• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bá Kiến®

Hội viên
 • Số nội dung

  730
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Bá Kiến®

 1. Vi phạm nội quy diễn đàn. Khóa tài khoản
 2. Xem cung và phối cung không phải là 1 phần trong luận tuổi. Phối cung phi Bát Trạch (cho ra các kết quả như Thiên Y, Phục vị...) là dùng trong việc xác định hướng tốt xấu trong xây dựng nhà cửa, còn tìm cung Sinh trong hôn nhân thì cũng tương tự như vậy, 8x8 = 64 trường hợp cho tất cả các cặp vợ chồng há không phải quá bất hợp lý cho hàng tỷ cặp vợ chồng trên thế giới nói chung và hàng chục triệu cặp vợ chồng ở Việt Nam nói riêng? Những phương pháp ứng dụng mang tính tách biệt mà cổ thư chữ Hán (hoặc sách Tàu) gọi là "trương phái" thường có tinh đối chọi mâu thuẫn nhau dẫn đến sự mơ hồ hay lúng túng trong việc ứng dụng các phương pháp. Quan điểm của chúng tôi từ lâu là "Tuổi vợ chồng không phải yếu tố quyết định hạnh phúc." Càng xem nhiều thầy, mỗi thầy một cách tính khác nhau, một trường phái khác nhau, càng nhiều kết quả khác nhau và kết cục là càng loạn đầu óc. Lấy nhau mà phải xem tuổi, phối cung, luận cát hung tốt xấu thì có khác nào đi chợ mua con cá, mớ rau... chọn con cá ngon, mớ rau tươi đâu?
 3. Vậy thì cứ tránh thôi. Sao không hỏi người ta sinh con năm nào thì tốt luôn, lên đây hỏi làm gì cho tốn thời gian?
 4. Ngũ Hành ai người ta tính thế bao giờ? Mộc sinh Hỏa, Hỏa khắc Kim chứ làm gì có tương quan Hỏa khắc Mộc? Ngay cả nguyên lý về thời gian phải tính cha mẹ sinh con cái, ở đây cha mẹ Mộc sinh con Hỏa là quá hợp lý rồi còn gì?
 5. Đây là mục tư vấn chọn ngày tốt để cưới hỏi, ngay trong bài viết đầu tiên, phần chú ý tôi đã ghi rõ ràng: "Chủ đề này chỉ tư vấn ngày tốt cho lễ cưới hỏi. Những nội dung khác yêu cầu mở chủ đề riêng." Vấn đề niên hạn Tam tai và những ảnh hưởng của nó có những quy ước và phương pháp tính riêng theo Lý Học chư không phải theo cô wildlavender nào cả. Chủ đề này chưa sang đến trang thứ 2, ngay bài viết thứ 3 của chủ đề này tôi đã trả lời về việc cưới năm tam tai. Anh/Chị nếu muốn tư vấn ngày cưới hỏi thì đi thẳng vào vấn đề!
 6. Chúng tôi chưa biên soạn và tra lich ngày tốt xấu cho năm 2016. Các vấn đề về cưới năm tam tai, vui lòng đọc lại bài viết đầu tiên của tôi. Năm 2015 làm gì hay đi đâu mà không cưới?
