• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bá Kiến®

Hội viên
 • Số nội dung

  730
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Bài viết posted by Bá Kiến®


 1. Tôi hỏi thật nhé, cô cậu có yêu nhau không? Nếu không thì lấy lý do tuyệt mệnh mà chia tay quách.

  Còn yêu nhau mà sợ mấy cái vớ vẩn này rồi ko đến được với nhau thì có phải lãng nhách không? Nghe ai không nghe, đi nghe lời ông thầy nào đấy phán tuyệt mệnh mà chính cái ông đấy còn không biết có chết hay không? Ai mà chả phải chết, hơn nhau chết già hay chết non thôi.

  Cái tuyệt mệnh này không dùng để xem tuổi kết hôn, nó dùng trong phong thủy để xác định hướng xấu khi xây dựng nhà cửa. Nôm na kiểu anh A tuổi x ở với chị B tuổi y thì 1 trong 8 hướng là Tuyệt mạng, 

  Giáp tuất thì cưới luôn trong năm nay nhé, qua năm sau phạm tam tai thì phải tới năm 2021 cưới mới tốt. Tốt nhất là tháng 10 âm lịch, hoặc tháng 11 thì không tốt bằng. Cưới xong nhờ chú Thiên Luân tư vấn năm sinh con cho.


 2. Không có tuổi nào là tuổi lấy nhau tuyệt mạng cả. Đừng nghe mấy lão tào lao phán vớ vẩn. Về hỏi lại ông thầy, kêu thầy thề nếu 2 đứa lấy nhau mà không "tuyệt mạng" thì thầy chết bất đắc kỳ tử, đày xuống địa ngục cho ngạ quỷ rút lưỡi vĩnh viễn không được luân hồi xem thầy có dám thề không


 3. Anh có thắc mắc, thông báo lỗi thì anh gửi bài cho đàng hoàng, rõ ràng và tử tế. Đâu phải ai lúc nào cũng rảnh ngồi đoán xem ý của anh là gì?

  Ngay trên trang chủ cái diễn đàn này, thông báo của tôi về việc nâng cấp và phát triển hệ thống vẫn còn, vẫn rõ ràng và vẫn còn hiển thị và chưa thay đổi. Chính anh cũng liên hệ với Sư Phụ, rồi thay mặt cả Sư Phụ, thay mặt cả Ban quản trị anh thông báo cho người ta về việc nâng cấp diễn đàn.

  Nếu anh thấy cần thiết và anh có khả năng, Anh vui lòng liên hệ với Sư Phụ để nhận quyền quản trị hệ thống. Tôi giao lại toàn quyền cho anh luôn!


 4. Tất cả các bài viết trên diễn đàn đều nguyên vẹn. Do thay đổi hệ thống dẫn đến thay đổi địa chỉ đến các bài viết nên các liên kết cũ không hoạt động.


 5. Để tránh ảnh hưởng đến các hoạt động của diễn đàn và ảnh hưởng đến hòa khí của các thành viên, BQT quyết định hủy bỏ chức năng Quản trị đối với thành viên aygia, đông thời trả lời anh các vấn đề anh thắc mắc như sau:

   

  1. Tài khoản aygia được Mạnh Đại Quân xét làm Quản Trị Viên, nhưng do Mạnh Đại Quân không rành về kỹ thuật nên đã cấp cho anh quyền cao hơn là Quản Trị Kỹ Thuật - Có quyền can thiệp vào hệ thống kỹ thuật của diễn đàn và các chuyên mục đặc biệt không dành cho người không được cấp quyền. Do đó tôi đã hủy bỏ chức năng Quản trị kỹ thuật của anh.
  2. Tài khoản của Mạnh Đại Quân được cấp quyền Quản Trị Kỵ Thuật, do không nắm rõ các chức năng và hệ thống nên đã có những thay đổi về hệ thống diễn đàn dân đến việc nhiều thành viên bị xóa tài khoản, mất quyền truy cập vào các lớp phong thủy. Trong những tài khoản bị xóa có cả tài khoản của artemisia (Nick Bảo Ngọc hiện nay) - được lập từ những ngày đầu thành lập diễn đàn, dùng để hỗ trợ các lớp học và phụ quản lý diễn đàn. Để tránh những hậu quả đáng tiêc khác, quyền quản trị của Mạnh Đại Quân đã bị hủy bỏ.

