• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bá Kiến®

Hội viên
 • Số nội dung

  730
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Bá Kiến®

 1. Hầm chính thức khánh thành và đưa vào sửa dụng ngày 05/06/2005 tức 29/04 âm lịch. Nhờ các cao nhân chỉ giùm xem ngày này có phải ngày tốt không, Khánh thành ngày này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Hầm hay ko? Ngu í của Bá Kiến thấy rằng: Ngày khánh thành theo lạc thư hoa giáp là ngày: "Thạch lựu mộc", tháng "Bạch lạp kim" năm "Lư trung hỏa" Trong Hung thần thất sát có "Hỏa tai" . ==> Hix, Không cháy mới là lạ Thông tin chi tiết xem tại đây
 2. VIETHA nói đúng rồi. Tất nhiên là về vấn đề thông khí. Nhưng một công trình ngầm với tổng vốn đầu tư 251 triệu đô + 1700 ngày đêm làm việc, cùng với những công nghệ mới nhất trong thi công, giám sát và quản lý thì không thể nói rằng hệ thống thông khí . . . í ẹ được. Theo tôi, do trong quá trình thiết kế, các kiến trúc sư không tính toán đến các yếu tố về phong thủy như phương vị, hướng, các thành phần ảnh hưởng (mạch nước) làm cho khí bên ngoài đi vào hầm nhưng không thoát ra được dẫn đến tụ khí quá nhiều. Nếu như các anh chị đã tham gia lớp học phong thủy của trung tâm sẽ thấy vấn đề tụ khí nguy hiểm như thế nào. Nó tương tự như 1 người ăn rất nhiều nhưng "cho ra" chẳng được bao nhiêu. Tất yếu sẽ sảy ra sự cố . . . Còn về nguyên nhân hỏa hoạn trong hầm. Ngu ý của Bá Kiến giải thích thế này: Các phương tiện khi qua hầm, trong khí thải của động cơ luôn còn dư 1 lượng xăng, dầu tuy nhỏ nhưng do mật độ nhiều, khí không thoát ra được nên càng ngày mật độ lượng xăng dầu dư này tích tụ càng nhiều Trong quá trình di chuyển, các phương tiện giao thông ma sát với không khí làm không khí bị tích điện. Mặc dù trong hầm có hệ thống lọc bụi tĩnh điễn nhưng do nguyên nhân trên, lượng tĩnh điện này lọc được cũng không bao nhiêu mà càng ngày càng nhiều. Tất yếu khi lượng tĩnh điện trong không khí quá lớn sẽ sảy ra hiện tượng phóng điện (giống sét đánh) Từ 2 nguyên nhân trên, đến 1 thời điểm nào đó, lượng xăng dầu trong không khí + Lượng tĩnh điện lớn => Phóng điện => Gây cháy. Trong quá trình thiết kế và thi công. Các kiến trúc sư đã tính đến việc thông khí và lọc bụi tĩnh điện, trong quá trình vận hành có các thiết bị chuyên dụng để điều khiển và giám sát hoạt động trong hầm. Nhưng có lẽ họ đã không chú ý đến các vấn đề về tụ khí trong phong thủy.
 3. Các sự cố ảnh hưởng tự nhiên: Như vậy tại hầm thông gió cách cửa phía Bắc 700m có một mạch nước ngầm. Mạch nước này đã bị sử lý nhưng vẫn còn tồn tại,Các mốc thơì gian: 22-3-1994, Chính phủ đồng ý cho đầu tư 30-9-1998: Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt dự án đầu tư 27-8-2000: Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải bấm nút khởi công công trình 20-5-2001: Mũi khoan đầu tiên được tiến hành tại cửa hầm phía bắc Hải Vân 7-11-2003: Hai mũi khoan gặp nhau, thông hầm kỹ thuật 5-6-2005: Khánh thành, đưa vào sử dụng hầm đường bộ Hải Vân
 4. Chi tiết hầm Hải Vân Nam: Hệ thống thông gió: Bố trí hệ thống quạt thông gió: Vị trí địa Lý hầm Hải Vân:
 5. Các thông tin liên quan đến Hầm Hải Vân: Giao diện tổng thể Hầm Hải Vân: Cửa hầm Phía Bắc: Mặt cắt Hầm phía Bắc Chi tiết hầm phía bắc:
 6. Pha Lê vào được lớp học chưa? Vào dc rồi nhớ dẫn Bá Kiến đi cafe nhá . . .
 7. ĐOÀN BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TIẾNG VỌNG SÔNG NGÂN CD Thơ : Trăng Say Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh Lời bình giới thiệu thực hiện: Nghệ Sĩ Hoài Anh - Ái nữ cố Nghệ sĩ Ngân Giang Biên tập: Nghệ sĩ: Phạm Văn Dong - Trưởng Đoàn NT Tiếng Vọng Sông Ngân Thực hiện: Tháng 01 - 2009. Kỹ thuật audio - streaming: Bá Kiến. Track List: 01: Giới thiệu 02: Mời Rượu 03: Nguyệt Dạ Độc Chước 04: Nguyệt Dạ Độc Chước - Cảm Tác Thơ Lý Bạch 05: Hoàng Hạc Lâu - Cảm Tác Thơ Lý Bạch 06: Thanh Bình Điệu 07: Xa Cách Lâu 08: Đường Đi Khó - Cảm tác thơ Lý Bạch 09: Tống Biệt 10: Trường Tương Tư 11: Đêm Trăng Đi Trên Sông 12: Nâng Chén Hỏi Trăng 13: Thu Hứng 14: Thăm Phượng Hoàng Lâu 15: Thu Phố Ca - Cảm tác thơ Lý Bạch 16: Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn 17: Xuân Nhật Độc Chước 18: Cổ Phong - Cảm tác thơ Lý Bạch 19: Tỉnh Say 20: Trước Rượu 21: Lạnh Mùa Đông Cũ 22: Lời kết
 8. @ LỜI GIỚI THIỆU CỦA THIÊN SỨ HỘI GIÓNG - DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VIỆT Sự tích Thánh Gióng là một trong những truyền thuyết quan trọng và là một bộ phận cấu thành hệ thống truyền thuyết về thời Hùng Vương - cội nguồn dân tộc Việt - xác định lịch sử văn hóa truyền thống Việt trải gần 5000 năm văn hiến. Sự thăng trầm của lịch sử giống nòi Lạc Việt khiến mọi chứng tích về cội nguồn lịch sử bị vùi lấp trong hơn 1000 năm Bắc thuộc. Khói bụi bể dâu đã phủ dầy lên quá khứ cội nguồn. Điều này khiến cho xuất hiện cả một hệ thống không ít những nhà nghiên cứu tỏ ra hoài nghi và phủ nhận những giá trị văn hóa sử truyền thống. Nhưng may mắn thay! Tuy những di tích vật thể thể hiện cội nguồn lịch sử có thể bị xói mòn bởi thời gian. Nhưng những di sản văn hóa phi vật thể vẫn lưu truyền mãi trong nền văn hiến Việt mà sức thuyết phục của nó được tiêu chí khoa học soi sáng lại là những bằng chứng vô cùng thuyết phục minh chứng cho lịch sử cội nguồn dân tộc Việt. Trăm năm bia đá thì mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Những "Sự tích trầu cau" được xác định bởi tục ăn trầu trải khắp Nam Dương tử và vẫn còn lại ở Đài Loan và Việt Nam hiện nay là những bằng chứng minh chứng cho nội dung đích thực của truyền thuyết. Bánh chưng, bánh dầy còn đó như là một dấu ấn minh chứng cho sự rực rỡ của nền văn hiến Việt với tư cách là dân tộc đầu tiên trên thế giới dùng lương thực làm biểu tượng cho một giá trị văn hóa truyền thống - mà cho đến tận bây giờ chưa một dân tộc nào trên thế giới tự nhận là có nền văn hóa lâu đời có được...vv... Những di sản văn hóa phi vật thể này đang bảo tồn lịch sử văn hiến Việt cùng nhiều bằng chứng rõ ràng khác. Năm 2002 - cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên đã xác nhận di sản văn hóa phi vật thể là một bằng chứng khoa học minh chứng cho lịch sử. Cùng với nhiều giá trị di sản văn hóa phi vật thể khác - Hội Làng Gióng