• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ngọc Huyền

Hội viên
 • Số nội dung

  40
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Ngọc Huyền

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Up mong Bác xem giúp cháu .
 2. Con cảm ơn bác nhiều . Bác ơi cho con hỏi , theo lá số của con thì chồng con sau này có khá không ạ chồng cháu rất thông minh và cũng đỗ trường đại học ở hà nội ngày trước những năm 95,96 là niềm mơ ước của nhiều người nhưng khi ra trường tiền cũng chỉ kiếm được bình thường , và con cái của con tương lai học hành các cháu như thế nào mong bác giúp con. Thư bác năm 2011 con cũng được hưởng một chút lộc trời tuy nhiên cũng không lớn lắm ạ Con Chân thành cảm ơn bác nhiều chúc bác sức khoẻ.
 3. Bác ơi giúp con với ạ. Con cảm ơn bác nhiều !
 4. Con kính nhờ bác HAITHIENHA cùng các ACE xem giúp cháu với ạ ! Cháu cảm ơn bác.
 5. Kính mong bác xem hạn giúp cháu năm 2012. đường công danh tiền tài , chồng và con cái bác ơi tương lai con cháu như thế nào liệu sau này có thành đạt không ạ lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=las+so&date=1980,7,24,20,0&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác .
 6. Em chào Anh Hạt Gạo Làng. Anh cho em hỏi nhà em hướng chính tây của lệch về bên tay trái nhà theo hướng từ trong nhà nhìn ra ngoài, chồng tuổi đinh tỵ nhà em đang mắc đường ống nước anh cho em hỏi nên để đường ống nước bên trái nhà hay bên phải nhà theo hướng đứng trong nhà nhìn ra ngoài ống nước đi từ đường trước nhà anh ạ
 7. Bác Thiên luân ơi giúp cháu với , Bác tư vấn giúp cháu năm sinh con : Chồng 1988( mậu thìn) vợ sinh 1990 : cháu muốn hỏi sinh đứ 1 vào năm nào, và đwas 2 vào năm nào Cháu cảm ơn bác
 8. thông tin bây giờ nhiễu loạn không biết đâu mà lần, Người khen tốt kẻ ghen ăn tức ở bảo là xấu .
 9. Anh Thiên Đồng xem giúp em. Nữ sinh 17/06/1976 lúc 12h số điện thoại 0906282275 Nam sinh 2/3/1966 luc 15 h số 0904778881 Em cảm ơn anh nhé
 10. Bố cháu sinh năm 1961 Dự định động thổ trong từ tháng 9 Âm lịch -11 âm lịch Mong các bác các chú giúp cháu/
 11. - Chú ơi cháu đang có dự định đầu tư mấy căn hộ chung cư, để bán lại nhưng không biết có nên đầu tư hay không , cháu phân vân quá mong chú dành cho cháu chút ít thời gian. Mong chú Thiên sứ và các bác giúp cháu
 12. Cầu chúc cho vợ chồng bạn sớm tai qua nạn khỏi
 13. - Mong bác có cách gì hóa giải không giúp cháu với ạ, Cháu cũng nghe mọi người nói lá số của cháu dễ bị tai nạn kinh khủng lắm, và số không thọ phải không bác. cháu lo lắmKính chúc bác sức khoẻ
 14. Cháu kính nhờ Bác HaiThienHa và các bác xem vận hạn năm 2010 giúp cháu với ạ. sao chuyện tình cảm gia đình cháu lục đục luôn vậy. Cháu cảm ơn bác,
