• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mộc Bản

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  148
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Mộc Bản last won the day on Tháng 7 14 2021

Mộc Bản had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

43 Excellent

About Mộc Bản

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Này anh, Tôi vẫn đang đối thoại trực tiếp với anh đấy chứ. Sao anh không trả lời hai vấn đề tôi đề cập đi, dĩ nhiên là không tính đến vụ nổ Big Bang nữa vì anh cũng đồng quan điểm là không có Big Bang. Anh đang tìm cách đảo ngược quan điểm của chúng tôi và chúng tôi đang tìm cách chứng minh mình đúng, anh sai. Không thể có chuyện cả tôi và anh cùng đúng vì Chân Lý chỉ có một. Còn anh vẫn thấy anh giỏi quá, tôi không đủ tri lý đối thoại với anh thì anh có quyền rút, thế thôi.
 2. Anh Trần Bình, Anh nên xem lại toàn bộ hệ thống kiến thức của mình trước khi tiếp tục truyền đạt cho các học viên theo học từ anh. Tôi đã đọc rất kỹ những gì anh viết trước khi viết comment. Tôi thấy anh hoàn toàn không hiểu gì về Dịch Lý, anh sai ngay từ những cái ban đầu. Tôi sẽ trích dẫn một cái sai của anh như dưới đây: " Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không không....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Big bang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). -----> Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ 6. Dương Tịnh - âm Động ". Tôi chỉ hỏi lại thế này thôi: khoảng không - thời gian - không có 1 sự động như anh nói so với cái khi có sự động thì cái nào Âm, cái nào Dương ? Anh cho rằng khi có Big Bang thì mới có Âm Dương là một nhận định sai lầm nhất từ trước tới nay. Vậy trước khi có Big Bang, vũ trụ sẽ thế nào? Chưa kể, Big Bang vẫn chỉ là một giả thuyết và lý học đông phương không công nhân Big Bang là đúng trên nền tảng lý thuyết. Tôi không đề xuất nên hay không nên ở đây. Mà tôi đề nghị anh hãy dừng việc dạy học Dịch Lý Việt Nam lại, sau đó nghiên cứu nghiền ngẫm thêm nếu không sẽ lại một lứa học viên mất căn bản ra đời. Tai hại lắm.
 3. Anh Trần Bình, Này anh, anh không thể công nhận 5 nguyên lý kia và phản bác 1 nguyên lý còn lại là "Dương trước, Âm sau" được. Vì đây là một hệ thống mối nối xuyên suốt, không có cái này sẽ không có cái kia, không thể nói như anh là thấy cả 5 nguyên lý kia đúng mà cái yếu tố tiên quyết anh lại thấy không đúng. Đây gọi là Sai từ cách đặt vấn đề. Nếu anh cho rằng "Dương tịnh, Âm động" là đúng (như anh viết phía trên) vì anh luôn cho rằng Cái Không (Tịnh) thì nó âm hơn cái Có (Động) (theo như ý anh viết) thì anh buộc phải công nhận là Dương trước, Âm sau vì trong PTLV "Dương Tịnh, Âm Động". Nó hoàn toàn phù hợp với mọi vấn đề khởi nguyên của vũ trụ. Theo tôi, anh nên dừng tranh luận với sư phụ Thiên Sứ và hãy học hỏi thêm đi đã, tự anh sẽ hiểu ra trong quá trình học. Còn về việc tiền nhân gọi là "Âm Dương Ngũ Hành" mà không phải "Dương Âm Ngũ Hành" thì anh cứ xem thử người ta gọi thứ tự Ngũ Hành là "Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ", nó cũng đâu theo thứ tự sinh hay khắc nào. Tên chỉ là một cách gọi.
 4. Con post bài này vào topic này sư phụ thấy được không ạ? Nếu chưa hợp lí nhờ sư phụ chuyển qua nơi phù hợp dùm con. Con cám ơn sư phụ.
 5. Trần Minh Nhật tiên đoán cho năm Bính Thân 2016. (Giới hạn trong Việt Nam) Nguyên lý để đưa ra dự đoán: a/ Hinh nào khí ấy. Khí ra sao hình như vậy. b/ Địa động nhân ứng. c/ Con người - địa hình - vũ trụ tương hợp với nhau. d/ Ngũ vận lục khí. BÍNH THÂN 2016 1/ Dự đoán đây sẽ là một năm có nhiều vụ cháy nổ, hỏa hoạn lớn. Hoành hành mạnh trong 6 tháng đầu năm và tiến triển phức tạp trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. 