   

  Đối với vấn đề trong bài viết Về Việc Của Học Viên Hoàng Định http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/34229-ve-viec-cua-hoc-vien-hoang-dinh/

   

  1. Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương không liên quan và không xử lý việc cá nhân trên facebook hay các trang mạng khác. Do đó việc anh hay bất kỳ thành viên nào trêu trọc nhau trên facebook là việc riêng của các anh, không liên quan đến diễn đàn.
  2. Anh không được cấp quyền để quản lý chuyên mục Hoạt Động Của Trung Tâm do đó việc anh phán xét với tư cách cá nhân là không hợp lý và tôi đã nhắc nhở anh cẩn trọng lời nói của mình. Anh chỉ là một học viên/một thành viên như các thành viên khác. Anh không đại diện cho Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương cũng như không được Sư Phụ giao quyền quản lý lớp học nên Anh không có tư cách gì để để nghị một học viên khác nên xin ra khỏi lớp vì những vấn đề trên facebook!
  3. Từ trước đến nay, Diễn đàn hoạt động trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên và được quy định rõ trong Nội quy diễn đàn. Về vấn đề học thuật, việc tranh luận với tư tưởng trái triều là không thể tránh khỏi. Nhưng việc quy kết "giả quân tử dịch" hay "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" là cách mà tôi cho rằng anh đang xỉ nhục người khác. Anh xỉ nhục người ta xong anh khuyên người ta ra khỏi lớp để cứu "vớt cho anh ta về mặt danh dự" ??? 
  4. Đối với vấn đề lớp học. Sư Phụ có chủ kiến của mình.

   

  Thưa SP & ACE cùng anh Bá Kiến, Kinh nghiệm đường đời chỉ cho tôi rằng, muốn đánh giá ai thì cần phải qua nhiều sự việc, nhiều hiện tượng. Điều đó sẽ giúp tôi hạn chế sai lầm, nhất là mình chỉ là người trần mắt thịt.

   

  Về cá nhân anh Hoàng Định/Trần Bình tôi hân hạnh được tiếp xúc qua FB khi có tranh luận về vấn đề "Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư" trên tường nhà SP Thiên Sứ có cả anh Thiên Luân & anh Hoàng Triều Hải tham gia, tôi cứ trêu dịch là " Chùa cũng là thầy, bán chùa cũng là thầy" nên anh Trần Bình phản đối lắm, còn nói tôi là tại tôi dốt về Hán Việt nên mới dịch chữ "tự" thành "chùa".. K..K..K..

  Tôi còn trêu anh ta là anh giờ là thầy, sau chắc gì đã là thầy, và anh cũng dùng lý lẽ để phản đối... tôi cũng thấy là lạ.

   

  Sau tham gia nhóm "Thảo luận Phong thủy", tôi thấy anh Trần Bình rất hay post và bình luận, tôi thấy có vấn đề gì đó, như là ẩm IC như các bậc tiến sỹ, gì gì đó, nhưng tôi nghĩ cũng chả liên quan, nhưng đúng là anh ta đang làm thầy và có các ảnh dẫn chứng, kể cả tuyển sinh để dậy về DLVN...

   

  Anh Phạm Hùng (thì phải) có đặt vấn đề là anh Hoàng Định / Trần Bình này liệu có khả năng giống anh PC gì đó trước đây không thì anh Hoàng Triều Hải trả lời là anh TB này khác, không phải như thế... Và tôi cũng biết như thế, tôi tin anh Hoàng Triều Hải và tin ở sự xác quyết ở anh.

   

  Rồi anh Hoàng Định / Trần Bình post bài về Dịch lý trên một topic của DDLHDP như các bạn đã biết, tôi cũng có bài viết liên quan đến vấn đề trên, qua nhiều sự phản đối của ACE trong diễn đàn, cả phản ứng của SP, cả cách mà anh Hoàng Định/ Trần Bình tranh luận tôi thấy rằng anh ta phần nhiều là đuối lý và không đi vào vấn đề chính. Tôi xác quyết rằng chân lý không thuộc về anh ta.

