• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bá Kiến®

Hội viên
 • Số nội dung

  730
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Bá Kiến®

 1. Tư Vấn

  Cứ từ từ thôi ạ. Nghiên cứu là không có nóng vội được, cơ mà Lão Phúc bơm cho iem thùng ken với con vịt cỏ nướng mọi thì nhanh lắm :rolleyes:
 2. Tư Vấn

  Gửi Bài Trả LờiGửi Bài Trả LờiGửi Bài Trả LờiGửi Bài Trả LờiGửi Bài Trả LờiGửi Bài Trả LờiGửi Bài Trả Lời
 3. Thân gửi các anh chị em thành viên, hội viên và học viên của Diễn đàn Lý Học Đông Phương. Nhằm mục đích phát triển nâng cao chất lượng trao đổi học thuật và nhu cầu tham gia Diễn đàn của các thành viên, hội viên. BQT tiến hành các hoạt động nâng cấp và thay đổi trên toàn hệ thống Diễn đàn Lý Học Đông Phương. Bao gồm: [*]Nâng cấp hệ thống mã nguồn diễn đàn lên phiên bản mới [*]Thiết lập lại chức năng của tất cả các thành viên theo chỉ đạo của Trung Tâm Trong thời gian thực hiện những thay đổi kỹ thuật, khi truy cập diễn đàn sẽ gặp các trường hợp sau: [*]Thành viên không truy cập được vào diễn đàn: Có nghĩa là bạn không được quyền truy cập do bị khóa tài khoản hoặc diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp [*]Thành viên không có chức năng gửi bài viết ở một, một vài hoặc toàn bộ diễn đàn: Tạm thời tất cả các thành viên bị khóa chức năng gửi bài viết hoặc bạn không được phép gửi bài viết [*]Học viên các lớp Phong Thủy, Luận Tuổi... tạm thời không được cấp phép truy cập. [*]Không sử dụng được chức năng Gửi tin nhắn, Gửi email... Có nghĩa là bạn không được phép sử dụng chức năng này hoặc đang được bảo trì. Mọi thông tin liên quan chúng tôi sẽ cập nhật ở thông báo tiếp theo.
 4. Các thành viên chú ý: Không dẫn các nguồn tin không chính thống hoặc các nguồn tin từ các tổ chức, cá nhân chưa được kiểm chứng.
 5. Nam nếu trong hạn Tam tai thì mới phải kiêng không rước dâu, không làm lễ gia tiên, ngoài ra thì không phải kiêng cữ gì cả. Xem tuổi, luận tốt xấu trong cưới gả từ lâu đã được áp dụng, tuy nhiên các phương pháp lưu truyền trong dân gian còn nhiều hạn chế và khiếm khuyết dẫn đến sự bất đồng tương tự trường hợp của gia đình cháu ở trên. Nếu gọi là xung khắc thì trường hợp tuổi của 2 cháu "dính" các vấn đề sau: 2 tuổi này năm trong Tứ hành xung Thìn - Tuất - Sửu - Mùi Phối cung phi hai tuổi này ra Ngũ Quỷ Còn nó xấu ra sao thì đọc bài viết nàyhttp://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/17888-tuoi-hop-xung-trong-tinh-yeu/
 6. Cái này thì phải đợi đến cuối năm, giờ chưa có thời gian tra lịch cho năm sau. Giờ thì xem bên ngoài cũng được, Quan trọng là ngày tốt thì đã có rồi. Cặp này năm nay tốt nhất cưới ngày 02 tháng 8 âm lịch, hoặc tháng 9 (Chỉ được Tiểu lợi). Ngày ăn hỏi xem bên ngoài chọn ngày tốt là được nhé, không quan trọng bằng ngày cưới. Nam Quý Hợi đang trong hạn tam tai đến hết năm 2015 không nên cưới hỏi, làm nhà hoặc các việc lớn. Nếu vẫn muốn tổ chức đám cưới thì xem lại các bài viết ở trang đầu tiên của tôi về việc cưới gả trong năm tam tai. Cặp này năm nay có tháng 6 hoặc tháng 12 là tốt nhé. Tháng 12 thì chỉ có 1 ngày 15 âm lịch là tốt thôi. Tháng 6 thì có các ngày 04 16, 25 là ngày tốt ( Kỵ giờ Mão). Có thể chọn 1 trong các ngày này để tổ chức đám cưới. Năm 2015 gần nhất thì có tháng 4 hoặc xa hơn là tháng 10. Ngày tốt thì hiện tại chưa tra nhé, tầm cuối năm lên nhắc lại tôi tư vấn cho Ngày 17 thì không tốt bằng 2 ngày mùng 2 và ngày 20. Ngày 17 có thể chọn các giờ khác là