh phủ,con hãy đăng kí hộ khẩu lưu động,phòng khi lạc đường,tìm không thấy bảng thông cáo. Khưu sinh: ha ha,đúng là việc lạ trong thiên hạ. Tế phật: không phải việc lạ trong thiên hạ mà việc lạ trong địa phủ.Được rồi,đã đến rồi. Khưu sinh: oa,thật là một cung điện trang nghiêm tráng lệ,nhưng đứng hai bên là các vị tướng quân uy nghiêm khí phách,sư phụ, như vậy chúng ta vào trong bằng cách nào. Tế phật: ha ha,chuyện nhỏ,lấy ngọc chỉ ra thì bọn họ sẽ cung cung kính kính để chúng ta đi qua. Khưu sinh: ồ,thật hay,trên người có mang theo bảo vật này. Tướng quân: xin hỏi cần tìm ai vậy,có văn kiện thông hành không. Tế phật: ha ha,lão nạp là Tế Công Hoạt phật,chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao ? Tướng quân: ồ,thì ra là phật sống Tế Công,đệ tử thất lễ rồi. Tế phật: đây là miếng Ngọc chỉ phụng chỉ viết sách,ngươi mau thông báo lên cấp trên. Tướng quân: đệ tử tuân mệnh. Tế phật: ha ha,miếng ngọc chỉ này thật hữu dụng. Khưu sinh: vậy lần sau cho con mượn nha. Tế phật: cho con mượn,nếu như làm mất thì sao. Khưu sinh: mất thì mất,có sao đâu. Tế phật: mất rồi thì mạng của con cũng mất luôn. Khưu sinh: có nghiêm trọng như vậy không. Tế phật: vậy con nghĩ nó là đồ chơi à ? con nên biết rằng sau khi hoàn thành quyển "a tỳ địa ngục" này xong,phải đưa về thiên đình nộp cho Ngọc Hoàng Đại Đế đó. Khưu sinh: thì ra là vậy,như thế thì đệ tử không mượn nữa đâu. Tế phật: hiện tại minh vương đã ra nghênh tiếp rồi,đệ tử ta mau hướng minh vương và chúng tiên quan,tướng quân tham lễ. Khưu sinh: địa bút Khưu sinh hướng Minh vương và tiên quan,tướng quân tham lễ. Minh vương: Khưu sinh mau đứng dậy,không cần đa lễ. Khưu sinh: đa tạ minh vương và tiên quan. Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh vào trong nghỉ ngơi. Khưu sinh: oa,không ngờ địa phủ có cung điện lớn như vậy,đúng là hay thật. Tế phật: trò ngu,đây là điện thứ 9 tại minh phủ. Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy. Minh vương: ha ha,hiền sinh đúng là thiên chân vô tà,bản tánh thuần chân. Khưu sinh: đệ tử,có thất lễ xin minh vương tha tội. Minh vương: ha ha,làm gì có tội,mời vào trong ngồi. Khưu sinh: cảm tạ minh vương chiêu đãi,xin hỏi minh vương,quí điện chưởng quản chức vụ gì vậy ? Minh vương: ta là Bình Đẳng Vương,chuyên phụ trách phán quyết cuối cùng,lấy những ghi chép về việc làm lúc sinh tiền của quỷ hồn giao cho điện thứ 10 làm việc luân hồi chuyển sinh.Nhưng đối với những kẻ đại cực ác thì phán vào địa ngục a tỳ do bổn điện quản hạt mà giam cầm,vĩnh viễn không được thoát khổ. Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh dùng trà. Khưu sinh: đa tạ minh vương,tiên quan chiêu đãi.Ồ,trà thơm quá,uống xong cảm thấy mát lạnh thấu tâm điền,cả người đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng,thật là hay quá. Minh vương: trà này có tác dụng hưng phấn tinh thần và khứ hàn,càng giúp tăng trưởng linh quang,làm cho con thuận lợi du khắp địa ngục a tỳ. Khưu sinh: thì ra là vậy,cảm tạ minh vương hậu ái,càng mong minh vương có thể chỉ dẫn thêm,cho bộ "a tỳ địa ngục du ký" có thể sớm xuất bản,cảnh giác người ác đều quay về thiện đạo. Minh vương: đương nhiên rồi,ta sẽ tận lực giúp đỡ,làm cho bộ du ký này thuận lợi trước tác hoàn thành,một lát sau ta sẽ hạ lệnh cho địa ngục a tỳ,để ngục quan các ngục tận lực hỗ trợ. Tế phật: hôm nay thời gian đã muộn,cảm tạ minh vương đã chiêu đãi,chúng tôi sẽ trực tiếp xuống địa ngục a tỳ,xin cáo biệt minh vương tại đây. Minh vương: thánh vụ tại thân,ta cũng không dám giữ lâu. Khưu sinh: đệ tử hướng minh vương và tiên quan bái từ tại đây. Tế phật: trò ngoan,hiện tại nhắm chặc mắt lại,đợi một lát sẽ cho con nhìn thấy thực tướng của địa ngục a tỳ. Khưu sinh: trò ngu đã chuẩn bị xong rồi. (lúc này chỉ thấy Tế phật quạt một cái,hai thầy trò cứ rơi thẳng xuống dưới) Khưu sinh: ai da,sao thúi quá,con chịu không nổi rồi. Tế phật: mau uống vào viên hóa độc hoàn này. Khưu sinh: vâng,vâng,quả nhiên có công hiệu,hiện tại cảm thấy dễ chịu hơn rồi.Nhưng mà sư phụ ơi,thầy đang ở đâu ? con không nhìn thấy thầy. (lúc này Tế phật lấy trong hộp ra một viên dạ minh châu,trong sát na,dạ minh châu phát ra ánh sáng chói mắt) Khưu sinh: oa,dạ minh châu quả nhiên phi phàm,ân sư chuẩn bị lúc nào vậy ? Tế phật: lúc nãy khi chưa viết sách,ta đã đến chỗ Địa Tạng Vương bồ tát mượn rồi. Khưu sinh: thì ra là vậy.Hiện tại trước mặt có mấy người,trên đầu đều có mang nón đèn,trên mặt cũng có đeo mặt nạ,giống như ma quỷ vậy. Tế phật: hiện tại đang đi lại là các vị tướng quân và quỷ sai phục dịch ở đây,nhân vì ở đây đen tối không ánh sáng,lại vừa hôi thối vô cùng,nên các vị tướng quân và quỷ sai phải đeo nón đèn để nhìn thấy được và mặt nạ để tiêu trừ hơi thối. Khưu sinh: thì ra là vậy,làm cho con giựt mình,vậy xin hỏi ân sư tại sao ở đây hôi thối thấu trời vậy. Tế phật: nhân vì đây là nơi thấp nhất của "18 tầng địa ngục",do đó tất cả đồ dơ uế của người thọ hình đều chảy xuống đây,đương nhiên là thối rồi. Tướng quân: trước mặt là ai,sao dám xông vào ngục này. Tế phật: ta là Tế Công hoạt phật,ngươi không nhận ra sao ? Quỷ sai: ồ,xin lỗi,xin tham bái phật sống thánh an,nhưng vì lúc nãy viên ngọc của ngài sáng quá,làm hoa mắt chúng tôi,nên không nhận ra được. Tế phật: hôm nay chúng tôi phụng chỉ viết sách,vì để phỏng vấn ghi lại tình huống chân thật,nên dẫn người phàm đến đây,ngươi nên hợp tác thuận theo. Tướng quân: vâng ạ,nữa tháng trước,chúng tôi đã nhận được thông báo,hiện tại chúng tôi mở cửa ngục ra,để cho người phàm này thấy chân tướng của địa ngục a tỳ.(lúc này quỉ sai mở cửa ngục ra,Tế phật lấy dạ minh châu chiếu vào) Khưu sinh: Ô,con chịu không nổi nữa rồi,con không dám nhìn nữa,sư phụ ơi,chúng ta về thôi. Tế phật: mới đến mà lại muốn về,chấn tĩnh tinh thần một chút. Khưu sinh: vâng ạ.(lúc này Khưu sinh lại miễn cưỡng chấn tĩnh tinh thần,nhìn vào phần sâu bên trong của ngục a tỳ,mắt nhìn trong ngục tiếng kêu la thảm thiết,có người máu thịt bầy nhầy,có người vết thương thối rữa,có người đầy vết thẹo khắp mình,một cảnh tượng ghê sợ không dám nhìn) Khưu sinh: ai da,có vài người hình hài như cái chuông,không thành thân người,vì sao họ lại ra nông nỗi này vậy ? Tướng quân: "địa ngục a tỳ" lại còn gọi là "18 tầng địa ngục",nghe tên thì biết ý nghĩa,chia làm 18 tầng,tùy theo tội ác nặng nhẹ mà phán,kẻ có tội nhẹ thì ở vào tầng trên,kẻ tội nặng thì bỏ vào tầng dưới. Khưu sinh: vậy tại sao họ không thành hình người thế ? Tướng quân: ừ,điểm này ngươi hỏi hay lắm,nhân vì phàm là những tội hồn bị giam cầm tại ngục a tỳ,đều là những kẻ tạo ác kinh người khi còn sống,tại thế hại người làm thú vui,nên một khi đọa vào địa ngục rồi đều phải trải qua nghiêm hình của các ngục,sau đó mới chuyển đến địa ngục a tỳ này giam cầm. Khưu sinh: được rồi,ân sư à,con chịu không nổi nữa rồi,ở đây vừa thối vừa nóng,chúng ta về thôi. Tế phật: đây có nước cam lộ,con uống vào,có thể tiêu trừ hơi nóng. Khưu sinh: được rồi,con sẽ uống vào.Ừ,đỡ hơn rồi,cám ơn ân sư. Tế phật: hôm nay thời gian đã trễ,ta xem lần sau đến nữa vậy. Khưu sinh: ồ,thật là thê thảm quá. Tế phật: ai kêu bọn chúng lúc còn sống làm đủ chuyện ác,bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa,mới rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Khưu sinh: sau khi ra về,con phải khuyên bảo người đời đừng làm những chuyện ác,nếu chỉ một chút khoái cảm mà đọa vào địa ngục a tỳ này thì chịu khổ thê thảm. Tế phật: được rồi,mau hướng về tướng quân từ biệt. Khưu sinh: hôm nay đã làm phiền tướng quân,xin bái biệt. (lúc này tướng quân và quỉ sai đều đồng thanh cung tiễn Tế phật và Khưu sinh) Tế phật: đệ tử mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành... Tế phật: đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. Liễu Tinh: đêm nay chư sinh làm việc vất vả rồi,mỗi người ghi công 1 lần để khen thưởng. HỒI 4 : THĂM TẦN CỐI HÃM HẠI TRUNG THẦN VÀ HÍT LE MA VƯƠNG GIẾT NGƯỜI. Tế công hoạt phật giáng. Thơ rằng: Thánh Thiên đường,khai đạo cơ.Tiếp đạo mạch,tàng huyền cơ.Chư hiền sinh,nhiều cố gắng.Dắt Khưu sinh,dự a tỳ.Viết sách trời,khởi ngoan mê.Thăm tội hồn,truyền tin tức.Kẻ hữu duyên,chí không đổi.Dựa đại đạo,quả bất hư. Tế phật: ha ha,lão nạp hôm nay nhìn thấy chư sinh thánh thiên đường thành tâm phục vụ,vì thế mà tâm huyết dâng trào nên hát vài câu thơ. Khưu sinh: khó được nghe ân sư hát vài câu,đệ tử nghe mà cảm thấy đủ tiền vé rồi. Tế phật: cũng may có con ủng hộ,không uổng công hát như vậy. Khưu sinh: con nghĩ là chỉ cần ân sư hát thì mọi người đều thích nghe cả. Tế phật: nếu như hiền sinh an bày ta đến quán bar hát thì nhất định sẽ lỗ vốn to. Khưu sinh: ha ha,trò ngu không có số vốn đó. Tế phật: vốn của con không ít đâu. Khưu sinh: ân sư à,hai tay con trống rỗng,thầy còn trêu con sao. Tế phật: ta không nói vốn của thế tục. Khưu sinh: vậy là vốn gì ? Tế phật: là chỉ vốn mà con phục vụ cho loan đường 3 năm nay. Khưu sinh: ồ,thì ra ân sư muốn nói đến công đức. Tế phật: đúng vậy,con không nên xem thường việc xếp hàng phạt đứng,thật ra công đức không nhỏ đâu,đặc biệt là mới lãnh thiên mệnh mở đường,công đức càng lớn. Khưu sinh: thật sao ? Tế phật: không tin à ? hôm nay mượn cơ hội này,ta dẫn con đến minh phủ hỏi thăm người thân của con. Khưu sinh: ồ,vậy thì tốt quá. Tế phật: thế thì mau lên đài sen,tranh thủ thời gian. Khưu sinh: đệ tử đã chuẩn bị xong rồi,xin ân sư khởi hành ạ.... Tế phật: đã đến rồi,Khưu sinh mau xuống đài sen. Khưu sinh: ân sư à,trước mặt dòng người đông đúc,rốt cục là đang làm gì ? Tế phật: bọn họ đang tranh nhau nghe tiên phật thuyết pháp. Khưu sinh: tại sao không đến "giảng đạo đường" vậy ? Tế phật: nhân vì giảng đạo đường chỉ dung nạp một lượng người cố định,còn ở đây rộng rãi hơn nên dung nạp được nhiều người hơn. Khưu sinh: ân sư nói thật có đạo lý. Tế phật: trước mặt quan viên minh phủ đã đến rồi,trò ngoan mau đến trước thỉnh an. Khưu sinh: đệ tử tham bái tiên quan. Tiên quan: Khưu sinh không cần đa lễ,người mở mắt lớn nhìn xem người bên cạnh là ai ? Khưu sinh: ah,thì ra là bà nội,bà nội khỏe không. Bà nội: cháu ta Cẩm Vinh,hôm nay có thể gặp mặt tại đây,đó là nhờ Thánh thiên đường Quan ân chủ giúp đỡ mới được cơ hội này,con phải cảm tạ ân chủ đã an bày. Khưu sinh: bà nội,bà qua đời đến nay đã gần 60 năm rồi,thời gian dài như vậy,bà đã đi đến đâu vậy ? Bà nội: ôi thôi,sau khi ta qua đời,được phúc thần dẫn đến địa phủ ghi danh,sau đó,xét ta lúc sống có công và tội bằng nhau,nên được minh vương phán vào "khu bình dân".Nhưng 3 năm trước,nhân vì con gia nhập loan đường học đạo,tạo được không ít công đức,vì thế mà được biên nhập hàng ngũ thiện hồn,thường xuyên được nghe tiên phật thuyết pháp,gần đây con lại giúp đỡ đạo vụ Thánh thiên đường phân phát sách thiện,độ người vào thánh môn phục vụ,loại âm công này lại giúp ta vào được "sở tụ thiện" tu đạo.(hai bà cháu nói đến đây,đột nhiên ôm nhau mà khóc) Tế phật: được rồi,Khưu sinh mau hướng tiên quan và lệnh tổ mẫu từ biệt đi. (lúc này hai bà cháu ôm nhau bịn rịn không muốn xa rời) Khưu sinh: đệ tử cáo biệt tiên quan,cháu ngu xin cáo biệt tổ mẫu,hy vọng bà bảo trọng tốt. Tế phật: Khưu Hoàng thị đừng quá bi thương,Khưu sinh hiện tại đang giúp đỡ phát triển đạo vụ Thánh Thiên đường,lập công rất nhiều,chỉ cần bà an tâm tu đạo,sẽ có thể siêu bạt bà đăng lên quả vị cao hơn. Khưu sinh: không ngờ,bà nội thương con nhất,có thể gặp lại tại đây. Tế phật: buông xuống tình cảm,việc chính phải đi làm thôi,chúng ta đến nơi khác thôi,ngồi vững đài sen. Khưu sinh: vâng,vâng,xin hỏi ân sư,không ngờ việc phát sách thiện và độ người vào thánh môn lại có công đức lớn như vậy. Tế phật: đương nhiên rồi,giống những quyển sách thiện tinh hoa của thánh thiên đường,đều là kết tinh lời dạy của tiên phật,lại có "thiên bút" Thái sinh hao phí hết bao nhiêu tâm huyết biên tập mà thành,giá thành lại thấp,hiệu quả độ người đặc biệt to lớn,công đức cũng nhờ thế mà vô lượng vô biên. Khưu sinh: vậy còn việc độ người vào thánh môn học đạo thì sao ? Tế phật: độ người vào thánh môn học đạo,công đức cũng không ít,do đó con nên biết quí trọng cơ duyên khó được này,tự mà cố gắng. Khưu sinh: vâng ạ.... Tế phật: đã đến địa ngục a tỳ rồi,trò ngoan mở mắt ra được rồi. Khưu sinh: lại phải chịu đựng mùi vị cái nơi vừa thối vừa nóng vừa đen. Tế phật: mau uống vào viên hóa độc hoàn. Khưu sinh: ân sư làm sao có vậy ? Tế phật: ha ha,tiên phương diệu dược,ta sớm đã chuẩn bị rồi. Khưu sinh: sau khi uống xong đỡ nhiều rồi. Tế phật: trước mặt tiên quan và tướng quân,đã xếp hàng đợi rồi,chúng ta mau qua đó. Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân,hôm nay lại đến đây làm phiền,mong tiên quan và tướng quân khai thị và mở phương tiện cho. Tiên quan: không dám,xin theo tôi vào trong nghỉ ngơi. Tế phật: đêm nay thời gian gấp gút,ta nghĩ nên trực tiếp phỏng vấn,để miễn làm chậm trễ thời gian. Tiên quan: Tế phật đã nói như vậy thì chúng ta nên đi thôi. Khưu sinh: lại phải chịu đựng mùi vị "lông tóc dựng đứng" rồi. Tiên quan: đã đến rồi,để ta mở cửa ngục. (lúc này Tế phật lại lấy trong người ra viên bảo châu sáng chiếu rọi vào ngục,trong chốc lát ánh sáng phủ đầy) Khưu sinh: ai da,bọn họ đã ốm đến nỗi không còn hình người rồi,có thể nói là chỉ còn da bọc xương thôi,y phục thì rách nát,thật thảm không muốn nhìn. Tế phật: tả hữu tướng quân,mau dẫn lên một vị tội hồn,để tham gia viết sách,ô ! đúng rồi,hay là dắt đến danh nhân trong lịch sử "Tần Cối" vậy. Tướng quân: tuân mệnh ! Khưu sinh: không ngờ đại gian đại ác Tần Cối cũng ở ngục này,hôm nay ta phải xem thử Lô sơn chân diện mục,hỏi hắn xem có còn hại người được nữa chăng. Tướng quân: bẩm cáo phật sống,Tần Cối đã giải lên. Tội hồn: phật sống và vị hiền sinh này,mau cứu tôi với ! tôi ở đây khổ quá,hai vị mau cứu tôi ra khỏi đây,cho dù làm trâu làm ngựa,tôi cũng bằng lòng. Tế phật: sớm biết như vậy thì tại sao lúc đầu phạm phải. Khưu sinh: xem hắn ai cầu như vậy,con thật sự không nhẫn tâm,ân sư à ! thầy pháp lực vô biên,không ngại cứu hắn ra ngoài đi. Tế phật: trò ngu,không được nói bậy,đây không phải là chức trách của chúng ta,sao có thể tùy tiện làm hỗn loạn pháp quy của minh phủ. Khưu sinh: vâng,vâng ạ. Tế phật: ngươi mau nói ra,những gì ngươi đã làm tại nhân gian,để tiện viết vào sách quí,cảnh giác người đời,nếu như sách này hóa độ được người thì sẽ lấy công chuộc tội. Tội hồn: được rồi,tôi là tể tướng đời Tống Tần Cối,nhân vì hãm hại trung thần "Nhạc Phi" mà bị phán vào ngục này,đến nay đã có gần mấy trăm năm,mỗi ngày ở đây nếm đủ khí nóng vô tình bức bách,cùng gió nóng thổi vào,lúc đói thì uống nước suối,lạnh không gì bằng,cứ một mực chịu hoàn cảnh như vậy dày vò thật là hết muốn sống nữa. Tế phật: ai kêu ngươi mạo danh 12 đạo kim bài,hãm hại "Nhạc Vũ Mục Vương" hết sức trung thành.Không những thế ngươi quan tới cực phẩm,còn không cảm thấy đủ,đúng là lòng lang dạ sói,hiện tại cố mà sám hối đi ! Tướng quân: người này sau khi qua các điện xét xử hình phạt xong,được chuyển tới địa ngục a tỳ,cách mỗi 10 năm phải chuyển làm súc sinh để bị "ngàn dao chém giết",để làm no miệng người đời hòng tiêu nghiệp chướng. Tế phật: được rồi,lại dẫn lên một tên hỗn thế ma vương Hít Le. Tướng quân: tuân mệnh ! Khưu sinh: Ô ! đây đúng là không phải nơi ở giành cho người,lúc nãy ân sư cho viên hóa độc hoàn,hình như đã hết tác dụng rồi,con hiện tại mồ hôi lại chảy đầy lưng,thật chịu không nổi. Tế phật: tại vì nơi đây tiếp cận trung tâm địa tầng,do đó khí nóng không ngừng xông ra,hiện tại uống thêm nước cam lộ đi ! Khưu sinh: sau khi uống xong,bây giờ đỡ hơn rồi,đa tạ ân sư. Tướng quân: khởi bẩm phật sống,Hít Le đã dẫn lên. Tế phật: xin tiên quan phiên dịch,lấy những gì người này đã làm lúc còn sống thuật lại và nói rõ tình hình tại đây. Tiên quan: vâng ạ ! tội hồn nói : " tôi sinh trưởng tại nước Đức,từ nhỏ bá đạo thành tánh,chỉ cần việc đã quyết định,người khác không thể ngăn chặn,những người dân dưới sự thống trị của tôi,chỉ cần nghe đến NASI(ý dịch là quốc gia xã hội chủ nghĩa),tên của công an bí mật,đều sẽ không lạnh mà run,tại vì bọn họ đều là những người dùng để thực hành công việc ám sát.Vả lại lúc sống còn dùng độc hại chết người Do Thái trên 500 vạn người,làm cho chủng tộc người Do Thái gần như toàn bộ diệt vong,có thể nói là vụ giết chóc không tiền khoáng hậu,không ngờ sau khi chết bị phán vào "địa ngục a tỳ" vĩnh bất siêu sinh.Ôi thôi ! ở đây mỗi ngày chịu đủ đất nóng,bóng tối,hơi thúi dày vò,thật là chịu không nổi nữa,có lúc ngất xỉu đi,nhưng lại bị bọn quỷ sứ vô nhân tính tạt nước hoàn hồn,cho tôi hoàn hồn,cho tôi chịu tiếp mùi vị sống không bằng chết,thống khổ vô cùng này,đại sư à ! mau cứu tôi ra khỏi nơi đây ! nếu như tôi có thành tựu,nhất định hồi báo cho ông mà". Tế phật: không cần đâu,nợ còn chưa trả xong,còn mong hồi báo,đúng thật là ngươi ngây nói chuyện mơ. Tiên quan: tội hồn hắn nói: "nhất định báo đáp ngài mà". Tế phật: tôi nghĩ không có cơ hội này đâu. Tướng quân: nhưng người đời lại có cái cơ hội này. Khưu sinh: tại sao vậy ? Tướng quân: nhân vì tội hồn này,cứ mấy năm lại chuyển sanh làm súc vật,cho người đời chém giết không ngừng. Khưu sinh: thì ra là vậy. Tế phật: đêm nay thời gian đã trễ,Khưu sinh mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt đi ! Khưu sinh: ở đây xin bái biệt tiên quan và tướng quân vậy. Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh khởi hành. Tế phật: trò ngoan,ngồi vững đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư hồi đường... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh hạ đài sen,hồn phách nhập thể. Liễu Tinh: đêm nay viết sách đã xong,chư sinh vất vả,lúc nãy được ân chủ chỉ thị,mỗi người phục vụ ghi 3 công để khen thưởng,phụ loan đến đây lui ra,chư sinh nghĩ ngơi sớm. HỒI 5: THĂM KẺ BẤT HIẾU NGỖ NGHỊCH PHỤ MẪU SỚM QUA ĐỜI,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 2 mùng 2,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 4. Thơ rằng: giờ phút tốt đẹp đến Thánh Thiên,cưỡi mây theo trăng viết sách thiện,khởi dụng giáo hóa không ý riêng,phổ độ chúng sanh kết hữu duyên. Thánh thị: đêm nay đúng vào ngày Tế Công thiền sư đản sanh,ta cưỡi mây theo trăng hạ phàm,nhìn chư sinh bái thọ kiền thành,đạo khí như hồng,tưởng nghĩ đạo vụ thánh thiên không lâu sẽ được hoằng dương rộng lớn,như thế mới thật sự không uổng phí khổ tâm của chư thiên tiên phật hạ phàm viết sách,hy vọng Thánh Thiên chư sinh nỗ lực không ngừng,một khi công thành,danh lưu nhân gian,trên trời tiêu diêu,thật chẳng vui sao. Lại nói: tức khắc cần phải viết sách,chư sinh nghiêm tịnh,Tế phật sắp lâm đàn. Tế Công Hoạt phật giáng. Thơ rằng: làm người trăm thiện hiếu đứng đầu,nhân quả tuần hoàn không thiên lệch,ngỗ nghịch song thân tội khó tha,đọa lạc a tỳ khóc hoàng tuyền. Tế phật: người sống ở đời,nên giữ hiếu đạo,mới không uổng phí ơn dưỡng dục của cha mẹ,nếu như ngỗ nghịch cha mẹ,phạm tội bất hiếu,cuối cùng sẽ bị ơn trên trừng phạt,sau khi chết "địa ngục a tỳ" sẽ có phần. Khưu sinh: có nghiêm trọng như vậy không. Tế phật: vậy con nghĩ ta đang nói giỡn à. Khưu sinh: không phải,trò ngu cho là tội bất hiếu không đến nỗi đọa vào địa ngục a tỳ vậy. Tế phật: vậy phải xem hình huống nào,giống như một số người không phụng dưỡng cha mẹ,mà còn đánh chửi song thân,giống hành vi như vậy thì đã phạm phải tội lớn thấu trời,nếu như không đánh vào địa ngục a tỳ,không lẽ lại đưa chúng lên thiên đường hưởng phước sao ? Khưu sinh: cũng đúng,ân sư nói có lý vậy. Tế phật: được rồi,hôm nay chúng ta sớm khởi hành. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin khởi hành. Tế phật: gần đây ta thường quan sát ngôn hạnh cử chỉ của con,đã tiến bộ hơn bình thường,nhưng đôi khi có biểu hiện lỗ mảng,cần phải thay đổi. Khưu sinh: nghe ân sư nói vậy,trò ngu xấu hổ muôn phần,về sau sẽ cố ôm lòng khiêm tốn để nuôi dưỡng đức hạnh nội tại,mong ân sư chỉ dạy nhiều cho. Tế phật: thiện tai,thiện tai,biết lỗi mà sửa,thiện lành hơn cả,như vậy mới không uổng công ta đề bạt giáo dục.Được rồi ! con mau xuống đài sen,tiên quan và tướng quân đã xếp hàng đợi rồi. Khưu sinh: vãn bối tham kiến tiên quan cùng tướng quân. Tiên tướng: Khưu sinh miễn lễ. Khưu sinh: hôm nay viết sách lại làm phiền tiên quan và tướng quân rồi. Tiên quan: chức trách sở tại,sao lại nói là làm phiền được ? vả lại sau khi sách này hoàn thành,có thể cứu vớt không ít chúng sinh mê mờ. Tế phật: được rồi,vừa đi vừa nói. Tiên quan: vâng ạ,trước mặt đã đến cửa ngục rồi. (lúc này tiên quan mệnh tướng quân mở cửa ngục ra,Tế phật lấy dạ minh châu ra chiếu) Khưu sinh: trong góc cạnh lan can ở phía trước,có một người thanh niên y phục rách nát ,đầu tóc bù xù,toàn thân trên dưới chảy ra máu mủ,hình dáng rất đáng sợ. Tế phật: trò ngoan đến trước phỏng vấn xem. Khưu sinh: được rồi,vậy đệ tử sẽ đến phỏng vấn anh ta. (lúc này tội hồn xem thấy khưu sinh đột nhiên đến gần,có chút kinh sợ) Khưu sinh: anh không cần sợ,tôi sẽ không hại anh đâu. Tội hồn: ngươi là người dương gian,sao lại đến nơi không có ánh sáng này đây? Khưu sinh: tôi phụng chỉ viết sách vậy,hy vọng anh có thể nói chuyện quá khứ cho chúng tôi nghe được không ? Tội hồn: không có gì đáng nói cả. Khưu sinh: anh không nên nghĩ như vậy,chỉ cần anh đem chuyện quá khứ nói rõ cho chúng tôi viết vào sách quí,khuyên người bỏ ác tòng thiện,tin rằng tiên quan sẽ chuyển cáo minh vương,giảm nhẹ tội của anh. Tội hồn: thật sao,vậy thì tôi sẽ nói liền,nhưng bây giờ tôi rất đói bụng,đã không còn sức nói chuyện rồi. Tế phật: mau nuốt viên thuốc này vào. Tội hồn: ừ ! bây giờ đỡ hơn rồi.Nghĩ lại khi còn sống,ở tại một miền quê nam bộ,cha mẹ là một trong những phú hào tại đó,nhân vì tôi là con một,nên từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương cưng chiều,chỉ cần mở miệng là có tiền xài,nhưng sau khi có tiền thì đi ăn uống vui chơi,thậm chí thuê nhà bên ngoài ở với bạn gái,hoặc hít ma túy,ngày qua tháng lại,bị cơn nghiện dày vò,ý chí không còn,không muốn cầu tiến nữa.Người cha chỉ lo sự nghiệp,mẹ thì lo đánh bài,thường hai ngày cũng không về nhà,còn tôi vì hít ma túy nên tổn hại thân thể,thường xuyên bị đau nhức ở vùng phổi,lại thường về nhà lấy tiền mua ma túy hít,trong lòng nghĩ rằng chỉ cần có được vui vẻ chốc lát thì mặc kệ cơ thể đau nhức ra sao ! cứ như thế mà trải qua 3 năm,người cha nhân vì bị bạn bè liên tục giựt hụi,làm cho nợ nần liên miên,sau đó không lâu,công ty phải đối mặt với nguy cơ phá sản,công xưởng kinh doanh cũng bị bức bách đóng cửa.Từ đó cha thường nằm trên giường bệnh,mẹ thì đau lòng than thở.Có một lần cơn nghiện lại đến,không tiền mua ma túy,liền ngồi xe về nhà xin mẹ,mẹ nhìn biết là cơn nghiện bộc phát,nên không cho tiền,sợ tôi càng lún càng sâu,lúc đó vì cơn nghiện hoành hành,đột nhiên đưa tay lục soát người mẹ,mẹ chửi tôi bất hiếu,tôi vì nhất thời hấp tấp,mất đi lý trí,xô mẹ ngã xuống,lấy tiền trên người mẹ đi mua ma túy,đâu biết về đến nhà mới hay mẹ đã qua đời.Cha vốn có bệnh trên người,gặp tình hình như vậy mắng chửi không dứt,kết quả là qua mấy ngày,cũng ra đi luôn.Sau đó trong một lần ẩu đả với bạn bè,bị người đánh vào sau gáy,không may cũng yểu mạng ra đi,hồn đến địa phủ,Minh vương không phân xanh đỏ trắng đen,liền lệnh cho tướng quân ngưu mã lôi ra đánh 200 hèo trước đã,sau đó nhìn thấy cha mẹ ở bên cạnh bị minh vương trách mắng: "nuôi con không dạy,lỗi của ai ? các ngươi làm cha làm mẹ không biết giác ngộ bản thân,đáng chịu hình phạt nghiêm khắc của địa ngục".Sau đó minh vương lại hét : "ngươi là kẻ đại bất hiếu,nên để cho ngươi chịu đủ các loại hình phạt,mà giam cầm tại địa ngục a tỳ,vạn năm không được siêu sinh". Khưu sinh: thì ra là vậy,mới bị phán vào địa ngục a tỳ chịu khổ,hy vọng anh có thể sám hối tội lỗi tại đây,càng giúp anh hiểu được khổ tâm của việc dưỡng dục con cái của cha mẹ. Tế phật: Khưu sinh ! không cần nói nhiều ! lúc sống không tin nhân quả báo ứng,không việc ác nào không làm,có đáng cho con đồng tình không ? Khưu sinh: ân sư à,anh ta đã hối hận lắm rồi,sao không cho anh ta một lần cơ hội vậy ? Tế phật: tất cả đều đã muộn rồi ! được rồi ! đêm nay phỏng vấn đến đây là đủ,mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt đi. Khưu sinh: đệ tử bái biệt tiên quan và tướng quân. Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh khởi hành. Tế phật: đệ tử mau lên đài sen. Khưu sinh: đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 6: THĂM THỔ PHỈ VÀO NHÀ ĂN CƯỚP,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 2 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 10. Thơ rằng: kết bè ăn cướp tội khó dung,đừng tham ngoại tài tổn cốt nhục,khoái lạc chỉ là vui nhất thời,vĩnh giam a tỳ nếm khổ đau. Tế phật: cuộc đời bất quá mấy chục năm,nhưng người đời lại thường có sự "ưu tư ngàn năm",do đó nên dùng hết tâm sức lo lắng cho sự hưởng lạc lâu dài,vì thế mà không tiếc thủ đoạn,mất hết nhân tính gian tham,lừa gạt,thường nghĩ tới tiền tài phi nghĩa,thậm chí vào nhà ăn cướp,cho rằng đó là việc làm rất hay,không biết rằng vào nhà ăn cướp là một loại cực trọng đại tội,nhân vì hành vi này dễ dàng ảnh hưởng đến an ninh của xã hội nên dương luật bất dung mà âm luật càng không tha. Khưu sinh: nghe ân sư nói như vậy,thì biết rằng hôm nay đại khái sẽ phỏng vấn một kẻ lúc còn sống là thổ phỉ cường đạo,hiện tại đang chịu khổ trong địa ngục a tỳ. Tế phật: ha ha,tâm có cảm ứng,quả nhiên bị con nói trúng rồi. Khưu sinh: ha ha,biết trò không ai bằng thầy,biết thầy không ai bằng trò. Tế phật: không ngờ,hiện tại con đáp lời cũng ẩn chứa thiền cơ rồi. Khưu sinh: mới học được,mong ân sư đừng cười chê. Tế phật: được rồi,đêm nay xuất phát sớm hơn,tránh làm tiên quan và tướng quân đợi lâu. Khưu sinh: đúng như vậy,quan trọng giữ chữ tín,đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: từ khi viết sách "địa ngục a tỳ" đến nay,Thánh Thiên chư sinh vất vả nhiều. Khưu sinh: tuy là vất vả nhưng rất có giá trị. Tế phật: ta không muốn nói đến điểm này. Khưu sinh: vậy ân sư muốn chỉ cái gì ? Tế phật: con quan sát các loan sinh Thánh Thiên đường,đến rất nhanh,thật ra có thể chịu được sóng gió lớn thì chỉ có mấy người,vì thế muốn biết được thành quả Thánh Thiên đường phải đợi 3 năm sau mới được mọi người khẳng định. Khưu sinh: vậy là như thế nào ? Tế phật: ha ha ! thật ra đây cũng chỉ là một trải nghiệm mà thôi,con không cần lo lắng,chư thiên tiên phật sẽ không ngừng gia trì Thái sinh,tuy rằng nhục thể mệt mỏi một chút,nhưng thầy tin rằng anh ta nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh. Khưu sinh: làm sao biết được ? Tế phật: chỉ cần qua năm Giáp Tý,Thánh Thiên đường năm đầu tiên đã viết xong 12 bộ sách cho xuất bản,đây không phải chứng minh sức mạnh gia trì của tiên phật sao ? Khưu sinh: con thật lo lắng,Thái sư huynh có chịu nổi không. Tế phật: con nên yên tâm đi. Khưu sinh: nhưng tại sao chư thiên tiên phật không gia trì cho con vậy ? Tế phật: vì nguyện lực của con không bằng nguyện lực của Thái sinh,đương nhiên không giống. Khưu sinh: con xem có vài loan đường,môn sinh rất nhiều,đạo trường rất lớn,thật là hâm mộ. Tế phật: không ngờ Khưu sinh con ngốc như vậy,con nên biết,nhà nhà có đạo trường,vì thế tu đạo là tu trong một gia đình,như giữa cha con,ông bà,vợ chồng,dâu rễ,cũng có thể phát triển đến công ty,công xưởng,nơi công cộng,nơi nào cũng là đạo,không phải chỉ đến loan đường làm công việc rập khuôn. Khưu sinh: cái gì là "công việc rập khuôn " ? Tế phật: ví như một số môn sinh đến thánh môn thì ra vẻ đàng hoàng,cung cung kính kính,quét đất rót trà,mọi thứ đều làm,về đến nhà thì như một ông chủ,không làm gì cả,tại thánh đường khiêm hạ nhỏ nhẹ,về nhà thì ngang tàn vô lễ,tại thánh đường trang nghiêm lễ độ,về nhà thì làm mặt lạnh,giống như loại người giả tạo như vậy thì có thể gọi là tu đạo hay sao ? Khưu sinh: ân sư nói đúng lắm. Tế phật: vì thế nhiệm vụ của Thánh Thiên đường không giống như vậy,nhiệm vụ của Thánh Thiên đường là đột phá sự chật hẹp của việc phổ hóa,tiên phật không ngừng viết nhiều loại sách thiện,ví như "bí mật sinh tử" là cho những người không tin quỷ thần vô hình,không tin nhân quả luân hồi xem."thanh tâm đan và "tiêu diêu đàm" cho những người không có thời gian,không kiên nhẫn xem."10 bí quyết khỏe mạnh trường thọ" là cho những người thân thể mang bệnh xem."địa ngục a tỳ du ký" và "cực lạc thế giới du ký" là để một số người muốn thâm nhập hiểu rõ thế giới vô hình xem."thái thượng đạo tổ diễn giảng tập" và "đạo đức kinh chú giải" là để những người học đạo đã lâu và tự cao tự mãn xem.Những quyển sách kể trên đều là tùy bệnh cho thuốc,có loại sơ cơ,có loại nhập môn,có loại dùng để giáo hóa,có loại vào sâu,đó chính là sứ mạng mà ơn trên muốn Thánh Thiên đường gánh vác.Việc chính cần phải làm chứ không kêu các con tô điểm bề ngoài. Khưu sinh: nhưng mà người đông thì ra ngoài kết duyên sẽ dễ nhìn hơn chứ. Tế phật: sứ mạng không giống nhau,nếu như để các con bốn bề kết duyên,điều động đông người,loan đường sẽ làm giống như vậy,vậy thì cần gì thành lập thánh thiên đường. Khưu sinh: lời dạy của ân sư,trò ngu biết rồi,như thế mà nói thì sứ mạng của chúng con là từ trong những quyển sách thiện hạ công phu rồi. Tế phật: rốt cuộc cũng hiểu rồi,lần sau không được mê hoặc.Chỉ cần sách thiện tận thiện tận mỹ,người người ủng hộ,người người khen hay,người người trợ in,người người xem sách thiện,nhà nhà có sách thiện,như vậy không phải là nhà nhà đều là Thánh Thiên đạo tràng sao ? Khưu sinh: đệ tử hiểu rõ,đệ tử thật xấu hổ,ngay cái vấn đề nhỏ như vậy cũng buồn ở trong lòng,thật là không nên vậy. Tế phật: được rồi,đêm nay có thể khai mở điểm mê của con cũng đáng vậy,nhưng bay mãi trong không trung làm tiên quan và tướng quân đợi lâu rồi. Khưu sinh: tham kiến tiên quan,tướng quân thánh an. Tiên tướng: khách sáo rồi,mời theo chúng tôi vào trong nghỉ ngơi. Tế phật: thôi khỏi,chúng ta trực tiếp vào ngục phỏng vấn đi. Tiên quan: nếu đã như vậy,chúng ta đi thôi ! Khưu sinh: khi đi đến nơi này,thật kỳ lạ là hai chân tự nhiên run lên. Tế phật: uống định tâm hoàn đi ! Khưu sinh: đa tạ ân sư.Oa ! vị tội hồn trước mặt hình như mắt không có con ngươi,chỉ thấy hai hốc mắt sâu đen,ở hai khóe mắt chảy ra từng giọt từng giọt nước dơ,thật đáng sợ,con không dám nhìn nữa. Tế phật: có gì đáng sợ đâu,bây giờ không phải là đang thử sự can đảm của con sao ? Khưu sinh: được thôi ! con sẽ lấy hết can đảm qua đó phỏng vấn ông ta.Vị tiên sinh này,tại sao toàn thân ông run rẫy ,trong miệng lại không ngừng phát ra tiếng "hua,hua" than khóc,giống như sự giãy dụa cuối cùng trước khi chết vậy,nhìn thấy ông bị như vậy lông tóc của tôi cũng dựng đứng,cả người đều nổi da gà,ông có thể nói cho tôi biết làm sao lại bị quả báo như vậy ? Tội hồn: hu hu,vị thiện sĩ này,mau cứu tôi được không ? tôi chịu hết nỗi rồi. Tế phật: Khưu sinh mau lấy một viên định tâm hoàn cho hắn uống. Khưu sinh: được rồi ! vị tiên sinh này,mau uống thuốc vào. Tội hồn: cám ơn ! ô,hiện tại đỡ hơn rồi. Tế phật: đợi ta thí pháp lực gia trì anh ta. Tội hồn: đa tạ mọi người,các ông thật là đại thiện nhân vậy. Khưu sinh: mau nói ra những gì đã làm lúc còn sống cho chúng tôi. Tội hồn: nghĩ lại khi còn sống tôi là một người không việc ác nào không làm,còn kể những chuyện đó làm gì nữa ? Khưu sinh: vị tiên sinh này có điều không biết,hôm nay chúng tôi đến đây để viết sách,chỉ cần ông nói rõ những gì đã làm khi còn sống để đưa vào trong sách,cảnh giác người đời,khuyến hóa dân tâm,thì có thể giảm nhẹ đau khổ của ông. Tội hồn: nếu tốt như vậy,thì tôi sẽ nói ra ! tôi là người đời Minh,trong nhà là con một,bình thường thích ăn biếng làm,từ sáng đến tối,chỉ biết đánh bài ăn tiền,ăn uống vui chơi,sau đó tụ tập với những bạn bè xấu lên núi làm thổ phỉ,chúng tôi một nhóm dựa vào thân thể khỏe mạnh,vào nhà cướp của,không có gì mà chẳng làm,giết người phóng hỏa,không ác nào mà tha,nếu như gặp những kẻ phản kháng,chúng tôi vung đao chém chết,nếu như gặp những phụ nữ xinh đẹp,thì bắt về sơn trại để huynh đệ từng người từng người cưỡng hiếp,nếu như không tùy thuận thì bóp cổ cho đến chết. Khưu sinh: oa ! đúng là nghe mà kinh hãi,ông đừng hù tôi té ngữa được không,tàn nhẫn đến như vậy sao ? Tội hồn: tôi chỉ nói sự thật thôi,một chút cũng không giả. Khưu sinh: lúc sống có bị báo ứng không ? Tội hồn: có,nhân vì chúng tôi không còn nhân tính,kẻ nào cũng tàn bạo vô cùng,có một lần trong sơn trại,uống say quá độ,mất đi lí trí,hiểu lầm lẫn nhau mà chém giết qua lại,tôi bị chết dưới loạn đao,không ngờ sau khi chết xuống minh phủ phải chịu đủ loại cực hình,đúng là thảm không còn nhân đạo,cuối cùng bị giam tại ngục a tỳ này. Khưu sinh: nhưng tại sao hai con mắt của ông bị lõm vào sâu như vậy ? Tội hồn: tại vì tôi không dám ngủ. Khưu sinh: vì sao vậy ? Tội hồn: tại vì một khi nhắm mắt,trước mắt lại hiện ra hình ảnh những người bị tôi giết,bị tôi bóp cổ chết,đúng là âm hồn không tan,có cái sắc mặt trắng bệt,có cái máu thịt bầy nhầy,có cái đầu lưỡi nhỏ dài,năm ngón bén nhọn,thanh sắc ghê tợn mà phóng tới đòi mạng,làm cho tôi hồn tiêu phách tán,sống không bằng chết. Khưu sinh: thật đúng là đáng sợ quá đi. Tế phật: được rồi,thời gian không còn sớm,hôm nay đến đây là đủ,mau hướng tiên quan,tướng quân từ biệt. Khưu sinh: đệ tử từ biệt tiên quan,tướng quân,đa tạ mọi người giúp đỡ. Tiên tướng: đâu có,ở đây xin cung tiễn phật sống và Khưu sinh. Tế phật: mau lên đài sen đi ! Khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư quay về... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 7: THĂM NHỮNG KẺ VÌ XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC,LẤY NGƯỜI DÂN LÀM THÍ NGHIỆM ĐỘC DƯỢC,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công Hoạt phật giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 2 ngày 12,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 14. Thơ rằng: nhân sinh phù du sớm ngộ tu,bất giác tóc trắng vãn niên ưu,quay đầu nhìn lại chúng sinh tướng,cát vàng một nhúm mệnh đã vong. Tế phật: hây ! đời người như mộng,cũng như diễn tuồng vậy,nếu như không biết quí trọng "linh tánh vĩnh cữu" của mình,chỉ lo hưởng thụ vật chất bên ngoài thì sẽ đọa lạc bản thân,thật là một việc đáng tiếc,nhưng chúng sinh thì mê muội như vậy,biết rồi mà vẫn cố phạm,vì thế một khi phạm sai mới nhận ra thì đã muộn rồi.hôm nay loan đường sáng tạo phổ hóa,mục đích là cảnh giác lòng người,không được mù quáng,không được làm những chuyện xằng bậy mà hủy hoại tiền đồ,càng hại mình hại người. Khưu sinh: ân sư nói rất đúng vậy,có thể là từ khi mạt thế đến nay,đạo đức suy vi,phong khí bất lương,do đó,người người chỉ quan tâm đến an nguy và lợi ích của bản thân,mà không nghĩ đến hậu quả. Tế phật: trò ngoan,con nói rất đúng,nếu như mọi người chỉ vì lợi ích của bản thân,không nghĩ đến quyền lợi của người khác thì xã hội sẽ dần dần trở nên căng thẳng.Trò ngoan,con có biết ngày nay bảo đảo Đài Loan tại sao lại an định như vậy không ? Khưu sinh: trò ngu không biết,xin ân sư nói rõ. Tế phật: đó là vì sách thiện được phổ hóa và đạo trường không ngừng xây dựng,những người này vì muốn thay đổi trào lưu xã hội,không tiếc hy sinh tất cả,như "thiên bút" Thái sinh vậy,anh ta bề ngoài tuy bình thường,nhưng từ khi lập xuống đại thệ hoằng nguyện,trong tâm hồn không biết đã vì chúng sinh chảy bao nhiêu nước mắt,hôm nay lại đảm nhiệm loan vụ của hai đường,vắt cạn tâm lực,nhưng lại bị một số người lấy anh làm trò cười,nào là không tự lượng sức mình,cười anh bị quỷ ma mê hoặc,cười anh không thể gánh vác,cười anh học vấn thiển bạc,lại xuất thân thấp hèn.