• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bá Kiến®

Hội viên
 • Số nội dung

  730
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Bá Kiến®

 1. Khi người ta không biết thì kể cả thực tế lẫn tâm trí lẫn ý thức hệ của người ta cũng không bị chi phối. Phân biệt rõ ràng Biết - bị chi phối và Không Biết - không bị chi phối. Còn việc thực tế kết quả những việc họ làm trong ngày xấu đó, chỉ có chúng ta mới cho rằng nó là hệ quả/ ảnh hưởng của ngày xấu, còn người đó thì không. Họ có những lý giải khác cho kết quả việc làm của họ. Chúng ta khác họ vì chúng ta đã có khái niệm về ngày, giờ tốt xấu. Cho rằng khi trao đổi đến đây chúng ta đã có nhận thức về ngày Tốt - Xấu Một ngày đã gọi là xấu thì dù có cố gắng cách mấy cũng không thể hóa giải hoàn toàn, nếu không thì sau khi hóa giải được ngày xấu thì nó trở thành ngày bình thường và không còn là ngày xấu nữa. Trong ngày xấu đó, có thể chọn giờ tốt để giảm/tránh tác hại của cái xấu. Cũng như việc đi nắng, bạn có thể chọn không đội mũ/nón (chịu 100% tác hại) hoặc đội nón/mũ để giảm tránh. Hoặc thôi, không đi nữa để tránh 100% tác hại. Những cái được gọi là "ngày, giờ tốt xấu" là những đúc kết qua nhiều thế hệ, tổng hợp từ nhiều trường phái, nhiều nghiên cứu khác nhau... chứ chưa có một lý thuyết hoàn chỉnh và được công nhận nào về ngày tốt xấu cả. Nếu có điều kiện, bạn nên đọc cuốn "Định mệnh có thật hay không" thì sẽ có cái nhìn rộng hơn
 2. Qua năm quay lại nhé, chưa có tra lịch ngày tốt xấu cho năm sau
 3. Nói tóm lại và cực kỳ đơn giản là "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" và "Không biết không có tội" Đi giữa trời nắng ngoại trừ mang mũ, nón, mang ô dù ra còn có thể chọn cách đi vào chỗ có bóng cây, bóng mát, hoặc ở nhà khỏi đi, hoặc kêu em út nó mang ô nó che cho mình. Và nói chung nó vẫn phụ thuộc vào việc kén chọn và không có cách nào can thiệp khi anh có kiến thức nhất định về cái gọi là "ngày giờ tốt xấu" - phụ thuộc vào "ý thức" và "trí tuệ".Anh đi ngoài nắng mà muốn giảm tác hại của ánh nắng mặt trời thì phải lựa chọn đội nón/mũ mang ô/dù hay không. hoặc là anh đi và chịu tác hại của ánh nắng mặt trời, hoặc là anh không đi thì chả phải chịu gì cả. Ví du: Anh đã biết qua những ngày nào là ngày tốt, giờ xấu... thì khi làm bất cứ việc gì, dù ít hay nhiều nó đều có những tác động và ảnh hưởng nhất đinh đến quyết đinh của anh. Và một hệ lụy hoặc kết quả tất yếu là anh sẽ chọn ngày tốt, giờ tốt cho những công việc trọng đại của mình. Ngược lại một người không quan tâm đến những gì gòi là ngày, giờ tốt xấu thì họ làm việc không bị chi phối. Một anh Việt Nam xây nhà sẽ phải đi xem tuổi, xem ngày xem giờ, xem hướng nhà, xem phong thủy trước khi xây, còn anh tây thì chỉ cần xem có đủ tiền hay không và xây nhà vào thời điểm ít mưa bão trong năm mà thôi. Một ví dụ trực quan là những người có vấn đề bất thường về trí óc (người điên, tâm thần....) tôi không biết họ có thấy nắng không, nhưng đi ngoài trời nắng họ thường không đội nón, mũ ô dù gì cả.
