• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhtung91

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  25
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About thanhtung91

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Mong bác Hạt gạo làng xem giúp cháu ạ! - Giới tính : Nam - Sinh 28/07/1991 ( dương lịch) - SĐT : 0923456100 - Cháu muốn nhờ các cô/chú tư vấn về công việc,công danh , tình duyên và sức khoẻ ạ? Cháu cảm ơn ạ. Năm nay cháu có thây đổi công việc không?
 2. sao khi tham khảo bài viết của chị Duyên, khi áp dụng vào thực tế thì em để ý thấy có 1 số trường hợp mà nghĩa quẻ lục nhâm và bát môn có nhiều độ số thì nên chọn lọc thế nào, để em nêu cụ thể vào 1 ví dụ trên của chị nhé, tại sao tốc hỷ có hai độ số là 2 và 7 mà lại chọn độ số 7 Đây là các ví dụ mà Duyêntrích dẫn từ Diễn đàn mình, vì cũng lâu nên duyên không nhớ ở topic nào nữa mong mọi người cùng tham khảo ạ. 3,Các AEC thử đoán xem: -Cóbao nhiêu người đến họp mặt (offline) tại nhà Sư Phụ Thiên Sứ vào trưa hôm nay(25/10/0 9)? (không tính Sư Phụ) Trả lời: BáKiến Giờ Tỵ: Được quẻ Khai Xích khẩu : Mạn luận: Có 9 hoặc 14 người, Nhiềunhất là 19. Dimmuội 9h22 ngày 8/9ÂL năm Kỷ Sửu CẢNH (độ số 2) - TỐC HỶ (độ số 2,7) Muội đoán có 4 người. <br style="mso-special-character: line-break;"><br style="mso-special-character: line-break;"> Vusonganh Giờ Thìn - 9/9/Kỷ Sửu : Quẻ Khai Xích Khẩu Bàn về việc quan trọng nên không thể có đông người tham gia được. Nên đoán có 3người - và SP là chủ tọa Kết quả là: Cuộc họp gồmcó 9 người nếu tính luôn Sư Phụ, 8 người nếu không tính. Gồm Achau,Chauthevinh, Hatgaolang, Phongphongthay, Thiên Đồng, Vovinhivi, VoThuong,Zhinshan. 3, Ở vd 3 ta thấy. - Quẻ của anh BáKiến : Khai – Xích khẩu. Ta thấy Quẻ nội cũng sinh quẻ ngoại nên lấy độ số củaquẻ Nội là Xích khẩu 4 & 9. ra kết quả là 9. - Quẻ của Dimmuội Cảnh – Tốc hỷ. Ta thấy 2 nội ngoại ngang hòa nhau nên lấy độ số của Cảnh 2+ độ số của Tốc Hỷ 2 & 7 cũng ra kết quả 9. - Quẻ củaVuonganh Khai – Xích Khẩu cũng tương tự như của anh Bá Kiến dù không biết thời điểm2 người lập quẻ có trùng nhau không. Cũng kết quả là 9.
 3. Mong bác Hạt gạo làng xem giúp cháu ạ!< - Giới tính : Nam - Sinh 28/07/1991 ( dương lịch) - SĐT : 0923456100 - Cháu muốn nhờ các cô/chú tư vấn về công việc,công danh , tình duyên và sức khoẻ ạ? Cháu cảm ơn ạ. Năm nay cháu có thây đổi công việc không?
 4. viết trên lá mà sao không bị hư hỏng hay mối mọt gì hết? chắc có 1 bí quyết giữ gìn nào rồi
 5. cám ơn về bài viết của chị em cũng có đọc các topic bàn luận LVĐT của các anh chị đi trước nhưng chưa rút ra được quy luật như trên, mạn phép xin chị em chép về để thử nghiệm độn 1 thời gian xem thế nào, có gì sẽ lên phản hồi sau ạ
 6. hay mọi người thử trổ tài dự đoán Premier League đang diễn ra đi
 7. có vấn đề là thế nào cơ chứ, bạn tính ra quá rõ ràng là bằng = 0, theo như lý thuyết ở trên Dư = 0, thì cũng chính là Dư = 6 (về mặt toán học). nên chính là Vô vong. về tính bát môn thì: ngày (20) + tháng (7) + giờ tý (1) = 28 , 28 chia 8 dư 4 ==> Cảnh Vậy là quẻ Cảnh vô vong Kiểm chứng đây bạn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/xem-ngay-tot-xau.php?d=05092012
 8. thế bạn nghiên cứu thử topic này xem http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/2075-hoc-lac-viet-don-toan/ , mình nhờ nghiên cứu topic này mà cũng hiểu ra nhiều điều lắm đó