Đủ các loại đả kích hủy báng,nhục mạ,lúc lên lúc xuống.Nhưng mà may thay "thiên bút" Thái sinh có thể đóng cửa tự xét,chấp nhận đủ loại thử thách nên hôm nay mới có thánh thiên đường,nếu không thì đã sớm bị những kẻ ác ý kia quật ngã rồi. Khưu sinh: điểm này đệ tử biết rồi vậy,đích thật là người làm công việc đạo khổ hơn những người mở tiệm kinh doanh nhiều,người làm ăn có thời gian giao tiếp nghỉ ngơi,còn người làm việc đạo cần phải xem nhẹ tình cảm nam nữ mới được,do đó ở điểm này con phải học tập thêm. Tế phật: tuy nhiên cũng không sao,mượn cơ hội người khác mài luyện anh ta,làm anh ta thêm kiên cường,càng có định lực,nước đắng nuốt nhiều rồi,vị đắng cũng nhạt đi,cũng như ăn canh khổ qua hay uống trà đắng vậy,tuy rằng vào miệng rất đắng,nhưng có thể lưu lại vị cam ngọt. Khưu sinh: ha ha ! đúng vậy,ân sư ví dụ thật hay,con nghĩ Thái sư huynh sớm đã lãnh ngộ được điểm này rồi,nếu không anh ta làm sao chịu đựng được tất cả sự hủy báng như vậy ? Tế phật: ha ha ! chỗ này thật khó nói,có lúc ta thấy Thái sinh không thích thổ lộ đau khổ của mình,nhân vì anh ta sợ ảnh hưởng đến lòng tin học đạo của các con,do đó anh ta ra vẻ như không có gì,lấy quả khổ nuốt vào bụng,lấy vị ngọt chia cho người khác. Khưu sinh: vậy không phải là quá oan ức sao ? Tế phật: người gánh sứ mạng lớn là phải như vậy,về điểm này con không cần lao tâm,có lo cũng vô ích. Khưu sinh: vâng ạ. Tế phật: thời gian không còn sớm nữa,chúng ta xuất phát thôi. Khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành... Tế phật: đã đến rồi,trò ngoan mau xuống đài sen ! trước mặt tiên quan và tướng quân đã đứng đợi rồi. Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân. Tiên quan: đi đường vất vả rồi,mau theo chúng tôi vào trong. Tế phật: thời gian không còn nhiều,ta nghĩ nên trực tiếp đến nơi cần đến thì hơn. Tiên quan: cũng được,như vậy chúng ta cùng đi vậy. Khưu sinh: ân sư à ! chỗ này âm khí nặng quá,hai chân con bị tê cóng rồi. Tế phật: thật vô dụng,mau lấy định tâm hoàn uống vào,chấn tĩnh tinh thần đi. Khưu sinh: đa tạ ân sư,sau khi uống vào định tâm hoàn,bây giờ khỏe hơn rồi,ai da ! ân sư,thầy xem người kia đứng trước mặt,toàn thân đầy giòi bọ,da thịt bị nứt nẻ,thân thể thúi rửa,nước dơ từ trong người chảy ra,có một số nội tạng lòi ra ngoài hết rồi,không những thế mà có nhiều con ruồi lớn bay xung quanh,thật đáng sợ quá. Tế phật: trò ngoan không cần sợ,những con ruồi và giòi bọ này đều là "âm tinh sở tụ","âm khí sở hóa",chuyên môn hút ăn máu thịt những kẻ mất hết nhân tính,chúng sẽ không tổn hại con đâu. Khưu sinh: ân sư à ! người này thân phạm tội gì,sao lại bị như vậy ? Tế phật: đợi ta thí nước pháp,trợ hắn khôi phục lại thần trí,rồi tính sau. Khưu sinh: quả nhiên nước pháp phi phàm,trong chốc lát ruồi và giòi bọ đều không thấy nữa.Này ! vị tiên sinh,tôi là Đài Trung Thánh Thiên đường địa bút Khưu sinh,hôm nay phụng chỉ trước tác "địa ngục a tỳ du ký",hiện tại thấy ông thọ thảm báo này,rốt cuộc là ông đã tạo ác nghiệp nào khi còn sống ? Tội hồn: đã rất lâu rồi tôi chưa ăn gì,anh cho tôi ăn chút gì đã,tôi mới nói được. Tế phật: lấy viên thuốc này uống vào thì ngươi không còn đói nữa.(lúc này phật sống lấy trong người ra một viên tiên đơn cho tội hồn nuốt vào) Tội hồn: đỡ nhiều rồi,đa tạ các ông.Tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện xấu kể cho các ông nghe,các ông thả tôi ra được không ? Tế phật: chỉ sợ không được đâu ! Tội hồn: vậy tôi không nói. Tiên quan: gan ngươi lớn thật,ngươi biết ông ta là ai không ? Tội hồn: là ai cũng vậy thôi. Tế phật: khi còn sống ngươi giết không ít người Trung Quốc,không ngờ sau khi chết vẫn còn ngông cuồng như vậy. Khưu sinh: đúng là tội lỗi tày trời. Tiên quan: tả hữu tướng quân ! mau áp giải xuống đánh 100 hèo rồi nói sau. Khưu sinh: kết quả của kẻ cứng miệng,thật là đáng tội.... Tướng quân: 100 hèo đã đánh xong. Tội hồn: ai da ! ở đây thật là khổ quá,tôi chịu không nổi nữa. Tế phật: lúc còn sống ngươi độc hại người khác,người ta có chịu nổi không ? mau nói ra kẻo bị đập nữa. Tội hồn: được rồi,bây giờ tôi sẽ nói ra tất cả ! hu hu ! đúng là xui thật,sớm biết các ông không thể cứu tôi thì lúc nãy khỏi phải cầu xin làm gì. Tiên quan: mau nói ra,bọn ta không có thời gian nghe ngươi nói lung tung. Tội hồn: được rồi,lúc còn sống tôi là một vị quân y cao cấp của Nhật Bản,trong đại chiến thế giới thứ 2,vì muốn mau chóng chiến thắng Trung Quốc nên tôi đề nghị lấy "độc khuẩn chiến" để đạt thành xâm lược lãnh thổ Trung Quốc,vì thế chúng tôi một đám quân y lang sói âm thầm tiến hành nghiên cứu độc khuẩn,trong lúc nghiên cứu,chúng tôi bắt về rất nhiều người Trung Quốc làm đồ thí nghiệm,trước tiên cho ăn đồ ngon bổ,nuôi mỗi người béo mập lên,sau đó tiêm vi khuẩn vào người chúng,quan sát tình hình thân thể thối rữa,lại nghiên cứu loại thuốc có độc tính mạnh hơn,làm tốc độ thân thể thối rữa mau hơn,nhóm người Trung Quốc bị bắt lại này,chúng tôi gọi là "viên mộc".Những người làm chung với tôi lúc đó,có thể nói là không còn một chút tính người,không xem những người trung quốc bị bắt là người nữa,càng không quan tâm tiếng kêu la đau khổ,chỉ một lòng muốn nghiên cứu thành công,không ngờ,mộng đẹp không thành,Nhật Bản chiến bại đầu hàng,chúng tôi sợ chuyện này một khi truyền ra ngoài,sẽ bị mọi người chửi mắng là vô nhân đạo,nên cho nổ tan nát cả trung tâm nghiên cứu,ngay cả đám người Trung Quốc cũng bị chúng tôi nổ chết hết.Sau khi về nhật bản,tôi bỗng nhiên bị một chứng bệnh lạ,toàn thân sưng đau khó chịu,tôi vì không chịu được đau khổ dày vò nên đã mổ bụng tự sát,vốn nghĩ như thế là được giải thoát khỏi khổ đau,không ngờ vừa mới chết không bao lâu thì bị một đám vô nhân tính hơn chúng tôi,hắc bạch vô thường,dùng dây xích chói hai tay hai chân lại,một đường kéo đến âm tào địa phủ,bị minh vương chửi mắng chỉ trích thậm tệ,lại còn phải đến các địa ngục nhỏ chịu hình phạt,gần đây mới bị đưa đến địa ngục a tỳ,mỗi ngày bị giòi bọ,ruồi nhặn hút chích,đau đến nỗi hồn bay phách tán,chết đi sống lại,Ôi ! thật là khổ quá. Khưu sinh: những con ruồi này đuổi đi không được sao ? Tội hồn: nếu như đuổi đi được thì chúng tôi sớm đuổi rồi,tại vì đuổi không đi nên mới chết không được,sống không xong vậy,vị đại nhân trước mặt mau cứu tôi với ! tôi đúng là chịu không nổi nữa rồi. Tiên quan: một mình làm một mình chịu,không ai cứu được ngươi cả,ngươi hãy cố gắng sám hối đi. Tội hồn: hu hu,các ngươi thật vô lương tâm. Tiên quan: còn nói nữa ta sẽ lệnh tướng quân đè xuống đánh thêm 100 hèo nữa. Khưu sinh: có kết cục như vậy thật đáng thương thay. Tế phật: lúc nãy thầy ban cho hắn nước pháp có thể tiêu trừ đau khổ trong mấy mươi ngày. Khưu sinh: pháp lực của ân sư thật vô biên,tại sao không ban cho con vậy. Tế phật: thế thì con đừng lạy ta làm thầy nữa. Khưu sinh: vì sao vậy ? Tế phật: phàm là đệ tử ta thì đều phải "trước khổ sau vui",không phải chạy theo khoái lạc ngắn ngủi. Khưu sinh: ân sư nói rất có đạo lý,đệ tử tham quá rồi,sau này sẽ cố gắng thay đổi. Tế phật: được rồi,hôm nay thời gian không còn sớm nữa,chúng ta về thôi,mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt. Khưu sinh : đệ tử hướng tiên quan và tướng quân từ biệt vậy. Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh. Tế phật: ngồi vững đài sen,khởi hành thôi. Khưu sinh: đã ngồi vững,xin ân sư hồi đường. Tế phật: đã đến thánh thiên đường,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 8 : THĂM KẺ BUÔN NGƯỜI,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công Hoạt phật giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 2 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 24. Thơ rằng: ăn uống vui chơi đều hưởng tận,lừa gạt dối trá thật điêu luyện,dụ dỗ thiếu nữ kiếm lợi nhiều,buôn bán thân người đọa địa tầng. Tế phật: lòng người thật đáng sợ,loại người gì cũng có,nghiễm nhiên có người vì dục vọng của bản thân mà buôn bán thân người,đem những thiếu nữ vô tri đưa vào nơi bán dâm,làm người ta chịu đựng đau khổ tột cùng,để bản thân hưởng dụng tiền tài bất nghĩa. Khưu sinh: hôm nay ân sư hình như muốn nói đến việc "buôn bán thân người" . Tế phật: con nói đúng rồi,buôn bán thân người đích thật là hành vi làm người đau lòng,đêm nay chúng ta đi xem kết cục của bọn buôn người,Khưu sinh mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành... Tế phật: đã đến rồi,Khưu sinh xuống đài sen. Khưu sinh: ân sư à ! sao thầy lại dẫn con đến nơi đây ? trước mắt nhìn thấy là một thung lũng mênh mông,không có bóng người,có một luồng cảm giác thê lương,cũng như là nghĩa địa vào lúc nữa đêm. Tế phật: trò ngoan,con thật biết tưởng tượng,cái gì là nghĩa địa lúc nữa đêm,chẳng lẽ con đã từng đi đến nghĩa địa lúc nữa đêm rồi sao ? Khưu sinh: đó là chuyện khi còn nhỏ,đã từng có một lần theo cha đi đến nghĩa địa,nơi đó thật hoang vu,chỉ có thể nghe tiếng lá xao động,cả người chợt run rẩy. Tế phật: vậy hôm nay con có sợ không ? Khưu sinh: có ân sư bên cạnh nên chẳng có gì đáng sợ cả. Tế phật: sợ cũng vô ích,đã đến rồi,chẳng lẽ muốn chạy sao ? Khưu sinh: nếu đã nói như vậy,con phải lấy hết can đảm rồi. Tế phật: được rồi,ngục này là chuyên môn vì một loại tội phạm đặc biệt mà thiết lập,đợi một chút là con sẽ rõ. Khưu sinh: thì ra là vậy.(lúc này từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết thê lương) Tế phật: trò ngoan,con xem có tên tội hồn bò qua đây kìa. Khưu sinh: vị tội hồn này thân ốm không thành hình người,mắt bị lồi ra,tinh thần bạc nhược,đầu tóc bù xù,quần áo rách rưới,còn đáng thương hơn ăn xin tại thế gian.Con xem 200 đồng trên người nên bố thí cho hắn luôn. Tế phật: Khưu sinh con có lòng trắc ẩn như vậy thì rất tốt,nhưng cho hắn tiền có ích gì,hắn có thể mua được gì ? Khưu sinh: nói cũng đúng,nếu như bưng một tô cơm đến thì thực tế hơn. Tế phật: trò ngoan không cần đâu,ta cho hắn một chút nước pháp thì hắn sẽ có tinh thần lại. Khưu sinh: vị tiên sinh này,chính Tế Công phật sống cứu ông đó,ông mau cúi lạy tạ ơn đi ! Tội hồn: cảm tạ Tế Công phật sống,đại từ đại bi,xin ngài giúp tôi thoát khỏi nơi đây đi ? Tế phật: sớm biết như vậy,sao lúc đầu còn phạm,ác báo của ngươi chưa hết,ta làm sao có thể tùy ý dẫn ngươi đi được. Tội hồn: chỉ cần ngài dẫn tôi đi,thì dù làm trâu làm ngựa cho ngài tôi cũng bằng lòng. Tế phật: đáng tiếc là trâu ngựa đều không xài đến. Khưu sinh: thật kỳ lạ thay,những tội hồn đến địa ngục a tỳ đều không muốn làm người nữa,chỉ muốn làm trâu ngựa. Tế phật: bọn chúng chỉ xứng đáng làm trâu ngựa thôi nên mới nói như vậy. Khưu sinh: nói vậy cũng đúng. Tế phật: bây giờ con hãy phỏng vấn đi. Khưu sinh: vị tiên sinh này,sao ông lại đến nơi đây ? Tội hồn: tôi bị đưa đến thung lũng này đã rất lâu rồi,nơi đây không có cây cỏ,không một bóng người,mỗi ngày trôi qua trong cô đơn trống rỗng,cuộc sống như vậy thật là quá đáng sợ,các ngài đại từ đại bi mau giúp tôi thoát khỏi nơi đây đi. Khưu sinh: tôi cũng không có cách nào nhưng nếu ông thành thật thuật lại những chuyện đã làm khi còn sống,tin rằng ân sư phật sống sẽ chuyển cáo minh vương châm chước giảm nhẹ cho. Tội hồn: chỉ cần có thể giúp tôi thoát ly thung lũng này,cái gì tôi cũng chấp nhận làm. Khưu sinh: vậy thì ông mau nói đi. Tội hồn : vâng ạ,tôi lúc sống là kẻ thích ăn biếng làm,suốt ngày chơi bời lêu lổng,sinh hoạt bừa bãi,thường đến nơi kỹ nữ tìm lạc thú,nên kết giao với một số tên dắt mối gái điếm,đặc biệt là những tên này thường xuyên bỏ ra nhiều tiền làm mồi nhử,kêu tôi về vùng quê hay vùng núi dụ dỗ những thiếu nữ vô tri để làm "cây rung tiền",tôi vì thấy lợi lớn mê hoặc nên chấp nhận công việc này.Vì thế nên tôi mới xuống vùng quê,vùng núi,lấy cớ giới thiệu việc làm,dụ những cô gái vốn muốn sống tại thành thị lên thành phố,sau đó theo giá mỗi người mấy vạn đồng mà bán hết cho "khu phong hóa",số tiền có được đều dùng để ăn,uống,vui chơi,xài cho hết,trong lòng tôi nghĩ loại tiền này vừa nhiều vừa dễ kiếm,nên làm mãi không ngừng,trổ hết tài nghệ,một rồi hai lần,hai rồi ba lần đi dụ dỗ người.Có một lần,sau khi kiếm được số tiền lớn,cũng lại đi đến nhà hàng ăn uống no say,uống say bí tỉ,kết quả là khi đi đến đường bình giao,do vì say rượu phản ứng chậm đi,một lúc không cẩn thận,phóng nhanh vượt ẩu,đợi đến khi tôi phát hiện có xe chạy đến thì đã nằm trên một vũng máu rồi.Tôi cũng vì thế một mạng quy âm,sau khi chết bị hắc bạch vô thường áp giải đến địa phủ tiếp thụ thẩm lý,Minh vương phán tôi vào "địa ngục bùn phân nước tiểu" trước thọ hình 30 năm,lại phán vào "tiểu địa ngục vạc dầu nấu sôi" thọ hình 10 năm,hiện tại bị đưa đến "địa ngục a tỳ" đã vài năm rồi,mỗi ngày chịu mùi vị sự cô độc,trống rỗng áp bức đến thở không nỗi,tôi cầu các ngài mau dẫn tôi đi cùng được không ? Tế phật: buôn bán thân người,tội lớn cực ác,đây là kết quả của việc hại người hại mình,nên cố gắng sám hối đi. Khưu sinh: xin hỏi ân sư,ông ta đã thuật lại những việc khi còn sống để viết vào sách quí,có phải nên giảm nhẹ tội hình. Tế phật: việc này ta nên xin tiên quan ghi lại trình báo cho Bình Đẳng Vương,cho đến giảm nhẹ bao nhiêu hình phạt,còn tùy vào bọn họ quyết định. Khưu sinh: như vậy cũng rất công bình. Tế phật: được rồi,trò ngoan,mau lên đài sen đi ! chúng ta chuẩn bị hồi đường. Khưu sinh: con đã ngồi vững,xin ân sư hồi đường... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 9: THĂM KẺ OÁN TRỜI TRÁCH NGƯỜI PHÓNG HỎA,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công Hoạt Phật giáng. Thơ rằng: oán trời trách người tội tự chịu,đố kỵ ôm hận khổ tương bức,thế sự xem nhẹ vạn duyên đoạn,hà tất ưu tâm thường tích ức. Tế phật: tục ngữ có nói: "nhân sinh bất như ý 10 phần có 8,9",vì thế mà đạo làm người nên tự mình mài dũa,tự mình cố gắng,không phải cứ gặp phải việc bất như ý thì đều trách người khác,cho rằng tất cả mọi việc đều do người khác hại mình.Ví như có một vài người sự nghiệp không thuận lợi hoặc hôn nhân không thuận lợi đều nghĩ rằng đối phương không tốt,chẳng bao giờ tự xét lại mình,về phương diện tự tìm nguyên nhân lại như gió đông thổi tai ngựa,không cầu sửa đổi,dẫn đến đã sai rồi lại sai mà tạo thành thất bại vậy. Khưu sinh: ân sư nói rất đúng,nếu như mỗi người đều tự mình kiểm điểm,tự mình kiềm chế,vậy thì sự việc sẽ dễ dàng nhiều rồi,nhưng mà có người lại không nghĩ vậy,cứ đổ hết trách nhiệm lên mình người khác. Tế phật: do đó,tánh người thật sự đáng thương,kiếp trước tạo ác nhân,kiếp này chịu ác quả,đây là đạo lý tất yếu vậy,nếu như là người có trí tuệ thì vui vẻ tiếp nhận những quả báo này,đúng như tri túc thường lạc,cũng như một số người bần cùng và người tàn tật,bọn họ tuy xuất thân thấp hèn hay khuyết tật,nhưng bọn họ hoàn toàn có thể có được "niềm vui" và "thỏa mãn".Vì thế có câu tục ngữ nói rằng :"nhìn lên không bằng ai,nhìn xuống chẳng ai bằng".Lại ví như một kẻ cưỡi lừa vậy,thấy trước mặt có kẻ cưỡi ngựa,đúng là không bằng người ta,nhưng quay đầu lại nhìn,đằng sau có một người phu xe đang đổ đầy mồ hôi mà bán mạng đẩy xe,như vậy không phải bản thân rất hạnh phúc sao ? do đó làm người không nên tính toán nhiều quá,nếu như tính toán quá nhiều lại làm cho tâm linh sản sinh thêm một số độc tố không cần thiết. Khưu sinh: ân sư nói cũng đúng. Tế phật: do đó nhân sinh phải lấy phục vụ làm mục đích,chỉ cầu hy sinh,không cần phải đòi hỏi hồi báo,trong lòng sẽ được yên tĩnh,nếu như làm thì ít,muốn được nhiều,thì đó là tham,sân,si rồi.Được rồi,chúng ta khởi hành thôi. Khưu sinh: vâng ạ,đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: hôm nay dẫn con đi xem kết quả của kẻ làm bậy. Khưu sinh: làm bậy ra sao ? Tế phật: đợi một lúc con sẽ biết. Khưu sinh: vâng ạ. Tế phật: đã đến rồi,hôm nay ta không muốn làm phiền tiên quan và tướng quân,chúng ta trực tiếp vào trong ngục luôn. Khưu sinh: cũng được,như vậy thì chân thật hơn. Tế phật: đi từ từ thôi,không được kinh động người khác. Khưu sinh: vâng ạ,ai da ! ân sư à,thầy nhìn phía trước có nhóm cầu lửa màu xanh đang nhảy nhót kìa,một lên một xuống,lúc trái lúc phải,giống như ma trơi vậy,tốc độ nhanh thiệt ! oa ! lại còn lăn lộn trên đất. Tế phật: ừ,chúng ta tiến thêm về phía trước,thì con có thể xem rõ hơn,thật ra đó không phải quả cầu lửa,mà là lửa cháy trên người vị tội hồn,anh ta đang cố hết sức chống trả,do đó mà nhảy nhót kinh hoàng. Khưu sinh: ồ ! thì ra là vậy,con đã nghe tiếng kêu gào đau khổ,sư phụ ! mau cứu anh ta đi ! Tế phật: chúng ta mau qua bên đó. Khưu sinh: ai da ! vị tội hồn đó chỉ còn lại một đống xương thôi,thật đáng sợ. Tế phật: trò ngoan,không cần sợ,đây là kết quả của tội ác vậy. Khưu sinh: vì sao đám lửa đó có uy lực như vậy,trong chốc lát đã đốt vị tội hồn đó thành xương rồi,lại vì sao mà hiện ra ánh sáng màu xanh vậy. Tế phật: nhân vì lửa này là lửa âm,cũng là loại lửa do âm khí ngưng tụ lại,do đó nên hiện màu xanh,nhưng mà đừng xem thường lửa âm này,vì nó có uy lực hơn lửa dương trăm lần đó. Khưu sinh: như vậy làm sao phỏng vấn tội hồn đây ? Tế phật: đợi ta thí nước pháp,anh ta sẽ từ từ sống lại. Tội hồn: oa ! đau chết tôi rồi,đau chết tôi rồi. Khưu sinh: vị tiên sinh này,xin anh hãy nói ra những gì đã làm khi còn sống ? Tội hồn: anh là ai,tôi ở đây chịu khổ đã đáng thương lắm rồi,còn nói cái gì nữa. Khưu sinh: vị tiên sinh này,tôi là loan sinh Đài Trung Thánh Thiên đường,hôm nay phụng chỉ linh du "địa ngục a tỳ",nếu như ông có thể nói rõ những gì đã làm khi còn sống,khuyến hóa người đời,tin rằng ân sư phật sống sẽ chuyển cáo minh vương hoặc có thể giảm nhẹ đau khổ của ông. Tội hồn: được rồi,chỉ cần có thể làm giảm đau khổ,tôi đương nhiên có thể nói ra. Khưu sinh: vậy thì ông nói mau đi ! Tội hồn: tôi từ nhỏ đã sinh trưởng ở một làng quê nghèo hẻo lánh,cha mẹ tuổi đã cao,lại thường sinh bệnh,do đó từ nhỏ,bất luận là việc ăn,mặc,mọi thứ đều kém hơn người,do đó tạo thành một loại mặc cảm tự ti,đợi sau khi tôi trưởng thành,thì ra ngoài làm việc cho một nhà công xưởng,mắt nhìn đồng nghiệp ăn,mặc,mọi thứ đều tốt,lại nghĩ đến gia cảnh của mình,thật là không bằng người khác,từ đó tôi từ từ hình thành tâm lý mất quân bình,vừa khó chịu,vừa cô độc,thường xuyên cãi lộn với người khác,từ đó có nhiều người bắt đầu xa lánh tôi.Căn bản là không quan tâm đến tôi,lòng căm tức lại nổi lên,oán trời hận đất,hỡi có chút không như ý thì liền gây chuyện đánh lộn.Có một lần,cấp trên thấy tôi cực đoan như vậy thì mới khổ tâm khuyên bảo,nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó,căn bản là không chịu nghe theo.Sau cùng cấp trên hết cách phải sa thải tôi,nhưng tôi không những không tự xét mà còn căm phẫn hơn,do đó âm thầm lên kế hoạch báo thù,đợi vào lúc đêm tối,tôi nghĩ một là không làm,đã làm thì làm tới luôn,thế là trốn vào trong công xưởng,lấy một thùng xăng đổ vào những nơi dễ cháy,lại dùng quẹt ga châm lửa,trong sát na toàn bộ công xưởng chìm trong biển lửa,ngay cả mười mấy người ngủ say trong ký túc xá chạy không kịp,toàn bộ táng thân hầm lửa. Khưu sinh: Ô ! thật là quá tàn nhẫn,còn sau đó ? Tội hồn: sau đó tôi chốn chui chốn nhủi,tuy là tôi bị liệt vào danh sách truy nã,nhưng tôi lấy tên giả lại công tác tại công trường cát đá,đợi đến lúc trung niên,tôi bị đau tim nhức đầu,tim đau quặn thắt,âm khí xâm nhiễm,trị không được nữa mà chết. Khưu sinh: vậy thì hiện tại tình hình ra sao ? Tội hồn: sau khi qua đời liền bị hắc bạch vô thường giải đến địa ngục,bị minh vương mắng chửi một trận,lại phải chịu hình phạt các ngục,sau cùng phán vào ngục a tỳ này,mỗi ngày chịu lửa âm đốt cháy,đau khổ vô cùng,sau mỗi lần bị đốt thành xương lại bị quỷ tốt ở đây tạt nước hoàn hồn,để tôi sống lại,rồi tiếp tục bị lửa âm thiêu đốt,thật là quá thống khổ. Khưu sinh: ai kêu ông có tâm địa thiên lệch như vậy,lại châm lửa đốt người mới có kết quả như vậy. Tế phật: được rồi,thời gian không còn sớm,vị tội hồn này có tâm sám hối,hôm nay lại đem sự thật ghi vào sách quí,ta sẽ thông báo lên minh vương giảm nhẹ hình phạt. Tội hồn: đa tạ đại nhân khai ân,đa tạ. Tế phật: trò ngoan ngồi vững đài sen,chuẩn bị hồi đường. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: thánh thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 10: THĂM KẺ LOẠN LUÂN,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công Hoạt Phật giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 2 ngày 25,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 27. Thơ rằng: huyết thân thông gian cốt nhục thương,bại hoại luân thường đọa tam cương,thân thế bất minh bị bỏ rơi,tham đồ dâm sự loạn ngũ thường. Tế phật: người bẩm thiên địa mà sống,trời đất vận chuyển có quỹ đạo tự nhiên nhất định,do đó con người được liệt vào một trong tam tài,lý nên tuân thủ pháp tắc tự nhiên mà làm việc,nên thánh nhân thiết lập tam cương ngũ thường,tứ duy bát đức,càng là kỷ cương làm người,nếu như con người không tuân theo kỷ cương,tất cả pháp tắc tự nhiên sẽ rối loạn hết,đây là đạo lý tất yếu,Ví dụ như loạn luân là một điều điển hình,kết quả của nó là làm rối loạn quan hệ huyết thân,càng làm cho thân thuộc đời sau thân thế không rõ ràng,đây là việc làm đáng bi thương,nhưng mà trên thế giới lại có những chuyện đáng bi thương như vậy,là một con người đàng hoàng thế mà tự đẩy mình vào cửa địa ngục. Thái sinh: ha ha ! ân sư đúng là biết đùa,có ai lại đẩy mình vào cửa địa ngục bao giờ ? Tế phật: cái này thì con không hiểu rồi,tục ngữ có câu: "thiên đường có lối không chịu đến,địa ngục không cửa tự xông vào".Do đó người đến địa ngục đều là tự mình xông vào. Thái sinh: có chuyện vi diệu như vậy sao ? Tế phật: sao lại không như vậy ? con không thấy có một số người,làm người đàng hoàng không chịu,cứ muốn làm người xấu,giống như không làm người xấu trong lòng sẽ khó chịu vậy. Thái sinh: đích thật như vậy,do đó loại người này chỉ nên ở tại "địa ngục a tỳ" uống cà phê tự nhiên sẽ hối hận. Tế phật: trò ngoan,con cho rằng cà phê ở địa ngục a tỳ dễ uống không ? Thái sinh: Ồ ! đệ tử không dám lãnh giáo,con nghĩ loại cà phê này chỉ nên giành cho người xấu can đảm đi thưởng thức thôi,đệ tử không đủ can đảm. Tế phật: được rồi,nếu con đã không đủ can đảm,ta sẽ dẫn con đi tham quan được rồi,không nên thưởng thức cà phê hiệu "a tỳ" này. Thái sinh: ha ha ! cà phê hiệu a tỳ có phải do ân sư chế tạo không ? Tế phật: cho con kinh doanh chịu không. Thái sinh: bản thân con cũng không muốn uống,lại bán cho ai nữa ? Tế phật: đích thật như vậy,cà phê hiệu a tỳ không ai cần,nhưng mà "địa ngục a tỳ du ký" thì không giống rồi. Thái sinh: vì sao ạ ? Tế phật: tại vì "địa ngục a tỳ" chứa đầy bí mật khủng khiếp và bi ai,người đời nếu như không muốn uống cà phê hiệu a tỳ thì phải xem "địa ngục a tỳ du ký",chỉ cần bản thân cố gắng làm người tốt,cố gắng tạo lập công đức,không những cà phê hiệu a tỳ khỏi phải uống mà còn được lên thiên đường tiêu diêu hưởng thụ mùi vị "quỳnh tương ngọc dịch" nữa. Thái sinh: nghe ân sư nói như vậy thật làm con chảy nước miếng. Tế phật: trò ngoan,con không cần chảy nước miếng,ơn trên đã sớm chuẩn bị một thùng cho con uống không hết đấy. Thái sinh: vậy con sẽ chia đều cho mọi người trong thiên hạ uống. Tế phật: con khó được có tấm lòng này,thật tốt lắm,ta nghĩ khi chúng ta viết sách "cực lạc thế giới du ký",sẽ có rất nhiều người có thể lên "thế giới cực lạc" đi thưởng thức nước cam lộ ngon hơn rồi,không cần con lo lắng. Thái sinh: hy vọng mọi người đều niệm phật vãng sinh tây phương,hy vọng nhân gian là thanh tịnh quốc thổ. Tế phật: hy vọng thì hy vọng mà sự thật là sự thật,hôm nay ta sẽ dẫn con tham quan "địa ngục a tỳ". Thái sinh: ai da ! hôm nay không phải viết sách "cực lạc thế giới du ký" hay sao ? tại sao bất ngờ thay đổi xuống "địa ngục a tỳ" vậy. Tế phật: vốn là chủ tịch ân chủ muốn lấy "địa ngục a tỳ" chia làm hai bản thượng hạ xuất bản,nhưng gần đây kết quả thương nghị là kết làm một quyển xuất bản,sẽ hoàn chỉnh hơn. Thái sinh: nếu như muốn hai tập thượng hạ kết làm một quyển thì phải chạy đua thôi. Tế phật: đương nhiên rồi,do đó hôm nay lợi dụng khoảng trống viết sách "cực lạc thế giới du ký" thành viết "địa ngục a tỳ du ký". Thái sinh: thì ra là vậy. Tế phật: con sợ không ? Thái sinh: có ân sư bên cạnh,còn có gì phải sợ nữa. Tế phật: nếu như không có lão nạp bên cạnh thì sao ? Thái sinh: vậy thì căng thẳng muôn phần rồi. Tế phật: được rồi ! nhàn đàm lâu rồi,chúng ta khởi hành thôi. Thái sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: hôm nay hai thầy trò xuống địa ngục a tỳ đi phỏng vấn kẻ loạn luân. Thái sinh: không ngờ kẻ loạn luân cũng phải xuống địa ngục a tỳ,nếu như vậy thì tội quá nặng rồi sao ? Tế phật: trò ngoan,con không biết đó thôi,tại vì loạn luân không chỉ ảnh hưởng đến đời sau,càng ảnh hưởng phong tục lương thiện của toàn xã hội. Thái sinh: thật đúng vậy,loạn luân để lại hậu hoạn cho toàn bộ dòng dõi,làm con cháu đời sau không còn mặt mũi nhìn người,đây thật sự là một việc đáng tiếc nuối. Tế phật: đã đến rồi. Thái sinh: ở đây gió cát cuồn cuộn,đưa tay không thấy năm ngón,lại còn một luồng cảm giác âm u ớn lạnh,trong không trung bay tới một luồng hơi xác thối,thật là khó ngửi quá,ô ! ân sư à ! loại hoàn cảnh này trò ngu thật không chịu nổi nữa rồi. Tế phật: cố chịu một chút đi ! hưởng thụ phong quang của "thế giới cực lạc" rồi thì phải nếm thử mùi vị của "địa ngục a tỳ" chứ. Thái sinh: vâng ạ, trước mặt có vang tiếng cười,hình như không ổn rồi. Tế phật: có cái gì không ổn ? Thái sinh: nhân vì đây là "địa ngục a tỳ","địa ngục a tỳ" lại là nơi hưởng lạc sao,sao lại có tiếng cười,không phải là bất ổn à ? Tế phật: trò ngoan quả nhiên phán đoán đúng rồi,lúc nãy tiếng cười vang lại từ cái miệng bất ổn. Thái sinh: ai da ! loại âm thanh này,con càng nghe càng thấy sợ rồi,cũng như "yêu quái vạn năm" cười cuồng dại. Tế phật: để lão nạp đem dạ minh châu chiếu rõ,miễn cho con nghi quỷ nghi thần. (lúc này Tế phật lấy dạ minh châu trong hộp ra chiếu vào ngục) Thái sinh: oa ! ân sư à ! tại sao bọn họ người người bồng đầu cấu mặt,có kẻ mọc đầy ghẻ lở,có kẻ máu mủ chảy đầy,lại còn lấy miệng mà hút nữa,vị tiên sinh bên trái này lại xé rách miếng da thịt trên tay mình,máu tươi tung tóe,có kẻ tóc tai bù xù,con mắt lồi ra,có kẻ cười không ngừng nghỉ,có kẻ hoa tay múa chân,loại hành vi mất hết lí trí này thật đáng sợ. Tế phật: trò ngoan con không cần sợ hãi,trước mặt tiên quan và tướng quân đến rồi,con mau lên trên tham lễ đi. Thái sinh: đệ tử tham kiến tiên quan và tướng quân. Tiên tướng: hiền sinh miễn lễ,lúc nãy nhân vì có chuyện cần làm nên đến chậm một bước,xin phật sống thông cảm. Tế phật: ha ha ! không cần khách sáo,thật ra hôm nay chúng tôi chưa được đồng ý mà mạo phạm xông vào ngục trước mới phải xin lỗi ! Tiên quan: đâu dám,đâu dám,phật sống phụng mệnh viết sách,chức trách trọng đại,sao gọi là mạo phạm xông ngục được. Thái sinh: xin hỏi tiên quan,những tội hồn này vì sao giống mất hết lý trí vậy ? Tiên quan: mất hết lương tri,đau khổ hối hận,sau khi đến địa ngục,lại phải chịu các loại hình phạt,do đó thân tâm tan tác nên mất hết lý trí. Thái sinh: thì ra là vậy,đúng là rất đáng sợ,nếu như không phải đệ tử chính mắt nhìn thấy,còn không tin là có nơi hắc ám như vậy. Tế phật: được rồi,hôm nay đến đây là đủ rồi,trò ngoan mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt đi. Thái sinh: ở đây hướng tiên quan và tướng quân từ biệt. Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Thái sinh. Tế phật: hiền sinh ngồi vững đài sen,chuẩn bị hồi đường. Thái sinh: đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư hồi đường.... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Thái sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 11: THĂM KẺ BUÔN BÁN MA TÚY,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công Hoạt Phật giáng.Thiên vận Năm Giáp Tý tháng 2 ngày 23,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 25. Thơ rằng: hồng trung bạch bản đọa nhân tâm,đao sáng kiếm ảnh hổ thần minh,cơn nghiện phát tác tự tạo nghiệt,tàn hại thân người vào u minh. Tế phật: người đời thật đáng thương,làm người đàng hoàng không chịu,cứ khư khư thích đấu đá hơn thua,hoặc là chích ma túy để cho chất độc phát tác,chỉ để đổi lại khoái lạc ngắn ngủi,giống loại hành vi này,đơn giản là muốn lấy tính mạng mình ra đùa.Nhưng trên đời này lại có những người như vậy,thật không đáng thương sao ? Khưu sinh: ân sư nói đúng lắm,không biết giữ mình trong sạch,đến sau cùng lại phải nếm mùi vị đau khổ. Tế phật: trò ngoan nói đúng lắm,hôm nay chúng ta đi phỏng vấn những kẻ đã từng thưởng thức đau khổ. Khưu sinh: có phải lại phải xuống địa ngục a tỳ không. Tế phật: đương nhiên rồi,chúng ta xuất phát thôi. khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.... Tế phật: đã đến rồi,Khưu sinh xuống đài sen,chúng ta đi bộ thôi. Khưu sinh: vâng ạ. Tế phật: đoạn đường nhỏ gồ ghề này,con phải đặc biệt cẩn thận. Khưu sinh: hôm nay vì sao không thấy tiên quan và tướng quân. Tế phật: ha ha ! nhiều lần làm phiền người khác cũng không tốt ! do đó hôm nay thầy trò ta làm phỏng vấn âm thầm một lần. Khưu sinh: nói cũng đúng vậy,âm thầm phỏng vấn mới nhìn thấy chân tướng,nếu như thông báo trước thì chỉ thấy bề ngoài hình thức. Tế phật: cũng là con thông minh,giống như một vị quan lớn muốn hiểu rõ dân tình,chỉ có không thông báo trước cho thuộc hạ mà trực tiếp đến nơi cần xem,mới thành công được.Nếu như thông báo trước cho thuộc hạ ngày nào tháng nào đến thị sát địa phương nào thì bọn thuộc hạ sẽ bán mạng làm công việc giả tạo,bên ngoài dễ nhìn,nhưng qua ngày sau lại trở lại nguyên trạng. Khưu sinh: ai da ! trên đất là cái gì,hại con trượt chân một cái. Tế phật: có bị thương không. Khưu sinh: hình như không sao,chỉ là ánh sáng ít quá thôi. Tế phật: để ta lấy dạ minh châu ra thì con sẽ thấy rõ hơn. (lúc này,Tế phật từ trong hộp báo lấy ra dạ minh châu chiếu sáng,quả nhiên trong ngục ánh sáng ngập đầy,rất chói mắt) Khưu sinh: ân sư ơi ! ở đó có một người kìa,thầy nhìn hắn nằm trên đất mà toàn thân co rút,run rẩy,miệng trào bọt trắng,trong miệng còn kêu hu hu,giống như kẻ bị động kinh vậy,ân sư à,chúng ta mau cứu hắn đi. Tế phật: trò ngoan ! hắn không phải bị động kinh,con xem kỹ một chút thì sẽ hiểu rõ. Khưu sinh: xem hắn khô đét đen gầy,cả người mềm yếu không sức,thân thể bại liệt,giống như trạng thái hít ma túy quá liều trúng độc vậy. Tế phật: Ừ,con đoán đúng rồi. Khưu sinh: ai da ! ân sư ơi,thầy xem hắn đưa tay về hướng chúng ta kìa,không biết hắn muốn làm gì nữa ? Tội hồn: cứu tôi với ! tôi khó chịu quá. Khưu sinh: vị tiên sinh này,ông làm sao vậy. Tội hồn: tôi khó chịu quá,mau cứu tôi. Khưu sinh: ân sư,thầy pháp lực cao cường,mau cứu ông ta đi. Tế phật: trò ngoan,con biết tại sao hắn khó chịu không ? Khưu sinh: đệ tử không biết,xin ân sư giúp đỡ được không ? Tế phật: nếu như con không biết thì thầy sẽ nói cho con biết,hắn bị tới cơn nghiện rồi. Khưu sinh: Ô ! thì ra là vậy,vậy đệ tử không hiểu,ý của ân sư là nói vị tội hồn này lúc sống hít ma túy.Nhưng sau khi chết đọa vào ngục a tỳ lại còn bị cơn nghiện dày vò sao ? Tế phật: Khưu sinh,con không biết thôi,hắn không những hít ma túy mà còn lấy ma túy bán cho người khác,đó gọi là nhân quả báo ứng của việc tự hại hại người đó mà. khưu sinh: vậy xin ân sư thí chút pháp lực,trợ giúp hắn một tay,làm hắn mở miệng nói chuyện được không ? Tế phật: được rồi. Khưu sinh: quả nhiên ân sư pháp lực vô biên,hắn đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Tội hồn: hơi...! cuối cùng cũng thoát,cám ơn vị đại nhân này,không ngờ quạt bồ của ông quơ mấy cái thì còn đỡ hơn là chích mấy mũi "tốc thưởng khang" (tên một loại ma túy). Tế phật: cái gì là "tốc thưởng khang",đó là "thưởng chết khang" mới đúng,giải thích sai lại hiểu nghĩa sai,mới có kết cục như hiện nay. Khưu sinh: lời nói ân sư hình như chứa đựng huyền cơ. Tế phật: ha ha ! ma quỷ lấy thuốc độc mệnh danh là "mau chóng thưởng bạn khang lạc".Nhưng mà trong mắt tiên phật,độc dược là "mau chóng đưa bạn xuống lổ". Khưu sinh: Ô ! thì ra là vậy,vị tiên sinh này,ông mau lấy những hành vi khi còn sống trần thuật ra hết,để chúng tôi ghi vào sách cảnh giác người đời. Tội hồn: hu hu,việc ác lúc sống còn nhắc đến làm gì ? Khưu sinh: chỉ cần ông nói ra,ghi vào sách quí,khuyến hóa người đời,thì có thể bù đắp rất nhiều tội lỗi. Tội hồn: ô,thì ra là vậy,thế thì tôi nói đại lược những việc ác tôi đã làm khi còn sống.Nghĩ lại năm đó khi tôi còn trẻ,làm bảo kê trong một sòng bạc,sau đó tôi kiêm luôn làm bảo kê việc đánh lộn,đấu đá,ẩu đả,chém giết trong hắc đạo trên giang hồ,vào sinh ra tử,nguy hiểm vạn phần.Do đó tôi một mực muốn chuyển sang hành nghiệp nào nhẹ nhàng hơn mà có lợi nhiều,cuối cùng tôi quyết định dùng mưu kế đối với những cô gái phong trần bị bức bách.Trước tiên tôi dùng xảo biện miệng lưỡi dụ dỗ bọn họ,cùng bọn họ trở thành một phe,lại chuẩn bị trước ma túy miễn phí cho bọn họ hút chích,làm bọn họ nghiện thuốc,đợi khi cơn nghiện hoành hành,không cách nào chịu nổi thì lại lập tức kêu giá cao mới bán cho họ;những cô gái phong trần nghiện ngập càng sâu,thì lợi nhuận của tôi càng nhiều,dưới sự lập lại nhiều lần như vậy,tôi đã hút cạn tiền xương máu của bọn họ,đợi bọn họ già xấu đi rồi,tôi mới buông bỏ. Khưu sinh: Ô ! ông thật quá nhẫn tâm. Tội hồn: bây giờ tôi đã cắn rứt lương tâm rồi,hy vọng đại nhân từ bi cứu tôi với. Tế phật: hiện tại mới cắn rứt lương tâm thì đã muộn rồi,nhưng hôm nay ông có thể thành thật nói ra hành vi của mình,ta sẽ thông báo minh vương châm chước tình hình giảm nhẹ hình phạt cho. Tội hồn: đa tạ đại nhân khai ân ! đa tạ đại nhân khai ân ! Tế phật: được rồi,hôm nay đến đây là đủ,Khưu sinh mau lên đài sen,chuẩn bị hồi đường. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư hồi đường... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 12: THĂM THAM QUAN Ô LẠI LỢI DỤNG QUYỀN CHỨC BỨC HẠI HIẾU NỮ,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 3 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 8. Thơ rằng: tàn sát dân lành không tình người,tham quan ô lại nghe thấy hãi,quảng nhân bác thí càng chăm chỉ,ác tâm làm bậy đọa ngục đình. Tế phật: đạo làm quan quí ở "công chính liêm minh","rộng thí nhân ái",cùng vào sâu dân gian thăm hỏi dân tình,như thế mới biết nỗi khổ của người dân,theo đó mà vì dân phục vụ.Nhưng mà có một số quan lại không như vậy mà còn mượn quyền chức hiếp đáp bá tánh,loại hành vi này không những đánh mất đi sự tôn quí của người làm quan mà còn nguy hại xã hội nghiêm trọng. Khưu sinh: nếu như người làm quan có thể lúc nào cũng thăm hỏi dân tình,vì bá tánh mưu cầu phúc lợi thì loại quan viên này thật đáng là phụ mẫu quan vậy.Nhưng trên báo chí thường xuyên xem thấy những kẻ làm quan mượn chức quyền tham nhũng bòn rút túi riêng,thật là hành vi vô liêm sĩ. Tế phật: nên biết kiếp này có thể làm quan đều do phúc đức kiếp trước tu lại mà có,nếu như không biết tiếc phước mà còn tạo nên nhiều tội nghiệp thì thật uổng phí phước đức kiếp trước đã tu. Khưu sinh: nghe ân sư nói như vậy,nếu như người làm quan có thể làm tốt nghĩa vụ,lúc nào cũng vì dân mưu cầu phước lợi,vậy thì sau khi chết sẽ thành thần,còn như hiếp đáp bá tánh thì sẽ có phần trong địa ngục rồi. Tế phật: ha ha ! trò ngoan nói đúng lắm,hôm nay thời gian viết sách đã đến,Khưu sinh còn không mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành. Tế phật: trò ngoan đang nghĩ chuyện gì vậy ? Khưu sinh: Ô ! con nghĩ là việc tu đạo có thể lấy ngoại hình bình luận cao thấp không. Tế phật: ha ha ! nếu như có thể lấy ngoại hình luận cao thấp thì ta đây chính là kẻ vô đạo rồi. Khưu sinh: vì sao vậy ? Tế phật: ha ha ! ai không biết ngoại hình của ta,cần gì phải giải thích nữa.Cũng hay là phật đà có nói trước trong Kim Cang kinh là: "không thể lấy 32 tướng thấy như lai,nếu như lấy 32 tướng thấy như lai thì chuyển luân thánh vương cũng là như lai sao".Từ đó mà biết,bề ngoài cũng không thể nói lên cảnh giới tu trì cao thấp,cũng như chùa lớn chùa nhỏ,nếu cho rằng chùa trang nghiêm mỹ quan là biểu hiện tu trì cao siêu,chùa bình thường đơn giản là hiện tượng tu trì không tốt,thì không đúng rồi.Do đó,tu đạo là sự thực hành chân chính,không ở tại khoe khoang tâng bốc bản thân,là sự dụng công trong tâm vậy,không phải ở bề ngoài,nếu như theo bề ngoài bình luận cao thấp thì rơi vào kiến giải của kẻ phàm tục,không phải kiến giải của thánh nhân.Nếu như cho rằng sắc mặt hồng hào là biểu hiện có đạo thì càng rơi vào kiến giải thế tục,không phải kiến giải tu đạo. Khưu sinh: lời của ân sư đích thực cao minh,từ đó mà biết,tu đạo là tu nội tâm,không phải là tu bề ngoài,là tu "tâm,khẩu,ý" thanh tịnh,không phải tu mặt,thể,hình cho đẹp đẽ. Tế phật: ha ha ! lời này nói đúng rồi. Khưu sinh: mong ân sư dạy dỗ và khai thị nhiều. Tế phật: đã đến "địa ngục a tỳ",trước mắt là nơi chuyên môn giam cầm những tên quan bất chính,tham hưởng khoái lạc,làm cho người dân sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.trò ngoan mau xuống đài sen,chúng ta đi bộ vào trong. Khưu sinh: ân sư à,nơi đây khí nóng áp bức,đệ tử đã chảy đầy mồ hôi rồi. Tế phật: đây là nơi ra của ngọn lửa,do đó nên con có cảm giác như vậy,bây giờ ta ban cho con nước cam lộ. Khưu sinh: uống vào xong,thân thể không cảm thấy nóng nữa rồi,ân sư à ! trước mặt vọng tới tiếng kêu thảm thiết;oa ! sao một đống người nhét vào cùng một chỗ,đầu tóc cháy rụi giống như đầu trọc,trên người đều đen đen. Tế phật: trò ngoan,sao con ngây người ra vậy. Khưu sinh: Ô ! đệ tử nhìn thấy cảnh tượng bi thảm,cả người hồn bay phách tán rồi. Tế phật: hiện tại tiên quan và tướng quân đã đến rồi,trò ngoan mau hướng về bọn họ thỉnh an. Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân thánh an. Tiên quan: hiền sinh miễn lễ,hôm nay theo tướng quân bẩm báo,biết rằng Tế phật đến ngục này phỏng vấn,nên đặc biệt tới đây tiếp đãi để biểu thị hoan nghênh. Khưu sinh: cái người trước mặt,khuôn mặt đen như than gỗ,chỉ lộ ra con mắt.Không biết lúc còn sống phạm tội gì. Tiên quan: hắn không còn nói được nữa rồi. Tế phật: đợi ta thí pháp. Khưu sinh: ân sư quả nhiên cao minh,tội hồn đã thức tỉnh rồi,từ một người có thân đen như mực biến thành một người có hình thái béo mập. Tiên quan: tội hồn này,ngươi mau lấy những hành vi khi còn sống trần thuật ra hết,để tiện viết sách khuyên đời. Tội hồn: hu hu ! không ngờ tôi lại có kết quả như ngày hôm nay,nhớ lúc trước khi còn sống tại nhân gian,tôi là một vị quan lớn uy phong đầy người,có đến ba thê năm thiếp,hưởng tận vinh hoa phú quí. Tiên quan: ta không muốn hỏi vấn đề vinh hoa phú quí của ngươi mà muốn ngươi nói ra việc lợi dụng chức quyền thủ đoạn hại người ra sao. Tội hồn: Ô ! việc làm phi pháp thì nhiều lắm nhưng việc làm mà lương tâm tôi bất an nhất là,có một lần tôi nhìn thấy một cô gái hiền thục làm tôi vô cùng yêu thích,nhưng cô ta nghiễm nhiên không quan tâm,sau đó tôi mới dùng thủ đoạn,uy hiếp người thân duy nhất của cô ta,bắt ông ta gả con gái cho tôi,làm ái thiếp thứ 6 của tôi.Nhưng ông ta ngoan cố vô cùng liều cái mạng già cũng không thuận theo.Sau cùng tôi bất đắc dĩ liền kêu người làm canh ba nữa đêm bắt cóc ông ta bỏ xuống núi,cho rằng người không biết quỉ không hay,ai ngờ khi đến địa phủ,soi "nghiệt kính đài",nguyên hình lộ rõ ra tất cả,không cách nào che đậy,tôi chỉ có thể nhận tội. Khưu sinh: còn sau đó ? Tội hồn: sau đó minh vương chửi mắng tôi một trận kịch liệt,nói tôi:" người làm quan không biết liêm khiết giữ mình,lại còn lợi dụng chức quyền bức hại bá tánh lương thiện",nên phán tôi tội không thể tha,trừ các ngục thọ hình ra còn phải giam vào địa ngục a tỳ,không được siêu sinh. Khưu sinh: hiện tại cảm thấy ra sao ? Tội hồn: ai da ! sớm biết âm luật nghiêm khắc thế thì tôi đâu có phóng túng như vậy,nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Tiên quan: giống cái loại lòng lang dạ sói như vậy,chỉ biết chơi đùa quyền chức,hiếp đáp bá tánh,bức hại lương thiện,không đến địa ngục a tỳ nếm mùi vị đau khổ thì nó làm sao thức tỉnh. Khưu sinh: thật là quá đáng thương,lúc sống nếu có thể tuân thủ quốc pháp,vì dân phục vụ thì tốt biết mấy ? Tiên quan: bây giờ nói những điều này với hắn cũng đã quá muộn rồi,giống loại người như vậy thì tự làm tự chịu thôi. Tế phật: được rồi,hôm nay viết sách đến đây về thôi. Khưu sinh: tại đây bái biệt tiên quan và tướng quân. Tướng quân: cung tiễn phật sống nhất lộ bình an. Tế phật: trò ngoan mau lên đài sen,chúng ta về thôi. Khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 13: THĂM LÃ HẬU ĐỜI HÁN ĐỘC HẠI THÍCH PHU NHÂN,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 3 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 15. Thơ rằng: đố kỵ ác độc khởi hận tâm,tàn sát đồng trù tội bất khinh,thiên cổ thảm án nay phán rõ,cảnh giác người đời máu tuôn rơi. Tế phật: lòng người thật đáng sợ,tâm đố kỵ,tâm tàn độc,tâm oán hận,tâm công kích,tâm ngạo mạn,tâm thị phi,những tâm như trên đều là tâm hại người,tục ngữ viết: "tâm hại người không thể có",nhưng trên đời có kẻ khăng khăng không tin,nghĩ rằng hại người là một việc làm đầy lạc thú,do đó thường âm thầm lật sông đổ sóng,tìm đủ cách phá hoại người,thậm chí mưu sát người khác. Thái sinh: nghe ân sư nói thế,đích thật đáng sợ thay,đúng là lòng người thật khó lường,nhưng mà hôm nay ân sư vì sao đề cập vấn đề này vậy ? Tế phật: trò ngoan con không biết đó thôi,hôm nay ta sẽ dẫn con đi xem kết quả của loại người này. Thái sinh: như vậy nhất định rất thảm đây. Tế phật: đợi sau khi con nhìn thấy thì sẽ hiểu thôi,bây giờ không nói cho con biết trước. Thái sinh: được rồi,vậy con không hỏi nhiều nữa. Tế phật: chúng ta xuất phát sớm hơn. Thái sinh: vâng ạ,con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: trò ngoan,từ khi khai đường đến nay,con có cảm tưởng ra sao ? Thái sinh: trò ngu ngu muội,nhưng mà ngày nay có thể gánh vác đạo vụ hai đường,con cũng cảm thấy bất khả tư nghị,nghĩ lại thấy tiên phật không ngừng gia trì,làm con trong hoàn cảnh càng ngặt nghèo càng không ngừng bước tới phía trước,do đó tại đây,con nên cám ơn tiên phật từ bi,cùng các thiện tâm nhân sĩ không ngừng khích lệ và ủng hộ,con thật sự rất cảm kích. Tế phật: nói cảm kích không bằng nói cảm ân,tại vì nếu một người thường xuyên nuôi dưỡng trong lòng "tâm cảm ân",thì người này sẽ không oán trách,không những thế người này trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng "biết đủ thường vui",anh ta sẽ luôn khởi được niềm vui nội tại.Nhưng có một số người lại không giống như vậy,chỉ thích oán trời trách người,nói rằng trời cao không có mắt,thật ra trời cao rất công bằng. Thái sinh: ân sư à,như vậy là sao ? Tế phật: con xem địa cầu tự quay,mặt trăng chuyển vận,nóng lạnh thay nhau,mùa màng thay đổi,nó có thể đúng từng giây từng phút không sai,thì sinh tử luân hồi của con người,nhân quả báo ứng của con người,thọ mạng dài ngắn của con người làm sao sai được ? do đó tất cả vận mệnh hoàn toàn là do mình tạo ra,nhân quả của con người cũng vậy,đều do bản thân tạo ra mà thôi,hành thiện có thiện báo.Nhưng mà con đường tu đạo lại khác,con đường tu đạo là như chèo thuyền ngược nước,do đó phải trải qua thử thách khốn khổ hoạn nạn. Thái sinh: do đó khó trách một số người oán thán sao hành thiện không có thiện báo,thật ra là những người đó không hiểu ý nghĩa của việc tu đạo. Tế phật: trò ngoan nói phải,có một số người tu đạo,đi đến nữa đường cảm thấy mê hoặc một lúc,có người tiếp tục đi tiếp,có người nữa đường bỏ ngang. Thái sinh: nếu như bỏ ngang giữa đường thì thật đáng tiếc thay. Tế phật: việc này có liên quan đến nhân quả của bản thân,ví như trí tuệ không đủ hoặc nghiệp chướng nhiều quá,đều là trở ngại con đường tu đạo,duy có nghị lực kiên định,đạo tâm không thối chuyển mới có thể từ từ bước về "nguyên linh tiên hương". Thái sinh: nguyện người tu đạo khắp thiên hạ đều có thể hướng về,không thay đổi chí nguyện. Tế phật: được rồi,tiên quan và tướng quân đã đợi lâu rồi,chúng ta xuống dưới đó thôi. Thái sinh: vâng ạ,đệ tử thiên bút Thái sinh tham kiến tiên quan và tướng quân. Tiên tướng: hiền sinh miễn lễ.ủa ? thật lạ,viết "địa ngục a tỳ" không phải là Khưu sinh sao ? sao bây giờ là Thái sinh vậy ? Tế phật: ha ha ! quyển sách này vốn định chia ra 2 phần thượng hạ,nhưng để người đời sớm ngày nhìn thấy toàn diện "địa ngục a tỳ",cho quyển sách ăn khớp hoàn thành nên phải tăng ca vậy. Tiên quan: Ô ! thì ra là vậy,chúng ta vào trong nghỉ ngơi đã. Tế phật: thôi miễn vậy,công sự quan trọng hơn,chúng ta trực tiếp vào ngục phỏng vấn thôi. Tiên quan: nếu đã như vậy thì xin tuân mệnh. (lúc này Tế phật và tiên quan một hàng người đi vào trong ngục,Thái sinh đi theo sau,Tế phật lấy dạ minh châu trong người ra chiếu rọi,tội hồn trong ngục nhảy nhót hoan hô như được sống lại lần nữa) Thái sinh: đúng là thật đáng sợ,cái nơi quỷ quái này,làm sao mà sống được ? ủa ! trước mặt sao lại có động vật hình tròn vậy ? Tiên quan: đó không phải là động vật. Thái sinh: không phải động vật thì là cái gì ? Tiên quan: con hãy tiến đến trước mà xem thì sẽ hiểu rõ. Thái sinh: cũng không nhìn ra. Tế phật: đợi ta thí nước pháp thì con sẽ biết được. Thái sinh: ai da ! đó không phải là một con người sao ? là một con người không có hai tay,không có hai chân,lại không có đôi mắt.Thật ghê quá ! Tế phật: trò ngoan ! con biết bà ta là ai không ? Thái sinh: là ai ? Tế phật: là một đại nhân vật phú quí cực đỉnh,quyền uy cực trọng. Thái sinh: vậy thì con không hiểu rồi,hay là để trò ngu qua đó phỏng vấn bà ta ? Tế phật:bà ta vừa điếc,vừa câm,vừa mù,vì thế,con không cách nào phỏng vấn được đâu,ta nghĩ nên mời tiên quan giải thích nói rõ cho con thì tốt hơn.(lúc này Tế phật gọi tiên quan đến) Tiên quan: tham kiến phật sống,không biết gọi tôi có gì sai khiến vậy ? Tế phật: tại vì tội hồn này không thể nói được,nên phiền tiên quan đại diện nói rõ những hành vi lúc còn sống để ghi vào sách cảnh giác người đời. Tiên quan: được rồi,nói đến người này,chính là "quí nhân" có tên đàng hoàng trong lịch sử Trung Quốc. Thái sinh: vị "quí nhân " nào vậy ? Tiên quan: chính là khai quốc hoàng đế đời hán,vợ của hán cao tổ Lưu Bang "Lã hậu". Thái sinh: đã là hoàng hậu thì sao lại có kết quả như hiện tại vậy ? Tiên quan: cái này thì con không biết rồi. Thái sinh: vậy mong tiên quan giải thích cặn kẽ. Tiên quan: nhớ lại khi hán cao tổ Lưu Bang còn trẻ,cũng đã từng sa sút một thời,lúc đó "Lã hậu" cũng theo ông ta tung hoành ngang dọc nam bắc giành thiên hạ. Thái sinh: vậy bà ta lại phạm vào tội gì mà luân lạc đến đây ? Tiên quan: bà ta có kết quả như hiện tại là do lúc về già,tại vì tuổi già sắc suy,mà chồng bà hán cao tổ Lưu Bang vốn là vua một nước,do đó rộng nạp thê thiếp vào hậu cung,trong đó có "Thích phu nhân" là được sủng ái nhất,nên làm cho Lã hậu đố kỵ,tìm đủ mọi cách hãm hại,nhưng đều được cao tổ Lưu Bang bảo vệ trăm bề mà tránh được bị hại;Lã hậu nhìn thấy trong mắt mà hận trong tâm,trong lòng căm phẫn,cuối cùng đợi đến sau khi Lưu Bang qua đời,Lã hậu lệnh cho người đem Thích phu nhân bắt đến chặt hết hai chân,hai tay,lại móc hai mắt,đục thủng hai màng nhĩ,cắt lưỡi,làm Thích phu nhân vừa điếc,vừa câm,vừa mù,lại không cách nào động đậy được,sau đó nhốt bà ta vào một cái động trong hoa viên hậu cung,gọi là "người trệ";giống loại hành vi như vậy,có thể xem là hành động giết người tàn độc nhất trong lịch sử vậy. Thái sinh: ai da ! thật tàn nhẫn ! như thế mà nói,nhân quả báo ứng thật không sai sót rồi. Tiên quan: đương nhiên rồi,giống loại tâm địa cay độc như vậy,tàn độc như vậy,chẳng lẽ có thể thoát được sự trừng phạt của nhân quả hay sao ? Thái sinh: do đó hôm nay phải thọ nghiêm hình dưới địa ngục,làm bà ta không nghe được,không nói được,không thấy được,không đi được,không động đậy được,không giống hình người,đúng không ? Tiên quan: đúng vậy,đây chính là kết quả tự làm tự chịu. Thái sinh: chỉ vì lúc đầu khởi tâm đố kỵ mà dẫn đến kết cục như hiện tại,thật không đáng tí nào. Tế phật: do đó đừng nghĩ rằng lòng đố kỵ là việc nhỏ,chỉ cần khi ác nhân ác duyên thành thục rồi,thì có thể tạo thành thảm án thiên cổ bất diệt,kết cục hôm nay của Lã hậu là một ví dụ.Được rồi ! thời gian không còn sớm,ta xem đến đây là đủ rồi,về thôi. Thái sinh: cảm tạ tiên quan giúp đỡ,ở đây hướng tiên quan và tướng quân từ biệt. Tiên tướng: cung tiễn Tế phật và Thái sinh. Tế phật: trò ngoan ngồi vững đài sen. Thái sinh: con đã ngồi vững rồi,xin ân sư quay về... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Thái sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 14: THĂM KẺ BAN NGÀY CƯỠNG BỨC PHỤ NỮ BỊ SÉT ĐÁNH CHẾT,TÌNH HÌNH TẠI NGỤC A TỲ. Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 3 ngày 18,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 18. Thánh thị: trước lễ tết đoan ngọ tháng năm,tất cả khí hậu biến hóa vô thường,do đó dễ dẫn đến cảm lạnh,chư sinh sớm tối nên chú ý mặc thêm y phục,để tránh đạo thể bị gió lạnh xâm nhiễm. Lại nói: đêm nay lại viết sách,chư sinh chấn tĩnh tinh thần đợi chờ. Tế Công phật sống giáng. Thơ rằng: xuân lôi một tiếng chấn sông núi,đánh chết kẻ ác như dao chém,ai nói thiện ác không báo ứng,thân phỏng tội hồn mà lạnh gan. Tế phật: trời vốn không tiếng,cớ sao người đời tạo nhiều tội nghiệt,nên mới có "thiên lôi" để cảnh giác người đời,không được làm chuyện xằng bậy,nếu không tai họa sẽ giáng đến vậy. Khưu sinh: xin hỏi ân sư,có vài người bình sinh không phải kẻ ác độc nhưng bị sét đánh thì là do nguyên nhân gì vậy ? Tế phật: phàm là bị thiên lôi đánh chết đều nhất định là kẻ có tội chưa hết trong kiếp này hoặc kiếp trước. Khưu sinh: phàm là bị sét đánh chết thì toàn thân đen thui như than gỗ vậy,xin hỏi ân sư vì sao như vậy ? Tế phật: tại vì "âm dương" hai luồng điện giao thoa,trực tiếp xúc kích thân người,trong người chốc lát bị cháy,cũng như gỗ vậy,sau khi đốt cháy thì biến thành gỗ than đen rồi. Khưu sinh: ân sư à ! vậy trong sát na đánh sét thì điện áp của nó là bao nhiêu ? Tế phật: ước chừng hơn 20000 vôn. Khưu sinh: oa ! bình thường bị điện trong nhà giựt cũng ăn không tiêu rồi,nếu như bị 20000 vôn điện áp giựt chết thì nhất định rất thảm. Tế phật: đây không thể nói chung được.Nhưng mà nếu như kẻ hung ác làm bậy giữa ban ngày thì một khi bị sét đánh chết,xuống địa ngục rồi mới thật sự thê thảm.Hôm nay ta sẽ dẫn con đi xem tội hồn cả người bị đen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững đài sen rồi,xin ân sư khởi hành. Tế phật: hôm nay chúng ta đi xem một kẻ sống vào triều thanh năm Gia Khánh,người tỉnh Triết Giang ! lúc sống thường xuyên bắt cóc con gái nhà lành,bại danh tiết người,nghiễm nhiên đã cưỡng hiếp một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi,nhưng hành vi này đúng lúc bị giám sát thiên quân phát hiện khi đang vân du,tức khắc quay về tấu lên Ngọc Đế,Ngọc Đế nghe xong tức giận,phái lôi công điện mẫu đánh chết tên ác đồ này để cảnh giác người đời. Khưu sinh: loại việc ác như vậy cũng làm được,thật đúng là vô pháp vô thiên rồi. Tế phật: trò ngoan ! đã đến rồi.Mau xuống đài sen,trước mặt tiên quan và tướng quân đã đợi lâu rồi. Khưu sinh: đệ tử tham kiến tiên quan và tướng quân. Tiên tướng: Khưu sinh miễn lễ,chúng tôi đã đợi ở đây lâu rồi,mau theo chúng tôi vào trong. Khưu sinh: đa tạ ! Tiên quan: Thánh Thiên môn sinh đều có hoằng nguyện độ hóa chúng sinh,tinh thần như vậy thật làm người khác khâm phục. Khưu sinh: tiên quan và tướng quân quá khen rồi,ngày nay ngọn gió tà ác đang hưng thịnh,nếu như sách thiện không phổ hóa mạnh mẽ mà đột phá,thì xã hội sẽ hiện bày không khí chán nản,vì thế Thánh Thiên chư sinh đều có chung chí hướng,nay lại được ơn trên phó thác;tuy là lúc đầu khai đường,bổn đường đồng tu,cực khổ muôn phần nhưng con hy vọng từng giọt từng giọt tâm huyết chúng con bỏ ra sẽ được người đời quan tâm,cùng vì phổ hóa đại nghiệp mà nổ lực,như thế là đủ rồi. Tiên quan: xem ra,ta cũng phải học tập con rồi. Khưu sinh: tiên quan khách khí rồi. Tiên quan: mời vào trong nghỉ ngơi. Tế phật: đệ tử mau cùng tiên quan vào. Khưu sinh: oa ! cái nơi này sao lại có văn phòng làm việc lớn như vậy,trong phòng thật sạch sẽ,rất giống đơn vị hành chính tại dương gian,xin tiên quan giải nói lược qua được không ? Tiên quan: mời phật sống và Khưu sinh dùng trà,nơi này là ngục do bản thân tôi phụ trách quản hạt,trong ngục nhốt đầy những kẻ cực ác,mời phật sống và Khưu sinh theo chúng tôi vào ! (lúc này Tế phật từ trong hộp lấy ra dạ minh châu chiếu rọi,chốc lát tất cả đều sáng) Khưu sinh: ai da ! "vô gián địa ngục",thật là danh bất hư truyền,con nghĩ người đời chỉ cần đến đây một lần,lần sau không dám làm bậy nữa. Tiên quan: bọn chúng lúc sống không ác nào không làm,tất cả hành vi đều là đen tối xấu xa,không ngờ hôm nay nhìn thấy ánh sáng lại vui sướng như uống được cam lộ vậy. Khưu sinh: ân sư à ! nếu như đời này kiếp này vô ý tạo tội phạm lỗi hoặc bị bạn bè rủ rê mà phạm phải việc làm thương thiên hại lý thì phải làm sao ? Tế phật: nếu như có thể "thay đổi hướng thiện","tạo lập công đức",để bù tội trước hoặc trợ in sách "địa ngục a tỳ du ký" hồi hướng,tiêu trừ nghiệp chướng,chỉ cần thành tâm thành ý trợ in,thì tương lai sau khi chết sẽ giảm bớt hình phạt địa ngục,hoặc kẻ tội nhẹ sẽ miễn luôn hình phạt. Khưu sinh: đây đúng là một cơ hội tốt để tạo lập công đức vậy. Tướng quân: tôi đã dẫn đến một tội hồn bị sét đánh chết,Khưu sinh anh có thể phỏng vấn hắn khi còn sống đã làm gì bậy rồi ! Khưu sinh: vâng ạ,vị tiên sinh trước mặt,ông có phải ở tỉnh Triết Giang chuyên môn bắt cóc phụ nữ nhà lành không ? Tội hồn: ngươi là ai ? sao lại biết những việc khi ta còn sống ! Khưu sinh: tôi là Đài Trung Thánh Thiên đường địa bút Khưu sinh,lúc nãy phật sống ân sư đã nói cho tôi rồi. Tội hồn: hu hu ! nghĩ đến những việc khi còn sống,hiện tại hối hận đã muộn rồi. Khưu sinh: chỉ cần ông lấy sự thật thổ lộ ra,để chúng tôi ghi vào sách,tin rằng có thể giảm bớt hình phạt. Tội hồn: được rồi,tôi nói ra hết ! tôi lúc sống là kẻ thích đấu đá hung dữ,lúc sống ác danh ai cũng biết,không ai chẳng sợ,đặc biệt thích thú đối với phụ nữ,do đó thường ở đầu chợ cuối hẽm,cưỡng dâm phụ nữ nhà lành.Xong việc lại hù dọa bọn họ làm bọn họ dám giận mà không dám nói.Mỗi khi xâm phạm phụ nữ,trong lòng đặc biệt cảm thấy vui sướng vô cùng,căn bản là không quan tâm đến báo ứng hay không báo ứng,có một lần,trong khi tôi đang cưỡng bức một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi thì chốc lát mây đen kéo đầy,trong vỏn vẹn vài phút,mưa sét giao nhau,vì chốn không kịp nên bị sét đánh chết,cả người đen như than gỗ,phơi xác ngoài nơi đồng hoang trống vắng. Khưu sinh: ai da ! đúng là nhân quả báo ứng,tơ hào không sai ! vậy bây giờ cả người ông đen như than thì cảm giác ra sao ? Tội hồn: khổ lắm,cả người cứng ngắt,động đậy không được,ông mau cứu tôi với. Khưu sinh: rất xin lỗi ! tôi không có khả năng đó. Tế phật: trò ngoan,thời gian không còn sớm,oan có đầu,nợ có chủ,âm luật nghiêm minh,chúng ta hãy về đường thôi ! mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt. Khưu sinh: đệ tử ở đây hướng tiên quan và tướng quân từ biệt. Tiên quan: cung tiễn phật sống và Khưu sinh. Tế phật: đệ tử mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành. Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 15: THĂM KẺ TRỘM,VỌNG,TỬU KHÔNG ÁC CHẲNG LÀM,TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ. Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 3 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 22. Thơ rằng: thu thập án lệ xuống địa tầng,tội chứng như núi nói rõ ra,thế sự như mây trong nháy mắt,không bằng tu đạo thoát phàm trần. Tế phật: thời gian qua mau quá,trong nháy mắt từ khi viết sách "địa ngục a tỳ" đến nay đã trải qua 4 tháng mệt mỏi rồi,lão nạp mắt nhìn Thánh Thiên chư sinh vì đạo kiền thành,hy sinh cống hiến tinh thần,làm tiên phật tán thán không ngừng,tin rằng với tiến độ này,theo phương châm này không lâu sao,sách thiện Thánh Thiên sẽ truyền bá rộng khắp. Khưu sinh: mong nhờ chư thiên tiên phật xem trọng bổn đường,tuy rằng chư sinh trong thời gian này chịu đủ gian khổ,nhưng mắt nhìn sách thiện Thánh Thiên phát triển khắp nơi,trò ngu cũng cảm thấy đáng giá.Không giống người đời từ sáng đến tối bận rộn không ngừng,trong lòng không có giây phút nào yên ổn,có tiền rồi lại nghĩ đến xe xịn,nhà lầu,theo đuổi hưởng thụ cao cấp,không biết rằng đó là vật chất ngoài thân,đều là sống không mang đến,chết không mang đi được,cần gì phải vì nhục thể mà hy sinh tinh thần và tâm huyết,đến nỗi thương tổn nguyên khí,sau cùng lại có thể đến địa ngục chịu trận,thật không đáng chút nào. Tế phật: vậy nếu con có tiền thì con sẽ dùng làm gì. Khưu sinh: ha ha ! ân sư đột nhiên đề cập vấn đề này,thật là vi diệu quá,con đương nhiên là "lấy của xã hội,dùng cho xã hội" rồi,lạc thiện hiếu thí,giúp đỡ người nghèo hoặc là trợ in sách thiện để hoàn thành nhân sinh "chân,thiện,mỹ". Tế phật: Ừ ! hay lắm,nếu như người người đều giống trò ngoan vậy thì không cần tiên phật hết lần này đến lần khác hạ phàm viết sách như thế. Khưu sinh: ân sư nói cũng đúng. Tế phật: được rồi,hôm nay lại phải đến "địa ngục a tỳ" rồi,mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành ! Tế phật: từ khi thánh thiên đường khai đường đến nay,chư sinh đã chịu đựng không biết bao nhiêu cực khổ. Khưu sinh: xin hỏi ân sư,vậy là vì sao ? Tế phật: ha ha ! còn làm sao nữa. Khưu sinh: ân sư trả lời như vậy thì trò ngu không hiểu nổi. Tế phật: đương nhiên đây là hiện tượng mà mỗi một tòa loan đường cần phải đối mặt trong thời gian lúc đầu thành lập,do đó trò ngoan con nên vì việc này lo lắng,cần biết rằng phải trải qua thử thách sọng to gió lớn mới là biểu hiện của việc đứng vững vàng;nếu như khi mở đường thuận buồm xuôi gió lại làm cho con người dễ dàng đắc ý tự mãn,do đó thánh thiên đường về sau sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Khưu sinh: ân sư nói vậy cũng đúng,hy vọng chư thiên tiên phật gia trì cho Thái sư huynh,làm anh ta giữ vững tay lái,thuận lợi hoàn thành sứ mệnh. Tế phật: đã đến rồi,trò ngoan mau xuống đài sen. Khưu sinh: ân sư à ! đệ tử đột nhiên cảm thấy khó thở quá,không biết là tại sao ? Tế phật: tại vì quan hệ đến địa tầng,áp lực lên "nguyên thần" của con lớn quá,cố chịu một lát sẽ hết. Khưu sinh: ở cái nơi không người này,chỗ nào cũng đen như mực,có cảm giác kinh sợ quá. Tế phật: thầy sẽ cùng đi với con trên đoạn đường này,cũng để rèn luyện nhẫn lực và định lực của con,theo lão nạp xem ra con đã có tiến bộ. Khưu sinh: cũng nhờ ân sư không ngừng dẫn dắt,không ngừng dạy dỗ mới có thành tích như hôm nay. Tế phật: trước mặt đã có hai vị tướng quân đang đợi chúng ta,mau lên trước tham lễ. Khưu sinh: ô ! hai vị tướng quân này thân thể vạm vỡ,xem ra có vẻ rất hung hãn. Tế phật: Khưu sinh không được vô lễ,mau lên trước kiến lễ đi. Tướng quân: hoan nghênh Tế phật và địa bút Khưu sinh quang lâm. Khưu sinh: đệ tử tham kiến tướng quân. Tướng quân: Khưu sinh không cần đa lễ,mau theo chúng tôi vào trong. (Khưu sinh ngẩng đầu nhìn bốn phía đều thấy tường cao,không những thế mà trong ngục còn liên tục vang lại tiếng khóc kêu bi thảm) Tế phật: đêm nay làm phiền tướng quân rồi,ta vốn có việc thương lương với Địa Tạng Vương bồ tát,nên lão nạp đi trước một bước. Khưu sinh: ân sư à ! thầy sao lại bỏ đệ tử một mình mà đi được chứ ? cho đệ tử đứng ở đây thật là đáng sợ quá. Tế phật: trò ngoan không nên lo lắng,thầy sẽ mau chóng quay lại. Tướng quân: trước mặt Khưu sinh là một nhóm tội phạm,anh mau lên trước hỏi chuyện đi.(những tội phạm này mặt ốm như củi,hai mắt lồi lõm,cả người dơ bẩn đầy bùn đất,trên người luôn ngửi thấy mùi thối,Khưu sinh bịt mũi đi đến trước tội hồn) Chúng hồn: ngươi là ai ? trên đầu lại có một vầng hồng quang mạnh mẽ. Khưu sinh: xin mọi người đừng sợ,tôi là Đài Trung Thánh Thiên đường ân chủ môn hạ đệ tử Khưu sinh,mọi người thấy trên đầu tôi có đạo hồng quang,là quang khí người tu trì thiện pháp mà thành,hôm nay đến nơi này là để ghi nhận tình hình lúc còn sống cũng như sau khi chết của quí vị,đưa vào sách quí "địa ngục a tỳ" khuyến hóa người đời. Tội hồn: Ô ! thì ra là cứu tinh,cầu anh mau mau cứu chúng tôi với. Khưu sinh: nhân vì tôi đạo công không đủ,phải cứu các vị một nhóm tội nghiệt đầy mình thì tôi không có cách nào,nhưng các vị có thể mượn cơ duyên này,tham gia viết sách cũng có thể giảm nhẹ đau khổ hoặc là thoát ly ngục này. Tội hồn: vậy cũng tốt rồi,chỉ cần có thể rời khỏi nơi đây,tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ khi còn sống kể ra,lúc sống tôi tham gia làm thổ phỉ,chiếm cứ trên núi,thành nhóm kết đảng xuống núi đốt giết cướp giựt,cướp đoạt tài vật của bá tánh,lại cưỡng dâm vợ con của bọn họ,cuối cùng bị quan binh bao vây tiêu diệt,tôi cũng chết trong tay quan binh. Khưu sinh: ngươi làm chuyện "thương thiên hại lý" như vậy,lúc đầu sao không nghĩ đến hậu quả ? Tội hồn: lúc đầu vì thích vui chơi bị bạn bè dẫn lên núi,nói rằng có ăn,có uống,có chơi,có vui,sau đó tham gia vào hàng ngũ của chúng,mới biết là ổ của bọn thổ phỉ có tiếng tăm,mà lúc đó không bỏ được. Khưu sinh: đúng là càng lún càng sâu,được rồi ! vậy thì ngươi nói ra tình cảnh sau khi chết đi. Tội hồn: sau khi chết có thể nói là nữa bước khó đi,tội nghiệt lúc sống nhất nhất hiện trong "Nghiệt kính đài",làm tôi sợ đến chết lặng người,sau đó trải qua không biết bao nhiêu hình phạt,như "moi tim","xuyên ruột","mổ bụng",bây giờ đến "địa ngục a tỳ" đã 200 năm rồi,hu hu ! Khưu sinh: "một bước sai thành thiên cổ hận",ngươi là hình ảnh tiêu biểu vậy,lại mời vị tiên sinh này lúc sống như thế nào. Tội hồn: tôi vốn là con nhà giàu,nhân vì ham vui thành tánh,thường xuyên đi lại nơi nhà hàng quán rượu.Làm ra vẻ đại công tử vậy,chỉ cần muốn gì như gái đẹp,đồ cổ,trân bảo đều bất chấp thủ đoạn,không tiếc mua chuộc quan phủ,hại người vào tù hoặc ép người đến chết hoặc gian dâm gái trinh,cứ làm thế như kỹ năng có sẵn,bây giờ lại bị giam vĩnh viễn tại ngục a tỳ,uống nước nóng sôi từ đất,lúc đói thì ngay cả bùn đất cũng ăn hoặc vì ăn thịt đồng bọn mà phải đánh với chúng một trận,nên đống xương bên cạnh là của kẻ bị ăn thịt bởi đồng bọn để lại vậy. Khưu sinh: thật tàn nhẫn ! (Khưu sinh nhìn qua bên kia,quả nhiên có một đống hài cốt) Khưu sinh: thật nhẫn tâm,khó trách là ngươi có kết quả như hôm nay. Tướng quân: Khưu sinh,phật sống đã đợi ở cửa ngục rồi,chúng ta đi ra thôi. Tế phật: hôm nay làm phiền hai vị rồi. Tướng quân: đâu có ! khưu sinh: ân sư à ! những tội hồn này thật tàn nhẫn,ngay cả thân thể của đồng bọn cũng ăn luôn. Tế phật: tục ngữ có câu: "bản tính khó đổi".Đêm nay đến đây về thôi,thầy trò ta hồi đường ! Khưu sinh: bái biệt tướng quân. Tướng quân: cung tiễn phật sống và Khưu sinh. Tế phật: không cần đâu,Khưu sinh mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư hồi đường.... Tế phật: đã đến Thánh Thiên đường,trò ta hồn phách nhập thể. HỒI 16: TẾ PHẬT VÀ KHƯU SINH ĐƯỢC NGŨ QUAN VƯƠNG MỜI THAM QUAN TÌNH HÌNH XÉT XỬ TẠI MINH PHỦ. Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 3 ngày 28,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 28. Thơ rằng: Thánh Thiên thừa mệnh độ chúng sinh,tiên phật đều trợ giúp đạo trình,nguyện các hiền sinh cùng nỗ lực,hậu thế vĩnh xương như hồng bàng. Thánh thị: Thánh Thiên đường khai đường đến nay,đã có thành quả nhỏ,đây do chư thiên tiên phật đại lực phù trợ,cùng độc giả thiện tâm hợp lực giúp đỡ thành tựu,do đó chư sinh nên tiếp tục nỗ lực,cùng vì phổ hóa đại nghiệp mà phấn đấu.Tức khắc viết sách,chư sinh nghiêm tịnh đứng chờ. Tế Công phật sống giáng. Thơ rằng: diệt tận lương tâm chôn tội lỗi,di hại con cháu chịu họa tai,phân li chi thể phi nhân tính,địa ngục hình phạt thường bi ai. Tế phật: lúc nãy chư thiên tiên phật trong đường thương thảo đại sự phổ hóa,một phiến điềm lành xông lên vân tiêu. Khưu sinh: Ô ! lúc nãy đệ tử cũng cảm thấy được.Vậy xin hỏi ân sư thảo luận vấn đề gì vậy ? Tế phật: đó là thảo luận bằng cách nào đem sách thiện phân phát ổn thỏa,mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Khưu sinh: lại hỏi ân sư,vậy phải làm những gì ? Tế phật: sau này ân chủ sẽ chỉ thị rõ ràng,đến lúc đó chỉ cần Thánh Thiên chư sinh nỗ lực đi làm,tự nhiên có thể hoàn thành được. Khưu sinh: vậy thì tốt quá,có thể đem sách thiện phổ biến ra mọi xó góc trong xã hội thì thật là trách nhiệm của người học đạo.Đặc biệt là sách mà chư thiên tiên phật viết tại bổn đường đều là tâm huyết kết tinh,ví như bát tiên viết "thanh tâm đan",Nam Cực tiên ông viết "10 bí quyết khỏe mạnh trường thọ" đều là tinh hoa của sách thiện cả,phong trào đọc sách thiện liên miên không dứt,khen không tiếc lời,tiếng lành đồn xa là một sự thật;còn có "câu đố sinh tử" cùng "thánh địa truyền chân" cũng là sách tốt để độ hóa dân tâm.Nếu như có thể phổ biến những sách thiện này,xã hội sẽ hiện bày cảnh tượng an vui đầm ấm,không còn không khí tàn bạo nữa.Nhưng mà cũng cần xã hội mọi người ra tiền ra sức,cùng nhau phấn đấu mới có thể đạt được lý tưởng. Tế phật: do đó Thánh Thiên chư sinh nên phải bỏ công sức ra mới có thể cảm động nhân sĩ thiện tâm ủng hộ. Khưu sinh: đúng vậy. Tế phật: con có biết Thánh Thiên đường năm đầu tiên mở đường phải viết xong 12 bộ sách không ? Khưu sinh: tại sao bắt chúng con cực khổ như vậy trong năm đầu tiên. Tế phật: đây là do chủ tịch ân chủ yêu cầu chư sinh vậy,để các con và chư thiên tiên phật cùng viết tinh hoa sách thiện,tuy rằng rất cực khổ nhưng một khi những tác phẩm này hoàn thành,sách thiện Thánh Thiện sẽ làm các nhân sĩ trong xã hội chố mắt mà xem;sau năm thứ 2,thì phải làm cách nào phổ biến những quyển sách này khắp mọi nơi,đây cũng là một hạng sứ mệnh của thời đại. Khưu sinh: oa ! vì sao lại khổ như vậy ? Tế phật: đây chính là sứ mệnh cần khắc phục của "thiên bút" Thái sinh khi lập xuống đại hoằng thệ nguyện. Khưu sinh: ô ! thì ra là vậy. Tế phật: con nên biết Thái sinh vì trọng trách phổ hóa,thường xuyên cả đêm không ngủ,đây cũng vì muốn cứu vớt nhiều người hơn trong khổ hải,do đó anh ta phải gánh lên công việc chánh loan của Thánh hiền đường,lại phải gánh luôn đạo vụ của Thánh Thiên đường,những việc này con có hiểu được không. Khưu sinh: vâng ạ,tinh thần của anh ta thật sự làm con khâm phục,con thật nghi ngờ Thái sư huynh học không được bao nhiêu,thân thể lại không khỏe,nhưng anh ta dựa vào nghị lực của mình,chấp nhận sự thử thách của hoàn cảnh khắc nghiệt nhất,con chưa từng nghe anh ta than thở bao giờ. Tế phật: đương nhiên đây là do tiên phật linh quang gia bị,làm anh ta có được khả năng chịu đựng dày vò như vậy,tuy là rất khổ sở,nhưng mà chịu được cái khổ trong khổ thì mới làm người trên người.Không phải sao ? Khưu sinh: cũng đúng,nhưng mà con hy vọng phàm là Thánh thiên độc giả trên con đường học đạo đều thuận buồm xuôi gió,đều có thể phước huệ song tu.Nếu như có khổ thì để chúng con gánh lấy là được rồi. Tế phật: trò ngoan có tấm lòng từ bi như vậy thật khó được. Khưu sinh: ân sư quá khen rồi. Tế phật: đêm nay Ngũ Quan Vương mời chúng ta đến minh phủ xem xét xử,con muốn đi không ? Khưu sinh: mở mang tầm nhìn,thật hay lắm vậy ! Tế phật: được rồi,chúng ta xuất phát. Khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành. Tế phật: hôm nay Ngũ Quan Vương xét xử vụ án phát sinh tại vùng đất nào đó có tên "phân thây mệnh án". khưu sinh: con một khi nghe án phanh thây thì lông tóc dựng đứng. Tế phật: trò ta đến rồi,mau xuống đài sen,theo thầy vào điện nhưng đừng lên tiếng. khưu sinh: đệ tử biết rồi. (như thế,Tế phật dẫn Khưu sinh đi vào nội điện,gặp minh vương đang xét xử một tội hồn,hai bên ngưu mã tướng quân đứng canh giữ) Minh vương: tội hồn dưới điện,ngươi biết tội không ? Tội hồn: đại vương tha mạng,tôi không dám nữa đâu. Minh vương: hôm nay Đài Trung Thánh Thiên đường phụng chỉ viết sách,do Tế phật dẫn Khưu sinh phỏng vấn ngay hiện trường,mau mau đem những gì đã làm khi còn sống thành thật khai ra để ghi vào sách quí. Tội hồn: tôi là người phương bắc,từ nhỏ tánh tình quái gở,không thích nói nhiều,cha mẹ thường nói với tôi: "con trai tính tình phải cởi mở,sao cứ một mình ở trong phòng mãi vậy ?",lúc đó tôi không quan tâm,thuận theo tự nhiên mà sống,cho đến sau khi kết hôn sinh con,loại cá tính này cũng không thay đổi chút nào,lại càng nghiêm trọng hơn,gặp những chuyện bất như ý thì nổi nóng gây chuyện,thậm chí động thủ đánh người,có một lần trong nhà cần tiền gấp,tôi đến mượn bạn bè,nhân vì bạn bè vốn xem thường tôi,dùng ánh mắt khinh bỉ cười chê xem tôi mà nói:"mày thật vô dụng,ngay cả vợ con cũng nuôi không nổi,mày là nam tử hán sao chứ ?"sau khi nghe xong,tôi nổi giận lôi đình,lớn tiếng hăm dọa:"mày nhớ cho kỹ,tao sẽ cho mày biết tay".Trong một lúc mất đi lý trí,tôi ra nhà sau lấy cây rìu,nhân lúc người bạn không chú ý,từ đằng sau chặt xuống,sau đó sợ người khác biết nên lấy rìu chặt thây ra khoảng 20 phần,sau đó bỏ vào túi keo bao bố cột lại,trong đêm tối vứt ra nơi trống vắng,vốn nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay,trải qua một tháng sau,bị người phát hiện báo cảnh sát điều tra,như thế qua 3,4 tháng,trong thời gian đó,ban đêm nằm ngủ,trong lòng thường cảm thấy có một loại sức mạnh vô hình áp bức.Từ sau khi giết người bạn đó,trong lòng thường nghĩ,người này với tôi vốn không có thâm thù đại hận,tôi tàn nhẫn như vậy,giết hại anh ta,phanh thây như thế thì thật nhẫn tâm,cuối cùng dưới sự truy cứu nghiêm ngặt của công an,tôi cũng sa lưới pháp luật,chịu ba phát súng rồi gục ngã. Minh vương: tội thật đáng đời,nhưng đây chỉ là pháp luật dương gian mà thôi,còn âm luật thì giải quyết ra sao ? Tội hồn: sau khi chết bị hắc bạch tướng quân lấy gông cùm trói lại đem về địa phủ,khi đi qua "thôn đánh chó" bị chó dại cắn cả người thương tích,khi đi qua "cầu nại hà" lại bị âm sai đẩy xuống dưới cầu,bị những con rắn độc xâm phạm,từ ngực,bụng,tay,chân,toàn thân chu ra chui vào,thật là khó chịu;đến nay chịu đủ hình phạt các điện,khổ không nói được,xin đại vương tha cho ! Minh vương: bổn vương cũng có lòng từ bi,nhưng ngươi mất hết lương tri,nghiễm nhiên dùng thủ đoạn tàn độc như vậy,giết bạn mình rồi phanh thây,làm hồn phách thất tán,tội ngươi không thể tha,phán ngươi vào tiểu địa ngục ong độc 30 năm,sau khi mãn hình sẽ định đoạt sau. Tội hồn: đại vương tha mạng,chỉ cần cho tôi làm người lần nữa,tôi nhất định sẽ học cách đối nhân xử thế cho đúng,tha cho tôi đi ! tha cho tôi đi ! Minh vương: muộn rồi,ngươi chấp nhận đi,hôm nay xét xử đến đây lui ra,đem tội phạm giải xuống,thoái đường. Văn phán: mời Tế phật ngồi. Tế phật: hôm nay dắt trò nhỏ phỏng vấn án xử,đã làm phiền nhiều,xin thông cảm. Văn phán:đâu có ! đâu có ! lúc nãy do công vụ tại thân,có nơi nào thất lễ,mong Tế phật tha tội ! Tế phật: nói hay,nói hay,thời gian đã không còn sớm,nên về đường thôi,trò ta Khưu sinh mau bái biệt văn phán quan. Khưu sinh: đệ tử từ biệt tiên quan. Văn phán: mệnh tướng quân xếp hàng tiễn đưa. Tế phật: trò ta mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư hồi đường... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh hồn phách nhập thể. Liễu tinh: đêm nay viết sách đã xong. HỒI 17: TÌNH HÌNH THĂM THÁNH MÔN LOAN SINH TỔ MẪU ĐƯỢC TIÊN PHẬT ĐỀ BẠT. Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 4 mùng 2,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 2. Thơ rằng: in tặng sách thiện siêu tổ tiên,cần tu huệ tánh đức vô biên,có tâm hoằng đạo lập chí nguyện,mau nhập thánh môn kết đạo duyên. Tế phật: phàm là trợ in sách thiện,bản thân và tổ tiên đồng thời được lợi,phục vụ trong thánh môn,thay trời tuyên hóa cũng vậy,cũng có thể siêu bạt tổ tiên cùng tiêu trừ nghiệp chướng.Nhưng mà người đời lại khư khư không biết quí trọng cơ hội tạo công đức này,đợi đến khi nạn lớn ập tới mới cầu xin tiên phật tìm cách giải thoát,nhưng đã quá muộn rồi.Đây chính là biểu hiện "bình thường không đốt nhang,tới lúc ôm chân phật" vậy. Khưu sinh: người đời thật đáng thương,cũng giống như một người bị bệnh nhẹ không trị liệu,đợi đến khi bệnh nặng mới trị liệu thì đã quá muộn rồi ? Tế phật: ha ha ! trò ngoan nói đúng vậy,người đời đáng thương như thế đó.Nhưng ta hy vọng sau khi quyển sách "địa ngục a tỳ" này xuất bản có thể làm thức tỉnh lương tri của người đời,trợ in nhiều hơn,để đạt được mục đích lợi người lợi mình.Chỉ cần thành tâm thành ý trợ in sách này,trên có thể cảm động ơn trên,dưới có thể làm quỉ thần kính trọng. Khưu sinh: tin rằng sự hô hào của ân sư sẽ thức tỉnh lòng nhiệt thành hành thiện của người đời,mọi người đều mang một tinh thần hy sinh cống hiến,nuôi dưỡng mỹ đức vị tha. Tế phật: ha ha ! mỹ đức tức là lương tri lương năng đã sẵn có,lương tri lương năng tức là bổn tính của mỗi người,nó có thể phân biệt thiện ác,nhưng bị hoàn cảnh hậu thiên ảnh hưởng,do đó có người phân biệt được thị phi thiện ác,có người thì mơ hồ không rõ,nhân tố quan trọng nhất là mức độ ô nhiễm của phong khí bất lương,cùng thiện đức kiếp trước dày hay mỏng.Vì thế,người đời nếu như có thể đọc kinh luận cách ngôn của thánh hiền thời xưa để lại,viễn ly tà ác,tự nhiên có thể trợ giúp khả năng phân biệt rõ thiện ác. Khưu sinh: xin hỏi ân sư,có vài người suốt ngày mơ mơ hồ hồ,không thể phân rõ thị phi,đây là do duyên cớ gì vậy ? Tế phật: đây là do nhất thời bị hoàn cảnh vật chất mê hoặc nên che mờ lương tri lương năng,vì thế trong giữa thiện và ác khó có thể thủ xả,nên mới như vậy.Nếu như lúc đó có người bên cạnh vì anh ta khai ngộ đạo lý,giảng giải chân lý nhân sinh,hoặc là lấy vài quyển sách thiện cho anh ta đọc,chỉ cần "lương tri lương năng" tái hiện,anh ta sẽ tìm thấy một con đường sáng sủa. Khưu sinh: nói như vậy,người tu đạo nên phát huy nhiều hơn tinh thần hy sinh như thế rồi. Tế phật: đúng thế,giống như đèn cầy vậy,phải không ngừng đốt cháy bản thân chiếu sáng cho người khác,đó mới là tinh thần và mục đích mà người tu đạo hướng tới.Được rồi,đêm nay sẽ viết sách,mau lên đài sen đi. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành. Tế phật: đây chính là "âm dương một dây trời". Khưu sinh: xin hỏi ân sư,vì sao có tên gọi kỳ lạ như vậy ? Tế phật: là nơi âm dương giao hòa vậy,cũng là ranh giới của thiên đường và địa ngục. Khưu sinh: ân sư ! trước mặt không phải là Quan Thế Âm bồ tát sao ? hình như dẫn theo một bà già,không biết đi về nơi đâu ? Tế phật: mau hướng bồ tát tham bái. Khưu sinh: đệ tử bái kiến bồ tát. Bồ tát: Khưu sinh không cần đa lễ,hôm nay có duyên tại đây tương hội,là do Tế phật có hẹn với ta trước,sẽ đem tình hình bà lão này siêu thăng ghi vào sách quí,để người đời biết được cái hay của việc tạo lập công đức. Khưu sinh: bồ tát đúng là dụng tâm lao khổ,vậy đệ tử sẽ phỏng vấn vị lão thái thái này rồi.Xin hỏi bà,bà vì sao được bồ tát siêu bạt vậy ? Bà già: tại vì con cháu tôi đều thành tâm hướng đạo,nhập thánh môn tu tâm dưỡng tánh,cùng cống hiến hy sinh phục vụ,vả lại thường xuyên trợ in sách thiện,làm cho tôi từ khu bình dân được liệt vào thiện hồn,từ đó tôi thường xuyên nghe hiểu phật pháp,tâm linh bình yên vô hạn,hôm nay nhờ bồ tát điểm hóa,dẫn độ tôi đến "Tây Phương" tiếp tục tu luyện.Mong con tôi (Lâm x x) có thể kiên trì không thối lui,tương lai có công với thánh môn,mẹ con nhất định gặp nhau. Khưu sinh: lão thái thái,bà nên yên tâm đi,vãn bối sẽ chuyển cáo lệnh lang,không cần buồn đau quá,yên tâm theo bồ tát đến tây phương đi. tế phật: lão nạp đặc biệt vì bà trợ thêm linh quang.(mắt nhìn Tế phật lấy quạt bồ phẩy lên trán Lâm lão thái thái,Lâm lão thái thái trong lòng vô hạn cảm kích,cùng lúc trên mặt hiện ra nụ cười hiểu ý) Tế phật: được rồi,không làm phiền bồ tát nữa. Khưu sinh: đệ tử tại đây cung tiễn bồ tát và Lâm lão thái thái. Bà già: cảm tạ Tế Công ân sư đã gia trì,ở đây thọ con một lạy. Tế phật: Lâm thị không cần lo lắng,mau theo bồ tát đi,trò ta nhân vì thầy có việc phải làm,nên sẽ đưa con về đường sớm,mau lên đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành... Tế phật: Thánh Thiên đường đã đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể. HỒI 18: TẾ PHẬT VÀ KHƯU SINH TIẾP NHẬN DỰ TIỆC KHÁNH CÔNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG VÀ BAN PHÁT ĐIỀU LỆ THƯỞNG PHẠT. Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 4 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 8. Thơ rằng: mây lành che khắp thánh thiên đường,sách quí viết xong vui thật nhiều,trải qua năm tháng rồi cũng hết,phục vụ thành tựu đức lưu danh. Thánh thị: đêm nay là hồi cuối cùng của "địa ngục a tỳ du ký",ta nhìn sách này có thể hoàn thành thuận lợi,đều do công lao thánh thiên chư sinh cố gắng không ngừng,ta ngoài việc chúc mừng chư sinh ra,còn y theo tình hình đóng góp của chư sinh,lập biểu trình lên ơn trên để định công quả. Lại nói: lần cuối cùng nhau viết sách,chư sinh cố đề cao tinh thần,không được buông lung chút nào. Tế Công phật sống giáng. Thơ rằng: nhiều lần hạ phàm độ kẻ mê,dắt trò linh du chí không sờn,sách quí đã viết phi bình thường,Địa Tạng đãi tiệc công quả ban. Tế phật: ha ha ! ta nhiều lần hạ phàm viết sách,như nay vì phù trợ đạo vụ Thánh Thiên đường lại viết "địa ngục a tỳ du ký",lão nạp cảm thấy nhẹ nhàng hơn,đặc biệt là danh hiệu "Tế Công" lại vang dội một lần nữa;trò ngoan,hôm nay Địa Tạng Vương bồ tát đã chuẩn bị xong tiệc khánh công rồi,chúng ta đến dự thôi. Khưu sinh: nghe ân sư nói như vậy,thì biết hôm nay "địa ngục a tỳ" sẽ kết thúc rồi,thế thì không phải sớm quá sao ? Tế phật: ha ha ! trò ngoan không biết đó thôi,tại vì ơn trên chỉ thị quyển du ký này đến hồi 18 thì kết thúc,lão nạp cũng cảm thấy có ý nghĩa lắm. Khưu sinh: Ô ! thì ra là vậy,làm đệ tử sợ hết hồn,cứ tưởng trò ngu làm không tốt hoặc Thánh Thiên môn sinh không đủ thành tâm. Tế phật: trò ngoan sao lại nghĩ như vậy ? Khưu sinh: có thể do bổn đường mới được thành lập không lâu,nên con hơi mẫn cảm. Tế phật: cầu toàn ham mau cũng không sai,nhưng không được quá căng thẳng. Khưu sinh: vâng ạ,trò ngu do định lực không đủ nên mới như vậy,xin ân sư tha thứ. Tế phật: cũng không sao đâu,nhưng ta vẫn hy vọng con có thể đọc hiểu kinh điển,sau này sẽ có thành tựu hơn,nếu chỉ nhờ ta hướng dẫn cũng không phải là biện pháp tốt. Khưu sinh:đệ tử sẽ cố gắng,đệ tử nhất định tuân theo ý của thầy mà làm. Tế phật: vậy thì tốt rồi,mau chỉnh tề xuất phát thôi ! Khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành... Tế phật: đã đến "điện địa tạng",chúng ta xuống đài sen đi bộ vào. Khưu sinh: tuân mệnh,oa ! phía trước cửa đại điện thật náo nhiệt. Tế phật: tại vì Địa Tạng Vương bồ tát khoản đãi thượng giới tiên phật và thập điện minh vương,tham gia thịnh hội,do đó đặc biệt náo nhiệt. Khưu sinh: thì ra là vậy. Tế phật: trò ngoan mau lên trước tham lễ chư tiên phật và minh vương thánh an. Khưu sinh: đệ tử tham kiến chư vị tiên phật,minh vương thánh an. Tiên minh: Khưu sinh miễn lễ,mau lên tòa ngồi. Địa Tạng bồ tát: Tế phật vất vả rồi,lần này trước tác "địa ngục à tỳ",trải qua 5 tháng sương gió,cũng đã hoàn thành,để biểu đạt cám ơn,đặc biệt định hôm nay,ngày phật đản của phật Thích Ca Mâu Ni,cử hành đêm hội chúc mừng. Khưu sinh: Ô ! đúng rồi,hôm nay vừa đúng là ngày đản sanh của phật tổ,nếu như không phải Địa Tạng Vương bồ tát nhắc nhở,đệ tử cũng quên mất. Tế phật: trò ngoan,hôm nay con có thể ăn no bụng rồi. Khưu sinh: trò ngu bụng nhỏ lắm,chỉ sợ ăn không được bao nhiêu. (lúc đó tiên quan hô lớn ngọc chỉ đến,do đó tiên phật ,minh vương tại nơi xếp hàng cung tiếp ngọc chiếu) Phù Hựu: đêm nay ta bẩm thụ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi mệnh,đặc biệt đến đây ban phát ngọc chiếu,thần nhân phủ phục. Chỉ viết: trẫm tại kim khuyết,không lúc nào quên được chúng sanh,nay có Đài Trung Thánh Thiên đường phụng chỉ do phật sống Tế Công dẫn dắt Khưu sinh linh du "địa ngục a tỳ",trải qua 5 tháng,trước tác 18 hồi,vén màn bí mật "a tỳ" cho người đời biết,Tế phật và Khưu sinh cực khổ nếm đủ,nay mệnh Lã khanh đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch để trợ linh thể Khưu sinh sáng sủa,đặc mệnh u minh giáo chủ đại diện ban điều lệ thưởng cho thiện tín đại đức trợ in "địa ngục a tỳ du ký",để lợi âm dương phổ hóa.Tuân thủ không được lơ là,khấu đầu tạ ơn. Thiên vận năm Giáp Tý tháng 4 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 8. Tế phật: Khưu sinh mau tiếp chỉ. Khưu sinh: khấu tạ thiên ân rộng ban,làm đệ tử thọ sủng mà kinh sợ. Địa Tạng bồ tát: mời vào trong lên tòa,mệnh đầu bếp lên món. (đúng lúc đó Quan Thế Âm bồ tát đã đến trước điện,tiên quan bận rộn tiếp đãi,sau đó dẫn vào bên phải địa tạng vương bồ tát mà ngồi) Quan Âm bồ tát: hôm nay là ngày đản sanh của phật đà,lại là ngày đãi tiệc khánh công "địa ngục a tỳ" hoàn thành,Khưu sinh con vất vả rồi,ta đặc biệt gia linh cho con. Khưu sinh: ô ! thật thoải mái quá,thân thể có cảm giác mát mẻ quá,cám ơn bồ tát gia trì. Địa Tạng bồ tát: mời chư tiên phật dùng món. Tế phật: nhân vì thời gian eo hẹp,xin mời bồ tát tuyên bố điều lệ thưởng phạt. Địa Tạng bồ tát: nếu đã như vậy,thì ta nói rõ ra điều lệ sau: 1. phàm là thiện tín trợ in "địa ngục a tỳ du ký",bản thân và con cháu có nghiệp chướng sâu dày,được tính công đức hồi hướng,khỏi đọa địa ngục thọ hình phạt. 2.Nếu có tổ tiên,lúc sống đã từng tạo tội nghiệt,con cháu nếu in tặng số lượng lớn hồi hướng tổ tiên,tổ tiên sẽ từng bước siêu thăng. 3.Nếu bản thân đã từng tạo ác nghiệt,sau đó thành tâm sám hối,cùng trợ in sách này,hồi hướng công đức,người này sau khi chết sẽ được căn cứ vào công đức mà cho vào sở tụ thiện. 4.Nếu gia đình thường bị âm hồn quấy phá,thành tâm trợ in sách này,công đức hồi hướng,ơn trên tùy theo công đức mà trục đuổi âm hồn,làm gia đình ổn định. Những điều kể trên,là ta đại diện ban bố,nếu như chưa hoàn thiện sẽ sửa đổi sau. Tế phật: đương nhiên rồi. Khưu sinh: bồ tát đúng là dụng tâm lao khổ. Tế phật: hôm nay mong nhờ giáo chủ thiết tiệc khoản đãi,thầy trò ta cảm ân không hết,nhân vì thời gian không còn sớm,do đó tại đây muốn rút lui.mong giáo chủ thông cảm. Địa Tạng Vương bồ tát: vậy ta cũng không muốn giữ lâu,tức khắc mệnh tiên quan cung tiễn phật sống và Khưu sinh. Tế phật: mong giáo chủ và chư vị tiên phật dừng bước,trò ngoan mau hướng về trước bái biệt giáo chủ và chúng tiên phật. Khưu sinh: đệ tử đêm nay được bồ tát và chư tiên phật hậu ái,vì quan hệ thời gian,xin tạm biệt tại đây. Tế phật: trò ngoan ngồi vững đài sen. Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư quay về. Tế phật: trò ta đêm nay ăn được không ? Khưu sinh: ha ha ! khẩu vị này đúng là lần đầu tiên trong đời nếm được,cũng có thể chỉ lần này thôi. Tế phật: con còn trẻ tuổi,ngày sau còn dài,nay sách đã hoàn thành,thầy phải về trời nộp chỉ đây. Khưu sinh: đệ tử cung tiễn ân sư về trời. Liễu tinh: đêm nay hồi cuối cùng hoàn thành sách "địa ngục a tỳ du ký",chư sinh như trút được gánh nặng,ta cũng cảm thấy vui mừng,nhớ lại đoạn thời gian viết sách ở cùng chư sinh ,hôm nay phải về trời phúc chỉ,khó tránh bịn rịn không muốn rời xa,đương nguyện chư sinh tiếp tục nỗ lực,tương lai có duyên sẽ gặp nhau trên trời,ta về đây. Bổn đường chủ tịch Quan đăng đài. thơ rằng: cực khổ năm tháng cũng thành công,chặt đứt chông gai thành tâm bước,luận công ban thưởng cho ngày sau,ban bố công đức quả siêu thăng. Thánh thị: đêm nay "địa ngục a tỳ du ký" đã đại công cáo thành,ta cũng cảm thất an ủi,sách này tuy chỉ võn vẹn 18 hồi,nhưng là thời gian chư sinh viết sách,một nắng hai sương,lam lũ cực khổ,loại tinh thần này đích thực làm người cảm kích. Lại nói: đêm nay đến đường phục vụ đều ghi 3 đại công để khích lệ,ngày sau ban phát công quả sẽ có chỉ thị .Đêm nay đến đây ngừng bút. Ngọc chiếu. Bổn đường chủ tịch Quan đăng đài.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15. Thánh thị: Ngọc chỉ sẽ đến bổn đường,tức khắc mệnh Thành Hoàng ngoài 5 dặm,phúc thần ngoài 10 dặm,thần nhân còn lại,phủ phục tiếp chỉ. Kim Khuyết Thượng Tướng Gia Cát Võ Hầu giáng. Thơ rằng: ban công cho quả giáng Thánh đường,mây lành khí tốt tụ một phương,viết thành a tỳ dương thiện đạo,nối thừa phía trước đức lưu phương. Thánh thị: đêm nay ta phụng mệnh đem chỉ tuyên đọc,thần nhân phủ phục,không được thất lễ. Khâm phụng. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh cao Thượng Đế chiếu rằng: Trẫm tại kim khuyết,không bao giờ quên chúng sinh,mỗi khi nhìn người đời không tuân tam cương ngũ thường,tứ duy bát đức,càng tạo vô biên tội nghiệp làm cho đạo đức suy vi,ác khí tràn đầy.may có đài trung Thánh Thiên đường phụng mệnh trẫm mở đường xiển giáo,phổ hóa 10 phương,nay lại trong 5 tháng viết thành "địa ngục a tỳ du ký",trẫm nghe thấy hân hoan vô cùng.Ngày trước từ sự trình tấu của Liễu Khanh chấn đường tiên sư,biết thánh thiên chư sinh thành tâm phục vụ,trước sau không biếng trễ,vì thế có thể khắc khổ hoàn thành sứ mệnh.Hôm nay vì khen thưởng thần nhân thánh thiên,phàm trong thời gian viết sách : Bộ phận thần chức,Thánh Thiên chủ tịch Quan khanh thêm 3 bậc,thần tiên còn lại mỗi người thưởng 3 đạo công. Bộ phận nhân chức,toàn bộ người phục vụ mỗi người ban 1 đạo công (nếu do việc công không đến đường phục vụ không tính ở đây),thời gian phục vụ hơn hai phần ba ban nữa đạo công,còn lại có tham gia viết sách một lần,mỗi người 10 đại công.Đây là lúc đầu Thánh Thiên mở đường,nhân lực,tài lực khiếm khuyết,nên đặc biệt thưởng cho,trẫm càng mong đợi thánh thiên thần nhân,phục vụ việc phổ hóa,cải cách đột phá công năng sách thiện khuyên đời.Nguyện thánh thiên thần nhân siêng năng phục vụ,cố gắng hơn nữa,phổ độ chúng sinh,sẽ có một ngày công thành quả mãn,thành tiên thành phật không khó.không được lơ là,khấu đầu tạ ơn. Thiên vận năm Giáp Tý tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15. Chủ tịch bổn đường Quan đăng đài. Thiên vận năm Giáp Tý tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15. Thơ rằng: khai đường bảy tháng nay thành tựu,quy công chư tử ôm lòng thành,nay nhờ thiên ân thêm khen thưởng,nguyện cố nỗ lực dự tiền trình. Thánh thị: đêm nay mong nhờ thiên ân hậu ái,ban cho nhiều đạo công,thưởng cho chư sinh,để an ủi chư sinh trong 5 tháng này,đã hao phí tinh thần và tâm huyết,từ khi ta tiếp nhận chức vị thánh thiên chủ tịch đến nay,không lúc không cẩn thận,thân mang trách nhiệm nặng nề,lúc nào cũng cố gắng tồn tâm thành kính,cùng chư sinh phấn đấu nỗ lực,nếu như về sau đạo vụ hoằng triển,thì cũng là thành quả của chư sinh thành tâm mà có,mong chư sinh có thể giữ vững tinh thần như cũ mà viết sách,tiếp tục cống hiến phục vụ,thì ngày đạo vụ bổn đường huy hoàng sẽ đến thôi. Lại nói: phụ loan tạm nghỉ,sau khi kết thúc,chư sinh hướng ra ngoài hành lễ ba quì chín lạy,khấu tạ thiên ân. Nam Hải Cổ phật giáng. Văn bạt. Từ thời thượng cổ,lòng người thuần bộc,giữa người và người chỉ có tình bạn,không có tranh đoạt,cho đến thời kỳ trung cổ,lòng người bắt đầu thủ đoạn,mà nay thời hạ cổ,lòng người càng gian ác hiểm trá,nơi nơi đầy ắp khí tàn bạo.Ơn trên thấy vậy nên vào thời trung cổ đã thiết lập địa ngục,nghiêm trị kẻ ác,khen thưởng người thiện,đây là do bất đắc dĩ phải làm vậy.Nay có Đài Trung Thánh Thiên đường phụng chỉ viết "địa ngục a tỳ du ký",vén mở sự thật bi thảm chưa từng nghe cho người đời biết,ghi vào trong sách,bày hiện trước mắt,làm người đời đọc xong,kẻ ác mau chóng sửa lỗi hướng thiện mới không phụ công lao khổ cực viết sách của thần nhân thánh thiên vậy.Lại phàm là người xem đọc sách này,đừng coi như tiểu thuyết hư cấu đọc chơi,tại vì những gì ghi chép trong sách đều là sự thật hoàn toàn,vết máu hiện đầy,nếu như khinh chê cười cợt hoặc tùy ý bỏ đi,là tự tìm đường địa ngục mà đi.Vì thế sách này giá trị phi phàm,mong người tốt quân tử,thiện tín đại đức,có thể mở túi trợ in,rộng tặng 10 phương,thì có công đức vô lượng,hậu phúc liên miên,con cháu hưng thịnh. Nam Hải Cổ Phật bạt cho Đài trung Thánh Thiên đường. Thiên vận năm Giáp Tý tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15. Phụ lục: gọi hồn Hít Le về. (Tiết mục hiện tượng thần bí toàn ký lục,biên soạn từ xa,nhà xuất bản văn nghệ đại chúng phát hành) Tại Paris một vùng ngoại ô,trong một căn nhà có đèn âm u,một nhóm những người yêu thích nghiên cứu khoa học về tâm linh,tụ tập trong nhà một chuyên gia gọi hồn nổi tiếng người pháp,thử gọi người thủ lĩnh trong đại chiến thế giới thứ 2 Hít le đến nói chuyện.Thầy gọi hồn hai tay cầm dây được kết lại bằng một loại cỏ đặc biệt,nghe nói loại cỏ này rất mẫn cảm đối với linh hồn,lấy nó làm cầu nối với linh giới rất dễ làm linh hồn nhập vào nhục thể người phụ đồng. Thầy gọi hồn từ từ nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu,ngồi yên trước bàn,tất cả đều giữ im lặng,chỉ nghe tiếng đồng hồ trên tay mọi người tíc tíc tắc tắc,trong đêm tối đặc biệt nghe được lớn tiếng,thời gian cứ như thế từng giây từng giây trôi qua,đột nhiên thân thể thầy gọi hồn từ từ run lên,vả lại càng lúc càng kịch liệt,điều đó có nghĩa là hồn của Hít Le đã vào trong người thầy gọi hồn. Tâm linh học giả đề ra câu hỏi thứ nhất : "ông có thể nói cho tôi biết,ông là ai ?" Lúc này thân thể thầy gọi hồn đã ngừng run,khuôn mặt bình tĩnh của bà giống như ngủ say,bà mệt mỏi thở một hơi dài,từ từ mở miệng ra nói: "các ngươi có biết ta chính là đỉnh đỉnh đại danh tổng thống Hít le không".Một loại khẩu âm tiếng Đức lai chút Áo cao giọng hơn bình thường,thật giống Hít le nói chuyện vậy,chỉ có điều là khi bà ta nói chuyện hình như là đang trải qua sự giằn co kịch liệt với đau khổ vậy. Học giả tâm linh chất vấn để hiểu thêm về thế giới sau khi chết của Hít le ra sao ? do đó sau khi bọn họ xác nhận đây là Hít le bằng cách hỏi về chuyện thế chiến thứ hai rồi mới vào đề tài chính. "tổng thống tiên sinh,xin hỏi ông hiện tại đang ở nơi nào trong vũ trụ vậy ? trước khi tôi gọi mời ông,ông đang làm gì vậy ?" Tiếng nói mang vẻ mệt mỏi nặng nề,phát ra từ miệng người gọi hồn,đáp rằng: "tôi cũng không rõ nơi đây là đâu ? tôi nghĩ là địa ngục chăng.Tôi ngẩng đầu xem mây đen phủ đầy,âm u như muốn đè tôi ngạt thở vậy,bốn bề đều trống rỗng,tịch tĩnh...đại địa cũng như một mảng cảnh tượng hoang tàn,chỉ có tôi một mình không ngừng chạy đi,chạy đi..." "Chẳng lẽ sau khi ông chết đến nay,chỉ cứ chạy thôi sao ?" người chất vấn hiếu kỳ hỏi thử,tại vì Hít le đã chết hơn 30 năm,trong thời gian dài như vậy,ông ta sao chưa được yên ổn sao ? "đúng vậy,chân của tôi không ngừng chạy,chạy...ở đây ngay cả cây khô cũng không có,cỏ dại cũng không có,chỉ có mây đen phủ đầy bầu trời,hình như có đầu người bay tới bay lui,nhưng bây giờ xem thử lại biến thành cục đá cứng ngắt,như tên bay tấn công vào người tôi,chỉ có điều tôi đã mất hết tri giác rồi...bước chân tôi nặng nề,như bị xiềng xích trói lại,cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy hai chân trần bị lún trong bùn sâu,mỗi một bước đều lún rất sâu trong đó,muốn lấy chân ra chạy phải tốn sức lực ngàn cân... hai chân tôi sớm đã thúi rửa thương tật,tinh thần tôi mệt mỏi quá đỗi,thế mà tôi vẫn cố chạy dù tâm hồn đã tan nát...." một tiếng thở dài như đã trải qua rất nhiều đau khổ làm nghẹt căn phòng đen tối,giống như "quỷ khóc thần sầu" vậy ! Người chất vấn lại đề ra câu hỏi mới:"ông có biết ông tiếp tục đi đến nơi nào không ?" "trong tầm nhìn mà tôi có thể thấy được trước mặt,cái gì cũng không có; chỉ có tôi và phía sau tôi đã đi qua,một mảnh đất bùn lớn.Gió mạnh thổi không tan mây đen kịch,lại thổi tan từng bắp cơ của tôi,tôi không có một chút khổ nào,lại thấy rõ ràng nhục thể của mình bị dày vò.Ở cái bàn này,một nơi cô tịch,không có một chút ánh sáng nào,nhưng tôi lại thấy vô tận bùn lầy,tôi té ngửa vào bùn dơ,không có ai đỡ giúp,chỉ cố đứng dậy chạy tiếp,chạy tiếp...tôi đã mệt quá rồi..." âm thanh dần dần mất đi,thầy gọi hồn cũng từ từ khôi phục tinh thần,thành công đem hồn của Hít le đi đến nhân gian.
 5. TRÁNH XA TÀ DÂM,GẶP MAY HẾT XUI. ÂM LUẬT VÔ TÌNH. Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác. Lời Tựa. A Di Đà Phật ! chào đại chúng ! Nguyện thế giới hòa bình,chiến tranh chấm dứt ! Nguyện hư không pháp giới tất cả hữu tình vui vẻ hạnh phúc,bình yên an lành ! Nguyện pháp giới tất cả hữu tình giải thoát sanh tử,xuất ly tam giới,lìa khổ được vui ! Nguyện pháp giới tất cả hữu tình lắng nghe chánh pháp,nghiêm trì giới luật thanh tịnh ! Nguyện trái đất của chúng ta,từ trường sớm ngày hồi phục như thuở ban đầu sơ kiếp,quân bình và hài hòa.Nguyện tất cả hữu tình chúng sanh có duyên gặp quyển sách này có thể nói lại cho người thân bạn bè của mình,quí trọng thân người khó được do quá khứ đã giữ gìn ngũ giới,cố gắng tu hành,lợi dụng thân người ngũ quan đầy đủ này tiếp tục giữ gìn giới luật thanh tịnh,nâng cao ánh sáng tự tánh bên trong chúng ta,sớm ngày đạt được giải thoát qua bờ bên kia ! Để linh tánh của chúng ta bước về ánh sáng,nếu tất cả hữu tình linh tánh đều trong sáng thì sẽ đem lại sự quân bình cho đại tự nhiên vũ trụ,chúng ta sẽ không phải chịu quá nhiều đại cộng nghiệp thiên tai.Do đó có thể nói vì toàn vũ trụ mà chúng ta cần làm tốt bản thân mình trước,chúng ta chính là tiểu vũ trụ;tiểu vũ trụ thông đại vũ trụ,một tức tất cả,tất cả tức một,mọi người không phân biệt ta người,tất cả đều liên quan mật thiết.Đừng nghĩ rằng làm một việc riêng tư,không ai biết được;một niệm thiện ác đều được kết nối trực tiếp ghi lại trên sách thiện ác tại âm ty địa phủ. Phật bồ tát từ bi nhìn hiện tại thế đạo sa đọa,vì khoa học phát triển đem lại cho người đời vật chất phong phú,tư tưởng tâm người càng trở nên hư hỏng.Người hiện tại đều không tin nhân quả,cho rằng nhân quả là loại tư tưởng cổ hủ không hợp trào lưu.Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng không giống như lúc trước thời sơ kiếp tánh tình thuần lương thì nói gì đến người lớn.Càng làm mất đi truyền thống tốt lành của Khổng Mạnh thời cổ xưa và sự giáo dục của tứ thư ngũ kinh.Người hiện tại tinh thần sống rất thoáng,cũng như quần áo nơi buôn bán lớn,nào là đồ lót,dây đeo,đều xem là bình thường,vào thời xưa nếu như người nữ ăn mặc như vậy thì không thể nào được.Bây giờ nơi nào cũng có,các loại tạp chí,giấy báo,ảnh bìa toàn là kiểu hở hang,áo hở ngực,đứa trẻ nhỏ mỗi ngày đến trường đều được nhìn thấy,không hư hỏng cũng không được.Phật bồ tát phát hiện thế gian gần như nghiêm trọng thiếu hụt sự giáo dục cho linh tánh,lo lắng linh tánh chúng sanh trầm luân,tai nạn nhất định sẽ không ngừng vãng lai.Thế gian tuy có nhiều người thiện tâm không ngừng đề xướng văn chương đạo đức nhưng nếu như chúng sanh không chịu bỏ ác làm lành thì sau khi chết nhất định sẽ vào địa ngục chịu đủ cực hình,không có ngày ra. Thiên đế từ bi,nhìn các đại địa ngục đã tràn đầy người,lại phải tiếp tục xây thêm,đặc biệt là các địa ngục dành cho tà dâm đều đầy những đứa nhỏ trẻ tuổi thọ khổ hình,cũng vì chúng thiếu được giáo dục tư tưởng nhân quả từ trước,thực là việc đau lòng cho chúng sinh nhân gian ! Vì thế mà Thiên Đế đặc biệt thỉnh thị Phật,xin Phật sắp xếp một vị đệ tử dương gian thích hợp,đã từng giữ thanh tịnh giới luật,phải trong tình trạng sáng suốt xuống tham quan địa ngục,sau đó viết thành một quyển sách,đem tình hình địa ngục tường tận nói cho chúng sinh dương gian biết rõ,tên là "âm luật vô tình".Sách này sau mỗi lần tham quan địa ngục sẽ dùng văn tự dễ hiểu viết ra;không những thế mà mỗi lần viết xong phải sữa chỉnh kỹ càng cho hợp với tình hình chân thật mới được phát hành.Có lúc vì để viết đúng một phần sách mà A Ngọc phải tới lui nơi địa ngục nhiều lần để làm rõ nội dung;Do đó,sẽ khác xa những sách thiện hay phụ đồng đã lưu truyền tại nhân gian,cũng không giống loại tường thuật lại của những người nằm mộng thấy kể lại. Thiên Đế hy vọng lần này tiết lộ thiên cơ để cho tôi Thượng Quan Ngọc Hoa đem tình hình địa ngục nói cho thế nhân,mong cảnh giác người đời cố tu tâm dưỡng tánh,từ đây không phạm giới phạm tội,nhất định sẽ làm giảm cơ hội sau khi mạng chung chịu khổ ở địa ngục.Nếu như có thể đem thật tướng địa ngục nói rộng ra làm nhiều người tỉnh ngộ cải tà qui chánh,siêng năng hành thiện tích phước thì có thể miễn trừ quả báo của ác nhân địa ngục,chuyển sanh phước địa hoặc nữ chuyển thân nam,đương nhiên tình hình tường tận sẽ được phật bồ tát và nhân quả xem xét cụ thể. Trong cá thể của mỗi sinh mạng đều có bậc thềm hướng đến quang minh cho hữu tình chúng sanh nào biết sám hối bước lên,để chúng sinh hiểu được gieo thiện nhân được thiện quả,gieo ác nhân bị ác báo,nhân quả báo ứng như bóng theo hình,không phải không báo,thời gian chưa đến mà thôi. Lúc trước,Phật có khai thị cho A Ngọc,kêu A Ngọc tham quan địa ngục,sau đó viết ra văn chương để đại chúng hiểu rõ nhân quả,thọ trì thanh tịnh giới luật.Chưa thọ giới thì cố gắng thọ giới;đã thọ giới rồi thì càng cố gắng hơn nữa,không ngừng tiến bộ,làm nhiều việc lợi ích chúng sanh. A Ngọc là đệ tử Phật đã quy y tam bảo và thọ trì năm giới,rất hân hạnh được phật cho phép làm công việc này.Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh có nói: "nếu không phải uy thần thì là nghiệp lực".Thật ra,nếu không có Phật lực gia bị,A Ngọc căn bổn không đủ phước đức trí tuệ mà gánh vác nhiệm vụ thần thánh này.Nhưng con sẽ quí trọng mà toàn sức hoàn thành sự an bày này của Phật. Có một câu nói như vậy: "Hoằng pháp do bồ tát,hộ pháp là do phật".Thực ra tất cả công đức đều bắt nguồn từ phật,phật ở sau lưng an bày và gia trì rất nhiều rất nhiều,chỉ vì chúng ta không biết mà thôi,do đó đại chúng nên cố gắng giữ giới báo phật ân,sư ân ! Đệ tử xấu hổ Thượng Quan Ngọc Hoa kính bút. ÂM LUẬT VÔ TÌNH PHẬT HỮU TÌNH. Có người bạn trên mạng hỏi: "sao gọi là âm luật vô tình ?".Âm luật còn có thể gọi là nhân quả,nhân quả thì bất biến,đó là định luật của vũ trụ.Vô tình ở đây có nghĩa tính tất nhiên của nhân quả,không thể vì vật gì mà thay đổi,nhân nào quả đó.Nhân quả thông ba đời,do đó nhiều khi không thể chứng kiến tận mắt được,nhưng nhân quả có thật không sai,không phải vì thân phận,địa vị,tài phú,danh vọng,nam nữ,già trẻ,màu da mà có sai biệt khác nhau,nhân quả bình đẳng trước tất cả chúng sanh,do đó mà nói là vô tình. Âm luật vô tình nhưng phật hữu tình.Tuy nhân quả định luật bất biến nhưng trước khi hình thành quả báo thiện ác thì ở giữa có duyên,có thể thông qua sữa lỗi làm thiện mà chuyển hóa.Chư phật bồ tát đại từ đại bi,một mực không mệt mỏi mà kiên trì chuyển chánh pháp luân,tùy cơ giáo hóa,tùy duyên khai thị,lợi ích tất cả chúng sinh,chúng sinh mới có nơi y theo mà thoát khổ được vui,là con đường giải thoát cứu cánh,mau chóng trở thành đèn sáng ở bờ bên kia. Ở trong thời đại này,tuy có thiện hạnh nhân sĩ nhưng đa phần không hiểu nhân quả,chiều thế tạo ác nghiệp ngày càng cường thạnh,tai nạn,chiến tranh,tật bệnh đầy khắp.Tuy có uy thần lực,công đức lực,từ bi lực,thiện nghiệp lực,hồi hướng lực hợp lại cũng chỉ trị được phần ngọn,nếu muốn trị phần gốc thì cần mọi người đều biết nhân quả,cải tà quy chánh,bỏ ác tòng thiện,nhân vì cảnh theo tâm chuyển nên chư phật thường chuyển pháp luân. "Âm Luật Vô Tình" là sách ứng thời ứng thế mà ra,là do lòng bi mẫn của phật bồ tát đối với chúng sanh từ bi an bày.Thượng Quan Ngọc Hoa tiền bối càng không từ cực khổ,dũng cảm gánh trọng trách,tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ.Có một số chúng sanh không tin nhân quả mà tạo nghiệp,khuyên mãi không nghe nhưng phật bồ tát không nhẫn tâm thấy chúng sanh chịu khổ,để chúng sanh thấy rõ chân tướng của địa ngục,sinh tâm thật sự sám hối mà thay đổi;chưa tạo mà biết để khỏi tạo nghiệp nữa,cũng như vẽ một đường phòng vệ trước cửa địa ngục,hy vọng đường phòng vệ này ngăn cản chúng sanh đi chịu khổ.Thật sự là ân cứu độ của Phật bồ tát cho đến bao giờ mới có thể nói hết được ? Nếu bạn xem qua "âm luật vô tình",mà sám hối thay đổi,sau không tạo nữa,quảng tuyên lưu hành,giúp người cải chánh,thì cửa địa ngục tự nhiên đóng kín;Nhưng nếu cứ mãi không nghe không tin,tự ý tạo tác,thì cửa địa ngục sẽ mở rộng đón chào,không người ngăn cản.Nhưng bạn phải biết rằng,lúc đó,Địa Tạng Vương Bồ tát gặp lại bạn chỉ mong bạn đi vào hành bồ tát đạo,vào địa ngục cứu độ chúng sanh,chứ không phải vì tạo ác nghiệp mà đi vào. Mọi người trân trọng ! Đạo Phong cung kính hợp chưởng. 1,ĐỆ THẤT ĐIỆN HIỆN TRƯỜNG NGHE XỬ. Cảm ân chư phật bồ tát gia trì để con có cơ hội du địa ngục lần này,vừa tăng trưởng kiến văn lại kiên cố lòng tin với việc giữ giới.Thật ra từ nhỏ tôi đã có loại cảm ứng đặc biệt này,tức là những việc sắp phát sinh hoặc sẽ xảy ra trong tương lai tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi,cảm thấy như mơ nhưng không phải là mơ.Tôi có thể biết rõ linh hồn mình xuất ra và nhìn thấy mình nằm trên giường,linh hồn xuất ra nhìn thấy những việc phát sinh thì có thể nhớ rõ,thường thì những điều này sẽ ứng nghiệm trong tương lai hay là một loại điềm báo nhưng chưa xảy ra thì tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Lúc trước toàn là những việc liên quan đến cá nhân và người nhà,lần này thì khá đặc biệt,tôi cần phải chia sẽ với tất cả hữu tình chúng sinh,để mọi người biết được sự quan trọng của ý niệm,có nghĩa là nếu muốn người khác không biết thì mình đừng có làm.Bên cạnh chúng ta,trong sinh hoạt thường ngày có nhiều điều sai lầm mà ta không biết.Giống như một đôi vợ chồng hợp pháp,song phương đều không có ngoại tình nhưng họ đều phạm tội tà dâm.Vì sao ? vì họ không giữ giới luật phi thời,phi địa,phi khí. Đêm hôm qua,tôi cảm thấy như nằm mơ xuất hồn du địa ngục,vừa đến địa ngục tôi cảm thấy âm khí rất nặng.Nam nữ ở đây đều đang chịu đau khổ,kêu gào thảm thiết,phát ra tiếng kêu lớn thất kinh,không có chút tiếng cười,không có tự do,trên người bị gông sắt khóa lại,có người bị quỷ sứ dùng hình cụ lôi đi,bị đánh,bị đâm.Địa ngục có quỷ sai,có phán quan,bọn họ cũng không cười,rất nghiêm túc,có người nhìn rất dữ.Chỉ có một bộ phận địa phủ quan viên nhìn có vẻ không dữ lắm,còn những quỷ sai khác thường rất hung tợn.Địa ngục không có ánh sáng,không giống nhân gian,khí trời đen lại có chút đỏ,rất khó hình dung,là một cảm giác rất không thoải mái. Lúc đó tôi vừa đến địa ngục đệ thất điện,đúng lúc địa phủ đang xét xử một vụ phạm tà dâm của hồn nam,được sự cho phép của phán quan mà vào dự thính.Ngay chính giữa đại điện là chủ quản tên Thái Sơn Vương,ông ta quản lý điện này,điện này có 16 địa ngục nhỏ đều do Thái Sơn Vương phụ trách quản lý.Lớn nhất trong địa ngục là Diêm La Vương.Diêm La Vương quản lý cả địa ngục,bao gồm thập điện,mỗi điện có một Vương,mỗi vị Điện Vương phụ trách quản lý 16 cái địa ngục nhỏ.Hai bên Thái Sơn Vương là hai vị địa phủ quan viên,một vị là phán quan,một là chấp hành quỉ sai cầm đao lớn và xiềng xích,bọn họ đều rất nghiêm túc nghe xử,không khí cảm giác âm u,lại có cảm giác mát nhẹ. Lúc này thấy Thái Sơn Vương rất hung dữ xét hỏi nam hồn phạm tội tà dâm khi còn sống;hồn này đang xảo biện,Thái Sơn Vương dùng tay vẽ một đường trên hư không hiện ra Nghiệt Kính Đài.Nghiệt Kính Đài hiện ra hồn nam lúc còn trẻ cùng vợ và người tình phi thời,phi địa,phi khí,đang xem sách sắc tình,đĩa phim sex v.v.. tội tà dâm.Nam hồn kinh sợ cả người run rẩy,quì xin tha tội,nhưng đã quá muộn rồi,Thái Sơn Vương đã mệnh lệnh quỉ sai áp giải đến địa ngục ôm trụ đồng thọ hình. Quỉ sai cầm đao lớn dùng xiềng xích lôi tội hồn ra khỏi đại điện đi thọ hình,tôi cũng đi theo xem tình hình ra sao.Không xem thì không sao,một khi đã xem rồi thì ôi ! thật kinh người,toàn bộ hồn quỉ trong địa ngục này đều rên la thống khổ,mà số lượng thì rất nhiều rất nhiều,bọn họ rên la thê thảm mà không hề ngưng nghỉ được,sự đau khổ liên tục mà hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.Tôi trông thấy vị nam hồn lúc nãy vui vẻ chạy đến trụ đồng,khi hắn ôm vào thì tức khắc rên la đau khổ.Tôi hỏi phán quan tại sao như vậy ? Phán quan nói lúc nãy hồn nam thấy trụ đồng là mỹ nữ nên hắn rất vui vẻ nhưng khi ôm vào trụ đồng thì bị đốt cháy cả người,cho nên đau khổ rên la. Tôi tiếp tục hỏi phán quan sao gọi là phi thời,phi địa,phi khí ? thì ra dù là vợ chồng chính thức cũng phải giữ một số giới luật,nếu không cũng là phạm tội tà dâm.Phi thời là ngày đản sanh của phật bồ tát hoặc 6 ngày chay trong mỗi tháng hay 3 tháng trường chay trong năm,không được quan hệ.Trong những ngày này như mùng một,mùng 10,15,tứ đại thiên vương sẽ du tuần xem xét ghi lại thiện ác tại nhân gian rồi báo cáo cho Ngọc Đế.Phi Địa là vợ chồng quan hệ nên vừa đủ,ngoài giường nằm của vợ chồng không được quan hệ ở nơi khác như phòng khách,bếp,nhà vệ sinh,lộ thiên,trước tượng phật v.v...Phi khí là ngoài bộ phận sinh dục ra không được hành dâm ở bộ phận khác,nếu không sẽ phải xuống địa ngục chịu khổ.Chịu hết khổ địa ngục còn phải đầu thai làm heo,chó,uyên ương,rắn v.v... Hiện tại khoa học phát triển,trên mạng internet có rất nhiều trang web sắc tình,không được xem,xem cũng là phạm,nhất định sẽ bị giảm trừ phúc,lộc,thọ.Tuy rằng chưa có hành động gì,ý niệm nhất động,câu sinh thần lập tức ghi lại hết.Mỗi người chúng ta đều có hai vị câu sinh thần,một vị ghi ác nghiệp,một vị ghi thiện nghiệp.