 4. Khóa tài khoản 03 ngày để học cách lấy lá số tử vi
 5. Chửi cha đứa nào nói nữ 26 tuổi không nên lấy chồng. Ngoài 3 năm Dần Mão Thìn ra thì cưới năm nào cũng được
 6. Năm nay hay năm sau thì vẫn trong hạn tam tai, cũng vẫn vậy không khác gì. Đúng ra phải là "Không làm lễ xin dâu" thì đúng hơn là không rước dâu. Ngày cưới vẫn đón dâu như bình thường, chỉ có điều là ở nhà gái thì không thắp nhang làm lễ xin dâu, đón dâu về nhà trai thì bỏ qua lễ nạp dâu. Nói chung là dạng "cưới chui" không báo cáo "các cụ"/ gia tiên. Hết tam tai làm lại lễ này cũng được Ở trên có cặp cũng 82 89, theo đó là được
 7. Ngày cưới xấu đẹp thì liên qua gì đến việc lục đục? Chả có chuyện gì thì lục đục kiểu gì? Xem lại bản thân mình trước đi. Chồng nó nói 1 câu, cãi lại 2 câu, bảo 1 đằng làm 1 nẻo,... abc... xyz thì có mà còn lục đục đến tết.
 8. Cưới trong năm nay thì có tháng 9 Âm lịch là Đại cát Đại lợi. Tháng 9 có các ngày mùng 01, 08, 11, 20(Hoàng đạo) là ngày tốt có thể chọn làm ngày cưới - kỵ giờ Thân. 2015 thì gần nhất có tháng 3 âm lịch. Lễ ăn hỏi có thể xem bên ngoài, chọn ngày tốt là được chứ không quan trọng bằng ngày làm lễ cưới chính thức. Cuối năm nay thì có tháng 11 là tốt nhất. Có thể chọn ngày mùng 02 và 26 (kỵ giờ Dậu) làm ngày cưới. Nên tối giản các thủ tục, xem lại các bài viết của tôi về cưới năm tam tai nhé. Tháng 3 phạm Thê Chủ - không tốt. Nên cưới thang 4 được Đại lợi. Các ngày tốt trong tháng 4 có thể chọn là ngày 01,11(Hoàng Đạo), 12,15 - kỵ giờ Thìn
 9. Không pass VISA, không xuất ngoại được thì có cố cũng phỏng có ích gì?
 10. Làm vỡ đồ của người ta, đã xin lỗi người ta chưa, đã mua đền cho người ta cái mới chưa? Những việc này lo xong chưa mà khóc lóc vớ vẩn điềm với chả báo? Điềm xấu thì tôi chưa thấy còn xấu tính xấu nết thì thấy rồi.
 11. Nam Đinh Mão đang trong hạn Tam Tai đến hết năm 2015. Nên để qua 2016 hãy cưới. Nếu vẫn muốn cưới trong năm nay thì xem lại các bài viết trước của tôi về việc cưới hỏi trong năm hạn Tam Tai. Cuối năm nay còn ngày 15 tháng 12 âm lich là tốt Tháng 4 chỉ được Tiểu Lợi, nên cưới tháng 5 - Đại Lợi tốt hơn. Có thể chọn một trong những ngày sau tổ chức lễ cưới: Tháng 4 có các ngày mùng 01,11 (Ngày Hoàng Đạo), 12,15 là ngày tốt Tháng 5 có các ngày mùng 06, 10 (Hoàng Đạo) là ngày tốt
 12. Nói chung trong một tập hợp những cái xấu thì không phân biệt cái nào hơn cái nào kém. Muốn tổ chức chu đáo thì dễ, còn đầy đủ thủ tục thì hơi khó. Những vấn đề về cưới năm tam tai đã nói nhiều rồi, Bỏ trầu/ăn hỏi cũng được, chỉ không được lên đèn cầy ( đối với người miền Nam ) , cô dâu chú rể không được trình lễ thắp nhang gia tiên (Bố mẹ cô dâu hoặc người chủ lễ làm giúp). Đám cưới khi làm lễ xin dâu cũng thế. Những ngày tôi tư vấn đều là các ngày tốt có thể làm bất cứ việc gì. Hai tuổi này cưới 2014/2015 đều được. Năm nay thì có thể chọn các tháng sau để cưới: Tháng 5: Có ngày mùng 6 và ngày mùng 10 là tốt Tháng 11: Có ngày mùng 2 và ngày 11 là tốt Của cháu tương tự như của bạn Meumo sinh năm 91 ở trên nhé. Tuổi này cưới năm nay thì không được Đại Lợi, chỉ được Tiểu Lợi thôi, Năm nay có thể chọn các tháng sau làm ngày ăn hỏi và đám cưới: Tháng 6 âm lịch: Có các ngày mùng 04 , 16 , 25 đều là các ngày Hoàng Đạo và ngày tốt Tháng 12 có ngày 15 âm lịch là tốt.
 13. Tôi khóa cả 2 chủ đề. Đây không phải là diễn đàn mê tín dị đoan! Chủ topic nếu tiếp tục còn có các bài viết nội dung tương tự, tôi sẽ khóa tài khoản.