 7. Nữ 1997 thì chưa đủ tuổi kết hôn nhé, Nữ tuổi Mùi cưới tốt nhất vào tháng 5 hoặc tháng 11 âm lịch, kể cả 2015 hay 2016. Có thể chọn ăn hỏi vào tháng 4 rồi cưới tháng 5 hoặc ăn hỏi tháng 10, cưới tháng 11. Cứ bàn bạc với gia đình xem chọn tháng nào rồi xem ngày sau. Tương tự trường hợp trên nhé. Nếu cưới trong năm nay thì có các ngày sau là tốt cho việc cưới hỏi Tháng 5 có ngày mùng 06 và 10 âm lich là tốt (Ngày 10 Hoàng Đạo, nên chọn) Tháng 11 có ngày mùng 2 và ngày 26 là tốt
 8. Nói lại cho rõ đây là luận tuổi chứ không phải xem tử vi, anh nên phân biệt một cách chính xác và tách biệt. Tử vi là sau khi sinh ra, có giờ sinh, ngày tháng năm sinh mới lập được lá số tử vi và mới biết tốt xấu theo lá số tử vi đó. Do đó, chọn được năm tốt để sinh con hợp tuổi bố mẹ và hóa giải những xung khắc trong gia đình nếu có là một việc nên làm tuy không bắt buộc. Quan điểm của chúng tôi từ đầu đã rất rõ là: Không có chuyện tốt xấu trong tình yêu đích thực và yêu nhau cứ lấy. Với quan điểm đó, việc hóa giải những xung khắc nếu có có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, sinh con hợp tuổi cha mẹ là một trong những cách đó. Việc chọn năm sinh con út phù hợp để gia đình phát triển đồng thời hóa giải những xung khắc là phương pháp đã được chúng tôi - Trung tâm Nghiên Cứu Lý Học Đôn Phương - nghiên cứu, phát triển và kiếm chứng trước khi dùng để tư vấn. Do đó, khi tư vấn, chúng tôi luôn cố gắng chọn những gì tốt nhất và có khả năng thực hiện nhất để tư vấn, còn việc anh có tin hay không, có làm theo hay không chúng tôi không thể bao quát hết. Khi nói đến vấn đề phối cung, thì phải biết phối cung dùng để làm gì và dùng trong trường hợp nào. Không phải bạ cái gì cũng phối cung được. Anh sử dụng Cao Ly Đồ Hình ( Cao Ly Đầu Hình) để phối cung tuổi vợ chồng là một phương pháp it phổ biến. Tuy phương pháp này lấy 10 thiên can theo tuổi nam phối 12 địa chi theo tuổi nữ, sau đó sẽ có 1 bảng phân loại và định tuổi cát-hung theo 120 trường hợp, trong đó có tới 1/3 là chết và ly tan. Dân số Việt Nam khoảng 90 triệu người, giả sử có 20 triệu cặp vợ chồng (mỗi cặp vợ chông này có 2.5 con) thì có 20.000.000 : 120 = 166.666 cặp chung một hoàn cảnh, 1/3 trong số 120 trường hợp phối cung đó chia ly hoặc chết thì ta sẽ có 166.666 x 120 / 3 = 6.666.640 cặp vợ chồng chết hoặc ly tan và có 16.666.600 trẻ em mồ côi. Dựa vào điều tra dân số, anh thấy nó có hợp lý không? Chúng tôi không sử dụng Cao Ly Đồ Hình trong luận tuổi sinh con cũng như luận tuổi vợ chồng vì tính không chính xác của nó và cũng chưa thấy sách vở tài liệu nào chứng minh nó chính xác cả. Nếu anh có sách hay bằng chứng nào cho thấy phương pháp Cao Ly Đồ Hình được sử dụng một cách chính thức tại một nơi nào đó, xin vui lòng cung cấp? Nói về Đức Năng, hạ sách và ngu đần, tôi nghĩ anh nên cẩn trọng lại lời nói của mình đối với bản thân mình. Nói về cha mẹ sinh ra, anh báo hiếu được cha mẹ những gì rồi? Việc vợ chồng anh mệt mỏi là việc riêng của nhà anh chị. Có gì bất hòa khó khăn thì tìm cách giải quyết. Chứ đừng vì bực bội chuyện gia đình mà đổ lên đầu người khác.
 9. Cháu vào diễn đàn để học hỏi thì cứ học hỏi không ai cấm. Diễn đàn không có quy định khóa chủ đề/bài viết vì lý do thành viên lâu không hoạt động trên diễn đàn. Cháu mới có 01 bài viết chính là chủ đề này, những người nhờ tư vấn nếu thấy mất thời gian tự người ta sẽ có ý kiến. Cá nhân tôi chưa thấy có ai có ý kiến là mất thời gian, ngoại trừ cháu, dù cháu chưa có nhờ ai tư vấn gì cả. Đây là mục tư vấn Tử vi, Đóng góp ý kiến/ thông báo lỗi có chuyên mục riêng.