Đương nhiên có người nói,một đời tôi chỉ quan hệ với bạn đời của mình thì không tính là phạm tội được,thật ra là sai.Phán quan nói: làm người phải giữ gìn chân tinh khí,quan hệ quá độ sẽ làm tổn hao chánh khí của tự thân mình,khi nam nữ quan hệ hành dâm thì sẽ làm phát tán tà khí phá hoại chánh khí trong trời đất.Nếu như vợ chồng chánh thức có phạm phải những điều như trên như giới luật phi thời,phi địa,phi khí thì mau mau sám hối thay đổi và đem những điều này chuyển nói cho tất cả hữu tình làm cho mọi người biết giữ mình trong sạch,giữ lễ tiết,giữ nhân luân,làm cho chánh khí trong trời đất được quân bình. Nếu như lúc trước có phạm phải phi thời,phi địa,phi khí mà do người bạn đời ép bức,trong lòng không có ý hưởng lạc hành dâm,lại kịp lúc sám hối sửa lỗi,đồng thời lập nguyện về sau sẽ khuyến hóa người khác,như thế thì sẽ khỏi phải chịu khổ hình nơi địa ngục.Nếu như cố ý tìm cầu khoái cảm mà phạm giới,thì phải đọa địa ngục ôm trụ đồng,thọ báo xong bị đánh vào súc sanh đạo,lại chuyển sanh làm thân nữ hạ tiện. Dưới đây sẽ nói đến sự phân biệt phán xử đối với kẻ phạm giới tà dâm.Trước tiên là nam nữ chưa kết hôn,nếu nam nữ chưa kết hôn còn giữ được thân đồng tử(người nam nữ chưa từng quan hệ tình dục với người khác phái) xem sách sắc tình hay trang web sex,cũng là phạm tội tà dâm,sẽ bị giảm trừ phước,lộc,thọ.Nếu như xem một lần sẽ bị giảm tuổi thọ 1 tháng,nếu tiếp tục xem sẽ bị giảm thọ 1 năm hay hơn nữa,nếu như xem mà không có hành động và kịp thời sám hối thì có thể giảm nhẹ tội nghiệp. Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ tuy là chỉ với một đối tượng dù sau đó đi đến kết hôn với người đó,cả hai cũng phải bị giảm trừ phước báo vì không giữ đúng lễ tiết. Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ bừa bãi,có nghĩa là thường xuyên thay đổỉ đối tượng,hôm nay A,ngày mai B,ngày mốt C,hiện tại rất phổ biến trào lưu người nam càng có nhiều bạn gái càng tự hào,người nữ thì ngủ với nhiều người v.v...Trường hợp như vậy sau khi mạng chung sẽ đọa địa ngục ôm trụ đồng,thời gian chịu khổ càng dài,sau đó luân hồi làm súc sanh,lại chuyển làm thân người trả nợ xưa.Nếu như đã kết hôn mà ngoại tình thì phải xem xét mức độ thương tổn mà định thời gian thọ hình cùng mức độ nặng nhẹ,ít nhất là ôm trụ đồng 1 vạn năm. Nếu như cưỡng hiếp,giở mưu kế làm người nữ mất trinh tiết,hay người nữ tham dâm,mạng chung đọa địa ngục này 2 vạn năm,sau đó lại vào địa ngục rên la thọ báo 1 vạn năm,lại sanh nhân gian trả nợ cũ.Nếu như tà dâm lại thêm độc hại người chết,đọa địa ngục này 4 vạn năm,sau đó sanh vào nhân gian trả nợ cũ. A Di Đà Phật ! nếu viết ra không hay thì đều là lỗi của kẻ hậu học không liên quan đến sự chỉ dạy của phán quan.Cảm tạ sự gia trì của phật bồ tát cho con đến được địa ngục tham quan mà có thể viết ra đoạn văn này chia sẽ với mọi người.Nếu như có công đức,xin đem hồi hướng cho hư không pháp giới nhất thiết chúng sinh,xa rời dục vọng,giữ gìn giới luật thanh tịnh,cùng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. 2,PHÁN QUAN NÓI: "SAU KHI CHẾT MỚI SÁM HỐI THÌ ĐÃ QUÁ TRỄ RỒI !". Cảm ân phật bồ tát đại gia trì,cho con lần nữa đến địa ngục tăng trưởng kiến văn.Địa ngục cảm giác luôn luôn đau khổ và đen tối,sung mãn từ trường âm tính,hy vọng mọi người không phải vì tạo nghiệp mà đến địa ngục,đúng là thật đau khổ quá. Lập tức đến đệ thất điện đang thẩm vấn một hồn nam,trông anh ta khá lịch sự,không biết là phạm phải tội gì,bị phán quan phán 500 năm tội nuốt viên đồng.Xem kỹ thì ra anh ta có một vợ và hai người tình cố định,lúc còn sống anh ta thích hành dâm phi thời,phi địa,phi khí;ba người này vừa đủ có thể thỏa mãn dục vọng của anh ta,một đời anh ta chỉ có 3 người này. Lúc này nghe thấy hồn nam tự biện hộ cho mình:"tại sao có thể miễn trừ 500 năm tội ôm trụ đồng mà không trừ được 500 năm tội nuốt viên đồng ?".Lúc này phán quan nói : "xem phim" ! thì ra lúc còn sống nam hồn yêu cầu vợ hành dâm phi khí,người vợ cự tuyệt còn nói không nên làm như vậy,không hợp với lễ tiết.Người vợ chỉ chịu hành dâm phi thời,phi địa với hắn,mà dục vọng của người vợ ít nên tội nhẹ hơn,chỉ tổn hao đi phước báo,nhân vì cự tuyệt và khuyên nói không được phi khí hành dâm,lại tích được một ít phước. Hồn nam tuy không có cưỡng ép người vợ nhưng lại phạm 3 hạng tà dâm với 2 người còn lại.Phán quan nói:"niệm ngươi có tâm sám hối và hiếu thảo với cha mẹ,lại biết tôn trọng pháp luật trong công việc,chỉ phạm 3 hạng tà dâm này,do đó miễn trừ 500 năm ôm trụ đồng".Lúc này nam hồn không còn gì để nói nữa,bị quỉ sai dẫn đến địa ngục nuốt viên đồng.Quỉ sai đẩy nam hồn vào ngục,hắn thấy tình nhân của mình liền đi tới nhưng thật ra là một con chim lớn,nó dùng cái miệng lớn ngậm phải bộ phận sinh dục của nam hồn rồi bay lên kéo đứt đi;nam hồn đau đớn kêu la thảm thiết,đến đây vì máu huyết tanh hôi nên tôi không cách gì xem tiếp nữa. Sau khi ra khỏi điện,tôi thỉnh giáo phán quan một vài vấn đề về hình phạt tội tà dâm.Theo phán quan chỉ dạy,trước tiên phải giữ gìn chánh tri chánh niệm,lúc nào cũng cảnh giác bản thân sao cho trong sạch.Nếu như ý niệm hành dâm mà không hành động thì giảm phước 1 tuần;nếu như xem sách báo sắc tình,chỉ xem thì giảm phước thọ 1 tuần lễ;có hành động giảm phước thọ 1 tháng;nếu có lần thứ 2 hành động thì giảm thọ 2 tháng,cứ như thế mà tính. Nam nữ trước khi kết hôn quan hệ tình dục đều bị giảm phước thọ,cụ thể thì mỗi trường hợp có khác nhau,đại khái chia ra 3 loại : 1,một đời chỉ có một người mà đối phương dục vọng ít,sau đó kết hôn với đối phương;loại này nếu như không phạm cấm giới phi thời,phi địa,phi khí thì chỉ bị giảm phước báo,càng có thể sớm sám hối tiêu nghiệp. 2,trước sau kết hôn quan hệ với bạn đời có phạm phi thời,phi địa,phi khí mà dục vọng nhiều,trước sau hôn nhân đều bị giảm phước thọ,mạng chung đọa vào địa ngục ôm trụ đồng 500 năm,nuốt viên đồng 500 năm.Nếu như lúc còn sống biết sám hối thì hiệu quả hơn,kèm với việc khuyên người không phạm,lấy công chuộc tội thì có thể miễn trừ quả báo địa ngục. 3,trước sau kết hôn phạm tà dâm bừa bãi,dục vọng đặc biệt nghiêm trọng,cả ngày sống trong cảnh say mê đắm tình,lúc còn sống nhất định là giảm phước,giảm thọ,mạng chung đọa vào địa ngục ôm trụ đồng,nằm giường sắt,nuốt viên đồng và các địa ngục khác ít nhất là 1 vạn năm,căn cứ cụ thể từng trường hợp phán xử.Địa ngục báo chung lại sanh vào súc đạo,có người làm con uyên ương,có người làm chó,rắn v.v... Hiện tại nhiều nhất trong địa ngục là loại thứ 3,vả lại trước mắt,địa ngục đã được mở rộng lớn hơn trước,tại nhân gian hiện tại có rất nhiều thuộc loại thứ 3,tương lai đều phải đến địa ngục thọ báo. Phán quan nói tiếp,lúc người nữ vào kỳ sinh lý,vợ chồng nghiêm cấm hành lạc;lúc có thai và bú mớm cũng vậy,nếu không sẽ tổn phước báo;Do đó thời kỳ sinh lý hành lạc sẽ chiêu cảm các loại quỉ nuốt tinh huyết đến hút máu,mỗi lúc hành dâm đều có quỉ nuốt tinh khí đến hút tinh khí,sau đó làm thân thể phát bệnh và gặp nhiều vận xui. Phán quan còn nói,người nữ vào lúc mùa nóng ăn mặc quá hở hang thì cũng bị giảm phước 1 tuần vì làm cho người khác phái khởi tâm tà dâm.Sau khi nghe lời phán quan,cảm thấy khởi tâm động niệm thật quan trọng hết sức vậy,thì ra trong vô hình lại có quỉ thần giám sát ghi lại tất cả hành vi của chúng ta ! Rất cảm ân phán quan chỉ dạy những điều quan trọng,tiết lộ thiên cơ,bái biệt tại đây;đương nguyện thiên hạ hữu tình đều tu thanh tịnh phạm hạnh,thoát khổ địa ngục. 3,THỦ DÂM ĐẠI ĐỊA NGỤC THẢM BÁO,PHÁN QUAN TIẾT LỘ TẬN THIÊN CƠ ! Phật bồ tát cứu độ chúng sanh cũng như biển lớn không rời sóng nước,không có ngưng nghỉ,niệm niệm tương tục,sóng sóng nối tiếp.Nguyện thiên hạ hữu tình có thể thể hội làm tốt phận sự của bản thân,giữ trọn năm giới để có được thân người,tự làm trong sạch bản thân; nguyện hậu học cũng có thể học theo tinh thần đại từ đại bi không ngừng không nghỉ của phật bồ tát,vì quảng đại chúng sinh phục vụ,hôm nay lại thừa phật lực du địa ngục một lần nữa. Đảnh lễ cảm ân phật lực gia trì ! vừa niệm phật hiệu thì đến ngay địa ngục khổ nạn.Nếu không có phật lực gia trì vòng sáng vây quanh,tôi nhất định sẽ rất mệt,từ trường âm tính của địa ngục như dời non lấp bể không có gián đoạn.Nếu như nhân gian liên tục mưa 7 ngày,trời mưa lại thêm phát sốt,tin rằng nhiều người sẽ than khổ,mỗi ngày trời đã mưa người lại mang bệnh,đầu nặng chân mềm còn phải đi làm,thật ra cái khổ của địa ngục lại gấp trăm ngàn lần cái khổ tại nhân gian,cái khổ của địa ngục thì không gián đoạn.Nghe thấy tiếng kêu lớn,tiếng rên la thống khổ ! theo tiếng mà đi xem ! Oa ! rất nhiều người nam thân thể lõa lồ bị một vài con rắn hai đầu phát ra lửa hồng đeo bám.Hồn nam thấy cảnh tượng mỹ nữ sờ mó,nhưng khi con rắn hai đầu chạm vào bộ phận sinh dục của hồn nam thì lập tức cắn đứt nó,hồn nam đau đớn kêu lớn rồi hôn mê.Con rắn hai đầu này thổi một cái,hồn nam lập tức tỉnh dậy,bộ phận sinh dục cũng được hồi phục lại,lúc này con rắn hai đầu lại tiếp tục làm lại màn cảnh như lúc nãy,đúng là không muốn xem tiếp nữa,trong lòng cảm thấy rất khó chịu ! Ở đây có rất nhiều nam hồn đều chịu khổ như vậy.Tôi đi vào địa ngục thỉnh giáo phán quan,xin hỏi bọn họ phạm phải tội gì vậy ? Phán quan nói,đây là một trong những địa ngục trị tội thủ dâm khi còn sống,quả báo rắn hai đầu thường là 1 vạn năm ! đây là một trong các loại ác báo của việc thủ dâm bình thường. Còn có một loại thủ dâm ác báo phải thọ 2 vạn năm.Lúc còn sống theo đuổi cảm giác mạnh,dùng nước hay nước ấm,dùng ớt,dùng chất nước bôi trơn v.v...hoặc là dùng vật phẩm bản thân ưa thích tự làm hay dạy người khác thủ dâm tà dâm,mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục băng hỏa ngũ trùng thiên. Tôi xin hỏi vì sao tội thủ dâm phán nặng như vậy,kẻ phạm nhẹ cũng phải 1 vạn năm ? Phán quan nói tại vì thủ dâm đặc biệt tổn thân bại đức,tổn hại tam bảo của thân người là tinh khí thần,càng rất bất hiếu với cha mẹ;cũng như tự sát vậy,tuy rằng không có xâm hại người khác nhưng cũng giết chết sinh mạng bản thân nên hình phạt nặng.Những chúng sinh thích thủ dâm thường phạm liên tục.Lúc còn sống phạm tội thủ dâm một lần,giảm phước thọ nữa tháng,lần thứ hai giảm phước thọ 1 tháng,mạng chung đọa vào địa ngục thọ báo.Nếu như lúc sống cố gắng sám hối thì có thể miễn địa ngục khổ hình,phải xem một án lệ thực tế phán xử. Phán quan hỏi tôi có muốn tham quan địa ngục băng hỏa ngũ trùng thiên không ? tôi nghỉ cũng được,đi xem thử. Ở đây còn tàn khốc hơn địa ngục rắn hai đầu,công cụ ở đây rất nhiều,nên nói là hình cụ rất nhiều.Hình cụ là vật trong suốt có chút màu trắng sắc bén hình tròn,nhìn có vẻ rất lạnh và bén,sau khi chạm vào bộ phận sinh dục của hồn nam thì tức khắc đông cứng và đứt đoạn,sau đó lại hồi phục. Thọ hết băng hình thì lập tức thọ núi lửa áp đỉnh báo không ngừng.Núi lửa áp đỉnh này là do lúc thủ dâm tà dâm dùng nước ấm,ớt để trợ dâm.Nam hồn bị một hình cụ như tòa núi nhỏ cũng hình lửa đỏ bay đến vồ lấy,như là đã đo sẵn kích cỡ,ngay tại bộ phận sinh dục có cái nút đè ngay đó để lửa đốt cháy rụi,lại là những tiếng kêu đau đớn thảm thiết rồi hôn mê chết ngất,sau lại do nghiệp lực mà tỉnh dậy,tiếp tục chịu đựng,đúng là thật đau khổ,thật tội nghiệp ! Đêm nay lại đến địa ngục này thật ghê tởm quá.Phán quan cho biết địa ngục này là mới xây,còn không đủ chỗ,cần phải xây thêm,nhân gian có quá nhiều loại chúng sanh mạng chung sẽ đọa vô địa ngục này thọ hình. Tôi lại thấy có xây thêm địa ngục chuyên dành cho những người làm thẩm mỹ viện giúp làm đẹp,nâng ngực,làm phẫu thuật phần dưới cho người nữ,rất nhiều công ty thẩm mỹ hay bộ phận y tế,chuyên môn làm cho người nữ trầm mê dục vọng,tà dâm phạm giới,lúc sống tổn phước thọ,mạng chung vào địa ngục 1 vạn năm. Phán quan biết tôi có vấn đề,chúng tôi thật ra dùng ý niệm để câu thông.Tôi muốn hỏi tại sao phi địa hành dâm cũng là phạm giới ? phán quan cho xem phim. Thì ra lộ thiên,nhà vệ sinh hay vào đêm sấm chớp,có rất nhiều loại quỉ và tinh linh đến hút tinh khí hay phi tinh nhập hồn;nếu như vào lúc đó phi địa hành dâm,đối với bản thân bất lợi mà còn làm tổn hại từ trường chánh khí đại tự nhiên,trăm hại mà không có một lợi,do đó những chúng sinh vi phạm đều phải thọ khổ báo. Trước khi ra về,phán quan dặn dò tôi rằng: "lần này ngươi thừa phật lực đến nơi đây,lại được thánh thượng và diêm vương ân chuẩn,mệnh bổn quan giải nói tình trạng chân thật của địa ngục,đã tiết lộ tận thiên cơ,không sót gì cả,hy vọng ngươi về dương gian nói lại,cảnh cáo người đời,đừng phạm vào tà dâm làm tổn luân bại đức,tự tạo địa ngục,càng tăng trưởng lượng công việc ở đây và dương gian thiên tai nhân họa.Ngươi nhìn tướng của ta kinh dị như thế,hy vọng người đời sau khi chết khỏi phải gặp mặt ta thì thật là may mắn vậy. Vạn ác dâm đứng đầu ! ở đây bái biệt phán quan,cảm ân phán quan chỉ dạy,lần sau gặp lại. 4,KHÁCH KIẾM GÁI 10 VẠN NĂM ĐẠI ĐỊA NGỤC BÁO ỨNG. Cảm ân phật cho con ngồi hoa sen trắng xuất phát,địa ngục hôm nay sao lại khác thường,có phải đi sai đường không ? bình thường địa ngục âm khí nặng nề,hôm nay lại có một luồng sáng màu hoàng kim rất mạnh,phật quang thật dễ chịu.ngưỡng đầu nhìn lên thì ra là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,nước mắt gần như chảy ra rồi,lập tức năm vóc sát đất đảnh lễ địa tạng vương bồ tát. Địa Tạng bồ tát khai thị tôi cần quí trọng thân người,làm tốt công việc có ý nghĩa này; cần chân thành tuyên dương chánh pháp,lấy khổ nạn của địa ngục thổ lộ ra ngoài,khi về nói cho chúng sanh biết làm chúng sinh nhân gian cải tà qui chánh,bỏ ác tòng thiện.Tôi vui vẻ hồi bẩm bồ tát nói,con nhất định dùng tận sức mình y giáo phụng hành. Trước tiên hướng về phán quan hành lễ ! hôm nay muốn hỏi phán quan : "kẻ chơi gái,gái điếm và người dắt mối quả báo ra sao vậy ?". Phán quan nói với tôi,khách chơi phân làm 2 loại: Thứ nhất là nhu cầu sinh lý khống chế không được,vợ không thỏa mãn được,định kỳ tìm gái điếm hành dâm;Lúc còn sống mỗi lần phạm tội giảm phước thọ 1 tháng,mạng chung vào các địa ngục dành cho tội tà dâm thọ báo.Thời gian thọ báo tùy theo án lệ cụ thể mà định,đại khái là 800 năm. Thứ hai là dục vọng quá mạnh,trường kỳ kiếm gái tà dâm,lãng phí không quí trọng thân người,sống trong cảnh say mê dục lạc,sử dụng công cụ trợ dâm theo đuổi kích thích cảm quan thân xác;loại này mỗi lần phạm tội giảm phước thọ 1 tháng rưỡi,mạng chung đọa vào địa ngục tội tà dâm thọ báo 10 vạn năm,hết tội địa ngục sanh vào súc sanh đạo làm súc sanh thấp hèn 1000 năm,sau đó chuyển làm người có đầu óc không tỉnh táo. Cho đến gái điếm,quả báo chia làm 3 loại: Thứ nhất là hoàn toàn bị khống chế cưỡng bức bán dâm,tự thân không thể tạm thời thoát li,với lại trong lúc hành dâm không có hưởng thụ cảm giác,sau được cứu thoát nhưng cần sám hối nghiệp chướng không được tái phạm nữa,hoặc có thể miễn khổ báo địa ngục. Thứ hai là vì tiền bạc mà làm gái điếm,lúc sinh tiền mỗi lần hành lạc giảm phúc thọ 1 tháng,mạng chung vào địa ngục thọ hình 8 vạn năm,hết tội địa ngục sanh vào súc sanh đạo 800 năm,sau đó chuyển làm thân người thọ hạ tiện báo. Thứ ba là gái điếm giống loại thứ hai khách chơi,đều là dục vọng mãnh liệt,lãng phí không tiếc thân người,say mê dục lạc,sử dụng công cụ trợ dâm theo đuổi cảm giác kích thích,mỗi lần giảm phước thọ 2 tháng,mạng chung thọ báo địa ngục 15 vạn năm,hết tội địa ngục sanh vào súc sanh đạo,làm súc vật hạ tiện 2000 năm,sau đó chuyển làm người thọ báo thân hạ tiện. Còn kẻ dắt mối chia làm 2 loại: Thứ nhất vì tiền tạm thời làm việc,sau vì giác ngộ mà rời bỏ không tái phạm nữa,lại cố gắng sám hối tội lỗi,hoặc có thể miễn đi một số quả báo địa ngục,nhưng lúc sống mỗi lần phạm tội bị giảm phước thọ 1 tháng rưỡi,mạng chung đọa vào khói hoa lăn lộn địa ngục thọ báo 10 vạn năm. Thứ hai là tâm địa bất chính,khống chế gái điếm,tự thân dục vọng mãnh liệt,tự tư tự lợi,chuyên môn nghĩ kế hảm hại người khác v.v...lúc sống giảm phước giảm thọ,mạng chung đọa vào khói hoa lăn lộn địa ngục thọ báo đến lúc tất cả gái điếm bị hại chuyển lại thân người mới được rời khỏi địa ngục,sau vào súc sanh đạo thọ báo,súc sanh đạo báo tận lại thọ thân người hạ tiện. " Oa ! phán quan,sao kẻ dắt mối bị phán nặng như vậy ! nghe ông giải thích rõ rồi,tôi lại cảm thấy đau lòng chua xót và rất thông cảm những chúng sinh trong hạnh nghiệp này". Phán quan nói: " loại hành nghiệp này phá hoại nghiêm trọng phong hóa của xã hội,phá hoại đạo đức lễ tiết luân thường,nghiêm trọng ảnh hưởng đến bản tính thuần lương của con người,do đó địa ngục minh vương muốn trừng phạt loại chúng sinh phạm ác này.Nhưng theo sự hiểu biết của bổn quan,phật bồ tát từ bi lân mẫn loại chúng sanh này,hóa thân người ở trong nơi sống của bọn họ mà độ kẻ còn thiện căn quay đầu hướng thiện. Hôm nay tạm thời đến đây,cảm ân phán quan ! A Di Đà Phật ! ngồi hoa sen trắng về thôi. Hôm nay rất vui vì có thể gặp địa tạng vương bồ tát trong địa ngục,kim quang bao phủ toàn thân bồ tát,lại gia trì được cho con,nguyện lực rộng lớn thật bất khả tư nghì ! Quay về nhân gian,đã rất mệt mỏi;nhân mỗi lần đi thăm địa ngục đều hao tổn nguyên thần nguyên khí rất nhiều,sau khi về phải lập tức niệm chú bổ sung. Hy vọng các vị độc giả đừng xem như tiểu thuyết,vậy mới không phụ tấm lòng khổ tâm của địa tạng vương bồ tát. A Ngọc lần nữa cám ơn chư vị,Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát ! 5,TÌNH HÌNH TRỪNG PHẠT LOẠN LUÂN TÀ HẠNH TẠI ĐẢO LUÂN BĂNG THIÊN ĐỊA NGỤC VÀ HOA MÀU RỪNG KIẾM ĐỊA NGỤC. A Ngọc đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát ! rất vui lại được lợi ích từ pháp diệu ! Địa Tạng bồ Tát khai thị A Ngọc về năm giới,giữ năm giới có thể được thân người,là căn bổn làm người,không bị đọa lạc,xem có vẻ đơn giản nhưng đa số chúng sinh đều phạm mà không hay biết.Chúng ta thường nghe nhiều kẻ xung quanh nói,tôi không có cướp của giết người,phóng hỏa hại ai,là một người dân lương thiện.Thật ra giết người phóng hỏa đã là tội rất nghiêm trọng,phải xuống địa ngục thọ báo.Bây giờ chúng ta lắng nghe Địa Tạng bồ tát từ bi khai thị,nếu nghe có sai sót thì là vấn đề của bản thân A Ngọc,A Ngọc đơn giản thuật lại lời khai thị của bồ tát như sau: 1,không sát sanh: nghiêm cấm đoạt lấy sinh mạng bất kỳ hữu tình nào,thanh tịnh ăn chay là căn bản của việc giữ giới này,sao gọi là thanh tịnh ? cần nghiêm chỉnh thủ hộ giáo nghĩa của kinh Lăng Nghiêm,bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân đều không được dùng,ăn,tất cả thức ăn liên quan đến động vật đều không được ăn.Ví dụ: sữa bò,trứng,mật ong,pho mát,mỡ bò,những cái liên quan đến động vật đều giới cấm,vật phẩm trang điểm đa số đều có thành phần của động vật,không được dùng.Khi chúng ta bị bệnh cần uống thuốc,đặc biệt là thuốc đông y có nhiều thành phần động vật. 2,không trộm cắp: chưa được sự chấp nhận của người khác mà chiếm giữ cho bản thân là trộm cắp.Có rất nhiều người tại công ty,lấy đồ văn phòng của công ty dùng cho việc riêng tư hay đem về nhà dùng,hoặc gọi điện thoại cho việc riêng tư,sạc điện di động tại công ty,dùng máy photocopy,máy fax làm việc riêng tư v.v...,nếu chưa được công ty đồng ý thì đều là phạm giới trộm cắp. 3,không tà dâm: là quan hệ tình dục ngoài vợ chồng ra đều là tà dâm.Phi thời,phi địa,phi khí,xem đĩa phim sex,dùng công cụ trợ dâm đều là phạm giới tà dâm. 4,không vọng ngữ: nói lời chân thực,không lừa gạt người khác.Có thì nói có,không thì nói không,cố ý lừa gạt là phạm giới nghiêm trọng;trường hợp thuận tiện vọng ngữ thì cố gắng đừng nói,nhân vì nói nhiều thì sẽ trở thành thói quen tự nhiên. 5,không uống rượu: cấm rượu và chất ma túy.Sản phẩm liên quan đến rượu đều không được ăn,ví dụ như chao,đa phần là có rượu không được ăn,mặc dù cho người chủ bán chao nói là dùng rất ít rượu,chỉ cần có một ít cũng là rượu,trừ khi dùng với thuốc để cứu mạng người thì không sao,còn có nhiều vật phẩm trang điểm có thành chất rượu,tốt nhất không dùng. Sau khi nghe Địa Tạng bồ tát khai thị,A Ngọc tiếp tục đến trước gặp phán quan.Phán quan,a di đà phật ! hôm nay muốn thỉnh giáo phán quan quả báo của việc loạn luân. Phán quan nói,loạn luân là bại hoại đạo đức,nhiễu loạn phong khí xã hội,là hành vi phá hoại chánh khí nhân luân,địa phủ sẽ trừng phạt nghiêm khắc loại chúng sanh này.Nhưng chúng sanh phạm tội này,lúc sống giảm phước thọ 2 tháng rưỡi,mạng chung vào đảo luân địa ngục thọ khổ 500 năm,ôm trụ đồng địa ngục 500 năm,giường sắt địa ngục 500 năm,khói hoa lăn lộn địa ngục 500 năm,rừng kiếm địa ngục 500 năm,đây chỉ là hình phạt cho trường hợp loạn luân bình thường,đương nhiên là hình phạt tùy thuộc vào mỗi trường hợp vi phạm khác nhau mà phán định,,trong sát na,ngồi hoa sen trắng đến đảo luân địa ngục rồi,ở đây nam hồn nhiều hơn nữ hồn. Những hồn loạn luân tại địa ngục này,toàn là những kẻ hành dâm với người thân khác giới của mình.Tức là nam với chị dâu,em dâu,chị,em gái,hoặc là hành dâm với người khác giới bên vợ.Nữ với anh rễ,em rễ,anh,em trai,hoặc người thân khác giới bên chồng. Đảo luân băng thiên địa ngục có một cái bánh xe rất lớn tự chuyển động,bốn mặt là tường bằng băng đá lạnh,phía trên là một mảnh băng như cái gương,thì gọi là băng kính vậy.Băng kính này không giống bốn bức tường,nó có độ trong suốt và độ chiếu xạ hơn,nói chung là có công năng của tấm gương,có thể soi rọi tình hình trong bánh xe lớn;mặt tấm gương đó không ngừng phóng ra băng đá trong suốt,bắn vào những chúng sinh đang thọ hình trong bánh xe lớn. Lúc này chỉ thấy một hồn nam toàn thân lõa lồ chạy đến bánh xe lớn,bánh xe hút anh ta vào giam lại chuyển động,mặt gương phóng ra băng đá đâm vào người hắn,mỗi miếng băng đá đều làm cho tội hồn chảy máu đứt tay đứt chân,đau khổ muôn phần,tội hồn bán mạng chạy ra ngoài.Khi anh ta bị thọ thương tạm thời rời khỏi được bánh xe lớn,quỉ sứ bên ngoài dùng thiết xoa đâm hắn bỏ vào lại,tình trạng vô cùng thảm khốc,a di đà phật ! Lúc này phán quan gọi tôi đến hoa màu rừng kiếm địa ngục kế bên xem thử,địa ngục này là do lúc còn sống phạm dâm với thân thuộc trực hệ,cưỡng ép hay tự nguyện.Nếu như bị ép bức mà lúc đó không có ý hưởng lạc,thông qua sám hối thì không bị thọ hình phạt;nếu như có ý hưởng lạc thì phải thọ báo.Phàm là nam với con gái,cháu gái,bà ngoại,bà nội hay thân thuộc trực hệ bên nhà vợ;Nữ với cha,cháu trai,ông nội,ông ngoại hay là thân thuộc trực hệ bên nhà chồng.Trong địa ngục này có vô số hoa đẹp,số hoa này có rất nhiều cơ quan,hoa sẽ biến sắc,xem hoa hình như rất hấp dẫn người. Lúc này có nam hồn thân mình lõa lồ,lòng đầy dục vọng muốn hái hoa,hoa mau chóng biến hình bám vào người hắn,hoa từ từ bám xuống bộ phận sinh dục của hắn rồi lập tức bẽ gãy nó,máu tuôn đầy đất,máu thịt bầy nhầy,sau đó hoa biến thành vô số cánh hoa cứng không ngừng đánh vào tội hồn chết ngất đi,rồi quỉ sứ dùng nước hàn băng tưới lên mặt tội hồn làm hắn tỉnh dậy,tiếp tục hành hình,lại phải chịu thêm một lần đau khổ muôn phần,sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng phạm ! Phán quan nói: "nhân gian loạn luân tà hạnh thì thiên địa bất dung,tội ác thật lớn,nhất định phạt nặng,không được tha thứ,để làm sáng tỏ âm luật vô tư". Hôm nay đến đây là đủ,ngày khác quay lại. Bái biệt phán quan,cám ơn sự chỉ dạy của phán quan ! 6,THIẾU NIÊN ĐẮM MÊ TRANG WEB SẮC TÌNH PHƯỚC THỌ GIẢM HẾT,LÚC CHẾT CHỈ 20 TUỔI ! Cảm ân chư phật bồ tát ! A Ngọc ngồi hoa sen trắng xuất phát. Phán quan,a di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hành lễ ! hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm điện quang nhãn địa ngục.Địa ngục này là giành cho người lúc sống thích xem sách truyện hay trang web sex,mạng chung vào địa ngục thọ báo.Chúng sinh đến địa ngục này sẽ căn cứ vào mức tuổi và mức độ xem mà định phán hình,ít nhất là 50 năm,số tuổi càng trẻ phán tội càng nặng. Đa số người sau khi xem trang web sex đều sẽ tiếp tục phạm nhiều loại tà dâm khác,như thủ dâm hoặc phi thời,phi địa,phi khí tà hạnh,thậm chí dùng công cụ trợ dâm.Xem loại sách sắc tình này sẽ nghiêm trọng phá hoại bản tánh tốt lành của con người,đặc biệt là thiên tính thuần tịnh thuần dương của trẻ nhỏ,người trưởng thành cũng không được xem huống chi là trẻ vị thành niên. Hiện tại nhân gian có rất nhiều thanh thiếu niên đều lên mạng xem những trang web sex.Bất cứ người nào đắm mê sắc dục đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tốt lành của tâm linh.Con người mỗi ngày đều phải nhờ vào ý niệm tư duy để sống.Ý niệm tư duy sẽ thúc đẩy hành vi,hành vi tạo thiện ác nghiệp,thiện ác nghiệp quyết định vận mạng,vận mạng tạo thành nghiệp lực,nghiệp lực sản sanh phải thọ báo. Thường xuyên xem trang web sắc tình,tư duy của con người sẽ hôn trầm,xử lý mọi việc không tinh tế;đặc biệt là trẻ nhỏ bị ảnh hưởng rất nhiều,đoạn mất cơ hội tu hành giải thoát.Trên đầu chữ sắc là một con dao,cổ kim đã có biết bao danh nhân tướng sĩ không qua nổi cửa ải này. Phán quan nói: "mỗi lần xem sách hay trang web sex sẽ bị giảm phước thọ,sau đó phạm tội tà dâm khác lại cũng giảm phước thọ,cũng như là mãn tính tự sát". "hiện tại nhân gian khoa học phát đạt,trẻ nhỏ đều dùng máy vi tính,có rất nhiều đứa trẻ nhỏ xem trang web sex.Có một vài phụ huynh không biết,vì bản thân phụ huynh không biết sử dụng máy vi tính,mặc cho con em tự học vi tính mà không quan sát,mỗi ngày làm việc lại rất bận rộn,căn bổn là không có thời gian quan tâm đến con em.Hoặc là kinh tế tốt một chút thì thuê người giữ con,người làm thì không nhất định sẽ chăm sóc chu đáo,do đó những phụ huynh này sẽ bị giảm phước,không thể nói không biết mà không quan tâm,nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ.Cha mẹ cần phải quan tâm nhiều đến việc giáo dục con cái lành mạnh trưởng thành.Cho đến có một số cha mẹ rõ ràng biết như vậy nhưng không ngăn cản hoặc xem như là giáo dục giới tính mà buông thả cho trẻ nhỏ xem.Có người lại nói thời đại không như trước rồi,hiện tại là thời đại mở thoáng,tại trường học cũng có khóa trình học giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ,đó là quan điểm sai lầm nghiêm trọng.Minh phủ hy vọng lần này mượn cơ hội A Ngọc tham quan địa ngục,sau khi về nhân gian kêu gọi chúng hữu tình cải tà qui chánh,quí trọng nhân gian mấy chục năm sinh sống,cố làm nhiều việc lợi lạc thế đạo nhân tâm,đừng làm những việc hại người hại mình;nếu không một khi nhắm mắt sẽ đến đây gặp ta đấy !". Đã nghe thấy tiếng thảm kêu,thì ra là chúng sinh trong điện quang nhãn địa ngục đang thọ cực hình.Trong địa ngục này thiết lập rất nhiều máy vi tính lớn có nhiều cơ quan,mỗi hồn một cái máy vi tính;trong máy tính có hình để xem,mỗi hồn đều đang xem máy tính của mình;không xem thì thôi,một khi xem thì lớn tiếng thảm kêu. Có hồn nam rất trẻ,chỉ 20 tuổi; máy tính của nó phóng ra móc câu điện quang màu đỏ móc vào 2 mắt của nó,kéo xé hai con ngươi ra ngoài,máu đỏ đầy đất,nam hồn có vẻ cực kỳ đau khổ bi ai ! đây là quả báo của việc xem phim sách hay tiểu thuyết sex trên mạng. Phán quan nói,nam hồn này đã xem những trang web sắc tình từ nhỏ,không những thế mà còn thủ dâm; vì phạm ở mức độ cao nên phước báo cả đời gần như giảm hết mà đọa vào địa ngục này,cha mẹ của nó tại nhân gian còn đang kêu khóc con mình. Bên cạnh có tội hồn ngồi trên một cái ghế xem sách sắc tình,giống như trường hợp móc mắt lúc nãy nhưng tốc độ thọ hình chậm hơn.Tôi xin thỉnh giáo phán quan vì sao thọ hình tốc độ lại có sai khác vậy ? Phán quan nói : "nhân vì khi xem trang web sex,thường xem được số lượng nhiều trong thời gian ngắn,thời gian xem cũng tương đối dài,còn xem sách hình hay tiểu thuyết sắc tình,chỉ giới hạn trong vài quyển thôi.Nếu như chúng sanh lúc còn sống có xem mà sau này giác ngộ sám hối không tái phạm nữa,đồng thời cố gắng tuyên truyền sách thiện này,khuyên bảo chúng sinh không được xem những trang web,đĩa,sách sex nữa,dùng tiền của mình tận lực mua sách đĩa sex đem thiêu hủy hết,lấy công chuộc tội thì miễn chịu địa ngục khổ báo". Phán quan nghiêm khắc nói: "những chúng sinh thọ báo tại địa ngục điện nhãn quang,thường thì phải tiếp tục thọ hình tại những địa ngục khác.Phạm thủ dâm,phạm phi thời,phi địa,phi khí đẳng tội,sau khi chết quyết định sẽ bị đánh vào các ngục nuốt viên đồng,ôm trụ đồng,khói hoa lăn lộn và nhiều đủ loại địa ngục khác nữa thọ hình". Hôm nay tạm thời đến đây,bái biệt phán quan ! A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ,cảm ân phán quan ! ngồi hoa sen trắng quay về. Trang web sắc tình và đĩa phim sex đúng là hại người không ít,mùi máu tanh trong các loại đại địa ngục làm A Ngọc khó lòng chịu đựng.Tham quan các loại đại địa ngục thấy nhiều tội hồn bị quỷ tốt chặt đầu chặt tay,xẻo thịt cắt chân,rên la thảm thiết trong máu tanh thật kinh hoàng,A Ngọc sau khi về nhà,trong lòng cũng phải điều chỉnh một phen mới hồi phục bình thường lại được ! 7,THỦ DÂM TRỪNG PHẠT THẢM THIẾT-ĐỊA NGỤC ĐIỆN NHÃN THIẾT HOÀN. Cảm ân chư phật bồ tát ! ngồi hoa sen trắng xuất phát. Phán quan,a di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hành lễ ! Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm địa ngục,điện quang thiết hoàn địa ngục. Điện quang thiết hoàn địa ngục là giành cho những người đắm mê những trang web sex,hình ảnh sắc tình,sách báo sex và vừa xem vừa thủ dâm,mạng chung vào địa ngục này thọ phạt,thời gian là 800 năm;sau đó xem xét linh thức chuyển hóa như thế nào để quyết định có thọ phạt tại đây nữa không. Lúc trước có nói,mỗi lần xem sách báo sắc tình thì bị giảm phước thọ 1 tháng;Trừ lần đầu giảm phước thọ nữa tháng ra,những lần sau đều giảm 1 tháng.nếu như xem thường xuyên lại thủ dâm thì chắc chắn phước báo một đời mau chóng hết sạch rồi. Địa ngục này bên cạnh điện quang nhãn địa ngục,so với điện quang nhãn địa ngục khổ hơn ngàn vạn lần.Ở đây hầu như đa số đều là thanh thiếu niên.Oa ! thật tội nghiệp,đứa nào cũng rất nhỏ tuổi.Nhớ lại bản thân mình vào độ tuổi này còn đi học ở trường ngu khờ biết mấy,cái gì cũng không biết,tại sao chúng nó có trường không học mà chạy tới đây thọ hình vậy,chỉ một chữ,thật đau lòng ! những đứa trẻ nhỏ phải biết giữ mình trong sạch,địa ngục thật khổ lắm khổ lắm vậy,đừng có bao giờ đến đây,ở nhân gian cố gắng đi học tu hành,quí trọng cuộc đời tươi đẹp này. Ở đây phát hiện có một nam sinh trung học thật quen mặt,gặp qua ở đâu vậy ? ah,nghĩ ra rồi,đại khái là nữa năm trước nhìn thấy di ảnh của nó tại tang đường.Nữa năm trước tôi xử lý tang sự của người thân,linh đường của nó ở kế bên,lúc đó linh đường bên chúng tôi vì nhiều người,trẻ con nhiều,cảm giác rất náo nhiệt;Còn bên linh đường của nó thì thật lạnh lẽo,chỉ có cha mẹ và hai,ba người thân.Lúc đó,thân thuộc chúng tôi bên đây nghị luận đứa trẻ này nhỏ như vậy,không biết xảy ra chuyện gì.Cha mẹ rất thảm sầu,mẹ của nó rất đau lòng,tôi chỉ có thể hướng về di ảnh của nó niệm vài câu a di đà phật hồi hướng,không ngờ lại gặp nó tại địa ngục,mạng người thật vô thường ! Nghe phán quan nói,cha mẹ đứa trai nhỏ này chỉ có một mình nó,lúc sống nó mê đắm những trang web sex,sách báo sắc tình,lại còn nhiễm thói ác thủ dâm,lại dùng công cụ tự mình sáng tạo ra trợ dâm.6 tuổi bắt đầu thủ dâm,10 tuổi đã hư thận;mẹ của nó dẫn nó đi khắp nơi trị bệnh,uống rất nhiều thuốc đông y,đi đường giống như ông già dùng gậy chống; vì nó không biết quí trọng sinh mạng,quí trọng sức khoẻ,trong thời kỳ uống thuốc lại tiếp tục thủ dâm,do đó 12 tuổi phước báo mất hết bị đánh vào địa ngục điện nhãn thiết hoàn thọ phạt 800 năm. Tôi thấy bên cạnh nó có hình cụ máy tính và rắn lửa bám vào thân nó.Trong máy tính phóng ra móc câu hồng quang móc mắt nó,máu huyết bay tung;rắn lửa bám vào,hình như là sờ mó bộ phận sinh dục của nó rồi lập tức cắn đứt,lại là máu phun đầy đất.Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì có hai con sói dữ đến cắn xé nó,cắn đứt hai tay nó,thật là thê thảm quá ! đúng là cực hình trong cực hình,rất đau khổ khó chịu. Tôi hỏi phán quan,tại sao trong một lúc chịu nhiều loại hình phạt như vậy ? sao không để nó lành đôi mắt rồi mới thọ hình rắn lửa và chó sói. Phán quan nói: "đây tuyệt đối không thể phân ra thọ chịu,nhân vì lúc còn sống hắn vừa xem vi tính vừa thủ dâm,sau đó lại dùng công cụ tự chế phạm tà dâm lần nữa,do đó mà hắn rất mau đến địa ngục thọ báo vậy.Sau khi thọ báo ở đây xong,hắn còn phải đến đại địa ngục kêu la tiếp tục chấp hành hình phạt.Do hắn phạm phải thủ dâm sớm ngày tiêu trừ hết phước báo,làm cha mẹ đau buồn thương tâm,người tóc bạc đưa người tóc đen,là mang tội bất hiếu mà chịu hình phạt này.Hiện tại người ở nhân gian,tuổi đời nhỏ nhỏ,đã không giữ lễ nghĩa;đối với song thân ngỗ nghịch trả treo,mở lời nhục mạ,càng tay đấm chân đá,hành vi còn thua loài cầm thú hạ đẳng.Ở giữa trời đất là kẻ đại bất hiếu,sau khi chết phải đến đây thọ phạt,tẩy rửa linh thức,tịnh hóa nguyên thần,đến khi thật lòng sám hối sửa lỗi". "hôm nay đến đây chấm dứt,bổn quan còn công vụ tại thân,ngày khác lại đến". "A Ngọc bái biệt phán quan,đa tạ phán quan !" 8,DƯƠNG THỌ CHƯA HẾT ĐÃ CÂU BA HỒN !!! Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát. A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan hành lễ. Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan địa ngục tội tà dâm,địa ngục roi trượng.Sao gọi là địa ngục roi trượng ? tức là chúng sinh phạm tội tà dâm mà dương thọ chưa hết,một bộ phận thần thức của họ bị quỉ sai nơi địa phủ bắt đến địa phủ chịu trừng phạt.Người có ba hồn bảy vía,quỉ sai bắt ba hồn của tội linh hành hình.Chúng sinh nhân gian cảm thấy đau đầu chóng mặt rất hôn hôn trầm trầm,có người cảm thấy bị đánh trong lúc mơ hồ;nhưng đa số bọn họ đều nghỉ rằng mình bị ác mộng,nghiêm trọng thì bị sốt nằm trên giường thiếp đi.