 15. Vận hội Doanh nhân năm Canh Dần 1. Năm ngoái chúng tôi có xin giời đất cho một quẻ Dịch về vận hội doanh nhân năm Kỷ Sửu. Được quẻ Hỏa Trạch Khuê động hào 2 và hào 6, biến thành quẻ Thuần Chấn. Quẻ cho biết trong năm Kỷ Sửu, nền tài chính thế giới đang khủng hoảng, doanh nhân nước ta có đầy biến động, mỗi doanh nhân đứng trước những thử thách khác nhau, phải tìm nhiều lối khác nhau để sống còn và phát triển. Không ít cơ sở đứng trước nguy cơ phá sản. Không ít cơ sở, doanh nhân phải “lách qua những cửa hẹp” như lời hào 2 đã nói. Thực tế diễn biến đúng như thế, người ta bảo rằng “chẳng bói cũng biết”. Quẻ Trạch Thủy Khốn Quẻ Thuần Đoài Nhưng có điều này thú vị. Quẻ Khuê còn có hào 6 động, bảo cho biết một cách bí ẩn rằng: Thấy con heo đội bùn (bẩn) trên xe chở quỷ (xấu). Trước giương cung định bắn, hãy tháo tên, không phải giặc đâu, đó là người muốn kết hôn. Vậy cái con heo bùn trên xe mà doanh nhân ta định giương cung bắn là sự kiện gì nhỉ ? Tôi xin thử gọi tên một việc. Đó là hiện tượng suy thoái của thị trường bán lẻ, trong đó chỉ số lòng tin của người tiêu dùng theo Hiệp hội các DN bán lẻ VN cho biết, xuống đến 60,9 điểm so với 88,1 điểm vào năm 2008. (Giá thất thường, an toàn thực phẩm kém, quảng cáo một đằng, bán hàng một nẻo). Trong khi hàng loạt siêu thị đua nhau phát triển, thì có tới 62% người tiêu dùng ở các tầng lớp khác nhau vẫn mua hàng trực tiếp ở các chợ truyền thống. Và trong khi các nhà bán lẻ đua nhau tìm những địa điểm đẹp để mở cửa hàng, thì xuất hiện một phong trào ngày càng đông người mua hàng qua mạng, qua điện thoại di động... Hiện có tới 2/3 DN bán lẻ chưa biết sử dụng CNTT trong quản lý cửa hàng. Thế chẳng phải con heo đội bùn đối với thị trường bán lẻ thời khủng hoảng là gì? Ấy thế mà quẻ Khuê bảo đừng có giương cung bắn. Hãy tháo tên, không phải giặc đâu, đó là người muốn kết hôn. Đó chính là những cảnh báo cần thiết để mở đường cho thị trường bán lẻ “nóng” trở lại trong năm mới. Doanh nhân ta còn phải “tháo tên” trước những những người nào tưởng là “giặc” mà hóa người muốn “kết hôn”? Chỉ các nhà DN mới biết thật rõ. Tôi xin nhường lời cho bạn đọc của DĐDN. 2. Năm mới Canh Dần, tôi lại thắp hương xin giời đất một quẻ về vận hội doanh nhân nước ta. Tôi thấy hiện ra quẻ Trạch Thủy Khốn, động hào 1, biến thành quẻ Thuần Đoài. Nghe tên quẻ vừa buồn vừa vui. Buồn là trời chửa chiều người, vận hạn doanh nhân nước ta năm nay vẫn còn nguy khốn, tên quẻ Trạch Thủy Khốn đã bảo cho biết như thế. Khốn là Nguy (nguy nan, khốn khổ, nên kiên nhẫn). Tượng quẻ: Đầm ở trên, Nước ở dưới. Đầm mà không có Nước thì đầm rộng mênh mông bị cạn kiệt và rơi vào nguy khốn. Lời quẻ bảo rằng: Khốn, hanh thông. Chính đính như bậc đại nhân (có đức) thì tốt, không lỗi. Dù nói gì cũng không bày tỏ được lòng mình (không ai nghe). Tại sao khốn mà lại hanh thông ? Ở vào thời Khốn, con người không còn thế, không còn lực, nên đừng nói gì cả, càng nói chỉ càng thêm vạ miệng, không biện bạch được gì đâu. Đây là lời khuyên chung, còn bậc quân tử thì lại khác. Phan Bội Châu giảng: Khốn mà hanh thông, được