 10. Là bởi vì cháu làm theo ý của cháu mà không phải theo tư vấn trên cơ sở nghiên cứu của chúng tôi nên giờ mới thấy mệt mỏi. Tuy cùng tuổi với vợ chồng cháu nhưng Thiên Luân không tư vấn sinh năm Tân Mão (2011) mà tư vấn 2014 với 2015 cũng như tư vấn sinh con gái 2012 để giảm bớt các yếu tố xấu. Khi cháu chưa nắm rõ nguyên lý lý thuyết của thuyết Âm Dương Ngũ Hành cũng như ảnh hưởng của nó đối với từng người và cuộc sống trong gia đình thì mới có những nhận định trên. Tử vi phụ thuộc vào yếu tố giờ sinh, ngày tháng năm sinh. Về cơ bản nếu chọn được năm tốt hoặc năm ít xấu nhất thì cũng có ảnh hưởng nhất định đến lá số tử vi. Qua một giờ một khắc, lá số tử vi đã khác, đằng này khác cả năm thì sự khác biệt là rõ rệt. Đồng thời số mệnh con người, lá số tử vi chỉ là một hình thức tiên tri các biến cố trong cuộc đời chứ không phải là nhất định phải theo lá số tử vi. Mậu Tuất và Tân Mão là trường hợp hoàn toàn khác so với trường hợp đang được tư vấn ở đây, và đồng thời nó cũng không phải là trường hợp đảo ngược từ cha qua mẹ, Âm Dương Ngũ Hành, tính Sinh - Khắc - Thừa - Vũ phải theo nguyên lý và luận lý của nó chứ không phải Mộc khắc Thổ là nhất định phải khắc. Tân (Kim) sinh Quý(Thủy) khác hoàn toàn với Bính(Hỏa) Sinh Mậu(Thổ)
 11. Tầm cuối năm thì tốt nhất là tháng 10 Đại Lợi, xa hơn nữa thì có tháng 11 tuy nhiên chỉ được Tiểu Lợi, Trong tháng 10 thì có ngày mùng 6 và ngày 10 âm lịch là tốt có thể chọn làm ngày cưới. Ngày làm đám hỏi thì không quan trong lắm. Có thể xem thầy bên ngoài cũng được Nên cưới vào tháng 6 hoặc tháng 12, Tuy chỉ được Tiểu lợi nhưng là tốt nhất. Có 2 tháng Đại lợi cho cô dâu tuổi Dậu là tháng 1 và tháng 7, tháng 1 thì đã qua còn tháng 7 không nên cưới. Tháng 6 có các ngày mùng 4, 16, 25. Còn tháng 12 thì có ngày 15 âm lich là tốt có thể chọn làm ngày cưới - hỏi Đọc lại bài viết trên cùng của tôi !