Đến khi thọ hết hình phạt về đến dương gian,có người thấy toàn thân đau đớn,cảm giác đau đến thấu xương. Cái địa ngục roi trượng này,thật là quá lớn ! có thể nói nhìn không thấy nơi tận cùng;giống nhân gian nhìn biển lớn vậy,không thấy nơi chấm dứt ở đâu,là địa ngục lớn nhất tôi nhìn thấy từ trước đến giờ.Trong roi trượng địa ngục này có rất nhiều người không cùng một quốc gia,như Trung Quốc,Anh,Mỹ,Pháp,Nhật Bổn,Thái Lan,còn có Ấn Độ,Phi Châu,Pakistan v.v...rất nhiều quốc tịch khác nhau.Có một điều thật không may là lại có rất nhiều vô số thanh thiếu niên và trẻ nhỏ trong ngục chịu trừng phạt. Tôi xin hỏi phán quan sao lại có nhiều người như vậy ? cái địa ngục này sao lớn đến kinh dị như vậy ! Phán quan nói: " chính vì khoa học phát đạt,nhân gian phát minh máy vi tính,số lượng trang web sex kinh người đã đầu độc ô nhiễm thanh thiếu niên và trẻ nhỏ,bọn họ đều đang phạm tà dâm tạo nhân địa ngục,con số những chúng sanh bất thiện này không gián đoạn vượt thăng lên,do đó phật đặc biệt phái ngươi đến địa ngục tham quan,quay về hãy cáo giới chúng sanh cần giữ ngũ thường bát đức;đặc biệt là người trẻ tuổi,đừng nghĩ là những thứ này đã cũ rít rồi mà phải giữ mình trong sạch,cải tà qui chánh,bỏ ác tòng thiện,nếu không sau này khó thoát khổ hình địa ngục,đến lúc đó hối tiếc cũng quá muộn rồi !". Lúc này,tôi thấy chúng sanh tại địa ngục roi trượng,toàn bộ bị quỉ sai lấy roi trượng đánh đập.Quỉ sai ở đây một mực cầm roi trượng đánh tội hồn,tội hồn đau quá kêu oa oa,tiếng kêu lớn cứ như sóng lan từ chỗ này đến chỗ khác.Bị đánh là để tội hồn phản tỉnh lỗi lầm của bản thân,số ít tội hồn sau khi tỉnh dậy sẽ thay đổi lỗi cũ,nhưng đa số tội hồn sau khi về nhân gian lại tiếp tục phạm lỗi. A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan,làm sao để chúng sinh dương gian tin tưởng "Âm Luật Vô Tình",bộ sách trước tác muôn nghìn lần chân thật về tình trạng địa ngục hiện nay ? Nhân vì có một vài người có thể nói A ngọc tự mình hoang tưởng hoặc hư cấu viết ra,giống tiểu thuyết vậy,thật khó làm người ta tin vậy. Phán quan nói: "trong âm thầm tất cả đều có nhân quả,không phải nhìn không thấy thì cho là giả.Chúng ta mỗi một người đều không thể thấy mẹ mình sinh ra mình nhưng đây là sự thật chắc chắn,không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại.Trên đầu ba tấc có thần linh,trong đại thiên thế giới này có quá nhiều sự vật mà chúng ta nhìn không thấy,nhưng chúng và cuộc sống của chúng ta có quan hệ mật thiết,tương quan từng chút,chỉ có điều chúng ta không phát hiện ra sự tồn tại của phật bồ tát và quỉ thần thôi.Cơ duyên và phước báo của mỗi người không giống nhau,sở cảm thọ và kinh nghiệm qua cũng không giống; thiện ác nhân quả như bóng theo hình,không phải không báo,thời gian chưa đến thôi,lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.Lần này A Ngọc con đến tham quan tình hình các đại địa ngục,cũng phải qua sự chọn lựa an bày của phật;con có đủ tư cách gánh vác sứ mệnh này như một đệ tử phật giữ giới,cố gắng hoàn thành tốt thiện hạnh lợi lạc chúng sanh này". Đa tạ phán quan khích lệ,A Ngọc nhất định tận dụng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ thần thánh này. Lúc này,tôi nhìn thấy có vài quan viên địa phủ hướng về roi trượng địa ngục đi đến.Oa ! thì ra là Diêm Vương đến rồi,A Ngọc hợp chưởng hướng Diêm Vương hành lễ ! thì ra địa phủ phải xây lớn thêm địa ngục roi trượng,Diêm vương đến để xem xét thực tế.Diêm Vương đang mật thiết quan tâm đến thanh thiếu niên tại nhân gian phạm tội tà dâm,một vấn đề lớn của xã hội,hiện tại phát hiện không chỉ đơn giản là vấn đề của nhân gian mà địa phủ cũng bị liên lụy,càng phải xây lớn thêm.Tôi kinh ngạc nói: "hiện tại tầng địa ngục này đã lớn đến không biên giới rồi mà còn phải xây thêm à ?". Diêm Vương nói: "nhân vì dương gian không ngừng có thanh thiếu niên mới gia nhập vào hàng ngũ phạm giới tà dâm,bọn họ xem trang web sex,đĩa phim sex,sách báo sex,thủ dâm v.v...;nhưng dương thọ bọn chúng chưa hết,mà vấn đề này lại làm tổn thân bại đức,như thế nên trừng phạt nghiêm khắc.Nhân gian không có pháp luật nào trừng phạt vấn đề nghiêm trọng này,chỉ có bổn vương phải xây thêm địa ngục,bắt hồn sống đến liễu trừ nhân quả.Địa phủ chúng tôi luôn phải xây thêm trong mấy năm nay,lượng công việc một mực gia tăng;trước mắt cái địa ngục roi trượng này tương đối là quá nhỏ vậy,làm sao có thể chứa đựng đủ số lượng tội hồn đổ vào mỗi ngày.bổn vương nói cho ngươi biết,tại dương gian tuân thủ pháp luật,giữ phật giới luật hay người đại thiện,địa phủ câu hồn họ không được;chỉ có kẻ phạm qua giới luật và phạm pháp thì nhất định không thoát khỏi quyển sổ ghi lại thiện ác sinh tử của bổn vương.Pháp luật dương gian dễ chạy thoát nhưng âm luật thì không cách gì thoát được;nhân như vậy quả như vậy,cho dù chân trời gốc bể,âm phủ quỉ sai đều sẽ moi tìm ra,trừ khi ngươi không phạm giới,phạm tội.A Ngọc con nên làm tốt công việc truyền pháp,lần này luật địa phủ mở một đường,tiết lộ tận thiên cơ,cho người đời biết được chân tướng địa ngục,mục đích là hy vọng chúng sinh có thể từ mê lầm mà quay đầu,hành thiện tích đức,nhờ thế mà giảm trừ dương thế các loại đại tai nạn do nghiệp ác lớn,để miễn sinh linh đồ thán.Con về phải khuyến cáo đại chúng cần giữ ngũ thường bát đức,đừng phạm quốc pháp,hiếu thuận cha mẹ,tôn kính sư trưởng,giữ gìn lễ tiết,đừng tạo nhân quả địa ngục.Được rồi,bổn vương còn công sự tại thân,con mau về dương gian đi ". Cảm ân Diêm vương ! cảm ân phán quan ! a di đà phật ! 9,PHÁN QUAN NGIÊM TÚC TRẢ LỜI: " MINH VƯƠNG ÂM TY THẤY DƯƠNG GIAN ĐÃ PHÓNG RA TÀ KHÍ KHÔNG CÒN CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA RỒI !" Cảm ân chư phật gia trì ! xém một chút là hôm nay không viết được rồi.Mấy ngày nay có rất nhiều chướng ngại đến cản trở A Ngọc đi địa ngục,đúng là đợt này chưa dứt lại đến lượtkhác.Đầu tiên là máy tính xảy ra sự cố đánh chữ không được,sau đó lại có phi nhân nhân dịp tôi ngủ đến quấy nhiễu để tiêu hao nguyên khí của tôi,A Ngọc lúc này bắt đầu cảm thấy sốt và đau đầu,rất mệt mỏi.Sáng hôm nay là đã thuộc vào trạng thái cảm mạo rồi,mỗi khi bị cảm tôi đều tinh tấn niệm chú thì ít nhất 7 ngày mới khoẻ,nếu không cũng nữa tháng mới được. Lúc nãy tôi dùng niệm lực nói với bản thân hôm nay nhất định không được ngã bệnh,địa ngục nhất định cần phải đi,văn chương nhất định phải viết,tin rằng bản thân nhất định được.Vì thế ngồi xuống bắt đầu niệm chú khổng tước,đại khái qua 30 phút sau,hết sốt rồi,không còn chảy nước mũi nữa,cổ họng bắt đầu không còn đau nữa,đầu cũng không nhức nữa,cảm mạo đã bắt đầu chuyển sang nhẹ dần,vô hạn cảm ân sự gia trì của khổng tước minh vương và thập phương chư phật.A Ngọc nhất định tận lực làm tốt phần công việc thần thánh này để báo đáp ân phật ! nếu không sẽ phụ lòng chư phật gia bị ! Ngồi hoa sen trắng xuất phát,phán quan a di đà phật ! Hôm nay phán quan dẫn con đi tham quan một địa ngục tà dâm - địa ngục âm hồn kiếm hoa. Xin hỏi phán quan: "tại sao gọi là địa ngục âm hồn kiếm hoa ?". Phán quan nghiêm túc trả lời: "địa ngục này là giành cho chúng sinh dương thọ chưa hết,tại dương gian đắm mê thủ dâm,tà dâm;Nam thì mỗi ngày hoặc thường xuyên cố ý thay đổí bạn gái hay người tình mà còn dương dương tự đắc,nữ thì mỗi ngày hay thường xuyên cố ý thay đổi bạn trai hay người tình mà còn cho là rất hay.Loại phạm giới tà dâm này,đắm chìm trong tà dục,nghiêm trọng phá hoại sự quân bình chánh khí âm dương của trời đất.Tại vì mỗi khi hành dâm,tư tưởng của chúng sinh sẽ phát tỏa ra rất nhiều khí tà dâm dục vọng,loại tà khí này sẽ hấp dẫn các loại quỉ và tinh linh v.v... đến,âm thầm làm tổn thương người hành dâm mà không biết;Khi loại tà khí này quá nhiều quá thịnh,làm hình thành một luồng cực độ lớn mạnh thế lực rồi thì nhân gian tất sẽ xuất hiện vô số các loại tai nạn để làm quân bình. Nhân loại nghiêm trọng phá hoại pháp tắc tự nhiên của vũ trụ,dương gian vì không pháp luật xử lý,có vài quốc gia phương tây pháp luật lại tán thành sống chung hợp pháp v.v...;Người quy định loại pháp luật như vậy phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục,đợi khi loại pháp luật này hoàn toàn chấm dứt tại nhân gian mới kết thúc nghiệp quả địa ngục.Đúng như câu nói bồ tát sợ nhân,chúng sanh sợ quả;chúng ta cần phải làm mọi việc phù hợp với nhân quả mỗi ngày,cẩn thận gieo nhân một chút để khỏi trả ác báo kiếp sau.Âm ty minh vương thấy dương gian đã phóng ra tà khí hết chịu được rồi,đa số là do những thanh thiếu niên vị thành niên tạo ra ác nghiệp.Do đó minh vương ta lại phải cho xây thêm rất nhiều địa ngục mới để trừng phạt loại chúng sinh phạm giới mà chưa hết dương thọ này,hy vọng mượn việc bắt hồn sống của người dương vào địa ngục trừng phạt để cảnh cáo người đời,tiêu đi tội nghiệp của chúng,lại có thể giảm ít đi thời gian thọ hình tại địa ngục sau khi chết". Đa tạ phán quan vì A Ngọc giải thích tường tận,lại học hỏi được rất nhiều,đúng là phải cám ơn phán quan ! Khi tôi đi đến địa ngục âm hồn kiếm hoa,nhìn thấy ngục này rất rộng lớn,thì ra trong ngục có rất nhiều trẻ nhỏ,đặc biệt là các nước phương tây đều cùng nhau thọ hình,thật là rất nhiều vậy ! như nước Anh,Mỹ,Pháp,Trung Quốc cũng có,nói chung là tất cả loại người khác quốc tịch đều có đủ. Đúng ngay lúc này,tôi thấy rất nhiều linh thể đứa trai nhỏ bị quỉ sai lôi ra ngoài,bị một loại hình cụ như hoa sắt đánh vào bộ phận sinh dục,đánh làm chúng nó đau khổ kêu to,máu tươi tuông ra,xem có vẻ kinh tâm động phách;còn nữ thì dùng hoa sắt đã nung đỏ đút vào phần dưới,đau đến nỗi lăn lộn trên đất,kêu gào khóc than.Ở đây quá nhiều phạm nhân,tiếng khóc kêu vang trời,tôi nghe thấy rất khó chịu,xem một chốc liền rút lui,trong lòng rất khó chịu;nếu không phải vì khuyên đạo người đời mà tận sức,A Ngọc tuyệt đối không muốn đến đây ! Chúng sinh tại dương gian chịu hình phạt này,bọn họ cảm thấy như phát sốt,nằm trên giường mơ mơ hồ hồ trong hôn mê,nhân vì ba hồn trên người bị bắt đi vào địa ngục,do đó loại người này không cách nào có cuộc sống bình thường.Có một số người cho rằng mình đang gặp ác mộng nhưng đau khổ hơn gặp ác mộng;đa số có thể cảm giác sự đau khổ trên nhục thể,đặc biệt là phần dưới rất đau,cảm giác khó chịu đau mãnh liệt;số ít người sau khi thọ hình phạt địa ngục sẽ bị sự đau đớn của nhục thể cảnh tỉnh mà thay đổi.Phán quan nói,Diêm vương địa phủ rất coi trọng vấn đề xã hội này,thọ hình là để ngăn cản phong khí bất lương tiếp tục lan tỏa hòng tránh khỏi tai nạn nghiêm trọng tại dương gian. A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan: "tại sao hình phạt trong các loại địa ngục tà dâm lại hiện đại hóa như vậy,vừa có hình cụ máy vi tính,gương phóng băng v.v...?".Phán quan nói: "địa ngục là nơi phản ảnh của nhân gian,chỉ cần chúng sanh tại nhân gian phạm giới với các vật hiện đại thì địa ngục lập tức xây thêm hình cụ như vậy để trừng phạt chúng.Hiện tại kỹ thuật chỉnh hình tại dương gian rất tiên tiến,chỉ cần tốn một ít tiền bạc thì lúc nào cũng có thể thay đổi từ đầu tới chân mà không ai biết được,tại dương gian có thể che đậy chốn chạy,nhưng đối với âm luật thì đừng nói là thay đầu đổi mặt,dù cho đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng sẽ bị minh vương ta lập tức áp giải về thọ hình.A Ngọc con quay về cố gắng khuyên bảo chúng sanh nhân gian,cần phải tuân thủ pháp luật,hiếu thảo cha mẹ,tuân hành nhân nghĩa lễ trí tín,đừng nói đây là đồ cổ không có ý nghĩa gì mà là điều rất quan trọng để cân bằng pháp tắc cho trời đất thường vận hóa,ai không tuân thủ thì sẽ bị tự nhiên đào thải và nhân quả trừng phạt.Được rồi ! hôm nay đến đây là đủ,con hãy ra về,lần sau tiếp tục." A Ngọc đảnh lễ bái biệt phán quan ! 10,TỀ LUÂN LANG XÀ ĐỊA NGỤC. Cảm ân phật lực gia bị ! nói đến cảm ân thì thật là nhiều vậy ! Cảm ân phật ! cảm ân phật đã để lại vô thượng đại pháp kinh điển ! A Ngọc rất thích kinh phật,đặc biệt rất thích trực tiếp nghiên cứu kinh điển gốc;cứ như là tận mặt tham dự pháp hội nghe phật khai thị vô thượng thậm thâm bồ đề pháp âm ở 2500 năm trước tại núi Linh Thứu Ấn Độ,loại cảm giác đó,văn tự không diễn tả được.Mọi người tốt nhất nên nghiên cứu kinh điển gốc,có quá nhiều đạo lý nhân sinh thâm diệu đều có đáp án trong kinh điển. Phật trong tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm cách nào làm tốt bản thân.Giữ giới là gieo nhân bồ đề,tu lục độ vạn hạnh,những chi tiết tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề đều được nói rất kỹ càng.Lúc ban đầu có thể có một vài vị sư huynh không hiểu ý nghĩa kinh điển,thật ra không sao,chỉ cần mỗi ngày kiên trì đọc kỹ,nhất định sẽ từ từ bắt đầu hiểu,quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải đọc.A Ngọc lúc ban đầu đọc kinh,mỗi lần đọc thì cảm thấy rất thù thắng;nhưng sau đó lại quên sạch sẽ,trong đầu chỉ cảm thấy rất thù thắng,còn nội dung nói gì thì diễn tả không được,nghiệp chướng nặng quá ! nhưng vì tôi yêu thích kinh điển,cho dù quên đi cũng phải đọc mỗi ngày.Cứ như thế,thời gian qua vài năm sau,phát hiện bản thân bắt đầu nhớ được một ít hay trong thời kỳ không gian khác nhau tự nhiên có thể lãnh ngộ một số đạo lý,do đó kiên trì rất quan trọng;nguyện đại chúng quí trọng thân người lúc khỏe mạnh cần nên đọc tụng kinh điển cho nhiều.Đời người vô thường,một hơi thở chấm dứt thì thành kiếp sau rồi.Nếu như muốn báo phật ân thì cần phải tu hành giữ giới,mới là đệ tử phật chân chính ! mọi người cùng nhau nỗ lực tinh tấn giữ giới ! Ngồi hoa sen trắng xuất phát ! a di đà phật ! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ ! Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục tề luân lang xà.Những chúng sinh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống thích,nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong lúc,nữ thì cùng hai ngươì nam hành dâm trong một lúc.Đến rồi,lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt ! Xem thấy một vị nam tử,hắn lõa lồ bị trói buộc trong một cái bánh xe biết chuyển động.Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn;một con màu đỏ,con kia màu xanh đậm.Một con rắn bám chặc không buông,đầu rắn cắn vào mặt,tai,một miếng lại một miếng cắn xé,máu tươi đầy đất;con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn,người nam này có vẻ đau khổ cực độ mà rên la.Lại xem người nữ bên cạnh,cô ta cũng lõa lồ bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay,hai bên bánh xe là hai con sói sắt cực kỳ hung dữ cắn xé cô ta.Một con cắn xé bộ ngực của cô ta,con còn lại cắn vào bên dưới.Người nữ lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai quan tâm,nói chung cảnh tượng rất máu lạnh.Hai người nam nữ lúc nãy tuổi đời mới khoảng 30 tuổi mà lại đọa địa ngục thọ báo,thật là thê thảm ! Phán quan nghiêm khắc nói với tôi: "loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự thân mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội,do đó địa ngục nhất định nghiêm trị;bọn họ cần phải thọ hình ở đây 500 năm,sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử.Loại chúng sanh này càng ngày càng nhiều nên địa ngục này gần đây phải xây thêm,sau này con nên tới tham quan nhiều hơn.Ngoại trừ địa ngục tà dâm ra,còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác,mau chóng in ra sách đọc,lợi ích dương gian chúng sinh,làm mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối,hành thiện tích phước,giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian". Được rồi,phán quan,A Ngọc tuân mệnh ! A Ngọc nhất định dốc hết sức hoàn thành. Ngồi hoa sen trắng quay về. 11,LẦN ĐẦU GẶP ÂM GIỚI THỐNG SOÁI TỐI CAO PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ. Bộ sách "âm luật vô tình" này,A Ngọc khuynh tận sức lực viết thành,A Ngọc tuy rằng đọc sách không nhiều,văn bút thô thiển;nhưng một mực hy vọng tất cả hữu tình giữ gìn phật giới,là tâm hoàn thành chân thật. Gần đây A Ngọc thấy có vị nữ sư huynh không ngừng hủy báng Đàm lão sư,lời lẽ ép người,nói chuyện không từ thủ đoạn ! nhân vì Đàm lão sư có ân với A Ngọc,A Ngọc học được rất nhiều phật lý sống động từ văn chương của lão sư,rất cảm ân ! không những thế,Diêm Vương tự thân nhậm mệnh lão sư vì sách "âm luật vô tình" làm công việc chỉnh sửa,lão sư cũng đồng ý rồi;vì giúp hữu tình ly khổ đắc lạc,thầy nhất định không chối từ.Nếu như có người hủy báng mà ảnh hưởng tới "âm luật vô tình" xuất bản lưu thông,thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Do đó A Ngọc cần tận một phần lực của bản thân,trong lúc này ra mặt ủng hộ lão sư,xin tự mình thỉnh giáo phán quan nói rõ thuyết minh tất cả. Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng phán quan chấp tay ! Hôm nay xin hỏi phán quan: "lời nói của Đàm lão sư có phải chánh pháp không ?". Phán quan trả lời: " lời nói của Đàm lão sư là chánh pháp,không cần hoài nghi;nếu không minh vương cớ sao lại ủy nhiệm ông ta chỉnh sửa văn chương ? A Ngọc con hỏi như vậy thì có vẻ coi thường trí tuệ của minh vương rồi". " ah ! xin lỗi phán quan ! A Ngọc hỏi sai rồi,xin phán quan tha tội". Phán quan nói : " trước lúc Đức Phật thành đạo dưới cội cây bồ đề,Ma vương dùng đủ cách quấy nhiễu phật,phật dùng tam muội định lực và từ bi phước đức uy thần lực đánh đuổi ma quân.Lúc đó ma vương nuốt hận lui ra,nhưng trong lúc lui ra đã phát nguyện nói,ta hiện tại không thể phá hoại định lực của ngươi,đợi đến thời kỳ mạt pháp,ta sẽ sai ma con ma cháu mặc y phục của ngươi để phá pháp của ngươi,sau đó ma mới tức giận lui đi,lúc đó phật mới rơi giọt lệ từ bi,thật ra phật không lo lắng ma phá hoại chánh pháp,mà thương xót lũ ma con ma cháu vì phá hoại phật pháp,hủy báng chánh pháp phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục.Trước khi phật diệt độ đã khai thị chúng đệ tử,đệ tử phật đời sau nên lấy giới làm thầy,y pháp bất y nhân,quan trọng nhất là xem lời thuyết pháp có hợp với kinh điển không."kinh Lăng Nghiêm" có nói: "nếu như ta nói,thì là phật thuyết;còn không như vậy thì là ma thuyết".Thời kỳ chánh pháp,có phật tại thế còn có ma lại quấy nhiễu,thì thời kỳ mạt pháp làm sao tránh được,tà sư thuyết pháp như hằng hà sa số.Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó nhất định có ma,đó cũng là một cách mài luyện cho linh tánh thăng hoa và là cơ hội thử thách.Phật vào lúc đó cũng bị người em họ Đề Bà Đạt Đa hủy báng,tìm đủ cách hãm hại,sau này Đề Bà Đạt Đa nhục thân đọa vào nơi đây thọ hình". Lúc này đột nhiên có vị quan viên đến từ địa phủ thông báo: "Phong Đô đại đế có lệnh,cần lập tức chiệu kiến người dương Thượng Quan Ngọc Hoa".Ah ! tôi bị giật mình một cái ! Phong Đô đại đế là lãnh đạo tối cao ở đây,cần gặp A Ngọc,không biết là chuyện gì,tôi và phán quan lập tức đi theo. Đến đại điện rồi ! tôi lập tức quì xuống tham kiến Phong Đô đại đế. "Nam Thiệm Bộ Châu nước Chấn Đán,người dương dân nữ Thượng Quan Ngọc Hoa,khấu kiến Phong Đô đại đế ! mong Phong Đô đại đế tha tội". Tôi gặp Phong Đô đại đế,thân mặt triều phục,đầu đội mũ báo,ngồi trên tòa cao,sắc mặt tỏa ra màu đen,vẻ mặt rất nghiêm túc,làm người cảm thấy run sợ. Tôi một mực quì trên đại điện,không có đứng dậy,đầu không dám ngẩng nhìn. Lúc này Phong đô đại đế mở miệng nói:"bổn tọa đã biết ý đến của ngươi nên khai ân chiệu kiến ngươi.Dương gian Đàm sinh,biệt hiệu Văn Thù Ma Cật,nói lời chánh pháp,giáo dục mạt pháp chúng sanh,tịnh hóa nhân tâm.Như nay,dương gian gần như không còn quan niệm đạo đức,nghiêm trọng mất đi giáo dục tư tưởng nhân quả,không biết thiện có thiện báo,ác có ác báo,vì thế mà không biết kiềm chế đi theo tư tưởng khai phóng,sát sinh,tà dâm,hủy báng người khác,cho rằng tự do ngôn luận,thật không biết rằng bản thân đã phạm vào tội hủy báng người khác và thánh giáo.Lời của Đàm sinh là cứu vớt nhân tâm,hướng thượng sữa lỗi đi theo chánh pháp;chỉ cần có bất cứ ai hộ trì chánh pháp phật thuyết,bổn tọa đều sẽ gia công luận thưởng.Nếu tuân theo giáo điều của phật hành trì cả đời không phạm,chỉ tự tu không hoằng dương thì cũng có thể khỏi đến địa ngục thọ khổ.Nếu như không những tự tu mà còn giúp người tu hoằng dương chánh pháp,nhất định thêm phúc thêm thọ,phúc ấm con cháu đời sau.Còn như không hành trì mà cố ý hủy báng phá hoại,hiện thế quyết định giảm phước giảm thọ,mạng chung vào địa ngục móc lưỡi,địa ngục kêu la,còn phải chịu các loại địa ngục cực hình như móc mắt,moi tim,cắt tai v.v...còn thời gian thọ hình phạt cần phải đợi đến những chúng sinh tin nghe hủy báng bắt đầu sinh chánh tín,bắt đầu lại tu hành chánh pháp thì tội hồn hủy báng này mới có cơ hội xuất ly địa ngục.Sau đó chuyển sanh thân người hạ tiện hoặc các căn không đủ,hai mắt mù,tai điếc,thân thể ốm yếu,nghèo hèn,hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt,vật tư khuyết hãm,gia đình bất hòa,đủ loại báo ứng gian khổ.Con mau mau quay về viết ra lời lẽ của bổn tọa,hy vọng khuyên bảo chúng sanh chấp mê bất ngộ,đừng báng chánh pháp,quay đầu sám hối". A Ngọc đảnh lễ khấu tạ Phong Đô đại đế,Diêm Vương và các đại phán quan ! Ngồi hoa sen trắng quay về. 12,MÀN ẢNH ĐIỆN QUANG - ĐỊA NGỤC MỚI PHÓNG RA BĂNG ĐIỆN CHÂM. Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng ! Phán quan nói,hôm nay dẫn tôi đi tham quan địa ngục màn ảnh điện quang. Sao gọi là địa ngục màn ảnh điện quang ? là khi lúc còn sống chế tác sách báo sắc tình,đĩa phim sắc tình,hình ảnh sắc tình,phim ngắn sắc tình,âm thanh lời lẽ sắc tình v.v...,nói chung là những thứ làm cho chúng sinh dương gian sản sinh ý niệm bất lương,hoặc là sản phẩm trực tiếp làm chúng sinh có ý niệm tà dâm,cố ý tải lên trang web vi tính cho chúng sinh tự do xem,phá hoại tư tưởng chúng sinh dương gian,làm chúng sinh phạm tội nghiệp tà dâm.Lại lên mạng chuyển tải những sản phẩm sắc tình,loại chúng sanh này thọ chung tất yếu vào địa ngục thọ hình. Nhưng phàm là chúng sanh vào địa ngục này thọ hình phạt,kỳ hạn phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình của bọn họ hoàn toàn triệt để mất hết trên mạng,những chúng sinh bị ảnh hưởng đều cải tà qui chánh,từ đây không tái phạm nữa thì mới được thoát li địa ngục. Tôi xin thỉnh giáo phán quan,cái địa ngục này có không ít người ? sao nhiều người chế tác đến như vậy. Phán quan nói: "tất cả chúng sinh chuyển tải cũng chịu tội chung,cần phải vào địa ngục này chịu khổ,đương nhiên,tội của chúng nhẹ hơn bọn chế tác.Mạng vi tính có thể trong thời gian ngắn độc hại vô số đứa trẻ ngây thơ vô tri,nghiêm trọng phá hoại sự trưởng thành con đường tâm linh của chúng.Sự trưởng thành tâm linh lúc nhỏ của mỗi người đều cố định nền tảng hành vi lúc thành niên,nhưng con người hiện tại chỉ bao nhiêu tuổi đầu lại có thú vui bất lương như vậy.Như "Địa Tạng kinh" nói: "nếu gặp ác duyên,ngày càng tăng trưởng".Tập quen thành tự nhiên,sau khi lớn lên thì rất khó sám hối sữa lỗi,trừ phi gặp đại thiện tri thức khuyến hóa.Hiện tại thế giới vi tính ngày càng mới mẻ,làm cho trẻ nhỏ khuyết hãm giáo dục nhân quả,đã có biết bao trẻ vị thành niên mỗi ngày đều xem những sản phẩm sắc tình này trên mạng. Những nhân quả này cần phải được bọn chế tác và chuyển tải gánh chịu,vì thế địa phủ đặc biệt xây tạo địa ngục này để trừng phạt chúng". Tôi trông thấy chúng sinh trong địa ngục này đều lõa lồ chạy đến một cái máy vi tính; bọn chúng xem thấy đều là sản phẩm sắc tình mà tôi thấy đều là hình cụ.Máy vi tính này giống như lửa màu hồng biết phóng quang,khi tội hồn mê mẫn chạy đến máy tính,máy tính lập tức phóng ra móc câu màu lửa đỏ móc mắt tội hồn,lại còn có kim điện băng đâm vào cả người chúng chảy máu;trước tiên là đầu,sau đó đâm xuống đầy cả người,nói chung là hoàn cảnh cực kỳ thê thảm ! Nếu như cực hình này phải chịu đựng không thời hạn,phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình hoàn toàn mất hết trên đời thì đau khổ đến mức nào đây ! phải rời khỏi nơi đây thôi ! thảm sầu quá đi ! Phán quan tiếp tục nói: "trước khi âm luật vô tình còn chưa thành sách,A Ngọc con nên trước tiên công khai nội dung trên mạng để chúng sanh có duyên chuyển tải cho nhau hòng mau chóng tịnh hóa tâm người.Chúng sanh nào chuyển tải cho người sẽ được ghi đại thiện công trong sách thiện ác tại địa phủ,cũng như công đức hiếu thuận cha mẹ không khác nhau. Vạn ác dâm đứng đầu,bách thiện hiếu trên hết,minh vương chủ của ta rất tán thán người hiếu thuận.hôm nay đến đây là đủ,ta về trước đây". A Ngọc bái biệt phán quan ! ngồi hoa sen trắng về thôi. 13,VÉN RA BỨC MÀN THẦN BÍ ĐẰNG SAU SINH HOẠT KHU BÌNH DÂN TẠI ĐỊA PHỦ. Sau khi "âm luật vô tình" trình bày ra,một số người cho là văn chương viết ra do phụ đồng hay nhập hồn.Do đó,ở đây đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa,là sau khi A ngọc ngồi thiền nhập định,tâm không tạp niệm mới tập trung tâm lực và nương nhờ phật lực gia trì,trong trạng thái rất tỉnh táo mà ngồi hoa sen trắng trong sát na đến địa ngục.Nên sách "âm luật vô tình" này,nội dung đã qua ba lần bốn lượt tới lui địa ngục chỉnh sữa,giá trị tham khảo rất cao ! nếu như có sai sót thì đều do A Ngọc tu không đến mà nghe sai,nhưng tâm vì phật bồ tát làm việc cùng lợi ích tất cả chúng sinh trì giới thì tuyệt đối chân thật vậy ! Do đó sách "âm luật vô tình" là tuyệt đối không giống phụ đồng,nhập xác trong nhân gian hay khởi linh nằm mộng mà viết ra đâu,kính mong chư vị độc giả lưu ý. Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng hành lễ ! Hôm nay muốn hỏi phán quan: "địa phủ khu bình dân có thuộc quỉ đạo không ?". Phán quan nói: " khu bình dân là thuộc trong quỉ đạo.Tức là chúng sinh lúc còn sống không thiện không ác,không có làm việc đại thiện nào mà cũng không làm việc đại ác nào,cứ một đời bình thường trải qua.Khi tuổi thọ hết,sẽ được hắc bạch vô thường dẫn vào đại điện thẩm vấn,xem sổ ghi chép thiện ác.Chúng sanh không có nghiệp địa ngục thì được phân chia đến khu bình dân này;nếu như có đại thiện nghiệp thì được thăng lên hoặc về nhân gian đầu thai. Hôm nay sẽ tham quan khu bình dân,Ah ! trong một niệm đã đến khu bình dân rồi.Nơi đây cảm giác dễ chịu hơn địa ngục nhiều lắm,ít nhất khỏi thọ hình phạt.Nhìn thấy sinh hoạt của chúng sanh tại đây,không khác gì dương gian,mọi người rất tự do.Chúng sanh khu bình dân có thể tự do hoạt động,tự do buôn bán trao đổi. Nơi đây có người lớn trẻ nhỏ và tiệm quán bán đồ,có trời màu tro,không có mặt trời,càng không có mặt trăng và ngôi sao.Quần áo của bọn họ trông có vẻ mờ mờ,không có thân máu thịt,cảm giác hình thể của họ bay là là,không giống chúng sanh dương gian đi đường bị lực hút của trái đất vậy,đó là một trong những sự khác nhau. Tôi qua đó xem thử,phía trước tụ tập một nhóm bình dân quỉ đạo.A ! thì ra là hành lang nơi bán tạp hóa.Hành lang này rất dài hai bên đều có sạp hàng hóa;mỗi sạp có hai ba người chủ,có cái chỉ có một người đang buôn bán. Ở đây cũng có khu ăn uống,xem thử bọn họ ăn những gì.Ah ! sao đồ ăn của bọn họ đều không có độ ấm,toàn là nguội lạnh.Tất cả đồ ăn hình như là rất nhẹ,như một vật phẩm,nhưng khi cầm trong tay thì cảm thấy như vật không trọng lượng.Tại dương gian cầm ly nước thì cảm thấy có trọng lượng nhưng đồ vật ở đây lại không có cảm giác đó.Lại tiếp tục xem các linh thể tại khu bình dân ăn bằng cách nào ! bọn họ ăn bằng cách hít vào rất nhanh.Lúc này,đột nhiên nghe một bà chủ gọi tôi. "chào bà chủ ! đây là gì vậy ? " "đây là canh thanh nhuận vừa làm xong,uống hết năm sau uống tiếp". Oa ! một năm uống một lần ? Linh chi cũng không có công hiệu như vậy ! một năm uống một lần,dinh dưỡng thật nhiều vậy ! Lúc này,tay bà chủ chạm vào tay tôi. Bà ta nói: "nhiệt độ cơ thể của cô rất cao đó ! cần bảo trọng,đến uống một tô xem ! uống xong sẽ giảm thấp nhiệt độ cảm giác dễ chịu". Tôi cười nói: "cám ơn ! hôm nay không uống". Tại dương gian nhiệt độ cơ thể của tôi từ nhỏ đã rất thấp,đến khu bình dân lại trở thành cao rồi. Trên đường đi nhìn thấy các hồn tự do mua đồ.Khu bình dân này trông có vẻ rất bình đạm,lại có âm khí,nhưng vẫn tốt hơn địa ngục rất nhiều lần. Tôi thỉnh giáo phán quan: "tuổi thọ chúng sinh khu bình dân trung bình là bao nhiêu tuổi vậy ? bọn họ ăn bằng cách hít phải không ? ". Phán quan nói: "thọ mạng ngắn nhất là 300 năm,dài nhất là 1500 năm,nếu như có thiện căn tu hành thì sớm thọ chung được thăng lên làm người hoặc lên trời.Còn đồ ăn thì bọn họ không cần ăn 3 bữa như con người tại dương gian;bọn họ sống nhờ vào xúc thực,hấp thu tinh hoa của thực phẩm,ăn một lần có thể no 1 năm. Nếu như con cháu tại dương gian cúng tế vào lúc thanh minh tháng tư thì đủ no một năm. Nhưng phải nhớ là không được dùng thịt cúng tế,nếu không sẽ làm tăng trưởng tội nghiệp của người chết.Con cháu tại dương gian phải dùng đồ chay,hoa tươi,trái cây mà cúng tế.Đương nhiên tốt nhất là tụng kinh niệm phật,tích đức hành thiện,hồi hướng cho người mất để đền ơn dưỡng dục,giúp người mất sớm ngày siêu thăng.Hôm nay đến đây là đủ,sau khi về đừng quên nói cho người đời biết,không được dùng thịt bái tế tổ tiên mà làm người mất chịu thêm khổ". Lần này đến khu bình dân tại địa phủ tham quan học hỏi,làm A Ngọc mở mang tầm nhìn,tăng trưởng kiến văn,học được không ít điều;con người sau khi chết làm quỉ lại có một không gian thế giới khác tồn tại,tiếp tục sinh mạng nghiệp báo chưa xong. A Ngọc cảm ân phán quan chỉ dạy ! ngồi hoa sen trắng về nhà thôi. 14,TÁC GIẢ NHỮNG HÌNH DÂM XUÂN CUNG TÂY HÁN 1900 NĂM TRƯỚC VẪN CÒN BỊ GIAM TRONG ĐẠI ĐỊA NGỤC THỌ KHỔ. Cảm ân các loại phương tiện từ bi độ hóa của phật,vì đại chúng an bày sáng tạo đủ loại cơ hội tu hành.Tu hành không tiến thì là lui,thật xấu hổ là vốn đêm qua phải đi địa ngục,nhân vì mệt quá mà thối từ,nên nay xin sám hối trước phật bồ tát.Phật trong rất nhiều kinh điển đều dạy chúng ta tinh tấn ra sao,giữ giới ra sao,xấu hổ xấu hổ quá ! Trong "kinh Hoa Nghiêm",phật có nói: "bồ tát ma ha tát trụ bất phóng dật,được 10 loại tinh tấn.Sao gọi là 10 ? gồm giáo hoá nhất thiết chúng sanh siêng tinh tấn,thâm nhập nhất thiết pháp siêng tinh tấn,nghiêm tịnh nhất thiết thế giới siêng tinh tấn,tu hành nhất thiết bồ tát sở học siêng tinh tấn,diệt trừ nhất thiết chúng sinh ác siêng tinh tấn,đình chỉ nhất thiết tam ác đạo khổ siêng tinh tấn,phá trừ nhất thiết chúng ma siêng tinh tấn,nguyện vì nhất thiết chúng sanh tác thanh tịnh nhãn siêng tinh tấn,cúng dường nhất thiết chư phật siêng tinh tấn,làm nhất thiết như lai đều hoan hỷ siêng tinh tấn,đó là 10.Nếu bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được cụ túc như lai vô thượng tinh tấn ba la mật".Cảm thấy mình tu học tinh tấn còn khuyết hãm,phải cố gắng gấp đôi mới được. Lại xem "Đại Bảo Tích kinh,bồ tát tàng hội",phật nói: "xá lợi tử ! ta vì ngươi nói kiên cố nhẫn,kiên cố chánh cần phương tiện thí dụ,để bồ tát đạt kiên cố nhẫn,kiên cố chánh cần,hành bồ tát đạo không tiếc sinh mạng,vô khủng vô bố,không kinh không sợ,phát tứ kiên cố dũng mãnh uy thế".Thật xấu hổ là mới mấy lần tham quan địa ngục thì đã mệt,thật phụ ân giáo hóa của phật bồ tát,cần tiếp tục nổ lực giữ giới tinh tấn tu hành,báo ân phật bồ tát,cũng nguyện mong mọi người có thể thành tựu vô biên thế lực,dũng mãnh tinh tấn,chánh cần tinh tấn,giới như ngọc sáng. Trước khi xuất phát,phát hiện dưới chân có một đóa hoa sen,cảm ân hộ pháp ! phật bồ tát vĩnh viễn thật từ bi ! hôm nay có đóa hoa sen tốc độ nhanh hơn nhiều,trong sát na đã tới địa ngục rồi,hành lễ với phán quan,phán quan đã đứng đợi tôi rồi. Hôm nay xin thỉnh giáo phán quan về quả báo của việc viết sách dâm,in sách dâm,bán sách dâm,đóng phim sex,tạo đĩa phim sex,quả báo của diễn viên đóng phim sex,bán vật phẩm trợ dâm như thuốc kích dục. Phán quan lập tức dẫn tôi đi tham quan địa ngục khói hoa lăn lộn.trong khi chúng tôi đang trao đổi thì bắt đầu cảm thấy một loại không khí đặt biệt,rất âm tính,nhưng ở địa ngục này dâm khí còn nặng hơn âm khí gấp nhiều lần,tức là dâm khí đậy trên âm khí,lại còn có một loại mùi tanh hôi cực độ.Nếu không phải để nói lại cho mọi người biết thì thật lòng không muốn xem. Đã đến nơi rồi,lại là tiếng kêu gào thảm thiết trong đau khổ.Ở đây có rất nhiều hồn nam nữ,bọn họ không có trao đổi nói chuyện với nhau hay an ủi đối phương,đơn giản hỏi han cũng không có vì mọi người chỉ là không ngừng thọ báo địa ngục. Tôi nhìn thấy trong bọn chúng có một tội hồn,hai tay chống lên một cái ghế nhỏ trồng chuối,là đầu hướng xuống chân hướng lên,rất khoa trương vậy ! sau đó té xuống đất chết đi rồi lại sống dậy tiếp tục.Phán quan nói rằng,đây là quả báo cho những kẻ lúc còn sống thích viết ra những động tác trong sách dâm,nữ nằm nam đứng hành dâm. Có một hồn dùng một tay chống đất,trông anh ta mệt đến nổi chảy mồ hôi run rẩy;Khi anh ta ngừng chống thì lập tức có con chim lớn bay đến ăn nuốt liền,sau đó sống lại rồi tiếp tục thọ hình.Cái này là hình phạt cho việc thích miêu tả khoa trương động tác hành tà dâm như đánh roi,theo đuổi kích thích cảm quan khi còn sống. Có một hồn không ngừng lăn lộn trên đất,một khi ngừng lại thì lập tức bị nhiều con sói rừng cắn xé ăn thịt,cái này là quả báo của việc làm thuốc kích dục khi còn sống. Có một hồn bị trừng phạt đứng một chân,hình như là đang làm động tác hành dâm,một khi ngừng lại thì có chim sắt lập tức xông đến tông chết,sau đó sống lại tiếp tục hình phạt,đây là quả báo viết sách sắc tình. Có một hồn một mực không ngừng uống thuốc,một khi ngừng lại lập tức bị nôn mữa đến chết đi sống lại rồi bị bắt uống tiếp,đây là quả báo của những kẻ lúc sống chuyên nghiên cứu chế tạo thuốc kích dục. Có một hồn tay cầm cây lửa một mực đốt bộ phận sinh dục của mình,cho đến khi bộ phận sinh dục bị cháy rụi rồi hồi phục tiếp tục thọ khổ,đây là báo ứng của việc bán dụng cụ trợ dâm. Có hai tội hồn cùng cầm một số những con rắn nhỏ biết rung hành hình bộ phận sinh dục của họ,cả hai bộ phận sinh dục đều hư nát rất đau đớn,bọn chúng là người chủ bán những sản phẩm tính dục. Có hồn lại phải ngồi trên cái ghế nhỏ nhưng vừa nhọn lại vừa nóng,trên một cái bàn vừa bị nung đỏ vừa phun ra lửa viết chữ;tôi thử đọc tâm của hắn,thì ra tâm của hắn đang nghĩ làm sao viết sách dâm.Khi hắn muốn viết thì hai tay lập tức bị đốt cháy rồi phục hồi tiếp tục thọ hình,đây là quả báo của việc viết sách dâm. Bên đây có một vài hồn nam nữ giống như rất hứng thú xem sách dâm(nhân vì điên đảo vọng tưởng,trong đầu bọn họ chứa đầy dâm dục,do đó nhìn thấy sách dâm,tôi thì lại thấy là một tấm giấy trắng),ở đây lại có một cái máy in vi tính cực lớn,khi chúng nó muốn in ra sách dâm,bộ máy cực lớn này sẽ hút bọn họ vào,toàn bộ bị ép nát thành huyết tương,máu bắn tung tóe,kêu la thất thanh,loại đau khổ cực đỉnh này thật không biết miêu tả ra sao,chịu đựng ra sao,trong một ngày phải thọ hình ngàn vạn lần,đến đây thì tôi không xem nổi nữa,bản thân cũng cảm thấy khó chịu dị thường,đây là quả báo cho những kẻ quay phim sắc tình,chế tạo đĩa sắc tình phải chịu đựng. Tôi hít một hơi sâu,sau đó lại thỉnh vấn phán quan:"những tội hồn này chung cuộc phải thọ báo bao nhiêu năm vậy ? " Phán quan trả lời: "bọn chúng phải thọ báo bao lâu thì thật khó nói,căn bản là khi những sách dâm chúng viết,in,phim sex chúng quay,đóng,đĩa phim sex,các loại thuốc kích dục,tráng dương trợ dâm đều hoàn toàn mất hết tại nhân gian thì mới có ngày thoát được địa ngục,cho dù sinh làm người cũng phải chịu quả báo cực kỳ hạ tiện,thời gian thọ báo cụ thể thì chỉ có phật bồ tát mới trả lời được.Cái địa ngục này,hiện tại mới xây thêm nhiều tầng,lại gia tăng thêm đủ loại hình phạt mới,lúc trước diện tích đất chiếm không nhiều như vậy.Hiện tại khoa học phát đạt,máy in sản sinh những sản phảm tà dâm với tốc độ nhanh kinh người,cửa hàng bán vật phẩm tính dục tại nhân gian ngày càng nhiều,người phạm tội phạm giới bị bắt vào địa ngục thật không sao kể xiết nổi.Kỳ thật địa ngục là cái bóng của nhân gian,nhân gian phạm giới với vật mới thì địa ngục lập tức xây thêm ứng với loại nghiệp đang tạo,chúng sinh phạm tội thọ chung sẽ đến đây chịu khổ hình. Tôi nói: "loại hình phạt vô thời hạn này,không phải như là địa ngục vô gián hay sao ?".Phán quan nói: "chỗ này so với vô gián địa ngục còn cách xa lắm ! nhân vì loại sách và sản phẩm tà dâm này có thể họa hại đến vô lượng vô số chúng sinh,đặc biệt là những trang web sex,ngay cả đứa trẻ ngây thơ vô tà,thuần dương thể cũng bị ô nhiễm,điều này âm luật không thể chấp nhận và tha thứ được.Ta nói cho con nghe,lúc nãy nói là diễn viên bị bắt buộc đóng phim sex,quả báo sẽ nhẹ hơn là 100 năm,nhưng phải bảo đảm là sau này nhất định không được tái phạm và cố gắng sám hối tội nghiệp.Nếu như vì tiền chỉ đóng 1 bộ,sau này không đóng nữa,thì thọ báo 1000 năm.Nếu như về sau,tự mình mua hết toàn bộ đĩa sắc tình thiêu hủy,thật lòng sám hối thì sẽ giảm đi 500 năm hình phạt.