mà quí vị xem dưới đây là một trong những bằng chứng văn hóa phi vật thể rất có giá trị và rất đáng quan tâm đối với những nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa nghiêm túc. Từ những chi tiết trong nghi lễ hội Gióng và lịch sử của Hội Gióng - phối hợp với các bằng chứng qua nhưng di sản và tư liệu liên quan - lại là một bằng chứng thuyết phục nữa minh chứng cho cội nguồn lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm văn hiến. một thời huyền vĩ ở miến nam sông Dương Tử. Để có được bộ phim về lệ Hội Giáng này , chúng tôi trân trọng cảm ơn những người làm phim nghiệp dư và người dân nơi đây đã gìn giữ những di sản văn hóa của dân tộc Việt. Trân trọng cảm ơn hội viên cuongnn đã tặng cho chúng tôi CD này. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị.
 9. Để sử dụng chức năng size chữ này. Bạn cần select đoạn text cần chỉnh size hoặc nhập nội dung trong size. cầu trúc có dạng [size="2"]Nội dung của bạn ở đây[/size]
 10. Bác Hồ dạy chí phải ^^. Trong bài viết này, Như Thông trích nguồn từ website khác nhưng không biết có biết trong cuốn "THIỀN SƯ TĂNG HỘI" của Thiền sư Nhất Hạnh xuất bản từ năm 1998 không? Trong cuốn này có viết Thầy Tăng Hội vào đất Đông Ngô năm 247. Một số các kinh do Thầy Tăng Hội dịch và sách do Thầy viết đã được viết tại Giao Châu (miền Bắc Việt Nam ngày nay). Thiền sư Tăng Hội có trước Bồ Đề Đạt Ma khoảng 300 năm. Thân phụ của Thầy là người Khương Cư - Sogdiane - Bắc Ấn, Thân mẫu là người Việt. Thầy đã thiết lập đạo tràng, huấn luyện đồ chúng và phiên dịch kinh điển tại Giao Chỉ. Thiền học của Thầy Tăng hội đã trở thành 1 thiền phái vững mạnh, tồn tại đến tận đời nhà Lý, sau đó đến đời nhà Trần mới hòa nhập vào các thiền phái như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường . . . và vào Thiền phái Trúc Lâm. Đây chỉ là kiến giải từ những gì tôi biết. Còn việc bạn ăn mày hỏi tại sao Ấn Độ là nguồn gốc của Đạo Phật mà vẫn nghèo đói: xin thưa, việc đạo phật và nghèo đói không liên quan gì đến nhau cả, nghèo đói là cho chính sách về kinh tế, chính trị của nhà nước hiện tại mà tạo nên. Phật pháp chỉ giúp con người giải thoát khỏi khổ cực trầm luân chứ không tạo ra của cải vật chất. Còn Chúa Jesus là người Do Thái mà tại sao dân Do Thái vẫn nghèo đói: xin thưa cũng là cho chính sách về kinh tế chính trị của nhà nước hiện tại, bên cạnh đó cũng có nhiều nguồn cho rằng khi chúa còn sống, người Do Thái đã phỉ báng, đày đọa chúa cho nên họ bị trừng phạt. Vì chịu sự trừng phạt của Chúa nên người Do Thái phải lang thang phiêu bạt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là trong Thế chiến II, Đức Quốc xã cho rằng người Do Thái là dân tộc hạ đẳng, phỉ báng chúa nên đã gây ra cuộc diệt chủng kinh hoàng. ============ Đề nghị các thành viên giữ hòa khí. Các anh chị đã nghiên cứu về Phật học thì cũng phải biết rằng: Sai lầm chính là nguyên nhân gây nên mọi nỗi khổ đau cho con người. Xin hãy học cái đạo của Đất mà hành sử. Thân!
 11. Thông tin chi tiết: Họ tên đầy đủ của chị là Danh Đỗ Ánh Nga sinh năm 1971, chồng chị tên là Phạm Văn Quang sinh năm 1971, con gái lớn tên là Phạm Ngọc Mai năm nay đang học lớp5, con trai út tên là Phạm Huy Thịnh năm nay đang học lớp4 ( cả 2 cháu hiện đang học tại trường tiểu học Bình Hòa ) ! Chồng chị Nga làm nghề chạy xe ôm, chị Nga trước kia buôn bán ở chợ Phan Văn Trị nhưng bắt đầu bị phát bệnh từ năm 2006 đã đc gia đình đưa đi chữa trị ở nhiều bệnh viện như là Ung Bướu, nhân dân Gia Định..v.v.. và các kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị mắc nhiều bệnh khác nhau : dầy da tuyến vú 2 bên ( bệnh cảnh xơ cứng bì ), gan nhiễm mỡ, viêm mô mỡ dưới da, hở van tim 2 lá 1/4, tụ dịch vùng bẹn.... Đây là các kết quả xét nghiệm từ năm 2006. Chị Nga đc chồng đưa đi khám ở viện Ung Bướu mãi đến hơn 11h30p mới về, các kết quả xét nghiệm mới nhất chưa có. Anh Quang cho biết các bác sĩ cũng chưa có kết luận chính thức về căn bệnh nào là nguy hiểm nhất ! Gia đình họ hàng bên chồng của chị Nga đều sống xung quanh đó. Bác Lân (Bố chồng) cho biết đây là phần đất của gia đình bác và bác cho mỗi người 1 ít để làm nhà ở, chồng chị Nga là con thứ 2 của bác ( theo cách gọi miền Bắc ). Căn nhà của gia đình chị Nga đang ở rộng chừng 15m2,gia đình chị Nga cũng đc họ hàng bên chồng giúp đỡ nhiều kể từ khi chị Nga bị bệnh, chồng chị Nga cũng ko đi làm đc nhiều vì còn phải ở nhà chăm sóc chị Nga . Hai cháu bé con chị Nga cũng nói là sách vở quần áo đầu năm học cũng đc ông nội và các cô mua cho, khi em hỏi 2 cháu đã đóng tiền học đầu năm chưa thì 2 cháu nói là chưa đóng đc, các cô của cháu nói là để mấy bữa nữa đóng sau.Qua danh sách các khỏan tiền phải đóng đầu năm học, tổng cộng mỗi cháu phải đóng cho trường là 235.000đ . Chồng chị Nga cho biết bình quân mỗi ngày gia đình chi tiêu tằn tiện hết khoảng 100k các khỏan này nọ, tiền ăn uống cho cả nhà và bồi bổ cho chị, tiền thuốc thì ko tính nổi ! Đa số đều đc anh chị em và ông bà nội cho là nhiều . Nửa người phía trên chị Nga rất gày gò khuôn mặt hốc hác nhưng nửa người phía dưới thì bị phù nề rất nặng, nước dịch ở vùng da dưới bụng tiết ra rất nhiều nên anh phải thường xuyên lau rửa cho chị . Chị Nga tiếp chuyện 2 anh em mà nói cũng ko nổi, người rất mệt và nói năng thều thào ko ra câu ra chữ.
 12. Chào bạn. Về nguyên nhân việc này, tôi xin giải thích như sau: Do diễn đàn sử dụng công cụ tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm nên địa chỉ các bài viết, forum đều bị thay đổi, khi bạn click vào 1 liên kết bài viết nào đó, địa chỉ bài viết sẽ qua 1 trình biên dịch để tạo thành một địa chỉ mới cho bạn. Do đó nó sẽ chạy 2 lần mới tới bài viết của bạn; Click vào link -> Trình biên dịch địa chỉ -> bài viết bạn muốn xem Cho nên khi bạn bấm nút back 1 lần thì nó quay lại Trình biên dịch địa chỉ -> bài viết bạn muốn xem. Tuy có hơi bất tiện nhưng nhờ đó liên kết đến các bài viết rõ ràng hơn như http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/thac_mac_thong_bao_l_i/f25/khong_go_back_duoc/t1240.htmlChỉ cần nhìn vào liên kết là có thể biết được sơ lược nội dung bài viết rồi, so với kiểu củ thì hơn rất nhiều http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/index.php?showtopic=1240
 13. Ầy zdà, Cái film này, sư phụ có DVD từ khi . . . phim chưa chiếu rạp, nhà sư phụ có quả LCD 40" với cái Soundmax 5.1 nghe cũng không kém gì Theater :rolleyes:. Cò thơm hôm nảo rảnh qua nha sư phụ, nvh mở phim cho mà coi :unsure:
 14. @VinhL: về phần tiếng Hán thì bạn có thể sử dụng bình thường trên diễn đàn theo chuẩn Chinese (Simplified) Hoặc Chinese (Traditional) 您好,欢迎到我们的网站 Còn để đọc được tiếng Hán thì bắt buộc trên máy người dùng phải cài các bộ font chữ tiếng Hán. Còn về phần Bảng thì hiện tại đội ngũ quản trị đang nghiên cứu phát triển chức năng này cho phù hợp với yêu cầu của các thành viên diễn đàn! Ban Quản Trị!
 15. @LacTuong: Đã update Avatar cho LacTuong!
 16. @Rin86: Cơ sở nào để bạn kết luận đây là hình của cô gái TQ hoặc Nhật bản? Trong bài viết giới thiệu của Mirs Lavender có nói Còn kỹ thuật vi tính thì có, vì phải scan rồi mới đưa được lên mạng chứ.
 17. @Keo: trận đó, Laviedt đã đoán khi trận đấu đã và đang diễn ra nên không thể gọi là dự đoán được! @: Phương ly: TBN - Nga 10/06 23:00 Sân vận động : Innsbruck - Tivoli Neu SVĐ Innsbruck ở Tivoli Neu là SVD có mái che. và các sân khác của giải Euro này cũng đều có mái che. Vì thế cả Laviedt và pl khi đưa yếu tố thời tiết vào trong luận quẻ của mình tất yếu sai. Vì có mái che nên dù trời có mưa to cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng . . . ảnh hướng gì đến kết quả trận đấu. Tôi lưu ý NVH 1505: Đây là diễn đàn của những người nghiên cứu lý học trao đổi học thuật, chứng nghiệm với thực tế và những người cần tư vấn. Chứ không phải là chỗ để khen chê, tìm cách bới móc. Yêu cầu không tiếp tục viết những bài có nội dung như vậy. Thiên Sứ
 18. Không hiểu là tại Sài Gòn dạo này ít mưa hay sao mà hầu hết những luận quẻ của phần lớn mọi người ở đây đều đoán là có mưa trong các trận đấu nhỉ? Có một điều mà môi người không rõ là dù mưa hay nắng thì cũng không ảnh hưởng gì đền kết quả của các trận đấu cả vì các sân vận đầu đề có . . . mái che. Noway !
 19. Hình như Miss wildlavender cũng nhận dc những lời như thế này rồi thì phải. Nhiều thế nhỉ :lol:
 20. hi mọi người. N thấy mọi người luận trận Switzerland - CzechCzech đều lấy giờ là 18h e có sự nhầm lẫn. 18h giờ Thụy sỹ ~ 23:00h Việt Nam. Mọi người hầu hết là ở VN thì nên chẳng phải độn quẻ cho trận đấu vào lúc 23h chứ không phải 18h nên chăng?
 21. @Rubi: cái tên nghe như . . Rổ bí ấy nhỉ, từ nay trở đi đề nghị mọi người không gọi là Rubi mà gọi là Rổ bí nhé :lol: Kể cũng zdui zdui, diễn đàn mình có 1 . . . Rổ Bí :(
 22. ============== Nói chung không hiểu sao, đọc thơ của Bác TS cứ thấy cái gì đó nó buồn buồn man mác.
 23. @Cẩm Tú : Đọc thơ của TS thì phải coi rõ từng câu chữ, từng hoàn cảnh. Không dám nhận là hiểu toàn bộ về thơ của TS nhưng cũng phần nào hiểu được tính các và con người của TS. Đoạn I: Tôi về trong cõi vô thường Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. Đoạn II: Ta về giữa cõi vô thường Đào trong kỷ niệm để tìm hương xưa Hai đoạn này thoạt nhìn có thể thấy không khác nhau là mấy nhưng mỗi đoạn lại bao hàm một ý nghĩa một xúc cảm khác nhau hoàn toàn. Hai đoạn thơ mặc dù có nhiều từ giống nhau nhưng nhịp điệu và mạch thơ cũng lại khác nhau hoàn toàn. Ở Đoạn I: mạch thơ hơi chậm, phảng phất chút buồn thi vị trầm lắng như chính những nghĩ suy băn khoăn trong lòng người. Cứ nhẹ nhàng len lỏi trong ký ức. Không ai biết "cõi vô thường" nó ở đâu và như thế nào cả, có chăng chỉ tồn tại trong tâm trí của 1 kẻ lữ hành hay một người xa sứ. Câu thơ thứ 2 chứa đựng nhiều cảm xúc nhất, là ý nghĩa chính của cả đoạn (dù chỉ có 2 câu). "Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. ": Một chút gì đó phảng phất buồn, phảng phất nhớ thương chứ không phải buồn hay nhớ thương da diết. Có "Đào" có "tìm" dù chúng là những động từ nhưng trong câu này 2 động từ ấy có lẽ không mang tính chất của một động từ. Một chút mờ hồ về cuộc sống, về con người, về nhân sinh hay là về "hương cuối mùa" . . . Ở đoạn II: Câu thứ 2 của đoạn này cũng mang ý của buồn, của nhớ thương nhưng mãnh liệt hơn, giằng xé hơn. 2 Động từ trong câu này trờ về đúng với mục đích của nó, diễn tả nội tâm của một tiếc nuối dĩ vãng. Nên nhớ là TS sinh ra và lớn lên ở HN và hiện đang ở SG. Phải chăng câu thơ này là nỗi lòng của người con xa sứ, luôn nhớ về những hoài niệm của nơi sinh ra, luôn nhớ về những hương vị của cuộc sống đã phải cách xa . . . Tôi đọc câu thơ này mà có cảm giác như có một chút gì đó đấu tranh mãnh liệt trong nội tâm của tác giả. Chỉ dám đưa ra ý kiến thiển cận như vậy thôi. Có lẽ muốn hiểu rõ ý nghĩa của nó thì chắc phải nhờ bác TS giải đáp
 24. Chào bạn. Nếu nhự bạn đã biết dùng mã html thì bạn cũng biết rằng người khác có thể làm gì đối với mã html. Thông thường hầu như không có diễn đàn nào cho phép thành viên sử dụng mã html trong bài viết của mình nhằm tránh các nguy hại có thể phát sinh đối với diễn đàn cũng như những người dùng diễn đàn khác. Bạn cũng đã biết rằng IPB là 1 trong 2 loại forum xịn nhất hiện nay thì bạn cũng biết rằng IPB mọi phiên bản đều không có chức năng allow từng tag cụ thể. HTML là một vấn đề khá nhạy cảm trong việc sử dụng, với ý định tốt của bạn thì không sao những nếu là người dùng mang mục đích xấu thì người ta có thể nhúng mã độc, phát tán spyware, virus . . . Những người khác vô tình khi vào forum sẽ bị lây nhiễm những phần mềm hoặc mã độc hại ảnh hường đến diễn đàn. Do đó mong bạn thông cảm cho quản trị diễn đàn khi hạn chế chức năng này. Bạn có thể chụp hình tab của bạn sau đó đính kèm vào bài viết của bạn.