   

  Sự việc mà tôi post ở #11 ở trên để anh Bá Kiến phải cảnh cáo tôi vốn xuất phát như thế này:

  - Khoảng 7h00 sáng tôi dậy và vào diễn đàn thì đọc được bài của A/CTâm Giao post số #7

  - Khoảng 8h30 tôi đọc được bài trả lời của PTLV post#8 trả lời bài của A/C Tâm Giao có nội dung y chang như post #10 của ních Hoàng Định. Tôi rất ngỡ ngàng vì bản thân anh Đinh Quốc Thắng chủ nick PTLV đã công khai trên diễn đàn là không liên quan gì đến anh Hoàng Định / Trần Bình nữa, nhưng nội dung chất vấn A/C Tâm Giao thì đúng là của anh Hoàng Định/ Trần Bình. Tôi cho rằng diễn đàn không có khả năng xóa bài nên cái đuôi cáo này thò ra hơi bị to.. k..k..k.. và thế nào cũng làm cho SP bực mình.

  - Khoảng 8h45 thì tôi thấy bài post #8 bị sửa như hiện tại, và tôi cho rằng một quân tử dịch thì không ai làm cái trò ấy, nên tôi quyết định là post bài #11 như ở trên. trong khi tôi gõ phím thì thấy SP trả lời bài của A/C Tâm Giao và có post #10 mà anh Hoàng Định/Trần Bình trả lời lại A/C Tâm Giao như trên.

   

  Đến giờ phút này tôi dám khẳng định rằng anh Hoàng Định/Trần Bình chính là một giả quân tử dịch. Với một người có tư cách như vậy kết hợp với việc nick PTLV/Đinh Quốc Thắng vẫn để Hoàng Định/ Trần Bình cầm nick của mình thì tôi cũng xác quyết là bạn anh ta cũng same same với anh ta thôi, các cụ vẫn nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà.

   

  Chính vì thế tôi mới khuyên anh PTLV/Đinh Quốc Thắng nên xin ra khỏi lớp vì tính chính danh và cũng là một chút gì đó cứu vớt cho anh ta về mặt danh dự, hơn là để SP lại phải đuổi một lần nữa, chả hay ho gì, tuy nhiên cả hai nick PTLV và Hoàng Định im từ đó cho đến khi tôi đang post bài này.

   

  Thưa SP, theo con thì nếu như anh Đồng Nhân đã post thì vốn anh ta đã là một ngụy đồ của VNDLH, và mang danh để đi mở lớp rồi abc dọa người khắp nơi như hiện nay mà còn tiếp tục để lọt vào TTNCLHDP nữa thì hậu quả về sau cũng chưa biết thế nào được.. đối với tiểu nhân dễ chứ giả quân tử là cũng phiền phức ạ.

   

  Với anh Bá Kiến: Tiện đây aygia cũng xin hỏi một chút liên quan đến phần quản trị, aygia được anh Mạnh Đại Quân set làm QTV, nhưng sau đó thì mất quyền QTV, khi pm với anh Hoàng Triều Hải thì anh ấy cũng bảo là nick MDQ của anh ấy cũng mất quyền adm rồi, anh là quản trị viên kỹ thuật có thể giải đáp được vấn đề này không? Bản thân tôi không quan trọng là QTV hay không, mà quan trọng là mình có đóng góp dc gì cho TT & diễn đàn không thôi. Nếu anh không giải đáp được mà set dc tôi về nick thường thì cũng nên làm vì có danh mà không thực thì cũng không chính danh phỏng ạ.

   

  Thân ái!

  3 people like this

 6. Tuy không quá nguy hiểm nhưng viêm xoang lại là một trong những căn bệnh khó chữa dứt điểm, gây khó chịu và phiền toái nhất cho người bị bệnh.

  Viêm xoang là bệnh lý khá phổ biến ở nước ta. Tuy không quá nguy hiểm nhưng viêm xoang lại là một trong những căn bệnh khó chữa dứt điểm, gây khó chịu và phiền toái nhất cho người bị bệnh. Nhiều người lo lắng liệu có phải sống chung cả đời với căn bệnh này?

  Viêm xoang là tình trạng các lỗ thông từ xoang đổ ra hốc mũi bị viêm nhiễm hay phù nề, mủ ứ đọng, gây khó chịu cho người bệnh. Ở Việt Nam, có tới 15-20% dân số bị bệnh viêm xoang mũi, trong đó phần lớn là người mắc bệnh mãn tính.