 14. Nam Đinh Mão đang trong năm hạn Tam tai - không nên cưới gả, xây dựng hoặc làm việc các việc lớn quan trong. Nếu cưới thì phải bỏ các thủ tục như ăn hỏi, lên đèn, thắp nhang gia tiên, lễ xin dâu.. Chỉ có đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới. Nếu được thì tốt nhất nên để qua năm 2016 hãy cưới. Tháng 4 năm nay có các ngày 01,11(Hoàng Đạo), 12,15 là ngày tốt có thể chọn làm ngày cưới hỏi. Không nên chọn ngày mùng 9 và 22 vì đều là ngày Hắc Đạo và có nhiều sao xấu chiếu
 15. Tại sao Bính Dần lại là Hỏa mà không phải là Thủy? Hay là cứ theo sách tàu Lục Thập Hoa Giáp bảo nó là Hỏa thì nó là Hỏa mà không rõ nguyên nhân vì sao?
 16. Trong năm nay có tháng 10 và các ngày ngày mùng 6 và ngày 10 âm lịch là tốt có thể chọn làm ngày cưới. Thầy chùa là thầy chùa, chỉ tụng kinh niệm phật, và phải giữ giới luật. Việc thầy chùa phán tuổi xấu tuổi tốt là không phù hợp với Phật Giáo. Cháu nghe đứa nào nói cưới không được rước dâu lên đèn? Tuổi này trong năm nay chỉ còn tháng 6 và tháng 12 âm lich là tốt. Tháng 3 phạm Phu chủ - hại chồng, tháng 4 phạm Nhạc thân - Hại cha mẹ vợ. Nên cưới tháng 6 hoặc tháng 12 âm lich. Không nên sinh con năm nay. Nếu sinh con năm nay tuổi con trực xung với tuổi cha, sau khi sinh con công việc của cha gặp nhiều khó khăn vất vả.Lên chùa Pháp Hoa hỏi lại cho chắc: Giáo lý nào của Nhà Phật cho phép thầy chùa phán bừa như thế?
 17. Thứ nhất: Ngày 26 tháng 8 âm lịch là ngày Chu Tước Hắc Đạo, Tuy có Sao Lâu chiếu nhưng lại là ngày Thọ tử - Trăm sự đều kỵ. Do đó ngày này tốt nhất không nên chọn là ngày cưới! Thứ 2: Việc cưới xin hệ trọng cả một đời người, chọn được một ngày tốt và phù hợp là cần thiết và không hề đơn giản. Mỗi tháng chỉ có một vài ngày là tốt thậm chí có tháng không có ngày nào cũng như có tháng có ngày tốt nhưng không dùng để cưới xin ( Ví dụ tháng 7 âm lịch không ai cưới xin cả ) Thứ 3: Khi tư vấn cần xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến việc cưới xin như năm xung, tháng hạn, các ngày cần tránh, kiêng, kỵ... và tuyệt đối không nên tư vấn nếu chưa nắm vững phương pháp luận tuổi và cách thức chọn ngày tốt xấu! Đối với 2 trường hợp hỏi ngày cưới ở trên, năm nay nên chọn tốt nhất là ngày 02 hoặc ngày 20 tháng 8 âm lich.