Đạo diễn quay phim sex hay là người phát hành chế tác đĩa sex,mạng chung vào địa ngục này thọ báo cho đến khi phim sex và đĩa phim hoàn toàn mất hết mới thoát được,những nhân viên làm việc liên quan đều sẽ bị đem vào địa ngục này thọ báo 5 vạn năm.Tất cả người chủ,diễn viên,đạo diễn,nhân viên công tác viết,in,bán sách dâm,đóng,làm phim tà dâm,đĩa phim tà dâm đều sẽ bị giảm phước thọ,mỗi bộ sách dâm hay phim đều sẽ bị giảm phước thọ một năm. Tôi lại hỏi phán quan: "nếu như thiết lập trang web buôn bán đĩa phim sắc tình hay công khai cho người tải xuống,bất luận là thu phí hay không thu phí thì báo ứng như thế nào ?".Phán quan nói: "đạo lí thì giống nhau,cũng bị đánh vào địa ngục cho đến khi đĩa phim vĩnh viễn mất hết trên đời,trang web sex có liên quan cũng triệt để đóng cửa thì mới thoát được địa ngục.Sau khi con về nhất định phải khuyên người giữ pháp giữ lễ,phụng hành giới luật,sẽ tránh được trời phạt ! hôm nay tạm thời đến đây là đủ,con mau ngồi hoa sen quay về,ngày sau lại đến". Tôi muốn thuyết minh rõ với các vị độc giả,tôi tham quan địa ngục để hiểu rõ nội tình,là lúc thần thức của tôi tỉnh táo cùng nương nhờ phật lực mà đến,chứ không phải trong mộng đi hay giống như thiên đạo nhất quán đạo dùng phụ đồng để đi.Bản thân tôi là đệ tử tam bảo đã quy y,ăn chay trường và giữ năm giới,tôi kêu là A Ngọc,những lời trên đều là chân thật,hồi hướng tất cả chúng sanh tất thành phật đạo. 15,LẦN THỨ HAI HIỆN TRƯỜNG NGHE XỬ - TẬN MẮT NHÌN THẤY HAI TY THƯỞNG THIỆN PHẠT ÁC ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG SÁCH XƯA. A Ngọc gần đây cứ một mực tham quan địa ngục tà dâm.Địa ngục giành cho tà dâm chiếm diện tích rộng nhất,lớn nhất trong địa ngục,có thể thấy rằng tà dâm là vấn đề rất lớn,rất nghiêm trọng trước mắt tại nhân gian.Với đại trí tuệ,phật sớm đã nhắc đến trong rất nhiều kinh điển về vấn đề này;phật còn tường tận nói ra cách giải quyết triệt để căn bản chấp trước này mà nhiều đời tích lũy đeo bám.Mọi người chúng ta nên đọc kinh điển cho nhiều,biết rằng dâm loạn là từ đâu đến cùng cách nào giải quyết nó; chứ kinh điển quá nhiều,trong một lúc không thể nào đưa ra hết,ví dụ: " kinh phật thuyết pháp diệt tận" có nói: "không có đạo đức,dâm dật trược loạn,nam nữ không khác...nên kiếp dục tận,nhật nguyệt chuyển đoản,nhân mạng chuyển mau,40 đầu bạc.Nam tử dâm dật,tinh tận yểu mạng,hoặc thọ 60.Nam tử thọ đoản,nữ nhân thọ trường,70,90 đến trăm tuổi". "kinh phật thuyết tứ thập nhị chương" có nói: "dục từ ý mà sanh,ý từ tư tưởng sanh;hai tâm đều tịch tịnh,phi sắc cũng phi hành". "kinh đại phật đảnh như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư bồ tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm" có nói rõ ràng hơn: "nếu lục đạo chúng sinh trong các thế giới,tâm ấy không dâm thì không tùy sinh tử tương tục.Người tu tam muội,được xuất trần lao;không trừ dâm tâm,trần không thể ra.Dù cho trí tuệ tu thiền định hiện tiền,như không đoạn dâm,tất lạc ma đạo..." Phật trong kinh điển khuyên nhắc đại chúng nhiều lần,dâm loạn đến từ ý niệm điên đảo tưởng của tự thân.Ý từ tư tưởng sanh,người người đều có chủng tử lưu chuyển sanh tử này.Phật dạy chúng ta nếu khởi lòng dâm,thân tâm đều đoạn,trong phật kinh có nói:"ta tạo nghiệp bất thiện,như cây gỗ bị cháy xém;kiếp này không trang nghiêm,kiếp khác cũng vậy thôi.Trong phòng không trang nghiêm,ở ngoài cũng vậy thôi;ác nhân tạo ác nghiệp,vì thế vào ác đạo.Kiếp sau chịu đau khổ,không biết ở nơi đâu;chư thiên tất nghe ta,khóc than tiếng nghe xa;không có người cứu hộ,tất phải sa địa ngục". Hy vọng tất cả hữu duyên gặp được quyển sách này,đều có đủ chánh tín chánh niệm,tu hành chánh pháp,li khổ đắc lạc. Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát ! A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng tác lễ ! Phán quan nghiêm túc nói: "hôm nay xét xử,có hai tội hồn nam nữ thọ thẩm;Nam là kẻ dắt mối,nữ là chủ gái điếm". Tôi nói: "hay quá ! cám ơn phán quan sắp xếp,cho A Ngọc bàng thính". Ừ ! đến rồi,lập tức nghe thấy tiếng vỗ bàn rất lớn. Ah ! thấy rõ vẻ tức giận phẫn nộ của Thái Sơn Vương đệ thất điện địa phủ,ông ta gần như rời khỏi tòa rồi,đứng lên rồi thân hướng xuống dưới,hướng tội hồn hét to:"tội hồn to gan,hồn đến địa phủ mà còn cãi bướng,sao gọi là đôi bên tình nguyện,thực sắc là tính người,giải quyết cái khổ của con người,thật là hoang đường.Vợ chồng ngươi vốn thuộc gia đình trung lưu,sinh hoạt khá là ổn định;có công việc chính đáng không chịu làm,vì tiền bạc mà lừa gạt chiêu dụ nhiều thiếu nữ phụ nữ vô tri,muốn họ làm việc bán dâm,tội này là một.Còn nghĩ kế lừa gạt bọn họ,làm cho họ rơi vào bẫy của các ngươi,sau đó bóc lột tiền xương máu của họ,tội này là hai.Các ngươi cố ý làm phụ nữ thiếu nữ hít heroin,cờ bạc,uống rượu,hút thuốc,nợ một khoảng tiền lớn,từ đó mà khống chế họ,làm cho họ không cách nào rời khỏi nghề nghiệp bán dâm,tội này là ba.Khi bọn họ không may mang thai,các ngươi cố ý sắp xếp họ phá thai,tổn thương sinh mệnh vô tội,tội này là bốn.Những việc thương thiên hại lý như vậy,thật đáng kinh tởm !". Bên cạnh Thái Sơn Vương,có hai vị quan viên cao cấp của địa phủ;một người là ty thưởng thiện,tôi thấy ông ta thân mặc áo dài màu tím đen,vẻ mặt bình hòa,có một chút vẻ mĩm cười;trong địa ngục mà nói,có thể gặp gương mặt như vậy thì thật khó vậy;nhân vì A Ngọc thấy quan viên địa phủ,người nào cũng nghiêm túc và hung dữ đáng sợ.Người còn lại là ty phạt ác,ông ta mặc áo dài màu đen xanh,dáng vẻ cực hung nộ,con mắt phát ra u quang màu trắng nhạt,cho ông ta nhìn một cái cũng khó chịu cả người.Hai vị ty trưởng đội nón như nhau,mà nón và y phục có màu sắc rất hợp nhau. Lúc này,nghe âm thanh của Thái Sơn Vương nói: "trình lên sổ phạt ác,lập tức tuyên đọc".Lúc này thấy ty phạt ác lấy ra một quyển sổ,oa ! đúng là một quyển sổ rất dài,ty phạt ác vẻ mặt rất nghiêm túc,bắt đầu tuyên đọc tội lỗi của hai tội hồn này,thật là tội ác tràn đầy,Tôi nói ra một phần cho mọi người hiểu rõ. Hai tội hồn này lúc còn sống khống chế một số thiếu nữ đẹp làm công cụ kiếm tiền cho họ,làm cho họ không ngừng phá thai rất nhiều lần,càng nhiễm phải những thói quen xấu;sau đó có một vài người nam có duyên với bọn họ cưới về làm vợ hay vợ lẽ.Nhưng có một số nhân vì không thể sinh nở dẫn đến gia đình tan vỡ,có một số vì đã từng hít heroin hay phá thai dẫn đến thân thể xuất hiện hậu di chứng suốt đời,ví dụ như bệnh phụ khoa mãn tính,trung khu thần kinh rối loạn và tay chân tê liệt v.v...;trong đó có người vì thần kinh rối loạn mà bị chồng bỏ rơi,sau đó lại bị người nhà bỏ rơi,phải ra ngoài đường ở,thật là quá nhiều đủ thứ mà không nghe nổi nữa rồi. Thái Sơn Vương nói: "người đâu ! đem hai tên này bỏ vào địa ngục khói hoa lăn lộn,trước tiên thọ hình 10 vạn năm,xem tâm tính có ý hối hận không,sau đó sẽ xét lại".Lúc này,hai tội hồn chân run dữ dội,cả người đều run rẫy nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Phán quan nói: "giống như loại tội hồn này,thường phải thọ hình một đoạn thời gian rất lâu rất lâu,phải đợi những chúng sinh mà bọn họ làm hại hoàn toàn thoát li đau khổ do hít heroin và phá thai bị hậu di chứng,thì bọn họ mới thoát ra khỏi địa ngục". A Ngọc thỉnh vấn phán quan: "nếu như có một số hành vi ảnh hưởng và độc hại sâu sắc đến tư tưởng của người khác,có thể phải qua nhiều kiếp mới triệt để hồi phục,vậy cũng phải đợi vài kiếp mới được sao ?". Phán quan trả lời: "đúng vậy ! thời gian hồi phục của mỗi người sau khi bị tổn thương không nhất định,có lâu có mau,đương nhiên là càng mau càng tốt; nhưng có một số linh hồn quá cố chấp,có một vấn đề cũng gần cả ngàn năm mới giải quyết được.Nhân vì có một số linh hồn lưu lại trong một không gian nào đó,không chịu đi khỏi,nguyên nhân là vì chấp trước.Trước đây đã từng có một cô gái điếm trẻ tuổi,cô gái này có vài phần sắc đẹp,may mắn là không nhiễm phải thói xấu nào,chỉ có hút thuốc và uống rượu.Thật ra thì cô gái này cũng không thích hút thuốc và uống rượu,nhưng vì công việc mà phải học biết.Dưới sự an bày và dụ dỗ của tên dắt mối và bà mụ nên chỉ trong 1 năm đã phá thai đến 6 lần;sau đó cô gái điếm bị một người thương nhân có duyên phận với cô cưới làm vợ,người thương nhân không biết cô gái trẻ tuổi như vậy mà phá thai đến 6 lần.Sau khi kết hôn,nhân vì phá thai nên cô bị hậu di chứng dẫn đến bệnh phụ khoa và không sinh nở được nữa,thế là không bao lâu người thương nhân lấy vợ khác để nối dòng nối dõi.Cô gái điếm bị hậu di chứng không sinh nở được bị bỏ rơi mà không cam lòng,thọ chung linh hồn một mực ở trong quỷ đạo 1000 năm,đến khi gặp được hữu duyên chánh pháp mới rời khỏi được". Phán quan tiếp tục nói: "đây cũng chỉ là nói đại khái cho con biết,nhân vì mỗi tội hồn đến địa ngục thọ hình,đều có vấn đề liên quan đến những chúng sanh khác,cần phải đợi đến những chúng sinh đó,dù là trong bất cứ chỗ nào ở lục đạo,thoát khỏi đau khổ thì tội hồn đó mới được rời khỏi địa ngục.Cho đến hai tội hồn lúc nãy cụ thể thọ tội báo địa ngục bao nhiêu lâu,trước mắt cũng không biết được,bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi". "được rồi ! hôm nay đến đây là đủ rồi,mau quay về đi !". "vâng ạ ! phán quan". A Ngọc bái biệt phán quan ! cảm ân phán quan ! Ngồi hoa sen trắng quay về ! 16,QUẢ BÁO ĐỊA NGỤC CHO NHỮNG KẺ TRUYỀN ĐỌC CHIA SẼ SÁCH BÁO VÀ ĐĨA PHIM SẮC TÌNH. Thời gian lúc trước,nhân vì có rất nhiều công việc bận rộn,mà cần phải bế quan tự tu,dẫn đến A Ngọc không có cơ hội đi tham quan địa ngục để lấy tài liệu viết sách,rất có lỗi với mọi người ! để mọi người đợi lâu.Tôi viết sách cần phải ở vào trạng thái tinh thần tốt nhất,mỗi lần đi địa ngục một lần thì hao tổn nguyên khí một ít,sau khi quay về phải niệm chú bổ sung,hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt,nhưng lại có sức mạnh vô hình ở chiều không gian khác đến chướng ngại,không cho tôi viết,sức mạnh của bọn họ không nhỏ đâu,lại tiêu hao thời gian nữa ngày của tôi.Mỗi ngày không giữ giới tức là ma quyến thuộc,nhất định phải giữ giới,A Ngọc nghĩ như vậy,khi tôi gặp phải bất cứ chướng ngại nào thì dùng tâm pháp giữ giới mà vượt qua.Tâm pháp này là của phật dạy,rất hữu dụng,A Ngọc muốn chia sẽ cùng mọi người,đến hiện giờ có thể nói là trăm trận trăm thắng. Trước khi Phật niết bàn có nói với A Nan "thời kỳ mạt pháp,lấy giới làm thầy,y pháp bất y nhân".Trong "Đại Trí Độ Luận" cuốn thứ hai có nói:"phật lấy nhẫn làm áo giáp,tinh tấn làm khiêng thép,trì giới làm ngựa chiến,thiền định làm cung tên,trí tuệ làm mũi tên,bên ngoài phá ma quân,bên trong diệt giặc phiền não,thị danh a la hán".Cũng như trong "Phật thuyết đế thích sở vấn kinh" có nói: "bất y phật cấm giới,nay mới thấy xấu hổ",giữ giới thật quá quan trọng rồi ! Tâm lực đến đi ! Nam mô đại khổng tước minh vương ! Nam mô đại khổng tước minh vương ! hiện tại tôi phải xông phá những chướng ngại này lập tức đi địa ngục. Cảm ân phật bồ tát gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát ! lập tức đến địa ngục ! A Di Đà Phật ! A Ngọc xin đảnh lễ phán quan ! A Ngọc hôm nay xin thỉnh vấn phán quan quả báo truyền đọc sách sắc tình và đĩa phim. Phán quan nói: " hỏi hay lắm,trước mắt tại dương gian có quá nhiều thanh thiếu niên có hành vi bất lương này.A Ngọc con khi về nên nhớ nói cho chúng sinh dương gian thay đổi cái tật không tốt này,hành đức tích thiện,tránh quả báo thảm khốc của địa ngục,hại mình hại người;tin tức này quá quan trọng,nhớ kỹ đó !". "vâng ạ,phán quan ! A Ngọc sau khi về sẽ lập tức viết ra". Phán quan nói: "nhưng phàm chúng sinh tại dương gian tự truyền hay truyền đọc sách đĩa sắc tình có quả báo như những kẻ bán sách báo và đĩa phim sắc tình vậy,thọ địa ngục báo 10 vạn năm,đó là sự trừng phạt bình thường,còn nghiêm trọng thì phải đợi sách báo và đĩa phim sắc tình mất hết tại nhân gian mới thoát khổ địa ngục,đó là vô lượng vô biên khổ.Những chúng sinh mới bắt đầu truyền đọc sách báo và đĩa phim sắc tình,mỗi một lần truyền đọc lập tức bị hắc bạch thiện ác câu sinh thần ghi lại,giảm trừ phúc báo thọ mạng,lúc sống sẽ bị quỷ sai địa phủ bắt hồn sống vào địa ngục roi trượng thọ phạt;cho đến roi trượng địa ngục lúc trước đã giới thiệu qua,ở đây không nói nữa.Tức là chúng sinh dương gian cảm giác đau đầu,ý thức mơ hồ hỗn loạn không rõ;đại đa số cảm thấy sốt cao nằm ác mộng,lúc tỉnh lại cả người đau nhức.Nếu như lúc còn sống bị bắt sinh hồn vào địa ngục roi trượng mà sau đó thay đổi sám hối thì được miễn giảm quả báo địa ngục,nhưng cụ thể cần xem các án thực tế định luận.Nếu như cứ chấp mê bất ngộ,phước báo hưởng tận,thì trực tiếp vào địa ngục tà dâm thọ báo,mà còn phải xem những sách báo và đĩa bọn họ truyền đọc thuộc loại gì.Nếu như truyền đọc thủ dâm thì vào địa ngục nuốt viên sắt,nếu như truyền đọc hình ảnh sắc tình trên vi tính thì vào địa ngục điện quang nhãn,nếu như truyền đọc đĩa phim 1 nam 2 nữ hoặc 1 nữ 2 nam tà dâm thì vào địa ngục tề luân sói rắn thọ báo,nếu như truyền đọc đĩa phim loạn luân tà dâm thì vào địa ngục đảo luân băng thiên v.v...,không thể nói hết được.Nếu như đều phạm tất cả thì phải vào từng nơi từng nơi thọ báo.Cho đến những địa ngục tà dâm mới nói lúc nãy,A Ngọc con đã tham quan qua rồi;Bây giờ quay về cố gắng khuyên bảo chúng sinh dương gian,truyền đọc sách báo sắc tình và đĩa sắc tình sẽ bị phạt chịu khổ vô lượng vô biên tại địa ngục đó,mau chóng thay đổi,đừng hại mình hại người.Hiện tại khoa học phát triển,máy vi tính chỉ trong vài giây là có thể đưa tin tức đi khắp thế giới,nhưng có bao giờ suy nghĩ qua ? loại tin tức tổn hại linh tánh của người như vậy vô hình trung gieo hạt giống ác nghiệp địa ngục vô lượng vô biên trong sát na.Mong chúng sinh dương gian cố quí trọng thân người khó được,nếu không sẽ làm mất quân bình chánh khí thiên địa,tất giáng tai nạn xuống nhân gian,làm chúng sinh tự mình hiểu rõ,nhưng lúc đó đã là quá muộn rồi.Khi tai nạn đến,thì là ác nghiệp đã thành thục rồi,nhân gian nhất định đau khổ muôn phần,sẽ thấy bi thương khắp nơi.Ngã phật từ bi,đặc biệt phái A Ngọc con đến địa phủ tham quan;con hãy mau chóng ra về,lấy tất cả tình hình mình thấy được nói cho mọi người biết đi !". A Ngọc đảnh lễ cảm ân phán quan ! làm khổ con rồi ! Ngồi hoa sen trắng quay về. 17,BÁO ỨNG PHÁ THAI VÀ TRẺ CON THÀNH THÁC OAN KHÓC. Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát ! "A di đà phật ! phán quan ! A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan quả báo của việc phá thai". Phán quan: "phá thai thì âm phủ nghiêm trị.Âm luật đã định,kẻ có âm đức gồm 3:một là cứu mạng người;hai là thành tựu quả phụ thủ tiết;ba là chí thiện không ai biết.Trong định luật nhân quả,âm đức đủ để thay đổi vận mạng;từ cổ chí kim,có rất nhiều tấm gương,đều do âm đức mà làm quan quí nhân tại dương gian,con cháu hiển hách.Phá thai thật ra là đoạt mất sinh mệnh chúng sinh,phạm sát sinh giới.Vả lại đứa trẻ còn chưa đẻ ra,thiên tính thiện lương thì đã bị giết,cũng đồng như giết cha mẹ và làm thân phật chảy máu,mà còn kết ác duyên với đứa nhỏ,do đó mà nói không oán không thù thì không thành quyến thuộc.Duyên phận của trẻ nhỏ và cha mẹ,một là đòi nợ,hai là trả nợ mà thôi.Nếu như trẻ nhỏ đến trả nợ,nhân vì bị giết mà sản sinh ra tâm oán hận thì biến trở thành ác duyên rồi;còn nếu trẻ nhỏ vốn là đến đòi nợ thì rắc rối to rồi,đã là ác duyên mà còn thêm tâm sân hận,kết quả là nợ thêm càng nhiều. Phá thai có 3 loại tình huống: 1,không phải cha mẹ cố ý phá thai,là con nhỏ phước báo không đủ,ví dụ như thai chết trong bụng,chửa trứng,hoặc bệnh thai phụ khác dẫn đến con nhỏ không thể được sinh ra,việc này người lớn phải cố sám hối,niệm kinh siêu độ,hồi hướng trẻ nhỏ sớm ngày thoát khổ được vui. 2,vì kinh tế không tốt nên phá thai,cái này âm luật không tha thứ cho,không được vì vấn đề kinh tế mà sát sanh.Phương pháp xử lí mọi việc rất quan trọng,cho dù tại dương gian có bao nhiêu khổ cực cũng còn hơn phá thai rồi bị đọa địa ngục thọ báo trăm ngàn lần,hãy nhớ kỹ ! cũng có thể là đứa trẻ đến báo ân,sau khi sanh rồi,kinh tế có thể chuyển sang hướng tốt,đương nhiên là phải xem tùy theo mỗi trường hợp.Việc làm này sẽ làm tổn giảm phước báo (sức khỏe,sự nghiệp,tài vận v.v...toàn bộ sẽ bị giảm trừ) cho đến đọa vào địa ngục rừng kiếm thọ báo 1000 năm.Nếu là chưa kết hôn,thì phải vào địa ngục roi trượng thọ báo 500 năm,sau đó chuyển làm thân người phải chịu trả dư báo sát sinh.Ví như phụ nữ bị bệnh phụ khoa,nam tính thì bị bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục. 3,là cái mà hiện tại dương gian có nhiều nhất.Rất nhiều nam nữ chưa kết hôn,có con rồi đi phá thai,quả báo của hành vi này rất lớn;lúc sống giảm trừ phước báo,thọ chung vào địa ngục roi trượng thọ báo 800 năm,lại vào rừng kiếm địa ngục thọ báo 2000 năm.người nữ phá thai tội nặng hơn người nam,nhân vì nữ tính là người quyết định sau cùng có phá thai hay không,A Ngọc có muốn đi tham quan không ?". Tôi nói:" được thôi !" rất mau đến nơi.Nơi đây và địa ngục tà dâm không giống nhau,địa ngục tà dâm tràn đầy tà khí của tà niệm và tiếng kêu la,ở đây lại rất nhiều tiếng kêu khóc oán hận,xem phía trên ghi 4 chữ lớn: "thành thác oan khóc". Oa ! nhiều người nhỏ quá ! dày đặc cả,đều đang khóc.Tiếng khóc của chúng sao thê thảm quá ! tôi xem thấy cũng muốn khóc;có một đứa nhỏ kêu khóc lớn,có cái như cái bọc máu vậy. Phán quan nói là lúc phá thai bác sĩ làm chúng nó thành như vậy,đứa trẻ đó quá sợ hãi,hiện tại vẫn còn núp ở trong đó;thật ra hiện tại đã có thể thoát ra nhưng nó vẫn luôn sống trong sự chấp trước đau khổ đó mà ra không được.Tôi hỏi phán quan:"vậy hồn nhỏ này đến bao giờ mới hết chịu khổ ?".Phán quan nói:"còn phải xem cha mẹ của hồn trẻ này có sám hối với nó không ? hoặc tạo công đức hồi hướng cho nó".Lại có một đứa đang kêu mẹ ơi,tôi hỏi phán quan:"sao lại có trẻ nhỏ chưa sanh lại kêu mẹ vậy ?".Phán quan nói:"nếu như những đứa trẻ này ra đời tại dương gian làm người thì phải sau 1 tuổi mới bắt đầu học nói.Nhưng hiện tại bọn chúng không còn tại nhân gian nữa,đã đến địa ngục,là một loại linh tánh.Linh tánh thì có thần thông,nhờ ý niệm tư duy".Nói chung là hồn trẻ tại đây rất thê thảm,đều không ngừng khóc la. hừm ! trời cao có đức hiếu sinh,chúng ta đừng vì việc tư của mình mà tàn sát sinh mạng nhỏ bé vô tội. Phán quan nói cho tôi biết,"thành thác oan khóc" này là mới xây.Khi chúng tôi đang nói chuyện thì không ngừng có trẻ nhỏ đi vào đây,đúng là rất nhiều rất nhiều vậy ! Lúc này tôi nhìn thấy có một nhóm trẻ nhỏ tay cầm một miếng giấy vàng bay ra.Đang lúc cảm thấy kỳ lạ,thì phán quan nói chúng cầm lệnh bài do Diêm Vương phê chuẩn,có lệnh bài này thì quỷ sai sẽ cho chúng ra khỏi nơi đây để tìm cha mẹ của chúng.chúng nó đa số sống bám trên cơ thể mẹ chúng,làm người mẹ thân thể khó chịu;còn cụ thể bám vào nơi nào thì phải xem ý muốn của hồn trẻ.Có hồn trẻ thích vào bụng của người mẹ thì chui vào tử cung,có đứa lại thích bám vào ngực mẹ,có đứa lại một mực đi theo cha mẹ,có đứa không cho cha mẹ ngủ,nói chung là gây đủ thứ phiền phức.Nếu như có con sắp ra đời,hồn trẻ sẽ phá hoại sự hài hoà của gia đình,ví như đánh em,cố ý tạo ra rất nhiều việc để biểu hiện sự oán hận của mình. Ở đây bên phải có một cái đã cũ rồi,khoảng 70 năm trước,kêu là "thành máu dơ" đã không đủ dùng nữa,hồn trẻ trong "thành máu dơ",cảm thấy bọn chúng cảm giác cô độc rất mạnh.Phán quan nói hồn trẻ do không cố ý phá thai,toàn bộ vào đây.Ah ! thì ra là như vậy,trách chi bọn chúng đều tự mình khóc than vậy. Phán quan còn nói : " nếu như dương gian mỗi ngày đều có hồn trẻ phá thai đến trình diện,không những thế mà còn là 90 phần trăm do phạm tà dâm nên phá thai,đó là một đại ác nghiệp do sát sanh.Tà dâm cộng thêm sát sanh sẽ hình thành tai nạn một cộng ác nghiệp,khi cái nghiệp lực này đạt đến mức độ làm mất quân bình trời đất thì nhân gian nhất định sẽ phát sinh tai nạn,đó là do những oán khí này dẫn đến;bọn chúng cần phải trả thù để thỏa lòng,cần phải có tai nạn lớn để tiêu tan đại ác nghiệp. A Ngọc ! con mau về đem quả báo nạo phá thai cáo giới dương gian hữu tình đi ! Vâng ạ ! hôm nay cực nhọc phán quan quá ! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ ! ngồi hoa sen trắng quay về. A Ngọc muốn cùng mọi người chia sẽ quyển thứ 56 "kinh đại bảo tích" - "phật thuyết nhập thai tạng hội thứ 14 chi nhất".phật nói: "tùy theo nghiệp trước mà thác nơi sanh,sở cảm tức như hình kia.Nếu đầu hướng lên thì là cõi trời,nhân bàng sanh quỉ là nằm ngang,địa ngục thì đầu hướng xuống.Phàm những thứ đó đều có thần thông bay đi,như thiên nhãn nhìn xa nơi sanh". "phụ mẫu và con cái có tương cảm nghiệp,mới vào thai mẹ,mà trong đó khi vào thai,tâm tức điên đảo.Nếu là nam thì thích mẹ ghét cha;nếu là nữ thì thích cha ghét mẹ". Mỗi một sinh mệnh đi đến đều có đủ loại duyên phận với song phương cha mẹ,vô duyên không nhập thai;hữu duyên đi đến nên quí trọng vậy.Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên,khi nhân duyên hội tụ thì quả báo tự chịu.Đương nguyện các hữu tình đã phá thai đều cố gắng sám hối,niệm phật hồi hướng những hồn trẻ đáng thương,nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh tây phương tịnh thổ,li khổ đắc lạc ! 18,HỒN TRẺ TỐ CÁO - LỆNH BÀI VÀNG CỦA DIÊM LA VƯƠNG. Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát ! A di đà phật ! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ ! Phán quan đang xử lý án hồn trẻ tại "thành thác oan khóc".Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn: "tôi hận các ngươi,hận chết các ngươi,vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi,các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không được chết tốt,vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi,ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù".Nó một mực kêu lớn trong đau khổ.Oa ! một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có tâm oán hận thật lớn.Đứa hồn gái này trông có vẻ lớn hơn những hồn trẻ khác,phán quan nói hồn gái này chỉ mới 6 tháng;sau khi cha mẹ biết là con gái,lần thứ hai bị phá thai,hai lần đều là 6 tháng bị phá thai,do đó hồn gái thượng cáo Diêm Vương,Diêm vương phê chuẩn nó tiếp tục nhập thai đòi nợ. Qua đó câu thông với đứa trẻ này xem sao,tôi niệm một câu a di đà phật cho nó,hỏi nó tại sao thống hận cha mẹ như vậy ? hay là thôi đi đừng tìm bọn họ nữa,dù sao bọn họ cũng không muốn có con gái,ngươi đầu thai rồi bọn họ cũng không đối xử tốt ngươi đâu,sao mà khổ thế ? Đứa trẻ này lại kêu khóc oa oa.Nó nói không được,bất luận đi đến chân trời góc bể,cũng phải trả thù,nhất định không buông tha bọn họ,nó nói trong tức giận và kích động rằng bọn chúng đã giết hại nó lần thứ hai rồi;Khi nạo thai lần thứ hai,bác sĩ có nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm,nhưng cha mẹ nó nói quan trọng nhất là giữ cho người lớn an toàn còn đứa nhỏ thì không cần,do đó sẽ sử dụng phương pháp xử lí có lợi cho người lớn. Đứa trẻ gái khóc mà nói tiếp,lúc đó tay chân nó dùng hết sức đá trong bụng mẹ,hy vọng có thể sớm ra ngoài,nhưng bác sĩ đã dùng tay ấn vào đầu nó chích một liều thuốc,sau đó nó đột nhiên cảm thấy toàn thân tê đau không còn sức nữa;rồi bác sĩ dùng kéo cắt đi tay phải hai miếng,dùng kiềm gắp ra,lại cắt đi chân nó 4 miếng,rồi dùng máy hút ra,lúc đó nó cảm thấy lạnh lẽo đến cực đau và nhức xương,thân mình cũng như vậy. Đứa trẻ gái vừa khóc vừa nói: " phần đầu,cái tai và con mắt bị cắt đi từng miếng từng miếng,đặc biệt là cắt đầu rất đau,phần đầu bác sĩ cắt rất nhiều lần,lại dùng cái móc hình dao nhọn móc tôi ra,lại dùng kiềm gắp tôi ra v.v...Mỗi khi bác sĩ cắt tôi một miếng thì thân tôi đau đớn vô cùng,cả người không sức phản kháng,máu chảy liên tục không ngừng,loại đau khổ này tôi vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không quên đi được.Đặc biệt là người bác sĩ phá thai lần này kinh nghiệm lại không được phong phú cho lắm,bà ta động tác chậm hơn người bác sĩ lần đầu,mà còn làm lỡ tay;vốn là có thể cắt ít đi vài miếng,nhân vì bác sĩ lỡ tay làm không tốt nên tạo thêm rất nhiều đau khổ,ví như : cây quậy,máy hút,móc câu v.v...đều dùng nhiều hơn lần trước,tất cả những đau khổ này đều do bọn chúng không cần tôi nữa mà tạo ra.Tôi không gây phiền phức cho bác sĩ,vì bác sĩ có đề nghị sinh tôi ra nhưng bọn chúng không nghe,là bọn nó không cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời,là lỗi của bọn nó,một lần lại một lần muốn tôi chết,tôi vĩnh viễn oán hận cả hai bọn nó,tôi muốn chúng nó không được chết tốt,vĩnh viễn không tha cho chúng nó".rồi lại một lần khóc la trong đau khổ nữa,ôi ! thật đúng là ! thật là tâm oán hận rất nặng nề vậy,xem ra đôi cha mẹ tại dương gian này phải tích cực sám hối vậy,thật ra sinh nam hay nữ có gì khác nhau đâu ! Phán quan nói:"hồn trẻ này đã được Diêm vương nhiều lần phê chuẩn đầu sanh cùng một nhà cha mẹ đòi nợ,lần này hồn trẻ này có thể cầm lệnh bài trú trong tử cung của mẹ.Đợi khi nó thành hình người rồi thì lệnh bài này sẽ ở bộ phận sinh dục của nó,bác sĩ sẽ ngộ nhận nó là nam.Do đó đứa trẻ gái này sẽ được cha mẹ song thân yêu thương trong thời kỳ mang thai,mong chờ nó ra đời;tuy nhiên cuối cùng bọn họ sẽ thất vọng vì sinh ra con gái,đó là phán lệnh của Diêm Vương.Bọn họ không biết an phận giữ mình,phá hoại pháp kỷ âm luật,phạm tội giết người.Đôi cha mẹ này vốn có phước báo khá tốt,nhưng vì có hai lần phá thai,hành vi sát sinh này đã toàn bộ tiêu giảm gần hết phước báo và thọ mạng,sau này lại còn phải chịu đựng sự bất hiếu của trẻ này.Thật ra cũng không phải Diêm Vương phán lệnh cho người cha mẹ này chịu khổ,chỉ có điều tự thân hai người này không tuân thủ định luật vũ trụ là không được giết người;nếu như lúc đầu mang thai bọn họ cho ra đời đứa con nhỏ thì không bị tiêu trừ gần hết phước báo và thọ mạng.Nhân như thế nào,quả như thế đó;bất luận là giết hại chúng sanh nào,tương lai cũng sẽ bị nó giết lại,đoản mệnh,nhiều bệnh là khó tránh.Bất luận thời đại khoa học phát triển mau chóng như thế nào,ba định luật âm đức căn bản của âm luật - cứu mạng người,thành toàn quả phụ thủ trinh tiết,chí thiện không để người biết,3 hạng mục này vĩnh viễn không thay đổi.Tiêu chuẩn thiên địa nhân luân cũng vĩnh viễn không thay đổi,mỗi một sinh mệnh đều có quyền lợi sinh tồn.Tại địa ngục mỗi ngày đều có quá nhiều hài nhi nhân vì phụ mẫu dương gian phá thai nên đến đây trình diện,âm luật sẽ nghiêm trị loại chúng sanh sát nhân này,cho dù khuyên người phá thai cũng sẽ bị giảm phước thọ,nói chi đến tự mình phá thai.Tương phản khuyên người không phá thai thì được tăng phước thọ,mỗi người trong sổ sanh tử tại âm phủ sẽ ghi một đại thiện công đức.Vì làm như thế là lợi mình lợi người". Phán quan tiếp tục chỉ dạy A Ngọc nói: " như nay chúng sanh dương gian đã nghiêm trọng khuyết hãm quan niệm nhân quả,cho rằng đứa trẻ chưa ra đời thì cái gì cũng không biết;nhưng thật ra,sau khi một sinh mệnh thọ thai thì giống y như một con người; duy chỉ có sinh mệnh chúng rất mỏng manh,nhưng chúng có trí nhớ,cũng có thể cảm giác đau khổ. Đặc biệt là khi hồn trẻ đã thành hình người,bọn chúng có thể cảm giác đau khổ mạnh hơn một tầng so với khi thọ thai 1 tháng,như thế mà suy ra.A Ngọc con nghe thử sự tố cáo của hồn trẻ tại"thành thác oan khóc" thì sẽ rõ.Bệnh phụ khoa,đau lưng,đau đầu,các loại tật bệnh khó lành trên cơ thể những bà mẹ phá thai tại dương gian,đa số đều liên quan đến những hồn trẻ này". Xem thử "thành thác oan khóc",đúng là thật sự rất lớn,năng lực của tôi thật không nhìn thấy được biên giới;trong đó tiếng khóc than liên tục không ngớt,nghe muốn điếc tai,đúng là tội nghiệp vô cùng vậy ! Trước khi về đi thăm lại đứa trẻ lúc nãy.Tôi nói: "a di đà phật ! em gái nhỏ à,đừng khóc nữa.nhớ sau khi đầu thai phải hiếu thảo với cha mẹ nha ! rốt cùng mẹ con mang thai 10 tháng cũng khổ lắm,vả lại oan oan tương báo lúc nào mới dừng;nếu như diêm vương đã cho lệnh bài,thì lần này sẽ không bị nạo phá nữa đâu".Đứa trẻ gái tức giận trả lời không được,nói nhất định không tha cho chúng đâu. Tôi nói: "như vậy nha ! nếu như không có lệnh bài của Diêm Vương thì không biết bao giờ con mới đầu thai được,con nên cám ơn Diêm Vương ấy !",nó nghe tôi nói như vậy thì bắt đầu không khóc,giống như là chấp nhận cảm ân diêm vương rồi.Tôi nói: "con nên cảm ân ân đức của Diêm Vương !",nó trả lời:"phải cảm ân Diêm Vương nhưng vẫn không tha cho cha mẹ". "được rồi ! em gái nhỏ,A Ngọc cần phải đi thôi,a di đà phật ! hy vọng con về sau không phát sinh những chuyện không vui nữa,cố gắng bảo trọng nha". Hướng phán quan hành lễ ! đa tạ phán quan ! A Ngọc hôm nay cáo lui trước rồi,ngồi hoa sen trắng quay về ! 19,BÁC SĨ NẠO THAI HIỆN THẾ VÀ TƯƠNG LAI BÁO --ĐỊA NGỤC THÔI LIỆT CẦM HÌNH 10 VẠN NĂM. Khi tôi sống trong cái thành phố này,trên báo chí thường đăng tin một vài thiếu nữ sau khi phá thai bị hôn mê trong nhà,cần xe cứu hộ đưa đi bệnh viện trị liệu.Hoặc giết chết đứa nhỏ mới sinh ra mà bỏ đi,có kẻ không giết mà trực tiếp từ 20,30 tầng lầu quăng đi,đúng là không hiểu nổi nữa.Nguyên nhân là do phong khí trong đương kim xã hội không tốt,các nơi đều là những quảng cáo có ý thức bất lương;dù là quảng cáo bán đồng hồ,cũng cần nhiều người con gái mặc áo hở ngực,còn nói là không cần thiên trường địa cửu,chỉ cần đã từng có nhau.Còn các loại áo lót,giảm béo v.v... quảng cáo thật lố lăng.Nào là những hình ảnh nam nữ vui vẻ ô nhiễm ý thức con người và các loại quảng cáo trong phim thật là quá nhiều,lại thêm vào giới báo chí không ngừng đăng tải đời tư dâm loạn của các ngôi sao thần tượng,lạm phát tình dục,ngoại tình,làm quan niệm đạo đức xuống cấp,dẫn đến sự ngộ nhận của thanh thiếu niên rằng phải như vậy mới là đỉnh điểm của thời đại,cho đến tri thức của thanh thiếu niên về giới tính không đủ,cứ mặc nhiên quan hệ bừa bãi,thật ra là sự đọa lạc của linh tánh. Chính vì bị ảnh hưởng của giới báo chí càng làm cho tình hình phá thai ngày càng nghiêm trọng,càng dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề xã hội,chỉ là mọi người không biết mà xem trọng thôi.Có biết rằng tại Nhật Bổn có ít nhất 2000 cái chùa miếu chuyên môn dùng để cung dưỡng hồn trẻ vậy,mới biết rõ con số phá thai của Nhật Bổn thật kinh người.Còn có Đài Loan cho đến năm 1997 tính đoán mỗi năm số phá thai lên đến 30 vạn lần,năm 1999 số phá thai là 40 vạn,năm 2000 số phá thai là 50 vạn,những con số này là chỉ đại khái nói ra thôi,còn con số thật thì không công khai. Tại nước Mỹ bang Minnesota có nghiên cứu như sau: số lượng thiếu nữ phá thai trong nữa năm tự sát so với số thiếu nữ chưa phá thai là 10 lần.Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra,các thiếu nữ nhiều lần phá thai trong nữa năm có tính nguy hiểm về việc tự sát và thần kinh rối loạn rất cao. Nếu chúng ta thử xem quả báo của việc sát sanh trong kinh phật nói đến thì thật là rất nhiều vậy.Trước tiên xem "kinh ưu bà tắc giới" nói: "nhất thiết chúng sanh,nhân vì sát sanh,hiện tại phải chịu ác sắc,ác lực,ác danh,đoản mệnh,tài vật hao tổn,quyến thuộc phân ly,hiền thánh mắng trách,người không tin dùng,người khác tạo tội,mình bị nạn oan là danh quả báo ác nghiệp hiện tại.Sau khi xả thân,sẽ đọa địa ngục,chịu nhiều khổ não đói khát lâu dài,ác sắc,ác lực,ác danh đẳng sự,là danh quả báo của ác nghiệp đời sau.Nếu được thân người,sẽ chịu ác sắc đoản mệnh bần cùng,là do nhân duyên người ác,làm tất cả ngũ cốc hoa quả đều giảm thiểu,là do một người ảnh hưởng tất cả". Lại xem phật có nói trong "kinh phạm võng": "nhất thiết nam tử là cha ta,nhất thiết nữ tử là mẹ ta,ta đời đời kiếp kiếp bất tòng chi thọ sanh". Phật nói: "phật tử nếu tự mình giết,dạy người giết,phương tiện tán thán việc giết,nhìn giết tùy hỷ,cho đến mắng giết,nhân giết,duyên giết,pháp giết,nghiệp giết,cho đến nhất thiết có mạng sống không được giết,là bồ tát nên khởi thường trụ từ bi tâm,hiếu thuận tâm,phương tiện cứu hộ nhất thiết chúng sanh,mà kẻ tâm ý muốn sát sanh,là phạm tội bồ tát ba la di". Phật trong rất nhiều kinh điển cũng đã từng nói rõ quả báo địa ngục của việc sát sanh. Hiện tại đi đến địa ngục thỉnh vấn phán quan,bác sĩ giúp người ta phá thai có quả báo ra sao ? Mong cầu phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát ! A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng tác lễ ! "hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan những bác sĩ giúp người phá thai bị quả báo ra sao ?". Phán quan nói: " bác sĩ phá thai ở 70 năm trước chỉ cần vào địa ngục kêu la 1000 năm,lá kiếm địa ngục 1000 năm,chu tâm địa ngục 1000 năm,hàn băng địa ngục 1000 năm,bắn mắt địa ngục 1000 năm;cần phải đợi tất cả hồn trẻ bị tổn thương đầu sanh nhân gian thành công thì mới được thoát li địa ngục.Phải xem linh tánh hồi phục ra sao ? mới quyết định lúc nào chuyển sanh nhân gian.Sau khi chuyển sanh nhân gian bị đoản mệnh nhiều bệnh.Một số thường bị tê liệt vai,cổ,tay chân,bị thần kinh,đầu đau,eo lưng đau nhức,chứng động kinh,mãn tính viêm mũi,các loại bệnh phụ khoa,vợ chồng không thể quan hệ,ung thư vú,ung thư tử cung,chứng tiểu đêm v.v...trong một lúc không thể nói rõ toàn bộ bệnh trạng được.Nói chung là bác sĩ phá thai làm đứa trẻ đau khổ như thế nào thì khi chuyển sanh làm người sẽ mượn các loại bệnh tật chịu đựng lại những đau khổ đó,thuốc thang nhân dân không thể trị hết được,trừ phi nghiệp lực này bị tiêu trừ hết,bệnh sẽ hết dần,đây là quả báo của bác sĩ giúp người phá thai ở 70 năm trước. Như hiện nay,quả báo của những bác sĩ giúp người phá thai là lúc còn sống bị giảm toàn bộ phước thọ,vận gia đình,vận sự nghiệp,tài vận toàn bộ bị tiêu trừ hết.Trước tiên xuất hiện đau đầu,eo lưng đau nhức,vai tay đau nhức,thọ chung vào địa ngục thôi liệt thọ báo 10 vạn năm,sau đó được đưa đi các địa ngục đề cập lúc nãy thọ phạt.Hiện tại,bác sĩ giúp người phá thai mỗi ngày con số lưu lượng sát sanh rất lớn,dẫn đến số lượng sinh mạng lớn;không những thế,công cụ hiện tại dùng để phá thai làm tổn hại rất lớn đến hồn trẻ và để lại di chứng nhiều,do đó các bác sĩ phá thai đã gieo xuống ác nghiệp rất nặng. Thật ra,số lượng người cha mẹ sau khi phá thai bị hồn trẻ oán hận trả thù gây chướng ngại rất nhiều; lúc trước con có thấy những đứa hồn trẻ cầm lệnh bài màu vàng,bọn chúng đều là đi tìm cha mẹ báo oán,tức là vấn đề chướng ngại tâm linh.Cho đến mức độ phát sinh tai họa thì rất rộng,nhẹ thì bám vào thân thể trường kỳ bệnh tật uống thuốc,nặng thì nguy hiểm đến tính mạng v.v...,thật ra có rất nhiều đứa trẻ là do tổ tiên của mình đầu sanh đến. A Ngọc con hiện tại đi tham quan địa ngục thôi liệt xem ! sau khi quay về tường tận viết ra để cảnh giác người đời ! Vâng ạ ! cảm ân phán quan ! lập tức tới thôi liệt địa ngục. Tôi phát giác mỗi cái địa ngục có đặc điểm này,còn chưa vào cửa thì đã nghe tiếng kêu rên la lớn đau khổ muốn điếc tai,đó là đặc điểm vĩnh viễn bất biến của địa ngục.Bởi vậy nói địa ngục là nơi thống khổ nhất thì không bao giờ sai,nên đừng bao giờ tới địa ngục.Lúc này tôi nhìn thấy có một số tội hồn bị rất nhiều dạ xoa đuổi chúng vào trong một cái động sắt màu đỏ hình tròn rất là tanh hôi,mỗi người một cái động sắt.Cái động sắt đó rất nhỏ,như thế đẩy mạnh vào,hồn nữ quay đầu chạy,nhưng không có ích gì;dạ xoa rất hung dữ thay ! lớn tiếng quát mắng rồi dùng cây chĩa đầu nhọn đâm vào hồn nữ nhét mạnh vào động sắt,hồn nữ cả người chảy máu,tay chân đứt đoạn,sau cùng toàn bộ cũng bị nhét vào hết;rồi dạ xoa dùng quạt,quạt vào động sắt,hồn nữ hình như không sao,toàn bộ hồi phục rồi.Lúc này dạ xoa lại cầm lên cái móc hình dao nhọn móc hồn nữ ra,nữ hồn đau quá kêu la,thực tế không thể ra được.Dạ xoa lại lấy kéo cắt hồn nữ từng miếng từng miếng ra,máu chảy đầy đất;đợi đến khi mỗi cái bộ phận đều ra ngoài rồi,dạ xoa lại dùng máy hút,hút tất cả bộ phận lại rồi hồi phục tiếp tục hành phạt.Ah ! thật quá thê thảm,không muốn xem nữa,thật là đau khổ quá ! a di đà phật ! ngàn vạn lần đừng làm việc hại người,so với đẻ em bé còn khổ hơn trăm ngàn lần ! Đã vất vả phán quan rồi,A Ngọc xin cáo từ ! ngồi hoa sen trắng về thôi. 20,"ÂM LUẬT" VỚI PHỤ NỮ TRINH TIẾT VÀ HÀNH VI TÍNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN. A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ ! Hôm nay A Ngọc xin thỉnh vấn phán quan,cách nhìn của địa phủ với phụ nữ trinh tiết và hành vi tính dục trước hôn nhân ra sao ? Phán quan nói: "phụ nữ nên chú trọng tam tòng tứ đức.Cái đức này là chỉ trinh tiết.Nếu như phụ nữ sau khi gặp phải hoàn cảnh mất chồng hay li hôn,ôm lòng nhất định thủ tiết cả đời cho đến lúc chết,địa phủ sẽ ghi một thiện công trong sổ sanh tử;nếu tại dương gian không có tội lỗi lớn nào,sau khi chết sẽ được lên cõi trời hoặc được thiện báo nữ chuyển thân nam v.v...Nếu như không giữ trinh tiết thì lúc sống bị giảm phước thọ,làm gương xấu cho đời sau,nhưng phụ nữ hiện tại còn gì là giữ trinh tiết nữa ! Hiện tại xã hội nghiêm trọng khuyết hãm giáo dục nhân quả khác xa giáo dục đạo đức thời cổ xưa,thời xưa phụ nữ cần phải giữ tam tòng tứ đức,phụ nữ cần chú trọng phụ đức,phụ ngôn,phụ công,phụ dung.Người nữ lúc trước từ đi đường,nghi biểu,thanh điệu nói năng đều phải cẩn trọng,mà người nữ thời nay thì đã khác xa rồi.Nữ giới hôm nay đại đa số đều ra xã hội làm việc,bọn họ đều có học lịch cao và hiệu suất làm việc cao,có người làm việc tốt hơn cả nam giới,đã không còn như thời xưa không có tài thì có đức.Do đó phụ nữ hiện tại rất nhiều không có được sự giáo dục tư tưởng của cái đức này nên bị thời đại khoa học phát đạt,ti vi,mạng internet,báo chí làm ô nhiễm mà xem nhẹ trinh tiết. Thân là phụ nữ nhất định phải kiểm điểm,khi thế giới tình cảm của mình bắt đầu thay đổi thì phải cảnh giác,không được làm những việc sai lầm,nếu không sẽ mất đi trinh tiết mà phạm tà dâm;phạm tà dâm tạo ra vô lượng vô biên địa ngục đau khổ ác nhân,ở đây mong nguyện tất cả phụ nữ trong thiên hạ có thể giữ gìn trinh tiết. Cho đến hành vi tính dục trước hôn nhân nghiêm trọng phá hoại ánh sáng linh tánh của chúng ta.Mỗi người lúc được sinh ra đều là thời kỳ đồng trinh,tự thân linh tánh đều là trong sáng,chỉ có điều mức độ trong sáng của mỗi người không giống nhau.Sau đó sẽ tùy theo sự ô nhiễm của nhân gian mà sự trong sáng này sẽ từ từ giảm xuống,thậm chí trở thành đen tối,khi đen tối rồi thì sẽ xảy ra tai nạn,đương nhiên có một số người nhờ vào tu hành mà có thể từ linh tánh đen tối hồi phục lại trong sáng. Thật ra kết hôn là để nhân loại chúng ta có cơ hội nối dòng nối dõi.Hành vi tính dục của nhân luân là để nối dòng mà thực hành,bình thường không thể quá độ,nếu không sẽ làm giảm phước báo thọ mạng.Theo âm luật mà nói,con người phải nghiêm giữ quy ước hành vi tình dục trước hôn nhân để giữ gìn đức hạnh của mình,nhất định phải sau khi kết hôn mới quan hệ.Nếu trước khi kết hôn mà quan hệ là phạm tà dâm,cho dù sao này kết hôn với người đó cũng là vi phạm,sẽ tổn giảm phước báo thọ mạng.Nếu như trước hôn nhân mà quan hệ với nhiều người cũng bị giảm phước thọ,đồng thời gieo nhân địa ngục,còn cụ thể hình phạt thì tùy theo mỗi trường hợp mà định luận. Khi chúng ta quan hệ lần thứ nhất trước hôn nhân thì là lúc mất đi thân đồng tử,sự trong sáng của linh tánh dần dần ảm đạm;sự ảm đạm này làm cho nhiều mặt khác của chúng ta thấp xuống,bao gồm phước báo,tài vận,thọ mạng đều bị tiêu trừ,do đó mọi người nên chú ý vấn đề này,không được vì một chút tình ái xung động của bản thân,muốn làm thì làm,mà lãng phí thân người quí báo được đầu sanh nhân gian,có rất nhiều việc cần phải nhờ vào lúc trẻ thực hiện. Tinh lực tinh thần của chúng ta cần dùng để làm những việc có ý nghĩa,mà không nên để tiêu hao vào trong tình ái chấp trước,không những không có ý nghĩa mà còn bị đọa địa ngục nữa". "được rồi ! A Ngọc hôm nay đến đây là đủ;quay về thôi,lần sau gặp lại". "a di đà phật ! cảm ân phán quan chỉ dạy !" A Ngọc kính lạy cảm ân ! ngồi hoa sen trắng quay về ! 21,"ÂM LUẬT" VỚI Ý NGHĨA SÉT ĐÁNH CHẾT NGƯỜI DƯƠNG. A di đà phật ! A Ngọc kính chào phán quan ! Hôm nay xin thỉnh vấn phán quan: "thời xưa phạm tà dâm bị sét đánh chết,tại sao lại như vậy ? mà không phải dùng phương pháp khác để báo ứng,như sanh bệnh nặng ?". Phán quan nói: "thời xưa bị sét đánh chết do phạm tà dâm gồm có hai nguyên nhân.Một là : minh phủ sử dụng phương thức sét đánh để trừng phạt chúng sanh tà dâm,để mượn điều này Làm cho chúng sanh dương gian biết tà dâm sẽ dẫn đến kết quả không được chết tốt,là một loại phương thức trừng phạt có thể nhìn thấy được,làm cho hữu tình chúng sanh có thể cảnh giác lẫn nhau.Hai là: bản thân kẻ phạm tà dâm tự thân dâm niệm quá nặng,không biết hối cải,tạo ra tà dâm và các loại nghiệp ác khác chiêu cảm sét đánh;thọ chung vào địa ngục chịu vạn kiếp địa ngục khổ,không có ngày ra. Lôi thần thật ra là một vị chánh thần của thiên giới,ông ta chuyên môn phụ trách lúc mưa xuống hay khi thời tiết không tốt đánh sét điện,cho đến sét điện đánh bao nhiêu lần đều có quy định.Nếu như bị sét đánh chết thì tuyệt không phải ngẫu nhiên,nhất định là Lôi thần nhận được văn kiện của âm phủ trong ngày nào giờ nào,địa chỉ nào,nhà nào,người nào sẽ bị lộ thiên sét đánh chết.Thường thì trước khi đánh chết,lôi thần sẽ đánh tiếng sét trước rồi mới bắt ra ngoài đánh sét điện giết chết.Vì sao phải bắt tội hồn ra ngoài lộ thiên đánh chết ? nhân vì sét điện sẽ tạo ra lửa cháy,không thể thương tổn người vô tội,do đó đa số trường hợp là bắt ra ngoài rồi mới tiến hành trừng phạt. Thời xưa,rất nhiều án lệ bị sét đánh đều là loại trừng phạt này.Lúc xưa,người phạm tà dâm không nhiều như hiện tại,thời xưa một lần đánh sét có thể chấn động được rất nhiều chúng sanh tu tâm dưỡng tính,mà lòng người hiện tại đã không còn thuần lương như người xưa rồi. Vạn ác dâm đứng đầu,bách thiện hiếu vi tiên.Kẻ tà dâm ngoài tự thân phước thọ bị tổn giảm,còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội,hại người hại mình,cũng thuộc vào loại hành vi bất hiếu,cổ kim trong ngoài đã có biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đoạn mất tiền đồ cũng chỉ vì tà dâm. Tà dâm sẽ làm người đọa lạc,mê mất tâm tánh,kẻ trầm mê thậm chí tử vong.Minh phủ âm luật pháp tắc rất thiện đãi kẻ hiếu thuận,mà nghiêm trừng kẻ phạm tà dâm.Ở đây phụng khuyến mọi người nghiêm trì nhân nghĩa lễ trí tín,hành thiện tích đức cho nhiều,giữ gìn linh tánh của mình luôn trong sáng,đừng tạo nhân ác địa ngục". A Ngọc cảm ân phán quan ! ngồi hoa sen trắng quay về ! 22,CỨU LẠI THỂ NGUYÊN DƯƠNG CỦA CHÚNG SANH - QUAN ĐIỂM QUYỀN UY CỦA MINH PHỦ ĐỐI VỚI VẬT PHẨM SẮC TÌNH TẠI NHÂN GIAN XỬ LÝ RA SAO. Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát. A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan tác lễ ! Hôm nay muốn hỏi phán quan: " xử lý vật phẩm sắc tình cùng hủy diệt các vật phẩm này,công đức ra sao ? Phán quan nói : "vật phẩm sắc tình nhất định phải hủy diệt,loại vật phẩm này không thể để lại nhân gian,nhất định phải triệt để diệt tuyệt,chỉ cần có những vật phẩm này thì linh tánh tiên thiên của con người sẽ bị ô nhiễm,mà những ô nhiễm này trực tiếp hay mau chóng hủy diệt sự quang minh của linh tánh tiên thiên. Mỗi người ra đời đều đem theo nguyên dương tiên thiên chí thuần chí dương,là trong sáng vậy.nếu như sự trong sáng đó bị ảm đạm và mất đi thì sinh mạng cũng đi đến điểm cuối cùng rồi.Có người nghĩ rằng xem thử thôi,chỉ cần không hành động thì xem như một loại tri thức vậy,giáo dục giới tính,thật ra quan niệm này là sai rồi. Vật phẩm sắc tình một lần cũng không được xem,cho dù xem một lần cũng bị ô nhiễm ánh sáng của linh tánh,đồng thời gieo hạt giống sắc tình vào trong tâm rồi,sau này có cơ hội gặp phải thì khó lòng khống chế được tâm tính giao động. Sắc tình vật phẩm nếu để cho thanh thiếu niên thuần dương thể xem rồi,tâm tính của bọn chúng nhất định giao động,chỉ có điều mức độ giao động của mỗi người không giống nhau.Đặc biệt là thời đại máy vi tính kỹ thuật cao hiện tại,trang web sắc tình thật không biết sợ gì mà hoành hành,có loại tâm tính một khi phát tác không thể khống chế nổi,dẫn đến thủ dâm v.v...,nguyên dương chí thuần lập tức mất đi.Cho dù không hoàn toàn mất đi hết cũng âm thầm mất đi một ít,dần dần cũng dẫn đến phạm tà dâm. Sắc tình vật phẩm nghiêm trọng phá hoại đạo đức trinh tiết của con người,làm chúng sanh mất hết liêm sĩ,đạo đức bại hoại,hiện đời tổn phước thọ,làm nhục tổ tiên,đoạn tuyệt đời sau,càng tạo ác báo địa ngục,tương lai vào trong địa ngục chịu đau khổ cực lớn. Phần trước đã có nói rõ quả báo địa ngục vô lượng vô biên đau khổ vì phạm tội tà dâm,thật là không có ngày ra,rất nhiều người nhà tan cửa nát cũng vì tà dâm dẫn đến.Vật phẩm sắc tình chính là tên đầu sỏ dẫn đến phạm tà dâm,nó độc hại nhân tâm,diệt thiên lý,loạn nhân luân,còn độc hơn thuốc độc tại nhân gian,độc hại tuệ mạng linh tánh của người.Thuốc độc có thể hủy diệt sinh mệnh một người,còn vật phẩm sắc tình hủy diệt thể thuần chân nguyên dương,sớm hơn kết thúc sinh mạng,vào địa ngục thọ vô lượng vô biên hình phạt.Dù cho không dễ gì mà ra khỏi được địa ngục cũng còn rất nhiều quả báo tà dâm phải tiếp tục đền trả.Ví như: bị mắc nhiều loại bệnh liên quan đến phạm tà dâm,còn đủ loại đau khổ về mặt tâm linh không thể nói hết được. Nếu như có tiền,chúng sinh nên mua những vật phẩm này đi thiêu hủy,nếu là nhà xuất bản và tiệm sách thì không được phát hành hoặc bán những vật phẩm sắc tình,nếu là đạo diễn hoặc diễn viên thì không được quay hay đóng phim sắc tình,nếu là tác gia,họa gia hay người làm sách đều không được viết sách hay vẻ tranh sắc tình.Nếu là chủ công ty hoặc thủ lãnh một vài khu vực hay là vua,gồm những người có sức ảnh hưởng lớn,đều phải ngăn cấm sự tồn tại của vật phẩm sắc tình,khi biết có vật phẩm sắc tình thì phải lập tức triệt để thiêu hủy.Nếu không có tiền lại không có những điều kiện như trên,thì nên tùy hoàn cảnh nhân duyên tận lực khuyên nói những người liên quan tiêu hủy vật phẩm sắc tình. Nếu có bất kỳ chúng sinh nào tìm đủ mọi cách phá hủy vật phẩm sắc tình,hiện đời sẽ được tăng phước tăng thọ,được người cung kính,tiền tài đầy đủ,trí tuệ tăng trưởng.Nếu là người tu hành,tâm nguyện như pháp cầu ra khỏi thế gian,sẽ được như nguyện,từng bước từng bước tiến bộ,trong sổ sanh tử thiện ác ghi lại một đại thiện công đức,nhờ vào đại thiện công đức này có thể miễn trừ ác nhân địa ngục đã gieo lúc trước,còn cụ thể thì phải nhờ phật bồ tát cùng nhân viên cao cấp ở minh phủ phán xử. A Ngọc ! hôm nay đến đây là đủ,mau về viết ra cho mọi người đọc". "dạ vâng,A Ngọc cảm ân phán quan". Ngồi hoa sen trắng quay về ! 23,CON ƠI ĐỪNG KHÓC - PHÁN QUAN GIẢI THÍCH TƯỜNG TẬN PHƯƠNG PHÁP BÙ ĐẮP TỘI PHÁ THAI. A di đà phật ! A Ngọc đảnh lễ phán quan ! Hôm nay xin thỉnh vấn phán quan:"phương pháp bù đắp tội phá thai và chư vị xem vấn đề bù đắp này ra sao ? Phán quan nói: " bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến cha mẹ phá thai ở dương gian,chỉ cần phá thai thành công,tức là sát nghiệp đã thành,địa ngục sổ sinh tử sẽ ghi lại năm nào tháng nào giết một đứa trẻ nhỏ,thọ chung sẽ vào địa ngục minh phủ đại điện thọ xét trị tội.Còn nếu như do hồn trẻ không đủ phước báo đầu sanh nhân gian thì đôi cha mẹ này khỏi phải vào địa ngục thọ phạt,nhưng phải sám hối nghiệp lực tự thân,phước báo mỏng cạn,không có cách nào đem đứa trẻ dẫn đến nhân gian.Sám hối hồi hướng hy vọng hồn trẻ sớm ngày siêu thăng đầu sanh thiện đạo.Tất cả đều có nhân quả liên đới quan hệ,hồn trẻ có thể nhập thai đều do ngàn vạn nhân quả thiện ác nghiệp lực trong đời quá khứ thành tựu.Còn như giữa đường yểu mạng là do định nghiệp của âm luật khó lòng thay đổi được,việc này là do hồn trẻ và cha mẹ đã phạm nhiều sát nghiệp,trộm cắp,tà dâm trong quá khứ mà dẫn đến. Phá thai làm hồn trẻ rất đau khổ,đại đa số là nếu hồn trẻ chịu bao nhiêu đau khổ thì sau này cha mẹ phải chịu lại bấy nhiêu đau khổ.Còn hai nhân tố đưa đến thời gian phạt tăng gấp đôi: nếu thời gian cách xa quá thì tăng gấp đôi,thời gian tính từ lúc phá thai.Nếu như cha mẹ không tin nhân quả nghiệp báo tuần hoàn,một mực không sám hối,xem như không chuyện gì xảy ra mà hồn trẻ thì tại địa ngục "thành thác oan khóc" đau khổ rơi lệ,thọ khổ oán hận,lúc đó cái khổ của hồn trẻ một mực kéo dài,oán hận thì ngày càng sâu dày.Có tình huống vì cha mẹ tại dương gian phước báo lớn,tạm thời còn chưa lập tức thọ báo,phải đợi bọn họ hưởng hết phước báo thì mới thọ báo,có khi phải đợi đến kiếp sau mới thọ báo,tình huống này thì thời gian tương đối dài.Nhưng âm luật nhân quả của địa phủ thì vĩnh viễn không do thời gian thời đại,gương mặt thay đổi mà sai loạn.Không phải không báo,chỉ là thời gian chưa đến,nhân quả định luật tơ hào không sai,nhân quả nghiệp lực về thời gian toàn bộ sẽ hồi báo lại cho người cha mẹ phá thai.Do đó chỉ cần có phá thai qua thì nhất định phải khởi tâm chân thật mà sám hối,đối mặt,giải quyết vấn đề này,nếu không sẽ bị hồn trẻ đòi nợ trả báo,cũng khó thoát được âm luật vô tình. Thứ hai là gặp phải hồn trẻ đặc biệt cố chấp phải gia tăng gấp đôi thời gian thọ phạt.Cha mẹ tại dương gian sau khi phá thai,đặc biệt là người mẹ sẽ bị tội nặng hơn,vì người mẹ là người quyết định sau cùng có phá thai không.Có rất nhiều người mẹ tại dương gian đến giây phút cuối cùng lại không muốn phá thai,người mẹ này lại tích lũy được công đức thiện công cứu một mạng.Nhưng đối với hồn trẻ đặc biệt cố chấp thì đa số đầu thai để đòi nợ,lại không may gặp phải số mệnh bị phá thai,ác duyên này càng kết càng dày.Khi đầu thai đến thì oán hận đã rất nặng rồi,nay lại thêm vào oán hận bị phá thai,ác duyên càng ngày càng nhiều thì khi thọ báo sẽ tăng gấp đôi. Cho đến phương pháp bù đắp tội phá thai có hai cái : một là nhờ vào nội lực tức là tâm niệm chân thành sám hối để hóa giải,hai là nhờ vào ngoại lực tích phước hành thiện để từ từ giảm đi sự oán hận của hồn trẻ,chỉ có hai cách này để bù đắp.Mỗi một trường hợp cần thời gian dài ngắn khác nhau không thể nói trước được.Đương nhiên là phá thai càng nhiều thì thời gian càng dài,nhân vì mỗi lần phá thai đều là kết ác duyên với hồn trẻ.Còn mức độ ác duyên sâu cạn thì phải xem nghiệp lực kiếp quá khứ của bản thân cha mẹ và hồn trẻ này.Nếu là thiện duyên thì còn tốt,nó đến báo ân,tự nhiên ngày sau phiền phức sẽ giảm thấp nhưng do phá thai mà làm hồn trẻ sản sinh đau khổ,nên vốn là thiện duyên chuyển hóa thành ác duyên.Còn nếu là ác duyên mà đến thì sẽ vì hành vi phá thai mà trên tuyết còn thêm sương,oán hận càng nhiều hơn.Mỗi lần phá thai thì hồn trẻ sẽ chịu đau khổ cực lớn,còn mức độ bao nhiêu thì tùy trường hợp,căn bản là tùy theo thai nhi lớn hay nhỏ,càng lớn càng đau khổ,oán hận càng mạnh. nghiệp lực phá thai sản sinh qua nhiều phương diện.Những hồn trẻ bị phá thai trước mắt đa số là do phạm tà dâm dẫn đến,đó là vấn đề nghiêm trọng sở tại.Nghiệp lực phá thai liên quan tới những người : cha mẹ,bác sĩ,người khuyên người ta phá thai thành công,đều phải chịu quả báo địa ngục.Nếu như phá thai một đứa trẻ,thì cần phải xem tâm oán hận và tâm chấp trước của hồn trẻ này có sâu nặng không,nhưng bất luận sâu hay cạn thì ác duyên đã kết thành."cởi dây cần phải có người cột dây",bất luận phá thai do nguyên nhân nào,phụ mẫu dương gian nhất định phải sinh tâm đại sám hối,mỗi ngày sau khi phá thai phải ôm lòng chí thành hướng về đứa trẻ cầu tha thứ,qua việc làm này có thể giảm bớt oán hận của hồn trẻ.Hồn trẻ vì là hồn nên chúng có tha tâm thông,có thể biết được tâm niệm của cha mẹ tại dương gian,do đó cần phải thật lòng.Nếu như chỉ là việc làm hình thức,không thật lòng sám hối,thì cũng vô ích mà thôi,nhất định phải lấy tâm chí thành,đủ chân thành và khẩn thiết mỗi ngày thực hiện.Lúc ban đầu sẽ có rất nhiều cảm giác không thoải mái,thường bị đau đầu,đau ngực,đau tay chân,eo lưng đau nhức,tâm hồn thường khẩn trương không nói hết được,tùy theo mỗi người.Có số ít người cha mẹ phải chịu một số bệnh tật,thân thể đặc biệt đau đớn tùy vào nghiệp lực của hồn trẻ.Như trên đã nói,trên căn bản mỗi người cha mẹ đều sẽ sản sinh cảm giác đau đớn,có người bị toàn bộ các chứng đau như trên nói,có bộ phận người cha mẹ nghiệp lực phá thai không nặng lắm,tức là không cố ý phá thai,là nhân vì thai nhi tự thân phước báo không đủ đầu sanh nhân gian mà dẫn đến phá thai,loại cha mẹ này sẽ dễ chịu hơn,nhưng cũng cần sám hối,để hồn trẻ sớm ngày siêu thăng.Nhân vì hồn trẻ trong địa ngục,bọn chúng sau khi bị phá thai thì phải sống trong "thành thác oan khóc",bi ai phẫn nộ mà đợi Diêm Vương sớm ngày xét xử phát lệnh bài địa ngục màu vàng.Khi được lệnh bài này,bọn họ có thể đến nhân gian báo thù,đến lúc đó cha mẹ tại nhân gian vận số nhất định sẽ toàn bộ xuống cấp,công việc,sự nghiệp,sức khỏe,quan hệ nhân sự v.v... toàn bộ xuất hiện các loại chướng ngại. Tại vì nhân gian mỗi ngày có quá nhiều người cha mẹ phá thai,dẫn đến dương gian xuất hiện rất nhiều chứng bệnh,ví dụ: bệnh đau nữa đầu không trị được,bệnh phụ khoa đeo bám mãi,bệnh đường sinh dục,tinh thần suy sụp v.v...loại bệnh này nhất định phải nhờ vào sức sám hối chân thành,hành thiện tích đức mới giải quyết được,nếu không thì chỉ là lãng phí tiền bạc thời gian và thuốc thang thế gian,còn có thể cả đời không giải quyết được,phải kéo dài đến kiếp sau tiếp tục đền trả nghiệp lực chưa xong.Việc này phải bù đắp trên tâm niệm,khởi tâm động niệm của con người rất quan trọng vậy.Một ý niệm của con người đủ để xuyên suốt không gian và thời gian,thành tựu việc thiện ác.Nhớ rằng sau khi phá thai phải thật lòng sám hối,chứ không phải tốn tiền mời người khác giúp mình niệm kinh sám hối.Tại dương gian có rất nhiều nơi bái tế hồn trẻ,thật ra phần lớn không có công hiệu,chỉ làm lãng phí tiền bạc. Người cha mẹ phá thai một mặt mỗi ngày phải chí thành hướng về hồn trẻ cầu sám hối,mặt khác phải tự niệm "kinh địa tạng" hay kinh điển phật giáo nào khác cũng được,nếu năng lực cho phép có thể phóng sinh hồi hướng hồn trẻ.Phá thai là hành vi sát sanh,tụ tập ác nghiệp,chiêu cảm đau khổ,mỗi người mẹ sau khi phá thai trong lòng nhất định sản sinh một loại vô minh cắn rứt.Loại cắn rứt này do nghiệp lực của việc phá thai dẫn đến,cần phải cố gắng sám hối trong lòng,cầu cho hồn trẻ tha thứ mà giải quyết thanh trừ.Có một vài người mẹ nói là không có,thật ra không phải là không có,chỉ vì tập khí phiền não của bọn họ quá thô nặng mà che mờ đi cảm giác.Phóng sanh tức là cứu mạng,có thể chiêu cảm may mắn.Khi phóng sanh,những sinh mạng được phóng sanh là vui mừng và cảm ân vậy,lại có thể kết thiện duyên,nên phóng sanh hồi hướng cho hồn trẻ sớm ngày ly khổ đắc lạc,siêu thăng tịnh thổ. Địa phủ cũng rất xem trọng phương pháp bù đắp tội phá thai.Dương gian trước mắt đã đi đến thời đại tà dâm mê loạn rồi,mà tà dâm đem lại hậu quả -- phá thai đã biến thành chuyện ăn cơm thường ngày của người trẻ tuổi.Cũng vì tà khí của tà dâm,oán khí của phá thai tràn ngập nhân gian,nghiêm trọng ảnh hưởng sự quân bình của tự nhiên giới,tất sẽ chiêu cảm thiên tai nhân họa giáng lâm. Âm phủ minh vương phán lệnh,tất cả những chúng sinh dương gian thật lòng sám hối xử lý việc phá thai,phát nguyện từ đây tự mình vĩnh viễn đoạn trừ hành vi phá thai,còn đem tin tức này nói cho người khác biết,ngăn cản người phá thai,lấy công chuộc tội,âm phủ sẽ ghi mỗi người một đại thiện công trong sổ sanh tử,còn miễn trừ hình phạt nghiệp báo địa ngục của tội phá thai,chi tiết cụ thể thì còn tùy vào mỗi trường hợp mà định luận". "Được rồi ! A Ngọc,hôm nay đến đây là đủ,mau về viết sách đi !". A di đà phật ! A Ngọc đảnh lễ cảm ân phán quan rồi ! ngồi hoa sen trắng về thôi ! 24,CON ƠI,MẸ YÊU CON MÀ ! --PHÁN QUAN LỜI NẶNG TÂM MỀM,CHỈ DẠY THIÊN HẠ TẤT CẢ NGƯỜI MẸ ! Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát ! A di đà phật ! A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng hành lễ ! Phán quan nói : "A Ngọc ! con đã một khoảng thời gian không có đến đây rồi !". "đúng vậy,phán quan ! A ngọc xấu hổ,gần đây việc phàm bận rộn.Phải học phán quan ngày đêm vì chúng sanh phục vụ,sau này sẽ đến nhiều hơn vậy". A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan mấy vấn đề liên quan đến hồn trẻ bị phá thai. " xin hỏi phán quan,công đức người mẹ dương gian phá thai niệm kinh và phóng sanh,thì hồn trẻ tại thành thác oan khóc có nhận được không ? niệm kinh nào tốt nhất ? phải niệm bao nhiêu lần mới có hiệu quả ? hồn trẻ sau khi nhận được rồi sẽ đi về đâu ? người dương có nên đặt bài vị hồn trẻ,thắp nhang,cho nghe kinh trong nhà hay tại phật đường không ? làm như vậy có ích lợi gì chăng ? hồn trẻ trong thành thác oan khóc có lớn lên không ? bọn chúng duy trì sự sống bằng cách nào ?". Phán quan trả lời nói : "có thể nhận được.Chúng tôi sẽ căn cứ vào tất cả việc thiện đã làm bởi cha mẹ dương gian và quyến thuộc chỉ định hồi hướng để phân chia cho hồn trẻ,ví như : phóng sanh,niệm kinh,cúng phật,bố thí,xây cầu,đắp đường v.v...Nếu như công đức lớn,phân chia cho hồn trẻ tương đối khá một chút;còn công đức nhỏ thì phân chia cho hồn trẻ cũng ít đi một chút.Công đức của mỗi việc thiện là lớn hay nhỏ liên quan đến điểm xuất phát của người hành thiện.Người hành thiện lúc hành thiện là vì giúp đỡ chúng sanh thoát khổ được vui,cứu khổ cứu nạn,tuyệt không có tơ hào ý niệm cần đối phương hồi báo cho mình,sau khi hành thiện tâm không chướng ngại,công đức không cầu tự được,mà còn có thể đạt được công đức vô lượng vô biên.Nếu dùng công đức vô lượng vô biên này hồi hướng cho hồn trẻ tại thành thác oan khóc,hồn trẻ bị phá thai trong 49 ngày tất có thể siêu thăng thiện thú.Nói đến sự phân chia công đức,nếu có 7 phần công đức thì người hành thiện tại dương gian được 6 phần,địa phủ hồn trẻ được 1 phần". "cho chí niệm kinh thì niệm "kinh địa tạng" là thích hợp cho việc siêu độ vong linh nhất. Địa Tạng bồ tát đại từ đại bi phát nguyện: "địa ngục không trống,thề không thành phật".Địa Tạng bồ tát và chúng sanh địa ngục rất có duyên,ít nhất niệm 49 lần.Đây là cách giúp siêu thăng nhanh nhất trong ghi lục của địa phủ chúng tôi,tức là niệm 49 lần "kinh địa tạng",lại thêm phát đại nguyện hành thiện thì sẽ mau chóng giúp hồn trẻ siêu thăng rồi,có người mẹ tại dương gian cũng làm như vậy và đã thành công,người mẹ này về sau cũng trở thành một người tu hành thanh tịnh lợi mình lợi người.Sau khi phá thai từ ngày thứ nhất tính ,cho đến 49 ngày sau đã được siêu thăng,nhưng người như vậy tại dương gian cực kỳ ít,có thể nói là trong vạn người chỉ có một mà thôi.Trước mắt,những hồn trẻ đến địa phủ gần như không ai nhận lãnh,những người thật lòng sám hối thật quá ít đi ! rất nhiều người cho rằng không nhìn thấy thì không có chuyện gì,thật ra là sai vậy.Những hồn trẻ này mỗi ngày trong thành thác oan khóc đều sống trong đau khổ.Cha mẹ của chúng một mực không chịu phát tâm hóa giải oan kết này,oán hận này sẽ tùy theo thời gian trải qua mà gia tăng.Khi phước báo của cha mẹ tại dương gian hết rồi,khi nhân duyên hội tụ,hồn trẻ nhất định sẽ tìm đến báo oán.Mà âm luật của địa phủ cũng không tha cho,đến lúc đó thì thật là cam tận khổ lai.Cho đến chịu khổ ra sao thì một lời khó nói hết,từ đầu đến chân đủ loại bệnh đều có thể phát sinh,thậm chí tan nhà nát cửa v.v...". "mỗi một hồn trẻ cần lượng công đức cũng không giống nhau,vì ân oán của mỗi án khác nhau,tự nhiên thời gian hóa giải cũng có khác.Nếu như đến báo ân thì sẽ đỡ hơn,nhưng cũng sẽ vì phá thai mà sản sinh oán hận mới,do đó mà nói ân ân oán oán đeo bám mãi.Bọn chúng lúc nào cũng sẽ đang tạo ra ân ân oán oán mới,nếu là báo oán thì lại như trên tuyết thêm sương,khổ không thể nói". "sau khi hồn trẻ nhận được công đức,sẽ tùy theo nghiệp lực của tự thân mà siêu thoát khỏi địa ngục thành thác oan khóc,tình huống siêu thăng đại khái chia làm 3 loại: thứ nhất,phước báo nhiều và mượn cơ hội công đức này siêu thăng tây phương tịnh thổ,nhưng loại hồn trẻ được siêu thăng tịnh thổ này cực kỳ ít.Thứ hai,được siêu thăng cõi trời làm thiên nhân.Thứ ba,siêu thăng cõi người.Bất luận là siêu thăng tây phương tịnh thổ,cõi trời hay nhân gian đều sẽ căn cứ vào phước báo tự thân hồn trẻ mà có phân biệt cao thấp.Tây phương tịnh thổ có 9 phẩm hoa sen khác biệt,cõi trời có dục giới,sắc giới,vô sắc giới khác biệt,cõi người có phú quí bần tiện khác biệt.Hồn trẻ sau khi nhận được công đức rồi đi về đâu là phải xem cha mẹ phá thai tại dương gian công đức nhiều hay ít,có đủ công đức để chia cho hồn trẻ siêu thăng không.hồn trẻ càng sớm siêu thăng dương gian,tai nạn của cha mẹ phá thai sẽ sớm được giải quyết.Nguyện dương gian tất cả cha mẹ từng phá thai mau chóng phát tâm sám hối ác nghiệp,hành thiện tích đức cho nhiều,siêu độ cốt nhục tội nghiệp của mình trong thành thác oan khóc. "Nói đến vấn đề an bài vị cho hồn trẻ,dương gian phụ mẫu không cần để trong nhà,như thế sẽ kéo dài sự siêu thăng của hồn trẻ,thậm chí làm cho vong khác nhập vào bài vị.Cho đến phật đường an bài vị,thắp nhang,nghe kinh,làm như vậy thì cũng có hiệu quả;Nhưng phật đường cần phải thanh tịnh như lí như pháp,mới có được công hiệu siêu thăng.Hiện nay dương gian có rất nhiều phật đường tự xưng có cao tăng,pháp sư chấn giữ,chuyên môn siêu độ hồn trẻ v.v...nhưng xem kỹ thì cũng chỉ là những kẻ lừa gạt kiếm tiền,chỉ làm người bị lãng phí tiền bạc,lãng phí thời gian và tinh thần tinh lực,thậm chí chiêu cảm yêu ma nhập thân.Nhân vì hồn trẻ bị phá thai rất oán hận cha mẹ chúng,tự mình kết tự mình giải,thay vì đem tiền cho người sám hối giúp,không bằng tự mình thật lòng sám hối thì có công hiệu mau hơn nhiều". "khi hồn trẻ bị phá thai đến thành thác oan khóc,đa số sẽ hiện hình đứa trẻ 6 tháng tuổi tại dương gian,sau đó sẽ giữ nguyên hình như vậy cho đến lúc đầu thai hay siêu thăng.Hồn trẻ tại thành thác oan khóc sống nhờ vào xúc thực.Nếu dương gian cha mẹ có bái tế hồn trẻ,hồn trẻ sẽ hút tinh hoa của đồ ăn;Nhưng đáng tiếc là những hồn trẻ bị bỏ rơi này không cách nào được bái tế,sống cùng với chúng chỉ là đau khổ,vì thế bọn chúng đau khổ khóc to mỗi ngày.Sự oán hận của hồn trẻ sẽ không ngừng âm thầm tiêu hao phước đức của cha mẹ chúng,đợi đến khi cha mẹ dương gian chết rồi thì lại tiếp tục một đoạn ân oán đeo bám nữa.Do đó phụng khuyến tất cả chúng sinh dương gian không nên phá thai.Phàm là người phá thai,nhất định phải hành thiện tích đức,rộng tạo thiện công,lấy công chuộc tội.Nếu lấy tin tức này nói cho người khác để kẻ có tội thật lòng hối ngộ thì minh phủ sẽ giảm nhẹ tội lỗi của người truyền bá". A Ngọc hợp chưởng cảm ân phán quan ! ngồi hoa sen trắng về thôi ! 25,NƠI ĐẾN CỦA KẺ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI - LIÊN TƯỞNG ĐẠI ĐỊA NGỤC. Cảm ân phật bồ tát từ bi cứu độ ! phật bồ tát niệm niệm cũng đều vì chúng sanh.Nhân gian đã qua 24 giờ rồi,A Ngọc ngồi hoa sen trắng lại đến địa ngục lần nữa.Địa Tạng bồ tát còn đang cứu độ chúng sanh trong địa ngục,thì ra pháp hội nhân quả hôm qua còn chưa tan vậy ! Quá vui mừng gặp được Địa Tạng bồ tát,A Ngọc thay hư không pháp giới tất cả chúng sanh đảnh lễ địa tạng bồ tát ! phật quang của bồ tát tràn đầy hư không,thanh tịnh vô cùng,mát mẻ vô cùng,từ bi vô cùng.Làm tôi nghĩ đến "kinh hoa nghiêm" phật nói : "thế gian vô ngại thanh tịnh từ,nên phóng đại quang minh bình đẳng phổ chiếu;tràn ngập hư không thanh tịnh từ,cứu hộ chúng sanh không nơi nào không đến;pháp duyên thanh tịnh từ,nên chứng ư như như chân thật pháp;vô duyên thanh tịnh từ,nên nhập ư bồ tát ly sanh tính;nhiêu ích thanh tịnh từ,nên tùy hữu sở tác đều làm hoan hỷ.Không mệt mỏi thanh tịnh bi,nên thay tất cả chúng sanh chịu khổ mà không mệt;thọ sanh nơi khó thanh tịnh bi,nên vì độ chúng sanh;thiện thú thọ sanh thanh tịnh bi,mà thị hiện vô thường; vì tà định chúng sanh thanh tịnh bi,nên lịch kiếp bất xả hoằng nguyện.Tu bồ tát hạnh tương tục không dứt,để đại bi tâm nhiếp thủ chúng sanh". Địa tạng bồ tát đúng là vô duyên đại từ,đồng thể đại bi,bồ tát trong thanh tịnh từ bi phật quang có vô lượng pháp âm.A Ngọc cũng muốn học tập địa tạng bồ tát đại từ bi tâm vì chúng sanh phục vụ.Nhân được thanh tịnh từ bi quang của địa tạng bồ tát gia trì làm cho địa ngục trở nên mát mẻ. A Ngọc muốn nói rõ với đại chúng là địa ngục rất rộng lớn mà còn chia làm nhiều loại.Trước mắt những địa ngục tà dâm mà tôi đã tham quan.Gọi "tà dâm địa ngục" là chỉ tên gọi nói chung,là một trong cái đại địa ngục lớn.Phía dưới tà dâm địa ngục là 18 cái địa ngục nhỏ,trong 18 cái địa ngục nhỏ có phạm tội tà dâm tính chất không giống nhau và thọ tội báo không giống nhau.Có người một đời chỉ phạm qua tội phi thời (tức là mồng một,15,sáu ngày chay,ngày phật bồ tát đản sanh và ngày chư thiên thần tuần thị nhân gian thiện ác,ban ngày,ngày vui của người thân,ngày đám giỗ hay lúc nam nữ song phương thân thể có bệnh hành dâm),phi địa (tất cả nơi rời khỏi trung tâm giường ngủ của vợ chồng,cho dù là nam đứng trên đất còn nữ nằm trên giường cũng là vi phạm,nói chi đến những nơi khác),phi khí (trừ sản đạo của người nữ,những bộ phận khác đều là vi phạm),thì phải bị thọ báo nuốt viên sắt.Thật ra trong mỗi địa ngục đều thọ hình phạt rất đau khổ vậy. A Ngọc hướng phán quan hành lễ ! hôm nay muốn thỉnh giáo phán quan vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái.Phán quan nói : "đồng tính luyến ái cũng là phạm tội tà dâm,thọ chung vào tà dâm địa ngục,liên tưởng địa ngục thọ phạt 500 năm.nếu còn phạm những tội tà dâm khác thì phải đến những địa ngục tà dâm khác thọ báo". Lúc này,phán quan lập tức dẫn tôi đến liên tưởng địa ngục,nam nữ tội hồn ở đây đều chịu chung quả báo như nhau.Tôi nhìn thấy thời gian thọ hình người cây của hồn nam nữ đều khác nhau,trong đó có một nam hồn tôi quen biết,không phải là BLX sao ? vì anh ta là một ca sĩ rất nổi tiếng,lúc sống mở qua rất nhiều đại nhạc hội,có rất nhiều fan hâm mộ.Lúc đó nhìn thấy anh ta đang suy nghĩ việc gì,có một cây hình người chạy đến,sau khi thấy rồi thì anh ta vui vẻ nắm tay với cái cây này,ôm hôn thân mật.Cái cây lập tức dùng dây cành cột anh ta lại và dùng cành cây đánh vào đầu.Khi anh ta bị đánh đến cả đầu đầy máu,chết ngất đi thì lá cây thổi một cái làm anh ta từ từ hồi phục,lúc này cây hình người đã đi mất. Xem đến đây,tôi thỉnh vấn phán quan,có phải sau khi cây chạy đi rồi thì hình phạt xem như đã kết thúc ? Phán quan nói : "không phải ! vì đồng tính luyến ái là một loại sai lầm trên tư duy.Lúc nãy con nhìn thấy những hồn đó,toàn là sau khi suy nghĩ chiêu cảm cây hình người chạy đến.Có người nghĩ chậm một chút,chứng tỏ loại ái dục này khá nhẹ;nghĩ mau một chút là nặng hơn. Xin hỏi phán quan: "có phải tội hồn khi không suy nghĩ thì khỏi phải thọ báo không ?". Phán quan nói: " nếu như khi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nữa thì có thể thoát khỏi địa ngục,tất cả nhất thiết nghiệp báo đều do điên đảo vọng tưởng mà ra.Ngoài ra có một bộ phận kẻ đồng tính có nghiệp địa ngục khá nhẹ,ví như thân hiện tại là nam nhưng trong nhiều kiếp trước hắn là thân nữ,nay chuyển thân nam,trong tiềm thức của hắn chứa đựng tư duy của nữ tính không chuyển qua được,do đó hắn không thích người nữ mà lại thích nam giới.Tương phản là người nữ cũng vậy,đây chính là nguyên nhân mà đồng tình luyến ái tại nhân gian phạm tà dâm. Loại người đồng tính này nếu không phạm những tội tà dâm khác như chỉ là cần một người bạn dưới danh vợ chồng để sống chung thì hình phạt chỉ là vào địa ngục liên tưởng thọ báo 50 năm.Nếu như sau khi thọ phạt 50 năm mà các hạt giống tà dâm đồng tính bị tiêu trừ hết thì được thoát ly;Nếu như vẫn không thanh trừ được thì cần phải gia tăng 30 năm thọ phạt nữa". Ở bên cạnh liên tưởng địa ngục có một địa ngục lớn,trong đó cái gì cũng không có.Tôi cảm thất rất kỳ lạ,tại sao trong địa ngục nào cũng tràn ngập chúng sanh thọ khổ,không hề có một ngục nào không có người,vì thế mà hỏi phán quan tại sao như vậy ? Phán quan nói : "hiện tại nhân gian có một vài chúng sanh đang nghiên cứu một loại thuốc kích dục,loại thuốc này đang trong thời kỳ nghiên cứu,sau khi thành công sẽ đưa ra thị trường bán.Cái địa ngục này là giành cho toàn bộ những người tham gia công tác tương lai đến thọ hình phạt ". Lại xin hỏi phán quan : "vậy ý niệm phạm tà dâm cũng là phạm giới phải không ? ". Phán quan nói: "đúng vậy ! mỗi lần động niệm tư duy đã động đến chân khí của thân người,chánh khí đã bị tổn hại rồi !" Hôm nay học được nhiều điều bổ ích,A Ngọc cảm ân phán quan rồi ! Đảnh lễ phán quan ! ngồi hoa sen trắng về thôi.