 12. Tất cả những ngày trên đều có thể chọn làm ngày cưới hoặc làm lễ ăn hỏi.
 13. Năm nay bắt đầu vào hạn tam tai, 2 năm sau có thể gặp nhiều khó khăn hơn. Vì cháu không nói rõ cưới hỏi vào khoảng thời gian nào, nhưng trong 2 năm này tốt nhất là cưới vào tháng 3 hoặc tháng 9 âm lịch. Tháng ba: ngày 02**,10, 16**, 28** kỵ giờ Thân. Tháng chín: ngày 01, 08, 11, 20**…kỵ giờ Thân. Những ngày trên là các ngày tốt có thể dùng làm ngày cưới/hỏi trong năm 2014. (**) là ngày Hoàng đạo, nên chọn. Lưu ý khi cưới hỏi trong năm hạn Tam tai: Không rước dâu, ko lên đèn, ko bái gia tiên, 2 gia đình chỉ gặp nhau, đăng kí kết hôn và làm tiệc cưới
 14. Tháng 4 âm lịch có các ngày 01,11, 12,15 là ngày tốt có thể chọn làm lễ ăn hỏi (Ngày 11 là ngày Hoàng Đạo, nên chọn ngày này). Tháng 11 âm lịch có các ngày 02, 26 là ngày tốt để làm lễ cưới. Tuy nhiên tháng 11 thì không "đẹp" bằng tháng 10 (Đại lợi). Trong tháng 10 có các ngày 06, 10 là ngày tốt. Còn giờ thì xem thầy bên ngoài cũng được
 15. Cưới trong năm nay hoặc 2015 đều được. Năm tuổi không ảnh hưởng đến việc cưới gả. Nam Canh Ngọc phạm Tam tai vào các năm 2016 - 2017- 2018 không cưới dc. Nữ tuổi Mùi nên cưới vào tháng 5 hoặc tháng 11, tránh các tháng 1,2,3 ,7,8,9,12. Ngày giờ có thể xem thầy bên ngoài
 16. Nữ tuổi Mão năm nay còn tháng 6 và tháng 12 âm lịch là tốt. Gần nhất là tháng 6 thì có các ngày 04, 16, 25 vừa là ngày tốt vừa là ngày Hoàng đạo. Cưới xong rồi lên tư vấn năm sinh con
 17. Sinh năm Giáp Ngọ, 2 mẹ con cùng mang thì bình hòa, Cha khắc con, Ngọ - Hợi thì Tuyệt: Cha con không hợp nhau, khắc khẩu, sau khi sinh con, công việc của cha gặp nhiều trở ngại. Con Giáp Ngọ khi lớn nên ly thân lập nghiệp mới tốt Đã được tư vấn là năm tốt nhất rồi thì không còn năm nào tốt hơn. Việc sinh con năm nào, có theo tư vấn hay không là quyền của anh chị, tốt xấu cũng là do anh chị. Một đứa con có thành đạt hay không, gia đình có hạnh phúc êm ấm hay không là do nhiều yếu tố chứ không chỉ do năm sinh quyết định. Tuy nhiên tuổi con út có những ảnh hưởng nhất định đến cả gia đình.
 18. Đọc, Hiểu và Tuân thủ nội quy diễn đàn. Trước Khi Nhờ Bình Giải Lá Số Nên Đọc Chú ý khi xin tư vấn Tử Vi
 19. Giải cái gì?
 20. Khi nào có lớp sẽ có thông báo!
 21. Hỏi mãi mà không có ai trả lời tức là không có duyên, hoặc là hỏi nhiều quá!
 22. Tháng 3 AL phạm Phu chủ, có hại cho người chồng, không nên cưới. Tháng 4 AL phạm Nhạc Thân, có hại cho Cha mẹ vợ cũng không nên cưới nốt. Trong năm nay còn tháng 6 hoặc tháng 12 là tốt. Gần nhất thì có tháng 6, các ngày tốt là mùng 4, 16 và 25 đều là các ngày hoàng đạo có thể chọn là ngày cưới. Còn chuyện Mão - Dậu xung khắc thì cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cả nếu 2 anh chị thật lòng yêu thương nhau. Mọi xung khắc đều có cách hóa giải. Cưới xong chọn năm tốt sinh con út là ổn.
 23. Thế này cho đơn giản: Cô yêu bạn trai cô hay cô yêu nhiều người mà sợ "Nhiều ng nói 2 tuổi này đai ki, tuyệt mệnh"?
 24. Câu này nghe cho vui thôi chứ có chân lý đâu? Con nhà người ta chưa đẻ thì lấy đâu ra mà cãi nhau? Tư vấn thì tư vấn nghiêm túc, Sinh con năm 2014 là dự định hay là đang có bầu rồi? Nếu có bầu rồi thì cứ chăm sóc thai nhi cho tốt, quan tâm gì đến mấy cái này cho mệt. Con đầu không quan trọng bằng con út nhé. Nếu có điều kiện thì sinh con út Bính Thân - 2016