• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nhâm Thìn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Nhâm Thìn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính chào bác Thiên Luân, Kính nhờ bác xem giúp cháu nên sinh con năm nào với ạ: - Chồng 1982 tuổi Nhâm Tuất - Vợ 1984 Giáp Tý - Con gái đầu 2011 Tân Mão Nhà cháu dự định sinh con thứ 2 năm 2015 và bé út năm 2017 (hoặc 2020) không biết có được không và năm nào tốt hơn ạ. Phải nói rằng mấy năm nay vợ chồng cháu làm ăn khá vất vả nhưng không tạo được mấy tiền của, làm ra nhiều nhưng chi xuất lại nhiều hơn nên tài chính luôn hao hụt. Cháu rất mong hồi âm của bác và kính chúc bác sức khoẻ ạ!
 2. Cháu kính chào bác Hạt gạo làng, Cháu rất cám ơn bác đã dành thời gian giải đáp những thắc mắc về phong thủy cho cháu và các anh chị em quan tâm. Gia đình cháu sắp chuyển cửa hàng kinh doanh, đã kinh doanh ở chỗ cũ và giờ chỉ di dời sang chỗ thuê mới. Bác cho cháu hỏi có thể di dời bàn thờ thần tài theo được không ạ? hay là phải lập bàn thờ mới. Trước bọn cháu lập bàn thờ thần tài thì có gửi bát hương và 1 ông thiềm thừ lên chùa nhờ sư thầy làm phép để phù hộ cho gia chủ (tượng thần tài và bài vị cháu chỉ mua về thờ thôi chứ không làm phép gì cả), giờ chuyển sang địa điểm mới có phải thay bát hương, bài vị và tượng thần tài không ạ? Cháu cảm ơn và mong tin bác
 3. Cháu cám ơn bác Hạt gạo làng, bác cho cháu hỏi lại là cháu nên chọn Đông Bắc hay là Đông Nam ạ? Vì hình như Đông Nam không tốt cho người Tây tứ trạch. Còn hướng Tây Nam là hướng Sinh Khí thì năm nay không được hả bác?
 4. Cháu chào bác Hạt Gạo Làng! Cháu có đọc một số bài về phong thủy cho năm 2013 về việc thay đổi vị trí của các phi tinh và cháu vô cùng bối rối không hiểu nên làm thế nào. Cháu kính nhờ bác lý giải giúp cháu với ạ. Ví dụ phân biệt Cung với Hướng như thế nào để chọn chỗ đặt bàn làm việc hay mở cửa hàng kinh doanh. Ví dụ năm nay Nhị Hắc bay vào cung Tây Nam thì như vậy nếu ngồi tại cung Tây Nam nhìn về hướng khác sẽ bị ảnh hưởng hay là ngồi ở vị trí khác nhìn về hướng Tây Nam sẽ bị ảnh hưởng ạ??? Cái này cháu thực sự không hiểu. Gia đình cháu đang tìm địa điểm để mở cửa hàng kinh doanh, cũng không biết nên chọn hướng nào. Ví dụ cháu là người thuộc Tây tứ trạch, hướng Tây Nam là sinh khí thì năm nay không được chọn địa điểm có hướng đấy, hay là không được chọn địa điểm đặt tại cung đấy. Thực sự khó hiểu đối với cháu, kính nhờ bác chỉ dạy ạ! Cháu cám ơn bác!
 5. Cháu xin chào bác Hạt gạo làng! Nhân dịp năm mới, cháu chúc bác sức khỏe, thành công và hạnh phúc! Cháu không biết việc này có thuộc lĩnh vực phong thủy không, kính nhờ bác xem giúp cháu với ạ: Chúng cháu hiện đang ở 1 căn hộ chung cư và hiện đang mua 1 căn hộ chung cư khác dự kiến sẽ chuyển về căn hộ mới đó trong năm nay. Vừa rồi, ở quê mẹ chồng cháu có đi xem quẻ hay xem bói gì đó đầu năm thì thấy thầy bảo không được chuyển nhà vì nếu chuyển năm nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con gái cháu, còn chuyển năm sau cũng không tốt. Vì chúng cháu không đi xem trực tiếp mà là mẹ chồng cháu xem nên cháu thiết nghĩ chắc nhiều cái bị nhầm lẫn (thầy tưởng năm nay chúng cháu xây nhà chẳng hạn...). Kính nhờ bác Hạt gạo làng xem giúp cháu việc chuyển nhà có ảnh hưởng gì không với ạ, chỉ là chuyển từ nhà cũ sang nhà mới là căn hộ chung cư chứ không phải chúng cháu xây nhà ạ. Tuổi gia đình cháu như sau ạ: Chồng: 1982 Vợ: 1984 Con gái: 2011 Cháu cảm ơn bác rất nhiều!