từ 7 đến 9 giờ sáng hoặc từ 1 đến 3 giờ chiêu. Tháng 6 có các ngày 04, 16, 25 …kỵ giờ Mão là ngày tốt nhé. Có thể chọn 1 trong 3 ngày này, ngoài ra các ngày khác không nên chọn. Tháng 9 nếu chỉ làm cỗ đãi họ hàng thì không quan trọng lắm Mải kiếm tiền hay mải tìm nhau mà giờ mới cưới? Cưới tháng 10 năm nay luôn cho nhanh gọn nhé (Ngày tốt: ngày 06, 10) Cưới năm tam tai thì xem lại các bài viết cùng chủ đề này ngay trang đầu tiên. Tháng 5 thì có ngày mùng 6 và ngày 10 là tốt nhất nhé. Năm sau cưới thì tốt hơn nhé. Tốt nhất là tháng 6 hoặc tháng 12, option là tháng 1. Ngày thì chưa tra
 7. Nếu lấy nhau thì có 1 người tuyệt mạng, thế đứa còn lại trường sinh bất tử không chết ah? Đối với cái vấn đề tuyệt mạng này tôi đã trả lời rất nhiều trường hợp và thường là tôi chửi trước khi trả lời, Vì cơ bản các cô các cậu hầu hết chả biết cái Tuyệt mạng là cái gì. Nhưng cứ thấy tuyệt mạng là xoắn hết cả lên Điểm mấu chốt của cái phương pháp này là "Dùng để xác định hướng tốt - xấu trong phong thủy xây dựng nhà cửa" và tất nhiên là nó Hoàn toàn không liên quan gì đến việc cưới xin cả. http://diendan.lyhoc...trong-tinh-yeu/
 8. Đi xem cậu này hay bất cứ cậu nào thì cũng có vong đi theo hoặc có căn ông này bà nọ. Người yêu có lăng nhăng hay không thì bản thân mình tự biết. Cậu ngồi một chỗ mà cậu biết con gái người ta lăng nhăng hay đã từng phá thai thì khoa học bó tay Hông Loan chiếu mệnh chỉ là một trong 3 phụ tinh Đào Hồng Hỷ. Phần lớn mô tả về hình dạng và tính tình. Hồng Loan "chiếu Mệnh" là người có tướng tốt, khéo léo, thu hút & quyến rũ người khác chứ không có đề cập đến họa ly thân hay mất mạng. Mạng thì ai rồi mà chả mất. Cung mệnh có Hồng Loan tọa thủ hội nhiều sát tinh thì mới lo yểu mệnh. Nhưng trong bài viết tôi không thấy đề cập đến việc cậu có xem lá số tử vi. Cho nên không có căn cứ để phán vậy. Bạn gái mới năm 2 đại học, năm nay mới 20 tuổi, tốt nhất nên để cho con nhà người ta học hành đàng hoàng tử tế cho xong đi đã. Trình đồng mà ra giá 50 hay 25 tr khác gì buôn thần bán thánh. Mà bán với giá đắt quá. Tôi khuyên chân thành nên chia tay bạn gái đi để bạn gái bớt khổ nhé. Hầu Đồng và Đạo Mẫu là một tín ngưỡng tôn giáo, Nhưng lợi dụng tôn giáo để làm tiền và lạm dụng tôn giáo thì lại trở thành mê tín dị đoan. Và tất nhiên là trên diễn đàn học thuật này, chúng tôi không ủng hộ mê tín dị đoan
 9. Tháng 8 phạm Phu chủ hại chồng, không nên cưới. Nên chọn ngày tốt cưới trong tháng 10. Khóa tài khoản 7 ngày vì gửi bài viết sai chủ đề
 10. Không rảnh lắm
 11. Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Cái dòng chú ý để làm cảnh à?
 12. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/32996-xem-tuoi-cuoi-vo/
 13. Xem cái này: http://diendan.lyhoc...trong-tinh-yeu/ Và một điều đặc biệt mà các ông thầy (đọc được dăm qua quyển sách Tàu) không biết hoặc có đọc nhưng đọc mà không hiểu là "Phương pháp này chỉ dùng trong phong thủy nhằm xác định hướng tốt/xấu khi xây nhà!" chứ không phải để xác định một mất một còn. Trước sau gì chả chết, người chết trước người chết sau chứ có sống mãi được đâu? Cái chính là tuyệt mạng lúc nào, 60, 70 hay 80 tuổi mới tuyệt mạng? Hay là lấy nhau xong phát tuyệt mạng luôn? Nếu thế thì giờ về nói mẹ cháu chạy qua gặp ông thầy bói đó, nói ổng lập thề rằng nếu 2 đứa cháu lấy nhau mà không tuyệt mạng (tức lấy nhau phát chết luôn) thì ông thầy bói này chết bất đắc kỳ tử, thác xuống địa ngục chịu quỷ rút lưỡi róc xương vĩnh viễn không siêu thoát xem ông thầy này dám thề không? Yêu nhau 6 năm rồi mà chỉ vì cái ông thầy bói dở hơi ở quê phán vớ vẩn cái tuyệt mạng mà không dám lấy nhau há phải uổng cái công yêu nhau? Cũng chả có ảnh hưởng gì mà phải hóa giải cả. Cưới thì chỉ có xung sướng chứ làm quái gì có xung khắc ! Nếu cưới thì chọn tháng 3 hoặc tháng 9 âm lịch