2/ Dịch bệnh sẽ hoành hành phức tạp nhưng từ tháng Chín âm lịch trở đi sẽ được khống chế. 3/ Bất động sản sẽ có chiều hướng phát triển minh bạch hơn. Sẽ có những khu vực có sự đột biến bất ngờ. Cơ hội mua nhà cho những người thu nhập thấp sẽ tăng cao. Các thương vụ mua bán bđs cần phát huy tính chính danh, nếu không sẽ có các mất mát không ngờ tới được. 4/ Càng lúc sẽ càng nhiều những người trẻ tuổi xuất chúng góp phần vào bộ mặt phát triển của đất nước. 5/ Tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ nhiều biến chuyển phức tạp nhưng sẽ không đụng độ vũ trang nặng. 6/ Các doanh nghiệp lớn có mặt trên sàn chứng khoán, các đại gia sẽ có một năm lao đao, không ít các đại gia sẽ ngã ngựa, sập tiệm hay bỏ của chạy lấy người. Đây cũng là cơ hội lớn cho một số các doanh nghiệp duy trì tính nhất quán và nội lực mạnh mẽ phất lên. 7/ Từ năm 2016 trở đi, các doanh nghiệp trước giờ phất lên nhờ các dự án "vẽ" hay các "áp phe" trung gian sẽ không còn đất sống và buộc phải nhường chỗ cho các doanh nghiệp có mô hình sản xuất bền vững và trung thực. 8/ Các mô hình Startup sẽ không thực sự thành công, trừ các dự án liên quan đến các ngành Công Nghệ hoặc IT. (Sẽ còn bổ sung tiếp các vấn đề có liên quan) Giờ Sửu, mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân. Khai bút đầu năm.
 6. Dạ, sư phụ. Để khi nào con đến thăm sư phụ lại nhờ sư phụ chỉ điểm. Con cũng tìm cách kết hợp Tử Vi với Luận Tuổi Lạc Việt và kết quả rất là khả quan sư phụ ạ. Khi nào con chín muồi, con sẽ viết một bài trên diễn đàn để chia sẻ kiến thức với các ace.
 7. Con xin chia sẻ một vấn đề này, con nghĩ sư phụ và các ace PTLV sẽ thích thú. Biểu tượng cụ Cóc. Người Maya nói riêng, các dân tộc Nam Mỹ nói chung thờ Thần Cóc đại diện cho Mặt Trăng, Thái Âm, Của Cải. Và có một câu nói cổ của người Maya đại khái là "Thay vì lập đàn cầu mưa, hãy nhờ Cóc" Có một số thành trì của các gia tộc phong kiến Châu Âu thời cổ đại đã sử dụng quốc huy là Cụ Cóc. Biểu tượng cho sức mạnh, mưa và tiền bạc của cải. Tài liệu con thu thập được tuy chi tiết nhưng cũng dài dòng. Đại khái con tóm lại còn 2 ý đó. Càng ngày, chúng ta càng có nhiều bằng chứng về một nền văn minh toàn cầu thống nhất về mặt văn hóa trong quá khứ hàng ngàn, hàng vạn năm trước công nguyên.
 8. Con xin luận lá số tử vi của cháu bé này. Cháu bé tội quá. Cháu này, sinh giờ Tý của ngày 25 dương lịch là đúng vì mệnh có Tử Tướng ngộ Triệt, thường thì cách này thủ mệnh sẽ mồ côi từ sớm hay phải làm con nuôi họ khác. Ở lá số ngày 26 thì chỉ thể hiện sau khi ra đời phải di chuyển nơi ở thôi chứ không xa cách Phụ Mẫu. Nhập hạn 3 tuổi, nếu may mắn em bé sẽ được gặp lại cha mẹ ruột của mình. Số này cứng cỏi, lập thân từ sớm nhưng cũng chịu nhiều vất vả, số có nhà cửa ở đàng hoàng nhưng không nên đặt cao vọng thì đỡ khổ. Chúc sư phụ nhiều thiệt nhiều sức khỏe. :)
 9. Qua Bính Thân 2016 rồi đi. Chuyến đi sẽ có chuyện vui bất ngờ.
 10. Trời đất, mới 27 tuổi mà đã lo không lấy được chồng. Cô bị sao thế? Yên tâm đi, trong năm Bính Thân (2016) cô sẽ gặp được một anh đẹp trai. Chồng cô hơi nhỏ con hoặc đậm người, da trắng hơi điệu một chút.
 11. Chào anh, Anh gọi bác haithienha là bác là phải rồi nhưng tôi trẻ lắm - chỉ đáng tuổi con cháu bác ấy thôi. Mệnh anh Tướng Ấn bị Triệt thì không nên cố gắng nắm vị trí trưởng hay lãnh đạo, dễ gặp nhiều rắc rối thị phi. Cam chịu làm phó thì tốt hơn. Sang năm Bính Thân (2016) là khá hơn được một chút rồi. Sang đến được năm Đinh Dậu (2017) thì tốt/ được quý nhân giúp đỡ, cất nhắc trong công việc. Bà vợ anh cũng thế. Có khả năng mua được nhà cửa trong năm đó luôn. Cung Nô của anh phù hợp làm việc với người lớn tuổi hơn nhiều thì tốt.
 12. Lá số này sẽ có con nhưng thuộc dạng cầu tự. Hạn năm Bính Thân (2016) sắp tới các sao cát lành về tương đối nên sẽ dễ có baby. Nhưng em nên hỏi thêm các bác bên mục Phong Thủy để có các phương án tiến triển nhanh hơn và phù trợ tốt hơn nhé em. Trong lúc chưa nhận được sự trợ giúp về Phong Thủy thì vợ chồng em thả chim phóng sanh nhé. Chúc vợ chồng em mau có quý tử.
 13. Năm nay em sẽ chuyển việc làm hoặc xin được việc làm (nhưng có chạy chọt tốn tiền). Chạy xe cộ cẩn thận nhất là trong khoảng tháng 7 âm lịch. Tài Lộc năm nay kiếm thì ít mà ra thì nhiều. Nếu trong năm này mà có yêu đương gì thì cũng khó khăn nhiều. Sang năm tốt hơn lắm. Thôi cố gắng vậy nhé.
 14. Đang trong vận hạn dễ xuất ngoại đi đây đó nhưng nên để sang năm 2016 đi thì tốt hơn nhiều so với năm nay.
 15. Trong đại vận này thì nên di chuyển hay thay đổi chỗ ở đi thì sẽ khá hơn.