 6. Hihi em cảm ơn bác. Hôm bác Thiên Luân bẩu em sinh bé út 2017 được nên em hỏi kĩ thêm ấy mà
 7. Vậy em Dương Kim (1984) có sinh được âm thủy ko hả bác
 8. 2017 là dương thủy hay âm thủy hả các bác?
 9. Liệu nhà em sinh con út năm 2017 được không bác nhỉ, bác CCB khuyên em sinh con út năm 2020 mà sợ lúc đó em già khú rồi ko còn sức nữa. Em 1984, chồng em 1982, con gái đầu 2011 (dự sinh bé thứ 2 năm 2015)
 10. Không đúng bác ạ, con út nhà này ngược lại không hề bướng, ngoan ngoãn dễ bảo. Sk ông bố ko được tốt thì chỉ đúng về hiện tại vì ông cũng già rồi, tầm tuổi đấy giờ bị bệnh này bệnh kia thì gần như phần lớn, chứ trước đây thì cũng khỏe mạnh bình thường.Trường hợp của em có vẻ ko có lời giải phải ko ạ
 11. Đây bác, em post đầy đủ tuổi cả nhà, tuy nhiên các anh chị em trong nhà đều đã có gia đình và ở riêng hết rồi, giờ chỉ có 2 vợ chồng già ở với nhau:Bố: 1950 Mẹ: 1954 Con gái đầu: 1974 Con trai thứ: 1976 Con gái thứ: 1979 Con trai út: 1982 Việc có bồ nhí em dám chắc ko có, vì ông đã nghỉ hưu suốt ngày ở nhà thôi. Ngược lại với suy đoán của bác, thì con út lại rất ngoan, rất hiếu thảo, thương yêu bố mẹ hết lòng. Bố mẹ cũng chiều nhưng với tất cả các anh chị em có vẻ thương yêu và công bằng giống nhau chứ không phải chiều chuộng mỗi con út. Gia đình ngày trước khó khăn (thời trước những năm 80 - 90 thì có vẻ cả xã hội đều khó khăn chung), nhưng khoảng 10 -15 năm trở lại đây thì đã khá giả, và khá giả cho đến giờ, kinh tế vẫn vững, gia đình hòa thuận, ông bảo bà nghe, cha bảo con nghe, trên dưới phép tắc gia đình vô cùng gia giáo, nề nếp.
 12. Nhờ bác lý giải giúp em với: theo Lạc Thư Hoa Giáp thì Hỏa Thủy đổi chỗ cho nhau, nhưng nếu đổi chỗ như vậy thì em không hiểu trường hợp 1 gia đình trong họ nhà em: Bố: 1950 Mẹ: 1954 Con trai út: 1982 Em ko post các anh chị em khác trong gia đình, chỉ lấy tuổi con út. Gia đình này rất khá giả, con cái thành đạt, vợ chồng hòa thuận. Nếu theo Lạc Thư Hoa Giáp thì mệnh mẹ Kim khắc mệnh con út Hỏa, đáng lẽ kinh tế sẽ bị khó khăn đi mới đúng. Vậy nếu không hoán đổi thủy hỏa cho nhau thì có khi dễ lý giải hơn????
 13. Bác Thiên Luân cho em hỏi câu trả lời của bác cho gia đình này, sao cha Đinh hợp con Nhâm mà cha làm ăn vẫn kém đi hả bác, em tưởng thiên can cha hợp con thì cha làm ăn được
 14. Kính chào bác CCB, bác Thiên Luân, Cháu xin phép post lại tuổi gia đình cháu để tiện hỏi thêm: Chồng: 1982 Vợ: 1984 Con gái: 2011 Hôm trước bác CCB có tư vấn cho cháu nên sinh con thứ vào 2015 và con út vào 2020 hoặc 2021. Mong bác tư vấn thêm giúp cháu: mấy năm nay việc làm ăn của gia đình cháu khó khăn, khởi sự kinh doanh vào năm ngoái đến nay không được tốt, có phải một phần vì vợ đang trong hạn tam tai, vậy sang năm sau 2013 hết hạn tam tai chúng cháu dự định khởi động 1 dự án kinh doanh mới liệu có tốt không ạ? Cháu mạo muội nhờ bác xem giúp lá số tử vi cháu có đầy đủ con trai và gái không với ạ, và liệu có thể sinh con theo đúng lịch trình như bác tư vấn không, tâm lý cha mẹ ai cũng thích có nếp có tẻ mong bác giúp cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Mai+Ly&ldate=1,1,7,14,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cám ơn ạ!
 15. Cháu kính chào bác Huyencodieuly, Kính nhờ bác xem giúp đường tài lộc, cuộc sống vợ chồng, con cái giúp cháu với ạ. Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Mai+Ly&ldate=1,1,7,14,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cám ơn bác!