 18. VNEXPRESS: Dò được tín hiệu máy bay Malaysia cách mũi Cà Mau 120 hải lý Tín hiệu vừa dò được cho thấy máy bay Malaysia Airlines đang cách mũi Cà Mau về phía Tây Nam khoảng 120 hải lý, sau hơn 3 tiếng mất liên lạc và chở theo 239 người. Máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines. Ảnh minh họa: Trao đổi với VnExpress lúc 9h54, ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 3 cho biết, tín hiệu vừa dò được cho thấy máy bay cách mũi Cà Mau về phía Tây Nam 120 hải lý (khoảng 220 km)."Hiện vẫn tiếp tục dò tìm và phát đi thông báo đến tất cả các trung tâm cứu hộ", ông nói. Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia dự kiến tới Bắc Kinh nhưng đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào khoảng 2h40 sáng nay, sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur. Thông cáo của Malaysia Airlines phát đi cho thấy, chiếc máy bay Boeing 777-200 cất cánh rời Kuala Lumpur vào 0h41 và dự kiến tới Bắc Kinh vào 6h30 cùng ngày. Máy bay mang theo 227 hành khách và 12 người thuộc phi hành đoàn, trong đó có 2 trẻ sơ sinh. Malaysia Airlines cho biết hành khách tham gia chuyến bay là các công dân của 13 nước khác nhau. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã mất toàn bộ liên lạc với chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur lúc 0h41 sáng nay để tới Bắc Kinh", AFP dẫn lời Ahmad Jauhari Yahy, Giám đốc điều hành MAS cho biết trong một thông báo. "Chúng tôi đang liên lạc với thân nhân của hành khách và phi hành đoàn. Chúng tôi dành toàn bộ suy nghĩ và lời cầu nguyện tới những người có mặt trên chuyến bay và gia đình họ". CNN dẫn lời Fuad Sharuji, Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động MAS, cho biết tại thời điểm mất tích, chiếc phi cơ mang theo nhiên liệu cho 7,5 giờ bay. Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc cho rằng chiếc Boeing 777-200 mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ở Việt Nam. Máy bay chưa bay vào không phận của Trung Quốc và chưa liên lạc với trạm kiểm soát của nước này. Trao đổi với VnExpress, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, máy bay đã mất tích trước khi vào vùng thông tin bay (FIR) của TP HCM. "Dự kiến việc kiểm soát tín hiệu chuyển giao cho FIR TP HCM lúc rạng sáng nay nhưng tàu bay chưa liên lạc với FIR của TP HCM. Trước khi vào vùng kiểm soát của ACC TP HCM khoảng 1 phút bay, máy bay đã mất toàn bộ liên lạc, tín hiệu radar. Việt Nam đã cùng Malaysia, Trung Quốc cho phương án khẩn nguy phối hợp với Malaysia khi bạn yêu cầu", Bộ trưởng nói thêm. Ông cho biết Malaysia đã cử máy bay đi tìm kiếm tại khu vực giáp ranh FIR TP HCM. Việt Nam cũng đã thống nhất phương án với Malaysia và sẵn sàng khi nhận yêu cầu. Chương trình tìm kiếm cứu nạn đã thông báo đến các tỉnh trong khu vực. Một phụ nữ được cho là người nhà của hành khách trên chuyến bay MH370, hãng Malaysia Airlines, bật khóc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters 160 hành khách trên chuyến bay mang quốc tịch Trung Quốc, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đăng tải trên Weibo. Đài này còn cho biết hiện vẫn chưa có báo cáo nào về máy bay gặp nạn trên vùng biển Trung Quốc. "Trước thông tin trên, chúng tôi cảm thấy rất lo lắng. Chúng tôi đang liên hệ với các bên liên quan, để xác nhận tình hình liên quan. Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia và tại Việt Nam đã khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp, dốc toàn lực làm tốt các công việc liên quan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay do MAS quản lý gặp nạn. Tháng 10/2013, một phi cơ nhỏ Twin Otter, do MASwings quản lý, gặp sự cố khi đang hạ cánh xuống đảo Borneo, bang Sabah, làm phi công và một hành khách thiệt mạng. Năm 1977, một máy bay chở khách gặp nạn ở miền nam Malaysia, làm 93 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Thông tin về chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh hiện thông báo đỏ, với thông báo "hoãn chuyến". Ảnh: Weibo/Sina Malaysia Airlines là hãng hàng không quốc gia của Malaysia và là một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Á, phục vụ gần 37.000 hành khách khoảng 80 điểm đến trên thế giới mỗi ngày. ============ Hi vọng rất mong manh cho sự an toàn của chuyến bay và các hành khách. Hiện tại lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Không Quân NDVN Khu vực 3 đang tích cực tìm kiếm và trực chiến 100% quân số
 19. Nói chung là em hiểu nỗi khổ của các anh rồi
 20. Thế cũng tốt. Tháng 10 thì chọn ngày 6 hoặc ngáy 10. Năm sau chưa tra ngày tốt xấu. Xem thầy bên ngoài cũng dc, rồi lên đây tôi check lại cho
 21. Chỉ cần tránh nam tam tai và năm tuổi của nam thôi. Còn lại cưới được tất. Cưới năm nay thì chọn tháng 10, nếu để năm sau thì tháng 4/2015 là gần nhất.
 22. Thế này cho anh chị yên tâm: Tuyệt mạng là hướng xấu không nên xây nhà theo hướng này, đây là kết quả của việc phối cung phi Bát Trạch giữa tuổi 2 vc anh chị mà ra. Tuy nhiên cái "phối" này dùng trong phong thủy xây dựng chứ chả liên quan gì đến vợ chồng con cái cả. Trừ khi nhà anh/chị xây nhà theo hướng này thì mới lo. Còn không thì cứ thế mà sống cho thoải mái. Quan trọng là bây giờ anh chị xem lại gia cảnh nhà mình xem thế nào, có thấy thoải mái không, kinh tế có khá không, vợ chồng có hòa thuận hay không, con cái có khỏe mạnh chăm ngoan học giỏi hay không... Cái gì chứ lương tháng 2 vc tầm > 20tr, nhà 2 cái xe máy, có nhà riêng... thì quá ổn rồi. Chưa có Lexus hay BMW mà nói nghèo hơn người khác thì tôi cũng chịu. Tương quan tuổi gia đình anh chị như hiện tại là khá tốt, nếu tôi không lầm thì từ sau khi sinh con trai đầu lòng, kinh tế gia đình anh chị có nhiều khởi sắc, công việc của anh cũng gặp nhiều thuận lợi, vài trở ngại nhỏ coi như không có... Quá tốt rồi, còn đòi gì nữa?
 23. Cưới tháng 12 tuy chỉ được Tiểu Lợi nhưng cũng tốt. Tuy nhiên ngày mùng 6 thì phạm rất nhiều cái xấu: Ngày Vãng vong, Ngày Không phòng... Dù có Sao Phòng là đại kết tinh nhưng vẫn không kéo lại được. Tháng 12 AL này chỉ có duy nhất 01 ngày tốt là ngày 15. Thêm nữa là ngày tốt trong các tháng hầu như không trùng vào thứ 7 hoặc Chủ Nhật. Đúng là Đại tang thì nên để hết tang mới tính chuyện cưới xin là hợp lẽ. Về cưới năm tam tai, cứ theo hướng dẫn của tôi ở bài viết trên. Tuy cưới năm tam tai là không tốt nhưng cũng chỉ là 1 trong những yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Sau khi cưới thì 2 vc phải thực sự yêu thương và cảm thông nhường nhịn nhau, tránh bất hòa xung đột thì mới bền vững được. Đồng thời nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn thì đừng đổ tại cưới năm tam tai nhé, xem lại bản thân mình trước đã
 24. Tuyệt mạng là cái sai lầm nhất trong các loại sai lầm khi áp dụng một cách sai lầm một phương pháp xác định hướng để xây nhà bằng việc phối cung Phi bát Trạch vào luận tuổi. Không có tuổi nào gọi là Tuyệt mạng cả, mà chỉ có Hướng Tuyệt Mạng - hướng xấu không nên làm nhà. Đây là cái mà nhiều cặp bị gia đình phản đối cưới xin vì tin tưởng một các mù quáng vào vào lời các thầy đọc vài ba cuốn sách và áp dụng một cách máy móc mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Cổ nhân có cái lý của cổ nhân, Cổ nhân người Hán khác cổ nhân người Việt. Luận tuổi theo các phương pháp của người Hán cổ nó khác với luận tuổi theo phương pháp của Người Việt. Mình là người Việt tại sao lại dùng sách của người Hán, theo phương pháp của người Hán mà không dùng theo cách của người Việt? Đấy là lý do tại sao chúng tôi sử dụng phương pháp Luận tuổi Lạc Việt để tư vấn chuyện cưới xin và sinh con đẻ cái. Như tôi đã nói ở trên: "Tuổi vợ chồng không phải yếu tố quyết định hạnh phúc", nó chỉ là những tương quan, điều kiện ban đầu, khi gia đình có thêm thành viên ( sinh con ) thì mối tương quan này sẽ thay đổi. Tốt hay xấu phụ thuộc vào tuổi đứa con có hợp với cha mẹ hay không, đặc biệt là con út Tuy nhiên vấn đề về tuổi chỉ là một trong những điều kiện tương tác mang tính căn bản ảnh hưởng đến một hoặc nhiều mối quan hệ giữa người với người, chứ không có nghĩa tuổi tác sẽ quyết định mọi thứ diễn ra xung quanh. Những yếu tố như hoàn cảnh gia đình, những người sống chung nhà, công việc, thu nhập, tính cách cá nhân... có vai trò trong việc hình thành mối quan hệ tốt/xấu trong gia đình. Do đó khi gặp những vấn đề khó khăn nan giải, vợ chồng bất hòa, thiếu hạnh phúc... trước tiên xem lại bản thân mình chứ đừng đổ tại vì không hợp tuổi. Tôi ít khi trả lời dài. Những gì tôi trình bày trong chủ đề này chắc đủ để anh ngâm cứu và chiêm nghiệm