như thế, chắc chỉ bậc quân tử mà thôi. Thật có thế, người bình thường khốn ở hoàn cảnh, thì khốn đến cả tâm. Khốn ở Thời, thì khốn đến cả đạo lý. Chỉ duy quân tử, cảnh tuy khốn mà tâm vẫn hanh, thời tuy khốn mà đạo vẫn hanh. Kìa như: đức Khổng Tử tuyệt lương ở Trần Thái bảy ngày mà đánh đờn, đọc sách không ngớt; vua Văn vương bị tù ở Dữu Lý chín năm, mà cắm đầu làm Kinh Dịch không ngừng bút, chẳng phải là Khốn mà Hanh hay sao? Tuy nhiên, có địa vị như Văn Vương, có tài đức như Khổng Tử, mà gặp cảnh tuyệt lương, bị tù, mới gọi là Khốn, nhân vì có cảnh Khốn ấy, mới tỏ ra thánh nhân, mới gọi là Khốn mà Hanh. Nếu những hạng người địa vị, tài học, kém xa hai người ấy gấp nhiều lần, thì Khốn là sự thường, và cũng không thể nào Hanh được. Vậy nên câu “chắc chỉ bậc quân tử mà thôi”, chẳng phải dành riêng cho quân tử, mà chính là mong cho mọi người ai cũng muốn làm quân tử. Ở trong thời Khốn, chẳng ai là tuyệt đối không khốn, nhưng mà khốn hanh thì hiếm quá. Như vậy sang năm này doanh nhân nước ta bước sang thời Khốn, sẽ chia làm hai hạng người rõ rệt. Một hạng tiểu nhân có vốn liếng, có giấy phép kinh doanh, sẽ tìm mọi cách luồn lách, dối trên lừa dưới, lựa thời cơ làm giàu trên lưng người tiêu dùng. Hạng này cũng sẽ có người phát tài, giàu có, nhưng chẳng bao lâu cái giá phải trả đối với họ sẽ đến. Trong cái xã hội đang đổi mới này, chẳng bao lâu họ sẽ rơi vào cái cảnh mà hào Một động của quẻ Khốn đã bảo: Chỗ ngồi bị khốn nơi gốc cây. Lại sụp vào nơi hang tối. Ba năm không thấy ai. (Ba năm đây có ý nghĩa là thời gian dài, không có nghĩa cụ thể ba năm). Một hạng người nữa có tài có đức, tuy không thoát khỏi hoàn cảnh khủng hoảng, lâm vào đổ vỡ không kêu ai được, kêu cũng không ai nghe, nhưng biết từ đấy tự vực mình lên, lại liên kết với cộng đồng, tìm ra con đường sống. Đó là những bậc quân tử trong kinh doanh. Trong số đó không khỏi có người gục ngã không đứng dậy được, có khi bị tù oan là khác, nhưng không thành thân thì thành nhân. Bỏ vứt mạng mình mà hoàn thành chí mình là một phương pháp rất hay cho quân tử ở thời Khốn (Phan Bội Châu). Các thế hệ sau sẽ không thể nào quên tấm gương của họ. Ngay trong năm Kỷ Sửu đã sáng lên những tài danh trong cuộc thi khởi nghiệp dành cho tuổi trẻ. 3. Doanh nhân ta có ra khỏi thời Khốn hay không ? Có đấy. Hào 1 động biến quẻ Trạch Thủy Khốn thành quẻ Thuần Đoài. Thuần Đoài là hai quẻ Đoài. Đoài là vui lòng, vừa ý. Hai quẻ Đoài là song hỷ, hai lần vui. Lời quẻ nói rằng: Vui thì hanh thông. Hợp đạo chính thì lợi. Khốn mà hanh thông, điều đó thì khó thấy. Vui thì hanh thông, rõ như ban ngày. Nhưng thánh nhân bảo thêm một câu: Hợp đạo chính thì lợi. Bởi vì vui có ba bảy đường vui. Vui trong dâm loạn, vui trong cuồng nộ phóng xe tóe khói tóe máu trên đường, cũng là vui. Nhưng vui ấy không phải của doanh nhân ta đi từ Khốn sang Đoài. Chữ Vui này đi với chữ Quên. Vui vẻ mà hợp với đạo chính thì thuận với trời, hợp với người. Vui vẻ mà đi trước dân thì dân quên khó nhọc; vui vẻ mà xông vào chốn nguy hiểm thì dân quên cái chết mà cũng xông vào; đạo vui vẻ thật lớn thay; khuyến khích dân không gì bằng. Phan Bội Châu giảng: Chữ Vui rất hay là ở hai chữ Vui Quên. Việc thuận mà vui vẻ làm, đường đời trôi chảy mà vui vẻ đi, chưa phải là cái hiệu quả của Đạo Vui. Chỉ duy việc nhọc mà dân vui làm, đường chết mà dân vui đi, có tinh thần chữ quên mới cho ta hình dung được hiệu quả của Đạo Vui. Đâu phải cưỡng bức dân mà được thế ? Vì tâm lý thánh nhân, cốt vì lợi ích của dân mà bất đắc dĩ phải nhọc đến dân, tạm thời tuy mệt nhọc mà yên lành được lâu dài, nên dân không lấy sự nhọc làm nhọc. Vì muốn gây hạnh phúc cho dân, mà bất đắc dĩ phải khiến dân xông vào chốn hiểm nguy, hiểm ở trước mặt mà hạnh phúc theo sau lưng, nên dân quên cái chết. Đạo Vui đến thế, lợi biết dường nào ? Trên thương trường, doanh nhân là chiến binh. Năm Canh Dần này, chiến binh ta sẽ đi từ Khốn đến Vui. Cần nhớ rằng muốn đến Vui phải qua hào 1 quẻ Khốn. Ở đó có gốc cây cụt. Chớ dại mà ngồi vào. Ở đấy có hang tối. Có thể hang tối ấy là nhà tù, cũng có thể là bóng tối trong kiến thức. Một năm đầy thử thách. Nhưng ngay từ bây giờ đã có những tín hiệu vui. Ví như trong cuộc thi khởi nghiệp, giải nhất thuộc về những bạn trẻ muốn tạo dựng một hiệu cà phê mang cái âm hưởng thời bao cấp ở Hà Nội. Để cho vui, và để nhắc nhở đừng bao giờ trở lại cái thời đó. Ví như hai bạn trẻ nữ muốn đi từ những hàng mã thời xưa đến một cửa hàng búp bê bằng giấy, duyên dáng và nghịch ngợm (Báo Doanh Nhân cuối tuần số 41 – 2009). Ví như Thị trường bán lẻ đang chuẩn bị cho ra đời những siêu thị mới, hoành tráng, để cho chỉ số lòng tin của người tiêu dùng tăng lên và tranh chấp, đua tranh với các chợ truyền thống. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, bên cạnh những cửa hàng đẹp chiếm “mặt tiền” ngoài phố, sẽ xuất hiện những cửa hàng ảo trên máy tính, doanh thu không thua kém. Thị trường bán lẻ sẽ tiến mạnh về nông thôn. Đây chỉ là một vài ví dụ. Các bạn ở trong cuộc biết hơn tôi rất nhiều. Xin chúc mừng ! Nếu tin vào kẻ tiểu nhân mà tiêu mòn hết đức trung chính của mình, thì nguy. (Hào 6 âm mưu làm tiêu mòn hào 5 dương). Nguyễn Hiến Lê giảng: Hào này dương cương trung chính, địa vị chí tôn, ở vào thời Đoài mà thân cận với hào trên cùng, âm nhu tiểu nhân, làm chủ sự vui, rồi ham vui bậy bạ thì nguy; đây là lời răn kẻ trị nước. Phan Bội Châu phụ chú: Lời hào mỗi hào đều có chữ vui, duy hào 5 không có chữ vui mà lại có chữ nguy. Bởi vì, hào 5 là ở vào địa vị chí tôn, nên lấy vui, âm, là điều đáng sợ, lời hào không nói vui mà nói nguy là nói cho quân tử, mà đề phòng kẻ tiểu nhân. Các hào nếu vui lầm thì tai hại chỉ một mình, đến như 5 mà vui lầm thì tai hại đến một nước. Nên lời hào có lời răn mà lời tượng cũng có lời răn. Nhà văn Xuân Cang