  Bệnh khởi phát với các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, đau nhức mũi kéo theo đau đầu, đau tai, đau ngứa họng…. Đây là nguyên nhân chính khiến người bệnh trở nên mệt mỏi, tinh thần uể oải…
  Viêm xoang nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, tình trạng nghẹt mũi, đau nhức mũi, chảy dịch kéo dài có thể gây biến chứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công việc. Khi bị xoang mãn tính, người bệnh nên sử dụng phương pháp y học cổ truyền để chữa trị triệt để.
   
  bai-thuoc-chua-viem-xoang-viem-mui-di-un

  Ngó sen được dùng để trị viêm xoang.

  Bài thuốc trị viêm xoang đơn giản nhưng hiệu quả:

  Bài thuốc này gồm 3 vị thuốc nam (gừng tươi, ngó sen, hạt ké đầu ngựa) và 1 vị thuốc bắc (tân di).

  Bao gồm 2 giai đoạn đó là : Làm sạch mủ và uống thuốc để trị dứt điểm.

  Bài thuốc làm sạch mủ:

  - Gừng tươi 6 g

  - Ngó sen 30 g

  Giã nát cả 2 thứ, đắp lên trán từ giữa 3 chân mày trở lên (cẩn thận, không để gừng giây vào mắt)
  sau một lát thấy buồn nôn và ọe ra mủ.

  Mỗi ngày tiến hành 2 lần như trên (vào sáng và tối, nhớ phải dùng tươi) cho đến khi hết mủ.

  Chú ý: Trường hợp viêm xoang không có mủ thì không ra mủ. Có thể áp dụng chữa viêm mũi dị ứng, viêm mũi.

  Bài thuốc uống chống viêm, tiêu xưng, hỗ trợ trị viêm xoang triệt để sau khi làm sạch mủ:

  - Lấy hạt ké đầu ngựa rang giòn, tán thành bột.

  - Tân di (trọng lượng bằng phân nửa hạt ké) sao khô,tán thành bột

  - Trộn lẫn hai thứ cho vào lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày uống 2 lần (sáng, tối), mỗi lần 2 thìa cà phê, chiêu với nước ấm. Dùng khoảng 2 tháng.

  Chú ý: Các bạn sau khi chữa trị có kết quả lên giữ gìn vệ sinh mũi và đeo khẩu trang, giữ ấm vào mùa đông để khỏi tái phát.
   


  Theo Lương y Hoàng Duy Tân

  5 people like this

 7. Chào bác Bá Kiến,

  Nhờ bác xem dùm:

  Nam 29/01/1987 ÂL Đinh Mão

  Nữ 11/03/1991 ÂL Tân Mùi

  Dự định cưới tháng 11 ÂL Ất Mùi 2015 nhưng không biết mùng mấy ạ? Cảm ơn bác.

   

  Cưới tháng 11 âm lịch là tốt đấy, còn ngày thì chờ nhé, hiện tại Trung Tâm chưa có tra cứu ngày giờ tốt cho năm sau

   

  Nam: 15-8-1991 âm lịch

  Nữ: 28-11-1991 âm lịch

  Cháu cảm ơn bác đã tư vấn giúp chúng cháu. Nhưng nhà trai đã dự định chọn ngày 2 tháng 5 âm lịch tổ chức ăn hỏi và đón dâu. Bác xem giùm chúng cháu ngày này có được không ạ, có bị xung gì không ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều, chúc bác nhiều sức khỏe.

   

  Nói chung thì được tháng 5 là tốt rồi, Còn nhà Trai đã dự định thế thì cứ theo thôi.

   

   

   [*]xin bác tư vấn giùm cháu ạ:

   [*]Nam: 28/1/1987 Âm Lịch

   [*]Nữ: 2/3/1991 Âm Lịch

   [*]Nội dung xin tư vấn: Dự định cưới năm 2015, xin tư vấn ngày cưới/ lễ ăn hỏi.

   

   Nữ tuổi Mùi cưới tốt nhất tháng 5 hoặc tháng 11 Âm lịch, Ngày thì chọn sau nhé

   

   

   [*]Nam: [21-5-1990 - Theo Âm Lịch]

   [*]Nữ: [20-8-1991 - Theo Âm Lịch]

   [*]Nội dung xin tư vấn: Dự định cưới tháng 6 năm 2014, xin tư vấn ngày cưới/ lễ ăn hỏi

   

   

  Tương tự như trên nhé, tháng 6 âm lich phạm Thê Chủ, hại vợ không nên cưới

   

  Cho chấu hỏi thêm: Tại sao năm nay tháng 7 không cưới được hả Bác?