 9. để mình xác nhận câu hỏi và tự trả lời của VN339 nhé: yếu tố ngoại cảnh làm mình biết đến Lạc việt độn toán thông qua .... Euro, mình hay lên google tìm thông tin thêm để biết đường mà cá độ, một mặt mình xem thống kê của các chuyên gia, tình cờ thấy những bài viết của anh Babywolf, thấy anh dự đoán cũng khá chuẩn nhiều trận, cảm xúc ban đầu là rất ngạc nhiên vì sao mà anh ấy lại đoán hay thế nhỉ, từ từ tìm hiểu thì mình càng ngày càng hứng thú với bộ môn dự báo này vì nhiều việc nhỏ nhỏ mình đoán cũng khá là đúng nên cũng thấy vui ghê nhưng về phần " yếu tố phong trào và có người ủng hộ" cũng có phần sai, vì phong trào là phải có nhiều người tham gia nhưng mà bạn bè hay người thân mình thì ko ai có hứng thú gì cả, nhưng khi mà mình đoán đúng thì họ rất là ngạc nhiên, nhưng mà khi mình đoán sai thì : ( , nhưng như vậy cũng là "ủng hộ" rồi còn về mức độ hiểu của mình về LVDT thì bạn nói đúng rồi đấy, nhưng " rất chắc chắn về những gì mình đã biết." là hơi quá rồi, vì mình cũng đang mày mò nghiên cứu thôi, xem quẻ còn phải mở tư liệu tham khảo nữa sao mà rất chắc chắn được, với lại gần đây mình cũng ít khi dự đoán việc lắm, tại nói chung công việc mình cũng bình thường, ko có biến động gì nhiều, (nhưng có một câu hỏi về chuyển nơi công tác thì mình đã hỏi anh Thiên Đồng rồi, đang chờ nghiệm quẻ), bạn bè thì thấy nó cũng bình thường thế, nên cũng chả biết đặt câu hỏi gì để luyện tập nữa, hihi rất vui được làm quen với bạn VN339 nhé!
 10. hay anh chim chích bông ra câu hỏi gì đi, để cho bọn em luyện tập đi, hihi
 11. hi, thực hành nhiều nhưng phải có các anh chị em đàm đạo, bàn luận chung mới vui, tại em biết đến Lạc việt độn toán trễ quá, mới biết khoảng 3 tháng gần đây thôi, trong khi các topic bàn luận cũ thì "bụi phủ" hết rồi, không thấy ai bàn luận gì nữa cả
 12. hi, riêng cái ví dụ tennis ở trên em nghĩ câu hỏi anh đặt ra sao mà "ngu ngốc" được ạ? câu hỏi về kết quả thì đương nhiên phải hỏi thắng thua rồi, em thấy trên diễn đàn mình cũng có 1 topic chuyên về dự đoán bóng đá, có lẽ anh nên kết hợp thêm các yếu tố ngoại cảnh thử xem sao
 13. cám ơn anh đã trả lời, nhưng "đầu tháng 3" là tháng 3 âm hay dương vậy anh? Tại em thấy là tháng 8 âm nên thắc mắc, riêng theo cá nhân em thì thấy tình hình thực tế là tháng 8 âm này khó khả thi lắm, nhiều khả năng là năm sau anh ạ
 14. chắc đúng là mình đơn phương thật bạn ạ, tại nhiều khi tình cờ gặp nhau thấy em ấy cũng hay đi kế kế mình lắm, chắc bé cái nhầm, tưởng bở thôi. Hôm nay, chiều thấy em về chung với anh kia, nói cười vui vẻ, 1 cảm giác khó tả ... Thử dùng Lạc Việt độn toán độn 1 quẻ xem "em ấy có tình cảm gì với mình ko?" Nhưng mà nhờ vậy tự dưng mình có câu trả lời cho câu hỏi mà hôm qua mình thắc mắc trong topic http://diendan.lyhoc...e-co-sai-khong/ Ngày 30/8/2012 tức 14/7 âm lịch, giờ Dậu, quẻ Khai Tốc hỉ, hic, là 1 quẻ mang nghĩa tốt cơ chứ nhưng với những biểu hiện mà mình thấy là đương nhiên ko phải rồi, nên thắc mắc về tính cảm ứng mà mình thắc mắc trong topic trên một mặt mình nghĩ là dựa vào câu hỏi như anh Chim chích bông đã nói (haha, cứ tưởng là chị thôi, em xl nhé), mặt khác mình cũng phải dựa vào các hoàn cảnh thực tế nữa. Nên trong trường hợp này, mình nghĩ rằng quẻ cho thấy rằng em ấy cũng có thiện cảm tốt với mình, chắc chỉ xem mình là bạn bè bình thường thôi, còn tình cảm thì có thể là có nhưng có lẽ giờ đây nó cũng đã trôi đi theo dòng nước chảy của "Khai" và dòng chảy ấy đã chảy đúng hướng về biển mất rồi. Có lẽ ko nên cố tình biến đổi dòng chảy làm gì cả ....................Hãy để nó thuận tự nhiên thôi
 15. topic dạo này ế ẩm ghê, không ai có câu hỏi hay trao đổi kinh nghiệm luyện quẻ với nhau cả............