 14. 1. Hai cung phi Tốn - Cấn phối thành Tuyệt Mạng dùng để làm gì? 2. Hai anh/chị có yêu nhau không? Có thật sự muốn cưới nhau không?
 15. Tuyệt Mạng là cái gì?
 16. Khóa tài khoản vì gửi bài viết tràn lan và học CNTT mà phải làm văn phòng
 17. Nên cưới tháng 10 năm nay hoặc tháng 4 năm sau. Tháng 10 âm lịch có các ngày mùng 06, 10 (Hoàng Đạo) là tốt nên chọn làm ngày cưới hoặc ngày cưới. Năm nay còn tháng 6 hoặc tháng 12 là tốt. Qua năm sau thì có tháng Giêng âm lich.Cuối năm thì chỉ còn ngày 15 tháng 12 âm lịch là tốt để cưới. Trong năm nay có tháng 8 và tháng 9 là tốt. Tháng 9 tốt hơn nhé. Đám cưới đám hỏi làm chung được thì tốt, mọi lễ tiến hành bình thường không cần kiêng gì nhé. Tháng chín: ngày 01, 08, 11, 20**…kỵ giờ Thân, Tháng chín nhuận: 02**, 04, 16**, 19**, 28**, 29…Kỵ giờ Thân là ngày tốt có thể chọn làm ngày cưới nhé
 18. Nói thật gặp những trường hợp như thế này *beep* muốn tư vấn tiếp. Ông hỏi cách hóa giải, người ta chỉ cách hóa giải 2018 hoặc 2019, ông vặn lại 2017 với 2019 cái nào tốt hơn. Người ta chỉ năm nào tốt hơn thì ông vặn lại bằng Tây tứ trạch với cách cuộc đối xứng???? Ngay bài viết đầu tiên, trên cùng, có 3 dòng chữ đỏ chét Ông mang cái "Tây tứ trạch" với cái cách cuộc đối xứng ở đâu đâu vào đây vặn tiếp thì ý ông là sao? Ông biết tự luận tốt xấu rồi thì tự luận cho mình luôn đi, còn bao nhiêu người gửi bài đang chờ tư vấn mà chưa được kia kìa !
 19. Anh/Chị là người có địa vị thế nào trong gia đình và có ảnh hưởng gì đến nhà bạn trai kia? Nhà người ta đã đi xem bói và nhất quyết phải phá bằng được thì Anh/Chị lấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện nhà người ta?
 20. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/31201-ngung-cung-cap-chuc-nang-gui-tin-nhan-ca-nhan/
 21. Khóa tài khoản 03 ngày để đọc nội quy diễn đàn cũng như chú ý của tôi trong chủ đề này! Thêm 03 ngày để nghiên cứu và hiểu cưới năm Kim Lâu chả ảnh hưởng gì đến thế giới hòa bình. Khóa tài khoản thêm 01 ngày để tự ngẫm nghĩ nhìn nhận lại bản thân, coi lại cách ứng sử của mình trong gia đình và đời sống vợ chồng để biết tại sao hay mâu thuẫn! Tổng: Khóa tài khoản 07 ngày!
 22. Con út tốt nhất sinh năm Bính Thân 2016 nhé
 23. Cô có đọc tiêu đề cái chủ đề này và có hiểu cái tiêu đề không, nếu hiểu thì 1989 có phải Mậu Thìn không? Cô cũng có cưới vào tháng 10 không? Cả 3 ngày nêu trên không có ngày nào tốt và phù hợp. Tháng 4 phạm Thê chủ - Hại vợ Nữ tuổi Tỵ năm nay tốt nhất nên cưới tháng 3 hoặc tháng 9, kế nữa là tháng 8 âm lịch. Ngoài 3 tháng này ra các tháng khác không phạm cái này cũng phạm cái khác.
 24. Cưới chọn năm theo tuổi nam, ngày tháng theo tuổi nữ, Nữ tam tai không ảnh hưởng gì đến việc cưới xin hết. 27/28 tuổi rồi chứ có phải ít đâu mà lo lấy chồng sớm? Còn báo hiếu là việc cả đời, chả nhẽ lấy chồng xong rồi không báo hiếu cha mẹ nữa? Cô phải quyết định xem sẽ lấy chồng năm nào thì mới biết đường tư vấn năm sinh con. Thêm nữa, ông Hạt Gạo Làng gọi ông Thiên Sứ bằng Thầy, tuổi ông Thiên Sứ cũng gần thất thập. Đánh đồng 2 ông này bằng Chú với nhau thì tôi chả thấy ổn tí nào