  Tháng 7 âm binh, cô hồn, tháng hàng mã, dân dan quan niệm khởi sự trong tháng này đều không tốt. Cưới hỏi cũng vậy

   

   

   [*]Nam: [16-11-1985 - Theo Âm Lịch]

   [*]Nữ: [30-6-1993 - Theo Âm Lịch]

   [*]Lần trước hxin tư vấn Bác vào cuối năm nhưng nay do có thay đổi nên cháu muốn hỏi Bác xem trong 3 tháng 7,8,9 có ngày nào tốt cho chúng cháu không ạ?

   

  Không có tháng nào tốt hết

   

  Nam: 24-11-1984

  Nữ: 22-2-1987

  Dự định cưới ngày 21/7/2014 âm lịch

  Xin tư vấn giúp.


 8. Thân gửi các anh chị em thành viên, hội viên và học viên của Diễn đàn Lý Học Đông Phương.

   

  BQT Diễn đàn Lý Học Đông Phương đã hoàn tất quá trình thay đổi và nâng cấp với những nội dung sau:

   

  Thông tin bản quyền và nâng cấp mã nguồn diễn đàn

  • Mã nguồn diễn đàn nâng cấp lên phiên bản mới nhất:
   • Nâng cấp phiên bản mã nguồn mới nhất
   • Nâng cấp, bổ xung tiện ích và chức năng thành viên
  • Giao diện và chức năng, tiện ích:
   • Giao diện Diễn đàn phát triển hoàn toàn mới theo cách mà chúng tôi cho rằng phù hợp nhất đối với các thành viên.
   • Các chức năng cơ bản của diễn đàn như: Tạo chủ đề mới, Gửi bài viêt, Tham gia thảo luận, Gửi email, Tin nhắn cá nhân... được giữ nguyên và cải tiến cách thức sử dụng.
   • Cập nhật các chức năng bổ xung cho thành viên và Quản trị viên.
  • Thông tin bản quyền

  Những thay đổi về Quyền và Chức năng của thành viên

  • Nhóm thành viên:
   • Các thành viên được tổ chức vào các nhóm trên diễn đàn theo quy định chung. Mỗi nhóm có giới hạn các quyền và các chức năng khác nhau.
   • Hoạt động tuân thủ theo nội quy của diễn đàn và dưới sự quản lý của Ban Giám Đốc Trung Tâm và Ban Quản Trị diễn đàn.
  • Thông tin chi tiết các nhóm thành viên:
   • Khách / Thành viên chưa đăng nhập: Chỉ có quyền xem bài viết ở các chuyên mục cho phép
   • Chờ kích hoạt: Là thành viên đã đăng ký tài khoản, dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào diễn đàn nhưng chưa được kích hoạt: Chỉ có quyền xem bài viết ở các chuyên mục cho phép
   • Thành Viên Diễn Đàn:Được phép tham gia các chuyên mục Tư Vấn nhưng không được phép tạo chủ đề mới. Không cung cấp chức năng Gửi email và Tin nhắn cá nhân
   • Hội Viên: Được phép tham gia các chuyên mục Tư Vấn, Trang Hội Viên
   • Hội Viên Ưu Tú: Được phép tham gia các chuyên mục Tư Vấn, Trang Hội Viên và các chuyên mục Trao Đổi Học Thuật
   • Trung Tâm Nghiên Cứu: Nhóm các thành viên là nhân viên thuộc Trung Tâm bao gồm Giảng viên các lớp Phong Thủy, Luận tuổi và có các quyền/chức năng riêng.
  • Thông tin các lớp học Phong Thủy Lạc Việt và Luận Tuổi Lạc Việt:
   • Học viên của các lớp này tạm thời bị ngừng cung cấp quyền truy cập vào các lớp học cũng như nội dung bài giảng, lý thuyết cho đến khi có thông báo mới.

  Trong quá trình nâng cấp và phát triển, toàn bộ tin nhắn cá nhân của các thành viên bị xóa bỏ nhằm giảm tải dung lượng cơ sở dữ liệu của Diễn đàn và không được hồi phục

  9 people like this

 9. Mở ra thì nó ra ngay trang 1. Muốn đi đến trang cuối để xem bàu viết mới post mà không được. Admim xem lại giúp nhé.

  Cứ từ từ thôi ạ. Nghiên cứu là không có nóng vội được, cơ mà Lão Phúc bơm cho iem thùng ken với con vịt cỏ nướng mọi thì nhanh lắm  :rolleyes: